ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.06.98 р. N 15/1-1166-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У зв'язку з виявленням випадкiв помилкового заповнення звiтiв по умовно нарахованим митним платежам та з метою однозначного тлумачення порядку нарахування умовних платежiв повiдомляємо таке:

     1. Заповнення графи 36 ВМД з використанням "69" та "99" преференцiй проводиться виключно з дозволу Держмитслужби України.

     2. Заповнення графи 36 ВМД при митному оформленнi операцiй з давальницькою сировиною у випадках застосування пiльгового режиму оподаткування здiйснюється виключно вiдповiдно до класифiкаторiв звiльнень вiд сплати митних платежiв.

     Звертаємо увагу на недопустимiсть невиконання положень листiв Держмитслужби України вiд 17.02.98 N 11/1-1581, вiд 13.03.98 N 11/3-2480 та вiд 7.05.98 N 11/2-4610 та необхiднiсть бiльш ретельного пiдходу до складання вищезазначених звiтiв.

Заступник Голови Служби С. Яценко

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.