ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.12.2004р. N 25/4-14-34/14440-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць
Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики


     До внесення в установленому порядку змiн до класифiкаторiв, якi використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованих у Мiн'юстi України 24.09.97 N 443/2247, та у зв'язку з затвердженням постановами Кабiнету Мiнiстрiв України:

     вiд 17.11.2004 N 1568 перелiку фармацевтичної продукцiї та сполук, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi та якi вiдповiдно до пункту "ц" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" звiльняються вiд обкладення ввiзним митом у разi ввезення їх на митну територiю України, заповнення графи 36 ВМД при митному оформленнi зазначених товарiв слiд здiйснювати iз зазначенням коду пiльги в обкладеннi товарiв ввiзним митом - "102";

     вiд 11.11.2004 N 1506 перелiкiв матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, що використовуються для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, попередження вибухiв метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля, та якi вiдповiдно до пункту 5.11 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" та пункту "х" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" звiльняються вiд обкладення ввiзним митом та податком на додану вартiсть заповнення графи 36 ВМД при митному оформленнi зазначених товарiв слiд здiйснювати iз зазначенням кодiв пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом - "101", податком на додану вартiсть - "101".

     Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення та класифiкаторiв, якi використовуються при митному оформленнi.

Заступник Голови Служби А.Войцещук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.