Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про податок на додану вартiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 27 червня 1997 року N 403/97-ВР,
вiд 16 липня 1997 року N 460/97-ВР,
вiд 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР,
вiд 26 вересня 1997 року N 550/97-ВР,
вiд 15 жовтня 1997 року N 573/97-ВР,
вiд 19 листопада 1997 року N 644/97-ВР,
вiд 5 грудня 1997 року N 698/97-ВР,
вiд 23 грудня 1997 року N 770/97-ВР,
вiд 30 грудня 1997 року N 794/97-ВР,
вiд 30 грудня 1997 року N 799/97-ВР,
вiд 15 сiчня 1998 року N 25/98-ВР,
вiд 4 березня 1998 року N 169/98-ВР,
вiд 24 березня 1998 року N 208/98-ВР,
вiд 6 жовтня 1998 року N 163-XIV,
вiд 20 листопада 1998 року N 277-XIV,
вiд 1 грудня 1998 року N 285-XIV,
вiд 11 грудня 1998 року N 309-XIV,
вiд 24 грудня 1998 року N 362-XIV,
вiд 25 грудня 1998 року N 368-XIV
вiд 15 сiчня 1999 року N 403-XIV,
вiд 18 лютого 1999 року N 442-XIV,
вiд 18 березня 1999 року N 515-XIV,
вiд 19 березня 1999 року N 522-XIV,
вiд 6 травня 1999 року N 624-XIV,
вiд 13 травня 1999 року N 645-XIV,
вiд 2 червня 1999 року N 714-XIV,
вiд 3 червня 1999 року N 722-XIV,
вiд 7 липня 1999 року N 854-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 932-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 934-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 942-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 943-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 971-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 946-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 973-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 977-XIV
(змiни, внесенi Законом України вiд 15 липня 1999 року N 977-XIV,
застосовуються платниками податкiв при визначеннi податкових
зобов'язань за результатами звiтного (податкового) перiоду,
на який припадає дата набрання чинностi зазначеного Закону),
вiд 20 жовтня 1999 року N 1172-XIV,
вiд 18 листопада 1999 року N 1242-XIV,
вiд 3 грудня 1999 року N 1274-XIV,
вiд 3 грудня 1999 року N 1278-XIV,
вiд 14 грудня 1999 року N 1288-XIV,
вiд 21 грудня 1999 року N 1330-XIV,
вiд 13 сiчня 2000 року N 1375-XIV,
вiд 17 лютого 2000 року N 1460-III,
вiд 2 березня 2000 року N 1523-III,
вiд 16 березня 2000 року N 1559-III,
вiд 16 березня 2000 року N 1561-III,
вiд 23 березня 2000 року N 1606-III,
вiд 23 березня 2000 року N 1608-III,
вiд 11 травня 2000 року N 1712-III,
вiд 11 травня 2000 року N 1715-III,
вiд 1 червня 2000 року N 1749-III,
вiд 1 червня 2000 року N 1783-III,
вiд 8 червня 2000 року N 1807-III
вiд 22 червня 2000 року N 1841-III,
вiд 13 липня 2000 року N 1874-III,
вiд 13 липня 2000 року N 1926-III,
вiд 14 вересня 2000 року N 1954-III,
вiд 14 вересня 2000 року N 1955-III,
вiд 21 вересня 2000 року N 1969-III,
вiд 21 вересня 2000 року N 1991-III,
вiд 7 грудня 2000 року N 2120-III,
вiд 7 грудня 2000 року N 2133-III,
вiд 21 грудня 2000 року N 2181-III,
вiд 21 грудня 2000 року N 2199-III,
вiд 11 сiчня 2001 року N 2211-III,
вiд 18 сiчня 2001 року N 2233-III,
вiд 22 березня 2001 року N 2323-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2355-III,
вiд 17 травня 2001 року N 2410-III,
вiд 11 липня 2001 року N 2649-III,
вiд 12 липня 2001 року N 2660-III,
вiд 4 жовтня 2001 року N 2744-III,
вiд 15 листопада 2001 року N 2779-III,
вiд 29 листопада 2001 року N 2831-III,
вiд 20 грудня 2001 року N 2899-III,
вiд 20 грудня 2001 року N 2905-III,
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 7 лютого 2002 року N 3045-III,
вiд 07.02.2002року N 3073-III
вiд 7 березня 2002 року N 3118-III,
вiд 4 липня 2002 року N 40-IV,
(змiни до цього Закону, передбаченi Законом України
вiд 4 липня 2002 року N 40-IV, зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз
зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV
згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV),
24 грудня 2002 року N 346-IV
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 16 сiчня 2003 року N 440-IV,
вiд 16 сiчня 2003 року N 469-IV,
вiд 6 березня 2003 року N 601-IV
вiд 22 травня 2003 року N 856-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 857-IV,
вiд 9 липня 2003 року N 1028-IV,
вiд 2 жовтня 2003 року N 1218-IV,
вiд 23 жовтня 2003 року N 1240-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1300-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 28 листопада 2003 року N 1352-IV,
вiд 4 березня 2004 року N 1595-IV,
вiд 11 травня 2004 року N 1701-IV,
вiд 11 травня 2004 року N 1702-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1766-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1779-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1782-IV,
вiд 17 червня 2004 року N 1801-IV,
вiд 17 червня 2004 року N 1801-IV,
вiд 24 червня 2004 року N 1878-IV,
вiд 29 червня 2004 року N 1924-IV,
вiд 1 липня 2004 року N 1965-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2188-IV,
вiд 16 грудня 2004 року N 2264-IV
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2287-IV,
вiд 15 березня 2005 року N 2470-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 3 червня 2005 року N 2642-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2711-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2771-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2772-IV,
вiд 6 жовтня 2005 року N 2960-IV,
вiд 18 жовтня 2005 року N 2987-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 19 жовтня 2006 року N 273-V,
вiд 30 листопада 2006 року N 398-V,
вiд 14 грудня 2006 року N 463-V,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 22 грудня 2006 року N 535-V,
вiд 13 квiтня 2007 року N 931-V,
вiд 16 березня 2007 року N 760-V,
(змiни, внесенi Законом України вiд 16 березня 2007 року N 760-V,
дiють протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi Законом України
вiд 16 березня 2007 року N 760-V),
вiд 31 травня 2007 року N 1112-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року)
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 18 вересня 2008 року N 521-VI,
вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI,
вiд 18 грудня 2008 року N 694-VI,
вiд 4 лютого 2009 року N 922-VI,
вiд 14 квiтня 2009 року N 1254-VI,
вiд 19 травня 2009 року N 1342-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1388-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI
вiд 21 травня 2009 року N 1403-VI,
вiд 4 червня 2009 року N 1451-VI,
вiд 5 червня 2009 року N 1474-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1533-VI,
вiд 24 липня 2009 року N 1617-VI,
вiд 22 грудня 2009 року N 1782-VI,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI,
(змiни, внесенi Законом України вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI,
застосовуються з 1 березня 2010 року)
вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI,
вiд 21 травня 2010 року N 2284-VI,
вiд 29 червня 2010 року N 2372-VI

(З початку наступного звiтного (податкового) перiоду, за перiодом, на який припадає набрання чинностi Законом України вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI, до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пунктом 8 роздiлу I Закону України вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI)

(З 1 сiчня 2011 року до цього Закону будуть внесенi змiни згiдно iз Законом України вiд 18 лютого 2010 року N 1909-VI)

(Вiдповiдно до пункту 13 роздiлу 2 Закону України вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV з дня набрання ним чинностi на 5 рокiв запроваджено мораторiй на надання нових та розширення iснуючих пiльг)

(У текстi Закону слова "податковий орган" у всiх вiдмiнках замiнено словами "орган державної податкової служби" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 14 вересня 2000 року N 1955-III)

(У текстi Закону слова "продаж" та "надання" замiнено словом "поставка", слова "послуги (роботи)" та "послуги (результати робiт)" замiнено словом "послуги" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 15 червня 2004 року N 1782-IV)

(У текстi Закону слова "вивезення (експортування) товарiв (послуг) за межi митної територiї України" або "вивезення (пересилання) товарiв (послуг) за межi митної територiї України" у будь-яких комбiнацiях замiнено словом "експорт" у вiдповiдних вiдмiнках та часi, а слова "ввезення (iмпортування) товарiв (послуг) на митну територiю України" або "ввезення (пересилання) товарiв (послуг) на митну територiю України" у будь-яких комбiнацiях замiнено словом "iмпорт" у вiдповiдних вiдмiнках та часi згiдно iз Законом України вiд 25 березня 2005р. N 2505-IV)

     Цей Закон визначає платникiв податку на додану вартiсть, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелiк неоподатковуваних та звiльнених вiд оподаткування операцiй, особливостi оподаткування експортних та iмпортних операцiй, поняття податкової накладної, порядок облiку, звiтування та внесення податку до бюджету.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     1.1. Податок, оподаткування, платник податку, оподатковувана операцiя (у вiдповiдних вiдмiнках) - податок на додану вартiсть, оподаткування податком на додану вартiсть, платник податку на додану вартiсть, операцiя, яка пiдлягає оподаткуванню податком на додану вартiсть.

(пункт 1.1 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     1.2. Особа - будь-яка з наведених нижче осiб, незалежно вiд того, чи є така особа резидентом чи нi:

     суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, в тому числi пiдприємство з iноземними iнвестицiями, незалежно вiд форми та часу внесення цих iнвестицiй;

(абзац другий пункту 1.2 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2899-III)

     iнша юридична особа, що не є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     фiзична особа (громадянин, iноземний громадянин та особа без громадянства), яка здiйснює дiяльнiсть, вiднесену до пiдприємницької згiдно з законодавством, або iмпортує товари на митну територiю України;

     представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

(пункт 1.2 статтi 1 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Для цiлей оподаткування двi чи бiльше особи, якi здiйснюють спiльну (сумiсну) дiяльнiсть без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої дiяльностi.

(пункт 1.2 статтi 1 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Облiк результатiв спiльної (сумiсної) дiяльностi ведеться платником податку, уповноваженим на це iншими сторонами, згiдно з умовами договору, окремо вiд облiку господарських результатiв такого платника податку.

(пункт 1.2 статтi 1 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Для цiлей оподаткування господарськi вiдносини мiж учасниками спiльної (сумiсної) дiяльностi прирiвнюються до вiдносин на основi окремих цивiльно-правових договорiв.

(пункт 1.2 статтi 1 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Порядок податкового облiку та звiтностi результатiв спiльної (сумiсної) дiяльностi встановлюється центральним податковим органом.

(пункт 1.2 статтi 1 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     1.3. Платник податку - особа, яка згiдно з цим Законом зобов'язана здiйснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка iмпортує товари на митну територiю України.

     1.4. Поставка товарiв - будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за компенсацiю незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатної поставки товарiв (результатiв робiт) та операцiї з передачi майна орендодавцем (лiзингодавцем) на баланс орендаря (лiзингоотримувача) згiдно з договорами фiнансової оренди (лiзингу) або поставки майна згiдно з будь-якими iншими договорами, умови яких передбачають вiдстрочення оплати та передачу права власностi на таке майно не пiзнiше дати останнього платежу.

(абзац перший пункту 1.4 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003р. N 469-IV, у редакцiї Закону України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     Не належать до поставки операцiї з передачi товарiв в межах договорiв схову (вiдповiдального зберiгання), довiрчого управлiння, оперативної оренди (лiзингу), iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають передачу права власностi (користування або розпорядження) на такi товари iншiй особi.

(абзац другий пункту 1.4 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003р. N 469-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Поставка послуг - будь-якi операцiї цивiльно-правового характеру з виконання робiт, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числi нематерiальними активами, а також з поставки будь-яких iнших, нiж товари, об'єктiв власностi за компенсацiю, а також операцiї з безоплатного виконання робiт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорiв оренди (лiзингу), поставки, лiцензування або iншi способи передачi права на патент, авторське право, торговий знак, iншi об'єкти права iнтелектуальної, в тому числi промислової, власностi.

(абзац третiй пункту 1.4 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)
(пункт 1.4 статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР)

     1.5. Звiтний (податковий) перiод - перiод, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

     1.6. Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звiтному (податковому) перiодi, що визначена згiдно з цим Законом.

     1.7. Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звiтного перiоду, визначена згiдно з цим Законом.

     1.8. Бюджетне вiдшкодування - сума, що пiдлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмiрною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

     1.9. Iнкасацiя боргових вимог - банкiвська послуга з отримання за дорученням клiєнта коштiв вiд боржника такого клiєнта у рахунок погашення його боргу або акцепту по векселях, чеках, iнших розрахункових i товарних документах.

     1.10. Факторинг - операцiя з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацiєю вартостi такого боргу першому кредитору.

     1.11. Касовий метод - метод податкового облiку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв (послуг).

(статтю 1 доповнено новим пунктом 1.11 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     1.12. Магазин безмитної торгiвлi (безмитний магазин) - пункт роздрiбної торгiвлi товарами (супутнiми послугами), якi знаходяться пiд митним режимом, вiдповiдно до якого товари (супутнi послуги), не призначенi для споживання на митнiй територiї України, ввозяться, знаходяться та поставляються пiд митним контролем у пунктах пропуску на митному кордонi, вiдкритих для мiжнародного сполучення, iнших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння ввiзного мита, цього податку, а також iнших податкiв i зборiв, базою оподаткування яких є вартiсть таких товарiв (супутнiх послуг), заходiв нетарифного регулювання та лiцензування дiяльностi з роздрiбної торгiвлi товарами (супутнiми такому продажу послугами), у тому числi пiдакцизними.

(статтю 1 доповнено новим пунктом 1.12 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     1.13. Пункт 1.13 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     1.13.1. Пiдпункт 1.13.1 пункту 1.13 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     1.13.2. Пiдпункт 1.13.2 пункту 1.13 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     1.13.3. Пiдпункт 1.13.3 пункту 1.13 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     1.13.4. Пiдпункт 1.13.4 пункту 1.13 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     1.13.5. Пiдпункт 1.13.5 пункту 1.13 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)
(статтю 1 доповнено новим пунктом 1.13 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     1.14. Супутнi послуги - послуги, вартiсть яких включається вiдповiдно до норм митного законодавства до митної вартостi товарiв, що експортуються або iмпортуються.

(статтю 1 доповнено новим пунктом 1.14 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     1.15. iншi термiни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або iншими законами, у частинi, що не суперечить цьому Закону та iншим законам з питань оподаткування.

(статтю 1 доповнено новим пунктом 1.15 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     1.16. Податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання платника податку сплатити до бюджету вiдповiдну суму коштiв у порядку та термiни, визначенi цим Законом, що пiдтверджене комерцiйними банками шляхом авалю, який видається платником на вiдстрочення сплати податку на додану вартiсть, що справляється при iмпортi товарiв на митну територiю України.

     Протест податкового векселя не здiйснюється, сума, зазначена у непогашеному векселi, розглядається як податкова заборгованiсть, яка погашається у порядку, передбаченому законодавством для погашення податкового боргу.

(статтю 1 доповнено новим пунктом 1.16 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, у зв'язку з цим пункти 1.11 та 1.12 вважати вiдповiдно пунктами 1.17 та 1.18)

     1.17. Корпоративнi права, пов'язана особа, резидент, нерезидент, гудвiл, кошти, цiннi папери, деривативи, товари, дивiденди, проценти, роялтi, кредит, депозити, лiзинг (оренда), бартер, безоплатно отриманi товари (роботи, послуги), валовi витрати виробництва (обiгу), основнi фонди та нематерiальнi активи, що пiдлягають амортизацiї, розумiються у значеннi, визначеному Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

(пункт 1.11 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.03.2000р. N 1523-III, вiд 24.12.2002р. N 346-IV)

     1.18. Звичайнi цiни розумiються та застосовуються за правилами, визначеними пунктом 1.20 статтi 1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

доповнено пунктом 1.12 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002р. N 346-IV

     1.19. Послуга з мiжнародного перевезення - послуга з перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень будь-яким транспортним засобом, якщо таке перевезення здiйснюється територiєю двох чи бiльше країн i при цьому пункт вiдправлення або пункт призначення, або той i той знаходяться на територiї України. При цьому з метою оподаткування резидентський статус сторiн договору про такi перевезення не береться до уваги.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.19 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     1.20. Послуга з мiжнародного перевезення пасажирiв та їхнього багажу автомобiльним транспортом - транспортнi послуги платника цього податку з перевезення пасажирiв та їхнього багажу за винагороду або безоплатно, якщо до такого договору про перевезення застосовуються норми Конвенцiї про договiр мiжнародного автомобiльного перевезення пасажирiв i багажу вiд 1 березня 1973 року.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.20 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     1.21. Послуга з мiжнародного перевезення вантажiв автомобiльним транспортом - транспортнi послуги платника цього податку з перевезення вантажiв транспортними засобами за винагороду, якщо зазначенi в договорi мiсце прийняття вантажу для перевезення i мiсце, передбачене для його доставки, знаходяться у рiзних країнах, з яких одна є Україною, та до такого договору про перевезення застосовуються норми Конвенцiї про договiр мiжнародного автомобiльного перевезення вантажiв вiд 19 травня 1956 року.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.21 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     1.22. Суцiльна (неподiльна) послуга з мiжнародного перевезення пасажирiв, багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень - послуга з перевезення (доставки) пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень вiд пункту вiдправлення (прийняття вантажу або мiжнародного вiдправлення для перевезення) на територiї України до пункту митного оформлення, вiд пункту митного оформлення до пункту призначення (доставки) за межами державного кордону України та/або мiж пунктами за межами митного кордону України, а також вiд пункту вiдправлення (прийняття вантажу або мiжнародного вiдправлення для перевезення) за межами територiї України до пункту митного оформлення у межах державного кордону України, вiд пункту митного оформлення до пункту призначення (доставки) у межах митного кордону України.

     Якщо платник податку надає суцiльну (неподiльну) послугу з мiжнародного перевезення автомобiльним транспортом пасажирiв, їхнього багажу або вантажiв, то для цiлей оподаткування вартiсть такої послуги подiляється пропорцiйно вiдрiзкам перевезення, щодо яких встановлено рiзнi ставки оподаткування цим податком чи звiльнення вiд оподаткування.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.22 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     1.23. Мiжнародне експрес-вiдправлення (далi - мiжнародне вiдправлення) - належним чином упакованi товари та iншi предмети, що перемiщуються (пересилаються) експрес-перевiзником будь-яким видом транспорту через митний кордон України з метою доставки одержувачу в обумовлений сторонами строк. Митний та податковий режими мiжнародного експрес-вiдправлення є тотожними митному та податковому режимам мiжнародного поштового вiдправлення.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.23 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     1.24. Мiжнародне поштове вiдправлення (далi - мiжнародне вiдправлення) - товари та iншi предмети, якi класифiкуються такими згiдно iз Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", у тому числi за правилами Всесвiтнього поштового союзу.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.24 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     1.25. Транспортний засiб - наземний, пiдземний, водний, пiдводний, повiтряний та космiчний моторизований засiб, призначений для перевезення пасажирiв та їх багажу, вантажiв i мiжнародних вiдправлень.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.25 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     1.26. Ремонт - операцiї з надання послуг з усунення недолiкiв товарiв, приведення їх у робочий стан, вiдновлення ресурсу або їх характеристик.

     Мiжнародним вважається ремонт, який пiдпадає пiд визначення пункту 42 статтi 1 Митного кодексу України.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.26 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     Стаття 2. Платники податку

     Платником податку є:

     2.1. будь-яка особа, яка:

     а) здiйснює або планує здiйснювати господарську дiяльнiсть та реєструється за своїм добровiльним рiшенням як платник цього податку;

     б) пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї як платник цього податку;

     в) iмпортує товари (супутнi послуги) в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню цим податком згiдно з нормами цiєї статтi.

     2.2. Будь-яка особа, яка за своїм добровiльним рiшенням зареєструвалася платником податку.

(пункт 2.2 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     2.3. Особа пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї як платник податку у разi:

     2.3.1. Коли загальна сума вiд здiйснення операцiй з поставки товарiв (послуг), у тому числi з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережi, що пiдлягають оподаткуванню згiдно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такiй особi або в рахунок зобов'язань третiм особам, протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартiсть).

(пiдпункт 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     2.3.2. Особа, що уповноважена вносити консолiдований податок з об'єктiв оподаткування, що виникають внаслiдок поставки послуг пiдприємствами залiзничного транспорту з їх основної дiяльностi та пiдприємствами зв'язку, що перебувають у пiдпорядкуваннi платника податку, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2.3.3. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митнiй територiї України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа-нерезидент може здiйснювати таку дiяльнiсть тiльки через своє постiйне представництво, зареєстроване на територiї України.

     2.3.4. Особа, що здiйснює операцiї з реалiзацiї конфiскованого майна, незалежно вiд того, чи досягає вона загальної суми операцiй з поставки товарiв (послуг), визначеної пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цiєї статтi, чи нi, а також незалежно вiд того, який режим оподаткування використовує така особа згiдно iз законодавством.

     2.4. Будь-яка особа, що iмпортує (для фiзичних осiб - ввозить (пересилає)) товари (супутнi послуги) на митну територiю України для їх використання або споживання на митнiй територiї України, незалежно вiд того, який режим оподаткування вона використовує згiдно iз законодавством, за винятком фiзичних осiб, не зареєстрованих платниками податку, якi ввозять (пересилають) товари (предмети) у супроводжувальному багажi або отримують їх як поштове вiдправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не пiдлягають оподаткуванню вiдповiдно до митного законодавства (крiм ввезення транспортних засобiв чи запасних частин до них такими фiзичними особами), та нерезидентiв, якi пересилають поштовi вiдправлення згiдно з правилами Мiжнародного поштового союзу на митну територiю України, та отримувачiв таких поштових вiдправлень.

     У разi ввезення (пересилання) товарiв (предметiв) фiзичними особами, не зареєстрованими як платники цього податку, в обсягах, що перевищує неторговий оборот, який пiдлягає оподаткуванню, такi особи сплачують податок на додану вартiсть пiд час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без реєстрацiї виходячи з митної вартостi товарiв (предметiв), що перевищують розмiр неторгового обороту.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, вiд 15.01.98р. N 25/98-ВР, вiд 20.11.98р. N 277-XIV, вiд 14.09.2000р. N 1955-III, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операцiї, що не є об'єктом оподаткування

     3.1. Об'єктом оподаткування є операцiї платникiв податку з:

     3.1.1. поставки товарiв та послуг, мiсце поставки яких знаходиться на митнiй територiї України, у тому числi операцiї з:

     передачi права власностi на об'єкт застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованостi заставодавця;

     передачi об'єкта фiнансового лiзингу в розпорядження лiзингоотримувача;

     поставки послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв, багажу та вантажiв автомобiльним транспортом, а також мiжнародних вiдправлень будь-яким видом транспорту на вiдрiзку вiд пункту їх вiдправлення (прийняття для перевезення) на митнiй територiї України до пункту їх митного оформлення, а також вiд пункту їх митного оформлення до пункту призначення (доставки) на митнiй територiї України;

     поставки послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв, багажу та вантажiв (крiм мiжнародних вiдправлень) будь-яким видом транспорту (крiм автомобiльного) на вiдрiзку вiд пункту їх вiдправлення (прийняття для перевезення) на митнiй територiї України до пункту проведення прикордонного контролю з їх випуску за межi державного кордону України, а також вiд пункту прикордонного контролю з їх впуску у межi державного кордону України до пункту їх призначення (доставки) на митнiй територiї України;

     в iнших випадках, визначених цим Законом;

(пiдпункт 3.1.1 пункту 3.1 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     3.1.2. ввезення товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi iмпорту або реiмпорту (далi - iмпорту) згiдно з положеннями глав 29 - 30 Митного кодексу України.

     З метою оподаткування цим податком до iмпорту також прирiвнюються операцiї з ввезення на митну територiю України:

     об'єкта лiзингу (крiм повернення об'єкта оперативного лiзингу, ранiше наданого (вивезеного) лiзингодавцем чи iншою особою за його дорученням з територiї України у митному режимi тимчасового вивезення (ввезення) для вiльного обiгу згiдно з положеннями глави 34 Митного кодексу України);

     об'єкта майнової застави на користь заставодержателя (iншої особи за його дорученням);

     майна, переданого у схов (вiдповiдальне зберiгання) або в користування чи розпорядження;

     товарiв (супутнiх послуг) з-пiд митного режиму магазину безмитної торгiвлi, митного складу або спецiальної митної зони згiдно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України для їх подальшого вiльного обiгу на територiї України (крiм поставки на територiю iншого магазину безмитної торгiвлi, митного складу та спецiальної митної зони (тiльки для спецiальних митних зон, якi вiдповiдно до закону мають тотожнi умови оподаткування цим податком);

     продуктiв переробки (готової продукцiї) з-пiд митного режиму переробки на митнiй територiї України згiдно з положеннями глави 38 Митного кодексу України;

     продуктiв переробки (готової продукцiї) з-пiд митного режиму переробки за межами митної територiї України згiдно з положеннями глави 39 Митного кодексу України (крiм транспортних засобiв, якi вiдправлялися пiд митним режимом переробки за межi митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територiю України для їх подальшого вiльного обiгу);

     товарiв (супутнiх послуг) за будь-якими iншими договорами, якi не передбачають передання права власностi на такi товари (супутнi послуги) або передбачають їх обмiн на корпоративнi права чи цiннi папери, у тому числi якщо таке ввезення пов'язано з поверненням товарiв у зв'язку з припиненням дiї зазначених договорiв;

     в iнших випадках, визначених цим Законом.

     Не вважаються iмпортом та звiльняються вiд оподаткування цим податком операцiї з поставки товарiв (супутнiх послуг) на митну територiю України пiд митним режимом знищення або зруйнування згiдно з положеннями глави 40 Митного кодексу України чи пiд митним режимом вiдмови на користь держави згiдно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальшi операцiї з поставки таких товарiв (супутнiх послуг) на митнiй територiї України оподатковуються у загальному порядку;

(пiдпункт 3.1.2 пункту 3.1 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     3.1.3. поставка (вивезення, пересилання) товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi експорту або реекспорту (далi - експорту) згiдно з положеннями глав 31 - 32 Митного кодексу України за кошти або iншi види компенсацiй (винагороди).

     З метою оподаткування цим податком до експорту також прирiвнюються:

     поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, багажу та вантажiв, а також мiжнародних вiдправлень у випадках, визначених пiдпунктом 6.2.4 пункту 6.2 статтi 6 цього Закону;

     поставка товарiв (супутнiх послуг), якi перебувають у вiльному обiгу на територiї України, до митного режиму магазину безмитної торгiвлi, митного складу або спецiальної митної зони, створених згiдно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України;

     поставка об'єкта фiнансового лiзингу за межi митного кордону України;

     в iнших випадках, визначених цим Законом.

     Не вважаються експортом операцiї з поставки товарiв або послуг за межi митного або державного кордону України, якi не є об'єктом оподаткування цим податком згiдно з пунктом 3.2 статтi 3 цього Закону або звiльняються вiд оподаткування цим податком згiдно з пунктом 5 статтi 5 цього Закону (крiм пiдпунктiв 5.1.2 i 5.1.7 пункту 5.1 та пункту 5.2 статтi 5 цього Закону).

(пiдпункт 3.1.3 пункту 3.1 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV, у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)
(пункт 3.1 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.01.98р. N 25/98-ВР, вiд 20.11.98р. N 277-XIV, вiд 16.01.2003р. N 469-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     3.2. Не є об'єктом оподаткування операцiї з:

     3.2.1. випуску (емiсiї), розмiщення у будь-якi форми управлiння та продажу (погашення, викупу) за кошти цiнних паперiв, що випущенi в обiг (емiтованi) суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до закону, включаючи iнвестицiйнi та iпотечнi сертифiкати, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю, деривативи, а також корпоративнi права, вираженi в iнших, нiж цiннi папери, формах; обмiну зазначених цiнних паперiв та корпоративних прав, виражених в iнших, нiж цiннi папери, формах, на iншi цiннi папери; розрахунково-клiрингової, реєстраторської та депозитарної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, а також дiяльностi з управлiння активами (у тому числi пенсiйними активами, фондами банкiвського управлiння), вiдповiдно до закону.

     Норми цього пiдпункту не застосовуються до операцiй з продажу бланкiв дорожнiх, банкiвських та особистих чекiв, цiнних паперiв, розрахункових та платiжних документiв, пластикових (розрахункових) карток;

(абзац перший пiдпункту 3.2.1 пункту 3.2 статтi 3 в редакцiї Закону України вiд 15.07.99р. N 977-XIV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.11.2001 р. N 2831-III, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     3.2.2. передачi майна у схов (вiдповiдальне зберiгання), а також у лiзинг (оренду), крiм передачi у фiнансовий лiзинг;

     повернення майна iз схову (вiдповiдального зберiгання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лiзинг (оренду) лiзингодавцю (орендодавцю), крiм переданого у фiнансовий лiзинг;

     нарахування та сплати процентiв або комiсiй у складi орендного (лiзингового) платежу у межах договору фiнансового лiзингу в сумi, що не перевищує подвiйну облiкову ставку Нацiонального банку України, встановлену на день нарахування таких процентiв (комiсiй) за вiдповiдний промiжок часу, розраховану вiд вартостi об'єкта лiзингу, наданого у межах такого договору фiнансового лiзингу; по об'єкту фiнансового лiзингу, оцiненого в iноземнiй валютi, сплата процентiв, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Нацiональним банком України на момент сплати;

     передачi майна у заставу (iпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення iншої дiйсної вимоги кредитора, повернення такого майна iз застави (iпотеки) його власнику пiсля закiнчення дiї вiдповiдного договору, якщо мiсце такої передачi (повернення) знаходиться на митнiй територiї України;

     грошових виплат основної суми консолiдованої iпотечної заборгованостi та процентiв, нарахованих на неї, об'єднання та/або купiвлi (продажу) консолiдованої iпотечної заборгованостi, замiною однiєї частки консолiдованої iпотечної заборгованостi на iншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолiдованої iпотечної заборгованостi вiдповiдно до закону резидентом або на його користь;

(абзац перший пiдпункту 3.2.2 пункту 3.2 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003р. N 469-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     3.2.3. надання послуг iз страхування, спiвстрахування або перестрахування особами, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi вiдповiдно до закону, а також пов'язаних з такою дiяльнiстю послуг страхових (перестрахових) брокерiв та страхових агентiв;

     надання послуг iз загальнообов'язкового соцiального та пенсiйного страхування, недержавного пенсiйного забезпечення, залучення та обслуговування пенсiйних вкладiв;

(пiдпункт 3.2.3 пункту 3.2 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     3.2.4. обiгу валютних цiнностей (у тому числi нацiональної та iноземної валюти), банкiвських металiв, банкнот та монет Нацiонального банку України, за винятком тих, що використовуються для нумiзматичних цiлей, базою оподаткування яких є продажна вартiсть; випуску, обiгу та погашення бiлетiв державних лотерей, запроваджених за лiцензiєю Мiнiстерства фiнансiв України; виплати грошових виграшiв, грошових призiв i грошових винагород; прийняття ставок, у тому числi шляхом обмiну коштiв на жетони чи iншi замiнники гривнi, призначенi для використання в гральних автоматах та iншому гральному устаткуваннi, поставки негашених поштових марок України, конвертiв або листiвок з негашеними поштовими марками України, крiм колекцiйних марок, конвертiв чи листiвок для фiлателiстичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартiсть;

(пiдпункт 3.2.4 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, вiд 14.07.99р. N 932-XIV, в редакцiї Закону України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1969-III)

     3.2.5. надання послуг з iнкасацiї, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розмiщення та повернення коштiв за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числi пенсiйного), управлiння коштами та цiнними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управлiння i переуступки фiнансових кредитiв, кредитних гарантiй i банкiвських поручительств особою, що надала такi кредити, гарантiї або поручительства;

(абзац перший пiдпункту 3.2.5 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     торгiвлi за грошовi кошти або цiннi папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцiй з iнкасацiї боргових вимог та факторингу (факторингових) операцiй, крiм факторингових операцiй, якщо об'єктом боргу є валютнi цiнностi, цiннi папери, у тому числi компенсацiйнi папери (сертифiкати), iнвестицiйнi сертифiкати, iпотечнi сертифiкати з фiксованою дохiднiстю, житловi чеки, земельнi бони та деривативи;

(абзац другий пiдпункту 3.2.5 пункту 3.2 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     iмпорту майна як технiчної або благодiйної (гуманiтарної) допомоги згiдно з нормами мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або вiдповiдно до закону;

(пiдпункт 3.2.5 пункту 3.2 статтi 3 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     3.2.6. оплати вартостi державних платних послуг, якi надаються фiзичним або юридичним особам органами виконавчої влади i мiсцевого самоврядування та обов'язковiсть отримання (поставки) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацiю, отримання лiцензiї (дозволу), сертифiкатiв у виглядi зборiв, державного мита тощо;

     3.2.7. виплат у грошовiй формi заробiтної плати (iншим прирiвняним до неї виплатам), а також пенсiй, стипендiй, субсидiй, дотацiй за рахунок бюджетiв або Пенсiйного фонду України чи фондiв загальнообов'язкового соцiального страхування (крiм тих, що надаються у майновiй формi);

     виплат дивiдендiв, роялтi у грошовiй формi або у виглядi цiнних паперiв, якi здiйснюються емiтентом;

     надання комiсiйних (брокерських, дилерських) послуг iз торгiвлi та/або управлiння цiнними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цiнностями, включаючи будь-якi грошовi виплати (у тому числi комiсiйнi) фондовим або валютним бiржам чи позабiржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з органiзацiєю та торгiвлею цiнними паперами лiцензованими торговцями цiнними паперами, а також деривативами та валютними цiнностями;

(пiдпункт 3.2.7 пункту 3.2 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, вiд 02.03.2000р. N 1523-III, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(дiя змiн, внесених Законом України вiд 02.03.2000р. N 1523 до пiпункту 3.2.7 пункту 3.2, поширюється на правовiдносини, що виникли з 1 жовтня 1997 року, але не тягнуть за собою перерахунку податкових зобов'язань або змiни цивiльно-правових вiдносин)

     3.2.8. поставки за компенсацiю сукупних валових активiв платника податку (з урахуванням вартостi гудвiлу) iншому платнику податку.

(абзац перший пiдпункту 3.2.8 пункту 3.2 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац другий пiдпункту 3.2.8 пункту 3.2 статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Пiд поставкою сукупних валових активiв слiд розумiти поставку пiдприємства як окремого об'єкта пiдприємництва або включення валових активiв пiдприємства чи його частини до складу активiв iншого пiдприємства. При цьому пiдприємство-покупець набуває прав i обов'язкiв (є правонаступником) пiдприємства, що продає такi активи.

     Абзац четвертий пiдпункту 3.2.8 пункту 3.2 статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     При здiйсненнi спiльної (сумiсної дiяльностi) передача товарiв (робiт, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого договором вести облiк результатiв такої спiльної дiяльностi, вважається поставкою таких товарiв (робiт, послуг);

(пiдпункт 3.2.8 пункту 3.2 статтi 3 в редакцiї Закону України вiд 15.07.99р. N 977-XIV)

     3.2.9. Пiдпункт 3.2.9 пункту 3.2 статтi 3 виключено.

(статтю 3 доповнено пiдпунктом 3.2.9 згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, у зв'язку з цим пiдпункт 3.2.10 вважати пiдпунктом 3.2.9)

     3.2.9. безоплатної передачi у державну власнiсть чи комунальну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, мiст або у їх спiльну власнiсть об'єктiв усiх форм власностi, якi перебувають на балансi одного платника податку i передаються на баланс iншого платника податку, якщо такi операцiї здiйснюються за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень.

     Це положення поширюється на:

     операцiї з безоплатної передачi об'єктiв з балансу платника податку, майно якого перебуває в державнiй або комунальнiй власностi, на баланс iншої юридичної особи, майно якої перебуває вiдповiдно в державнiй або комунальнiй власностi;

     операцiї з безоплатної передачi неприватизованих об'єктiв житлового фонду (включаючи мiсця загального користування та прибудинковi будiвлi i споруди), а також об'єктiв соцiальної iнфраструктури (в тому числi об'єктiв їх незавершеного будiвництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи, майно якої перебуває в державнiй або комунальнiй власностi, чи безпосередньо на баланс вiдповiдної мiсцевої ради.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд об'єктами соцiальної iнфраструктури слiд розумiти:

     заклади дошкiльного виховання, середньої та середньо-професiйної освiти, дитячi музичнi та художнi школи;

     заклади охорони здоров'я, пункти медичного огляду, профiлактики та допомоги працiвникам;

     спортивнi зали та майданчики, стадiони, дитячi табори вiдпочинку;

     клуби та будинки культури;

     бiблiотеки та бiблiотечнi колектори;

     об'єкти житлово-комунального господарства, у тому числi мережi постачання електроенергiї, газу, тепла, води та водовiдведення; будiвлi i споруди, призначенi для їх обслуговування (котельнi, бойлернi, каналiзацiйнi та водопровiднi споруди, колектори та їх обладнання);

     пожежнi депо та протипожежна технiка i обладнання;

(статтю 3 доповнено пiдпунктом 3.2.10 згiдно iз Законом України вiд 04.03.98р. N 169/98-ВР)
(пiдпункт 3.2.10 пункту 3.2 статтi 3 в редакцiї Закону України вiд 06.10.98р. N 163-XIV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV)
(пiдпункт 3.2.9 пункту 3.2 статтi 3 в редакцiї Законiв України вiд 21.12.99р. N 1330-XIV, вiд 29.06.2004р. N 1924-IV)

     3.2.10. з поставки позашкiльним навчальним закладом вихованцям, учням i слухачам платних послуг у сферi позашкiльної освiти.

(статтю 3 доповнено пiдпунктом 3.2.10 згiдно iз Законом України вiд 22.06.2000р. N 1841-III)

     3.2.11. надання уповноваженими банками послуг з довiрчого управлiння фондами банкiвського управлiння, виплати винагороди за здiйснення управлiння фондом операцiй з нерухомiстю, за перерахування коштiв на фiнансування будiвництва iз фонду фiнансування будiвництва, за здiйснення платежiв за iпотечними сертифiкатами вiдповiдно до закону.

(статтю 3 доповнено пiдпунктом 3.2.11 згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3045-III, пiдпункт 3.2.11 пункту 3.2 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(дiю пiдпункту 3.2.11 пункту 3.2 статтi 3 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)

     3.2.12. з оплати третейського збору та вiдшкодування iнших витрат, пов'язаних з вирiшенням спору третейським судом вiдповiдно до закону.

(пункт 3.2 статтi 3 доповнено пiдпунктом 3.2.12 згiдно iз Законом України вiд 11.05.2004р. N 1701-IV)

     3.2.13. пiдпункт 3.2.13 пункту 3.2 статтi 3 виключено

(пункт 3.2 статтi 3 доповнено пiдпунктом 3.2.13 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV, пiдпункт 3.2.13 пункту 3.2 статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     3.2.14. надання послуг з агентування i фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентiв, якi надають послуги з мiжнародних перевезень пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв чи мiжнародних вiдправлень;

(пункт 3.2 статтi 3 доповнено пiдпунктом 3.2.14 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV, пiдпункт 3.2.14 пункту 3.2 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     3.2.15. вивезення товарiв за межi митного кордону України у митному режимi тимчасового вивезення згiдно з положеннями глави 34 Митного кодексу України або у митному режимi переробки згiдно з положеннями глави 39 Митного кодексу України, у тому числi об'єктiв оперативного лiзингу або транспортних засобiв з метою їх ремонту;

(пункт 3.2 статтi 3 доповнено пiдпунктом 3.2.15 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     3.2.16. поставка товарiв (супутнiх послуг) на митну територiю України у митному режимi вiдмови на користь держави згiдно з положеннями глави 41 Митного кодексу України. Подальша поставка таких товарiв (супутнiх послуг) на митнiй територiї України або за її межi оподатковується за вiдповiдними ставками податку, визначеними у статтi 6 цього Закону.

(пункт 3.2 статтi 3 доповнено пiдпунктом 3.2.16 згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     Стаття 4. База оподаткування

     4.1. База оподаткування операцiї з поставки товарiв (послуг) визначається виходячи з їх договiрної (контрактної) вартостi, визначеної за вiльними цiнами, але не нижче за звичайнi цiни, з урахуванням акцизного збору, ввiзного мита, iнших загальнодержавних податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), згiдно iз законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартiсть, а також збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування на послуги стiльникового рухомого зв'язку, що включається до цiни товарiв (послуг)). До складу договiрної (контрактної) вартостi включаються будь-якi суми коштiв, вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацiєю вартостi товарiв (послуг).

     У разi якщо звичайна цiна на товари (послуги) перевищує договiрну цiну на такi товари (послуги) бiльше нiж на 20 вiдсоткiв, база оподаткування операцiї з поставки таких товарiв (послуг) визначається за звичайними цiнами.

(пункт 4.1 статтi 4 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 398-V)
(пункт 4.1 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV)
(дiю пункту 4.1 статтi 4 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(пункт 4.1 статтi 4 у редакцiї Законiв України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     4.2. У разi поставки товарiв (робiт, послуг) без оплати або з частковою оплатою їх вартостi коштами у межах бартерних (товарообмiнних) операцiй, здiйснення операцiй з безоплатної передачi товарiв (робiт, послуг), натуральних виплат у рахунок оплати працi фiзичним особам, що перебувають у трудових вiдносинах з платником податку, передачi товарiв (робiт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не вiдносяться до валових витрат виробництва (обiгу) i не пiдлягають амортизацiї, а також пов'язанiй з продавцем особi чи суб'єкту пiдприємницької дiяльностi, який не зареєстрований як платник податку, база оподаткування визначається виходячи з фактичної цiни операцiї, але не нижчої за звичайнi цiни.

(пункт 4.2 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.98р. N 169/98-ВР)

     4.3. Для товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України платниками податку, базою оподаткування є договiрна (контрактна) вартiсть таких товарiв, але не менша митної вартостi, зазначеної у ввiзнiй митнiй декларацiї з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комiсiйних та iнших видiв винагород, пов'язаних з iмпортом таких товарiв, плати за використання об'єктiв iнтелектуальної власностi, що належать до таких товарiв, акцизних зборiв, ввiзного мита, а також iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком податку на додану вартiсть, що включаються у цiну товарiв (робiт, послуг) згiдно з законами України з питань оподаткування. Визначена вартiсть перераховується в українськi гривнi за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на кiнець операцiйного дня, що передує дню, в якому товар (товарна партiя) вперше пiдпадає пiд режим митного контролю вiдповiдно до митного законодавства.

(абзац перший пункту 4.3 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Для послуг, якi поставляються нерезидентами з мiсцем їх надання на митнiй територiї України, базою оподаткування є договiрна (контрактна) вартiсть таких робiт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком податку на додану вартiсть, що включаються у цiну поставки робiт (послуг) згiдно iз законами України з питань оподаткування. Визначена вартiсть перераховується в українськi гривнi за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на кiнець операцiйного дня, що передує дню, в якому було складено акт, який засвiдчує факт отримання послуг.

(абзац другий пункту 4.3 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     4.4. Для готової продукцiї, виготовленої на територiї України з давальницької сировини нерезидента, у разi її поставки на митнiй територiї України, базою оподаткування є договiрна (контрактна) вартiсть такої продукцiї з урахуванням акцизного збору, ввiзного мита, а також iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком податку на додану вартiсть, що включаються у цiну такої готової продукцiї згiдно iз законами України з питань оподаткування. Визначена вартiсть перераховується в українськi гривнi за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на момент виникнення податкових зобов'язань. При цьому податок сплачується до бюджету покупцем у порядку, передбаченому для оподаткування товарiв, що iмпортуються, а вiдповiдальнiсть за сплату податку покупцем такої продукцiї несе вiтчизняний її переробник.

     4.5. Якщо пiсля поставки товарiв (послуг) здiйснюється будь-яка змiна суми компенсацiї їх вартостi, включаючи наступний за поставкою перегляд цiн, перерахунок у випадках повернення товарiв особi, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача пiдлягають вiдповiдному коригуванню.

     4.5.1. Якщо внаслiдок такого перерахунку вiдбувається зменшення суми компенсацiї на користь платника податку - постачальника, то:

     а) постачальник вiдповiдно зменшує суму податкових зобов'язань за наслiдками податкового перiоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок вiдкоригованого значення податку;

     б) отримувач вiдповiдно зменшує суму податкового кредиту за наслiдками такого податкового перiоду у разi, якщо вiн є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також збiльшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарiв (послуг).

     4.5.2. Якщо внаслiдок такого перерахунку вiдбувається збiльшення суми компенсацiї на користь платника податку - постачальника, то:

     а) постачальник вiдповiдно збiльшує суму податкових зобов'язань за наслiдками податкового перiоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок вiдкоригованого значення податку;

     б) отримувач вiдповiдно збiльшує суму податкового кредиту за наслiдками такого податкового перiоду у разi, якщо вiн є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку.

     4.5.3. Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника при змiнi компенсацiї вартостi товарiв (послуг), наданих особам, якi не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише:

     а) при поверненнi ранiше поставлених товарiв у власнiсть постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсацiї їх вартостi;

     б) при переглядi цiн, пов'язаних з гарантiйними замiнами товарiв.

(пункт 4.5 статтi 4 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003р. N 469-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     4.6. Вартiсть тари, що згiдно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разi коли протягом строкiв, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, але у строки не бiльше дванадцяти календарних мiсяцiв з моменту отримання зворотної тари, вона не повертається вiдправнику, вартiсть такої зворотної тари включається до бази оподаткування отримувача.

(пункт 4.6 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     4.7. У випадках коли платник податку здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з поставки вживаних товарiв (комiсiйну торгiвлю), що придбанi в осiб, не зареєстрованих платниками податку, базою оподаткування є комiсiйна винагорода такого платника податку. Правила комiсiйної торгiвлi та визначення комiсiйної винагороди встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший пункту 4.7 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     У випадках коли платник податку здiйснює дiяльнiсть з поставки товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого платника податку (далi - комiсiонера) здiйснювати поставку товарiв вiд iменi та за дорученням iншої особи (далi - комiтента) без передання права власностi на такi товари, базою оподаткування є продажна вартiсть цих товарiв, визначена у порядку, встановленому цим Законом. Датою збiльшення податкових зобов'язань комiсiонера є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього Закону, а датою збiльшення суми податкового кредиту комiсiонера є дата перерахування коштiв на користь комiтента або поставки останньому iнших видiв компенсацiї вартостi зазначених товарiв. При цьому датою збiльшення податкових зобов'язань комiтента є дата отримання коштiв або iнших видiв компенсацiї вартостi товарiв вiд комiсiонера.

     У разi коли платник податку (далi - повiрений) здiйснює дiяльнiсть з придбання товарiв (робiт, послуг) за дорученням та за рахунок iншої особи (далi - довiритель), датою збiльшення податкового кредиту такого повiреного є дата перерахування коштiв (поставка в управлiння цiнних паперiв, iнших документiв, що засвiдчують вiдносини боргу) на користь продавця таких товарiв (робiт, послуг) або поставка iнших видiв компенсацiй вартостi таких товарiв (робiт, послуг), а датою збiльшення податкових зобов'язань є дата передання таких товарiв (результатiв робiт, послуг) довiрителю. При цьому довiритель не збiльшує податковий кредит на суму коштiв (вартiсть цiнних паперiв, iнших документiв, що засвiдчують вiдносини боргу), перерахованих (переданих) повiреному, але має право на збiльшення податкового кредиту у податковий перiод отримання товарiв (робiт, послуг), придбаних повiреним за його дорученням.

     Зазначене правило не поширюється на операцiї з експортування вживаних товарiв за межi митної територiї України або з iмпортування вживаних товарiв на митну територiю України в межах зазначених договорiв, оподаткування яких регулюється вiдповiдними нормами цього Закону.

(пункт 4.7 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, вiд 04.03.98р. N 169/98-ВР, у редакцiї Законiв України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     4.8. У разi коли платник податку здiйснює операцiї з поставки товарiв (послуг), якi є об'єктом оподаткування згiдно з пунктом 3.1 статтi 3 цього Закону, пiд забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формi простого або переказного векселя або iнших боргових iнструментiв (далi - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни без врахування дисконтiв або iнших знижок з номiналу такого векселя, а за процентними векселями - договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни, збiльшена на суму процентiв, нарахованих або таких, що мають бути нарахованi на суму номiналу такого векселя.

     У разi коли платник податку здiйснює за згодою векселедержателя зустрiчну поставку товарiв (послуг) замiсть грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселi, базою оподаткування є договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни без врахування дисконтiв або iнших знижок з номiналу такого векселя, а за процентними векселями - договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни, збiльшена на суму процентiв, нарахованих або таких, що мають бути нарахованi на суму номiналу такого векселя.

     Для цiлей оподаткування згiдно з цим Законом векселi (крiм податкових векселiв), виданi або отриманi, не вважаються засобом платежу та не змiнюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку, крiм податкових векселiв.

(статтю 4 доповнено пунктом 4.8 згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, пункт 4.8 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     4.9. Якщо основнi виробничi фонди або невиробничi фонди лiквiдуються за самостiйним рiшенням платника податку чи безоплатно передаються особi, не зареєстрованiй платником податку, а також у разi переведення основних фондiв до складу невиробничих фондiв така лiквiдацiя, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цiлей оподаткування як поставка таких основних виробничих фондiв або невиробничих фондiв за звичайними цiнами, що дiють на момент такої поставки, а для основних фондiв групи 1 - за звичайними цiнами, але не менше їх балансової вартостi.

     Правила цього пункту не поширюються на випадки, коли основнi виробничi фонди або невиробничi фонди лiквiдуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслiдок дiї обставин непереборної сили, в iнших випадках, коли така лiквiдацiя здiйснюється без згоди платника податку, в тому числi в разi викрадення основних фондiв, або коли платник податку надає органу державної податкової служби вiдповiдний документ про знищення, розiбрання або перетворення основного фонду iншими способами, внаслiдок чого основний фонд не може використовуватися у майбутньому за первiсним призначенням.

     У разi коли внаслiдок лiквiдацiї основного фонду отримуються комплектуючi, складовi частини, компоненти або iншi вiдходи, якi мають вартiсть, лiквiдацiя таких комплектуючих, складових частин, компонентiв або iнших вiдходiв проводиться за правилами, встановленими для лiквiдацiї основного фонду.

(статтю 4 доповнено пунктом 4.9 згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV)

     4.10. При наданнi послуг iз транзитного перевезення (перемiщення) товарiв (вантажiв, пасажирiв) митною територiєю України база оподаткування розраховується виходячи з вартостi послуг iз такого транзитного перевезення (перемiщення), наданих на митнiй територiї України (з урахуванням вiдстанi вiд пункту першого перетину державного кордону України до пункту останнього перетину державного кордону України).

(статтю 4 доповнено пунктом 4.10 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     4.11. Пункт 4.11 статтi 4 виключено

(статтю 4 доповнено пунктом 4.11 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, пункт 4.11 статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     Стаття 5. Операцiї, що звiльненi вiд оподаткування

     5.1. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з:

     5.1.1. поставки вiтчизняних продуктiв дитячого харчування молочними кухнями та спецiалiзованими магазинами i куточками, якi виконують функцiї роздаточних пунктiв, у порядку i за перелiком продуктiв, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5.1.2. поставки (передплати) перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї та книжок, крiм видань еротичного характеру, учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв українського виробництва, словникiв українсько-iноземної або iноземно-української мови; доставки таких перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї на митнiй територiї України;

(пiдпункт 5.1.2 пункту 5.1 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.02.2000р. N 1460-III, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(дiю пiдпункту 5.1.2 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк (крiм операцiй з поставки учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(дiю пiдпункту 5.1.2 пункту 5.1 статтi 5 вiдновлено у зв'язку iз внесенням змiн до пункту 49 частини першої статтi 80 Закону України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV згiдно iз Законом України вiд 17.06.2004р. N 1801-IV)

     5.1.3. поставки послуг з виховання та освiти дiтей дитячими музичними та художнiми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкiльного виховання, початкової, середньої, професiйно-технiчної та вищої освiти закладами, якi мають спецiальний дозвiл (лiцензiю) на поставку таких послуг, незалежно вiд їх органiзацiйно-правового статусу та форми власностi, згiдно з перелiком таких послуг, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також послуг з розмiщення учнiв або студентiв в iнтернатах або гуртожитках;

(пiдпункт 5.1.3 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.4. поставки товарiв спецiального призначення для iнвалiдiв за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, уповноваженому органу державної виконавчої влади, у тому числi легкових автомобiлiв для iнвалiдiв, з їх оплатою за рахунок коштiв державного чи мiсцевих бюджетiв, а також операцiї з їх безоплатної передачi iнвалiдам у випадках, визначених законодавством;

(пiдпункт 5.1.4 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 14.12.2006р. N 463-V)

     5.1.5. поставки послуг з виплати i доставки пенсiй iз системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, пенсiйних виплат за недержавним пенсiйним забезпеченням, страхових виплат (у тому числi ануїтетiв) за договорами довгострокового страхування життя, з банкiвських пенсiйних рахункiв, за пенсiйними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету вiдповiдно до затверджених соцiальних програм;

(пiдпункт 5.1.5 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.6. поставки послуг з реєстрацiї актiв громадянського стану державними органами, уповноваженими здiйснювати таку реєстрацiю згiдно iз законодавством;

     5.1.7. поставки (у тому числi аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Українi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення за перелiком, що щорiчно визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України до 1 вересня року, попереднього звiтному. Якщо у такий строк перелiк не встановлено, дiє перелiк минулого року;

(пiдпункт 5.1.7 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(дiю пiдпункту 5.1.7 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк (крiм поставки лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, допущених до застосування в Українi за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)

     5.1.8. поставки послуг з охорони здоров'я згiдно з перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, закладами охорони здоров'я, якi мають лiцензiю на поставку таких послуг, а також поставки послуг реабiлiтацiйними установами для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, що мають лiцензiю на поставку таких послуг.

(дiю пiдпункту 5.1.8 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк (крiм послуг за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пiдпункт 5.1.8 пункту 5.1 статтi 5 в редакцiї Закону України вiд 07.07.2005р. N 2772-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV)

     5.1.9. поставки путiвок на санаторно-курортне лiкування, оздоровлення та вiдпочинок на територiї України фiзичних осiб вiком до 18 рокiв;

(пiдпункт 5.1.9 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.07.99р. N 854-XIV, вiд 02.03.2000р. N 1523-III, вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, вiд 17.06.2004р. N 1801-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2007р. N 931-V)

     5.1.10. поставки в порядку та в межах норм, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, послуг з:

     утримання дiтей у дошкiльних закладах, школах-iнтернатах, кiмнатах-розподiльниках установ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України,

     утримання осiб у будинках для престарiлих та iнвалiдiв,

     харчування та облаштування на нiчлiг осiб, якi не мають житла, у спецiально вiдведених для цього мiсцях,

     харчування дiтей у школах, професiйно-технiчних училищах та громадян у закладах охорони здоров'я;

     харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та iншими послугами, що надаються особам, якi тримаються в установах виконання покарань i слiдчих iзоляторах, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пiдпункт 5.1.10 статтi 5 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, абзац шостий пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.04.2009р. N 1254-VI)

     5.1.11. пiдпункт 5.1.11 пункту 5.1 статтi 5 виключено

(дiю пiдпункту 5.1.11 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пiдпункт 5.1.11 пункту 5.1 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.12. пiдпункт 5.1.12 пункту 5.1 статтi 5 виключено

(дiю пiдпункту 5.1.12 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пiдпункт 5.1.12 пункту 5.1 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.13. надання послуг з перевезення осiб пасажирським транспортом (крiм таксомоторiв) у межах населеного пункту, тарифи на якi регулюються органом мiсцевого самоврядування вiдповiдно до його компетенцiї, визначеної законом.

     Це звiльнення не поширюється на операцiї з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат);

(пiдпункт 5.1.13 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.14. поставки культових послуг та поставки предметiв культового призначення (крiм пiдакцизних товарiв) релiгiйними органiзацiями за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пiдпункт 5.1.14 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.15. поставки послуг з поховання за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України будь-яким платником податку;

(пiдпункт 5.1.15 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.98р. N 169/98-ВР)

     5.1.16. передачi конфiскованого майна, знахiдок, скарбiв або майна, визнаних безхазяйними, у власнiсть держави.

(абзац перший пiдпункту 5.1.16 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.12.2006р. N 463-V)
(пiдпункт 5.1.16 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Поставка таких товарiв при послiдуючих операцiях оподатковується на загальних пiдставах;

(пiдпункт 5.1.16 пункту 5.1 статтi 5 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.17. поставки (продажу, передачi) земельних дiлянок, земельних паїв, крiм тих, що знаходяться пiд об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартостi вiдповiдно до законодавства (з урахуванням положень пiдпункту 5.1.19 пункту 5.1 статтi 5 цього Закону);

     орендної плати за земельнi дiлянки, що перебувають у власностi держави або територiальної громади, якщо така орендна плата повнiстю зараховується до вiдповiдних бюджетiв;

(дiю пiдпункту 5.1.17 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пiдпункт 5.1.17 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 15.06.2004р. N 1782-IV)

     5.1.18. безкоштовної передачi рухомого складу однiєю залiзницею або пiдприємством залiзничного транспорту загального користування iншим залiзницям або пiдприємствам залiзничного транспорту загального користування державної форми власностi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5.1.19. безоплатної приватизацiї житлового фонду, включаючи мiсця загального користування (у тому числi пiдвали та горища) у багатоквартирних будинках, присадибних дiлянок та земельних паїв вiдповiдно до законодавства, а також з надання послуг, отримання яких вiдповiдно до законодавства є передумовою приватизацiї такого житлового фонду, присадибних дiлянок та земельних паїв;

(пiдпункт 5.1.19 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     безоплатної передачi корпоративного права (частки, долi, паю, акцiї), емiтованого переробним пiдприємством, у власнiсть приватного сiльськогосподарського пiдприємства вiдповiдно до Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi".

(пункт 5.1 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.1.19 згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, пiдпункт 5.1.19 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, вiд 02.03.2000р. N 1523-III, у редакцiї Закону України вiд 15.06.2004р. N 1782-IV)
(дiю пiдпункту 5.1.19 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк (крiм безоплатної приватизацiї житлового фонду) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(дiю пiдпункту 5.1.19 пункту 5.1 статтi 5 вiдновлено у зв'язку iз внесенням змiн до пункту 49 частини першої статтi 80 Закону України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV згiдно iз Законом України вiд 17.06.2004р. N 1801-IV)

     5.1.20. поставки житла (об'єктiв житлового фонду), крiм їх першої поставки.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розумiється:

     а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власнiсть покупця або поставка послуг (включаючи вартiсть придбаних за рахунок виконавця матерiалiв) iз спорудження такого житла за рахунок замовника;

     б) перший продаж реконструйованого або капiтально вiдремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, iншою, нiж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатацiї (використання) у зв'язку з такою реконструкцiєю або капiтальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартiсть придбаних за рахунок виконавця матерiалiв) з такої реконструкцiї чи капiтального ремонту за рахунок замовника.

     Норми цього пiдпункту поширюються також на першу поставку дачних або садових будинкiв, а також будь-яких iнших об'єктiв власностi, зареєстрованих згiдно iз законодавством як житло (житловий фонд), iндивiдуальних гаражiв чи iндивiдуальних мiсць на гаражних стоянках.

(пункт 5.1 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.1.20 згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, пiдпункт 5.1.20 в редакцiї Законiв України вiд 14.07.99р. N 942-XIV, вiд 02.03.2000р. N 1523-III, вiд 15.06.2004р. N 1782-IV)
(дiю пiдпункту 5.1.20 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(дiю пiдпункту 5.1.20 пункту 5.1 статтi 5 зупинено на 2004 рiк (крiм продажу або передачi у власнiсть новозбудованого житла фiзичним особам для його використання як мiсця проживання, якщо до 1 сiчня 2004 року житло було передано у власнiсть покупця або були розпочатi роботи з будiвництва такого житла пiд зобов'язання покупця або iнвестора та при цьому покупець або iнвестор сплатив внесок, не менший нiж тридцять вiдсоткiв вiд вартостi загальної площi такого житла, визначеної за цiнами, що дiяли на дату такої сплати) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 17.06.2004р. N 1801-IV)

     5.1.21. подання благодiйної допомоги, а саме безоплатна передача товарiв (робiт, послуг) особам, визначеним абзацами "а", "б" i "е" пiдпункту 7.11.1 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" з метою їх безпосереднього використання у благодiйницьких цiлях, а також операцiї з безоплатної передачi таких товарiв (робiт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодiйної допомоги вiдповiдно до законодавства.

(абзац перший пiдпункту 5.1.21 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2000р. N 1523-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Пiд безоплатною передачею слiд розумiти поставку товарiв (робiт, послуг) набувачам благодiйної допомоги без будь-якої грошової, матерiальної або iнших видiв компенсацiй їх вартостi з боку таких отримувачiв або iнших осiб. Порушення цього правила прирiвнюється до навмисного ухилення вiд оподаткування особою, яка надає такi товари (послуги).

(абзац другий пiдпункту 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Правила маркування товарiв, отриманих як благодiйна допомога, що унеможливлюють продаж або iншi види вiдчуження таких товарiв за вiдсутностi такого маркування, та порядок розподiлу таких товарiв, а також контролю за цiльовим розподiлом благодiйної допомоги у виглядi конкретно наданих послуг встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя пiдпункту 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5 набирає чинностi з 1 сiчня 1998 року згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР)
(абзац третiй пiдпункту 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Маркованi товари, отриманi з метою подання благодiйної допомоги, якi продаються за кошти або iншi види компенсацiї, та/або виручка, отримана за таку поставку, пiдлягають конфiскацiї в доход держави у встановленому порядку.

(абзац четвертий пiдпункту 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5 в редакцiї Законiв України вiд 30.12.97р. N 794/97-ВР, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Не пiдлягають звiльненню вiд оподаткування операцiї з подання благодiйної (у тому числi гуманiтарної) допомоги у виглядi товарiв (робiт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цiнних паперiв, нематерiальних активiв та товарiв (робiт, послуг), призначених для використання у господарськiй дiяльностi, у тому числi при їх ввезеннi (iмпортуваннi) на митну територiю України, крiм товарiв, якi пiдпадають пiд дiю мiжнародних договорiв, згода на укладення яких надана Верховною Радою України.

(абзац п'ятий пiдпункту 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, у редакцiї Закону України вiд 14.12.2006р. N 463-V)

     Абзац шостий пiдпункту 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(пункт 5.1 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.1.21 згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР)

     Якщо iншi закони встановлюють правила оподаткування благодiйної (у тому числi гуманiтарної) допомоги, якi вiдрiзняються вiд правил, встановлених цим пiдпунктом, то дiють правила цього пiдпункту.

(пiдпункт 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 14.12.2006р. N 463-V)

     5.1.22. оплати вартостi фундаментальних дослiджень, науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт особою, яка безпосередньо отримує такi кошти з рахунку Державного казначейства України;

(пункт 5.1 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.1.22 згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, пiдпункт 5.1.22 пункту 5.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.1.23. надання бiблiотеками державної та комунальної форм власностi платних послуг з:

     проведення виставок книг;

     складання бiблiографiчних спискiв для курсових, дипломних i наукових робiт;

     складання каталогiв для приватних бiблiотек та бiблiотек пiдприємств, установ, органiзацiй;

     бiблiотечно-iнформацiйного обслуговування пiдприємств, установ, органiзацiй;

     пiдготовки фактографiчних, тематичних довiдок;

     користування мiжбiблiотечним абонементом (пересилання документiв);

     користування нiчним абонементом;

     користування створеними iншими суб'єктами господарювання базами даних, право доступу до яких набуте бiблiотекою на платнiй основi;

     оформлення реєстрацiйних документiв користувачiв бiблiотек;

     ремонту i реставрацiї документiв;

     репрографiчного вiдтворення документiв;

(пункт 5.1 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.1.23 згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000р. N 1561-III, пiдпункт 5.1.23 пункту 5.1 статтi 5 у редакцiї Законiв України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 21.05.2009р. N 1388-VI)

     5.1.24. операцiї з поставки неплатником податку на додану вартiсть культурних цiнностей, визначених такими у статтi 82 цього Закону.

(пункт 5.1 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.1.24 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2006р. N 535-V)

     5.2. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з:

     5.2.1. поставки товарiв (крiм пiдакцизних товарiв) та послуг (крiм грального i лотерейного бiзнесу та послуг з поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого платника податку (далi - комiсiонера) здiйснювати поставку товарiв вiд iменi та за дорученням iншої особи (далi - комiтента) без передання права власностi на такi товари), що безпосередньо виготовляються пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва.

     Безпосереднiм вважається виготовлення товарiв, унаслiдок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, iншi види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, iнших покупних товарiв, якi використовуються у виготовленнi таких товарiв, становить не менше 8 вiдсоткiв продажної цiни таких виготовлених товарiв.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi реєстрацiї у вiдповiдному податковому органi, яка здiйснюється на пiдставi подання позитивного рiшення мiжвiдомчої Комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     При порушеннi вимог цього пiдпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацiю як особи, що має право на податкову пiльгу, а податковi зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового перiоду, за наслiдками якого були виявленi такi порушення, вiдповiдно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням вiдповiдних фiнансових санкцiй.

     Податкова звiтнiсть таких пiдприємств та органiзацiй надається в порядку, встановленому згiдно iз законодавством.

(пiдпункт 5.2.1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, вiд 05.12.97р. N 698/97-ВР, вiд 24.03.98р. N 208/98-ВР, вiд 02.03.2000р. N 1523-III, в редакцiї Законiв України вiд 13.07.2000р. N 1926-III, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 06.10.2005р. N 2960-IV)

     5.2.2. Пiдпункт 5.2.2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2000р. N 1523-III)

     5.2.3. безкоштовної передачi продукцiї (робiт, послуг) власного виробництва (крiм пiдакцизної) допомiжними сiльськими господарствами i лiкувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дiльницями) будинкiв-iнтернатiв та територiальних центрiв по обслуговуванню самотнiх громадян похилого вiку (пенсiонерiв), за умови, що така передача здiйснюється для забезпечення власних потреб зазначених закладiв;

(пiдпункт 5.2.3 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.12.2006р. N 463-V)

     5.2.4. поставки в сiльськiй мiсцевостi сiльськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкiл, дошкiльних закладiв, iнтернатiв, закладiв охорони здоров'я та подання матерiальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян на мiсяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землi багатодiтним сiм'ям, ветеранам працi i вiйни, реабiлiтованим громадянам, iнвалiдам працi, iнвалiдам дитинства, одиноким особам похилого вiку, особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкiльним закладам, iнтернатам, закладам охорони здоров'я;

     абзац другий пiдпункту 5.2.4 пункту 5.2 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.2.5. безкоштовної передачi приладiв, обладнання, матерiалiв, крiм пiдакцизних, науковим установам та науковим органiзацiям, вищим навчальним закладам III - IV рiвнiв акредитацiї, внесеним до Державного реєстру наукових органiзацiй, яким надається пiдтримка держави.

(пункт 5.2 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.2.5 згiдно iз Законом України вiд 01.12.98р. N 285-XIV, пiдпункт 5.2.5 пункту 5.2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 14.12.2006р. N 463-V)

     5.2.6. Пiдпункт 5.2.6 виключено

(пункт 5.2 доповнено пiдпунктом 5.2.6 згiдно iз Законом України вiд 14.12.99р. N 1288-XIV, пiдпункт 5.2.6 пункту 5.2 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)

     5.3. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з поставки товарiв (робiт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав та представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей, якi проживають разом з особами цього персоналу. Порядок звiльнення та перелiк операцiй, що пiдлягають звiльненню, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України виходячи з принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави.

     5.4. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з iмпорту товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України, до моменту їх обробки або переробки на митнiй територiї України. Операцiї з подальшої поставки зазначених товарiв будь-якими особами оподатковуються у загальному порядку.

(пункт 5.4 статтi 5 в редакцiї Закону України вiд 30.12.97р. N 794/97-ВР)
(дiю пункту 5.4 статтi 5 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пункт 5.4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     5.5. Звiльнення вiд оподаткування, передбаченi статтею 5 цього Закону, не поширюються на операцiї з:

     поставки товарiв у митному режимi iмпорту або реiмпорту (крiм випадкiв, зазначених у пiдпунктах 5.1.7 i 5.1.24 пункту 5.1, пунктах 5.3 та 5.18 цiєї статтi);

(абзац другий пункту 5.5 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 694-VI)

     поставки пiдакцизних товарiв (крiм легкових автомобiлiв для iнвалiдiв згiдно з пiдпунктом 5.1.4 пункту 5.1 та товарiв згiдно з пунктом 5.3 цiєї статтi).

(пункт 5.5 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.02.2000р. N 1460-III, у редакцiї Законiв України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 14.12.2006р. N 463-V, у редакцiї Закону України вiд 18.09.2008р. N 521-VI)

     5.6. Пункт 5.6 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.12.2006р. N 463-V)

     5.7. Пункт 5.7 статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено пунктом 5.7 згiдно iз Законом України вiд 01.12.98р. N 285-XIV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2000р. N 1523-III)

     5.8. Пункт 5.8 статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено пунктом 5.8 згiдно iз Законом України вiд 14.09.2000р. N 1954-III)
(дiю пункту 5.8 статтi 5 зупинено на 2001 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000р. N 1954-III згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000р. N 2120-III)
(дiю пункту 5.8 статтi 5 зупинено на 2003 рiк в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та параолiмпiйських видiв спорту у зв'язку iз частковим зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000р. N 1954-III згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пункт 5.8 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2004р. N 2264-IV)
(дiю пункту 5.8 статтi 5 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(пункт 5.8 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.9. Пункт 5.9 статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено пунктом 5.9 згiдно iз Законом України вiд 14.09.2000р. N 1954-III)
(дiю пункту 5.9 статтi 5 зупинено на 2001 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000р. N 1954-III згiдно iзЗаконом України вiд 07.12.2000р. N 2120-III)
(дiю пункту 5.9 статтi 5 зупинено на 2003 рiк в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та параолiмпiйських видiв спорту у зв'язку iз частковим зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000р. N 1954-III згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пункт 5.9 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2004р. N 2264-IV)
(дiю пункту 5.9 статтi 5 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(пункт 5.9 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.10. Пункт 5.10 статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено пунктом 5.10 згiдно iз Законом України вiд 14.09.2000 р. N 1954-III)
(дiю пункту 5.10 статтi 5 зупинено на 2001 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000 р. N 1954-III згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2120-III)
(дiю пункту 5.10 статтi 5 зупинено на 2003 рiк в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та параолiмпiйських видiв спорту у зв'язку iз частковим зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000 р. N 1954-III згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пункт 5.10 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2004р. N 2264-IV)
(дiю пункту 5.10 статтi 5 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(пункт 5.10 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.11. Пункт 5.11 статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено пунктом 5.11 згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1595-IV)
(пункт 5.11 статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     5.13. Звiльняються вiд оподаткування операцiї, якi здiйснюються в рамках наукового i технологiчного спiвробiтництва вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво, з:

     безкоштовної передачi на митнiй територiї України органiзацiями, заснованими за участю Європейського Спiвтовариства, учасникам Української Сторони товарiв, робiт, послуг, придбаних за кошти Європейського Спiвтовариства або органiзацiй, заснованих за участю Європейського Спiвтовариства;

     iмпорт, а також виконання (надання) робiт, послуг (за кошти, наданi Європейським Спiвтовариством) для їх використання або споживання на митнiй територiї України органiзацiями, заснованими за участю Європейського Спiвтовариства, та/або учасниками наукового i технологiчного спiвробiтництва.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв, робiт та послуг платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент iмпорту, виконання (надання) робiт, послуг на цiй територiї або нарахована на загальних пiдставах, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до закону.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.13 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004р. N 1965-IV)

     5.14. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України культурних цiнностей згiдно з кодами УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених п'ятдесят i бiльше рокiв тому, якi ввозяться з метою їх подальшої передачi музеям, галереям, виставковим центрам, архiвам, установам культури або освiти, що знаходяться у державнiй або комунальнiй власностi.

(абзац перший пункту 5.14 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Операцiї з подальшого продажу зазначених культурних цiнностей юридичними та фiзичними особами оподатковуються вiдповiдно до законодавства.

     Звiльнення вiд оподаткування, передбачене цим пунктом, поширюється на операцiї з культурними цiнностями, якi ввозяться в Україну i внесенi до Державного реєстру культурних цiнностей України. Порядок створення i ведення цього реєстру затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.14 згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2188-IV)

     5.15. Звiльняються вiд оподаткування цим податком операцiї з поставки послуг з перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень пiд митним режимом транзиту територiєю України згiдно з положеннями глави 33 Митного кодексу України.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.15 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, пункт 5.15 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     5.16. Звiльняються вiд оподаткування цим податком операцiї з надання послуг, що включаються до складу портових зборiв згiдно iз законодавством, на користь осiб, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв та мiжнародних вiдправлень вiд пункту перетину державного кордону України до пункту (мiсця) митного оформлення на територiї України при їх прибуттi (отриманнi) на митну територiю України, а також вiд пункту (мiсця) митного оформлення на територiї України до пункту перетину державного кордону України.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.16 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV, пункт 5.16 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     5.17. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з тимчасового ввезення на митну територiю України та подальшого вивезення з митної територiї України (а також з ввезення на митну територiю України ранiше вивезеного з митної територiї України) товарiв за перелiком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України, та повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України за договорами оперативного лiзингу. Строк тимчасового ввезення визнається статтею 208 Митного кодексу України. Кабiнет Мiнiстрiв України має право продовжувати строк, визначений Митним кодексом України.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.17 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     5.18. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України:

     5.18.1. устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, обладнання та матерiалiв для виробництва альтернативних видiв палива, крiм бiологiчних видiв палива (далi - товари) за умов, якщо цi товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi. Перелiк та обсяги зазначених товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пiдпункт 5.18.1 пункту 5.18 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     5.18.2. матерiалiв, устаткування та комплектуючих, що використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, яке виробляє альтернативнi види палива, крiм бiологiчних видiв палива, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, виробiв, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi. Перелiк та обсяги вiдповiдних товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший пiдпункту 5.18.2 пункту 5.18 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання таких товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена iз зазначених операцiй у звичайному режимi, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до закону.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.18 згiдно iз Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V, пункт 5.18 статтi 5 дiє протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V)

     5.18.3. тимчасово, до 1 сiчня 2011 року, основних фондiв, матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих виробiв (крiм пiдакцизних товарiв) промисловими пiдприємствами, якi створюють новi виробництва iз впровадженням енергозберiгаючих технологiй, у тому числi ввезення таких товарiв як внескiв до статутних фондiв цих пiдприємств. Порядок ввезення, перелiк таких пiдприємств та товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи iз 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, та за перiод вiд дати ввезення таких товарiв до дати збiльшення податкових зобов'язань.

(пункт 5.18 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.18.3 згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI)

     5.18.4. Тимчасово, до 1 сiчня 2019 року, звiльняються вiд оподаткування операцiї:

     з iмпорту товарiв, визначених пунктами "я", "я1" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     з поставки технiки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", на територiї України.

     Порядок ввезення зазначених технiки, обладнання та устаткування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, та за перiод з дня ввезення таких товарiв до дня збiльшення податкових зобов'язань.

(пункт 5.18 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.18.4 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     5.18.5. Операцiї з ввезення природного газу вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв.

(пункт 5.18 статтi 5 доповнено пiдпунктом 5.18.5 згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     5.19. Звiльняються вiд оподаткування операцiї банкiв та iнших фiнансових установ з поставки (продажу, вiдчуження iншим способом) майна, що передане фiзичними особами, а також суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - приватними пiдприємцями та iншими особами, якi не є платниками податку, в заставу, у тому числi iпотеку, та на яке було звернено стягнення.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.19 згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1533-VI)

     5.19. Звiльняються вiд оподаткування операцiї банкiв та iнших фiнансових установ з поставки (продажу, вiдчуження iншим способом) майна, що передане фiзичними особами, а також суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - приватними пiдприємцями та iншими особами, якi не є платниками податку, у заставу (в тому числi iпотеку) та на яке було звернено стягнення.

(статтю 5 доповнено пунктом 5.19 згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     5.20. Звiльняються вiд оподаткування операцiї банкiв з продажу (передачi) або придбання зобов'язань за депозитами (вкладами).

(статтю 5 доповнено пунктом 5.20 згiдно iз Законом України вiд 24.07.2009р. N 1617-VI)

     Стаття 6. Ставки податку

     6.1. Об'єкти оподаткування, визначенi статтею 3 цього Закону, за винятком операцiй, звiльнених вiд оподаткування, та операцiй, до яких застосовується нульова ставка згiдно з цим Законом, оподатковуються за ставкою 20 вiдсоткiв.

     6.1.1. Податок становить 20 вiдсоткiв бази оподаткування, визначеної статтею 4 цього Закону, та додається до цiни товарiв (робiт, послуг).

     6.2. При експортi товарiв та супутнiх такому експорту послуг ставка податку становить "0" вiдсоткiв до бази оподаткування:

(абзац перший пункту 6.2 статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     6.2.1. У тому числi за нульовою ставкою оподатковуються операцiї з:

(абзац перший та другий пiдпункту 6.2.1 пункту 6.2 статтi 6 замiнено абзацом першим згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     - поставки послуг, що складаються iз робiт з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територiю України для виконання таких робiт та вивезеним за межi митної територiї України платником, що виконував такi роботи, або одержувачем-нерезидентом.

(пiдпункт 6.2.1 пункту 6.2 статтi 6 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     До робiт з рухомим майном належать роботи з переробки товарiв, що можуть включати власне переробку (обробку) товарiв - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслiдок чого одержуються iншi товари, у тому числi виконання робiт по переробцi давальницької сировини, а також модернiзацiю та ремонт товарiв, що передбачає проведення комплексу операцiй з частковим або повним вiдновленням виробничого ресурсу об'єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технiчною документацiєю, в результатi виконання якого передбачається полiпшення стану такого об'єкта.

(пiдпункт 6.2.1 пункту 6.2 статтi 6 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV, у зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - тринадцятим)

     - поставки для заправки або постачання морських (океанських) суден, що:

     використовуються для навiгацiйної дiяльностi, перевезення пасажирiв або вантажiв за плату, iншої комерцiйної, промислової або риболовецької дiяльностi, здiйснюваної за межами територiальних вод України;

     використовуються для рятування або подання допомоги у нейтральних або територiальних водах iнших країн;

     входять до складу вiйськово-морських сил України та вiдправляються за межi територiальних вод України, у тому числi на якiрнi стоянки;

     - поставки для заправки або постачання повiтряних суден, що:

     виконують мiжнароднi рейси для навiгацiйної дiяльностi чи перевезення пасажирiв або вантажiв за плату;

     входять до складу вiйськово-повiтряних сил України та вiдправляються за межi повiтряного кордону України, у тому числi у мiсця тимчасового базування;

     - поставки для заправки (дозаправки) та постачання космiчних кораблiв, а також супутникiв.

     Товари вважаються експортованими платником податку в разi, якщо їх експорт засвiдчений належно оформленою митною вантажною декларацiєю.

     Поставка товарiв для постачання залiзничного та автомобiльного транспорту на митнiй територiї України незалежно вiд його належностi та видiв перевезень, що здiйснює такий транспорт, оподатковується за ставкою, передбаченою пiдпунктом 6.1 цiєї статтi;

(абзац одинадцятий пiдпункту 6.2.1 пункту 6.2 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     6.2.2. пiдпункт 6.2.2 пункту 6.2 статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     6.2.3. поставки товарiв (робiт, послуг) пiдприємствами роздрiбної торгiвлi, якi розташованi на територiї України у зонах митного контролю (безмитних магазинах), вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Поставка товарiв (робiт, послуг) безмитними магазинами без нарахування податку на додану вартiсть може здiйснюватися виключно фiзичним особам, якi виїжджають за митний кордон України, або фiзичним особам, якi перемiщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього пiдпункту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порушення норм цього пiдпункту тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законодавством.

     Товари, придбанi у безмитних магазинах без сплати податку на додану вартiсть, у разi зворотного ввезення таких товарiв на митну територiю України пiдлягають оподаткуванню у порядку, передбаченому для оподаткування операцiй з iмпорту;

     6.2.4. поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, їхнього багажу та вантажiв автомобiльним транспортом, а також поставка мiжнародних вiдправлень будь-яким видом транспорту на вiдрiзку вiд пункту (мiсця) їх митного оформлення до пункту призначення (доставки) за межами державного кордону України, мiж пунктами, якi знаходяться за межами державного кордону України, а також вiд пункту їх вiдправлення (прийняття для перевезення) за межами державного кордону України до пункту (мiсця) їх митного оформлення на територiї України;

     поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, їхнього багажу та вантажiв iншими видами транспорту, нiж зазначенi в абзацi першому цього пiдпункту, за межами державного кордону України.

     Якщо поставка послуг з мiжнародного перевезення пасажирiв, їхнього багажу, вантажiв чи з мiжнародних вiдправлень здiйснюється у виглядi продажу квиткiв, iнших проїзних документiв, укладення брокерських, агентських, комiсiйних чи iнших договорiв (рахункiв) з посередниками або довiреними особами, то винагорода таких осiб оподатковується за ставкою, передбаченою пiдпунктом 6.1.1 пункту 6.1 цiєї статтi.

(пiдпункт 6.2.4 пункту 6.2 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 03.06.2005р. N 2642-IV, у редакцiї Закону України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     6.2.5. Пiдпункт 6.2.5 пункту 6.2 статтi 6 виключено.

(пiдпункт 6.2.5 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР)
(пiдпункт 6.2.5 пункту 6.2 статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.12.99р. N 1274-XIV)

     6.2.6. Пiдпункт 6.2.6 пункту 6.2 статтi 6 виключено

(пункт 6.2 статтi 6 доповнено пiдпунктом 6.2.6 згiдно iз Законом України вiд 23.12.97р. N 770/97-ВР, пiдпункт 6.2.6 пункту 6.2 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.10.2006р. N 273-V, у редакцiї Закону України вiд 31.05.2007р. N 1112-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(дiю пiдпункту 6.2.6 пункту 6.2 статтi 6 продовжено до 1 сiчня 2005 року згiдно iз Законом України вiд 28.11.2003р. N 1352-IV, до 1 сiчня 2006 року - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2287-IV, до 1 сiчня 2007 року - згiдно iз Законом України вiд 18.10.2005р. N 2987-IV)
(змiни, внесенi пiдпунктом 1 пункту 13 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(пiдпункт 6.2.6 пункту 6.2 статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)

     6.2.7. Пiдпункт 6.2.7 пункту 6.2 статтi 6 виключено.

(пункт 6.2 статтi 6 доповнено пiдпунктом 6.2.7 згiдно iз Законом України вiд 30.12.97р. N 799/97-ВР)
(пiдпункт 6.2.7 пункту 6.2 статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.12.99 р. N 1274-XIV)

     6.2.8. поставки товарiв (крiм пiдакцизних товарiв) та послуг (крiм грального i лотерейного бiзнесу та послуг з поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого комiсiонера здiйснювати поставку товарiв вiд iменi та за дорученням комiтента без передання права власностi на такi товари), що безпосередньо виготовляються пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва.

     Безпосереднiм вважається виготовлення товарiв, внаслiдок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, iншi види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, iнших покупних товарiв, якi використовуються у виготовленнi таких товарiв, становить не менше 8 вiдсоткiв продажної цiни таких виготовлених товарiв.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi реєстрацiї у вiдповiдному податковому органi, яка здiйснюється на пiдставi подання позитивного рiшення мiжвiдомчої Комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     При порушеннi вимог цього пiдпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацiю як особи, що має право на податкову пiльгу, а податковi зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового перiоду, за наслiдками якого були виявленi такi порушення, вiдповiдно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням вiдповiдних фiнансових санкцiй.

     Податкова звiтнiсть таких пiдприємств та органiзацiй надається в порядку, встановленому згiдно iз законодавством.

(пункт 6.2 статтi 6 доповнено пiдпунктом 6.2.8 згiдно iз Законом України вiд 24.03.98р. N 208/98-ВР, в редакцiї Законiв України вiд 13.07.2000р. N 1926-III, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 06.10.2005р. N 2960-IV)

     6.2.9. пiдпункт 6.2.9 пункту 6.2 статтi 6 виключено

(пункт 6.2 статтi 6 доповнено пiдпунктом 6.2.9 згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004р. N 1766-IV, пiдпункт 6.2.9 пункту 6.2 статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     6.3. Нульова ставка податку не застосовується до операцiй з поставки товарiв (супутнiх послуг) за межi митного або державного кордону України, якщо операцiя з поставки таких товарiв (супутнiх послуг) не вважається об'єктом оподаткування згiдно з пунктом 3.2 статтi 3 цього Закону або звiльняється вiд оподаткування цим податком згiдно з пунктом 5 статтi 5 цього Закону (крiм пiдпунктiв 5.1.2, 5.1.7 та пункту 5.2 статтi 5 цього Закону, до яких застосовується така нульова ставка податку), а також для транспортних засобiв, якi вiдправлялися пiд митним режимом переробки за межi митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територiю України для їх подальшого вiльного обiгу.

(пункт 6.3 статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     6.4. Мiсцем поставки товарiв вважається:

     а) якщо товари вiдправляються або транспортуються продавцем чи покупцем або третьою особою - мiсце, де товари фактично перебувають на момент вiдправлення або транспортування;

     у разi постачання товарiв, якi збираються або монтуються з проведенням пусконалагоджувальних робiт або без проведення таких робiт постачальником, чи вiд його iменi - мiсце, де такi товари монтуються або збираються;

     у разi якщо цi товари з технiчних, технологiчних або iнших аналогiчних причин не можуть бути доставленi отримувачу iнакше, як в розiбраному або у незiбраному станi, - мiсце, де товари перебувають на момент вiдправлення або транспортування особi, якiй вони поставляються;

     б) якщо товари не вiдправляються або не транспортуються - мiсце, де товари перебувають на момент поставки;

     в) у разi якщо продається нерухоме майно - мiсце його розташування;

     г) при наданнi послуг з поставки товарiв для морських, повiтряних або залiзничних транспортних засобiв у тiй частинi, що припадає на перевезення пасажирiв або вантажiв по митнiй територiї України, - пункт вiдправлення такого транспортного засобу.

     Для застосування цього пiдпункту вживаються такi термiни:

     частина перевезення пасажирiв або вантажiв транспортним засобом по митнiй територiї України - частина перевезення, що здiйснюється мiж пунктом вiдправлення на митнiй територiї України (пунктом перетину державного кордону України) та пунктом прибуття такого транспортного засобу на митнiй територiї України (пунктом перетину державного кордону України), без будь-яких зупинок за межами такої митної територiї;

     пункт вiдправлення транспортного засобу - перший пункт посадки пасажирiв або навантаження вантажiв на такий транспортний засiб;

     пункт прибуття транспортного засобу на митнiй територiї України - останнiй пункт на митнiй територiї України для посадки (висадки) пасажирiв або навантаження (вивантаження, перевантаження) вантажiв на митнiй територiї України.

     У разi поїздки або перевезення в обидва напрямки поїздка (перевезення) у зворотний бiк вважається з метою оподаткування окремим перевезенням;

     д) якщо товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу iнтернет незалежно вiд мiсця реєстрацiї його доменного iменi (сайту, електронної сторiнки чи адреси) - мiсцезнаходження продавця або мiсце його проживання.

(статтю 6 доповнено пунктом 6.4 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     6.5. Мiсцем поставки послуг вважається:

     а) за винятками, визначеними у пiдпунктах "в", "д" - "е" цього пiдпункту, - мiсце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разi якщо така послуга надається нерезидентом - мiсце розташування його представництва, а за вiдсутностi такого - мiсце розташування резидента, який виконує агентськi (представницькi) дiї вiд iменi такого нерезидента, а за вiдсутностi такого - мiсце фактичного розташування покупця (отримувача), який у цьому випадку виступає податковим агентом такого нерезидента;

     б) пiдпункт "б" пункту 6.5 статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     в) при наданнi послуг агентами, посередниками чи iншими учасниками ринку нерухомого майна (нерухомостi) (далi - рiелтерами), iншими особами, вiдповiдальними за пiдготовку, координацiю, нагляд та здiйснення робiт iз будiвництва та оздоблення (оснащення) нерухомостi (включаючи послуги архiтекторiв та дизайнерiв), iнших подiбних послуг, пов'язаних з продажем або будiвництвом нерухомостi, - мiсце, де така нерухомiсть розташована або буде розташована;

     г) мiсце, де фактично надаються послуги у сферi:

     культурної, артистичної, спортивної, наукової, освiтньої, розважальної або подiбної їм дiяльностi, включаючи дiяльнiсть органiзаторiв (продюсерiв) у таких сферах дiяльностi, та пов'язаних з ними послуг;

     дiяльностi, допомiжнiй транспортнiй, такiй як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарiв та iншi аналогiчнi види робiт (включаючи страхування);

     оцiнки нерухомого майна (нерухомостi);

     проведення будь-яких робiт з рухомим майном, якi змiнюють його якiсну характеристику;

(абзац п'ятий пiдпункту "г" пункту 6.5 статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     д) мiсце реєстрацiї покупця або його постiйного представництва, а за вiдсутностi такого мiсця реєстрацiї - мiсце постiйної адреси або постiйного проживання, в разi якщо покупцi, яким надаються нижченаведенi послуги, проживають за межами митної територiї України, надають послуги з:

     передання чи надання авторських прав, патентiв, лiцензiй, а також сумiжних прав, у тому числi торгових марок;

     надання рекламних послуг та iнших послуг з просування товарiв (послуг) на ринку (промовтерства);

     надання послуг консультантами, iнженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуарiями та iнших аналогiчних послуг, а також з обробки даних та надання iнформацiї, у тому числi з використанням комп'ютерних систем;

     надання обов'язку утримуватися вiд проведення окремих видiв дiяльностi частково або повнiстю;

     надання послуг фiзичними особами, якi перебувають у вiдносинах трудового найму з постачальником, на користь iншої особи;

     надання агентських послуг вiд iменi та за рахунок iншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому пiдпунктi;

     надання в оренду рухомого майна (у тому числi банкiвських сейфiв);

     е) при наданнi послуг персоналу з обслуговування морських, повiтряних та космiчних об'єктiв - мiсце надання таких послуг.

(статтю 6 доповнено пунктом 6.5 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Стаття 7. Порядок обчислення i сплати податку

(дiю статтi 7 зупинено для сiльськогосподарських товаровиробникiв - учасникiв експерименту щодо запровадження єдиного (фiксованого) податку на територiї Глобинського району Полтавської областi в частинi всiх операцiй, що є об'єктом оподаткування, крiм операцiй з продажу продукцiї власного виробництва такими сiльськогосподарськими товаровиробниками)
(згiдно iз Законами України: вiд 15.01.98р. N 25/98-ВР, вiд 20.11.98р. N 277-XIV)

     7.1. Поставка товарiв (робiт, послуг) здiйснюється за договiрними (контрактними) цiнами з додатковим нарахуванням податку на додану вартiсть.

     7.2. Податкова накладна

     7.2.1. Платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має мiстити зазначенi окремими рядками:

     а) порядковий номер податкової накладної;

     б) дату виписування податкової накладної;

     в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартiсть;

(пiдпункт "в" пiдпункту 7.2.1 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

     д) мiсце розташування юридичної особи або мiсце податкової адреси фiзичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартiсть;

     е) опис (номенклатуру) товарiв (робiт, послуг) та їх кiлькiсть (обсяг, об'єм);

     є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача;

(пiдпункт "є" пiдпункту 7.2.1 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     ж) цiну поставки без врахування податку;

     з) ставку податку та вiдповiдну суму податку у цифровому значеннi;

     и) загальну суму коштiв, що пiдлягають сплатi з урахуванням податку.

     7.2.2. У разi звiльнення вiд оподаткування у випадках, передбачених статтею 5 цього Закону, у податковiй накладнiй робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на вiдповiдний пiдпункт пункту 5.1 чи пункт статтi 5.

     7.2.3. Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примiрниках. Оригiнал податкової накладної надаються покупцю, копiя залишається у продавця товарiв (робiт, послуг).

(абзац перший пiдпункту 7.2.3 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР)

     Для операцiй, що оподатковуються i звiльненi вiд оподаткування, складаються окремi податковi накладнi.

     Податкова накладна є звiтним податковим документом i одночасно розрахунковим документом.

     Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарiв (робiт, послуг). У разi коли частка товару (робiт, послуг) не мiстить вiдокремленої вартостi, перелiк (номенклатура) частково поставлених товарiв зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби України, та враховується у визначеннi загальних податкових зобов'язань.

     Платники податку повиннi зберiгати податковi накладнi протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань iз сплати податкiв.

     7.2.4. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку або передбачає його нарахування за ставками, iншими, нiж визначенi пунктом 6.1 статтi 6 цього Закону, втрачають право на нарахування податку, податковий кредит та складання податкової накладної, а також на отримання вiдшкодування за податковий перiод, в якому вiдбувся такий перехiд. Це правило поширюється також на пiдприємства, звiльненi вiд сплати податку до бюджету за рiшенням суду.

(пiдпункт 7.2.4 статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2899-III, абзац другий пiдпункту 7.2.4 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 21.05.2009р. N 1403-VI)

     7.2.5. Для фiзичних осiб, не зареєстрованих як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що iмпортують товари (предмети) на митну територiю України в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню згiдно з законодавством України, оформлення митної декларацiї прирiвнюється до подання податкової накладної

     7.2.6. Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є пiдставою для нарахування податкового кредиту. Як виняток з цього правила, пiдставою для нарахування податкового кредиту при поставцi товарiв (послуг) за готiвку чи з розрахунками картками платiжних систем, банкiвськими або персональними чеками у межах граничної суми, встановленої Нацiональним банком України для готiвкових розрахункiв, є належним чином оформлений товарний чек, iнший платiжний чи розрахунковий документ, що пiдтверджує прийняття платежу постачальником вiд отримувача таких товарiв (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

     У разi вiдмови з боку постачальника товарiв (послуг) надати податкову накладну або при порушеннi ним порядку її заповнення отримувач таких товарiв (послуг) має право додати до податкової декларацiї за звiтний податковий перiод заяву зi скаргою на такого постачальника, яка є пiдставою для включення сум цього податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копiї товарних чекiв або iнших розрахункових документiв, що засвiдчують факт сплати податку внаслiдок придбання таких товарiв (послуг).

     Отримання такої скарги є пiдставою для проведення позапланової виїзної перевiрки такого постачальника для з'ясування достовiрностi та повноти нарахування ним зобов'язань з цього податку за такою цивiльно-правовою операцiєю.

     Пiдставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної також є:

     транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, iншi послуги, вартiсть яких визначається за показниками приладiв облiку, що мiстять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, в яких форма встановлена мiжнародними стандартами;

(абзац п'ятий пiдпункту 7.2.6 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     касовi чеки, якi мiстять суму поставлених товарiв (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фiскального номера, але без визначення податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума поставлених товарiв (послуг) не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану вартiсть).

(пiдпункт 7.2.6 пункту 7.2 статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.2.7. У разi iмпорту товарiв на митну територiю України документом, що посвiдчує право на отримання податкового кредиту, вважається вантажна митна декларацiя, оформлена вiдповiдно до вимог законодавства, яка пiдтверджує сплату податку на додану вартiсть, або погашений податковий вексель.

(пiдпункт 7.2.7 пункту 7.2 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.2.8. Платники податку зобов'язанi вести окремий облiк операцiй з поставки та придбання товарiв (послуг), якi пiдлягають оподаткуванню цим податком, а також якi не є об'єктами оподаткування згiдно iз статтею 3 та звiльнених вiд оподаткування згiдно iз статтею 5 цього Закону.

     абзац другий пiдпункту 7.2.8 пункту 7.2 статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     Зведенi результати такого облiку вiдображаються у податкових декларацiях, форма i порядок заповнення яких визначаються вiдповiдно до закону. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному виглядi за його вибором, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстрацiйний номер платника податку продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку. За наявностi оригiналу податкової накладної невключення її до зазначеного реєстру не є пiдставою для вiдмови у зарахуваннi суми податку, визначеної у такiй податковiй накладнiй, до складу податкового кредиту такого платника податку. Форма i порядок заповнення реєстрiв отриманих та виданих податкових накладних встановлюються центральним податковим органом.

(абзац третiй пiдпункту 7.2.8 пункту 7.2 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     При проведеннi документальної (планової або позапланової виїзної) перевiрки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ податковому iнспектору до реєстру податкових накладних та у разi ведення його в електронному виглядi - надати носiй електронної iнформацiї за власний рахунок. При цьому носiй електронної iнформацiї повинен зберiгатися платником податку протягом строку давностi, встановленого законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з найбiльш поширених операцiйних комп'ютерних систем в Українi за власним вибором, якi будуть запропонованi центральним податковим органом.

(пiдпункт 7.2.8 пункту 7.2 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.3. Дата виникнення податкових зобов'язань

     7.3.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарiв (робiт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий перiод, протягом якого вiдбувається будь-яка з подiй, що сталася ранiше:

     або дата зарахування коштiв вiд покупця (замовника) на банкiвський рахунок платника податку як оплата товарiв (робiт, послуг), що пiдлягають поставцi, а у разi поставки товарiв (робiт, послуг) за готiвковi грошовi кошти - дата їх оприбуткування в касi платника податку, а при вiдсутностi такої - дата iнкасацiї готiвкових коштiв у банкiвськiй установi, що обслуговує платника податку;

     або дата вiдвантаження товарiв, а для робiт (послуг) - дата оформлення документа, що засвiдчує факт виконання робiт (послуг) платником податку.

     7.3.2. У разi поставки товарiв або послуг з використанням торговельних автоматiв або iншого подiбного устаткування, що не передбачає наявностi касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фiзичною особою, датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата виймання з таких торговельних апаратiв або подiбного устаткування грошової виручки.

(абзац перший пiдпункту 7.3.2 пункту 7.3 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Правила iнкасацiї зазначеної виручки встановлюються Нацiональним банком України.

     У разi коли поставка товарiв (робiт, послуг) через торговельнi автомати здiйснюється з використанням жетонiв, карток або iнших замiнникiв гривнi, датою збiльшення валового доходу вважається дата поставки таких жетонiв, карток або iнших замiнникiв гривнi.

     7.3.3. У разi коли поставка товарiв (робiт, послуг) здiйснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожнiх, комерцiйних, персональних або iнших чекiв, датою збiльшення податкових зобов'язань вважається або дата оформлення податкової накладної, що засвiдчує факт поставки платником податку товарiв (робiт, послуг) покупцю, або дата виписування вiдповiдного рахунка (товарного чека), залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше.

     7.3.4. Датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця (лiзингодавця) для операцiй фiнансової оренди (лiзингу) є дата фактичного передання об'єкта фiнансової оренди (лiзингу) у користування орендарю (лiзингоотримувачу).

(пiдпункт 7.3.4 пункту 7.3 статтi у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003р. N 469-IV)

     7.3.5. Датою виникнення податкових зобов'язань у разi поставки товарiв (робiт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштiв є дата надходження таких коштiв на поточний рахунок платника податку або дата отримання вiдповiдної компенсацiї у будь-якому iншому видi, включаючи зменшення заборгованостi такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.

(пiдпункт 7.3.5 пункту 7.3 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.01.02 р. N 2921-III)

     7.3.6. Датою виникнення податкових зобов'язань при iмпортi є дата подання митної декларацiї iз зазначенням у нiй суми податку, що пiдлягає сплатi. Датою виникнення податкових зобов'язань при iмпортуваннi робiт (послуг) є дата списання коштiв з розрахункового рахунку платника податку в оплату робiт (послуг) або дата оформлення документа, що засвiдчує факт виконання робiт (послуг) нерезидентом залежно вiд того, яка з подiй вiдбулася першою.

(дiю першого речення пiдпункту 7.3.6 пункту 7.3 статтi 7 зупинено на 2005 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV, пiдпункт 7.3.6 пункту 7.3 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.3.7. Датою виникнення податкових зобов'язань виконавця з контрактiв, визначених довгостроковими вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", є дата збiльшення валового доходу виконавця довгострокового контракту.

     7.3.8. Попередня (авансова) оплата вартостi товарiв (супутнiх послуг), якi експортуються чи iмпортуються, не змiнюють значення податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку - вiдповiдно такого експортера або iмпортера.

(пiдпункт 7.3.8 пункту 7.3 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.3.9. Особа, яка протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв мала оподатковуванi поставки, вартiсть яких не перевищує суму, визначену у пiдпунктi 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового облiку.

     Якщо зазначений вибiр здiйснюється пiд час реєстрацiї такої особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрацiї i не може бути змiнений до кiнця року, протягом якого вiдбулася така реєстрацiя.

     Якщо зазначений вибiр здiйснюється протягом будь-якого часу пiсля реєстрацiї особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, в якому був зроблений такий вибiр, i не може бути змiнений протягом наступних дванадцяти мiсячних (чотирьох квартальних) податкових перiодiв.

     Рiшення про вибiр касового методу подається податковому органу разом iз заявою про податкову реєстрацiю або податковою декларацiєю за звiтний (податковий) перiод, протягом якого був зроблений такий вибiр.

     Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових декларацiях з цього податку.

     Платник податку, що обрав касовий метод облiку, не має права його застосовувати до:

     iмпортних та експортних операцiй;

     операцiй з поставки пiдакцизних товарiв.

     Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повнiй сумi (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових мiсяцiв, наступних за мiсяцем, у якому вiдбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, для платникiв податку, що вибрали квартальний податковий перiод), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнiвної, безнадiйної заборгованостi вiдповiдно до законодавства, то сума нарахованих податкiв пiдлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслiдками наступного податкового перiоду.

     Застосування касового методу зупиняється з податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, протягом якого платник податку приймає самостiйне рiшення про перехiд до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту (методу нарахувань) чи досягає обсягу оподатковуваних операцiй, визначеного пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону.

     Платник податку має право самостiйно вiдмовитися вiд касового методу шляхом надiслання вiдповiдної заяви на адресу податкового органу за мiсцем податкової реєстрацiї.

     У разi якщо обсяги оподатковуваних операцiй за наслiдками звiтного перiоду перевищують розмiр суми, визначеної пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, платник податку зобов'язаний вiдмовитися вiд касового методу шляхом надiслання вiдповiдної заяви на адресу податкового органу, в якому вiн є зареєстрованим як платник цього податку, разом iз поданням податкової декларацiї за такий звiтний перiод. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування починаючи з наступного податкового перiоду. У разi якщо платник податку не подає таку заяву у встановленi цим пiдпунктом строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку починаючи з податкового перiоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про вiдмову вiд касового методу, а платник податку позбавляється права використання касового методу протягом наступних 36 податкових мiсяцiв.

     З початку застосування касового методу на пiдставах, визначених цим Законом, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, що виникли до застосування касового методу, не пiдлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування.

     За вiдмови вiд застосування касового методу на будь-яких пiдставах та переходу до загальної системи оподаткування цим податком:

     сума податкових зобов'язань платника податку збiльшується на суму, нараховану на вартiсть товарiв (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи iншими видами компенсацiй на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування;

     сума податкового кредиту платника податку збiльшується на суму, нараховану на вартiсть товарiв (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або iншими видами компенсацiй на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування.

(пункт 7.3 статтi 7 доповнено пiдпунктом 7.3.9 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.4. Податковий кредит

     7.4.1. Податковий кредит звiтного перiоду визначається виходячи iз договiрної (контрактної) вартостi товарiв (послуг), але не вище рiвня звичайних цiн, у разi якщо договiрна цiна на такi товари (послуги) вiдрiзняється бiльше нiж на 20 вiдсоткiв вiд звичайної цiни на такi товари (послуги), та складається iз сум податкiв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статтi 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звiтного перiоду у зв'язку з:

(абзац перший пiдпункту 7.4.1 пункту 7.4 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2006р. N 398-V)

     придбанням або виготовленням товарiв (у тому числi при їх iмпортi) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi платника податку;

     придбанням (будiвництвом, спорудженням) основних фондiв (основних засобiв, у тому числi iнших необоротних матерiальних активiв та незавершених капiтальних iнвестицiй в необоротнi капiтальнi активи), у тому числi при їх iмпортi, з метою подальшого використання у виробництвi та/або поставцi товарiв (послуг) для оподатковуваних операцiй у межах господарської дiяльностi платника податку.

     Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно вiд того, чи такi товари (послуги) та основнi фонди почали використовуватися в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi платника податку протягом звiтного податкового перiоду, а також вiд того, чи здiйснював платник податку оподатковуванi операцiї протягом такого звiтного податкового перiоду.

     Якщо у подальшому такi товари (послуги) починають використовуватися в операцiях, якi не є об'єктом оподаткування згiдно зi статтею 3 цього Закону або звiльняються вiд оподаткування згiдно зi статтею 5 цього Закону, чи основнi фонди переводяться до складу невиробничих фондiв, то з метою оподаткування такi товари (послуги), основнi фонди вважаються проданими за їх звичайною цiною у податковому перiодi, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче цiни їх придбання (виготовлення, будiвництва, спорудження).

(абзац другий пiдпункту 7.4.1 пункту 7.4 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.4.2. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основнi фонди, якi призначаються для їх використання в операцiях, якi не є об'єктом оподаткування згiдно зi статтею 3 цього Закону або звiльняються вiд оподаткування згiдно зi статтею 5 та пунктом 11.44 статтi 11 цього Закону, то суми податку, сплаченi у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника.

(абзац перший пiдпункту 7.4.2 пункту 7.4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 13 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(абзац перший пiдпункту 7.4.2 пункту 7.4 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Не включається до складу податкового кредиту та вiдноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником податку при придбаннi легкового автомобiля (крiм таксомоторiв), що включається до складу основних фондiв.

     Абзац третiй пiдпункту 7.4.2 пункту 7.4 статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)
(пiдпункт 7.4.2 пункту 7.4 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.4.3. У разi коли товари (роботи, послуги), виготовленi та/або придбанi, частково використовуються в оподатковуваних операцiях, а частково нi, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленнi або придбаннi, яка вiдповiдає частцi використання таких товарiв (робiт, послуг) в оподатковуваних операцiях звiтного перiоду.

     7.4.4. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матерiальнi та нематерiальнi активи (послуги), якi не призначаються для їх використання в господарськiй дiяльностi такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту.

(пiдпункт 7.4.4 пункту 7.4 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.4.5. Не пiдлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарiв (послуг), не пiдтвердженi податковими накладними чи митними декларацiями (iншими подiбними документами згiдно з пiдпунктом 7.2.6 цього пункту).

(абзац перший пiдпункту 7.4.5 пункту 7.3 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     У разi коли на момент перевiрки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включенi до складу податкового кредиту, залишаються не пiдтвердженими зазначеними цим пiдпунктом документами, платник податку несе вiдповiдальнiсть у виглядi фiнансових санкцiй, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не пiдтверджену зазначеними цим пiдпунктом документами.

(пiдпункт 7.4.5 статтi 7 в редакцiї Закону України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР)

     Для банкiвських установ при одержанi ними права власностi на заставлене майно з метою подальшого продажу таке право зберiгається до моменту продажу такого заставленого майна.

(пiдпункт 7.4.5 пункту 7.4 статтi 7 доповнено згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     7.5. Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

     7.5.1. дата здiйснення першої з подiй:

     або дата списання коштiв з банкiвського рахунку платника податку в оплату товарiв (робiт, послуг), дата виписки вiдповiдного рахунку (товарного чека) - в разi розрахункiв з використанням кредитних дебетових карток або комерцiйних чекiв;

     або дата отримання податкової накладної, що засвiдчує факт придбання платником податку товарiв (робiт, послуг);

     7.5.2. для операцiй iз iмпорту товарiв (супутнiх послуг) та по поставцi послуг нерезидентом на митнiй територiї України - дата сплати податку по податкових зобов'язаннях згiдно з пiдпунктом 7.3.6 цiєї статтi;

(пiдпункт 7.5.2 пункту 7.5 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, у редакцiї Закону України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     7.5.3. датою виникнення права орендаря (лiзингоотримувача) на збiльшення податкового кредиту для операцiй фiнансової оренди (лiзингу) є дата фактичного отримання об'єкта фiнансового лiзингу таким орендарем.

(пiдпункт 7.5.3 пункту 7.5 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003р. N 469-IV)

     7.5.4. датою виникнення права замовника на податковий кредит з контрактiв, визначених довгостроковими вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", є дата збiльшення валових витрат замовника довгострокового контракту..

     7.6. Для товарiв (послуг), придбання (поставка) яких контролюється приладами облiку, факт отримання (поставки) таких товарiв (послуг) засвiдчується даними облiку.

     7.7. Порядок визначення суми податку, що пiдлягає сплатi (перерахуванню) до Державного бюджету України або вiдшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному вiдшкодуванню), та строки проведення розрахункiв.

     7.7.1. Сума податку, що пiдлягає сплатi (перерахуванню) до бюджету або бюджетному вiдшкодуванню, визначається як рiзниця мiж сумою податкового зобов'язання звiтного податкового перiоду та сумою податкового кредиту такого звiтного податкового перiоду.

     При позитивному значеннi суми, розрахованої згiдно з пiдпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума пiдлягає сплатi (перерахуванню) до бюджету у строки, встановленi законом для вiдповiдного податкового перiоду.

     При вiд'ємному значеннi суми, розрахованої згiдно з пiдпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попереднi податковi перiоди (у тому числi розстроченого або вiдстроченого вiдповiдно до закону), а при його вiдсутностi - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового перiоду.

     7.7.2. Якщо у наступному податковому перiодi сума, розрахована згiдно з пiдпунктом 7.7.1 цього пункту, має вiд'ємне значення, то:

     а) бюджетному вiдшкодуванню пiдлягає частина такого вiд'ємного значення, яка дорiвнює сумi податку, фактично сплаченiй отримувачем товарiв (послуг) у попереднiх податкових перiодах постачальникам таких товарiв (послуг);

(пiдпункт "а" пiдпункту 7.7.2 пункту 7.7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 13 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(пiдпункт "а" пiдпункту 7.7.2 пункту 7.7 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     б) залишок вiд'ємного значення пiсля бюджетного вiдшкодування включається до складу податкового кредиту кожного наступного податкового перiоду лише в частинi суми податку фактично сплаченої отримувачем постачальникам товарiв (послуг) та при iмпортi i включається до розрахунку бюджетного вiдшкодування наступного звiтного перiоду;

     залишок вiд'ємного значення, за яким не проведено розрахункiв з постачальниками вiдображається в податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть окремим рядком для визначення суми податку, яка може пiдлягати вiдшкодуванню в частинi сплачених сум податку в наступних звiтних перiодах;

     залишок вiд'ємного значення пiсля бюджетного вiдшкодування вiдображається у декларацiї з податку на додану вартiсть окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звiтного перiоду 2011 року.

(пiдпункт "б" пiдпункту 7.7.2 пункту 7.7 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, змiни дiють з дня набрання чинностi Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI до 1 сiчня 2011 року)

     7.7.3. Платник податку може прийняти самостiйне рiшення про зарахування належної йому повної суми бюджетного вiдшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових перiодiв. Зазначене рiшення вiдображається платником податку у податковiй декларацiї, яку вiн подає за наслiдками звiтного перiоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного вiдшкодування згiдно з нормами цiєї статтi. При прийняттi такого рiшення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного вiдшкодування наступних податкових перiодiв.

     7.7.4. Платник податку, який має право на одержання бюджетного вiдшкодування та прийняв рiшення про повернення повної суми бюджетного вiдшкодування, подає вiдповiдному податковому органу податкову декларацiю та заяву про повернення такої повної суми бюджетного вiдшкодування, яка вiдображається у податковiй декларацiї. При цьому платник податку в п'ятиденний термiн пiсля подання декларацiї податковому органу подає органу Державного казначейства України копiю декларацiї, з вiдмiткою податкового органу про її прийняття, для ведення реєстру податкових декларацiй у розрiзi платникiв.

     До декларацiї додаються розрахунок суми бюджетного вiдшкодування, копiї погашених податкових векселiв, у разi їх наявностi, та оригiналiв п'ятих основних аркушiв (примiрникiв декларанта) вантажних митних декларацiй, у разi наявностi експортних операцiй.

     Форма заяви про вiдшкодування та форма розрахунку суми бюджетного вiдшкодування визначаються за процедурою, встановленою центральним податковим органом.

     7.7.5. Протягом 30 днiв, наступних за днем отримання податкової декларацiї, податковий орган проводить документальну невиїзну перевiрку (камеральну) заявлених у нiй даних. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що розрахунок суми бюджетного вiдшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевiрку (документальну) платника для визначення достовiрностi нарахування такого бюджетного вiдшкодування.

     Податковий орган зобов'язаний у п'ятиденний термiн пiсля закiнчення перевiрки надати органу державного казначейства висновок iз зазначенням суми, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету.

(абзац другий пiдпункту 7.7.5 пункту 7.7 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     7.7.6. На пiдставi отриманого висновку вiдповiдного податкового органу орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у ньому суму бюджетного вiдшкодування шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунку на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операцiйних днiв пiсля отримання висновку податкового органу.

     7.7.7. Якщо за наслiдками документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевiрки (документальної) податковий орган виявляє невiдповiднiсть суми бюджетного вiдшкодування сумi, заявленiй у податковiй декларацiї, то такий податковий орган:

     а) у разi заниження заявленої платником податку суми бюджетного вiдшкодування щодо суми, визначеної податковим органом унаслiдок таких перевiрок, надсилає платнику податку податкове повiдомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та пiдстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровiльно вiдмовляється вiд отримання такої суми заниження як бюджетного вiдшкодування та враховує її згiдно з пiдпунктом 7.7.3 цього пункту у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових перiодiв;

     б) у разi перевищення заявленої платником податку суми бюджетного вiдшкодування над сумою, визначеною податковим органом внаслiдок проведення таких перевiрок, податковий орган надсилає платнику податку податкове повiдомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та пiдстави для її вирахування;

     в) у разi з'ясування внаслiдок проведення таких перевiрок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного вiдшкодування, надсилає платнику податку податкове повiдомлення, в якому зазначаються пiдстави вiдмови у наданнi бюджетного вiдшкодування.

     7.7.8. У разi, коли за результатами перевiрки сум податку, заявлених до вiдшкодування, платник податку або податковий орган розпочинає процедуру адмiнiстративного оскарження, податковий орган не пiзнiше наступного робочого дня за днем отримання вiдповiдного повiдомлення вiд платника або ухвали суду про порушення справи зобов'язаний повiдомити про це орган державного казначейства. Орган державного казначейства призупиняє процедуру вiдшкодування в частинi оскаржуваної суми до прийняття остаточного рiшення з адмiнiстративного або судового оскарження.

     Пiсля закiнчення процедури адмiнiстративного або судового оскарження податковий орган протягом п'яти робочих днiв, наступних за днем отримання вiдповiдного рiшення, зобов'язаний надати органу державного казначейства висновок iз зазначенням суми податку, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету.

(пiдпункт 7.7.8 пункту 7.7 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     7.7.9. У разi коли платник податку експортує товари (супутнi послуги) за межi митної територiї України, отриманi вiд iншого платника податку на умовах комiсiї, консигнацiї, доручення або iнших видiв договорiв, якi не передбачають переходу права власностi на такi товари (супутнi послуги) вiд такого iншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного вiдшкодування має такий iнший платник податку. При цьому комiсiйна винагорода, отримана платником податку - експортером вiд такого iншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статтi 6 цього Закону, та не включається до митної вартостi товарiв (супутнiх послуг), якi експортуються.

(пiдпункт 7.7.9 пункту 7.7 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     7.7.10. Джерелом сплати бюджетного вiдшкодування (у тому числi бюджетного боргу) є загальнi доходи Державного бюджету України. Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного вiдшкодування наявнiстю або вiдсутнiстю доходiв, отриманих вiд цього податку в окремих регiонах України.

     7.7.11. Такi особи не мають права на отримання бюджетного вiдшкодування:

     а) особа, яка:

     була зареєстрована як платник цього податку менш нiж за 12 календарних мiсяцiв до мiсяця, за наслiдками якого подається заява на бюджетне вiдшкодування (крiм нарахування податкового кредиту внаслiдок придбання або спорудження (будiвництва) основних фондiв за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України);

(абзац другий пiдпункту "а" пiдпункту 7.7.11 пункту 7.7 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     мала обсяги оподатковуваних операцiй за останнi 12 календарних мiсяцiв меншi, нiж заявлена сума бюджетного вiдшкодування (крiм нарахування податкового кредиту внаслiдок придбання або спорудження (будiвництва) основних фондiв);

(абзац другий пiдпункту "а" пiдпункту 7.7.11 пункту 7.7 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим)
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 13 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(абзац третiй пiдпункту "а" пiдпункту 7.7.11 пункту 7.7 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     не провадила дiяльнiсть протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв;

     б) пiдпункт "б" пiдпункту 7.7.11 пункту 7.7 статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     б) особа, яка є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi, що передбачають сплату цього податку у спосiб, вiдмiнний вiд встановленого цим Законом, або звiльнення вiд такої сплати.

(пiдпункт 7.7.11 пункту 7.7 статтi 7 доповнено пiдпунктом "б" згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)
(пункт 7.7 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.03.98 р. N 169/98-ВР, вiд 20.11.98р. N 277-XIV, вiд 14.07.99р. N 934-XIV, вiд 02.03.2000 р. N 1523-III, вiд 21.12.2000 р. N 2181-III, вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.8. Податковi перiоди.

     7.8.1. Податковим перiодом є один календарний мiсяць, а у випадках, особливо визначених цим Законом, календарний квартал, з урахуванням того, що:

     якщо особа реєструється платником податку з дня iншого, нiж перший день календарного мiсяця, першим податковим перiодом є перiод, який розпочинається вiд дня такої реєстрацiї та закiнчується останнiм днем першого повного календарного мiсяця;

     якщо податкова реєстрацiя особи анулюється у день iнший, нiж останнiй день календарного мiсяця, то останнiм податковим перiодом є перiод, який розпочинається з першого дня такого мiсяця та закiнчується днем такого анулювання.

     7.8.2. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцiй якого за минулi дванадцять мiсячних податкових перiодiв не перевищував суми, зазначеної у пiдпунктi 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, може вибрати квартальний податковий перiод. Заява про вибiр квартального податкового перiоду подається податковому органу разом з декларацiєю за наслiдками останнього податкового перiоду календарного року. При цьому квартальний податковий перiод починає застосовуватися з першого податкового перiоду наступного календарного року.

     У разi якщо протягом будь-якого перiоду з початку застосування квартального податкового перiоду обсяг оподатковуваних операцiй платника податку перевищує суму, зазначену у пiдпунктi 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, такий платник податку зобов'язаний самостiйно перейти на мiсячний податковий перiод починаючи з мiсяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у вiдповiднiй податковiй декларацiї за наслiдками такого мiсяця.

(пункт 7.8 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     7.9. Пункт 7.9 статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Стаття 8. Виключена

(назва статтi 8 в редакцiї Закону України вiд 01.06.2000 р. N 1783-III)
(згiдно iз Законами України: вiд 15.01.98р. N 25/98-ВР, вiд 20.11.98р. N 277-XIV, виключена згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(стаття 8 в редакцiї Закону України вiд 01.06.2000 р. N 1783-III)
(дiю пункту 8.7 статтi 8 зупинено на 2004 рiк в частинi здiйснення експортного вiдшкодування податку на додану вартiсть у рахунок платежiв з акцизного збору згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)

     Стаття 8. Особливостi оподаткування операцiї з поставок туристичних послуг

     8.1. При поставцi туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з мiсцем їх безпосереднього надання за межами митної територiї України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, а саме рiзниця мiж вартiстю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартiстю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслiдок придбання (створення) такого туристичного продукту, таких туристичних послуг.

     8.2. Вартiсть витрат, понесених туроператором, визначається як сукупнiсть витрат, понесених ним у зв'язку iз замовленням фiзичними або юридичними особами, що передбаченi вiдповiдними угодами, укладеними згiдно з чинним законодавством.

     8.3. Порядок оподаткування операцiй з поставки туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з мiсцем їх надання на митнiй територiї України здiйснюється на загальних пiдставах згiдно з цим Законом.

     8.4. Базою оподаткування для операцiй, якi здiйснюються туристичними агентами, є комiсiйна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, iншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числi за рахунок коштiв, отриманих останнiм вiд споживача туристичного продукту, туристичних послуг.

     8.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з мiсцем їх надання як на митнiй територiї, так i за межами митної територiї України може здiйснюватися виключно резидентом, який має вiдповiдну лiцензiю та вiдповiдає вимогам, визначеним пунктом 2.3 статтi 2 цього Закону.

     8.6. Для визначення граничної суми згiдно з пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону для розрахунку береться вартiсть поставок туристичного продукту, туристичних послуг, наданих як туристичним оператором, так i туристичним агентом.

(Закон доповнено статтею 8 згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV)

     Стаття 81. Спецiальний режим оподаткування дiяльностi у сферi сiльського i лiсового господарства та рибальства

     81.1. Резидент, який провадить пiдприємницьку дiяльнiсть у сферi сiльського i лiсового господарства та рибальства та вiдповiдає критерiям, встановленим у пунктi 81.6 цiєї статтi (далi - сiльськогосподарське пiдприємство), може обрати спецiальний режим оподаткування.

     81.2. Згiдно iз спецiальним режимом оподаткування сума податку на додану вартiсть, нарахована сiльськогосподарським пiдприємством на вартiсть поставлених ним сiльськогосподарських товарiв (послуг), не пiдлягає сплатi до бюджету та повнiстю залишається у розпорядженнi такого сiльськогосподарського пiдприємства для вiдшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартiсть виробничих факторiв, а за наявностi залишку такої суми податку - для iнших виробничих цiлей.

     81.3. Якщо сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) сiльськогосподарським пiдприємством постачальнику на вартiсть виробничих факторiв, перевищує суму податку, нараховану по операцiях з поставки сiльськогосподарських товарiв (послуг), то рiзниця мiж такими сумами не пiдлягає бюджетному вiдшкодуванню.

     81.4. При вивезеннi сiльськогосподарських товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi експорту сiльськогосподарське пiдприємство - виробник таких товарiв (послуг) має право на бюджетне вiдшкодування податку на додану вартiсть, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарiв (послуг), вартiсть яких включається до складу виробничих факторiв. Таке вiдшкодування здiйснюється у загальному порядку.

     81.5. Платник податку, який придбаває сiльськогосподарськi товари (послуги) у сiльськогосподарського пiдприємства, який обрав спецiальний режим оподаткування, має право збiльшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.

     81.6. Сiльськогосподарським вважається пiдприємство, основною дiяльнiстю якого є поставка вироблених (наданих) ним сiльськогосподарських товарiв (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якiй питома вага вартостi сiльськогосподарських товарiв (послуг) становить не менше 75 вiдсоткiв вартостi всiх товарiв (послуг), поставлених протягом попереднiх дванадцяти послiдовних звiтних податкових перiодiв сукупно.

(абзац перший пункту 81.6 статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1403-VI)

     Ця норма дiє з урахуванням того, що:

     а) для новоствореного сiльськогосподарського пiдприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який здiйснює господарську дiяльнiсть менше дванадцяти календарних мiсяцiв, така питома вага сiльськогосподарських товарiв (послуг) розраховується за наслiдками кожного звiтного податкового перiоду;

     б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної дiяльностi сiльськогосподарського пiдприємства не включаються оподатковуванi операцiї з поставки капiтальних активiв, що перебували у складi його основних фондiв не менше дванадцяти послiдовних звiтних податкових перiодiв сукупно, якщо такi поставки не були постiйними i не становили окремої пiдприємницької дiяльностi.

     81.7. Сiльськогосподарськими вважаються товари, зазначенi у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згiдно iз Законом України "Про Митний тариф України", якщо такi товари вирощуються, вiдгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спецiального режиму оподаткування (крiм придбання таких товарiв у iнших осiб), а також продукти обробки (переробки) таких товарiв, якi поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

     81.8. Норми цiєї статтi не поширюються на виробникiв пiдакцизних товарiв, крiм пiдприємств первинного виноробства, якi поставляють виноматерiали (коди УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).

     81.9. Сiльськогосподарське пiдприємство надає покупцю податкову накладну в порядку, встановленому пунктом 7.2 статтi 7 цього Закону.

     81.10. Для отримання свiдоцтва про реєстрацiю як суб'єкта спецiального режиму оподаткування сiльськогосподарське пiдприємство реєструється у вiдповiдному податковому органi за правилами та у строки, що визначенi статтею 9 цього Закону для реєстрацiї платникiв податку на додану вартiсть.

     У свiдоцтвi про реєстрацiю сiльськогосподарського пiдприємства як суб'єкта спецiального режиму оподаткування, крiм вiдомостей, передбачених у свiдоцтвi про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть на загальних пiдставах, повинен мiститися перелiк видiв дiяльностi такого сiльськогосподарського пiдприємства.

     81.11. Якщо суб'єкт спецiального режиму оподаткування поставляє протягом попереднiх дванадцяти послiдовних звiтних податкових перiодiв сукупно несiльськогосподарськi товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 вiдсоткiв вiд вартостi всiх поставлених товарiв (послуг), то:

     а) на таке пiдприємство не поширюється спецiальний режим оподаткування, встановлений цiєю статтею. Таке пiдприємство зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за наслiдками звiтного перiоду, в якому було допущено таке перевищення, i сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

     б) податковий орган виключає таке пiдприємство з реєстру суб'єктiв спецiального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру пiсля спливу наступних дванадцяти послiдовних звiтних податкових перiодiв за наявностi пiдстав, визначених цiєю статтею;

     в) таке пiдприємство вважається платником цього податку на загальних пiдставах з першого числа мiсяця, в якому було допущено таке перевищення.

     У разi запровадження в установленому порядку правового режиму надзвичайної екологiчної ситуацiї, надзвичайного або воєнного стану норми цього пункту починають застосовуватися пiсля закiнчення дiї вiдповiдного правового режиму.

     Якщо суб'єкти спецiального режиму оподаткування не можуть самостiйно покрити збитки, що виникли внаслiдок дiї правового режиму надзвичайної екологiчної ситуацiї, надзвичайного або воєнного стану у строки, зазначенi у попередньому абзацi, то за поданням хоча б двох з таких суб'єктiв Кабiнет Мiнiстрiв України має право продовжити строк застосування спецiального режиму оподаткування для всiх сiльськогосподарських пiдприємств, що знаходяться у зонах такої надзвичайної екологiчної ситуацiї, надзвичайного або воєнного стану, без дотримання розмiру питомої ваги, встановленої цим пунктом. Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарiв (запасiв) були належно застрахованi.

     81.12. Свiдоцтво про реєстрацiю сiльськогосподарського пiдприємства як суб'єкта спецiального режиму оподаткування пiдлягає анулюванню у разi, якщо:

     а) сiльськогосподарське пiдприємство подає заяву про зняття його з реєстрацiї як суб'єкта спецiального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацiю як платника цього податку на загальних пiдставах;

     б) сiльськогосподарське пiдприємство пiдлягає реєстрацiї платником цього податку на загальних пiдставах;

     в) сiльськогосподарське пiдприємство припиняється шляхом лiквiдацiї або реорганiзацiї;

     г) сiльськогосподарське пiдприємство не подає податкової звiтностi з цього податку протягом останнiх дванадцяти послiдовних звiтних податкових перiодiв.

     У таких випадках сiльськогосподарське пiдприємство зобов'язане повернути податковому органу свiдоцтво про реєстрацiю як суб'єкта спецiального режиму оподаткування.

     81.13. Сiльськогосподарське пiдприємство - суб'єкт спецiального режиму оподаткування подає податкову декларацiю у строки та в порядку, що встановленi для iнших платникiв податку. Форма податкової декларацiї, яка надається сiльськогосподарським пiдприємством - суб'єктом спецiального режиму оподаткування, затверджується у порядку, встановленому пiдпунктом "ї" пiдпункту 4.4.2 пункту 4.4 статтi 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     81.14. Сiльськогосподарське пiдприємство - суб'єкт спецiального режиму оподаткування застосовує ставки податку, встановленi пунктом 6.1 статтi 6 цього Закону.

     81.15. Для цiлей цiєї статтi застосовуються такi термiни:

     81.15.1. виробничi фактори:

     а) товари (послуги), якi придбаваються сiльськогосподарським пiдприємством для їх використання у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї, а також основнi фонди, якi придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї.

     У разi якщо товари (послуги), основнi фонди, виготовленi та/або придбанi, використовуються сiльськогосподарським пiдприємством частково для виготовлення сiльськогосподарських товарiв (послуг), а частково для iнших товарiв (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподiляється виходячи з частки використання таких товарiв (послуг), основних фондiв в операцiях сiльськогосподарського виробництва та вiдповiдно в iнших операцiях;

     б) послуги, супутнi поставцi сiльськогосподарського товару, який вирощується, вiдгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:

     сiяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення iнших польових робiт, включаючи внесення добрив та засобiв захисту рослин;

     пакування та пiдготовка до продажу, в тому числi сушiння, очищення, розмелювання, дезiнфекцiя та силосування сiльськогосподарської продукцiї;

     зберiгання сiльськогосподарської продукцiї;

     вирощування, розведення, вiдгодiвля та забiй свiйських сiльськогосподарських тварин, застосування засобiв захисту тварин, проведення протиепiзоотичних заходiв;

     надання послуг iншим сiльськогосподарським пiдприємствам з використання сiльськогосподарської технiки, крiм надання її у фiнансову оренду (лiзинг);

     надання послуг, супутнiх веденню сiльськогосподарської дiяльностi, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звiтностi та облiку, органiзацiї внутрiшнього виробничого управлiння;

     знищення бур'яну та шкiдливих комах, оброблення посiвiв i сiльськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобiв захисту тварин;

     експлуатацiя мелiоративних зрошувальних та осушувальних систем для посiвних площ та сiльськогосподарських угiдь;

     роздiл м'яса для товарної кондицiї;

     81.15.2. дiяльнiсть у сферi сiльського господарства:

     а) виробництво продукцiї рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощення фруктiв та овочiв, квiтiв та декоративних рослин (у вiдкритих або закритих ґрунтах), грибiв, насiння, прянощiв, саджанцiв та водоростей, а також їх обробка, переробка та/або консервацiя;

(пiдпункт "а" пiдпункту 81.15.2 пункту 81.15 статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1403-VI)

     б) виробництво продукцiї тваринництва, а саме свiйських сiльськогосподарських тварин, птахiвництва, кролiвництва, бджiльництва, а також розведення шовкопрядiв, змiй та iнших плазунiв або слимакiв та iнших наземних ссавцiв, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервацiя;

     81.15.3. дiяльнiсть у сферi лiсового господарства (лiсництва):

     а) залiсення, вирощування i догляд за деревами або чагарниками чи вирубування дерев та/або чагарникiв;

     б) збирання дикорослих грибiв та ягiд, iнших дикорослих рослин, їх обробка та консервацiя;

     81.15.4. дiяльнiсть у сферi рибальства:

     а) розведення та виловлення прiсноводної (лиманної) риби чи iнших прiсноводних (лиманних);

     б) розведення та виловлення морської або океанiчної риби або безхребетних;

     в) розведення та виловлення мушлiв, вустриць, ракоподiбних, жаб, дикорослих водоростей;

     г) обробка та/або консервацiя риби або iнших прiсноводних чи морських безхребетних, мушлiв, вустриць, ракоподiбних, жаб, дикорослих водоростей;

     81.15.5. виробництво продукцiї на давальницьких умовах iз сировини, яка вирощується, вiдгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку, - це операцiя з поставки сiльськогосподарської сировини замовником (власником) - суб'єктом спецрежиму виробниковi (переробниковi) та прийнята останнiм для переробки (обробки, збагачення чи використання) на готову продукцiю на виробничих потужностях такого виробника (переробника) за вiдповiдну плату без отримання права власностi на таку продукцiю;

(пункт 81.15 статтi 81 доповнено новим пiдпунктом 81.15.5 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1403-VI, у зв'язку з цим пiдпункти 81.15.5 та 81.15.6 вважати вiдповiдно пiдпунктами 81.15.6 та 81.15.7)

     81.15.6. обробка чи переробка продукцiї, одержаної в результатi дiяльностi платника податку у сферi сiльського та лiсового господарства i рибальства, вважається дiяльнiстю у сферi сiльського та лiсового господарства i рибальства за умови, якщо така продукцiя вирощується, вiдгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крiм їх придбання в iнших осiб).

     81.15.7. Виходячи з норм цього пункту, Кабiнет Мiнiстрiв України визначає та оприлюднює повний перелiк видiв дiяльностi, на якi поширюються норми цiєї статтi, згiдно з Нацiональним класифiкатором України "Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi", затвердженим вiдповiдно до Закону України "Про стандартизацiю".

(Закон доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1878-IV)
(дiю статтi 81 призупинено до 1 сiчня 2006 року згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2287-IV, до 1 сiчня 2007 року - згiдно iз Законом України вiд 18.10.2005р. N 2987-IV, до 1 сiчня 2008 року -  згiдно iз Законом України вiд 19.10.2006р. N 273-V)
(Дiю статтi 81 зупинено до 1 сiчня 2009 року вiдповiдно до пункту 11.22 статтi 11 цього Закону)
(стаття 81 у редакцiї Закону України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)

     Стаття 82. Спецiальний режим оподаткування дiяльностi з виробами мистецтва, предметiв колекцiонування або антикварiату

     82.1. У випадках, визначених цiєю статтею, операцiї з поставки виробiв мистецтва, предметiв колекцiонування або антикварiату пiдлягають оподаткуванню згiдно з нормами цiєї статтi та не пiдлягають оподаткуванню у загальному порядку, встановленому цим Законом.

     82.2. Для цiлей цiєї статтi термiни вживаються у такому значеннi:

     а) вироби мистецтва, предмети колекцiонування або антикварiату - товари, включенi до кодiв 9701 - 9706 УКТ ЗЕД;

     б) дилер - платник податку, який придбаває (набуває за iншими цивiльно-правовими договорами), у тому числi шляхом iмпорту, вироби мистецтва, предмети колекцiонування або антикварiату (далi - культурнi цiнностi) з метою їх подальшого перепродажу, незалежно вiд того, чи дiє такий платник податку вiд свого iменi або вiд iменi iншої особи за винагороду;

     в) органiзатор продажу на публiчних торгах (аукцiонах) - платник податку, який пропонує товари для аукцiонного продажу з метою їх поставки покупцю, що запропонував найвищу цiну при однакових умовах платежу.

     82.3. Базою оподаткування за ставкою 20 вiдсоткiв для операцiй з поставки дилером культурних цiнностей є його маржа, що дорiвнює рiзницi мiж цiною продажу таких товарiв та цiною їх придбання (без урахування податку на додану вартiсть, нарахованого на таку маржу), розрахованими за звичайними цiнами.

     При продажах культурних цiнностей на публiчних торгах (аукцiонах) базою оподаткування за ставкою 20 вiдсоткiв є рiзниця мiж сумою, яка сплачується органiзатором продажу на публiчних торгах (аукцiонах) на користь покупця таких культурних цiнностей, та сумою, яка виплачується (пiдлягає сплатi) особi, яка виставила такий товар на аукцiон (без урахування податку на додану вартiсть).

     При iмпортуваннi на митну територiю України платником податку культурних цiнностей база оподаткування визначається вiдповiдно до норм пункту 4.3 статтi 4 цього Закону.

     82.4. Норми пункту 82.3 застосовуються лише у випадках, якщо дилер придбаває культурнi цiнностi у:

     а) особи, не зареєстрованої платником цього податку;

     б) платника податку, якщо операцiя з поставки ним таких культурних цiнностей звiльняється вiд оподаткування або не пiдлягає оподаткуванню згiдно iз статтями 3 або 5 цього Закону;

     в) платника податку, якщо операцiя з поставки ним таких культурних цiнностей пiдпадає пiд оподаткування у порядку, встановленому цiєю статтею;

     г) митному режимi iмпорту.

     82.5. При експортi дилером культурних цiнностей нульова ставка податку не застосовується до суми податку, нарахованого на маржу, визначену згiдно зi статтею 82.3 цiєї статтi.

     82.6. Платник податку, який придбаває у дилера культурнi цiнностi, не має права:

     а) включати до складу податкового кредиту суму податку, нарахованого таким дилером на його маржу;

     б) включати до розрахунку бюджетного вiдшкодування суми податку, нарахованого таким дилером на його маржу.

     82.7. Дилер не має права включати до складу податкового кредиту:

     а) податок на додану вартiсть, сплачений (нарахований) при iмпортi культурних цiнностей;

     б) податок на додану вартiсть, сплачений (нарахований) таким дилером на користь платника податку, який не є дилером у розумiннi пiдпункту "б" пункту 82.2 цiєї статтi, але поставляє такому дилеру культурнi цiнностi.

     82.8. Якщо дилер є платником податку на загальних пiдставах, то податковий облiк його операцiй з культурними цiнностями, у тому числi податковий облiк податку на додану вартiсть, нарахованого на маржу, ведеться окремо вiд загального податкового облiку вiдповiдно до правил, встановлених Мiнiстерством фiнансiв України. У такому ж порядку складається податкова звiтнiсть з цього податку.

     82.9. Дилер, який продає культурнi цiнностi згiдно з нормами цiєї статтi, не має права зазначати у податкових накладних суму сплаченого (нарахованого) ним податку на маржу, розраховану згiдно з пунктом 82.3 цiєї статтi.

     82.10. При продажу культурних цiнностей на публiчних торгах (аукцiонах) його органiзатор прирiвнюється з метою оподаткування до дилера у розумiннi пiдпункту "б" пункту 82.2 цiєї статтi.

     Органiзатор зобов'язаний надати покупцю податкову накладну iз зазначенням цiни продажу товару на торгах, а також вартостi комiсiйних та iнших платежiв, пов'язаних з таким продажем.

     Податкове зобов'язання органiзатора виникає в момент їх продажу на публiчних торгах (аукцiонах), i операцiя з поставки культурних цiнностей вважається завершеною.

(Закон доповнено статтею 82 згiдно iз Законом України вiд 22.12.2006р. N 535-V)

     Стаття 9. Реєстрацiя осiб як платникiв податку на додану вартiсть

     9.1. Центральний податковий орган веде реєстр платникiв податку.

     9.2. Будь-якiй особi, яка реєструється як платник податку на додану вартiсть, присвоюється iндивiдуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку.

     9.3. Особи, якi пiдпадають пiд визначення пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, зобов'язанi зареєструватися як платник податку у податковому органi за їх мiсцезнаходженням (мiсцем проживання). Форма заяви про реєстрацiю визначається у порядку, визначеному центральним податковим органом. Данi з реєстру платникiв податку пiдлягають оприлюдненню в порядку, визначеному центральним податковим органом.

Фiзичнi особи, якi не є суб'єктами господарювання та ввозять товари (предмети) на митну територiю України в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню згiдно з митним законодавством, сплачують податок на додану вартiсть пiд час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України, без їх реєстрацiї як платники цього податку.

     9.4. Якщо особа, на яку не поширюється дiя пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, як платник податку, вважає за доцiльне добровiльно зареєструватися платником податку i вiдповiдає вимогам пiдпункту 2.2 статтi 2 цього Закону, така реєстрацiя провадиться за її заявою.

     Якщо обсяг оподатковуваних операцiй особи протягом звiтного податкового перiоду перевищує суму, визначену пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, не бiльше нiж у два рази, така особа зобов'язана надiслати податковому органу заяву про реєстрацiю протягом двадцяти календарних днiв, наступних за таким звiтним податковим перiодом.

     Якщо особа укладає одну чи бiльше цивiльно-правових угод (договорiв), унаслiдок виконання яких планується здiйснення оподатковуваних операцiй, обсяг яких перевищуватиме протягом звiтного податкового перiоду у два чи бiльше разiв суму, визначену пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, то така особа зобов'язана зареєструватися як платник цього податку до кiнця такого звiтного податкового перiоду.

     Особа, що не надсилає таку заяву у таких випадках та у такi строки, несе вiдповiдальнiсть за ненарахування або несплату цього податку на рiвнi зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного вiдшкодування.

     9.5. Заява про реєстрацiю направляється на адресу податкового органу з повiдомленням про вручення або вручається особисто представником такої особи службовiй особi податкового органу. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (вiдправити поштою) свiдоцтво про податкову реєстрацiю такої особи протягом десяти днiв вiд дня отримання реєстрацiйної заяви.

     9.6. З урахуванням положень пункту 9.5 цiєї статтi заява про реєстрацiю має бути подана (надiслана) податковому органу:

     а) особами, що пiдлягають реєстрацiї згiдно з пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, не пiзнiше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцiй, визначеної зазначеним пунктом;

     б) особами, якi пiдлягають податковiй реєстрацiї у зв'язку iз здiйсненням ними операцiй, визначених у пiдпунктах 2.3.2 - 2.3.4 пункту 2.3 та пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону, не пiзнiше нiж за двадцять календарних днiв до початку здiйснення таких операцiй;

     в) особами, що прийняли добровiльне рiшення про реєстрацiю платниками податку, не пiзнiше двадцяти календарних днiв до початку податкового перiоду, з якого такi особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит i виписку податкових накладних.

     Форми заяви про реєстрацiю та свiдоцтва про реєстрацiю визначаються центральним податковим органом.

     9.7. Копiї свiдоцтва про реєстрацiю, засвiдченi податковим органом, мають бути розмiщенi в доступних для огляду мiсцях у примiщеннi платника податку та в усiх його вiдокремлених пiдроздiлах.

     Правила такого розмiщення та вiдповiдальнiсть за порушення цих правил встановлюються центральним податковим органом.

     9.8. Реєстрацiя дiє до дати її анулювання, яка вiдбувається у випадках, якщо:

     а) платник податку, який до мiсяця, в якому подається заява про анулювання реєстрацiї, є зареєстрованим згiдно з положеннями пiдпункту 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону бiльше двадцяти чотирьох календарних мiсяцiв, включаючи мiсяць реєстрацiї, та має за останнi дванадцять поточних календарних мiсяцiв обсяги оподатковуваних операцiй, меншi за визначенi зазначеним пiдпунктом;

     б) лiквiдацiйна комiсiя платника податку, оголошеного банкрутом, закiнчує роботу або платник податку лiквiдується за власним бажанням чи за рiшенням суду (фiзична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання);

     в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом iнших спрощених систем оподаткування, якi визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартiсть, вiдмiнний вiд тих, що встановленi цим Законом, чи звiльняють таку особу вiд сплати цього податку за рiшенням суду або з будь-яких iнших причин;

     г) зареєстрована як платник податку особа обирає вiдповiдно до цього Закону спецiальний режим оподаткування за ставками, iншими, нiж зазначенi у статтi 6 та статтi 81 цього Закону;

     ґ) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларацiї з цього податку протягом дванадцяти послiдовних податкових мiсяцiв або подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть оподатковуваних поставок протягом такого перiоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрацiї суб'єктiв господарювання;

     д) установчi документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рiшенням суду визнанi недiйсними;

(пункт 9.8 статтi 9 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     е) в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв зроблено запис про вiдсутнiсть юридичної особи або фiзичної особи за її мiсцезнаходженням.

(пункт 9.8 статтi 9 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, у зв'язку з цим абзаци сьомий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим)

     Анулювання реєстрацiї на пiдставах, визначених у пiдпунктi "а" цього пункту, здiйснюється за заявою платника податку.

     Анулювання реєстрацiї на пiдставах, визначених у пiдпунктах "б" - "е" цього пункту, здiйснюється за iнiцiативою вiдповiдного податкового органу або такої особи.

(абзац десятий пункту 9.8 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     У разi анулювання реєстрацiї платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного вiдшкодування, але у строки, визначенi законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявностi, незалежно вiд того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи нi.

     У разi якщо за наслiдками останнього податкового перiоду особа має право на отримання бюджетного вiдшкодування, таке вiдшкодування надається протягом строкiв, визначених цим Законом, незалежно вiд того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного вiдшкодування, чи нi. Це правило не поширюється на осiб, зазначених у пiдпунктi "в" цього пункту.

     Податковий орган не може вiдмовити в анулюваннi реєстрацiї у разi iснування пiдстав, визначених у пiдпунктах "а" - "б" цього пункту, та зобов'язаний прийняти самостiйне рiшення про анулювання реєстрацiї на пiдставах, визначених у пiдпунктах "в" - "е" цього пункту.

(абзац тринадцятий пункту 9.8 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     Рiшення про анулювання реєстрацiї за заявою платника податку приймається у строки, визначенi цiєю статтею для податкової реєстрацiї.

     Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстрацiйне свiдоцтво:

     якщо анулювання реєстрацiї здiйснюється за iнiцiативою платника податку, - разом iз наданням заяви про таке анулювання;

     якщо анулювання реєстрацiї здiйснюється за iнiцiативою податкового органу, - протягом двадцяти календарних днiв вiд дня прийняття рiшення про анулювання. У цьому випадку затримка у поверненнi такого свiдоцтва прирiвнюється до затримки у наданнi податкової звiтностi з цього податку.

     При анулюваннi реєстрацiї останнiм податковим перiодом вважається перiод, який розпочинається вiд дня, наступного за останнiм днем попереднього податкового перiоду, та закiнчується днем такого анулювання.

     Платник податку, в облiку якого на день анулювання реєстрацiї знаходяться товарнi залишки або основнi фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових перiодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарiв за звичайними цiнами та вiдповiдно збiльшити суму своїх податкових зобов'язань за наслiдками податкового перiоду, протягом якого вiдбувається таке анулювання.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.01.98 р. N 25/98-ВР, вiд 20.11.98 р. N 277-XIV, вiд 14.09.2000р. N 1955-III, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Стаття 10. Особи, вiдповiдальнi за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету

     10.1. Особами, вiдповiдальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є:

     а) платники податку, визначенi у статтi 2 цього Закону;

     б) митний орган при справляннi податку з осiб, визначених у пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону;

     в) у разi якщо сплата податку особами, визначеними у пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону, розстрочується шляхом надання податкового векселя, - платник податку, який надав такий податковий вексель;

     г) при наданнi послуг нерезидентом - його постiйне представництво, а при вiдсутностi такого - особа, яка отримує такi послуги, якщо мiсце надання таких послуг знаходиться на митнiй територiї України;

     д) платники податку, визначенi пiдпунктом 2.3.4 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, що здiйснюють операцiї з реалiзацiї конфiскованого майна.

     10.2. Платники податку, визначенi у пiдпунктах "а", "в", "г", "д" пункту 10.1 цiєї статтi, вiдповiдають за дотримання достовiрностi та своєчасностi визначення сум податку, а також за повноту та своєчаснiсть його внесення до бюджету вiдповiдно до закону. Особа, яка згiдно з вимогами пункту 2.2 статтi 2 цього Закону мала зареєструватися платником податку, але не здiйснила таку реєстрацiю, несе обов'язки з нарахування та сплати цього податку, а також вiдповiдальнiсть за його ненарахування або несплату на рiвнi особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту.

     10.3. Платники податку, визначенi у пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону, вiдповiдають за дотримання правил надання iнформацiї для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати) особi, визначенiй у пiдпунктi "б" пункту 10.1 цiєї статтi.

     10.4. Контроль за правильнiстю нарахування та сплати (перерахування) податку до бюджету здiйснюється вiдповiдним податковим органом, а при iмпортi товарiв iз сплатою податку при його митному оформленнi - вiдповiдним митним органом за правилами, встановленими спiльним рiшенням центральних податкового та митного органiв.

     10.5. Суми податку, нарахованi митним органом, пiдлягають зарахуванню платниками податку безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства).

     Авальований вексель, виданий iмпортером товарiв (супутнiх послуг), є засобом забезпечення їх доставки до митниць призначення та належної сплати податку до бюджету.

(абзац другий пункту 10.5 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     10.6. Форми декларацiї та податкових розрахункiв з цього податку встановлюються вiдповiдно до закону.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.11.97 р. N 644/97-ВР, вiд 26.09.97 р. N 550/97-ВР, вiд 30.12.97 р. N 794/97-ВР, вiд 15.01.98 р. N 25/98-ВР, вiд 20.11.98 р. N 277-XIV, вiд 21.12.2000р. N 2181-III, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Стаття 11. Прикiнцевi положення

     11.1. Закон України "Про податок на додану вартiсть" набирає чинностi з 1 жовтня 1997 року.

(пункт 11.1 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 27.06.97р. N 403/97-ВР, вiд 16.07.97р. N 460/97-ВР)

     У разi коли за договорами, укладеними до набрання чинностi цим Законом, якi передбачали здiйснення операцiй, звiльнених вiд оподаткування згiдно з пiдпунктами "г", "д" пункту 1 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про податок на добавлену вартiсть", було здiйснено витрати або проведено розрахунки до моменту прийняття цього Закону, платники податку, що є сторонами таких договорiв, оподатковують такi операцiї за таким договором згiдно з правилами, встановленими зазначеним Декретом.

(пункт 11.1 статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР)

     11.2. До приведення iнших законодавчих актiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     11.3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 78, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356, N 49, ст. 458, N 50, ст. 471; 1994 р., N 20, ст. 120, N 22, ст. 149, N 27, ст. 220; 1995 р., N 44, ст. 318; 1996 р., N 25, ст. 101, N 27, ст. 128, N 31, ст. 147, N 41, ст. ст. 190, 192).

     11.4. Змiни порядку оподаткування податком на додану вартiсть можуть здiйснюватися лише шляхом внесення змiн до цього Закону окремим законом з питань оподаткування цим податком. У разi якщо iншим законом, незалежно вiд часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, вiдмiннi вiд зазначених у цьому Законi, прiоритет мають норми цього Закону. Це правило не поширюється на мiжнародний договiр (угоду), згода на обов'язковiсть якого (якої) надана Верховною Радою України.

(пункт 11.4 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.5. З моменту набрання чинностi цим Законом платники податку при iмпортi товарiв на митну територiю України, за умови оформлення митної декларацiї (за винятком тимчасової чи неповної, перiодичної чи попередньої декларацiї), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зi строком погашення на тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примiрник якого залишається в органi митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї платника податку, а третiй залишається платнику податку;

     податковий вексель пiдлягає обов'язковому пiдтвердженню комерцiйними банками шляхом авалю;

    комерцiйнi банки зобов'язанi оплатити податковий вексель у разi його непогашення платником у строк;

     платник податку може за самостiйним рiшенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету або шляхом залiку сум бюджетного вiдшкодування, пiдтвердженого податковим органом;

     якщо термiн сплати зобов'язань по податковому векселю виникає до закiнчення термiну подачi декларацiї до податкового органу за звiтний (податковий) перiод, у якому вiдбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звiтному (податковому) перiодi, в якому вiдбулася така сплата;

     якщо термiн сплати зобов'язань по податковому векселю виникає пiсля закiнчення термiну подачi декларацiї до податкового органу за звiтний (податковий) перiод, в якому вiдбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов'язань платника в звiтному (податковому) перiодi, в якому вiдбулася його поставка органу митного контролю. При цьому платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звiтному (податковому) перiодi за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштiв до бюджету;

     якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має пiдтверджену податковим органом суму бюджетного вiдшкодування, яка дорiвнює або бiльша нiж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звiтний (податковий) перiод, в якому вiдбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звiтному (податковому) перiодi;

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначити бiльш довгi строки погашення податкового векселя для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв;

     обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам, податковий вексель не пiдлягає iндосаменту; проценти або iншi види плати за користування податковим векселем не нараховуються;

     порядок випуску, обiгу i погашення податкових векселiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiя цього пункту не поширюється на операцiї iз ввезення на митну територiю України:

(абзац одинадцятий пункту 11.5 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     пiдакцизних товарiв;

(абзац дванадцятий пункту 11.5 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     товарiв, що вiдносяться до товарних груп 1 - 24 згiдно з УКТ ЗЕД;

(абзац тринадцятий пункту 11.5 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     товарiв за товарною пiдпозицiєю 2709 00 та товарними позицiями 2710, 2711 згiдно з УКТ ЗЕД;

(абзац чотирнадцятий пункту 11.5 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     будь-яких товарiв, що здiйснюється особою, яка була зареєстрована як платник цього податку менш нiж за дванадцять календарних мiсяцiв до мiсяця, у якому здiйснюється таке ввезення, крiм товарiв, що ввозяться з метою включення до складу основних фондiв такого платника податку за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України;

(абзац п'ятнадцятий пункту 11.5 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     будь-яких товарiв, що здiйснюється суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, якi передбачають сплату цього податку у спосiб, вiдмiнний вiд встановленого цим Законом.

(абзац одинадцятий пункту 11.5 статтi 11 замiнено шiстьма абзацами згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом сiмнадцятим) змiни, внесенi пiдпунктом 3 пункту 13 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(абзац шiстнадцятий пункту 11.5 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)
(пункт 11.5 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, вiд 15.10.97р. N 573/97-ВР, вiд 06.05.99р. N 624-XIV, вiд 14.07.99р. N 934-XIV, вiд 02.03.2000 р. N 1523-III, вiд 01.06.2000 р. N 1783-III, вiд 20.12.2001 р. N 2899-III, вiд 09.07.2003 р. N 1028-IV, вiд 02.10.2003 р. N 1218-IV, вiд 23.10.2003 р. N 1240-IV, вiд 17.06.2004 р. N 1801-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.2005р. N 2642-IV, у редакцiї Закону України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     Платниками податку, що виконують проекти технологiчних паркiв згiдно iз Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", при iмпортi нових устаткування, обладнання, комплектуючих надається органам митного контролю податковий вексель зi строком погашення на 720 календарний день, а при iмпортi матерiалiв, якi не виробляються в Українi, надається податковий вексель на суму податкового зобов'язання зi строком погашення на 180 календарний день з дня надання векселя органу митного контролю.

(пункт 11.5 статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 16.07.1999 р. N 991-XIV, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3333-IV)
(дiю пункту 11.5 статтi 11 зупинено на 2007 рiк в частинi застосування цього пункту для операцiй з ввезення на митну територiю України товарiв за товарною позицiєю 2711 згiдно УКТ ЗЕД згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V)

     11.6. До 1 сiчня 2000 року дiють положення цього Закону, якi стосуються встановлення нульової ставки податку на додану вартiсть з поставки:

(абзац перший пункту 11.6 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.98 р. N 368-XIV)

     вугiлля та продуктiв його збагачення, вугiльних i торфових брикетiв;

     електроенергiї;

(абзац третiй пункту 11.6 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР)

     газу, iмпортованого в Україну.

(пункт 11.6 статтi 11 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 30.12.97р. N 799/97-ВР, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     У перiод з 1 травня 2000 року до 1 сiчня 2001 року в разi експорту шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку.

(пункт 11.6 статтi 11 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР)
(абзац п'ятий пункту 11.6 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.98р. N 368-XIV, в редакцiї Закону України вiд 11.05.2000р. N 1712-III)

     11.7. Пункт 11.7 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.8. Пункт 11.8 статтi 11 виключено

(пiдпункти 2 - 6 пункту 11.8 статтi 11 замiнено пiдпунктами 2 - 4 згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.9. До приведення законодавчих актiв України щодо оподаткування давальницької сировини у вiдповiднiсть з нормами цього Закону сплата податку на додану вартiсть по операцiях з ввезення давальницької сировини на митну територiю України здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

(пункт 11.9 в редакцiї Закону України вiд 15.10.97р. N 573/97-ВР)

     До повного виконання договорiв у такому ж порядку здiйснюється оподаткування податками (зборами), базою оподаткування яких є митна вартiсть товарiв усiх товарних груп готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини резидента, яка повертається (ввозиться) на митну територiю України, за умови, що за договорами з переробки сировини були проведенi фактичнi витрати до 1 жовтня 1997 року, або якщо така давальницька сировина повнiстю або частково була вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року.

(пункт 11.9 статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР, абзац другий пункту 11.9 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 977-XIV)

     11.10. Пункт 11.10 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.11. Тимчасово, до набрання чинностi Податковим кодексом України, платники податку, якi продають теплову енергiю, газ природний (крiм скрапленого), включаючи вартiсть його транспортування, надають послуги водопостачання, водовiдведення, чи надають послуги, вартiсть яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фiзичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим платниками цього податку, а також житлово-експлуатацiйним конторам, квартирно-експлуатацiйним частинам, товариствам спiввласникiв житла, iншим подiбним платникам податку, якi здiйснюють збiр коштiв вiд зазначених покупцiв з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарiв (послуг) у компенсацiю їх вартостi (далi - ЖЕКи), визначають базу оподаткування операцiй з поставки таких товарiв (послуг) за касовим способом. За касовим способом визначається також база оподаткування операцiй з поставки зазначених товарiв (послуг) для ЖЕКiв та бюджетних установ, що отримують цi товари (послуги), у разi якщо вони зареєстрованi як платники податку.

(абзац перший пункту 11.11 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 857-IV)

     При змiнi способу визначення бази оподаткування, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту (включаючи суми бюджетного або експортного вiдшкодування), нарахованi до початку застосування касового способу або пiсля закiнчення строку його застосування, не пiдлягають перерахунку у зв'язку зi змiною такого способу.

     Термiни, що використовуються у цьому пунктi, мають таке значення:

     послуги, вартiсть яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла - послуги з технiчного обслуговування лiфтiв та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляцiйних каналiв, внутрiшньобудинкових систем водотеплопостачання, водовiдведення та зливової каналiзацiї, вивезення та утилiзацiї твердого побутового та грубого смiття, прибирання будинкової та прибудинкової територiї, а також iншi послуги, якi надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пунктi покупцям за їх рахунок;

     абзац п'ятий пункту 11.11 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(пункт 11.11 статтi 11 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.06.99р. N 714-XIV)
(пункт 11.11 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР, вiд 30.12.97р. N 794/97-ВР, вiд 02.06.99р. N 714-XIV, вiд 15.07.99р. N 946-XIV, у редакцiї Закону України вiд 11.07.2001 р. N 2649-III)

     11.12. Абзац перший пункту 11.12 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац другий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12. статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.01.99р. N 403-XIV, абзац другий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац третiй пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12. статтi 11 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 18.03.99р. N 515-XIV, абзац третiй пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац четвертий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 03.06.99р. N 722-XIV, абзац четвертий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац п'ятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 971-XIV, абзац п'ятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац шостий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 973-XIV, абзац шостий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац сьомий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 03.12.99р. N 1278-XIV, абзац сьомий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац восьмий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 13.01.2000 р. N 1375-XIV, абзац восьмий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац дев'ятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000 р. N 1606-III, абзац дев'ятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац десятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000 р. N 1608-III, абзац десятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац одинадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 11.05.2000 р. N 1715-III, абзац одинадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац дванадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12. статтi 11 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.06.2000 р. N 1749-III, абзац дванадцятий пункту 11.12 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2001 р. N 2744-III, абзац дванадцятий пункту 11.12 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002 р. N 3118-III, у редакцiї Закону України вiд вiд 11.05.2004р. N 1702-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     На перiод дiї угоди про розподiл продукцiї податок на додану вартiсть сплачується з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000р. N 1807-III)

     Абзац чотирнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000 р. N 2199-III, абзац чотирнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац п'ятнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001р. N 2323-III, абзац п'ятнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац шiстнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001р. N 2355-III, абзац шiстнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Абзац сiмнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено

(пункт 11.12 статтi 11 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002 р. N 40-IV)
(дiю абзацу сiмнадцятого пiдпункту 11.12 статтi 11 зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(абзац сiмнадцятий пункту 11.12 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.13. Пункт 11.13 статтi 11 виключено

(абзац другий пункту 11.13 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.12.97р. N 799/97-ВР, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.14. У разi використання платниками податку на додану вартiсть при розрахунках iз споживачами електронних контрольно-касових апаратiв касовий чек має мiстити данi про загальну суму коштiв, що пiдлягає сплатi покупцем з урахуванням податку на додану вартiсть, та суму цього податку, що сплачується у складi загальної суми.

     Порядок обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартiсть встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

(пункт 11.14 статтi 11 в редакцiї Закону України вiд 19.03.99р. N 522-XIV)

     11.15. Пункт 11.15 статтi 11 виключено

(пункт 11.15 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 24.12.98р. N 362-XIV, вiд 20.10.99р. N 1172-XIV, вiд 07.12.2000 р. N 2133-III, вiд 20.12.2001 р. N 2905-III, вiд 26.12.2002р. N 380-IV, вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, вiд 23.12.2004р. N 2285-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.16. Пункт 11.16 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено новими пунктами 11.11 - 11.16 згiдно iз Законом України вiд 26.09.97р. N 550/97-ВР, у зв'язку з цим пункт 11.11 вважати вiдповiдно пунктом 11.17, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.17. Пункт 11.17 статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.18. Пункт 11.18 статтi 11 виключено

(абзац перший пункту 11.18 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.19. Пункт 11.19 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено новим пунктом 11.19 згiдно iз Законом України вiд 19.09.97р. N 535/97-ВР, пункт 11.19 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III)
(дiю пункту 11.19 статтi 11 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, що мають iнвестицiйнi програми, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.20. До прийняття Податкового кодексу України у випадках, коли платник податку здiйснює операцiї з поставки особам, якi не зареєстрованi як платники податку, сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв її переробки, ранiше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фiзичних осiб, якi не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова нацiнка (надбавка), встановлена таким платником податку.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.20 згiдно iз Законом України вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР, пункт 11.20 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.99р. N 645-XIV, у редакцiї Закону України вiд 15.06.2004р. N 1779-IV)

     11.21. Пункт 11.21 статтi 11 виключено

(абзац перший пункту 11.21 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.10.2006р. N 273-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(змiни, внесенi пiдпунктом 3 пункту 13 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(абзац перший пункту 11.21 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)
(статтю 11 доповнено пунктом 11.21 згiдно iз Законом України вiд 23.12.97р. N 770/97-ВР)
(пункт 11.21 статтi 11 в редакцiї Закону України вiд 18.02.99р. N 442-XIV)

     11.21. Сума податку на додану вартiсть, що повинна сплачуватися до бюджету переробними пiдприємствами всiх форм власностi за реалiзованi ними молоко та молочну продукцiю, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязi спрямовується виключно на виплату дотацiй сiльськогосподарським товаровиробникам за проданi ними переробним пiдприємствам молоко i м'ясо в живiй вазi.

     Порядок нарахування, виплати i використання зазначених коштiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зазначена норма дiє без обмеження строку її застосування i призупиняється, коли у законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк передбачено, що сума податку на додану вартiсть, яка сплачується до бюджету переробними пiдприємствами всiх форм власностi за реалiзованi ними молоко та молочну продукцiю, м'ясо та м'ясопродукти та iншу продукцiю переробки тварин i птицi, закуплених у живiй вазi (шкури, субпродукти, м'ясо-кiсткове борошно), спрямовується до спецiального фонду державного бюджету з подальшим використанням на здiйснення доплат на одну корову, наявну на 1 сiчня вiдповiдного року, на пiдставi довiдок, виданих сiльськими, селищними, мiськими чи районними у мiстах радами, - для фiзичних осiб та копiї звiту про стан тваринництва (форма N 24 (рiчна) стосовно наявностi корiв, засвiдчену органами державної статистики, - для юридичних осiб у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає сплатi до бюджету сiльськогосподарськими пiдприємствами усiх форм власностi, якi не обрали спецiальний режим оподаткування дiяльностi у сферi сiльського, лiсового господарства та рибальства, передбачений статтею 81 цього Закону, i на загальних пiдставах вважаються платником податку на додану вартiсть, за реалiзованi ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцiю та м'ясопродукти, виробленi у власних переробних цехах, повнiстю залишається у розпорядженнi цих сiльськогосподарських пiдприємств i спрямовується на пiдтримку власного виробництва тваринницької продукцiї.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.21 згiдно iз Законом України вiд 04.02.2009р. N 922-VI)
(пункт 11.21 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI)

     11.22. Пункт 11.22 статтi 11 виключено.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.22 згiдно iз Законом України вiд 04.03.98р. N 169/98-ВР)
(пункт 11.22 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.12.99р. N 1274-XIV)

     11.22. Тимчасово до 1 сiчня 2009 року зупинити дiю статтi 81 цього Закону.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.22 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(змiни, внесенi пiдпунктом 3 пункту 13 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(пункт 11.22 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     11.23. На перiод виконання робiт щодо пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему, якi виконуються за рахунок коштiв мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi, або за рахунок коштiв, якi передбачаються в державному бюджетi як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалiзацiї мiжнародної програми - Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку, Урядом України i Чорнобильською атомною електростанцiєю:

     звiльняються вiд оподаткування операцiї з iмпорту товарiв (сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання);

     оподатковуються за нульовою ставкою операцiї з поставки товарiв (сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання), виконання робiт та поставки послуг на митнiй територiї України, що здiйснюються в рамках мiжнародної технiчної допомоги. Суми податку на додану вартiсть, сплаченi платником податку - виконавцем робiт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем мiжнародної технiчної допомоги (реципiєнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципiєнтом, вiдшкодовуються iз бюджету протягом мiсяця, наступного пiсля подання податкової декларацiї, за умови наявностi належним чином оформлених документiв та пiдтвердження їх матерiалами документальної перевiрки.

     Цi пiльги не поширюються на операцiї, що стосуються пiдакцизних товарiв та товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У разi порушення цiльового використання зазначених товарiв або виконання робiт та поставки послуг платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територiю України таких товарiв або виконання робiт та поставки послуг на митнiй територiї, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, та за перiод вiд дати ввезення таких товарiв або виконання робiт i поставки послуг до дати збiльшення податкових зобов'язань.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.23 згiдно iз Законом України вiд 11.12.98р. N 309-XIV, пункт 11.23 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99р. N 722-XIV, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 856-IV)

     11.24. Пункт 11.24 виключено.

(статтю 11 доповнено пунктами 11.23 i 11.24 згiдно iз Законом України вiд 11.12.98р. N 309-XIV)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 03.06.99р. N 722-XIV)

     11.24. Пункт 11.24 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.24 згiдно iз Законом України вiд 07.07.99р. N 854-XIV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2000 р. N 1523-III)

     11.25. Пункт 11.25 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.25 згiдно iз Законом України вiд 14.07.99р. N 943-XIV, пункт 11.25 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.26. Пункт 11.26 статтi 11 виключено

(абзац перший пункту 11.26 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004р. N 1766-IV)
(абзац п'ятий пункту 11.26 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.06.2004р. N 1766-IV)
(статтю 11 доповнено пунктом 11.26 згiдно iз Законом України вiд 18.11.99р. N 1242-XIV)
(дiю пункту 11.26 статтi 11 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.27. Пункт 11.27 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.27 згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000 р. N 1559-III, пункт 11.27 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.28. Пункт 11.28 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.28 згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000 р. N 1559-III, пункт 11.28 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.29. Пункт 11.29 статтi 11 виключено

(абзац перший пункту 11.29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.01.2001 р. N 2233-III, вiд 19.10.2006р. N 273-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(абзац перший пункту 11.29 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)
(статтю 11 доповнено пунктом 11.29 згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000 р. N 1874-III)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI)

     11.30. Пункт 11.30 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.30 згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000 р. N 1991-III)
(дiю пункту 11.30 статтi 11 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, пункт 11.30 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.31. Пункт 11.31 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.31 згiдно iз Законом України вiд 11.01.2001 р. N 2211-III)
(дiю пункту 11.31 статтi 11 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту) згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, пункт 11.31 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.32. Пункт 11.32 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.32 згiдно iз Законом України вiд 11.01.2001 р. N 2211-III)
(дiю пункту 11.32 статтi 11 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, пункт 11.32 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.33. Пункт 11.33 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.33 згiдно iз Законом України вiд 17.05.2001 р. N 2410-III, пункт 11.33 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003р. N 440-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.34. Пункт 11.34 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.34 згiдно iз Законом України вiд 12.07.2001р. N 2660-III)
(дiю пункту 11.34 статтi 11 зупинено на 2004 рiк (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, пункт 11.34 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.34. Тимчасово, до 1 сiчня 2016 року, суб'єкти лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть по операцiях з:

     ввезення (пересилання) на митну територiю України пiд митним режимом iмпорту (реiмпорту) товарiв, крiм пiдакцизних, що використовуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi, якщо такi товари є звiльненими вiд оподаткування ввiзним митом згiдно iз нормами пункту "р" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     поставки на митну територiю України результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якi виконуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi.

     У разi порушення вимог, встановлених цим пунктом, до платникiв податку - суб'єктiв лiтакобудування застосовуються норми пiдпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

(статтю 11 доповнено пунктом 11.34 згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються з 1 березня 2010 року)

     11.35. Пункт 11.35 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.35 згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3073-III)
(дiю пункту 11.35 статтi 11 зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV)
(пункт 11.35 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.36. Пункт 11.36 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.36 згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002р. N 346-IV, пункт 11.36 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.37.  Тимчасово до 1 сiчня 2015 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з iмпорту товарiв, визначених пунктом "о" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", а також операцiї з поставки цих товарiв видавництвам i пiдприємствам полiграфiї на територiї України.

(абзац перший пункту 11.37 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.11.2003р. N 1300-IV, вiд 18.09.2008р. N 521-VI)

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територiю України таких товарiв, а також сплатити пеню вiдповiдно до законодавства України.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.37 згiдно iз Законом України вiд 06.03.2003 р. N 601-IV, дiю якого зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, крiм виготовлення учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва, дiю пункту 11.37 вiдновлено у зв'язку з вiдновленням дiї Закону України вiд 06.03.2003р. N 601-IV згiдно iз Законом України вiд 17.06.2004р. N 1801-IV)

     11.38. Тимчасово до 1 сiчня 2015 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з виконання робiт та поставки послуг у видавничiй дiяльностi, дiяльностi з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими органiзацiями, пiдприємствами полiграфiї, розповсюджувачами книжкової продукцiї, виробленої в Українi, операцiї з виробництва та/або поставки паперу i картону, вироблених в Українi для виготовлення книжкової продукцiї, а також операцiї з поставки книжкової продукцiї, виробленої в Українi, крiм послуг реклами, розмiщення матерiалiв рекламного та еротичного характеру i видань рекламного та еротичного характеру.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.38 згiдно iз Законом України вiд 06.03.2003р. N 601-IV)
(пункт 11.38 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2003р. N 1300-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2008р. N 521-VI)

     11.39. Пункт 11.39 статтi 11 втратив чиннiсть

(статтю 11 доповнено пунком 11.39 згiдно iз Законом України вiд 23.10.2003р. N 1240-IV)
(пункт 11.39 статтi 11 втратив чиннiсть у зв'язку iз закiнченням строку дiї Закону України вiд 23.10.2003р. N 1240-IV)

     11.40. Тимчасово до 1 сiчня 2015 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з виконання робiт та поставки послуг суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - резидентами України, якi одночасно здiйснюють видавничу дiяльнiсть, дiяльнiсть з виготовлення, розповсюдження книжкової продукцiї та виробництва паперу i картону. При цьому валовий дохiд такого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, отриманий вiд видавничої дiяльностi, дiяльностi з виготовлення, розповсюдження книжкової продукцiї та виробництва паперу i картону, має становити не менше 100 вiдсоткiв вiд загальної суми його валового доходу за перший звiтний (податковий) перiод з часу створення такого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або не менше 50 вiдсоткiв вiд загальної суми його валового доходу за попереднiй звiтний (податковий) рiк.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.40 згiдно iз Законами України вiд 20.11.2003р. N 1300-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2008р. N 521-VI)

     11.41. Пункт 11.41 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 11.41 згiдно iз Законом України вiд 15.03.2005р. N 2470-IV, пункт 11.41 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     11.42. Норми пункту 4.5 статтi 4 та абзацу третього пiдпункту 7.7.3 пункту 7.7 статтi 7 цього Закону не поширюються на заборгованiсть, до якої застосовуються механiзми списання, взаєморозрахункiв, реструктуризацiї та/або часткової оплати на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

(статтю 11 доповнено пунктом 11.42 згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2711-IV)

     11.42. Установити, що коли фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi одночасно зареєстрована платником податку на додану вартiсть i є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi, на неї поширюється порядок нарахування та сплати податку на додану вартiсть вiдповiдно до цього Закону.

     Юридичнi та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi є платниками єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi та не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть, не мають права на нарахування податку, податковий кредит та складання податкових накладних, а також на отримання бюджетного вiдшкодування.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.42 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     11.43. Сплата податку на додану вартiсть при ввезеннi рухомого майна для здiйснення операцiй з ремонту у митному режимi переробки, а також з метою модернiзацiї, провадиться шляхом видачi простого векселя у випадку та порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.43 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2771-IV)

     11.44. Тимчасово до 1 сiчня 2009 року операцiї з поставки вiдходiв i брухту чорних металiв, у тому числi операцiї з iмпорту таких товарiв, звiльняються вiд оподаткування. Перелiк таких товарiв iз зазначенням кодiв згiдно з УКТ ЗЕД затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.44 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 398-V, пункт 11.44 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(пункт 11.44 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     11.45. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року в разi вивезення (експорту) товарiв за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (послуг), не включається до складу податкового кредиту, а вiдноситься до складу валових витрат платника податку.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.45 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 398-V)

     11.46. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України племiнних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матерiалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здiйснюються суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 81 цього Закону. Операцiї з подальшої поставки зазначених племiнних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матерiалу оподатковуються у загальному порядку.

(статтю 11 доповнено пунктом 11.46 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, пункт 11.46 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2009р. N 1782-VI)

     11.47. Протягом дiї норм ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2015 року, звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть операцiї з:

     а) поставки у митному режимi iмпорту товарiв, визначених у пунктi "я" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", у межах граничних обсягiв, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, за умови цiльового використання таких товарiв у виробництвi космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), резидентами - суб'єктами космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право здiйснення такої дiяльностi та беруть участь у реалiзацiї таких договорiв (угод). Перелiк таких резидентiв - суб'єктiв космiчної дiяльностi встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузi космiчної дiяльностi.

     У разi порушення цiльового використання товарiв або перевищення граничних обсягiв їх iмпорту, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдний суб'єкт космiчної дiяльностi, який фактично скористався правом на податкову пiльгу, вважається таким, що умисно ухиляється вiд оподаткування та пiдпадає пiд дiю пiдпункту 17.1.61 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами";

     б) поставки на митнiй територiї України результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якi виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштiв, залучених пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України для фiнансування ратифiкованого Верховною Радою України Договору мiж Україною та Федеративною Республiкою Бразилiя про довгострокове спiвробiтництво щодо використання ракети-носiя "Циклон-4" на пусковому центрi Алкантара, на користь резидентiв - суб'єктiв космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення та беруть участь у реалiзацiї такого Договору. З метою застосування цiєї пiльги Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт.

     У разi порушення умов звiльнення вiд оподаткування результатiв науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, а саме при їх поставцi для цiлей, не передбачених зазначеним Договором, платник податку, що фактично скористався правом на податкову пiльгу, вважається таким, що умисно ухиляється вiд оподаткування та пiдпадає пiд дiю пiдпункту 17.1.61 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

(статтю 11 доповнено пунктом 11.47 згiдно iз Законом України вiд 19.05.2009р. N 1342-VI)

     11.48. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартiсть не справляється пiд час ввезення на митну територiю України предметiв пiд митним режимом iмпорту (реiмпорту), якi звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом згiдно з нормами пункту "щ2" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     При порушеннi цiльового використання таких предметiв або при їх вiдчуженнi на митнiй територiї України за будь-яку компенсацiю застосовуються норми пiдпункту 17.1.61 пункту 17.1 статтi 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

(статтю 11 доповнено пунктом 11.48 згiдно iз Законом України вiд 05.06.2009р. N 1474-VI)
(пункт 11.48 статтi 11 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2010р. N 2284-VI, у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010 р. N 2372-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 29.06.2010р. N 2372-VI, дiють до 1 вересня 2012 року)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
3 квiтня 1997 року
N 168/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.