ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.12.2004 р. N 25/4-14-36/15098-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо окремих питань митного оформлення

     В зв'язку з набранням чинностi з 21 грудня 2004 року постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2004 р. N 1480 "Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", iнформуємо про наступне.

     До внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", митна декларацiя країни вiдправлення зазначається пiд кодом 0023 у графi 44 ВМД.

     Копiї зазначеного документа повиннi бути завiренi вiдповiдно до вимог п.2 наказу Держмитслужби України вiд 14 жовтня 2002 року N 561 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї" (iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України вiд 21.10.2003 р. N 715)

     У разi вiдсутностi митної декларацiї країни вiдправлення декларант подає лист, в якому зазначаються причини неможливостi подання зазначеного документа.

Заступник Голови Служби А.Д.Войцещук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.