ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" справляння ввiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець".

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294) доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" суб'єкти цiєї зони (власники землi, землекористувачi на територiї спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець"), якi реалiзують на територiї спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" iнвестицiйнi проекти, схваленi виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради. Протягом визначеного iнвестицiйним проектом перiоду освоєння земельної дiлянки, а саме планування територiї, будiвництва об'єктiв iнфраструктури для потреб спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець", зазначенi суб'єкти звiльняються вiд сплати земельного податку повнiстю, а протягом наступних десяти рокiв реалiзацiї на територiї спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" цих iнвестицiйних проектiв - сплачують земельний податок за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування".

     3. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Встановити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" справляння податку на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець".

     4. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Встановити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" податок на додану вартiсть справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець".

     5. Статтю 7 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року N 56-93 "Про мiсцевi податки i збори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336; 1995 р., N 30, ст. 229) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Встановити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" курортний збiр справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
18 березня 1999 року
N 515-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.