ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.02.98 11/1-1581

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

    
В доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40.

     У зв'язку з набуттям чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.01.98 р. N 89 "Про порядок ввезення та обсяги товарiв, що використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств iз виробництва автомобiлiв i запасних частин до них i не оподатковуються пiд час ввезення їх на митну територiю України, iнформуємо про внесення доповнень до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40 "Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв".

     При цьому:

  • роздiл I Класифiкатора звiльнень вiд обкладення ввiзним митом (Додаток 4 до вищезазначеного наказу) доповнити пунктом: "Iмпортнi товари, що ввозяться на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.01.98 р. N 89 - 13"

  • роздiл I Класифiкатора звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть ( Додаток 7 до Наказу) доповнити пунктом: "Iмпортнi товари, що ввозяться на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.01.98 р. N 89 - 11 " Графа 36 ВМД в наведеному випадку заповнюється наступним чином: "13/../11" Пункт 11 роздiлу II Класифiкатора звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть, наведений у додатку 7 до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40 викласти в наступнiй редакцiї: "Сировина, матерiали, що ввозяться як давальницька сировина, вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     Роздiл II вищезазначеного Класифiкатора доповнити пунктом:

     "Готова продукцiя товарних груп 1-24 Гармонiзованої системи опису i кодування, що ввозиться на митну територiю України за договорами, по яких давальницька сировина була повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року - 34".

     На виконання п.6 наказу Держмитслужби вiд 9.02.98 р. N 69 "Про затвердження нових форм звiтiв про митнi доходи та платежi", в додаток до цього листа засобами електронної пошти надсилаємо звiти за формами NN 1-П - 4В-П з внесеними вiдповiдними змiнами.

     При цьому, преференцiю по сплатi податку на додану вартiсть "79" (зазначену у формах 3В-П та 4В-П) застосовувати пiсля вiдповiдного повiдомлення Держмитслужби.

Голова Служби Л.Деркач
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.