ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.01.99 N 10/1-174-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо заповнення вантажної митної декларацiї

     У роз'яснення до листа Держмитслужби вiд 17.06.97 N 11/2-5650 повiдомляємо, що у випадках повернення на митну територiю України товарiв, що були ранiше експортованi, заповнюється вантажна митна декларацiя вiдповiдно до п.3 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909.

     Звертаємо увагу, що заповнення граф вантажної митної декларацiї у даному випадку має такi особливостi:

     Графi 37. "Процедура"

     Код митного режиму - "40"

     Код попереднього митного режиму - "10"

     Графа 40. "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, вiдомостi про вантажну митну декларацiю на експорт товарiв.

     Графа 44. "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Графа заповнюється вiдповiдно до Iнструкцiї. У 4 роздiлi вiдповiдно до Iнструкцiї зазначаються вiдомостi про зовнiшньоекономiчний контракт на експорт товарiв (або контракт з доповненнями), за яким здiйснюється повернення на митну територiю України товарiв, що були ранiше експортованi.

     Звертаємо увагу на те, що у випадках повернення на митну територiю України товарiв, що були ранiше експортованi, лiцензiї на iмпорт та сертифiкати вiдповiдностi не вимагаються.  

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.