ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3221-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3292-VI,
вiд 12 травня 2011 року N 3320-VI
(змiни внесенi Законом України вiд 12 травня 2011 року N 3320-VI
дiють до 31 грудня 2011 року),
вiд 19 травня 2011 року N 3387-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3609-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3675-VI
(змiни, внесенi пiдпунктом 1 пункту 2 роздiлу I Закону України
вiд 8 липня 2011 року N 3675-VI, вводяться в дiю одночасно з набранням чинностi
ормативно-правовим актом Кабiнету Мiнiстрiв України щодо визначення
обсягiв та порядку ввезення товарiв, що пiдпадають
пiд пiльговий режим оподаткування),
вiд 20 вересня 2011 року N 3741-VI,
вiд 4 листопада 2011 року N 4014-VI,
(змiни, внесенi Законом України вiд 4 листопада 2011 року N 4014-VI, набирають чинностi
з 1 сiчня 2012 року, крiм змiн, внесених пiдпунктом 10, абзацами двадцять третiм, сто чотирнадцятим
сто п'ятнадцятим i сто шiстнадцятим пiдпункту 14 пункту 1 роздiлу I
Закону України вiд 4 листопада 2011 року N 4014-VI),
вiд 17 листопада 2011 року N 4057-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4268-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4220-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4235-VI
(змiни, передбаченi пунктом 1 роздiлу I Закону України
вiд 22 грудня 2011 року N 4235-VI до пiдпункту 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215
щодо збiльшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та iншi спиртовi
дистиляти, алкогольнi напої, набирають чинностi з 1 квiтня 2012 року),
вiд 22 грудня 2011 року N 4238-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4268-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4279-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4453-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI,
вiд 15 травня 2012 року N 4677-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4834-VI,
вiд 7 червня 2012 року N 4915-VI,
вiд 21 червня 2012 року N 5019-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5043-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5083-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5091-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5180-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5211-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5412-VI,
(змiни, внесенi пунктом 2 роздiлу I Закону України вiд 2 жовтня 2012 року N 5412-VI,
набирають чинностi з 14 листопада 2012 року;
змiни, внесенi пунктом 8 та пiдпунктом 1 пункту 19 роздiлу I Закону України
вiд 2 жовтня 2012 року N 5412-VI, набирають чинностi з 20 листопада 2012 року;
змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 1, пунктами 3, 4, 5, пiдпунктом 2 пункту 6,
пунктами 7, 9, пiдпунктом "б" пiдпункту 2 пункту 19 роздiлу I
Закону України вiд 2 жовтня 2012 року N 5412-VI,
набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року),
вiд 2 жовтня 2012 року N 5413-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5414-VI,
вiд 6 листопада 2012 року N 5471-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5503-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5515-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5519-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 403-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 404-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 407-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 408-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 422-VII,
вiд 3 вересня 2013 року N 427-VII,
вiд 5 вересня 2013 року N 443-VII,
вiд 24 жовтня 2013 року N 657-VII,
(змiни, внесенi пунктами 1 - 4, 6 - 52, пiдпунктами 2, 4 пункту 53 роздiлу I
Закону України вiд 24 жовтня 2013 року N 657-VII,
набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року),
вiд 19 грудня 2013 року N 713-VII,
вiд 16 сiчня 2014 року N 719-VII,
вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII,
(змiни, внесенi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII, втратили чиннiсть
у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII
згiдно iз Законом України вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII),
вiд 16 сiчня 2014 року N 727-VII,
(змiни, внесенi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 727-VII, втратили чиннiсть
у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 727-VII
згiдно iз Законом України вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII),
вiд 28 сiчня 2014 року N 736-VII,
вiд 23 лютого 2014 року N 767-VII,
вiд 13 березня 2014 року N 879-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
вiд 8 квiтня 2014 року N 1191-VII,
вiд 10 квiтня 2014 року N 1200-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1260-VII,
вiд 20 травня 2014 року N 1275-VII,
вiд 1 липня 2014 року N 1561-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1588-VII,
вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1636-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1638-VII,
вiд 14 серпня 2014 року N 1654-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1658-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 2 вересня 2014 року N 1658-VII,
поширюються у тому числi на продукцiю оборонного призначення,
яка перебувала пiд митним контролем, але не була випущена
для вiльного обiгу на територiї України до дня набрання чинностi
Законом України вiд 2 вересня 2014 року N 1658-VII,
крiм тiєї, що пiдпадає пiд визначення пункту 2
Закону України вiд 2 вересня 2014 року N 1658-VII),
вiд 2 вересня 2014 року N 1668-VII,
вiд 7 жовтня 2014 року N 1690-VII
(змiни, внесенi абзацом чотирнадцятим пункту 3 роздiлу I
Закону України вiд 7 жовтня 2014 року N 1690-VII
в частинi реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних,
набирають чинностi з 1 сiчня 2015 року),
вiд 25 грудня 2014 року N 54-VIII,
вiд 25 грудня 2014 року N 63-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 72-VIII,
вiд 13 лютого 2015 року N 206-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 211-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 215-VIII,
вiд 18 березня 2015 року N 263-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 321-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 332-VIII,
вiд 21 квiтня 2015 року N 344-VIII,
вiд 23 квiтня 2015 року N 364-VIII,
вiд 23 квiтня 2015 року N 366-VIII,
вiд 12 травня 2015 року N 381-VIII,
вiд 14 травня 2015 року N 420-VIII,
вiд 22 травня 2015 року N 482-VIII,
вiд 18 червня 2015 року N 548-VIII,
вiд 30 червня 2015 року N 555-VIII,
вiд 30 червня 2015 року N 557-VIII,
вiд 1 липня 2015 року N 569-VIII,
вiд 15 липня 2015 року N 609-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 643-VIII,
вiд 17 липня 2015 року N 652-VIII,
вiд 17 липня 2015 року N 653-VIII,
вiд 17 липня 2015 року N 654-VIII,
вiд 17 липня 2015 року N 655-VIII,
вiд 17 вересня 2015 року N 702-VIII,
вiд 24 листопада 2015 року N 812-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 903-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 909-VIII,
вiд 12 квiтня 2016 року N 1084-VIII,
вiд 31 травня 2016 року N 1389-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1411-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1665-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1667-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1791-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1795-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1797-VIII,
вiд 23 лютого 2017 року N 1910-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1988-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1989-VIII,
вiд 13 липня 2017 року N 2143-VIII,
вiд 7 вересня 2017 року N 2146-VIII,
вiд 7 листопада 2017 року N 2176-VIII,
вiд 9 листопада 2017 року N 2198-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2245-VIII,
вiд 22 березня 2018 року N 2374-VIII,
вiд 22 травня 2018 року N 2440-VIII,
вiд 19 червня 2018 року N 2463-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2477-VIII,
вiд 10 липня 2018 року N 2497-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 8 листопада 2018 року N 2611-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII,
вiд 16 травня 2019 року N 2725-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 116-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 129-IX,
вiд 4 жовтня 2019 року N 190-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 314-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 323-IX,
вiд 5 грудня 2019 року N 344-IX,
вiд 5 грудня 2019 року N 354-IX,
вiд 18 грудня 2019 року N 391-IX,
вiд 20 грудня 2019 року N 425-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 466-IX,
вiд 4 лютого 2020 року N 490-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 530-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 532-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 533-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 591-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 786-IX,
вiд 21 липня 2020 року N 821-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 905-IX,
вiд 4 листопада 2020 року N 962-IX,
вiд 17 листопада 2020 року N 1005-IX,
вiд 1 грудня 2020 року N 1016-IX,
вiд 1 грудня 2020 року N 1017-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1072-IX,
вiд 17 грудня 2020 року N 1115-IX,
вiд 17 грудня 2020 року N 1117-IX,
вiд 2 березня 2021 року N 1293-IX,
вiд 13 квiтня 2021 року N 1383-IX,
вiд 15 квiтня 2021 року N 1402-IX,
вiд 3 червня 2021 року N 1525-IX,
вiд 15 червня 2021 року N 1539-IX,
вiд 1 липня 2021 року N 1600-IX,
(який застосовується до податкових
перiодiв, починаючи з 1 серпня 2021 року),
вiд 1 липня 2021 року N 1605-IX,
вiд 1 липня 2021 року N 1617-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1660-IX,
вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX
(змiни, внесенi окремими пунктами роздiлу I Закону України
вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX, набирають чинностi з 22 грудня 2021 року;
змiни, внесенi пiдпунктами 1, 3 пункту 31, абзацом четвертим пiдпункту 1, абзацом
другим пiдпункту 9 пункту 95 роздiлу I Закону України вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX,
застосовуються до податкових (звiтних) перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року, змiни, внесенi окремими пунктами роздiлу I Закону України
вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX, набирають чинностi з 1 травня 2022 року;
змiни, внесенi пунктом 9 роздiлу I Закону України вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX,
набирають чинностi з 1 липня 2022 року),
вiд 14 грудня 2021 року N 1946-IX,
вiд 17 грудня 2021 року N 1984-IX,
вiд 25 сiчня 2022 року N 1998-IX,
вiд 17 лютого 2022 року N 2082-IX,
вiд 3 березня 2022 року N 2118-IX,
вiд 15 березня 2022 року N 2120-IX,
вiд 15 березня 2022 року N 2139-IX
(який дiє протягом вiйськового та/або надзвичайного стану),
вiд 24 березня 2022 року N 2142-IX,
вiд 1 квiтня 2022 року N 2173-IX,
вiд 14 квiтня 2022 року N 2192-IX,
вiд 21 квiтня 2022 року N 2214-IX,
вiд 12 травня 2022 року N 2260-IX,
вiд 12 травня 2022 року N 2261-IX,
вiд 22 травня 2022 року N 2273-IX,
вiд 31 травня 2022 року N 2284-IX,
вiд 31 травня 2022 року N 2290-IX,
вiд 19 червня 2022 року N 2308-IX,
вiд 21 червня 2022 року N 2325-IX,
вiд 21 червня 2022 року N 2330-IX

(З 1 сiчня 2025 року до цього Кодексу будуть внесенi змiни, передбаченi вiдповiдними пунктами роздiлу I Закону України вiд 7 грудня 2017 року N 2245-VIII)

(З 1 сiчня 2023 року до цього Кодексу будуть внесенi змiни, передбаченi пунктом 1 роздiлу I Закону України вiд 15 березня 2022 року N 2139-IX, який дiє протягом вiйськового та/або надзвичайного стану)

(Змiни до пункту 119.2 статтi 119, передбаченi пунктом 3 роздiлу I Закону України вiд 19 вересня 2019 року N 116-IX, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням цiєї статтi з 23 травня 2020 року у новiй редакцiї Законом України вiд 16 сiчня 2020 року N 466-IX)

(Змiни до абзацу третього пiдпункту 2 пункту 291.4 статтi 291, передбаченi абзацом другим пункту 15 роздiлу I Закону України вiд 20 вересня 2019 року N 129-IX, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням цього абзацу з 23 травня 2020 року у новiй редакцiї Законом України вiд 16 сiчня 2020 року N 466-IX)

(Змiни, передбаченi пiдпунктами 2, 3, 8 - 10, 12 - 17, абзацом другим пiдпункту 18, абзацами третiм - шостим пiдпункту 21 пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII, з 1 сiчня 2015 року внесенi не будуть у зв'язку з виключенням цих пунктiв Законом України вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII)

(На часткову змiну положень статтi 220 цього Кодексу виробники або iмпортери тютюнових виробiв можуть подати у мiсяцi, в якому опублiковано Закон України вiд 22 грудня 2011 року N 4235-VI, нову декларацiю про встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, включаючи останнiй робочий день цього календарного мiсяця згiдно iз Законом України вiд 22 грудня 2011 року N 4235-VI)

(У текстi Кодексу: слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної податкової служби України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "Мiнiстерство фiнансiв України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "орган Державного казначейства України", "орган Державного казначейства" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв" у вiдповiдному вiдмiнку та числi; слова "орган державної митної служби" в усiх вiдмiнках замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5083-VI)

(У текстi Кодексу: слова "в органi державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "у контролюючому органi" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "орган державної податкової служби, митний орган", "орган державної податкової служби", "орган податкової служби", "податковий орган", "державна податкова служба", "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах - словами "контролюючий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi; слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв)" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "податкiв, зборiв, платежiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 404-VII)

(У текстi Кодексу слова "iнвалiд", "дитина-iнвалiд", "громадськi органiзацiї iнвалiдiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "дитина з iнвалiднiстю", "громадськi об'єднання осiб з iнвалiднiстю" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 5 грудня 2019 року N 344-IX)

(У текстi Кодексу, крiм роздiлу XVIII2 "Податкова мiлiцiя": слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у всiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" у всiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 сiчня 2020 року N 466-IX)

(У текстi Кодексу слова "рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад", "та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад", "або рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад" в усiх вiдмiнках i числах виключено згiдно iз Законом України вiд 21 червня 2022 року N 2330-IX)

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Сфера дiї Податкового кодексу України

     1.1. Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час адмiнiстрування податкiв та зборiв, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.

     Цим Кодексом визначаються функцiї та правовi основи дiяльностi контролюючих органiв, визначених пунктом 41.1 статтi 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     1.2. Правила оподаткування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крiм правил оподаткування товарiв митом, якi встановлюються Митним кодексом України та iншими законами з питань митної справи.

     1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осiб, на яких поширюються судовi процедури, визначенi Кодексом України з процедур банкрутства, з банкiв, на якi поширюються норми Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", проведення комплексних перевiрок з метою виявлення фiнансових рахункiв та погашення зобов'язань зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (крiм особливостей функцiонування єдиного рахунку, подання звiтностi щодо суми нарахованого єдиного внеску), зборiв на обов'язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй.

     1.4. Встановлення i скасування зборiв на обов'язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй, їх розмiрiв та механiзмiв справляння здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування".

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 04.07.2013р. N 404-VII, вiд 16.01.2014р. N 721-VII, змiни, внесенi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, втратили чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, вiд 23.02.2014р. N 767-VII, вiд 10.04.2014р. N 1200-VII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 04.10.2019р. N 190-IX, вiд 03.12.2019р. N 323-IX, вiд 16.01.2020р. N 466-IX)

     Стаття 2. Внесення змiн до Податкового кодексу України

     2.1. Змiна положень цього Кодексу може здiйснюватися виключно шляхом внесення змiн до цього Кодексу.

     Стаття 3. Податкове законодавство України

     3.1. Податкове законодавство України складається з Конституцiї України; цього Кодексу; Митного кодексу України та iнших законiв з питань митної справи у частинi регулювання правовiдносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцiй з перемiщення товарiв через митний кордон України (далi - законами з питань митної справи); чинних мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України i якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актiв, прийнятих на пiдставi та на виконання цього Кодексу та законiв з питань митної справи; рiшень Верховної Ради Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з питань мiсцевих податкiв та зборiв, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.

     3.2. Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Кодексом, застосовуються правила мiжнародного договору.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI)

     Стаття 4. Основнi засади податкового законодавства України

     4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

     4.1.1. загальнiсть оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановленi цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згiдно з положеннями цього Кодексу;

     4.1.2. рiвнiсть усiх платникiв перед законом, недопущення будь-яких проявiв податкової дискримiнацiї - забезпечення однакового пiдходу до всiх платникiв податкiв незалежно вiд соцiальної, расової, нацiональної, релiгiйної приналежностi, форми власностi юридичної особи, громадянства фiзичної особи, мiсця походження капiталу;

     4.1.3. невiдворотнiсть настання визначеної законом вiдповiдальностi у разi порушення податкового законодавства;

     4.1.4. презумпцiя правомiрностi рiшень платника податку в разi, якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язкiв платникiв податкiв або контролюючих органiв, внаслiдок чого є можливiсть прийняти рiшення на користь як платника податкiв, так i контролюючого органу;

     4.1.5. фiскальна достатнiсть - встановлення податкiв та зборiв з урахуванням необхiдностi досягнення збалансованостi витрат бюджету з його надходженнями;

     4.1.6. соцiальна справедливiсть - установлення податкiв та зборiв вiдповiдно до платоспроможностi платникiв податкiв;

     4.1.7. економiчнiсть оподаткування - установлення податкiв та зборiв, обсяг надходжень вiд сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адмiнiстрування;

     4.1.8. нейтральнiсть оподаткування - установлення податкiв та зборiв у спосiб, який не впливає на збiльшення або зменшення конкурентоздатностi платника податкiв;

     4.1.9. стабiльнiсть - змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податковi пiльги не можуть змiнюватися протягом бюджетного року;

     4.1.10. рiвномiрнiсть та зручнiсть сплати - установлення строкiв сплати податкiв та зборiв, виходячи iз необхiдностi забезпечення своєчасного надходження коштiв до бюджетiв для здiйснення витрат бюджету та зручностi їх сплати платниками;

     4.1.11. єдиний пiдхiд до встановлення податкiв та зборiв - визначення на законодавчому рiвнi усiх обов'язкових елементiв податку.

     4.2. Загальнодержавнi, мiсцевi податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплатi не пiдлягають.

     4.3. Податковi перiоди та строки сплати податкiв та зборiв установлюються, виходячи з необхiдностi забезпечення своєчасного надходження коштiв до бюджетiв, з урахуванням зручностi виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адмiнiстрування податкiв та зборiв.

     4.4. Установлення i скасування податкiв та зборiв, а також пiльг їх платникам здiйснюються вiдповiдно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республiки Крим, сiльськими, селищними, мiськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцiєю України та законами України.

     4.5. При встановленнi або розширеннi iснуючих податкових пiльг такi пiльги застосовуються з наступного бюджетного року.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Стаття 5. Спiввiдношення податкового законодавства з iншими законодавчими актами

     5.1. Поняття, правила та положення, установленi цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання вiдносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.

     5.2. У разi якщо поняття, термiни, правила та положення iнших актiв суперечать поняттям, термiнам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання вiдносин оподаткування застосовуються поняття, термiни, правила та положення цього Кодексу.

     5.3. Iншi термiни, що застосовуються у цьому Кодексi i не визначаються ним, використовуються у значеннi, встановленому iншими законами.

     Стаття 6. Поняття податку та збору

     6.1. Податком є обов'язковий, безумовний платiж до вiдповiдного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платникiв податку вiдповiдно до цього Кодексу.

     6.2. Збором (платою, внеском) є обов'язковий платiж до вiдповiдного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платникiв зборiв, з умовою отримання ними спецiальної вигоди, у тому числi внаслiдок вчинення на користь таких осiб державними органами, органами мiсцевого самоврядування, iншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дiй.

     6.3. Сукупнiсть загальнодержавних та мiсцевих податкiв та зборiв, що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 190-IX)

     Стаття 7. Загальнi засади встановлення податкiв i зборiв

     7.1. Пiд час встановлення податку обов'язково визначаються такi елементи:

     7.1.1. платники податку;

     7.1.2. об'єкт оподаткування;

     7.1.3. база оподаткування;

     7.1.4. ставка податку;

     7.1.5. порядок обчислення податку;

     7.1.6. податковий перiод;

     7.1.7. строк та порядок сплати податку;

     7.1.8. строк та порядок подання звiтностi про обчислення i сплату податку.

     7.2. Пiд час встановлення податку можуть передбачатися податковi пiльги та порядок їх застосування.

     7.3. Будь-якi питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом i не можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами України, крiм законiв, що мiстять виключно положення щодо внесення змiн до цього Кодексу та/або положення, якi встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення норм податкового законодавства.

     7.4. Елементи податку, визначенi в пунктi 7.1 цiєї статтi, пiдстави для надання податкових пiльг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом.

     Стаття 8. Види податкiв та зборiв

     8.1. В Українi встановлюються загальнодержавнi та мiсцевi податки та збори.

     8.2. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановленi цим Кодексом i є обов'язковими до сплати на усiй територiї України, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

     8.3. До мiсцевих належать податки та збори, що встановленi вiдповiдно до перелiку i в межах граничних розмiрiв ставок, визначених цим Кодексом, рiшеннями сiльських, селищних, мiських рад у межах їх повноважень i є обов'язковими до сплати на територiї вiдповiдних територiальних громад.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII)

     Стаття 9. Загальнодержавнi податки та збори

     9.1. До загальнодержавних податкiв належать:

     9.1.1. податок на прибуток пiдприємств;

     9.1.2. податок на доходи фiзичних осiб;

     9.1.3. податок на додану вартiсть;

     9.1.4. акцизний податок;

     9.1.5. екологiчний податок;

     9.1.6. рентна плата;

     9.1.7. мито.

     9.2. Вiдносини, пов'язанi з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

     9.3. Зарахування загальнодержавних податкiв та зборiв до державного i мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до Бюджетного кодексу України.

     9.4. Установлення загальнодержавних податкiв та зборiв, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 24.05.2012р. N 4834-VI, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     Стаття 10. Мiсцевi податки

     10.1. До мiсцевих податкiв належать:

     10.1.1. податок на майно;

     10.1.2. єдиний податок.

     10.2. До мiсцевих зборiв належать:

     10.2.1. збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв;

     10.2.2. туристичний збiр.

     10.21. Мiсцевi ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частинi транспортного податку та плати за землю, крiм земельного податку за лiсовi землi).

     10.3. Мiсцевi ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирiшують питання вiдповiдно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки) та встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, туристичного збору та земельного податку за лiсовi землi.

     10.4. Установлення мiсцевих податкiв та зборiв, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

     10.5. Зарахування мiсцевих податкiв та зборiв до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до Бюджетного кодексу України.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Стаття 11. Спецiальнi податковi режими

     11.1. Спецiальнi податковi режими встановлюються та застосовуються у випадках i порядку, визначених виключно цим Кодексом.

     11.2. Спецiальний податковий режим - система заходiв, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорiй господарюючих суб'єктiв.

     11.3. Спецiальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементiв податку та збору, звiльнення вiд сплати окремих податкiв та зборiв.

     11.4. Не визнаються спецiальними режимами податковi режими, не визначенi такими цим Кодексом.

     Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республiки Крим, сiльських, селищних, мiських рад щодо податкiв та зборiв

     12.1. Верховна Рада України встановлює на територiї України загальнодержавнi податки та збори i визначає:

     12.1.1. перелiк загальнодержавних податкiв та зборiв;

     12.1.2. перелiк мiсцевих податкiв та зборiв, установлення яких належить до компетенцiї сiльських, селищних, мiських рад;

     12.1.3. положення, визначенi в пунктах 7.1, 7.2 статтi 7 цього Кодексу щодо загальнодержавних податкiв та зборiв;

     12.1.4. положення, визначенi в пунктах 7.1, 7.2 статтi 7 цього Кодексу щодо мiсцевих податкiв та зборiв.

     12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим належать:

     12.2.1. установлення на територiї Автономної Республiки Крим рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крiм рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

     12.2.2. змiна розмiру ставок рентної плати, передбаченої пiдпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;

     12.2.3. визначення розмiру i надання додаткових податкових пiльг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республiки Крим вiдповiдно до статтi 69 Бюджетного кодексу України.

     12.3. Сiльськi, селищнi, мiськi ради в межах своїх повноважень приймають рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв та податкових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв i зборiв до 15 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосовування встановлюваних мiсцевих податкiв та/або зборiв, та про внесення змiн до таких рiшень.

     12.3.1. Встановлення мiсцевих податкiв та зборiв здiйснюється у порядку, визначеному цим Кодексом.

     12.3.2. При прийняттi рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податкiв i зборiв, розмiр ставки, податковий перiод та iншi обов'язковi елементи, визначеннi статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критерiїв, встановлених роздiлом XII цього Кодексу для вiдповiдного мiсцевого податку чи збору.

     12.3.3. Сiльськi, селищнi, мiськi ради та ради об'єднаних територiальних громад, створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рiшень, але не пiзнiше 25 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосовування встановлених мiсцевих податкiв та/або зборiв та податкових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв та/або зборiв, до контролюючого органу, в якому перебувають на облiку платники вiдповiдних мiсцевих податкiв та/або зборiв, в електронному виглядi iнформацiю щодо ставок та податкових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв та/або зборiв у порядку та за формою, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, та копiї прийнятих рiшень про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв та про внесення змiн до таких рiшень.

     Якщо в рiшеннi органу мiсцевого самоврядування про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв, а також податкових пiльг з їх сплати не визначено термiн його дiї, таке рiшення є чинним до прийняття нового рiшення.

     Контролюючi органи не пiзнiше 25 серпня поточного року складають зведену iнформацiю про розмiр та дату встановлення ставок мiсцевих податкiв та/або зборiв на вiдповiдних територiях, а також про встановленi на вiдповiдних територiях податковi пiльги та подають її в електроннiй формi центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Контролюючi органи вiдповiдно до Бюджетного кодексу України подають органам мiсцевого самоврядування у розрiзi джерел доходiв звiтнiсть:

     про суми нарахованих та сплачених податкiв та/або зборiв, суми податкового боргу та надмiрно сплачених до мiсцевих бюджетiв податкiв та/або зборiв на вiдповiдних територiях - щомiсячно, не пiзнiше 10 числа мiсяця, що настає за звiтним;

     про суми списаного безнадiйного податкового боргу; суми розстрочених i вiдстрочених грошових зобов'язань та/або податкового боргу платникiв податкiв, якi повиннi бути сплаченi до мiсцевих бюджетiв на вiдповiдних територiях; суми наданих податкових пiльг, включаючи втрати доходiв бюджету вiд їх надання, - щокварталу, не пiзнiше 25 днiв пiсля закiнчення звiтного кварталу.

     Звiтнiсть у розрiзi платникiв податкiв надається контролюючим органом за запитом органу мiсцевого самоврядування протягом 20 днiв з моменту отримання ним запиту.

     Порядок надання звiтностi у розрiзi платникiв податкiв органам мiсцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, не пiзнiше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi зведену iнформацiю про розмiр та дату встановлення на вiдповiдних територiях ставок мiсцевих податкiв та/або зборiв, а також про встановленi на вiдповiдних територiях податковi пiльги.

     Орган мiсцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель направляє в електроннiй формi до контролюючого органу та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, iнформацiю про нормативну грошову оцiнку земель у порядку та за формою, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок обмiну iнформацiєю мiж органами мiсцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, не пiзнiше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi зведену iнформацiю про проведену нормативну грошову оцiнку земель.

     12.3.4. Рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв офiцiйно оприлюднюється вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосовування встановлюваних мiсцевих податкiв та/або зборiв або змiн (плановий перiод). В iншому разi норми вiдповiдних рiшень застосовуються не ранiше початку бюджетного перiоду, що настає за плановим перiодом.

     12.3.5. У разi якщо до 15 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування мiсцевих податкiв та/або зборiв, сiльська, селищна, мiська рада або рада об'єднаних територiальних громад, створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, не прийняла рiшення про встановлення вiдповiдних мiсцевих податкiв та/або зборiв, що є обов'язковими згiдно з нормами цього Кодексу, такi податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу iз застосуванням ставок, якi дiяли до 31 грудня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування таких мiсцевих податкiв та/або зборiв.

     12.3.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, затверджує форми податкових декларацiй (розрахункiв) з мiсцевих податкiв та зборiв згiдно з порядком, встановленим цим Кодексом, а у разi потреби надає методичнi рекомендацiї щодо їх заповнення.

     12.3.7. Не дозволяється сiльським, селищним, мiським радам встановлювати iндивiдуальнi пiльговi ставки мiсцевих податкiв та зборiв для окремих юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i фiзичних осiб або звiльняти їх вiд сплати таких податкiв та зборiв.

     12.3.8. На перiод дiї воєнного чи надзвичайного стану сiльськi, селищнi, мiськi ради мають право приймати рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв та податкових пiльг iз сплати мiсцевих податкiв та/або зборiв без застосування процедур, передбачених Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi". У разi введення воєнного чи надзвичайного стану в окремих мiсцевостях України положення цього пiдпункту поширюється виключно на представницькi органи територiальних громад вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць, на територiї яких введено воєнний чи надзвичайний стан.

     12.4. До повноважень сiльських, селищних, мiських рад щодо податкiв та зборiв належать:

     12.4.1. встановлення ставок мiсцевих податкiв та зборiв в межах ставок, визначених цим Кодексом;

     12.4.2. визначення перелiку податкових агентiв згiдно iз статтею 268 цього Кодексу;

     12.4.3. прийняття рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв, змiну розмiру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пiльг, яке тягне за собою змiну податкових зобов'язань платникiв податкiв та яке набирає чинностi з початку бюджетного перiоду.

     12.4.4. виключено;

     12.4.5. надання iнформацiї контролюючим органам за мiсцезнаходженням земельних дiлянок щодо видiлених земельних дiлянок у натурi (на мiсцевостi) власникам земельних часток (паїв) на пiдставi рiшень органу мiсцевого самоврядування з наданням копiй таких документiв:

     документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України (паспорта громадянина);

     реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв;

     кадастрового плану земельної дiлянки з проекту землеустрою щодо органiзацiї територiї земельних часток (паїв);

     сертифiката на право на земельну частку (пай) (за наявностi).

     Така iнформацiя надається в електронному виглядi у порядку та за формою, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     12.5. Офiцiйно оприлюднене рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв, а також змiну розмiру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пiльг або про внесення змiн до таких рiшень є нормативно-правовим актом з питань оподаткування мiсцевими податками та зборами, який набирає чинностi з урахуванням строкiв, передбачених пiдпунктом 12.3.4 цiєї статтi.

     Платники мiсцевих податкiв та зборiв при визначеннi своїх податкових зобов'язань можуть використовувати зведену iнформацiю, розмiщену на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику. Такi платники звiльняються вiд вiдповiдальностi у разi, якщо у зведенiй iнформацiї, розмiщенiй на офiцiйному веб-сайтi, виявлено помилку, що мiстить розбiжностi мiж даними контролюючих органiв та даними офiцiйно оприлюдненого рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв або про внесення змiн до таких рiшень. У такому разi до таких платникiв податку штрафнi санкцiї та пеня, передбаченi цим Кодексом за порушення податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, що спричиненi такою помилкою, не застосовуються, пiдстав для притягнення платника податкiв та/або його посадових осiб до вiдповiдальностi немає.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX, вiд 24.03.2022р. N 2142-IX)

     Стаття 13. Усунення подвiйного оподаткування

     13.1. Доходи, отриманi резидентом України (крiм фiзичних осiб) з джерел за межами України, враховуються пiд час визначення його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязi.

     13.2. При визначеннi об'єкта та/або бази оподаткування витрати, здiйсненi резидентом України (крiм фiзичних осiб) у зв'язку з отриманням доходiв з джерел походження за межами України, враховуються у порядку i розмiрах, встановлених цим Кодексом.

     13.3. Доходи, отриманi фiзичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального рiчного оподаткованого доходу, крiм доходiв, що не пiдлягають оподаткуванню в Українi вiдповiдно до положень цього Кодексу чи мiжнародного договору, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.

     13.4. Суми податкiв та зборiв, сплаченi за межами України, зараховуються пiд час розрахунку податкiв та зборiв в Українi за правилами, встановленими цим Кодексом.

     13.5. Для отримання права на зарахування податкiв та зборiв, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати вiд державного органу країни, де отримується такий дохiд (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довiдку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довiдка пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй країнi, вiдповiднiй закордоннiй дипломатичнiй установi України, якщо iнше не передбачено чинними мiжнародними договорами України.

     Стаття 14. Визначення понять

     14.1. У цьому Кодексi поняття вживаються в такому значеннi:

     14.1.1. аваль - вексельне поручительство, згiдно з яким банк бере на себе вiдповiдальнiсть перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставляння гарантiйного напису банку на кожному примiрнику податкового векселя;

     14.1.11. адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) та iнших платежiв вiдповiдно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи (далi - податкiв, зборiв, платежiв) - це сукупнiсть рiшень та процедур контролюючих органiв i дiй їх посадових осiб, що визначають iнституцiйну структуру податкових та митних вiдносин, органiзовують iдентифiкацiю, облiк платникiв податкiв i платникiв єдиного внеску та об'єктiв оподаткування, забезпечують сервiсне обслуговування платникiв податкiв, органiзацiю та контроль за сплатою податкiв, зборiв, платежiв вiдповiдно до порядку, встановленого законом;

     14.1.12. актив з права користування - визнаний орендарем згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди;

     14.1.2. виключено;

     14.1.3. амортизацiя - систематичний розподiл вартостi основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї);

     14.1.4. акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видiв товарiв (продукцiї), визначених цим Кодексом як пiдакцизнi, що включається до цiни таких товарiв (продукцiї);

     14.1.5. алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукровмiсних матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 0,5 вiдсотка об'ємних одиниць, якi зазначенi у товарних позицiях 2203, 2204, 2205, 2206 (крiм квасу "живого" бродiння), 2208 згiдно з УКТ ЗЕД, а також з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше, якi зазначенi у товарних позицiях 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД;

     14.1.6. акцизний склад - це:

     а) спецiально обладнанi примiщення на обмеженiй територiї (далi - примiщення), розташованi на митнiй територiї України, де пiд контролем постiйних представникiв контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi, а також реалiзацiї спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв;

     б) примiщення або територiя на митнiй територiї України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську дiяльнiсть шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, навантаження-розвантаження, зберiгання, реалiзацiї пального.

     Не є акцизним складом:

     а) примiщення вiдокремлених пiдроздiлiв розпорядника акцизного складу, якi використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi маркованих марками акцизного податку горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, вiдвантажених з акцизного складу, а також для здiйснення оптової та/або роздрiбної торгiвлi вiдповiдно до отриманої розпорядником акцизного складу лiцензiї;

     б) примiщення або територiя, на кожнiй з яких загальна мiсткiсть розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберiгання пального не перевищує 200 кубiчних метрiв, а суб'єкт господарювання (крiм платника єдиного податку четвертої групи) - власник або користувач такого примiщення або територiї отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 1000 кубiчних метрiв (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальнi колонки в мiсцях роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отримано вiдповiднi лiцензiї), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки i не здiйснює операцiй з реалiзацiї та зберiгання пального iншим особам.

     Критерiй, визначений цим пiдпунктом, щодо загальної мiсткостi ємностей для навантаження-розвантаження та зберiгання пального не застосовується до ємностей суб'єктiв господарювання, якi є розпорядниками хоча б одного акцизного складу;

     в) примiщення або територiя незалежно вiд загальної мiсткостi розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберiгання пального, власником або користувачем яких є суб'єкт господарювання - платник єдиного податку четвертої групи, який отримує протягом календарного року пальне в обсягах, що не перевищують 10000 кубiчних метрiв (без урахування обсягу пального, отриманого через паливороздавальнi колонки в мiсцях роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отримано вiдповiднi лiцензiї), та використовує пальне виключно для потреб власного споживання i не здiйснює операцiй з реалiзацiї та зберiгання пального iншим особам;

     г) паливний бак як ємнiсть для зберiгання пального безпосередньо в транспортному засобi або обладнаннi чи пристрої;

     ґ) примiщення або територiя, у тому числi платника податку, де зберiгається або реалiзується виключно пальне у споживчiй тарi ємнiстю до 5 лiтрiв включно, отримане вiд виробника або особи, яка здiйснила його розлив у таку тару;

     14.1.61. акцизний склад пересувний - транспортний засiб (автомобiльний, залiзничний, морський, рiчковий, повiтряний, магiстральний трубопровiд), на якому перемiщується та/або зберiгається пальне або спирт етиловий на митнiй територiї України.

     Транспортний засiб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом перiоду його використання для:

     а) перемiщення в ньому митною територiєю України пального або спирту етилового, що реалiзується (крiм пального або спирту етилового, що перемiщується митною територiєю України прохiдним транзитом або внутрiшнiм транзитом, визначеним пiдпунктом "а" пункту 2 частини другої статтi 91 Митного кодексу України);

     б) зберiгання в ньому пального або спирту етилового на митнiй територiї України;

     в) ввезення пального або спирту етилового на митну територiю України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

     Транспортний засiб, в якому перемiщується та/або зберiгається пальне або спирт етиловий, право власностi на якi належить декiльком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декiлькома акцизними складами пересувними, кiлькiсть яких дорiвнює кiлькостi власникiв пального або спирту етилового, що перемiщується та/або зберiгається в такому транспортному засобi.

     Транспортний засiб, в якому перемiщується та/або зберiгається пальне або спирт етиловий, право власностi на якi переходить вiд одного суб'єкта господарювання до iншого, вважається iншим акцизним складом пересувним.

     Не є акцизним складом пересувним:

     транспортний засiб, що використовується суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку, для перемiщення на митнiй територiї України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки;

     паливний бак транспортного засобу;

     14.1.7. оскарження рiшень контролюючих органiв - оскарження платником податку податкового повiдомлення - рiшення про визначення сум грошового зобов'язання платника податкiв або будь-якого рiшення контролюючого органу в порядку i строки, якi встановленi цим Кодексом за процедурами адмiнiстративного оскарження, або в судовому порядку;

     14.1.8. аукцiон (публiчнi торги) - публiчний спосiб продажу активiв з метою отримання максимальної виручки вiд продажу активiв у визначений час i в установленому мiсцi;

     14.1.9. залишкова вартiсть основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв для цiлей роздiлу III - сума залишкової вартостi таких засобiв та активiв, яка визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю i сумою розрахованої амортизацiї вiдповiдно до положень роздiлу III цього Кодексу;

     14.1.10. бартерна (товарообмiнна) операцiя - господарська операцiя, яка передбачає проведення розрахункiв за товари (роботи, послуги) у негрошовiй формi в рамках одного договору;

     14.1.11. безнадiйна заборгованiсть - заборгованiсть, що вiдповiдає однiй з таких ознак:

     а) заборгованiсть за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давностi;

     б) прострочена заборгованiсть померлої фiзичної особи, за вiдсутностi у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;

     в) прострочена заборгованiсть осiб, якi у судовому порядку визнанi безвiсно вiдсутнiми, оголошенi померлими;

     г) виключено;

     ґ) прострочена понад 180 днiв заборгованiсть особи, розмiр сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мiнiмально встановленого законодавством розмiру безспiрних вимог кредитора для порушення провадження у справi про банкрутство, а для фiзичних осiб - заборгованiсть, що не перевищує 25 вiдсоткiв мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на рiк), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року (у разi вiдсутностi законодавчо затвердженої процедури банкрутства фiзичних осiб);

     д) актив у виглядi корпоративних прав або не боргових цiнних паперiв, емiтента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його лiквiдацiєю;

     е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;

     є) прострочена заборгованiсть фiзичної або юридичної особи, не погашена внаслiдок недостатностi майна зазначеної особи, за умови, що дiї щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованостi;

     ж) заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

     з) заборгованiсть суб'єктiв господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичнi особи у зв'язку з їх лiквiдацiєю;

     и) заборгованiсть фiзичної особи, яка залишилася непогашеною перед iпотекодержателем пiсля здiйснення згiдно iз статтею 36 Закону України "Про iпотеку" звернення стягнення на предмет iпотеки шляхом позасудового врегулювання на пiдставi договору, якщо законом або договором передбачено, що пiсля завершення такого позасудового врегулювання будь-якi наступнi вимоги iпотекодержателя щодо виконання боржником - фiзичною особою основного зобов'язання є недiйсними.

     До безнадiйної заборгованостi банкiв та небанкiвських фiнансових установ може бути вiднесена сума боргу за фiнансовим кредитом, у тому числi сума основної заборгованостi та/або сума нарахованих доходiв, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днiв, крiм боргу за фiнансовими кредитами осiб:

     пов'язаних з таким кредитором;

     якi перебувають з таким кредитором у трудових вiдносинах;

     якi перебували з таким кредитором у трудових вiдносинах, та перiод мiж датою звiльнення таких осiб та датою прощення їхньої заборгованостi не перевищує три роки;

     14.1.12. базова ставка фрахту - сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарiв, збiльшена на суму витрат за рейс судна або iншого транспортного засобу, сплачуваних (вiдшкодовуваних) фрахтувальником згiдно з укладеним договором фрахтування;

     14.1.13. безоплатно наданi товари, роботи, послуги:

     а) товари, що надаються згiдно з договорами дарування, iншими договорами, за якими не передбачається грошова або iнша компенсацiя вартостi таких товарiв чи їх повернення, або без укладення таких договорiв;

     б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсацiї їх вартостi;

     в) товари, переданi юридичнiй чи фiзичнiй особi на вiдповiдальне зберiгання i використанi нею;

     14.1.14. бiоетанол - спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з бiомаси або iз спирту етилового-сирцю для використання як бiопаливо або бiокомпонент та належить до товарної позицiї 2207 згiдно з УКТ ЗЕД;

     14.1.15. будiвлi - земельнi полiпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцiй, якi утворюють наземнi або пiдземнi примiщення, призначенi для проживання або перебування людей, розмiщення майна, тварин, рослин, збереження iнших матерiальних цiнностей, провадження економiчної дiяльностi;

     14.1.16. виробнича дотацiя з бюджету - фiнансова допомога з боку держави, що надається суб'єкту господарювання на безповоротнiй основi з метою змiцнення його фiнансово-економiчного становища та/або для забезпечення виробництва товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     14.1.17. бюджетна установа - у значеннi, наведеному у Бюджетному кодексi України;

     14.1.18. бюджетне вiдшкодування - вiдшкодування вiд'ємного значення податку на додану вартiсть на пiдставi пiдтвердження правомiрностi сум бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть за результатами перевiрки платника;

     14.1.19. виключено;

     14.1.20. виключено;

     14.1.21. виключено;

     14.1.211. Ввезення товарiв на митну територiю України, вивезення товарiв за межi митної територiї України - сукупнiсть дiй, пов'язаних iз перемiщенням товарiв через митний кордон України у будь-який спосiб у вiдповiдному напрямку, вiдповiдно до Митного кодексу України;

     14.1.22. векселедавець для цiлей роздiлу VI цього Кодексу - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:

     з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видiв продукцiї, визначених пунктом 229.1 статтi 229 роздiлу VI цього Кодексу;

     з нафтопереробного пiдприємства або ввозить на митну територiю України нафтопродукти, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для їх використання залежно вiд напряму, визначеного пунктами 229.2 - 229.8 статтi 229 роздiлу VI цього Кодексу;

     14.1.23. векселедержатель для цiлей роздiлу VI - контролюючий орган за мiсцем реєстрацiї векселедавця;

     14.1.24. великий платник податкiв - юридична особа або постiйне представництво нерезидента на територiї України, у якої обсяг доходу вiд усiх видiв дiяльностi за останнi чотири послiдовнi податковi (звiтнi) квартали перевищує еквiвалент 50 мiльйонiв євро, визначений за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за той самий перiод, або загальна сума податкiв, зборiв, платежiв, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, крiм митних платежiв, за такий самий перiод перевищує еквiвалент 1,5 мiльйона євро, визначений за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за той самий перiод;

     14.1.25. виключено;

     14.1.26. виноробна продукцiя - вина винограднi натуральнi, вина натуральнi крiпленi, шампанськi, iгристi, газованi, вермути, брендi, сусло виноградне та iншi виноматерiали, коньяки, iншi алкогольнi напої з винограду, плодiв та ягiд;

     14.1.27. виключено;

     14.1.28. вироблена продукцiя - загальний обсяг продукцiї, видобутої вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї i доставленої в пункт вимiру;

     14.1.281. виробництво пiдакцизних товарiв (продукцiї) - технологiчний процес, в тому числi змiшування, здiйснення якого внаслiдок змiни форми, властивостей або складу сировини, напiвфабрикатiв або готової продукцiї призводить до отримання пiдакцизних товарiв (продукцiї, у тому числi сировини), надання таким товарам iнших властивостей, що призводить або не призводить до збiльшення обсягiв таких товарiв;

     14.1.29. вiдновлювальнi джерела енергiї - джерела вiтрової, сонячної, геотермальної енергiї, енергiї хвиль та припливiв, гiдроенергiї, енергiї бiомаси, газу з органiчних вiдходiв, газу каналiзацiйно-очисних станцiй, бiогазiв;

     14.1.30. вiдокремленi пiдроздiли - у значеннi, визначеному Цивiльним кодексом України. Для роздiлу IV цього Кодексу - у визначеннi Господарського кодексу України;

     14.1.31. вiдчуження майна - будь-якi дiї платника податкiв, унаслiдок вчинення яких такий платник податкiв у порядку, передбаченому законом, втрачає право власностi на майно, що належить такому платнику податкiв, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку наданi йому в користування;

     14.1.32. вiдповiдальне зберiгання - господарська операцiя, що здiйснюється платником податкiв i передбачає передачу згiдно з договорами схову матерiальних цiнностей на зберiгання iншiй фiзичнiй чи юридичнiй особi без права використання у господарському оборотi такої особи з подальшим поверненням таких матерiальних цiнностей платнику податкiв без змiни якiсних або кiлькiсних характеристик;

     14.1.33. виключено;

     14.1.331. власна сiльськогосподарська продукцiя - сiльськогосподарська продукцiя (сiльськогосподарськi товари), що пiдпадає пiд визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо така продукцiя вирощується, вiдгодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цiєї продукцiї - власником, орендарем або користувачем на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, або на давальницьких умовах;

     14.1.34. власники земельних дiлянок - юридичнi та фiзичнi особи (резиденти i нерезиденти), якi вiдповiдно до закону набули права власностi на землю в Українi, а також територiальнi громади та держава щодо земель комунальної та державної власностi вiдповiдно;

     14.1.35. вуглеводнева сировина - нафта, природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугiльних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторiв щiльних порiд), газовий конденсат, що є товарною продукцiєю;

     14.1.36. господарська дiяльнiсть - дiяльнiсть особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалiзацiєю товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу i проводиться такою особою самостiйно та/або через свої вiдокремленi пiдроздiли, а також через будь-яку iншу особу, що дiє на користь першої особи, зокрема за договорами комiсiї, доручення та агентськими договорами;

     14.1.37. господарська дiяльнiсть гiрничого пiдприємства з видобування корисних копалин для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - дiяльнiсть гiрничого пiдприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин;

     14.1.371. виключено;

     14.1.38. грошове зобов'язання в мiжнародних правовiдносинах - зобов'язання платника податкiв сплатити до бюджету iноземної держави вiдповiдну суму коштiв у порядку та строки, визначенi законодавством такої iноземної держави;

     14.1.39. грошове зобов'язання платника податкiв - сума коштiв, яку платник податкiв повинен сплатити до вiдповiдного бюджету або на єдиний рахунок як податкове зобов'язання та/або iнше зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, та/або штрафну (фiнансову) санкцiю, що справляється з платника податкiв у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, а також санкцiї за порушення законодавства у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi та пеня;

     14.1.40. гудвiл (вартiсть дiлової репутацiї) - нематерiальний актив, вартiсть якого визначається як рiзниця мiж ринковою цiною та балансовою вартiстю активiв пiдприємства як цiлiсного майнового комплексу, що виникає в результатi використання кращих управлiнських якостей, домiнуючої позицiї на ринку товарiв, послуг, нових технологiй тощо. Вартiсть гудвiлу не пiдлягає амортизацiї i не враховується пiд час визначення витрат платника податку, щодо активiв якого виник такий гудвiл;

     14.1.41. давальницька сировина - сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, що є власнiстю одного суб'єкта господарювання (замовника) i передаються iншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукцiї, з подальшим переданням або поверненням такої продукцiї або її частини їх власниковi або за його дорученням iншiй особi.

     Абзац другий виключено;

     14.1.42. данi державного земельного кадастру - сукупнiсть вiдомостей i документiв про мiсце розташування та правовий режим земельних дiлянок, їх оцiнку, класифiкацiю земель, кiлькiсну та якiсну характеристики, розподiл серед власникiв землi та землекористувачiв, пiдготовлених вiдповiдно до закону;

     14.1.43. дебiтор - особа, у якої внаслiдок минулих подiй утворилася заборгованiсть перед iншою особою у формi певної суми коштiв, їх еквiваленту або iнших активiв;

     14.1.44. депозит (вклад) - кошти, якi надаються фiзичними чи юридичними особами в управлiння резиденту, визначеному фiнансовою органiзацiєю згiдно iз законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та пiд процент на умовах видачi на першу вимогу або повернення зi спливом встановленого договором строку. Залучення депозитiв може здiйснюватися у формi випуску (емiсiї) ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Правила здiйснення депозитних операцiй встановлюються: для банкiвських депозитiв - Нацiональним банком України вiдповiдно до законодавства; для депозитiв (внескiв) до iнших фiнансових установ - державним органом, визначеним законом;

     14.1.441. державнi цiннi папери - облiгацiї внутрiшнiх i зовнiшнiх державних позик та казначейськi зобов'язання України, розмiщенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику та/або реалiзує державну бюджетну полiтику у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом;

     14.1.45. дериватив - документ, що засвiдчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цiннi папери, матерiальнi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених ним умовах. Порядок випуску та обiгу деривативiв установлюється законодавством;

     До деривативiв належать:

     14.1.45.1. своп - цивiльно-правова угода про здiйснення обмiну потоками платежiв (готiвкових або безготiвкових) чи iншими активами, розрахованими на пiдставi цiни (котирування) базового активу, в тому числi процентних ставок, в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежiв (дату проведення розрахункiв) протягом дiї контракту;

     14.1.45.2. опцiон - цивiльно-правовий договiр, згiдно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а iнша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дiї опцiону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною пiд час укладання такого контракту цiною базового активу. За умовами опцiону покупець виплачує продавцю премiю опцiону;

     14.1.45.3. форвардний контракт - цивiльно-правовий договiр, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власнiсть покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив i сплатити за нього цiну, визначену таким договором. Форвардний контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення мiж сторонами контракту грошових розрахункiв без постачання базового активу.

     Усi умови форварду визначаються сторонами контракту пiд час його укладення.

     Укладення форвардiв та їх обiг здiйснюються поза органiзатором торгiвлi стандартизованими строковими контрактами;

     14.1.45.4. ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у власнiсть покупця на визначених специфiкацiєю умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив i сплатити за нього цiну, визначену сторонами контракту на дату його укладення.

     Ф'ючерсний контракт виконується вiдповiдно до його специфiкацiї шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення мiж сторонами контракту грошових розрахункiв без постачання базового активу.

     Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом створення вiдповiдних умов органiзатором торгiвлi стандартизованими строковими контрактами;

     14.1.46. дiяльнiсть у сферi розваг - господарська дiяльнiсть юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що полягає у проведеннi лотерей, а також розважальних iгор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призiв (виграшiв), зокрема бiльярд, кегельбан, боулiнг, настiльнi iгри, дитячi вiдеоiгри тощо;

     14.1.47. додатковi блага - кошти, матерiальнi чи нематерiальнi цiнностi, послуги, iншi види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохiд не є заробiтною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язкiв трудового найму або не є винагородою за цивiльно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крiм випадкiв, прямо передбачених нормами роздiлу IV цього Кодексу);

     14.1.48. заробiтна плата для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - основна та додаткова заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з вiдносинами трудового найму згiдно iз законом;

     14.1.49. дивiденди - платiж, що здiйснюється юридичною особою, в тому числi емiтентом корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв чи iнших цiнних паперiв, на користь власника таких корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв та iнших цiнних паперiв, що засвiдчують право власностi iнвестора на частку (пай) у майнi (активах) емiтента, у зв'язку з розподiлом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського облiку.

     Для цiлей оподаткування до дивiдендiв прирiвнюються також:

     платiж у грошовiй чи негрошовiй формi, що здiйснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасникiв) у зв'язку з розподiлом чистого прибутку (його частини);

     суми доходiв у виглядi платежiв за цiннi папери (корпоративнi права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в пiдпунктах "а", "в", "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, у контрольованих операцiях понад суму, яка вiдповiдає принципу "витягнутої руки";

     вартiсть товарiв (робiт, послуг), крiм цiнних паперiв та деривативiв), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в пiдпунктах "а", "в", "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, у контрольованих операцiях понад суму, яка вiдповiдає принципу "витягнутої руки";

     сума заниження вартостi товарiв (робiт, послуг), якi продаються нерезиденту, зазначеному в пiдпунктах "а", "в", "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, у контрольованих операцiях порiвняно iз сумою, яка вiдповiдає принципу "витягнутої руки";

     виплата в грошовiй або негрошовiй формi, що здiйснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зi зменшенням статутного капiталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капiталi, виходом учасника зi складу господарського товариства або iншої аналогiчної операцiї мiж юридичною особою та її учасником, у розмiрi, що призводить до зменшення нерозподiленого прибутку юридичної особи;

     14.1.50. добавки на основi бiоетанолу - бiокомпоненти моторного палива, отриманi шляхом синтезу iз застосуванням бiоетанолу або змiшуванням бiоетанолу з органiчними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативних документiв та якi належать до бiопалива;

     14.1.51. добування корисних копалин - сукупнiсть технологiчних операцiй з вилучення, зокрема з покладiв дна водойм, та перемiщення, у тому числi тимчасове зберiгання, на поверхню частини надр (гiрничих порiд, рудної сировини тощо), що вмiщує кориснi копалини та спецiальних видiв робiт з добування корисних копалин, до яких вiдноситься пiдземна газифiкацiя та виплавляння, хiмiчне та бактерiальне вилуговування, дражна та гiдравлiчна розробка розсипних родовищ, гiдравлiчний транспорт гiрничих порiд покладiв дна водойм;

     14.1.52. договiр довгострокового страхування життя - договiр страхування життя строком на п'ять i бiльше рокiв, який передбачає страхову виплату одноразово або у виглядi ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закiнчення термiну дiї договору страхування чи подiї, передбаченої у договорi страхування, або досягла вiку, визначеного договором. Такий договiр не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти рокiв його дiї, крiм тих, що здiйснюються у разi настання страхових випадкiв, пов'язаних iз смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованiй особi iнвалiдностi I або II групи чи встановлення iнвалiдностi особi, яка не досягла вiсiмнадцятирiчного вiку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя;

     14.1.521. договiр добровiльного медичного страхування - договiр страхування, який передбачає страхову виплату, що здiйснюється закладам охорони здоров'я у разi настання страхового випадку, пов'язаного iз хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договiр має також передбачати мiнiмальний строк його дiї один рiк та повернення страхових платежiв виключно страхувальнику при достроковому розiрваннi договору;

     14.1.522. договiр страхування додаткової пенсiї - це договiр страхування, який передбачає обов'язок страховика щодо здiйснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у виглядi ануїтету в разi досягнення застрахованою особою пенсiйного вiку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорi страхування вiдповiдно до законодавства з урахуванням того, що такий пенсiйний вiк не може бути меншим бiльше нiж на 10 рокiв вiд пенсiйного вiку, який надає право на пенсiю за загальнообов'язковим державним пенсiйним страхуванням. Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою зазначеного в договорi пенсiйного вiку неможливе, крiм випадкiв: наявностi медично пiдтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, iнсульт тощо) або встановлення застрахованiй особi iнвалiдностi I або II групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постiйне проживання за межi України; смертi застрахованої особи. Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або спадкоємцi вiдповiдно до законодавства. Особливостi змiни страховика за договором страхування додаткової пенсiї встановлюються вiдповiдно до закону;

     14.1.53. документ iноземної держави, за яким здiйснюється стягнення суми податкового боргу в мiжнародних правовiдносинах - рiшення компетентного органу iноземної держави про нарахування податкового боргу до бюджету такої держави, що на запит зазначеного компетентного органу вiдповiдно до мiжнародного договору України пiдлягає виконанню на територiї України;

     14.1.54. дохiд з джерелом їх походження з України - будь-який дохiд, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числi вiд будь-яких видiв їх дiяльностi на територiї України (включаючи виплату (нарахування) винагороди iноземними роботодавцями), її континентальному шельфi, у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, у тому числi, але не виключно, доходи у виглядi:

     а) процентiв, дивiдендiв, роялтi та будь-яких iнших пасивних (iнвестицiйних) доходiв, сплачених резидентами України або постiйними представництвами нерезидентiв в Українi;

     б) доходiв вiд надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Українi, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Українi портiв;

     в) доходiв вiд продажу рухомого та нерухомого майна, доходiв вiд вiдчуження корпоративних прав, цiнних паперiв, у тому числi акцiй українських емiтентiв;

     г) доходiв, отриманих у виглядi внескiв та премiй на страхування i перестрахування ризикiв на територiї України;

     ґ) доходiв страховикiв - резидентiв вiд страхування ризикiв страхувальникiв - резидентiв за межами України;

     д) iнших доходiв вiд дiяльностi, у тому числi пов'язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов'язкiв за угодами про розподiл продукцiї на митнiй територiї України або на територiях, що перебувають пiд контролем контролюючих органiв (у зонах митного контролю, на спецiалiзованих лiцензiйних митних складах тощо);

     е) спадщини, подарункiв, виграшiв, призiв;

     є) заробiтної плати, iнших виплат та винагород, виплачених вiдповiдно до умов трудового та цивiльно-правового договору;

     ж) доходiв вiд зайняття пiдприємницькою та незалежною професiйною дiяльнiстю;

     з) доходiв вiд вiдчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мiнеральних джерел та iнших природних ресурсiв;

     и) прибуткiв вiд вiдчуження акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав в iноземних компанiях, органiзацiях, утворених вiдповiдно до законодавства iнших держав (iноземнi юридичнi особи), якi вiдповiдають таким умовам:

     1) у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав iноземної юридичної особи на 50 i бiльше вiдсоткiв утворюється за рахунок акцiй, часток в українськiй юридичнiй особi, якi належать зазначенiй iноземнiй юридичнiй особi прямо або опосередковано, та

     2) у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть акцiй, часток в українськiй юридичнiй особi на 50 i бiльше вiдсоткiв утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Українi та належить такiй українськiй юридичнiй особi або використовується такою українською юридичною особою на пiдставi договору операцiйної або фiнансової оренди (лiзiнгу) чи аналогiчного договору, i таке використання має вiдображатися в облiку такої юридичної особи як актив, у тому числi актив з права користування, згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     i) прибуткiв нерезидентiв вiд вiдчуження акцiй, корпоративних прав у статутному капiталi юридичної особи - резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть таких акцiй, корпоративних прав на 50 i бiльше вiдсоткiв утворювалася за рахунок нерухомого майна, що розташовано в Українi та належить такiй юридичнiй особi - резиденту України або використовується такою юридичною особою - резидентом України на пiдставi договору операцiйної або фiнансової оренди (лiзiнгу) чи аналогiчного договору, i таке використання має вiдображатися в облiку такої юридичної особи як актив, у тому числi актив з права користування, згiдно з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     Вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав (для цiлей абзацу другого пiдпункту "и" та пiдпункту "i" цього пiдпункту) та нерухомого майна (для цiлей абзацу третього пiдпункту "и" та пiдпункту "i" цього пiдпункту) визначається на пiдставi балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, та пiдлягає порiвнянню з вартiстю iншого майна (активiв) згiдно з балансовою (залишковою) вартiстю за даними бухгалтерського облiку такої юридичної особи;

     14.1.55. дохiд, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохiд, отриманий резидентами, у тому числi вiд будь-яких видiв їх дiяльностi за межами митної територiї України, включаючи проценти, дивiденди, роялтi та будь-якi iншi види пасивних доходiв, спадщину, подарунки, виграшi, призи, доходи вiд виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими та трудовими договорами, вiд надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портiв, доходи вiд продажу майна, розташованого за межами України, дохiд вiд вiдчуження iнвестицiйних активiв, у тому числi корпоративних прав, цiнних паперiв тощо; iншi доходи вiд будь-яких видiв дiяльностi за межами митної територiї України або територiй, непiдконтрольних контролюючим органам;

     14.1.56. виключено;

     14.1.56. електронна адреса - адреса електронної пошти платника податкiв, що складається з iдентифiкатора, позначки "@" та доменного iменi, що використовується платником податкiв для листування з державними, у тому числi контролюючими, органами та повiдомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облiкових даних платника податкiв, зокрема в електронному кабiнетi;

     14.1.561. електронна iдентифiкацiя - процедура використання iдентифiкацiйних даних особи в електроннiй формi, якi однозначно визначають фiзичну особу, юридичну особу або представника фiзичної чи юридичної особи. Дозволенi для використання технологiї для iдентифiкацiї платникiв податкiв в електронному кабiнетi платника податкiв визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     14.1.562. електронний кабiнет - сукупнiсть iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, призначених для взаємодiї мiж платниками податкiв та державними, у тому числi контролюючими, органами з питань реалiзацiї прав та обов'язкiв, визначених цим Кодексом та iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на пiдставi та на виконання цього Кодексу та iнших законiв, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи.

     Взаємодiя реалiзується через:

     портальне рiшення для користувачiв - платникiв податкiв, робота в якому здiйснюється он-лайн (через мережу Iнтернет у режимi реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спецiалiзованого клiєнтського застосування;

     портальне рiшення для користувачiв - державних органiв, у тому числi контролюючих;

     програмний iнтерфейс (API), що дає змогу реалiзувати повноту функцiоналу електронного кабiнету;

     iншi засоби, бази даних, реєстри, що ведуться в електронному виглядi, iнформацiйнi, телекомунiкацiйнi, iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Порядок функцiонування електронного кабiнету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     14.1.563. електронна сигарета - вирiб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парiв, що утворюються внаслiдок нагрiвання компонентами такого виробу рiдин, що мiстять або не мiстять нiкотин. Електроннi сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими;

     14.1.564. рiдини, що використовуються в електронних сигаретах, - рiдкi сумiшi хiмiчних речовин, що мiстять або не мiстять нiкотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та мiстяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та iнших ємностях;

     14.1.565. електроннi послуги - послуги, якi постачаються через мережу Iнтернет, автоматизовано, за допомогою iнформацiйних технологiй та переважно без втручання людини, у тому числi шляхом встановлення спецiального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевiзiйних приймачах чи iнших цифрових пристроях. До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

     а) постачання електронних примiрникiв, надання доступу до зображень, текстiв та iнформацiї, у тому числi, але не виключно, пiдписка на електроннi газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографiй, графiчних зображень, вiдеоматерiалiв;

     б) надання доступу до баз даних, у тому числi користування пошуковими системами та службами каталогiв у мережi Iнтернет;

     в) постачання електронних примiрникiв (електронно-цифрової iнформацiї) та/або надання доступу до аудiовiзуальних творiв, вiдео- та аудiотворiв на замовлення, iгор, включаючи постачання послуг з участi в таких iграх, постачання послуг з доступу до телевiзiйних програм (каналiв) чи їх пакетiв, крiм доступу до телевiзiйних програм одночасно з їх транслюванням через телевiзiйну мережу;

     г) надання доступу до iнформацiйних, комерцiйних, розважальних електронних ресурсiв та iнших подiбних ресурсiв, зокрема, але не виключно, розмiщених на платформах спiльного доступу до iнформацiї чи вiдеоматерiалiв;

     ґ) постачання послуг з дистанцiйного навчання в мережi Iнтернет, проведення та надання якого не потребує участi людини, у тому числi шляхом надання доступу до вiртуальних класiв, освiтнiх ресурсiв, у яких учнi виконують завдання онлайн, а оцiнки виставляються автоматично, без участi людини (або з мiнiмальною її участю);

     д) надання хмарної послуги в частинi надання обчислювальних ресурсiв, ресурсiв зберiгання або систем електронних комунiкацiй за допомогою технологiй хмарних обчислень;

     е) постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числi електронних примiрникiв, надання доступу до них, а також дистанцiйне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

     є) надання рекламних послуг у мережi Iнтернет, мобiльних додатках та на iнших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числi шляхом розмiщення банерних рекламних повiдомлень на веб-сайтах, веб-сторiнках чи веб-порталах.

     З метою застосування цього пiдпункту до електронних послуг, зазначених в абзацi першому цього пiдпункту, не вiдносяться такi операцiї:

     постачання товарiв/послуг, замовлення (бронювання) яких здiйснюється через мережу Iнтернет, за допомогою мобiльних додаткiв та iнших електронних ресурсiв, а фактичне постачання здiйснюється без використання мережi Iнтернет (зокрема, послуги з розмiщення, винаймання автомобiлiв, послуги закладiв харчування з постачання продукцiї, послуги пасажирського транспорту та iншi подiбнi послуги);

     постачання товарiв та/або iнших послуг, вiдмiнних вiд електронних послуг, у складi яких є електроннi послуги, у разi якщо вартiсть електронних послуг включена до загальної вартостi таких товарiв/послуг;

     постачання послуг з дистанцiйного навчання в мережi Iнтернет, у разi якщо мережа Iнтернет використовується виключно як засiб комунiкацiї мiж викладачем i слухачем;

     постачання примiрникiв творiв у галузi науки, лiтератури i мистецтва на матерiальних носiях;

     надання консультацiйних послуг електронною поштою;

     надання послуг з доступу до мережi Iнтернет;

     14.1.57. екологiчний податок - загальнодержавний обов'язковий платiж, що справляється з фактичних обсягiв викидiв у атмосферне повiтря, скидiв у воднi об'єкти забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, фактичного обсягу радiоактивних вiдходiв, що тимчасово зберiгаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радiоактивних вiдходiв та з фактичного обсягу радiоактивних вiдходiв, накопичених до 1 квiтня 2009 року;

     14.1.58. емiсiйний дохiд - сума перевищення надходжень, отриманих емiтентом вiд емiсiї (випуску) власних акцiй (iнших корпоративних прав) та iнвестицiйних сертифiкатiв, над номiнальною вартiстю таких акцiй (iнших корпоративних прав) та iнвестицiйних сертифiкатiв (пiд час їх первинного розмiщення), або над цiною зворотного викупу пiд час наступних розмiщень iнвестицiйних сертифiкатiв та акцiй iнвестицiйних фондiв;

     14.1.59. житлово-комунальнi пiдприємства - суб'єкти господарювання, якi безпосередньо виробляють, створюють та/або надають житлово-комунальнi послуги (застосовується до роздiлу XVI цього Кодексу);

     14.1.60. єдиний реєстр податкових накладних - реєстр вiдомостей щодо податкових накладних та розрахункiв коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, в електронному виглядi згiдно з наданими платниками податку на додану вартiсть електронними документами;

     14.1.601. Єдиний реєстр акцизних накладних - реєстр вiдомостей щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, в електронному виглядi згiдно з наданими платниками акцизного податку електронними документами;

(з 01.01.2025р. пункт 14.1 статтi 14 буде доповнено пiдпунктом 14.1.602 вiдповiдно до абзацiв другого - восьмого пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     14.1.61. заходи нетарифного регулювання:

     1 - лiцензування i квотування зовнiшньоекономiчних операцiй;

     2 - застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту товарiв в Україну;

     3 - процедура реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв;

     4 - процедура видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту - спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     5 - дозвiльна система служби експортного контролю;

     6 - сертифiкацiя товарiв, що ввозяться в Україну;

     7 - дозвiльна система органiв державної влади, що здiйснюють санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарний, фiтосанiтарний, екологiчний та iншi види контролю;

     8 - реєстрацiя лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення, iмунобiологiчних препаратiв, харчових добавок;

     9 - застосування державного пробiрного контролю;

     14.1.62. виключено;

     14.1.63. виключено;

     14.1.64. виключено;

     14.1.65. виключено;

     14.1.66. виключено;

     14.1.67. виключено;

     14.1.68. виключено;

     14.1.69. виключено;

     14.1.70. виключено;

     14.1.71. звичайна цiна - цiна товарiв (робiт, послуг), визначена сторонами договору, якщо iнше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна цiна вiдповiдає рiвню ринкових цiн. Це визначення не поширюється на операцiї, що визнаються контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу.

     У разi якщо цiни (нацiнки) на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, звичайною вважається цiна, встановлена вiдповiдно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мiнiмальна цiна продажу або iндикативна цiна. У такому разi звичайною цiною вважається цiна, визначена сторонами договору, але не нижче за мiнiмальну або iндикативну цiну.

     Якщо пiд час здiйснення операцiї обов'язковим є проведення оцiнки, вартiсть об'єкта оцiнки є пiдставою для визначення звичайної цiни для цiлей оподаткування.

     Пiд час проведення аукцiону (публiчних торгiв) звичайною вважається цiна, яка склалася за результатами такого аукцiону (публiчних торгiв), обов'язковiсть проведення якого передбачено законом.

     Якщо постачання товарiв (робiт, послуг) здiйснюється на пiдставi форвардного або ф'ючерсного контракту, звичайною цiною є цiна, яка вiдповiдає форварднiй або ф'ючерснiй цiнi на дату укладення такого контракту.

     Якщо продаж (вiдчуження) товарiв, у тому числi майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, звичайною цiною є цiна, сформована пiд час такого продажу;

     14.1.711. Звичайна цiна майна, робiт, послуг при визначеннi бази оподаткування резидентами Дiя Сiтi - платниками податку, що сплачують податок на прибуток пiдприємств на особливих умовах, при здiйсненнi операцiй, якi є об'єктом оподаткування вiдповiдно до пункту 135.2 статтi 135, пункту 137.10 статтi 137 та пункту 141.91 статтi 141 цього Кодексу (крiм визначення бази оподаткування у разi здiйснення контрольованих операцiй), визначається на рiвнi цiни договору, але не нижче цiни придбання майна (робiт, послуг), а для необоротних активiв - не нижче балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку, що склалася станом на початок календарного мiсяця, протягом якого здiйснюються операцiї продажу (вiдчуження), лiквiдацiї таких необоротних активiв.

     Для майна (крiм необоротних активiв), робiт, послуг, вироблених (створених, наданих) платником податку, звичайна цiна визначається на рiвнi цiни договору, але не нижче виробничої собiвартостi, яка розрахована за правилами бухгалтерського облiку вiдповiдно до принципiв, методiв i процедур, визначених в облiковiй полiтицi платника податку. Якщо в облiковiй полiтицi такi принципи, методи i процедури не визначенi, контролюючий орган самостiйно розраховує виробничу собiвартiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     14.1.72. земельний податок - обов'язковий платiж, що справляється з власникiв земельних дiлянок та земельних часток (паїв), а також постiйних землекористувачiв (далi - податок для цiлей роздiлу XIII цього Кодексу);

     14.1.73. землекористувачi - юридичнi та фiзичнi особи (резиденти i нерезиденти), якi користуються земельними дiлянками державної та комунальної власностi:

     на правi постiйного користування;

     на умовах оренди;

     14.1.74. земельна дiлянка - частина земної поверхнi з установленими межами, певним мiсцем розташування, цiльовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами;

     14.1.75. земельне полiпшення - результати будь-яких заходiв, що призводять до змiни якiсних характеристик земельної дiлянки та її вартостi. До земельних полiпшень належать матерiальнi об'єкти, розташованi у межах земельної дiлянки, перемiщення яких є неможливим без їх знецiнення та змiни призначення, а також результати господарської дiяльностi або проведення певного виду робiт (змiна рельєфу, полiпшення ґрунтiв, розмiщення посiвiв, багаторiчних насаджень, iнженерної iнфраструктури тощо);

     14.1.76. землi сiльськогосподарського призначення - землi, наданi для виробництва сiльськогосподарської продукцiї, здiйснення сiльськогосподарської науково-дослiдної та навчальної дiяльностi, розмiщення вiдповiдної виробничої iнфраструктури, у тому числi iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, або призначенi для цих цiлей;

     14.1.77. землi сiльськогосподарського призначення для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу - землi, наданi для виробництва сiльськогосподарської продукцiї;

     14.1.78. землi житлової та громадської забудови - земельнi дiлянки в межах населених пунктiв, якi використовуються для розмiщення житлової забудови, громадських будiвель i споруд, iнших об'єктiв загального користування;

     14.1.781. землi залiзничного транспорту - до земель залiзничного транспорту належать землi смуг вiдведення залiзниць пiд залiзничним полотном та його облаштуванням, станцiями з усiма будiвлями i спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колiйного, вантажного i пасажирського господарства, сигналiзацiї та зв'язку, водопостачання, каналiзацiї; пiд захисними та укрiплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будiвлями та iншими спорудами, необхiдними для забезпечення роботи залiзничного транспорту;

     14.1.79. значнi запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, розмiр яких перевищує незначнi запаси корисних копалин;

     14.1.80. iдентичнi товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що мають однаковi характернi для них основнi ознаки.

     При цьому пiд iдентичними розумiються товари, що мають однаковi ознаки з оцiнюваними товарами, у тому числi такi, як:

     фiзичнi характеристики;

     якiсть та репутацiя на ринку;

     країна виробництва (походження);

     виробник;

     14.1.81. iнвестицiї - господарськi операцiї, якi передбачають придбання основних засобiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та/або цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно. Iнвестицiї подiляються на:

     а) капiтальнi iнвестицiї - господарськi операцiї, що передбачають придбання будинкiв, споруд, iнших об'єктiв нерухомої власностi, iнших основних засобiв i нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї вiдповiдно до норм цього Кодексу;

     б) фiнансовi iнвестицiї - господарськi операцiї, що передбачають придбання корпоративних прав, цiнних паперiв, деривативiв та/або iнших фiнансових iнструментiв. Фiнансовi iнвестицiї подiляються на:

     прямi iнвестицiї - господарськi операцiї, що передбачають внесення коштiв або майна в обмiн на корпоративнi права, емiтованi юридичною особою при їх розмiщеннi такою особою;

     портфельнi iнвестицiї - господарськi операцiї, що передбачають купiвлю цiнних паперiв, деривативiв та iнших фiнансових активiв за кошти на фондовому ринку або бiржовому товарному ринку;

     в) реiнвестицiї - господарськi операцiї, що передбачають здiйснення капiтальних або фiнансових iнвестицiй за рахунок прибутку, отриманого вiд iнвестицiйних операцiй;

     14.1.811. iнвестицiйний прибуток для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - дохiд у виглядi позитивної рiзницi мiж доходом, отриманим платником податку вiд проведення операцiй з цiнними паперами з урахуванням курсової рiзницi, деривативами та корпоративними правами, випущеними в iнших, нiж цiннi папери, формах, та витратами на придбання таких iнвестицiйних активiв;

     14.1.82. iнвестицiйна складова - кошти, передбаченi в тарифi на виробництво, передачу та постачання електричної енергiї, виробництво, транспортування та постачання теплової енергiї, а також транспортування, зберiгання та постачання природного газу лiцензiата як частина прибутку, що залишається в розпорядженнi суб'єкта господарювання для цiльового фiнансування видаткiв, пов'язаних iз вiдновленням, реконструкцiєю, модернiзацiєю основних засобiв (у тому числi заходiв з пiдвищення безпеки та дотримання екологiчних норм) та будiвництвом нових об'єктiв пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14.1.83. термiн "iнвестор" для цiлей оподаткування вiдповiдно до роздiлу XVIII цього Кодексу вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     При укладаннi багатосторонньої угоди iнвесторами визначається оператор угоди, на якого покладаються функцiї, передбаченi Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", у тому числi ведення облiку i сплати податкових зобов'язань у порядку, визначеному угодою.

     У разi створення iнвестором - нерезидентом для виконання угоди постiйного представництва на територiї України представництво для цiлей оподаткування розглядається як iнвестор (оператор).

     У статтях цього Кодексу, якими регулюється оподаткування при виконаннi угоди про розподiл продукцiї, пiд термiном "iнвестор (оператор)" розумiється "iнвестор" при виконаннi угоди про розподiл продукцiї за участю одного iнвестора та "iнвестор та/або оператор" - при виконаннi багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї за участю кiлькох iнвесторiв залежно вiд умов такої багатосторонньої угоди;

     14.1.84. iншi термiни для цiлей роздiлу III використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, введеними в дiю вiдповiдно до законодавства;

     14.1.85. iнжинiринг - надання послуг (виконання робiт) iз складення технiчних завдань, проектних пропозицiй, проведення наукових дослiджень i технiко-економiчних обстежень, виконання iнженерно-розвiдувальних робiт з будiвництва об'єктiв, розроблення технiчної документацiї, проектування та конструкторського опрацювання об'єктiв технiки i технологiї, надання консультацiї та авторського нагляду пiд час монтажних та пусконалагоджувальних робiт, а також надання консультацiй, пов'язаних iз такими послугами (роботами);

     14.1.86. iнститути спiльного iнвестування (далi - IСI) - iнвестицiйнi фонди та взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй, корпоративнi iнвестицiйнi фонди та пайовi iнвестицiйнi фонди, створенi вiдповiдно до законодавства;

     14.1.87. iпотечний житловий кредит - фiнансовий кредит, що надається фiзичнiй особi банкiвською чи iншою фiнансовою установою вiдповiдно до закону строком не менш як на п'ять повних календарних рокiв для фiнансування витрат, пов'язаних з придбанням квартири (кiмнати) чи житлового будинку (його частини) або будiвництвом житлового будинку (його частини), що надаються у власнiсть позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землi, що знаходиться пiд таким житловим будинком, у тому числi присадибної дiлянки) у заставу;

     14.1.88. iпотечний сертифiкат (у тому числi iпотечний сертифiкат участi та iпотечний сертифiкат з фiксованою дохiднiстю) - iпотечний цiнний папiр, забезпечений iпотечними активами або iпотеками вiдповiдно до закону;

     14.1.881. кондицiї на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - сукупнiсть технiко-технологiчних та фiнансово-економiчних вимог до провадження господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства з видобування корисних копалин, якi забезпечують рацiональне використання об'єкта (дiлянки) надр, у тому числi економiчно ефективне видобування корисних копалин за видами товарної продукцiї гiрничого пiдприємства, що розроблена та затверджена на перiод 5 рокiв у порядку, визначеному законодавством з регулювання гiрничих вiдносин;

     14.1.89. консолiдований iпотечний борг - зобов'язання за договорами про iпотечний кредит, реформованi кредитодавцем вiдповiдно до закону;

     14.1.891. термiн "кооперативнi виплати" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про кооперацiю";

     14.1.90. корпоративнi права - права особи, частка якої визначається у статутному капiталi (майнi) господарської органiзацiї, що включають правомочностi на участь цiєї особи в управлiннi господарською органiзацiєю, отримання певної частки прибутку (дивiдендiв) даної органiзацiї та активiв у разi лiквiдацiї останньої вiдповiдно до закону, а також iншi правомочностi, передбаченi законом та статутними документами;

     14.1.91. кориснi копалини - природнi мiнеральнi утворення органiчного i неорганiчного походження у надрах, у тому числi будь-якi пiдземнi води, а також техногеннi мiнеральнi утворення в мiсцях видалення вiдходiв виробництва та втрат продуктiв переробки мiнеральної сировини, якi можуть бути використанi у сферi матерiального виробництва i споживання безпосередньо або пiсля первинної переробки;

     14.1.92. виключено;

     14.1.93. кошти - гривня або iноземна валюта;

     14.1.94. компенсацiйна продукцiя - частина виробленої продукцiї, що передається у власнiсть iнвестора в рахунок компенсацiї його витрат;

     14.1.95. кредитор - юридична або фiзична особа, яка має пiдтвердженi у встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, у тому числi щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам боржника, а також контролюючi органи - щодо податкiв та зборiв;

     14.1.96. кузови, що використовувалися для транспортних засобiв, визначених у товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД - кузови, якi вже були встановленi на транспортних засобах або з моменту виготовлення яких минуло бiльше одного року;

     14.1.961. курсова рiзниця для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - позитивна рiзниця мiж офiцiйним обмiнним курсом iноземної валюти до гривнi, установленим Нацiональним банком України на день придбання та на день продажу (погашення, iншого вiдчуження) цiнного паперу, у разi якщо такий цiнний папiр номiнований в iноземнiй валютi;

     14.1.97. лiзингова операцiя (крiм операцiй з фрахтування (чартеру) морських суден та iнших транспортних засобiв) - передача основних засобiв у володiння та користування фiзичним та/або юридичним особам (лiзингоодержувачам) за плату та на визначений строк.

     Лiзинговi операцiї здiйснюються у виглядi оперативного лiзингу (оренди), фiнансового лiзингу, операцiй iз зворотного лiзингу.

     Лiзинговi операцiї подiляються на:

     а) оперативний лiзинг (оренда) - операцiя юридичної чи фiзичної особи (лiзингодавця/орендодавця), за якою лiзингодавець/орендодавець передає iншiй особi (лiзингоодержувачу/орендарю) основнi засоби, придбанi або виготовленi лiзингодавцем/орендодавцем, на умовах iнших, нiж тi, що передбачаються фiнансовим лiзингом;

     б) фiнансовий лiзинг - господарська операцiя юридичної особи (лiзингодавця), за якою лiзингодавець передає лiзингоодержувачу майно, яке є основним засобом i придбане або виготовлене лiзингодавцем, а також усi ризики та винагороди, пов'язанi з правом володiння та користування об'єктом фiнансового лiзингу.

     Термiни "фiнансовий лiзинг" та "фiнансова оренда" для цiлей цього Кодексу є тотожними.

     Лiзинг вважається фiнансовим за наявностi хоча б однiєї з таких умов:

     об'єкт лiзингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 вiдсоткiв його первiсної вартостi, а лiзингоодержувач зобов'язаний на пiдставi лiзингового договору та протягом строку його дiї придбати об'єкт лiзингу з подальшим переходом права власностi вiд лiзингодавця до лiзингоодержувача за цiною, визначеною у такому лiзинговому договорi;

     балансова (залишкова) вартiсть об'єкта лiзингу на момент закiнчення дiї лiзингового договору, передбаченого таким договором, становить не бiльш як 25 вiдсоткiв первiсної вартостi цiни такого об'єкта лiзингу, що дiє на початок строку дiї лiзингового договору;

     сума лiзингових платежiв, зазначених у договорi лiзингу на момент укладення такого договору, дорiвнює первiснiй вартостi об'єкта лiзингу або перевищує її;

     майно, що передається у лiзинг, виготовлене за замовленням лiзингоодержувача та пiсля закiнчення дiї лiзингового договору не може бути використаним iншими особами, крiм лiзингоодержувача, виходячи з його технологiчних та якiсних характеристик.

     Пiд термiном "строк фiнансового лiзингу" слiд розумiти передбачений лiзинговим договором строк, який розпочинається з дати передання ризикiв, пов'язаних iз зберiганням або використанням майна, чи права на отримання будь-яких вигод чи винагород, пов'язаних з його використанням, або будь-яких iнших прав, що слiдують з прав на володiння, користування або розпоряджання таким майном, лiзингоодержувачу та закiнчується строком закiнчення дiї лiзингового договору, включаючи будь-який перiод, протягом якого лiзингоодержувач має право прийняти одноосiбне рiшення про продовження строку лiзингу згiдно з умовами договору.

     Незалежно вiд того, регулюється господарська операцiя нормами цього пiдпункту чи нi, сторони договору мають право пiд час укладення договору (правочину) визначити таку операцiю як оперативний лiзинг без права подальшої змiни статусу такої операцiї до закiнчення дiї вiдповiдного договору;

     в) зворотний лiзинг - операцiя, що здiйснюється фiзичною чи юридичною особою i передбачає продаж основних засобiв фiнансовiй установi (лiзингодавцю) з одночасним зворотним отриманням таких основних засобiв такою фiзичною чи юридичною особою (лiзингоодержувачем) в оперативний лiзинг (оренду) або фiнансовий лiзинг;

     г) виключено;

     ґ) виключено;

     14.1.971. оренда житла з викупом - господарська операцiя юридичної особи (орендодавця), за якою орендодавець вiдповiдно до договору оренди житла з викупом передає другiй сторонi - фiзичнiй особi (особi-орендарю) майновi права на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, та/або житло за плату на довготривалий (до 30 рокiв) строк, пiсля закiнчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежiв та вiдсутностi iнших обтяжень та обмежень на таке житло, житло переходить у власнiсть орендаря. Оренда житла з викупом може передбачати вiдступлення права вимоги на платежi за договором оренди житла з викупом;

     14.1.972. оренда житлових примiщень - операцiя, що передбачає надання житлового будинку, квартири або їх частини її власником у володiння та користування орендарю на визначений строк для цiльового використання за орендну плату;

     14.1.98. лiсовi землi - земельнi дiлянки, на яких розташованi лiсовi дiлянки;

     14.1.99. лiцензiя - у значеннi, наведеному в Господарському кодексi України;

     14.1.100. ломбардна операцiя - операцiя, що здiйснюється фiзичною чи юридичною особою, з отримання коштiв вiд юридичної особи, що є фiнансовою установою, згiдно iз законодавством України, пiд заставу товарiв або валютних цiнностей. Ломбарднi операцiї є рiзновидом кредиту пiд заставу;

     14.1.101. лотерея - масова гра незалежно вiд її назви, умовами проведення якої передбачається розiграш призового (виграшного) фонду мiж її гравцями, приз (виграш) в якiй має випадковий характер i територiя проведення якої не обмежується одним примiщенням (будiвлею). Дiяльнiсть з проведення лотерей регулюється спецiальним законом. Не вважаються лотереєю iгри, що проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фiзичними особами - пiдприємцями i мають на метi рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що органiзатори цих iгор витрачають на їх проведення свiй прибуток (дохiд);

     14.1.102. магазин безмитної торгiвлi - заклад торгiвлi товарами, що знаходяться в митному режимi безмитної торгiвлi вiдповiдно до глав 22 та 60 Митного кодексу України;

     14.1.103. материнськi компанiї - юридичнi особи, якi є власниками iнших юридичних осiб або здiйснюють контроль над такими юридичними особами, як пов'язанi особи;

     14.1.1031. материнська компанiя мiжнародної групи компанiй (для цiлей статтi 39 цього Кодексу) - юридична особа, яка входить до складу мiжнародної групи компанiй та одночасно вiдповiдає таким вимогам:

     безпосередньо чи опосередковано володiє корпоративними правами iнших компанiй (або фактично контролює такi компанiї) у складi мiжнародної групи i частка такого володiння є достатньою для включення фiнансової звiтностi iнших компанiй у складi мiжнародної групи до консолiдованої фiнансової звiтностi такої юридичної особи;

     фiнансова звiтнiсть такої юридичної особи не пiдлягає включенню до консолiдованої звiтностi жодної iншої юридичної особи у складi мiжнародної групи згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;

     14.1.104. майданчики для платного паркування - площа територiї (землi), що належить на правах власностi територiальнiй громадi або державi, на якiй вiдповiдно до рiшення органу мiсцевого самоврядування здiйснюється платне паркування транспортних засобiв;

     14.1.105. майно - у значеннi, наведеному в Цивiльному кодексi України;

     14.1.106. максимальнi роздрiбнi цiни - цiни, встановленi на пiдакцизнi товари (продукцiю з урахуванням усiх видiв податкiв (зборiв). Акцизний податок з реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв не включається до максимальної роздрiбної цiни.

     Максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю) встановлюються для тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, виробниками або iмпортерами товарiв (продукцiї) шляхом декларування таких цiн у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, на якi встановлюються максимальнi роздрiбнi цiни, не може здiйснюватися за цiнами, вищими за максимальнi роздрiбнi цiни, збiльшенi на суму акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв;

     14.1.107. марка акцизного податку - спецiальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, вiднесений до документiв суворого облiку, який пiдтверджує сплату акцизного податку, легальнiсть ввезення та реалiзацiї на територiї України цих виробiв;

     14.1.108. маркетинговi послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функцiонування дiяльностi платника податкiв у сферi вивчання ринку, стимулювання збуту продукцiї (робiт, послуг), полiтики цiн, органiзацiї та управлiннi руху продукцiї (робiт, послуг) до споживача та пiсляпродажного обслуговування споживача в межах господарської дiяльностi такого платника податкiв. До маркетингових послуг належать, у тому числi: послуги з розмiщення продукцiї платника податку в мiсцях продажу, послуги з вивчення, дослiдження та аналiзу споживчого попиту, внесення продукцiї (робiт, послуг) платника податку до iнформацiйних баз продажу, послуги зi збору та розповсюдження iнформацiї про продукцiю (роботи, послуги);

     14.1.109. маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою, пачку (упаковку) тютюнового виробу чи ємнiсть (упаковку) з рiдиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України щодо виробництва, зберiгання та продажу марок акцизного податку;

     14.1.110. виключено;

     14.1.110. методолог електронного кабiнету - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику;

     14.1.111. виключено;

     14.1.111. методологiчна помилка електронного кабiнету - невiдповiднiсть методологiї та/або алгоритмiв роботи електронного кабiнету положенням податкового законодавства, яка призводить до помилки, в тому числi в розрахунку об'єкта оподаткування, суми податку, суми надмiрної сплати податку, суми пенi, штрафних санкцiй, показникiв формули обрахунку, якi використовуються в електронних системах адмiнiстрування, iнших показникiв, що впливають на права та обов'язки платникiв податкiв;

     14.1.112. мiнеральна сировина для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - товарна продукцiя гiрничого пiдприємства, що є результатом господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства з видобування корисних копалин з дотриманням встановлених кондицiй на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр за видами товарної продукцiї гiрничого пiдприємства;

     14.1.113. митнi платежi - податки, що вiдповiдно до цього Кодексу або митного законодавства справляються пiд час перемiщення або у зв'язку з перемiщенням товарiв через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;

     14.1.1131. митнi режими - вживається у значеннi, наведеному в Митному кодексi України;

     14.1.1132. мiжнароднi поштовi вiдправлення, мiжнароднi експрес-вiдправлення, несупроводжуваний багаж, особистi речi, ручна поклажа, супроводжуваний багаж - вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексi України;

     14.1.1133. мiжнародна група компанiй (для цiлей статтi 39 цього Кодексу) - двi або бiльше юридичнi особи або утворення без статусу юридичної особи, якi є податковими резидентами рiзних країн та пов'язанi мiж собою за критерiями володiння або контролю таким чином, що згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi або iншими мiжнародно визнаними стандартами фiнансової звiтностi обов'язковою є пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi або пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi була б обов'язковою у разi, якщо акцiї (корпоративнi права) однiєї з таких юридичних осiб перебували б в обiгу на фондовiй бiржi;

     14.1.114. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання - мiнiмальна величина податкового зобов'язання зi сплати акцизного податку з сигарет та цигарок, сигарил, виражена у твердiй сумi за 1000 штук сигарет одного найменування, реалiзованих на митнiй територiї України чи ввезених на митну територiю України;

     14.1.1141. виключено;

     14.1.1142. мiнiмальне податкове зобов'язання - мiнiмальна величина податкового зобов'язання iз сплати податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, пов'язаних з виробництвом та реалiзацiєю власної сiльськогосподарської продукцiї та/або з власнiстю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфiтевзисом, постiйним користуванням) земельними дiлянками, вiднесеними до сiльськогосподарських угiдь, розрахована вiдповiдно до цього Кодексу. Сума мiнiмальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної iз земельних дiлянок, право користування якими належить однiй юридичнiй або фiзичнiй особi, у тому числi фiзичнiй особi - пiдприємцю, є загальним мiнiмальним податковим зобов'язанням;

     14.1.115. надмiру сплаченi грошовi зобов'язання - суми коштiв, якi на певну дату зарахованi до вiдповiдного бюджету або на єдиний рахунок понад нарахованi суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату;

     14.1.116. недержавне пенсiйне забезпечення - пенсiйне забезпечення, яке здiйснюється недержавними пенсiйними фондами, страховими органiзацiями та банками вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" та/або страховими органiзацiями за договорами страхування довiчної пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та/або страховиками за договорами страхування додаткової пенсiї вiдповiдно до пiдпункту 14.1.522 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     14.1.117. виключено;

     14.1.118. незначнi запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, що визначаються за критерiями, якi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14.1.119. нелiсовi землi - земельнi дiлянки, зайнятi чагарниками, комунiкацiями, сiльськогосподарськими угiддями, водами i болотами, малопродуктивними землями тощо;

     14.1.120. виключено;

     14.1.121. неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї - неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi не є платниками податку на прибуток пiдприємств вiдповiдно до пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу;

     14.1.122. нерезиденти - це:

     а) iноземнi компанiї, органiзацiї, утворенi вiдповiдно до законодавства iнших держав, їх зареєстрованi (акредитованi або легалiзованi) вiдповiдно до законодавства України фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли з мiсцезнаходженням на територiї України;

     б) дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва iнших держав i мiжнародних органiзацiй в Українi;

     в) фiзичнi особи, якi не є резидентами України.

     Якщо вiдповiдно до вимог укладеного Україною мiжнародного договору, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його пiдставi мiжвiдомчого договору та цього Кодексу фiнансовий агент зобов'язаний перевiряти та встановлювати, резидентом якої держави є власник або контролер власника фiнансового рахунка, положення цього пiдпункту застосовуються в частинi, що не суперечить правилам мiжнародного договору;

     14.1.1221. нерезиденти, що мають офшорний статус, - нерезиденти, розташованi на територiї офшорних зон, крiм нерезидентiв, якi надали платнику податку виписку з правоустановчих документiв, легалiзовану у встановленому законодавством порядку, що свiдчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;

     14.1.123. несiльськогосподарськi угiддя - господарськi шляхи i прогони, полезахиснi лiсовi смуги та iншi захиснi насадження, крiм вiднесених до земель лiсогосподарського призначення, землi пiд господарськими будiвлями i дворами, землi пiд iнфраструктурою оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, землi тимчасової консервацiї тощо;

     14.1.124. новий транспортний засiб - транспортний засiб, що не має актiв державної реєстрацiї уповноважених органiв, у тому числi iноземних, якi дають право на його експлуатацiю;

     14.1.1241 нова свердловина (в цiлях реалiзацiї положень роздiлу IX цього Кодексу) - свердловина, бурiння якої розпочато вiд денної поверхнi суходолу (рiвня нуль метрiв згiдно з проектом свердловини) пiсля 1 сiчня 2018 року, що пiдтверджується актом про введення в експлуатацiю бурової установки;

     14.1.125. нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок для цiлей роздiлу XII, глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу - капiталiзований рентний дохiд iз земельної дiлянки, визначений вiдповiдно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин;

     14.1.1251. норматив витрат на виплати страховим посередникам - гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та iншим особам за наданi послуги щодо укладання (пролонгацiї) договорiв страхування, встановлена для цiлей цього Кодексу за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

     а) для цiлей роздiлу XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числi супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значеннi, наведеному в пiдпунктi 14.1.128 цiєї статтi, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облiк безпосередньо пiсля пунктiв їх пiдготовки iз застосуванням засобiв приладового облiку;

     б) для цiлей роздiлу XVIII - вироблена продукцiя у значеннi, наведеному в Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї". У випадках, коли вироблена продукцiя облiковується та використовується iнвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому пiдпунктом "а" цього пункту;

     14.1.127. обсяг вантажу - обсяг за договором мiж перевiзником та вантажовiдправником, що пiдлягає транспортуванню (перемiщенню) засобами трубопровiдного транспорту згiдно з iстотними умовами (обсяги, строки та вiдповiднi маршрути) вiдповiдного договору з надання транспортних послуг;

     14.1.128. обсяг видобутих корисних копалин (мiнеральної сировини) - обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства, види якої встановленi затвердженими кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр, що вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси" облiковується гiрничим пiдприємством як запаси - активи, вартiсть яких може бути достовiрно визначена, для яких iснує iмовiрнiсть отримання їх власником - суб'єктом господарювання економiчної вигоди, пов'язаної з їх використанням як товару, та якi складаються з: сировини, призначеної для обслуговування iншого, нiж класифiковане в секцiї В КВЕД ДК 009:2010, виробництва, у тому числi шляхом виконання господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, та адмiнiстративних потреб; готової продукцiї, що виготовлена на гiрничому пiдприємствi, у тому числi шляхом виконання господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, що призначена для продажу i вiдповiдає технiчним та якiсним характеристикам, передбаченим договором або нормативно-правовим актом;

     14.1.129. об'єкти житлової нерухомостi - будiвлi, вiднесенi вiдповiдно до законодавства до житлового фонду, дачнi та садовi будинки;

     14.1.129.1. Будiвлi, вiднесенi до житлового фонду, подiляються на такi типи:

     а) житловий будинок - будiвля капiтального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, iншими нормативно-правовими актами, i призначена для постiйного у нiй проживання. Житловi будинки подiляються на житловi будинки садибного типу та житловi будинки квартирного типу рiзної поверховостi. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремiй земельнiй дiлянцi, який складається iз житлових та допомiжних (нежитлових) примiщень;

     б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капiтальних зовнiшнiх стiн, i яка має з основною частиною будинку одну (або бiльше) спiльну капiтальну стiну;

     в) квартира - iзольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постiйного у ньому проживання;

     г) котедж - одно-, пiвтораповерховий будинок невеликої житлової площi для постiйного чи тимчасового проживання з присадибною дiлянкою;

     ґ) кiмнати у багатосiмейних (комунальних) квартирах - iзольованi помешкання в квартирi, в якiй мешкають двоє чи бiльше квартиронаймачiв;

     14.1.129.2. садовий будинок - будинок для лiтнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв;

     14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку;

     14.1.1291. об'єкти нежитлової нерухомостi - будiвлi, примiщення, що не вiднесенi вiдповiдно до законодавства до житлового фонду. У нежитловiй нерухомостi видiляють:

     а) будiвлi готельнi - готелi, мотелi, кемпiнги, пансiонати, ресторани та бари, туристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, будинки вiдпочинку;

     б) будiвлi офiснi - будiвлi фiнансового обслуговування, адмiнiстративно-побутовi будiвлi, будiвлi для конторських та адмiнiстративних цiлей;

     в) будiвлi торговельнi - торговi центри, унiвермаги, магазини, критi ринки, павiльйони та зали для ярмаркiв, станцiї технiчного обслуговування автомобiлiв, їдальнi, кафе, закусочнi, бази та склади пiдприємств торгiвлi й громадського харчування, будiвлi пiдприємств побутового обслуговування;

     г) гаражi - гаражi (наземнi й пiдземнi) та критi автомобiльнi стоянки;

     ґ) будiвлi промисловi та склади;

     д) будiвлi для публiчних виступiв (казино, iгорнi будинки);

     е) господарськi (присадибнi) будiвлi - допомiжнi (нежитловi) примiщення, до яких належать сараї, хлiви, гаражi, лiтнi кухнi, майстернi, вбиральнi, погреби, навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцiї тощо;

     є) iншi будiвлi;

     14.1.130. одиниця площi оподатковуваної земельної дiлянки:

     у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

     за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га);

     14.1.131. однорiднi (подiбнi) товари (роботи, послуги) - товари (роботи, послуги), що не є iдентичними, але мають схожi характеристики i складаються iз схожих компонентiв, у результатi чого виконують однаковi функцiї порiвняно з товарами, що оцiнюються, та вважаються комерцiйно взаємозамiнними.

     Для визначення товарiв однорiдними (подiбними) враховуються такi ознаки:

     якiсть та дiлова репутацiя на ринку;

     наявнiсть торговельної марки;

     країна виробництва (походження);

     виробник;

     рiк виробництва;

     новий чи вживаний;

     термiн придатностi;

     14.1.132. виключено;

     14.1.133. операцiйний (банкiвський) день - частина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ та на їх вiдкликання i, за наявностi технiчної можливостi, здiйснюється їх обробка, передача та виконання;

     14.1.134. операцiя з давальницькою сировиною - операцiя з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно вiд кiлькостi замовникiв i виконавцiв, а також етапiв (операцiй)) з метою одержання готової продукцiї за вiдповiдну плату. До операцiй з давальницькою сировиною належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi її переробки становить не менш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї;

     14.1.135. оподаткування для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радiочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спецiальне використання води, оподаткування рентною платою за спецiальне використання лiсових ресурсiв, оподаткування рентною платою за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України;

     14.1.136. орендна плата для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - обов'язковий платiж за користування земельною дiлянкою державної або комунальної власностi на умовах оренди;

     14.1.137. орган стягнення - державний орган, уповноважений здiйснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та iншими законами України;

     14.1.1371. уповноважена особа контролюючого органу - посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керiвником такого органу на виконання певних його функцiй в порядку, передбаченому цим Кодексом;

     14.1.138. основнi засоби - матерiальнi активи, у тому числi запаси корисних копалин наданих у користування дiлянок надр (крiм вартостi землi, незавершених капiтальних iнвестицiй, автомобiльних дорiг загального користування, бiблiотечних i архiвних фондiв, матерiальних активiв, вартiсть яких не перевищує 20000 гривень, невиробничих основних засобiв i нематерiальних активiв), що призначаються платником податку для використання у господарськiй дiяльностi платника податку, вартiсть яких перевищує 20000 гривень i поступово зменшується у зв'язку з фiзичним або моральним зносом та очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк (або операцiйний цикл, якщо вiн довший за рiк);

     14.1.139. особа для цiлей роздiлу V цього Кодексу - будь-яка iз зазначених нижче осiб:

     а) юридична особа, створена вiдповiдно до закону у будь-якiй органiзацiйно-правовiй формi, у тому числi пiдприємство з iноземними iнвестицiями, яка:

     або є платником податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, крiм єдиного податку;

     або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

     або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку, i добровiльно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

     б) фiзична особа - пiдприємець, яка:

     або є платником податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, крiм єдиного податку;

     або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

     або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку, i добровiльно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть;

     в) юридична особа, фiзична особа, фiзична особа - пiдприємець, яка ввозить товари на митну територiю України;

     г) постiйне представництво;

     ґ) iнвестор (оператор) вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, на якого покладено ведення податкового облiку з податку на додану вартiсть за угодою про розподiл продукцiї;

     д) особа-нерезидент, яка не має постiйного представництва та постачає на митнiй територiї України фiзичним особам, у тому числi фiзичним особам - пiдприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартiсть, електроннi послуги, у тому числi шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний iнтерфейс, надання технiчних, органiзацiйних, iнформацiйних та iнших можливостей, якi здiйснюються з використанням iнформацiйних технологiй i систем, для встановлення контактiв та укладення угод мiж продавцями i покупцями та/або постачає такi електроннi послуги за посередницькими договорами вiд власного iменi, але за дорученням надавача електронних послуг.

     Положення цього пiдпункту не поширюється на нерезидентiв, якi:

     постачають електроннi послуги за посередницькими договорами, у разi якщо у рахунках (квитанцiях), наданих замовникам електронних послуг, визначено перелiк таких електронних послуг та їх фактичного постачальника;

     здiйснюють виключно обробку платежiв за електроннi послуги i не беруть участi у наданнi таких електронних послуг;

     постачають електроннi послуги безпосередньо через своє постiйне представництво в Українi.

     Для цiлей оподаткування двi чи бiльше особи, якi здiйснюють спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої дiяльностi.

     Облiк результатiв спiльної дiяльностi ведеться платником податку, уповноваженим на це iншими сторонами згiдно з умовами договору, окремо вiд облiку господарських результатiв такого платника податку.

     Для цiлей оподаткування господарськi вiдносини мiж учасниками спiльної дiяльностi прирiвнюються до вiдносин на основi окремих цивiльно-правових договорiв.

     Порядок податкового облiку та звiтностi про результати спiльної дiяльностi встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     14.1.1391. особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я - у значеннi, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров'я;

     14.1.140. офiцiйний валютний курс (валютний курс) - у значеннi, наведеному в Законi України "Про Нацiональний банк України";

     14.1.141. паливо моторне сумiшеве - види палива, отриманi в результатi змiшування палива, одержаного з нафтової сировини, з бiоетанолом та добавками на основi бiоетанолу, бiодизелю або iншими бiокомпонентами, вмiст яких вiдповiдає вимогам нормативних документiв на паливо моторне сумiшеве;

     14.1.1411. пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумiшеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, iншi товари, зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу;

     14.1.142. пересувне джерело забруднення - транспортний засiб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин;

     14.1.143. передавальнi пристрої - земельнi полiпшення, створенi для виконання спецiальних функцiй з передачi енергiї, речовини, сигналу, iнформацiї тощо будь-якого походження та виду на вiдстань (лiнiї електропередачi, трубопроводи, водопроводи, тепловi та газовi мережi, лiнiї зв'язку тощо);

     14.1.144. пиво - насичений дiоксидом вуглецю пiнистий алкогольний напiй iз вмiстом спирту етилового вiд 0,5 вiдсотка об'ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203;

     14.1.1441. документ для цiлей цього Кодексу - документ, створений у паперовiй або електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги", складення та/або подання, та/або надiслання якого передбачається цим Кодексом, iншими нормативно-правовими актами, прийнятими на пiдставi та на виконання цього Кодексу, та/або пов'язане з реалiзацiєю прав та обов'язкiв платника податкiв, та/або контролюючих органiв згiдно iз нормами цього Кодексу;

     14.1.145. пiдакцизнi товари (продукцiя) - товари за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, на якi цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку;

     14.1.146. виключено;

     14.1.1461. пiдзвiтний рахунок - фiнансовий рахунок, що вiдповiдає одному з таких критерiїв:

     власником фiнансового рахунка є фiзична особа - нерезидент;

     власником фiнансового рахунка є юридична особа - нерезидент або представництво нерезидента - юридичної особи;

     власником фiнансового рахунка є юридична особа, яка не є фiнансовим агентом та кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) якої є фiзична особа - нерезидент.

     Для цiлей цього Кодексу власником пiдзвiтного рахунка вважається будь-яка особа, яка:

     а) звертається за наданням послуг до фiнансового агента;

     б) користується послугами фiнансового агента;

     в) є стороною договору (для фiнансових агентiв, перелiк яких встановлений вiдповiдним регулятором ринкiв фiнансових послуг, у межах повноважень, визначених статтею 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть").

     Для цiлей цього Кодексу термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     Якщо мiжнародним договором, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його пiдставi мiжвiдомчим договором встановленi iншi правила визначення пiдзвiтного рахунка, положення цього Кодексу застосовуються з урахуванням правил мiжнародного договору. Перелiк таких мiжнародних договорiв оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     14.1.147. плата за землю - обов'язковий платiж у складi податку на майно, що справляється у формi земельного податку або орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi;

     14.1.148. плата за марки акцизного податку - плата, що вноситься вiтчизняними виробниками та iмпортерами алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, за покриття витрат з виробництва, зберiгання та реалiзацiї марок акцизного податку. Розмiр плати за марки акцизного податку встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14.1.149. платник рентної плати для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спецiальне використання води, платник рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв, платник рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України;

     14.1.150. первинна переробка (збагачення) мiнеральної сировини для цiлей роздiлу IX цього Кодексу, як вид господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства, включає сукупнiсть операцiй iз: збирання, дроблення або мелення, сушки, сортування за будь-якими фiзичними властивостями дроблених або мелених гiрських порiд або мiнеральних утворень iз застосуванням будь-яких технологiчних процесiв сортування, якi забезпечують отримання гiрничим пiдприємством товарної продукцiї, види якої встановленi затвердженими кондицiями на мiнеральну сировину об'єкта (дiлянки) надр;

     14.1.151. виключено;

     14.1.1511. передпродажна пiдготовка для цiлей роздiлу IX цього Кодексу, як вид господарської дiяльностi гiрничого пiдприємства, включає технологiчнi операцiї, якi обранi гiрничим пiдприємством для забезпечення: виконання умов договорiв постачання товарної продукцiї гiрничого пiдприємства або дотримання вимог до споживчих властивостей товарної продукцiї гiрничого пiдприємства (брикетування, агломерування та/або огрудкування (iз або без термiчної обробки); пакування, у тому числi бутелювання);

     14.1.152. погашення податкового боргу - зменшення абсолютного значення суми такого боргу, пiдтверджене вiдповiдним документом;

     14.1.153. податкова вимога - письмова вимога контролюючого органу до платника податкiв щодо погашення суми податкового боргу;

     14.1.154. податковий борг в мiжнародних правовiдносинах - грошове зобов'язання з урахуванням штрафних санкцiй, пенi за їх наявностi та витрат, пов'язаних з його стягненням, несплачене в установлений строк, що на пiдставi вiдповiдного документа iноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто вiдповiдно до мiжнародного договору України;

     14.1.155. податкова застава - спосiб забезпечення сплати платником податкiв грошового зобов'язання та пенi, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на пiдставах, встановлених цим Кодексом.

     У разi невиконання платником податкiв грошового зобов'язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку, визначеному цим Кодексом, звертає стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави;

     14.1.156. податкове зобов'язання - сума коштiв, яку платник податкiв, у тому числi податковий агент, повинен сплатити до вiдповiдного бюджету або на єдиний рахунок як податок або збiр на пiдставi, в порядку та строки, визначенi податковим законодавством (у тому числi сума коштiв, визначена платником податкiв у податковому векселi та не сплачена в установлений законом строк), та/або сума коштiв, сформована за рахунок податкових пiльг, що були використанi платником податкiв не за цiльовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом та/або Митним кодексом України;

     14.1.1561. податкове зобов'язання (для цiлей роздiлу V цього Кодексу) - загальна сума податку на додану вартiсть, одержана (нарахована) платником податку в звiтному (податковому) перiодi, та/або сума коштiв, сформована за рахунок податкових пiльг, що були використанi платником податкiв не за цiльовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом;

     14.1.157. податкове повiдомлення-рiшення - письмове повiдомлення контролюючого органу (рiшення) про обов'язок платника податкiв сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та iншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючi органи, або внести вiдповiднi змiни до податкової звiтностi;

     14.1.158. податкове повiдомлення в мiжнародних правовiдносинах - письмове повiдомлення контролюючого органу про обов'язок платника податкiв сплатити суму грошового зобов'язання, визначену документом iноземної держави, за яким здiйснюється погашення такої суми грошового зобов'язання вiдповiдно до мiжнародного договору України;

     14.1.1581. податкове повiдомлення особi-нерезиденту, зареєстрованiй як платник податку на додану вартiсть, - повiдомлення в електроннiй формi, надiслане центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про обов'язок особи-нерезидента сплатити суму грошового зобов'язання з податку на додану вартiсть, визначену вiдповiдно до цього Кодексу;

     14.1.1582. податкове повiдомлення особi-нерезиденту, не зареєстрованiй як платник податку на додану вартiсть, - письмове повiдомлення про обов'язок особи-нерезидента зареєструватися як платник податку на додану вартiсть вiдповiдно до статтi 2081 цього Кодексу, яке надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, до компетентного органу iноземної держави для iнформування особи-нерезидента;

     14.1.159. пов'язанi особи - юридичнi та/або фiзичнi особи, та/або утворення без статусу юридичної особи, вiдносини мiж якими можуть впливати на умови або економiчнi результати їх дiяльностi чи дiяльностi осiб, яких вони представляють, з урахуванням таких критерiїв:

     а) для юридичних осiб:

     одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осiб) володiє корпоративними правами iншої юридичної особи у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв (крiм мiжнародних, фiнансових органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надiленi привiлеями та iмунiтетами, та суб'єктiв господарювання, власником iстотної участi у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв у яких є такi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї);

     одна i та сама юридична або фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано володiє корпоративними правами у кожнiй такiй юридичнiй особi у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв;

     одна i та сама юридична або фiзична особа приймає рiшення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органiв кожної такої юридичної особи;

     одна i та сама юридична або фiзична особа приймає рiшення щодо призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;

     принаймнi 50 вiдсоткiв складу колегiального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають однi i тi самi фiзичнi особи;

     одноособовi виконавчi органи таких юридичних осiб призначенi (обранi) за рiшенням однiєї i тiєї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);

     юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

     кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) таких юридичних осiб є одна i та сама фiзична особа;

     повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осiб здiйснює одна i та сама особа;

     сума всiх кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд однiєї юридичної особи (крiм банкiв та мiжнародних фiнансових органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надiленi привiлеями та iмунiтетами, та суб'єктiв господарювання, власником iстотної участi у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв у яких є такi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї) та/або кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд iнших юридичних осiб, гарантованих однiєю юридичною особою (крiм банкiв та мiжнародних фiнансових органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надiленi привiлеями та iмунiтетами, та суб'єктiв господарювання, власником iстотної участi у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв у яких є такi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї), стосовно iншої юридичної особи, перевищує суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза (для фiнансових установ та компанiй, що провадять виключно лiзингову дiяльнiсть, - бiльше нiж у 10 разiв). При цьому сума таких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги та власного капiталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кiнець звiтного перiоду). Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитiв (позик), залучених пiд державнi гарантiї;

     б) для фiзичної особи та юридичної особи:

     фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осiб) володiє корпоративними правами юридичної особи у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв;

     фiзична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

     фiзична особа здiйснює повноваження одноособового виконавчого органу в такiй юридичнiй особi;

     фiзична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 i бiльше вiдсоткiв складу її колегiального виконавчого органу або наглядової ради;

     фiзична особа є кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи;

     сума всiх кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд фiзичної особи, наданих юридичнiй особi, та/або будь-яких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд iнших фiзичних осiб, наданих юридичнiй особi, якi надаються пiд гарантiї цiєї фiзичної особи, перевищують суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза (для фiнансових установ та компанiй, що провадять виключно лiзингову дiяльнiсть, - бiльше нiж у 10 разiв). При цьому сума таких кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги та власного капiталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кiнець звiтного перiоду);

     в) для фiзичних осiб - чоловiк (дружина), батьки (у тому числi усиновлювачi), дiти (повнолiтнi/неповнолiтнi, у тому числi усиновленi), повнорiднi та неповнорiднi брати i сестри, опiкун, пiклувальник, дитина, над якою встановлено опiку чи пiклування.

     Усi корпоративнi права, якi належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичнiй особi в iншiй юридичнiй особi, є сумою часток корпоративних прав, якi:

     безпосередньо належать такiй юридичнiй особi в iншiй юридичнiй особi;

     належать будь-якiй iз пов'язаних сторiн такої юридичної особи в iншiй юридичнiй особi.

     Для цiлей визначення, чи володiє фiзична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв у юридичнiй особi, усi корпоративнi права, якi належать (безпосередньо та/або опосередковано) фiзичнiй особi, є сумою часток корпоративних прав, якi:

     безпосередньо та/або опосередковано належать такiй фiзичнiй особi в юридичнiй особi через володiння корпоративними правами;

     належать будь-яким пов'язаним особам такої фiзичної особи у зазначенiй юридичнiй особi (без врахування осiб, пов'язаних з такою фiзичною особою через пряме та/або опосередковане володiння корпоративними правами).

     Якщо фiзична особа визнається пов'язаною з iншими особами вiдповiдно до пiдпункту 14.1.159 цього пункту, такi особи визнаються пов'язаними мiж собою.

     У разi здiйснення господарських операцiй утвореннями без статусу юридичної особи з пов'язаною особою будь-якого з учасникiв договору про спiльну дiяльнiсть, розмiр вкладiв яких у спiльне майно становить 25 i бiльше вiдсоткiв, пов'язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спiльну дiяльнiсть) i така пов'язана особа будь-якого з учасникiв такого договору.

     Розмiр частки володiння корпоративними правами розраховується у разi:

     опосередкованого володiння (в одному ланцюгу) - шляхом множення часток володiння корпоративними правами;

     володiння через кiлька ланцюгiв - шляхом пiдсумовування часток володiння корпоративними правами в кожному ланцюгу.

     У разi коли частка володiння корпоративними правами кожної особи в наступнiй юридичнiй особi в ланцюгу становить 20 i бiльше вiдсоткiв, усi особи такого ланцюга є пов'язаними (незалежно вiд результатiв множення).

     Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є пiдставою для визнання таких юридичних осiб пов'язаними. Такi платники податкiв можуть бути визнанi пов'язаними з iнших пiдстав, передбачених цим пiдпунктом.

     За наявностi обставин, зазначених в абзацi першому цього пiдпункту, юридичнi та/або фiзичнi особи, якi є сторонами господарської операцiї, мають право самостiйно визнати себе для цiлей оподаткування пов'язаними особами з пiдстав, не передбачених у пiдпунктах "а" - "в" цього пiдпункту.

     Контролюючий орган у судовому порядку може довести пов'язанiсть осiб на основi фактiв i обставин, що одна юридична або фiзична особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи та/або утворення без статусу юридичної особи.

     14.1.160. пенсiйний внесок - кошти, внесенi до недержавного пенсiйного фонду, страхової органiзацiї або на пенсiйний депозитний рахунок до банкiвської установи у межах недержавного пенсiйного забезпечення чи сплаченi до Накопичувального пенсiйного фонду загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (далi - Накопичувальний фонд) вiдповiдно до закону. Для цiлей оподаткування пенсiйний внесок не є єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     14.1.161. пенсiйний вклад - кошти, внесенi на пенсiйний депозитний рахунок, вiдкритий у банкiвськiй установi згiдно з договором пенсiйного вкладу вiдповiдно до закону;

     14.1.162. пеня - сума коштiв у виглядi вiдсоткiв, нарахована на суми податкових зобов'язань та/або на суми штрафних (фiнансових) санкцiй, не сплачених у встановленi законодавством строки, а також нарахована в iнших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або iншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи;

     14.1.163. перша реєстрацiя транспортного засобу - реєстрацiя транспортного засобу, яка здiйснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Українi вперше;

     14.1.164. план - графiк документальних виїзних перевiрок - перелiк платникiв податкiв, що пiдлягають плановiй перевiрцi контролюючими органами у вiдповiдний перiод календарного року;

     14.1.165. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний прибуток для цiлей роздiлу III цього Кодексу - податок на прибуток пiдприємств, платник податку на прибуток пiдприємств, оподаткування податком на прибуток пiдприємств, прибуток, який пiдлягає оподаткуванню;

     14.1.166. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний дохiд для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - податок на доходи фiзичних осiб, платник податку на доходи фiзичних осiб, оподаткування податком на доходи фiзичних осiб, дохiд фiзичної особи, який пiдлягає оподаткуванню;

     14.1.167. операцiя РЕПО - операцiя купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного їх продажу (купiвлi) через визначений строк за заздалегiдь обумовленою цiною, що здiйснюється на основi єдиного договору РЕПО. В цiлях цього Кодексу строк мiж датами виконання першої та другої частин операцiї РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року;

     14.1.168. виключено;

     14.1.169. виключено;

     14.1.170. податкова знижка для фiзичних осiб, якi не є суб'єктами господарювання, - документально пiдтверджена сума (вартiсть) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у резидентiв - фiзичних або юридичних осiб протягом звiтного року, на яку дозволяється зменшення його загального рiчного оподатковуваного доходу, одержаного за наслiдками такого звiтного року у виглядi заробiтної плати та/або у виглядi дивiдендiв, у випадках, визначених цим Кодексом;

     14.1.171. податкова iнформацiя - у значеннi, визначеному Законом України "Про iнформацiю";

     14.1.172. податкова консультацiя - iндивiдуальна податкова консультацiя та узагальнююча податкова консультацiя, що надаються в порядку, передбаченому цим Кодексом;

     14.1.1721. iндивiдуальна податкова консультацiя - роз'яснення контролюючого органу, надане платнику податкiв щодо практичного використання окремих норм податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрi iндивiдуальних податкових консультацiй;

     14.1.173. узагальнююча податкова консультацiя - оприлюднення позицiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, щодо практичного використання окремих норм податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, що склалася за результатами узагальнення iндивiдуальних податкових консультацiй, наданих контролюючими органами платникам податкiв, та/або у разi виявлення обставин, що свiдчать про неоднозначнiсть окремих норм такого законодавства;

     14.1.174. виключено;

     14.1.175. податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податкiв у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пенi, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом;

     14.1.176. податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далi - податковий вексель для цiлей роздiлу VI цього Кодексу), - простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного пiдприємства нафтопродуктiв, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, або до ввезення нафтопродуктiв, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, на митну територiю України i є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу;

     14.1.1761. виключено;

     14.1.177. податковий пост - пост, що утворюється на територiї пiдприємств, де виробляються продукти з використанням пiдакцизних товарiв, на якi встановлено нульову ставку податку, що визначенi у статтi 229 цього Кодексу. На податковому посту здiйснюють постiйний безпосереднiй контроль постiйнi представники контролюючого органу за мiсцем його розташування;

     14.1.178. податок на додану вартiсть - непрямий податок, який нараховується та сплачується вiдповiдно до норм роздiлу V цього Кодексу;

     14.1.179. податкове зобов'язання для цiлей роздiлу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартiсть, одержана (нарахована) платником податку в звiтному (податковому) перiодi;

     14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фiзичних осiб - юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї, якi незалежно вiд органiзацiйно-правового статусу та способу оподаткування iншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовiй або негрошовiй формi) зобов'язанi нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений роздiлом IV цього Кодексу, до бюджету вiд iменi та за рахунок фiзичної особи з доходiв, що виплачуються такiй особi, вести податковий облiк, подавати податкову звiтнiсть контролюючим органам та нести вiдповiдальнiсть за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та роздiлом IV цього Кодексу;

     14.1.181. податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартiсть має право зменшити податкове зобов'язання звiтного (податкового) перiоду, визначена згiдно з роздiлом V цього Кодексу;

     14.1.182. помилково сплаченi грошовi зобов'язання - суми коштiв, якi на певну дату надiйшли до вiдповiдного бюджету та/або на єдиний рахунок вiд юридичних осiб (їх фiлiй, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що не мають статусу юридичної особи) або фiзичних осiб (якi мають статус суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов'язань, та у випадках, передбачених статтею 351 цього Кодексу;

     14.1.1821. технiчна помилка - будь-яка помилка, вада або дефект у роботi складових частин електронного кабiнету або квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, що призводить до невiдповiдностi методологiї та/або алгоритмiв роботи електронного кабiнету та не є методологiчною помилкою;

     14.1.1822. технiчний збiй - будь-якi порушення у роботi складових частин електронного кабiнету, що не є методологiчною та/або технiчною помилками, у тому числi їх повне зупинення, що унеможливлює взаємодiю платника податкiв з контролюючим органом;

     14.1.183. послуга з надання персоналу - господарська або цивiльно-правова угода, вiдповiдно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження iншої особи (резидента або нерезидента) одну або декiлькох фiзичних осiб для виконання визначених цiєю угодою функцiй. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фiзичними особами трудової угоди або трудового контракту iз особою, у розпорядження якої вони направленi. Iншi умови надання персоналу (у тому числi винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторiн;

     14.1.184. виключено;

     14.1.185. постачання послуг - будь-яка операцiя, що не є постачанням товарiв, чи iнша операцiя з передачi права на об'єкти права iнтелектуальної власностi та iншi нематерiальнi активи чи надання iнших майнових прав стосовно таких об'єктiв права iнтелектуальної власностi, а також надання послуг, що споживаються в процесi вчинення певної дiї або провадження певної дiяльностi.

     З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є:

     а) досягнення домовленостi утримуватися вiд певної дiї або вiд конкуренцiї з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дiю за умови укладення договору;

     б) постачання послуг за рiшенням органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування або в примусовому порядку;

     в) постачання послуг iншiй особi на безоплатнiй основi;

     г) передача результатiв виконаних робiт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згiдно з договором вести облiк результатiв спiльної дiяльностi без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку пiсля закiнчення спiльної дiяльностi;

     ґ) передача (внесення) виконаних робiт, наданих послуг як вклад у спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

     д) постачання послуг з розмiщення знаку вiдповiдної торгової марки або самого товару чи послуги в кiнофiльмi, серiалi або телевiзiйнiй програмi, якi є вiзуальними (глядачi лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмовi персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органiчно вплiтаються в сюжет i є його частиною);

     14.1.186. податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операцiя для цiлей роздiлу V цього Кодексу - вiдповiдно податок на додану вартiсть; оподаткування податком на додану вартiсть; платник податку на додану вартiсть; операцiя, яка пiдлягає оподаткуванню податком на додану вартiсть;

     14.1.187. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цiлей роздiлу VI цього Кодексу - акцизний податок, платник акцизного податку, оподаткування акцизним податком, ставка акцизного податку;

     14.1.188. виключено;

     14.1.189. виключено;

     14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб'єкт господарювання, який вiдповiдно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах;

     14.1.191. постачання товарiв - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числi продаж, обмiн чи дарування такого товару, а також постачання товарiв за рiшенням суду.

     З метою застосування термiна "постачання товарiв" електрична та теплова енергiя, газ, пар, вода, повiтря, охолоджене чи кондицiйоване, вважаються товаром.

     Постачанням товарiв також вважаються:

     а) фактична передача матерiальних активiв iншiй особi на пiдставi договору про фiнансовий лiзинг (повернення матерiальних активiв згiдно з договором про фiнансовий лiзинг) чи iншої домовленостi, вiдповiдно до якої оплата вiдстрочена, але право власностi на матерiальнi активи передається не пiзнiше дати здiйснення останнього платежу;

     б) передача права власностi на матерiальнi активи за рiшенням органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування чи вiдповiдно до законодавства;

     в) будь-яка iз зазначених дiй платника податку щодо матерiальних активiв, якщо платник податку мав право на вiднесення сум податку до податкового кредиту у разi придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна iншiй особi; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарськiй дiяльностi платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною iз господарською дiяльнiстю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операцiях, для його використання в операцiях, що звiльняються вiд оподаткування або не пiдлягають оподаткуванню);

     г) передача (внесення) товарiв (у тому числi необоротних активiв) як вклад у спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи, а також їх повернення;

     ґ) виключено;

     д) лiквiдацiя платником податку за власним бажанням необоротних активiв, якi перебувають у такого платника;

     е) передача товарiв згiдно з договором, за яким сплачується комiсiя (винагорода) за продаж чи купiвлю.

     Не є постачанням товарiв випадки, коли основнi виробничi засоби або невиробничi засоби лiквiдуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслiдок дiї обставин непереборної сили, а також в iнших випадках, коли така лiквiдацiя здiйснюється без згоди платника податку, у тому числi в разi викрадення необоротних активiв, або коли платник податку надає контролюючому органу вiдповiдний документ про знищення, розiбрання або перетворення необоротних активiв в iнший спосiб, внаслiдок чого необоротний актив не може використовуватися за первiсним призначенням;

     14.1.192. виключено;

     14.1.193. постiйне представництво - постiйне мiсце дiяльностi, через яке повнiстю або частково проводиться господарська дiяльнiсть нерезидента в Українi, зокрема: мiсце управлiння; фiлiя; офiс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвiдки природних ресурсiв; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке iнше мiсце видобутку природних ресурсiв; склад або примiщення, що використовується для доставки товарiв, сервер.

     З метою оподаткування термiн "постiйне представництво" включає:

     а) будiвельний майданчик, будiвельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову дiяльнiсть, якщо загальна тривалiсть робiт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи дiяльнiстю (в рамках одного проекту або пов'язаних мiж собою проектiв), що виконуються нерезидентом через спiвробiтникiв або iнший персонал, найнятий ним для таких цiлей, перевищує 12 мiсяцiв;

     б) надання послуг нерезидентом (крiм послуг з надання персоналу), у тому числi консультацiйних, через спiвробiтникiв, найнятих ним для таких цiлей, якщо така дiяльнiсть провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Українi протягом перiоду або перiодiв, загальна тривалiсть яких становить бiльш як 183 днi у будь-якому дванадцятимiсячному перiодi;

     в) осiб, якi на пiдставi договору, iншого правочину або фактично мають та звичайно реалiзують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинiв, внаслiдок чого нерезидентом укладаються договори (контракти) без суттєвої змiни таких умов, та/або укладати договори (контракти) вiд iменi нерезидента, у разi, якщо зазначена дiяльнiсть здiйснюється особою в iнтересах, за рахунок та/або на користь виключно одного нерезидента та/або пов'язаних iз ним осiб - нерезидентiв;

     г) осiб, якi на пiдставi договору, iншого правочину або фактично мають i звичайно реалiзують повноваження утримувати (зберiгати) запаси (товари), що належать нерезиденту, iз складу яких здiйснюється поставка запасiв (товарiв) вiд iменi нерезидента, крiм резидентiв - утримувачiв складу тимчасового зберiгання або митного складу.

     Для цiлей застосування пiдпунктiв "а" i "б" цього пiдпункту при розрахунку загального перiоду, протягом якого нерезидент здiйснює дiяльнiсть в Українi, до повних послiдовних або непослiдовних календарних мiсяцiв тривалостi проекту (або пов'язаних мiж собою проектiв), виконання робiт або надання послуг нерезидентом в Українi додаються:

     тривалiсть дiяльностi нерезидента в Українi, що здiйснюється протягом кiлькох послiдовних або непослiдовних перiодiв, якi окремо є меншими за повний календарний мiсяць, але в сукупностi перевищують 30 днiв, та

     тривалiсть дiяльностi пов'язаних осiб цього нерезидента в Українi, якщо така дiяльнiсть тiсно пов'язана з дiяльнiстю нерезидента, визначеною у пiдпунктах "а" i "б" цього пiдпункту, та здiйснюється протягом кiлькох послiдовних або непослiдовних перiодiв, якi дорiвнюють повному календарному мiсяцю або якi окремо є меншими за повний календарний мiсяць, але в сукупностi перевищують 30 днiв.

     Для цiлей застосування пiдпунктiв "в" i "г" цього пiдпункту про наявнiсть в особи фактичних повноважень здiйснювати в iнтересах, за рахунок та/або на користь нерезидента дiяльнiсть, яка має ознаки постiйного представництва, може, зокрема, але не виключно, свiдчити:

     надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказiвок (у тому числi засобами електронного зв'язку або шляхом передачi електронних носiїв) та їх виконання особою;

     наявнiсть в особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та/або його пов'язаних осiб для комунiкацiї з нерезидентом та/або з третiми особами, з якими нерезидент уже уклав або в подальшому буде укладати договори чи iншi правочини;

     реалiзацiя особою права володiння або розпорядження запасами (товарами) чи iншими активами нерезидента в Українi або їх значною часткою на пiдставi вiдповiдних вказiвок нерезидента;

     наявнiсть в особи примiщень, орендованих вiд власного iменi для зберiгання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третiм особам та пiдлягає передачi третiм особам за вказiвкою нерезидента, або для iнших цiлей, визначених нерезидентом.

     Нерезидент не вважається таким, що має постiйне представництво в Українi, якщо вiн здiйснює господарську дiяльнiсть через посередника - резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарiв (робiт, послуг) за рахунок, в iнтересах та/або на користь нерезидента здiйснюється в рамках основної (звичайної) дiяльностi резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник - резидент дiє виключно або майже виключно за рахунок, в iнтересах та/або на користь одного або кiлькох осiб - нерезидентiв, якi є пов'язаними особами, такий посередник не може вважатися таким, що дiє в рамках основної (звичайної) дiяльностi стосовно будь-якої з пов'язаних осiб - нерезидентiв, та визнається постiйним представництвом такого нерезидента в Українi або кожної особи - нерезидента, якщо такi нерезиденти є пов'язаними особами.

     Постiйним представництвом не є:

     а) використання будiвель або споруд виключно з метою зберiгання, демонстрацiї товарiв чи виробiв, що належать нерезиденту;

     б) зберiгання запасiв (товарiв або виробiв), що належать нерезиденту, виключно з метою зберiгання або демонстрацiї;

     в) зберiгання запасiв (товарiв або виробiв), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки iншим пiдприємством;

     г) утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою закупiвлi товарiв чи виробiв або для збору iнформацiї для нерезидента;

     ґ) направлення у розпорядження особи фiзичних осiб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;

     д) утримання постiйного мiсця дiяльностi з iншою метою.

     Утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно для здiйснення будь-якої комбiнацiї видiв дiяльностi, зазначених у пiдпунктах "а" - "д" цього пiдпункту, за умови, що такi види дiяльностi (їх комбiнацiя) мають пiдготовчий або допомiжний характер для такого нерезидента, не є постiйним представництвом.

     Постiйне представництво нерезидента в Українi визнається також у разi, якщо дiяльнiсть в Українi здiйснюють декiлька нерезидентiв пов'язаних осiб, якщо така дiяльнiсть у сукупностi виходить за межi дiяльностi пiдготовчого або допомiжного характеру для такої групи нерезидентiв - пов'язаних осiб. У такому разi постiйне представництво визнається для кожного такого нерезидента - пов'язаної особи. Даний абзац застосовується лише у випадку, коли дiяльнiсть таких нерезидентiв - пов'язаних осiб в Українi становить у сукупностi взаємодоповнюючi функцiї тiсно пов'язаного бiзнес-процесу.

     Визнання особи контролюючою особою вiдповiдно до положень статтi 392 цього Кодексу не є постiйним представництвом;

     14.1.194. постiйний представник (представники) контролюючого органу на акцизному складi - призначена наказом контролюючого органу за мiсцем розташування акцизного складу посадова особа, яка здiйснює постiйний безпосереднiй контроль за дотриманням установленого порядку виробництва, оброблення (перероблення), змiшування, розливу, пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi пiдакцизних товарiв (продукцiї) у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     14.1.195. працiвник - фiзична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцiю згiдно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до закону;

     14.1.196. прибуткова продукцiя для цiлей роздiлу XVIII цього Кодексу - частина виробленої продукцiї, що розподiляється мiж iнвестором i державою та визначається як рiзниця мiж виробленою i компенсацiйною продукцiєю;

     14.1.197. проведення лотереї - господарська дiяльнiсть, яка включає в себе прийняття сплати участi у лотереї (ставок), проведення розiграшiв призового (виграшного) фонду лотереї, виплату виграшiв (видачу призiв), а також iншi операцiї, що забезпечують проведення лотереї;

     14.1.198. продавець марок акцизного податку - контролюючi органи;

     14.1.199. продукцiя для цiлей роздiлу XVIII цього Кодексу - кориснi копалини загальнодержавного та мiсцевого значення (мiнеральна сировина), що видобуваються (виробляються) пiд час розробки родовищ корисних копалин;

     14.1.200. призовий (виграшний) фонд - сукупнiсть виграшiв (призiв), а саме коштiв, майна, майнових прав, якi пiдлягають виплатi (видачi) гравцям у разi їх виграшу в лотерею вiдповiдно до оприлюднених умов її випуску та проведення;

     14.1.201. виключено;

     14.1.202. продаж (реалiзацiя) товарiв - будь-якi операцiї, що здiйснюються згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими господарськими, цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на такi товари за плату або компенсацiю незалежно вiд строкiв її надання, а також операцiї з безоплатного надання товарiв. Не вважаються продажем товарiв операцiї з надання товарiв у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, схову (вiдповiдального зберiгання), доручення, довiрчого управлiння, оперативного лiзингу (оренди), iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають передачi прав власностi на такi товари;

     14.1.203. продаж результатiв робiт (послуг) - будь-якi операцiї господарського, цивiльно-правового характеру з виконання робiт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числi нематерiальними активами та iншими об'єктами власностi, що не є товарами, за умови компенсацiї їх вартостi, а також операцiї з безоплатного надання результатiв робiт (послуг). Продаж результатiв робiт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лiзингу (оренди), продажу, передачi права вiдповiдно до авторських або лiцензiйних договорiв, а також iншi способи передачi об'єктiв авторського права, патентiв, знакiв для товарiв i послуг, iнших об'єктiв права iнтелектуальної, у тому числi промислової власностi;

     14.1.204. простий вексель, авальований банком, - цiнний папiр, який посвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ банку сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму векселедержателю.

     Вексель засвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити до Державного бюджету України вiдповiдну суму коштiв i є податковим зобов'язанням, визначеним векселедавцем самостiйно i узгодженим з дня взяття на облiк векселя контролюючим органом за мiсцезнаходженням векселедавця, а в разi, якщо законодавством передбачено вiдстрочення iз сплати митних платежiв, - з дня митного оформлення товарiв у вiдповiдний режим;

     14.1.205. прибудинкова територiя - територiя навколо багатоквартирного будинку, визначена на пiдставi вiдповiдної мiстобудiвної та землевпорядної документацiї в межах вiдповiдної земельної дiлянки, на якiй розташованi багатоквартирний будинок i належнi до нього будiвлi i споруди, та необхiдна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соцiальних i побутових потреб власникiв (спiввласникiв) та наймачiв (орендарiв) квартир, а також нежитлових примiщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

     14.1.206. проценти - дохiд, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштiв або майна.

     До процентiв включаються:

     а) платiж за використання коштiв або товарiв (робiт, послуг), отриманих у кредит;

     б) платiж за використання коштiв, залучених у депозит;

     в) платiж за придбання товарiв у розстрочку;

     г) платiж за володiння та користування майном згiдно з договорами фiнансового лiзингу (фiнансової оренди) (без урахування частини лiзингового платежу, що надається в рахунок компенсацiї частини вартостi об'єкта фiнансового лiзингу);

     ґ) винагорода (дохiд) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фiзичною особою платнику податку, на користь якого вiдступлено право на отримання таких платежiв.

     Проценти нараховуються у виглядi вiдсоткiв на основну суму заборгованостi чи вартостi майна або у виглядi фiксованих сум. У разi якщо залучення коштiв здiйснюється шляхом продажу облiгацiй, казначейських зобов'язань чи ощадних (депозитних) сертифiкатiв, емiтованих позичальником, або шляхом врахування векселiв та здiйснення операцiй з придбання цiнних паперiв iз зворотним викупом, сума процентiв визначається шляхом нарахування їх на номiнал такого цiнного паперу, виплати фiксованої премiї чи виграшу або шляхом визначення рiзницi мiж цiною розмiщення (продажу) та цiною погашення (зворотного викупу) такого цiнного паперу.

     Платежi за iншими цивiльно-правовими договорами незалежно вiд того, встановленi вони в абсолютних (фiксованих) цiнах або у вiдсотках суми договору або iншої вартiсної бази, не є процентами;

     14.1.207. пункт вимiру - пункт, у якому вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї проводиться вимiр виробленої продукцiї та її розподiл на компенсацiйну та прибуткову;

     14.1.208. виключено;

     14.1.209. пункт приймання (вiдправлення) та призначення - пункт, що для вiдповiдного вантажу визначається як прикордонний пункт, перевалювальний комплекс, пункт тимчасового зберiгання вантажу, у тому числi пiдземне сховище природного газу, на територiї України до його перемiщення за межi держави, пункт переробки вантажу на територiї України до перемiщення вантажу за її межi;

     14.1.210. виключено;

     14.1.211. виключено;

     14.1.212. реалiзацiя пiдакцизних товарiв (продукцiї) - будь-якi операцiї на митнiй територiї України, що передбачають вiдвантаження пiдакцизних товарiв (продукцiї) згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими господарськими, цивiльно-правовими договорами з передачею прав власностi або без такої, за плату (компенсацiю) або без такої, незалежно вiд строкiв її надання, а також безоплатного вiдвантаження товарiв, у тому числi з давальницької сировини, реалiзацiя суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.

     Реалiзацiя пального або спирту етилового для цiлей роздiлу VI цього Кодексу - будь-якi операцiї з фiзичної передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власностi на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу, за плату (компенсацiю) чи без такої плати на митнiй територiї України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

     до акцизного складу;

     до акцизного складу пересувного;

     для власного споживання чи промислової переробки;

     будь-яким iншим особам.

     Поняття "реалiзацiя спирту етилового" застосовується виключно для суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва спирту етилового.

     Не вважаються реалiзацiєю пального операцiї з фiзичної передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України:

     у споживчiй тарi ємнiстю до 5 лiтрiв (включно), крiм операцiй з реалiзацiї такого пального його виробниками;

     при використаннi пального суб'єктами господарювання, якi не є розпорядниками акцизного складу / акцизного складу пересувного, що передано (вiдпущено, вiдвантажено) платником акцизного податку таким суб'єктам господарювання виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

     На перiод дiї правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану не вважаються реалiзацiєю пального:

     операцiї з фiзичної передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України, що здiйснюються у зв'язку з примусовим вiдчуженням або вилученням такого пального для потреб держави вiдповiдно до Закону України "Про передачу, примусове вiдчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", за умови якщо у майбутньому його попереднiм власником або уповноваженою ним особою не буде здiйснено заходiв щодо отримання компенсацiї за примусово вiдчужене або вилучене пальне;

     операцiї з фiзичної передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України, що здiйснюються у зв'язку з його передачею Збройним Силам України та добровольчим формуванням територiальних громад, Нацiональнiй гвардiї України, Службi безпеки України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй прикордоннiй службi України, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Управлiнню державної охорони України, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, iншим утвореним вiдповiдно до законiв України вiйськовим формуванням, їх з'єднанням, вiйськовим частинам, пiдроздiлам, установам або органiзацiям, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, органам мiсцевого самоврядування, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, сил цивiльного захисту та/або закладам охорони здоров'я державної, комунальної власностi, та/або структурним пiдроздiлам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй без попереднього або наступного вiдшкодування їх вартостi;

     операцiї з фiзичної передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального на митнiй територiї України як гуманiтарної допомоги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До власного споживання також вiдносяться операцiї iз заправлення пальним за договорами пiдряду при одночасному виконаннi таких умов:

     а) замовники за договорами пiдряду не здiйснюють реалiзацiю пального iншим особам, крiм реалiзацiї бензолу поза межами митної територiї України в митному режимi експорту;

     б) заправлення здiйснюється в паливний бак машин, механiзмiв, технiки та обладнання для агропромислового комплексу, паливний бак транспортних засобiв спецiального призначення або паливний бак спецiального обладнання чи пристрою, якi:

     призначенi для виконання робiт на землях сiльськогосподарського або лiсового призначення, на землях, наданих гiрничим пiдприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також для виконання робiт з будiвництва дорiг;

     належать iншим особам;

     виконують роботи протягом строку дiї договору пiдряду виключно на зазначених у цьому пунктi землях, що перебувають у власностi або користуваннi замовника;

     в) транспортнi засоби, що здiйснюють заправлення в паливний бак машин, механiзмiв, технiки та обладнання для агропромислового комплексу, у паливний бак транспортних засобiв спецiального призначення або в паливний бак спецiального обладнання чи пристрою, зазначенi в пiдпунктi "б" цього пiдпункту, повиннi бути обладнанi витратомiрами-лiчильниками на кожному мiсцi вiдпуску пального наливом з такого транспортного засобу.

     Реалiзацiя суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, безпосередньо громадянам та iншим кiнцевим споживачам для їх особистого некомерцiйного використання незалежно вiд форми розрахункiв, у тому числi на розлив у ресторанах, кафе, барах, iнших об'єктах громадського харчування.

     Для цiлей оподаткування акцизним податком з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв зiпсованi, знищенi товари, або товари, наявнiсть чи мiсцезнаходження яких не пiдтверджено таким суб'єктом господарювання, у тому числi товари, нестача яких виявлена за результатами iнвентаризацiї, проведеної суб'єктом господарювання роздрiбної торгiвлi (у тому числi на вимогу контролюючого органу, надану згiдно з пiдпунктом 20.1.9 пункту 20.1 статтi 20 цього Кодексу пiд час перевiрки контролюючим органом), вважаються проданими безпосередньо громадянам та iншим кiнцевим споживачам для їх особистого некомерцiйного використання. Ця норма не застосовується до випадкiв, передбачених пунктом 216.3 статтi 216 цього Кодексу;

     14.1.213. резиденти - це:

     а) юридичнi особи та їх вiдокремленi особи, якi утворенi та провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України з мiсцезнаходженням як на її територiї, так i за її межами;

     б) дипломатичнi представництва, консульськi установи та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi мають дипломатичнi привiлеї та iмунiтет;

     в) фiзична особа - резидент - фiзична особа, яка має мiсце проживання в Українi.

     У разi якщо фiзична особа має мiсце проживання також в iноземнiй державi, вона вважається резидентом, якщо така особа має мiсце постiйного проживання в Українi; якщо особа має мiсце постiйного проживання також в iноземнiй державi, вона вважається резидентом, якщо має бiльш тiснi особистi чи економiчнi зв'язки (центр життєвих iнтересiв) в Українi. У разi якщо державу, в якiй фiзична особа має центр життєвих iнтересiв, не можна визначити, або якщо фiзична особа не має мiсця постiйного проживання у жоднiй з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Українi не менше 183 днiв (включаючи день приїзду та вiд'їзду) протягом перiоду або перiодiв податкового року.

     Достатньою (але не виключною) умовою визначення мiсця знаходження центру життєвих iнтересiв фiзичної особи є мiсце постiйного проживання членiв її сiм'ї або її реєстрацiї як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     Якщо неможливо визначити резидентський статус фiзичної особи, використовуючи попереднi положення цього пiдпункту, фiзична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

     Якщо всупереч закону фiзична особа - громадянин України має також громадянство iншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залiк податкiв, сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами мiжнародних угод України.

     Якщо фiзична особа є особою без громадянства i на неї не поширюються положення абзацiв першого - четвертого цього пiдпункту, то її статус визначається згiдно з нормами мiжнародного права.

     Достатньою пiдставою для визначення особи резидентом є самостiйне визначення нею основного мiсця проживання на територiї України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрацiя як самозайнятої особи.

     У разi якщо у роздiлi IV цього Кодексу використовується термiн "резидент" у вiдповiдних вiдмiнках, пiд цим термiном розумiється "фiзична особа - резидент".

     Абзац дванадцятий виключено;

     14.1.2131. Реєстр керiвникiв платникiв податкiв - боржникiв - реєстр вiдомостей про керiвникiв юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв, стосовно яких згiдно з рiшенням суду застосовано тимчасове обмеження у правi виїзду за межi України у зв'язку з наявнiстю у таких юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв непогашеного податкового боргу у сумi та у строки, визначенi цим Кодексом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, веде та оприлюднює такий Реєстр у вiдкритому доступi на своєму офiцiйному веб-порталi.

     Порядок ведення Реєстру керiвникiв платникiв податкiв - боржникiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     До зазначеного Реєстру вносяться такi данi:

     назва платника податкiв та код згiдно з ЄДРПОУ юридичної особи або постiйного представництва нерезидента;

     прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) керiвника юридичної особи або постiйного представництва нерезидента-боржника (згiдно з вiдомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, наданих вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань");

     дата та номер судового рiшення, що набрало законної сили, яким встановлено тимчасове обмеження у правi виїзду за межi України;

     сума податкового боргу станом на дату прийняття судового рiшення;

     сума податкового боргу станом на поточну дату;

     дата початку дiї тимчасового обмеження;

     дата закiнчення дiї тимчасового обмеження;

     пiдстави для закiнчення дiї тимчасового обмеження;

     14.1.214. виключено;

     14.1.215. виключено;

     14.1.216. рециркулюючий газ - природний газ, який повернуто (закачано) в один або декiлька нафтогазоносних покладiв такого родовища (свердловини) для пiдтримання в них необхiдних пластового тиску або пластової енергiї вiдповiдно до затверджених в установленому законодавством порядку проекту промислової або дослiдно-промислової розробки родовища (покладу), а також до комплексного проекту його облаштування.

     Джерелом походження рециркулюючого газу може бути природний газ: видобутий надрокористувачем iз наданої йому в користування дiлянки нафтогазоносних надр, для якої вiдповiдним проектом передбачено повернення такого газу в надра; видобутий на iншiй, нiж зазначена вище, дiлянцi надр, що контролюється надрокористувачем та переданий (iз внесенням вiдповiдної рентної плати) ним для використання на такому родовищi; придбаний надрокористувачем у третiх осiб для використання на такому родовищi;

     14.1.217. рентна плата - загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радiочастотним ресурсом України; за спецiальне використання води; за спецiальне використання лiсових ресурсiв; за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України;

     14.1.218. ринок товарiв (робiт, послуг) - сфера обiгу товарiв (робiт, послуг), що визначається виходячи з можливостi покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалiзувати) товар (роботи, послуги) на найближчiй для покупця (продавця) територiї;

     14.1.219. ринкова цiна - цiна, за якою товари (роботи, послуги) передаються iншому власнику за умови, що продавець бажає передати такi товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровiльнiй основi, обидвi сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володiють достатньою iнформацiєю про такi товари (роботи, послуги), а також цiни, якi склалися на ринку iдентичних (а за їх вiдсутностi - однорiдних) товарiв (робiт, послуг) у порiвняних економiчних (комерцiйних) умовах;

     14.1.220. рiк виготовлення транспортного засобу - календарна дата виготовлення транспортного засобу (день, мiсяць, рiк); для транспортних засобiв, календарну дату виготовлення яких визначити неможливо, - 1 сiчня року виготовлення, зазначеного в реєстрацiйних документах;

     14.1.221. ризик - ймовiрнiсть недекларування (неповного декларування) платником податкiв податкових зобов'язань, невиконання платником податкiв iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи;

     14.1.222. роботодавець - юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фiзичних осiб на пiдставi укладених трудових договорiв (контрактiв) та несе обов'язки iз сплати їм заробiтної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фiзичних осiб до бюджету, нарахувань на фонд оплати працi, iншi обов'язки, передбаченi законами.

     Для цiлей роздiлу IV цього Кодексу до роботодавця прирiвнюються юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл чи її представництво), постiйне представництво нерезидента або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) дохiд за виконання роботи та/або надання послуги згiдно iз цивiльно-правовим договором у разi, якщо буде встановлено, що вiдносини за таким договором фактично є трудовими;

     14.1.223. розмiщення вiдходiв - постiйне (остаточне) перебування або захоронення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи об'єктах (мiсцях розмiщення вiдходiв, сховищах, полiгонах, комплексах, спорудах, дiлянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органiв;

     14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав лiцензiю на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здiйснює виробництво, оброблення (перероблення), змiшування, розлив, навантаження-розвантаження, зберiгання, реалiзацiю пального на акцизному складi та має документи, що пiдтверджують право власностi або користування примiщеннями та/або територiєю, що вiдносяться до акцизного складу;

     14.1.2241. розпорядник акцизного складу пересувного - суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який є власником пального або здiйснює дiяльнiсть з виробництва спирту етилового та який з використанням транспортного засобу незалежно вiд того, кому належить такий транспортний засiб:

     реалiзує або зберiгає пальне або спирт етиловий;

     ввозить пальне на митну територiю Українi, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

     При переходi вiд одного суб'єкта господарювання до iншого права власностi на пальне або спирт етиловий, що перемiщується та/або зберiгається у транспортному засобi, вiдбувається змiна розпорядника акцизного складу пересувного.

     Не є розпорядником акцизного складу пересувного суб'єкт господарювання (перевiзник, експедитор), який здiйснює транспортування пального або спирту етилового;

     14.1.225. роялтi - будь-який платiж, в тому числi платiж, що сплачується користувачем об'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав на користь органiзацiй колективного управлiння, вiдповiдно до Закону України "Про ефективне управлiння майновими правами правовласникiв у сферi авторського права i (або) сумiжних прав", отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi, а саме на будь-якi лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiо- чи телевiзiйного мовлення, передачi (програми) органiзацiй мовлення, iншi аудiовiзуальнi твори, будь-якi права, якi охороняються патентом, будь-якi зареєстрованi торговельнi марки (знаки на товари i послуги), права iнтелектуальної власностi на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау).

     Не вважаються роялтi платежi, отриманi:

     як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмеженi функцiональним призначенням такої програми та її вiдтворення обмежене кiлькiстю копiй, необхiдних для такого використання (використання "кiнцевим споживачем");

     за придбання примiрникiв (копiй, екземплярiв) об'єктiв iнтелектуальної власностi, у тому числi в електроннiй формi, для використання за своїм функцiональним призначенням для кiнцевого споживання або для перепродажу такого примiрника (копiї, екземпляра);

     за придбання речей (у тому числi носiїв iнформацiї), в яких втiленi або на яких мiстяться об'єкти права iнтелектуальної власностi, визначенi в абзацi першому цього пiдпункту, у користування, володiння та/або розпорядження особи;

     за передачу прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi, якщо умови передачi прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi надають право особi, яка отримує такi права, продати або здiйснити вiдчуження в iнший спосiб права iнтелектуальної власностi або оприлюднити (розголосити) секретнi креслення, моделi, формули, процеси, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау), крiм випадкiв, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згiдно iз законодавством України;

     за передачу права на розповсюдження примiрникiв програмної продукцiї без права на їх вiдтворення або якщо їх вiдтворення обмежено використанням кiнцевим споживачем;

     14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фiзичною особою - пiдприємцем або провадить незалежну професiйну дiяльнiсть за умови, що така особа не є працiвником в межах такої пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi.

     Незалежна професiйна дiяльнiсть - участь фiзичної особи у науковiй, лiтературнiй, артистичнiй, художнiй, освiтнiй або викладацькiй дiяльностi, дiяльнiсть лiкарiв, приватних нотарiусiв, приватних виконавцiв, адвокатiв, арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв), аудиторiв, бухгалтерiв, оцiнщикiв, iнженерiв чи архiтекторiв, особи, зайнятої релiгiйною (мiсiонерською) дiяльнiстю, iншою подiбною дiяльнiстю за умови, що така особа не є працiвником або фiзичною особою - пiдприємцем (за виключенням випадку, передбаченого пунктом 65.9 статтi 65 цього Кодексу) та використовує найману працю не бiльш як чотирьох фiзичних осiб;

     14.1.2261. сервiсне обслуговування платникiв - надання адмiнiстративних, консультацiйних, довiдкових, iнформацiйних, електронних та iнших послуг, пов'язаних з реалiзацiєю прав та обов'язкiв платника вiдповiдно до вимог податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган;

     14.1.227. середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв - кiлькiсть працiвникiв у юридичних осiб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики, з урахуванням усiх найманих працiвникiв i осiб, що працюють за цивiльно-правовими договорами та за сумiсництвом бiльш як один календарний мiсяць, а також найманих працiвникiв представництв, фiлiй, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв в еквiвалентi повної зайнятостi, крiм найманих працiвникiв, якi перебувають у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами та у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством вiку;

(з 01.01.2025р. пункт 14.1 статтi 14 буде доповнено пiдпунктом 14.1.2271 вiдповiдно до абзацу другого пiдпункту 7 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     14.1.2272. синдикований фiнансовий кредит - кошти, що надаються кiлькома банками-резидентами та/або банками-нерезидентами, або нерезидентами, що квалiфiкуються як банкiвська установа згiдно iз законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами та/або нерезидентами, якi мають згiдно з вiдповiдним законодавством статус небанкiвських фiнансових установ, а також iноземною державою або її офiцiйними агентствами, мiжнародними фiнансовими органiзацiями та iншими кредиторами-нерезидентами (учасники синдикату кредиторiв) у межах одного кредитного договору в певних частках юридичним особам на визначений строк для цiльового використання та пiд процент. Виплата доходу учасникам синдикату кредиторiв може здiйснюватися через агента, номiнального утримувача (номiнального власника) або посередника щодо такого доходу;

     14.1.228. виключено;

     14.1.229. спецiально вiдведенi автостоянки - площа територiї (землi), що належить на правах власностi територiальнiй громадi або державi, яка визначається органами мiсцевого самоврядування iз встановленням правил щодо вiдповiдальностi за збереження транспортного засобу.

     До спецiально вiдведених автостоянок можуть належати комунальнi гаражi, стоянки, паркiнги (будiвлi, споруди, їх частини), якi побудованi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету з метою здiйснення органiзацiї паркування транспортних засобiв.

     Не належать до спецiально вiдведених автостоянок гаражi, автостоянки, власники або користувачi яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi, а також земельнi дiлянки, що належать до прибудинкових територiй;

     14.1.230. стацiонарне джерело забруднення - пiдприємство, цех, агрегат, установка або iнший нерухомий об'єкт, що зберiгає свої просторовi координати протягом певного часу i здiйснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти;

     14.1.231. розумна економiчна причина (дiлова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податкiв має намiр одержати економiчний ефект у результатi господарської дiяльностi.

     Економiчний ефект, зокрема, але не виключно, передбачає прирiст (збереження) активiв платника податкiв та/або їх вартостi, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

     Для цiлей оподаткування вважається, що операцiя здiйснена з нерезидентами, не має розумної економiчної причини (дiлової мети), якщо:

     головною цiллю або однiєю з головних цiлей операцiї є несплата (неповна сплата) суми податкiв та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податкiв;

     у зiставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такi товари, роботи (послуги), нематерiальнi активи, iншi предмети господарських операцiй, вiдмiннi вiд товарiв, у непов'язаних осiб.

     Цей пiдпункт застосовується для цiлей статтi 39 цього Кодексу, в тому числi при доведеннi обставин, що свiдчать про вiдсутнiсть дiлової мети, у випадках, визначених пунктом 140.5 статтi 140 цього Кодексу, якi передбачають застосування вiдповiдних положень статтi 39 цього Кодексу;

     14.1.232. сертифiкат фонду операцiй з нерухомiстю - цiнний папiр, що засвiдчує право його власника на отримання доходу вiд iнвестування в операцiї з нерухомiстю вiдповiдно до закону;

     14.1.233. сiльськогосподарськi угiддя - рiлля, багаторiчнi насадження, сiножатi, пасовища та перелоги;

     14.1.234. сiльськогосподарська продукцiя (сiльськогосподарськi товари) - продукцiя/товари, що пiдпадають пiд визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такi товари (продукцiя) вирощуються, вiдгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарiв (продукцiї), а також продукти обробки та переробки цих товарiв (продукцiї), якщо вони були придбанi або виробленi на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрiшньогосподарського споживання;

     14.1.235. сiльськогосподарський товаровиробник - юридична особа незалежно вiд органiзацiйно-правової форми або фiзична особа - пiдприємець, яка займається виробництвом сiльськогосподарської продукцiї та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрiшнiх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числi власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здiйснює операцiї з її постачання.

     Абзац другий виключено;

     14.1.236. виключено;

     14.1.237. спирт етиловий - всi види ректифiкованого та дистильованого спирту етилового, бiоетанол, iншi види спирту етилового, зазначенi у товарних позицiях 2207 та 2208 згiдно з УКТ ЗЕД;

     14.1.238. споруди - земельнi полiпшення, що не належать до будiвель i призначенi для виконання спецiальних технiчних функцiй;

     14.1.239. виключено;

     14.1.240. ставка земельного податку для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - законодавчо визначений рiчний розмiр плати за одиницю площi оподатковуваної земельної дiлянки;

     14.1.241. суб'єкт владних повноважень - у значеннi, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України;

     14.1.242. виключено;

     14.1.242. технiчний адмiнiстратор електронного кабiнету (далi - технiчний адмiнiстратор) - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, що здiйснює заходи iз розробки, створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення електронного кабiнету, вiдповiдає за виконання всiх етапiв життєвого циклу такого програмного забезпечення, за його технiчне i технологiчне забезпечення, впровадження, функцiонування, оновлення, модифiкацiю, усунення помилок, забезпечення цiлiсностi та автентичностi вихiдного програмного коду; здiйснює технiчнi та технологiчнi заходи з надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабiнету, вiдповiдає за збереження та захист даних цих електронних сервiсiв;

     14.1.243. виключено;

     14.1.244. товари - матерiальнi та нематерiальнi активи, у тому числi земельнi дiлянки, земельнi частки (паї), а також цiннi папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операцiях, крiм операцiй з їх випуску (емiсiї) та погашення.

     В цiлях оподаткування операцiй з перемiщення майна та енергiї через митний кордон України термiн "товари" вживається у значеннi, визначеному Митним кодексом України;

     14.1.245. товарний кредит - товари (роботи, послуги), що передаються резидентом або нерезидентом у власнiсть юридичних чи фiзичних осiб на умовах договору, що передбачає вiдстрочення остаточних розрахункiв на визначений строк та пiд процент. Товарний кредит передбачає передачу права власностi на товари (роботи, послуги) покупцевi (замовниковi) у момент пiдписання договору або в момент фiзичного отримання товарiв (робiт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно вiд часу погашення заборгованостi;

     14.1.246. виключено;

     14.1.247. торгiвля валютними цiнностями - операцiї, пов'язанi з переходом права власностi на нацiональну валюту України, iноземну валюту, платiжнi документи та iншi цiннi папери, вираженi у нацiональнiй валютi України, в iноземнiй валютi або банкiвських металах, банкiвськi метали;

     14.1.248. торгiвля iноземною валютою - валютнi операцiї, пов'язанi з переходом права власностi на валютнi цiнностi, за винятком операцiй, що здiйснюються мiж резидентами за умови, що такими валютними цiнностями є нацiональна валюта України, цiннi папери та чеки, вираженi у нацiональнiй валютi України;

     14.1.249. торгiвля у розстрочку - господарська операцiя, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарiв фiзичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кiнцевого розрахунку, на визначений строк та пiд процент.

     Торгiвля у розстрочку передбачає передачу товарiв у розпорядження покупця в момент здiйснення першого внеску (завдатку) з передачею права власностi на такi товари пiсля кiнцевого розрахунку.

     Правила торгiвлi у розстрочку фiзичним особам установлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14.1.250. виключено;

     14.1.251. транспортнi засоби, що використовувалися, - транспортнi засоби, на якi уповноваженими державними органами, в тому числi iноземними, виданi реєстрацiйнi документи, що дають право експлуатувати такi транспортнi засоби;

     14.1.2511. виключено;

     14.1.252. тютюновi вироби - сигарети з фiльтром або без фiльтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та iншi вироби з тютюну чи його замiнникiв для курiння, нюхання, смоктання чи жування;

     14.1.253. умовне звiльнення вiд оподаткування митними платежами - звiльнення вiд сплати митних платежiв, застосування якого передбачає дотримання певних умов та обмежень пiд час використання товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, розпорядження ними пiсля їх випуску;

     14.1.254. умовне звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть та акцизним податком у разi ввезення товарiв на митну територiю України - звiльнення (умовне повне або умовне часткове) вiд сплати нарахованого податкового зобов'язання у разi розмiщення товарiв у митних режимах, що передбачають звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму, встановлених Митним кодексом України;

     14.1.2541. уповноважений учасник (для цiлей статтi 39 цього Кодексу) - юридична особа у складi мiжнародної групи компанiй, уповноважена материнською компанiєю на пiдготовку та подання звiту в розрiзi країн щодо такої мiжнародної групи компанiй до податкового органу держави, у якiй зареєстрована така юридична особа або в якiй її дiяльнiсть приводить до утворення постiйного представництва;

     14.1.255. вiдступлення права вимоги - операцiя з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацiєю вартостi такого боргу кредитору або без такої компенсацiї;

     14.1.256. виключено;

     14.1.257. фiнансова допомога - фiнансова допомога, надана на безповоротнiй або поворотнiй основi.

     Безповоротна фiнансова допомога - це:

     сума коштiв, передана платнику податкiв згiдно з договорами дарування, iншими подiбними договорами або без укладення таких договорiв;

     сума безнадiйної заборгованостi, вiдшкодована кредитору позичальником пiсля списання такої безнадiйної заборгованостi;

     сума заборгованостi одного платника податкiв перед iншим платником податкiв, що не стягнута пiсля закiнчення строку позовної давностi;

     основна сума кредиту або депозиту, що наданi платнику податкiв без встановлення строкiв повернення такої основної суми, за винятком кредитiв, наданих пiд безстроковi облiгацiї, та депозитiв до запитання у банкiвських установах, а також сума процентiв, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

     абзац сьомий виключено.

     Поворотна фiнансова допомога - сума коштiв, що надiйшла платнику податкiв у користування за договором, який не передбачає нарахування процентiв або надання iнших видiв компенсацiй у виглядi плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення;

     14.1.2571. фiнансовий агент - банк або небанкiвська фiнансова установа, якi вiдповiдно до вимог цього Кодексу та iнших актiв законодавства зобов'язанi подавати звiт про пiдзвiтнi рахунки центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та нести вiдповiдальнiсть за порушення покладених на них обов'язкiв у порядку, встановленому законодавством. Регулятори ринкiв фiнансових послуг у межах повноважень, визначених статтею 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", встановлюють перелiки небанкiвських фiнансових установ, якi зобов'язанi виконувати обов'язки фiнансових агентiв вiдповiдно до вимог мiжнародних договорiв, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх пiдставi мiжвiдомчих договорiв. Не є фiнансовими агентами особи, звiльненi вiд надання iнформацiї про пiдзвiтнi рахунки вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA), а також iншого мiжнародного договору, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його пiдставi мiжвiдомчого договору;

     14.1.258. фiнансовий кредит - кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що квалiфiкується як банкiвська установа згiдно iз законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами i нерезидентами, якi мають згiдно з вiдповiдним законодавством статус небанкiвських фiнансових установ, а також iноземною державою або його офiцiйними агентствами, мiжнародними фiнансовими органiзацiями та iншими кредиторами - нерезидентами юридичнiй чи фiзичнiй особi на визначений строк для цiльового використання та пiд процент;

     14.1.2581. фiнансовий рахунок - рахунок, вiдкритий фiнансовим агентом, або договiр, укладений фiнансовим агентом. Для цiлей цього Кодексу до фiнансових рахункiв включаються банкiвськi рахунки, рахунки у цiнних паперах, iншi види рахункiв, договори, якi вiдповiдають критерiям, визначеним мiжнародним договором, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його пiдставi мiжвiдомчим договором;

     14.1.259. фонд банкiвського управлiння - кошти учасникiв фондiв банкiвського управлiння та iншi активи, що перебувають у довiрчому управлiннi уповноваженого банку вiдповiдно до закону;

     14.1.260. фрахт - винагорода (компенсацiя), що сплачується за договорами перевезення, найму або пiднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для:

     перевезення вантажiв та пасажирiв морськими або повiтряними суднами;

     перевезення вантажiв залiзничним або автомобiльним транспортом;

     14.1.261. цiльове призначення земельної дiлянки - використання земельної дiлянки за призначенням, визначеним на пiдставi документацiї iз землеустрою у встановленому законодавством порядку;

     14.1.262. частка сiльськогосподарського товаровиробництва для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу - питома вага доходу сiльськогосподарського товаровиробника, отриманого вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки, у загальнiй сумi його доходу, що враховується пiд час визначення права такого товаровиробника на реєстрацiю як платника податку;

     14.1.263. членами сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення для цiлей роздiлу IV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловiк або дружина, дiти такої фiзичної особи, у тому числi усиновленi.

     Членами сiм'ї фiзичної особи другого ступеня спорiднення для цiлей роздiлу IV цього Кодексу вважаються її рiднi брати та сестри, її баба та дiд з боку матерi i з боку батька, онуки;

     14.1.264. хронометраж - процес спостереження за веденням господарської дiяльностi платника податкiв, який здiйснюється пiд час проведення фактичних перевiрок та застосовується контролюючими органами з метою встановлення реальних показникiв щодо дiяльностi платника податкiв, яка здiйснюється на вiдповiдному мiсцi її провадження;

     14.1.265. штрафна санкцiя (фiнансова санкцiя, штраф) - плата у виглядi фiксованої суми та/або вiдсоткiв, що справляється з осiб, що вчинили податкове правопорушення або порушення iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, а також штрафнi санкцiї за порушення у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     14.1.266. касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V цього Кодексу - метод податкового облiку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштiв на рахунки платника податку, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у касу платника податкiв або дата отримання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним товарiв (послуг), а дата вiднесення сум податку до податкового кредиту визначається як дата списання коштiв з рахункiв платника податку, вiдкритих в установах банкiв, та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, дата видачi з каси платника податкiв або дата надання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв (послуг);

     14.1.267. позика - грошовi кошти, що надаються резидентами, якi є фiнансовими установами, або нерезидентами, крiм нерезидентiв, якi мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк iз зобов'язанням їх повернення та сплатою процентiв за користування сумою позики;

     14.1.268. пасивнi доходи - доходи, отриманi у виглядi:

     процентiв на поточний або депозитний (вкладний) банкiвський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спiлках, iнших процентiв (у тому числi дисконтних доходiв);

     процентного або дисконтного доходу за iменним ощадним (депозитним) сертифiкатом;

     плати (вiдсоткiв), що розподiляється вiдповiдно до пайових членських внескiв членiв кредитної спiлки;

     доходу, який виплачується компанiєю, що управляє активами iнституту спiльного iнвестування, на розмiщенi активи вiдповiдно до закону, включаючи дохiд, що виплачується (нараховується) емiтентом у результатi викупу (погашення) цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, який визначається як рiзниця мiж сумою, отриманою вiд викупу, та сумою коштiв або вартiстю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числi емiтенту) у зв'язку з придбанням таких цiнних паперiв, як компенсацiя їх вартостi;

     доходу за iпотечними цiнними паперами (iпотечними облiгацiями та сертифiкатами) вiдповiдно до закону;

     вiдсоткiв (дисконту), отриманих власником облiгацiї вiд їх емiтента вiдповiдно до закону;

     доходу за сертифiкатом фонду операцiй з нерухомiстю та доходу, отриманого платником податку в результатi викупу (погашення) управителем сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю в порядку, визначеному проспектом емiсiї сертифiкатiв;

     iнвестицiйного прибутку, включаючи прибуток вiд операцiй з державними цiнними паперами та з борговими зобов'язаннями Нацiонального банку України з урахуванням курсової рiзницi;

     роялтi;

     дивiдендiв;

     страхових виплат i вiдшкодувань;

     14.1.269. Platts - мiжнародна, глобальна унiфiкована система iнформацiйного монiторингу за динамiкою ринку та цiноутворенням у галузi добувної та паливно-енергетичної промисловостi;

     14.1.270. показники Platts - iндекси, що офiцiйно визначенi свiтовим iнформацiйним агентством Platts та є базою для використання суб'єктами господарської дiяльностi;

     14.1.271. дохiд суб'єктiв, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей, вiд операцiй з випуску та проведення лотерей складається з доходу, що залишився пiсля формування призового (виграшного) фонду та суми безнадiйної заборгованостi, визначеної пiдпунктом "е" пiдпункту 14.1.11 цього пункту.

     Дохiд суб'єктiв, якi здiйснюють випуск та проведення лотерей, що залишився пiсля формування призового (виграшного) фонду, - частина коштiв, що становить рiзницю мiж загальною сумою доходiв, отриманих вiд прийняття ставок у лотерею, та сумою сформованого призового (виграшного) фонду лотереї вiдповiдно до умов її проведення.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд загальною сумою доходiв, отриманих вiд прийняття ставок у лотерею, розумiється сума грошових коштiв, отриманих у готiвковiй та/або безготiвковiй формi в касу та/або на рахунки оператора лотерей;

     14.1.272. квас "живого" бродiння - напiй iз вмiстом спирту етилового не бiльше 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння квасного сусла, що вiдноситься до товарних позицiй 2202 та 2206 згiдно з УКТ ЗЕД;

     14.1.273. виключено;

     14.1.274. виключено;

     14.1.275. виключено;

     14.1.276. виключено;

     14.1.277. внутрiшнiй туризм для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - перемiщення в межах територiї України громадян України та/або осiб, якi постiйно проживають на територiї України, в пiзнавальних, професiйно-дiлових чи iнших цiлях.

     В'їзний туризм для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - прибуття на територiю України та/або перемiщення в межах територiї України осiб, якi постiйно не проживають на територiї України, в пiзнавальних, професiйно-дiлових чи iнших цiлях.

     14.1.2771. бюджетний грант - цiльова допомога у виглядi коштiв або майна, що надаються на безоплатнiй i безповоротнiй основi за рахунок коштiв державного та/або мiсцевих бюджетiв, мiжнародної технiчної допомоги для реалiзацiї проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторi креативних iндустрiй, спорту та iнших гуманiтарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелiк надавачiв бюджетних грантiв визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;

     14.1.278. система облiку даних реєстраторiв розрахункових операцiй (далi - СОД РРО) - iнформацiйна система, призначена для збору, зберiгання, використання даних реєстраторiв розрахункових операцiй та програмних реєстраторiв розрахункових операцiй (у тому числi електронних копiй розрахункових документiв та фiскальних звiтних чекiв, створених реєстраторами розрахункових операцiй та програмними реєстраторами розрахункових операцiй), перевiрки справжностi та достовiрностi розрахункових документiв.

     Користувачам-покупцям (споживачам) через Електронний кабiнет, що функцiонує вiдповiдно до статтi 421 цього Кодексу, забезпечується можливiсть:

     контролю справжностi та достовiрностi розрахункових документiв, що зберiгаються в СОД РРО.

     Порядок функцiонування СОД РРО визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     14.1.279. iнвестицiйне золото для цiлей роздiлу V цього Кодексу - золото у виглядi:

     а) зливкiв або пластин масою, прийнятою на ринках зливкового золота 995-ї або вищої проби, незалежно вiд того, чи воно представлене в цiнних паперах;

     б) золотих монет 900-ї або вищої проби, викарбуваних пiсля 1800 року, якi є або були законним платiжним засобом у країнi походження та продаються за цiною, яка не перевищує ринкову вартiсть золота, що мiститься в монетах, бiльше нiж на 80 вiдсоткiв.

     Ринковою вартiстю золота є вартiсть золота за облiковою цiною банкiвських металiв, що оприлюднюється Нацiональним банком України на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку України;

     14.1.280. активи фiзичної особи для цiлей пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу - грошовi активи фiзичної особи, майно, майновi права;

     14.1.281. грошовi активи фiзичної особи для цiлей пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу - кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах, розмiщенi на рахунках в українських та iноземних банках, грошовi внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, права грошової вимоги (у тому числi кошти, позиченi третiм особам за договором позики), оформленi у письмовiй формi з юридичною особою або нотарiально посвiдченi у разi виникнення права вимоги декларанта до фiзичної особи, а також активи у банкiвських металах, пам'ятнi банкноти та монети, електроннi грошi;

     14.1.282. резидент Дiя Сiтi - у значеннi, визначеному Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi";

     14.1.2821. резидент Дiя Сiтi - платник податку, що сплачує податок на прибуток пiдприємств на особливих умовах (далi - резидент Дiя Сiтi - платник податку на особливих умовах), - резидент Дiя Сiтi, який у порядку, передбаченому пунктом 141.10 статтi 141 цього Кодексу, обрав або перейшов на вiдповiдний режим оподаткування. Резиденти Дiя Сiтi, якi не обрали (не перейшли) на вiдповiдний режим оподаткування, сплачують податок на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах та вважаються резидентами Дiя Сiтi, що не є платниками податку на особливих умовах;

     14.1.283. спецiалiсти резидента Дiя Сiтi - гiг-спецiалiсти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в iнтересах) резидента Дiя Сiтi на пiдставi гiг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", та/або особи, якi перебувають iз резидентом Дiя Сiтi у трудових вiдносинах;

     14.1.284. реєстр Дiя Сiтi - у значеннi, визначеному Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi".

     14.2. Для цiлей цього Кодексу до цiнних паперiв прирiвнюються борговi зобов'язання Нацiонального банку України.

     14.3. Для цiлей цього Кодексу внесення (перерахування, надходження, сплата, зарахування) коштiв платником податку на єдиний рахунок у випадках, передбачених статтею 351 цього Кодексу, вважається внесенням (перерахуванням, надходженням, сплатою, зарахуванням) коштiв таким платником податку до бюджету.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI, вiд 04.11.2011р. N 4014-VI, вiд 22.12.2011р. N 4238-VI, вiд 24.05.2012р. N 4834-VI, вiд 07.06.2012р. N 4915-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 02.10.2012р. N 5412-VI, вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, вiд 06.12.2012р. N 5519-VI, вiд 04.07.2013р. N 404-VII, вiд 04.07.2013р. N 407-VII, вiд 04.07.2013р. N 408-VII, вiд 04.07.2013р. N 422-VII, вiд 24.10.2013р. N 657-VII, вiд 16.01.2014р. N 721-VII, змiни, внесенi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, втратили чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, вiд 23.02.2014р. N 767-VII, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 08.04.2014р. N 1191-VII,вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 07.10.2014р. N 1690-VII, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 28.12.2014р. N 72-VIII, вiд 09.04.2015р. N 321-VIII, вiд 15.07.2015р. N 609-VIII, вiд 17.07.2015р. N 652-VIII, вiд 17.07.2015р. N 655-VIII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 23.02.2017р. N 1910-VIII, вiд 07.09.2017р. N 2146-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII, вiд 08.11.2018р. N 2611-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII, вiд 20.09.2019р. N 129-IX, вiд 04.10.2019р. N 190-IX, вiд 03.12.2019р. N 323-IX, вiд 05.12.2019р. N 354-IX, вiд 18.12.2019р. N 391-IX, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 17.03.2020р. N 532-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX, вiд 04.11.2020р. N 962-IX, вiд 01.12.2020р. N 1016-IX, вiд 17.12.2020р. N 1117-IX, вiд 13.04.2021р. N 1383-IX, вiд 03.06.2021р. N 1525-IX, змiни, внесенi пунктом 1 роздiлу I Закону України вiд 03.06.2021р. N 1525-IX (щодо порядку оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з постачання нерезидентами електронних послуг фiзичним особам), застосовуються до податкових перiодiв, починаючи з 01.01.2022р., вiд 15.06.2021р. N 1539-IX, вiд 01.07.2021р. N 1605-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX, вiд 14.12.2021р. N 1946-IX, вiд 15.03.2022р. N 2120-IX)

     Стаття 15. Платники податкiв

     15.1. Платниками податкiв визнаються фiзичнi особи (резиденти i нерезиденти України), юридичнi особи (резиденти i нерезиденти України) та їх вiдокремленi пiдроздiли, якi мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять дiяльнiсть (операцiї), що є об'єктом оподаткування згiдно з цим Кодексом або податковими законами, i на яких покладено обов'язок iз сплати податкiв та зборiв згiдно з цим Кодексом.

     15.2. Кожний з платникiв податкiв може бути платником податку за одним або кiлькома податками та зборами.

     Стаття 16. Обов'язки платника податкiв

     16.1. Платник податкiв зобов'язаний:

     16.1.1. стати на облiк у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;

     16.1.2. вести в установленому порядку облiк доходiв i витрат, складати звiтнiсть, що стосується обчислення i сплати податкiв та зборiв;

     16.1.3. подавати до контролюючих органiв у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларацiї, звiтнiсть та iншi документи, пов'язанi з обчисленням i сплатою податкiв та зборiв;

     16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмiрах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

     16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органiв (у випадках, визначених законодавством) документи з облiку доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних iз визначенням об'єктiв оподаткування (податкових зобов'язань), первиннi документи, регiстри бухгалтерського облiку, фiнансову звiтнiсть, iншi документи, пов'язанi з обчисленням та сплатою податкiв та зборiв. У письмовiй вимозi обов'язково зазначаються конкретний перелiк документiв, якi повинен надати платник податкiв, та пiдстави для їх надання;

     16.1.6. подавати контролюючим органам iнформацiю, вiдомостi про суми коштiв, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пiльг (суми отриманих пiльг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пiльг - пiльг, що надаються за умови використання коштiв, вивiльнених у суб'єкта господарювання внаслiдок надання пiльги, у визначеному державою порядку);

     16.1.7. подавати контролюючим органам iнформацiю в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

     16.1.8. виконувати законнi вимоги контролюючих органiв щодо усунення виявлених порушень законiв з питань оподаткування та митної справи i пiдписувати акти (довiдки) про проведення перевiрки;

     16.1.9. не перешкоджати законнiй дiяльностi посадової особи контролюючого органу пiд час виконання нею службових обов'язкiв та виконувати законнi вимоги такої посадової особи;

     16.1.10. повiдомляти контролюючим органам за мiсцем облiку такого платника про його лiквiдацiю або реорганiзацiю протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення (крiм випадкiв, коли обов'язок здiйснювати таке повiдомлення покладено законом на орган державної реєстрацiї);

     16.1.11. повiдомляти контролюючi органи про змiну мiсцезнаходження юридичної особи та змiну мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     16.1.12. забезпечувати збереження документiв, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строкiв, установлених цим Кодексом;

     16.1.13. допускати посадових осiб контролюючого органу пiд час проведення ними перевiрок до обстеження примiщень, територiй (крiм житла громадян), що використовуються для одержання доходiв чи пов'язанi з утриманням об'єктiв оподаткування, а також для проведення перевiрок з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв у випадках, встановлених цим Кодексом;

     16.1.14. використовувати електронний кабiнет для листування з контролюючими органами в електроннiй формi у разi подання звiтностi в електроннiй формi, а також пiсля проходження електронної iдентифiкацiї он-лайн в електронному кабiнетi, крiм платникiв податкiв, якi вiдмовилися вiд використання електронного кабiнету в порядку, встановленому цим Кодексом, та платникiв податкiв, якi не визначили спосiб взаємодiї iз контролюючим органом;

     16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмета перевiрки, та їх документального пiдтвердження;

     16.1.16. визначати, змiнювати уповноважених осiб платника податкiв, якi мають право користуватися електронним кабiнетом, зокрема щодо пiдписання, подання, отримання ними документiв та iнформацiї через електронний кабiнет, та визначати їхнi повноваження.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX)

     Стаття 17. Права платника податкiв

     17.1. Платник податкiв має право:

     17.1.1. безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числi i через мережу Iнтернет, iнформацiю про податки та збори i нормативно-правовi акти, що їх регулюють, порядок облiку та сплати податкiв та зборiв, права та обов'язки платникiв податкiв, повноваження контролюючих органiв та їх посадових осiб щодо здiйснення податкового контролю;

     17.1.2. представляти свої iнтереси в контролюючих органах самостiйно, через податкового агента або уповноваженого представника;

     17.1.3. обирати самостiйно, якщо iнше не встановлено цим Кодексом, метод ведення облiку доходiв i витрат;

     17.1.4. користуватися податковими пiльгами за наявностi пiдстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.5. одержувати вiдстрочення, розстрочення сплати податкiв або податковий кредит в порядку i на умовах, встановлених цим Кодексом;

     17.1.6. бути присутнiм пiд час проведення перевiрок та надавати пояснення з питань, що виникають пiд час таких перевiрок, та за власною iнiцiативою пояснення з питань, що не запитувалися контролюючим органом, ознайомлюватися та отримувати акти (довiдки) перевiрок, проведених контролюючими органами, перед пiдписанням актiв (довiдок) про проведення перевiрки, у разi наявностi зауважень щодо змiсту (тексту) складених актiв (довiдок) пiдписувати їх iз застереженням та подавати контролюючому органу письмовi заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рiшення, дiї (бездiяльнiсть) контролюючих органiв (посадових осiб), у тому числi надану йому у паперовiй або електроннiй формi iндивiдуальну податкову консультацiю, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацiю;

     17.1.8. вимагати вiд контролюючих органiв проведення перевiрки вiдомостей та фактiв, що можуть свiдчити на користь платника податкiв;

     17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) вiдомостей про такого платника без його письмової згоди та вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю, державну, комерцiйну чи банкiвську таємницю та стали вiдомi пiд час виконання посадовими особами службових обов'язкiв, крiм випадкiв, коли це прямо передбачено законами;

     17.1.10. на залiк чи повернення надмiру сплачених, а також надмiру стягнутих сум податкiв та зборiв, пенi, штрафiв у порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.11. на повне вiдшкодування шкоди, заподiяної незаконними дiями (бездiяльнiстю) контролюючих органiв (їх посадових осiб), у встановленому законом порядку;

     17.1.12. виключено;

     17.1.13. самостiйно обирати спосiб взаємодiї з контролюючим органом в електроннiй формi через електронний кабiнет, якщо iнше не встановлено цим Кодексом;

     17.1.14. реалiзовувати через електронний кабiнет права та обов'язки, передбаченi цим Кодексом та якi можуть бути реалiзованi в електроннiй формi засобами електронного зв'язку;

     17.1.15. подавати декларацiю та iншi документи в паперовiй формi у разi виникнення технiчних та/або методологiчних помилок чи технiчного збою в роботi електронного кабiнету (наявнiсть помилки/збою має бути пiдтверджена технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету, або згiдно з повiдомленням на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або рiшенням суду), якщо подання таких документiв в електроннiй формi не є обов'язковим вiдповiдно до цього Кодексу;

     17.1.16. надавати за власною iнiцiативою письмовi пояснення та/або документи щодо обставин, якi пiдтверджують вiдсутнiсть його вини у вчиненому податковому правопорушеннi, в порядку, встановленому цим Кодексом;

     17.1.17. вiдкрито застосовувати технiчнi прилади i технiчнi засоби, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, засоби фото- i кiнозйомки, вiдеозапису; вiдкрито здiйснювати звукозапис, фото-, вiдеофiксацiю (вiдеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедiйну iнформацiю (фото, вiдео-, звукозапис) пiд час проведення перевiрок.

     17.2. Платник податку має також iншi права, передбаченi законом.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 24.05.2012р. N 4834-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 04.07.2013р. N 404-VII, вiд 24.10.2013р. N 657-VII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 18. Податковi агенти

     18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходiв, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податкiв до вiдповiдного бюджету вiд iменi та за рахунок коштiв платника податкiв.

     18.2. Податковi агенти прирiвнюються до платникiв податку i мають права та виконують обов'язки, встановленi цим Кодексом для платникiв податкiв.

     Стаття 19. Представники платника податкiв

     19.1. Платник податкiв веде справи, пов'язанi зi сплатою податкiв, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податкiв в податкових вiдносинах не позбавляє його права мати свого представника, як i участь податкового представника не позбавляє платника податкiв права на особисту участь у таких вiдносинах.

     19.2. Представниками платника податкiв визнаються особи, якi можуть здiйснювати представництво його законних iнтересiв та ведення справ, пов'язаних iз сплатою податкiв, на пiдставi закону або довiреностi. Довiренiсть, видана платником податкiв - фiзичною особою на представництво його iнтересiв та ведення справ, пов'язаних iз сплатою податкiв, має бути засвiдчена вiдповiдно до чинного законодавства.

     19.3. Представник платника податкiв користується правами, встановленими цим Кодексом для платникiв податкiв.

     Стаття 191. Функцiї контролюючих органiв

     191.1. Контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, виконують такi функцiї, крiм особливостей, передбачених для державних податкових iнспекцiй статтею 193 цього Кодексу:

     191.1.1. здiйснюють адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв, у тому числi проводять вiдповiдно до законодавства перевiрки та звiрки платникiв податкiв;

     191.1.2. контролюють своєчаснiсть подання платниками податкiв та платниками єдиного внеску передбаченої законом звiтностi (декларацiй, розрахункiв та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, зборiв, платежiв), своєчаснiсть, достовiрнiсть, повноту нарахування та сплати податкiв, зборiв, платежiв;

     191.1.3. надають адмiнiстративнi послуги платникам податкiв, зборiв, платежiв;

     191.1.4. здiйснюють контроль за встановленими законом строками проведення розрахункiв в iноземнiй валютi, за додержанням порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв, порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), проведення розрахункових операцiй, а також за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, наявнiстю торгових патентiв;

     191.1.5. здiйснюють контроль за додержанням виконавчими органами сiльських, селищних рад порядку прийняття та облiку податкiв i зборiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiстю i повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;

     191.1.6. здiйснюють контроль за правомiрнiстю бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть;

     191.1.7. реєструють та ведуть облiк платникiв податкiв, платникiв єдиного внеску, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням, проводять диференцiацiю платникiв податкiв;

     191.1.8. забезпечують достовiрнiсть та повноту облiку платникiв податкiв та платникiв єдиного внеску, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням;

     191.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиний банк даних про платникiв податкiв - юридичних осiб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючi органи;

     191.1.91. формують та ведуть Реєстр отримувачiв бюджетної дотацiї для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України";

     191.1.10. забезпечують ведення облiку податкiв, зборiв, платежiв та єдиного внеску;

     191.1.101. формують Реєстр набувачiв одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за найманих осiб (далi - Реєстр набувачiв одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання), розраховують розмiри сум одноразових компенсацiй суб'єктам господарювання, надсилають Реєстр набувачiв одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для надання такої компенсацiї, виконують iншi функцiї, пов'язанi з наданням одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання, вiдповiдно до Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2";

     191.1.11. забезпечують перегляд рiшень контролюючих органiв нижчого рiвня у встановленому законодавством порядку;

     191.1.12. виключено;

     191.1.13. здiйснюють лiцензування дiяльностi суб'єктiв господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв i рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, оптової торгiвлi спиртом, оптової та роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами i рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом;

     191.1.14. здiйснюють контроль у сферi виробництва, обiгу та реалiзацiї пiдакцизних товарiв, контроль за їх цiльовим використанням, забезпечують мiжгалузеву координацiю у цiй сферi;

     191.1.15. забезпечують контроль за прийняттям декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю), встановленi виробником або iмпортером, та узагальненням вiдомостей, зазначених у таких декларацiях, для органiзацiї роботи та контролю за повнотою обчислення i сплати акцизного податку;

     191.1.16. здiйснюють заходи щодо запобiгання та виявлення порушень законодавства у сферi виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;

     191.1.17. проводять роботу щодо боротьби з незаконним виробництвом, перемiщенням, обiгом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;

     191.1.18. органiзовують роботу, пов'язану iз замовленням марок акцизного податку, їх зберiганням, продажем, вiдбором зразкiв, з метою проведення експертизи щодо їх автентичностi та здiйснюють контроль за наявнiстю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, пачках (упаковках) тютюнових виробiв, ємностях (упаковках) з рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, пiд час їх транспортування, зберiгання i реалiзацiї;

     191.1.19. забезпечують контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, якi провадять роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких виробiв;

     191.1.20. забезпечують контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, якi провадять оптову або роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн на такi напої;

     191.1.21. органiзовують роботу та здiйснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податкiв, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцiй на його рахунках у банку;

     191.1.22. здiйснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та iнших платежiв;

     191.1.23. органiзовують роботу з виявлення, облiку, зберiгання, оцiнки та розпорядження безхазяйним майном та iншим майном, що переходить у власнiсть держави, а також з облiку, попередньої оцiнки, зберiгання майна, вилученого та конфiскованого за порушення митного i податкового законодавства;

     191.1.24. здiйснюють вiдстрочення, розстрочення та реструктуризацiю грошових зобов'язань та/або податкового боргу, недоїмки iз сплати єдиного внеску, а також списання безнадiйного податкового боргу;

     191.1.25. розробляють та надають пропозицiї щодо нормативно-правових актiв з питань, що належать до компетенцiї контролюючих органiв;

     191.1.26 виключено;

     191.1.27. забезпечують розвиток, впровадження та технiчне супроводження iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i технологiй, автоматизацiю процедур, зокрема органiзацiю впровадження електронних сервiсiв для суб'єктiв господарювання контролюючими органами;

     191.1.28. надають iндивiдуальнi податковi консультацiї, iнформацiйно-довiдковi послуги з питань податкового та iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи;

     191.1.29. забезпечують iнформування громадськостi про реалiзацiю державної податкової полiтики;

     191.1.30. розробляють пропозицiї до проектiв мiжнародних договорiв України з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених мiжнародних договорiв;

     191.1.31. надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, узагальнену практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску;

     191.1.32. органiзовують взаємодiю та обмiн iнформацiєю з державними органами iнших держав згiдно iз законодавством, мiжнародними договорами України, здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво у податковiй сферi;

     191.1.33. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, звiти та iнформацiю про надходження податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;

     191.1.34. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, iншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов'язань платникiв податкiв, застосування i своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) за порушення податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи;

     191.1.35. вживають заходiв до виявлення, аналiзу та перевiрки фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, щодо вiдповiдностi законодавству;

     191.1.36. забезпечують iншим державним органам у встановлених законом випадках доступ до iнформацiї з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     191.1.37. здiйснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненнi податкового боргу в мiжнародних правовiдносинах за запитами компетентних органiв iноземних держав;

     191.1.38. забезпечують стягнення сум простроченої заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевi) гарантiї, а також за кредитами iз бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та iншими законами України;

     191.1.39. здiйснюють вiдомчий контроль та внутрiшнiй аудит за додержанням вимог законодавства i виконанням службових обов'язкiв у контролюючих органах, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, що належать до сфери їх управлiння;

     191.1.40. органiзовують збiр податкової iнформацiї та вносять її до iнформацiйних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     191.1.41. органiзовує iнформацiйно-аналiтичне забезпечення та органiзовує автоматизацiю процесiв адмiнiстрування контролюючими органами;

     191.1.42. погоджують рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо встановлення ознак фiктивностi емiтента цiнних паперiв, а також щодо встановлення порядку визначення емiтента цiнних паперiв таким, що вiдповiдає ознакам фiктивностi;

     191.1.43. здiйснюють монiторинг виконання показникiв розрахункiв з бюджетом та державними цiльовими фондами, затверджених фiнансовими планами державних пiдприємств, господарських органiзацiй, у статутному капiталi яких є корпоративнi права, що належать державi, їхнiми дочiрнiми пiдприємствами;

     191.1.44. надають квалiфiкованi електроннi довiрчi послуги (як вiдокремленi пункти реєстрацiї квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику);

     191.1.45. звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством;

     191.1.46. використовують пiд час виконання своїх посадових (службових) обов'язкiв податкову iнформацiю з iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та iнших джерел, отриману в порядку та спосiб, визначений цим Кодексом;

     191.1.47. надають консультацiї платникам податкiв щодо користування iнформацiйно-телекомунiкацiйними системами пiд час сплати податкiв, зборiв;

     191.1.48. складають звiтнiсть щодо стану розрахункiв платникiв iз бюджетом та сплати єдиного внеску, а також iнших показникiв роботи за напрямами дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     191.1.49. iнформують органи державної влади про стан розрахункiв платникiв податкiв з бюджетами та сплати єдиного внеску;

     191.1.50. iнформують органи мiсцевого самоврядування про стан розрахункiв з мiсцевими бюджетами;

     191.1.51. здiйснюють контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є державна та/або комунальна власнiсть;

     191.1.52. здiйснюють контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивiдендiв на державну частку господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, а також господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв;

     191.1.53. подають органам мiсцевого самоврядування звiтнiсть, визначену пiдпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 цього Кодексу, у тому числi по платниках податкiв - юридичних особах;

     191.1.531. надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi цифрової економiки, iнформацiю, необхiдну для визначення вiдповiдностi юридичної особи вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пунктами 3, 10 частини другої та пунктом 3 частини третьої статтi 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi;

     191.1.54. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законом.

     191.2. Контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, виконують такi функцiї:

     191.2.1. органiзовують та здiйснюють ведення облiку i адмiнiстрування мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть, iнших податкiв, якi вiдповiдно до податкового, митного та iншого законодавства справляються у зв'язку iз ввезенням (пересиланням) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони, забезпечують контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязi платниками податкiв до вiдповiдного бюджету пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України та пiсля завершення операцiй з митного контролю та митного оформлення;

     191.2.2. формують та ведуть Єдиний державний реєстр авторизованих економiчних операторiв;

     191.2.3. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законом.

(Доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 06.12.2012р. N 5519-VI, вiд 04.07.2013р. N 404-VII, вiд 24.10.2013р. N 657-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 04.12.2020р. N 1072-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX, вiд 14.12.2021р. N 1946-IX)

     Стаття 192. Функцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, в частинi забезпечення формування та реалiзацiї податкової та митної полiтики

     192.1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, в частинi забезпечення формування та реалiзацiї податкової та митної полiтики виконує такi функцiї:

     192.1.1. здiйснює координацiю дiяльностi контролюючих органiв;

     192.1.2. затверджує нормативно-правовi акти з питань, що належать до компетенцiї контролюючих органiв;

     192.1.3. прогнозує, аналiзує надходження податкiв, зборiв, платежiв, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономiчних показникiв, законодавства, угод про вступ до мiжнародних органiзацiй, iнших мiжнародних договорiв України на надходження податкiв, зборiв, платежiв, надає пропозицiї щодо збiльшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

     192.1.4. узагальнює практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляє проекти нормативно-правових актiв;

     192.1.5. видає узагальнюючi податковi консультацiї вiдповiдно до цього Кодексу;

     192.1.6. здiйснює процедури взаємного узгодження вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про уникнення подвiйного оподаткування;

     192.1.7. виконує iншi функцiї, передбаченi законом.

(Доповнено статтею 192 згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 466-IX)

     Стаття 193. Функцiї державних податкових iнспекцiй

     193.1. Державнi податковi iнспекцiї:

     193.1.1. здiйснюють сервiсне обслуговування платникiв податкiв;

     193.1.2. здiйснюють реєстрацiю та ведення облiку платникiв податкiв та платникiв єдиного внеску, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням;

     193.1.3. формують та ведуть Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиний банк даних про платникiв податкiв - юридичних осiб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу;

     193.1.4. виконують iншi функцiї сервiсного обслуговування платникiв податкiв, визначенi законом.

(Доповнено статтею 193 згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 466-IX)

     Стаття 20. Права контролюючих органiв

     20.1. Контролюючi органи мають право:

     20.1.1. запрошувати платникiв податкiв, зборiв, платежiв або їхнiх представникiв для перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати податкiв, зборiв, платежiв, дотримання вимог законодавства з iнших питань, у тому числi законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи. Письмовi повiдомлення про такi запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня запрошення, в яких зазначаються пiдстави запрошення, дата i час, на якi запрошується платник податкiв (представник платника податкiв);

(змiни до статтi 20 щодо нової редакцiї пiдпункту 20.1.1 пункту 20.1 не внесенi. Порядок набрання чинностi зазначених змiн визначено в абзацi другому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII)

     20.1.11. аналiзувати фiнансовий стан платника податкiв, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою;

     20.1.2. для здiйснення функцiй, визначених законом, отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, у тому числi благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiй, усiх форм власностi у порядку, визначеному законодавством, довiдки, копiї документiв, засвiдченi пiдписом платника або його посадовою особою та скрiпленi печаткою (за наявностi), про фiнансово-господарську дiяльнiсть, отриманi доходи, видатки платникiв податкiв та iншу iнформацiю, пов'язану з обчисленням та сплатою податкiв, зборiв, платежiв, про дотримання вимог законодавства, здiйснення контролю за яким покладено на контролюючi органи, а також фiнансову i статистичну звiтнiсть у порядку та на пiдставах, визначених законом;

     20.1.3. отримувати безоплатно вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб, у тому числi вiд органiв, якi забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, документи i матерiали щодо платникiв податкiв, а у визначених цим Кодексом випадках - стосовно керiвникiв юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв-боржникiв;

     20.1.4. проводити вiдповiдно до законодавства перевiрки i звiрки платникiв податкiв (крiм Нацiонального банку України), у тому числi пiсля проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення;

     20.1.5. отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, а також вiд установ Нацiонального банку України, банкiв та iнших фiнансових установ довiдки у порядку, встановленому Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та цим Кодексом, довiдки та/або копiї документiв про наявнiсть банкiвських рахункiв, а на пiдставi рiшення суду - iнформацiю про обсяг та обiг коштiв на рахунках, у тому числi про ненадходження в установленi строки валютної виручки вiд суб'єктiв господарювання, iнформацiю про договори боржника про зберiгання цiнностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком;

     20.1.6. запитувати та вивчати пiд час проведення перевiрок первиннi документи, що використовуються в бухгалтерському облiку, регiстри, фiнансову, статистичну та iншу звiтнiсть, пов'язану з обчисленням i сплатою податкiв, зборiв, платежiв, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи;

     20.1.7. отримувати вiд платникiв податкiв, платникiв єдиного внеску та надавати у межах, передбачених законом, документи в електронному виглядi;

     20.1.8. пiд час проведення перевiрок у платникiв податкiв - фiзичних осiб, а також у посадових осiб платникiв податкiв - юридичних осiб та платникiв єдиного внеску перевiряти документи, що посвiдчують особу, а також документи, що пiдтверджують посаду посадових осiб та/або осiб, якi фактично здiйснюють розрахунковi операцiї;

     20.1.9. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд платникiв податкiв, що перевiряються, проведення iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, зняття залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, готiвки з використанням iнформацiї та документiв щодо результатiв такої iнвентаризацiї за наслiдками таких перевiрок або пiд час наступних заходiв податкового контролю;

     20.1.10. здiйснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обiгу готiвки (крiм банкiв), порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, торгових патентiв, за додержанням порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв;

     20.1.11. проводити контрольнi розрахунковi операцiї до початку перевiрки платника податкiв щодо дотримання ним порядку проведення готiвкових розрахункiв та застосування реєстраторiв розрахункових операцiй та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй. Товари, отриманi службовими (посадовими) особами контролюючих органiв пiд час проведення контрольної розрахункової операцiї, пiдлягають поверненню платнику податкiв у непошкодженому виглядi. У разi неможливостi повернення такого товару вiдшкодування витрат здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань захисту прав споживачiв;

     20.1.12. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд посадових або службових осiб платника податкiв залучення повноважних осiб для спiльного з працiвниками контролюючого органу зняття показань внутрiшнiх та зовнiшнiх лiчильникiв, якими обладнанi технiчнi пристрої, що використовуються у процесi провадження дiяльностi, що перевiряється;

     20.1.13. доступу пiд час проведення перевiрок до територiй, примiщень (крiм житла громадян) та iншого майна, що використовуються для провадження господарської дiяльностi та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходiв (прибутку), або пов'язанi з iншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

     20.1.14. у разi виявлення порушення вимог податкового чи iншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, надсилати платникам податкiв письмовi запити щодо надання засвiдчених належним чином копiй документiв;

     20.1.15. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, усунення виявлених порушень законодавства;

     20.1.16. користуватися у службових справах засобами зв'язку, що належать платникам податкiв, з їх дозволу або з дозволу посадових осiб таких платникiв;

     20.1.17. залучати у разi потреби фахiвцiв, експертiв та перекладачiв, застосовувати пiд час виконання податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, фотозйомку та вiдеозапис;

     20.1.18. визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов'язань платникiв податкiв;

     20.1.19. застосовувати до платникiв податкiв передбаченi законом фiнансовi (штрафнi) санкцiї (штрафи) за порушення податкового чи iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи; стягувати до бюджетiв та державних цiльових фондiв суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмiрi, встановлених цим Кодексом та iншими законами України; стягувати суми недоїмки iз сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевi) гарантiї, а також за кредитами iз бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та iншими законами України;

     20.1.20. одержувати безоплатно необхiднi вiдомостi для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, формування iнформацiйного фонду Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв вiд платникiв податкiв, а також Нацiонального банку України та його установ - про суми доходiв, виплачених фiзичним особам, та утриманих з них податкiв, зборiв, платежiв; вiд органiв, уповноважених проводити державну реєстрацiю суб'єктiв, видавати лiцензiї на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, - про державну реєстрацiю та видачу лiцензiй суб'єктам господарської дiяльностi; вiд органiв, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб, - про громадян, якi прибули на проживання до вiдповiдного населеного пункту чи вибули з нього; вiд органiв державної реєстрацiї актiв цивiльного стану - про фiзичних осiб, якi померли; iнформацiю, необхiдну для забезпечення реєстрацiї та облiку платникiв податкiв, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням;

     20.1.21. одержувати безоплатно вiд органiв статистики данi, необхiднi для використання у проведеннi аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi;

     20.1.22. отримувати вiд нотарiусiв за письмовим запитом iнформацiю про вступ фiзичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування;

     20.1.23. надавати вiдповiдно до закону iнформацiю з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та реєстру страхувальникiв органам державної влади, Пенсiйному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     20.1.24. отримувати безоплатно вiд органiв, що забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, необхiдну для здiйснення повноважень контролюючих органiв щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податкiв. У випадках, передбачених законом, податковий керуючий має право на безпосереднiй доступ до iнформацiї про боржникiв, якi мiстяться в державних базах даних i реєстрах, у тому числi електронних. Строк надання iнформацiйних довiдок цими органами на письмовi запити контролюючих органiв не може перевищувати п'яти робочих днiв з дня отримання таких запитiв;

     20.1.25. приймати рiшення про змiну основного та неосновного мiсця облiку великих платникiв податкiв, зняття їх з облiку та переведення до територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, що здiйснює податкове супроводження великих платникiв податкiв (його структурних пiдроздiлiв), та iнших територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     20.1.26. користуватися iнформацiйними базами даних державних органiв, державними, у тому числi урядовими, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами вiдповiдно до закону;

     20.1.27. застосовувати до фiнансових установ, якi не подали вiдповiдним контролюючим органам в установлений законом строк повiдомлення про вiдкриття або закриття рахункiв платникiв податкiв або розпочали здiйснення видаткових операцiй за рахунком платника податкiв до отримання повiдомлення вiдповiдного контролюючого органу про взяття рахунка на облiк у такого органу, фiнансовi (штрафнi) санкцiї (штрафи) в установленому цим Кодексом розмiрi;

     20.1.28. стягувати з банкiв та iнших фiнансових установ пеню за несвоєчасне виконання ними рiшень суду та доручень платникiв податкiв про сплату податкiв, зборiв, платежiв;

     20.1.29. приймати рiшення про розстрочення та вiдстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також про списання безнадiйного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством;

     20.1.30. звертатися до суду, у тому числi подавати позови до пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, щодо визнання оспорюванних правочинiв недiйсними та застосування визначених законодавством заходiв, пов'язаних iз визнанням правочинiв недiйсними, а також щодо стягнення в дохiд держави коштiв, отриманих за нiкчемними договорами;

     20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцiй платника податкiв на рахунках такого платника податкiв у банках та iнших фiнансових установах (крiм операцiй з видачi заробiтної плати та сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податкiв, погашення податкового боргу), у тому числi при недопущеннi посадових осiб контролюючих органiв до обстеження територiй та примiщень;

     20.1.32. звертатися до суду, якщо платник податкiв перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцiй на рахунках платника податкiв шляхом накладення арешту на цiннi папери та/або кошти та iншi цiнностi такого платника податкiв, що знаходяться в банку (крiм операцiй з видачi заробiтної плати та сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податкiв, погашення податкового боргу), та зобов'язання такого платника податкiв виконати законнi вимоги податкового керуючого, передбаченi цим Кодексом;

     20.1.33. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та iншi цiнностi, що знаходяться в банку, платника податкiв, який має податковий борг, у разi якщо у такого платника податкiв вiдсутнє майно та/або його балансова вартiсть менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

     20.1.34. звертатися до суду щодо стягнення коштiв платника податкiв, який має податковий борг, з рахункiв у банках, що обслуговують такого платника податкiв, на суму податкового боргу або його частини;

     20.1.341. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усiєї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податкiв, що перебуває у податковiй заставi;

     20.1.35. звертатися до суду щодо стягнення з дебiторiв платника податкiв, який має податковий борг, сум дебiторської заборгованостi, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податкiв;

     20.1.351. звертатися до суду щодо зобов'язання платника податкiв, який має податковий борг, укласти договiр щодо переведення права вимоги дебiторської заборгованостi цього платника на контролюючий орган;

     20.1.352. звертатися до суду щодо встановлення тимчасового обмеження у правi виїзду керiвникiв юридичних осiб або постiйних представництв нерезидентiв-боржникiв за межi України у разi невиконання податкового обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постiйного представництва нерезидента податкового боргу;

     20.1.36. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування або iнших показникiв податкової звiтностi у результатi застосування звичайних цiн;

     20.1.37. звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фiзичною особою - пiдприємцем пiдприємницької дiяльностi та/або про визнання недiйсними установчих (засновницьких) документiв суб'єктiв господарювання;

     20.1.38. звертатися до суду iз заявою про вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв у випадках, передбачених цим Кодексом;

     20.1.39. звертатися до суду iз заявами щодо порушення справ про банкрутство;

     20.1.40. звертатися до суду щодо застосування санкцiй, пов'язаних iз забороною органiзацiї i проведення азартних iгор на територiї України;

     20.1.401. звертатися до суду щодо визнання осiб пов'язаними на основi фактiв i обставин, що одна особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи;

     20.1.402. звертатися до суду щодо вилучення в дохiд держави (конфiскацiю) пального або спирту етилового, транспортних засобiв, ємностей та обладнання у разi виявлення фактiв, зазначених у статтi 228 цього Кодексу;

     20.1.41. складати стосовно платникiв податкiв - фiзичних осiб та посадових осiб платникiв податкiв - юридичних осiб протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та виносити постанови у справах про адмiнiстративнi правопорушення у порядку, встановленому законом;

     20.1.42. проводити аналiз та здiйснювати управлiння ризиками з метою визначення форм та обсягiв податкового контролю;

     20.1.43. проводити у визначеному законодавством порядку перевiрку показникiв, пов'язаних iз визначенням об'єктiв оподаткування та iз своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплатою усiх передбачених цим Кодексом податкiв та зборiв, виконанням законодавства з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи;

     20.1.44. проводити перевiрку правильностi та повноти визначення фiнансового результату до оподаткування згiдно з бухгалтерським облiком вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     20.1.45. здiйснювати щоденну обробку даних та iнформацiї електронного кабiнету, необхiдних для виконання покладених на них функцiй з адмiнiстрування податкового законодавства та законодавства з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, що включає, зокрема, прийняття, обробку та аналiз документiв та даних платникiв податкiв, здiйснення повноважень, передбачених законом, якi можуть бути реалiзованi в електроннiй формi за допомогою засобiв електронного зв'язку;

     20.1.46. пiд час проведення перевiрки та розгляду результатiв перевiрки отримувати письмовi пояснення вiд посадових (службових) осiб з питань, що стосуються предмета перевiрки, та їх документальне пiдтвердження, у тому числi щодо здiйснення особою господарської дiяльностi без державної реєстрацiї;

     20.1.47. отримувати пояснення вiд роботодавцiв та/або їх працiвникiв, та/або осiб, праця яких використовується без документального оформлення, пiд час проведення перевiрок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числi без документального оформлення) заробiтної плати, у тому числi внаслiдок неукладення платником податкiв трудових договорiв з найманими особами згiдно iз законом;

     20.1.48. вiдкрито застосовувати технiчнi прилади i технiчнi засоби, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, засоби фото- i кiнозйомки, вiдеозапису; вiдкрито здiйснювати звукозапис, фото-, вiдеофiксацiю (вiдеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедiйну iнформацiю (фото, вiдео-, звукозапис) пiд час проведення перевiрок;

     20.1.49. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом.

     20.11. Контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, мають право:

     20.11.1. одержувати безоплатно в установленому порядку вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, платникiв податкiв iнформацiю, документи i матерiали, що стосуються облiку i адмiнiстрування мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть, iнших податкiв, якi вiдповiдно до податкового, митного та iншого законодавства справляються у зв'язку iз ввезенням (пересиланням) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони;

     20.11.2. проводити аналiз та здiйснювати управлiння ризиками з метою визначення форм та обсягiв митного контролю;

     20.11.3. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом.

     20.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, приймає рiшення про реєстрацiю / вiдмову в реєстрацiї податкових накладних / розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     20.3. Контролюючим органам забороняється вимагати вiд платника податкiв надання:

     iнформацiї, що була отримана контролюючим органом ранiше в установленому законом порядку, в тому числi iнформацiї, що мiститься та опрацьовується в iнформацiйних базах, що ведуться вiдповiдно до статтi 74 цього Кодексу;

     документiв, у яких мiстяться вiдомостi, внесенi до вiдповiдних iнформацiйних баз, що ведуться вiдповiдно до статтi 74 цього Кодексу.

     20.4. Керiвник територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу (його структурних пiдроздiлiв) повноваження на виконання певних функцiй, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, в межах повноважень, визначених вiдповiдним положенням про такий територiальний орган.

     Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, повноваження на виконання певних функцiй, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, iншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, законодавством про державну службу та iншими законами.

     Перелiк делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та положеннями про територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та пiдлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Керiвники територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, призначаються на посади та звiльняються з посади керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiдповiдно до законодавства про державну службу без погодження з головами мiсцевих державних адмiнiстрацiй.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 07.07.2011р. N 3609-VI, вiд 24.05.2012р. N 4834-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 06.12.2012р. N 5519-VI, вiд 04.07.2013р. N 404-VII, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 28.12.2014р. N 72-VIII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 20.09.2019р. N 129-IX, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 21. Обов'язки i вiдповiдальнiсть посадових та службових осiб контролюючих органiв

     21.1. Посадовi та службовi особи контролюючих органiв зобов'язанi:

     21.1.1. дотримуватися Конституцiї України та дiяти виключно у вiдповiдностi з цим Кодексом та iншими законами України, iншими нормативними актами;

     21.1.2. забезпечувати сумлiнне виконання покладених на контролюючi органи функцiй;

     21.1.3. забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органiв вiдповiдно до їх повноважень;

     21.1.4. не допускати порушень прав та охоронюваних законом iнтересiв громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй;

     21.1.5. коректно та уважно ставитися до платникiв податкiв, їх представникiв та iнших учасникiв вiдносин, що виникають пiд час реалiзацiї норм цього Кодексу та iнших законiв, не принижувати їх честi та гiдностi;

     21.1.6. не допускати розголошення iнформацiї з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберiгається пiд час реалiзацiї функцiй, покладених на контролюючi органи.

     Не вважається розголошенням iнформацiї з обмеженим доступом та/або поширенням персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних надання контролюючим органом на користь органiв мiсцевого самоврядування iнформацiї, передбаченої абзацом сьомим пiдпункту 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 цього Кодексу;

     21.1.7. надавати органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування на їх письмовий запит вiдкриту податкову iнформацiю в порядку, встановленому законом;

     21.1.8. оприлюднювати на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, перелiк уповноважених осiб контролюючих органiв, визначених пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцiй у випадках, передбачених цим Кодексом;

     21.1.81. оприлюднювати на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, перелiк уповноважених осiб контролюючих органiв, визначених пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцiй у випадках, передбачених цим Кодексом та Митним кодексом України;

     21.1.9. використовувати данi та iнформацiю, отриманi через електронний кабiнет, необхiднi для виконання покладених на них функцiй з адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв та реалiзацiї державної податкової та державної митної полiтики в межах наданих їм повноважень;

     21.1.10. вносити до iнформацiйних баз даних iнформацiю з документiв, отриманих вiд платникiв податкiв у паперовiй формi, а також iнформацiю про взаємодiю з платниками податкiв, отриману в iншiй формi;

     21.1.11. невiдкладно розмiстити на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, повiдомлення про виявлення технiчних та/або методологiчних помилок чи технiчного збою в роботi електронного кабiнету iз зазначенням дати та часу їх початку, а також невiдкладно вжити всiх необхiдних заходiв для усунення таких технiчних та/або методологiчних помилок чи технiчного збою, за результатами яких розмiстити на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, повiдомлення про їх усунення iз зазначенням дати та часу їх завершення.

     21.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язкiв посадовi (службовi) особи контролюючих органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом;

     21.2.1. за прийняття неправомiрного рiшення, яким визначаються податковi (грошовi) зобов'язання платнику податкiв, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка прийняла таке рiшення, а також безпосереднiй керiвник такої посадової особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Повторне протягом останнiх дванадцяти мiсяцiв прийняття неправомiрного рiшення, яким визначаються податковi (грошовi) зобов'язання платникiв податкiв, посадовою (службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла таке рiшення, є пiдставою для застосування до такої посадової (службової) особи дисциплiнарного стягнення у порядку, передбаченому законом.

     21.2.2. Незаконна вiдмова у наданнi iндивiдуальної податкової консультацiї є пiдставою для застосування до винної посадової (службової) особи контролюючого органу дисциплiнарного стягнення у порядку, передбаченому законом.

     21.3. Шкода, завдана платнику податкiв неправомiрними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю посадової або службової особи контролюючого органу, вiдшкодовується за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених для фiнансування цього органу, незалежно вiд вини цiєї особи.

     21.4. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою вiдповiдальнiсть в порядку регресу в розмiрi виплаченого з бюджету вiдшкодування через неправомiрнi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть цiєї посадової (службової) особи.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 22. Об'єкт оподаткування

     22.1. Об'єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохiд (прибуток) або його частина, обороти з реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), операцiї з постачання товарiв (робiт, послуг) та iншi об'єкти, визначенi податковим законодавством, з наявнiстю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.

     Стаття 23. База оподаткування

     23.1. Базою оподаткування визнаються конкретнi вартiснi, фiзичнi або iншi характеристики певного об'єкта оподаткування.

     База оподаткування - це фiзичний, вартiсний чи iнший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка i який використовується для визначення розмiру податкового зобов'язання.

     23.2. База оподаткування i порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо.

     23.3. У випадках, передбачених цим Кодексом, один об'єкт оподаткування може утворювати кiлька баз оподаткування для рiзних податкiв.

     23.4. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна вартiсна, фiзична або iнша характеристика певного об'єкта оподаткування може бути базою оподаткування для рiзних податкiв.

     Стаття 24. Одиниця вимiру бази оподаткування

     24.1. Одиницею вимiру бази оподаткування визнається конкретна вартiсна, фiзична або iнша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку.

     24.2. Одиниця вимiру бази оподаткування є єдиною для розрахунку i облiку податку.

     24.3. Однiй базi оподаткування повинна вiдповiдати одна одиниця вимiру бази оподаткування.

     Стаття 25. Ставка податку

     25.1. Ставкою податку визнається розмiр податкових нарахувань на (вiд) одиницю (одиницi) вимiру бази оподаткування.

     Стаття 26. Базова (основна) ставка податку

     26.1. Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що визначена такою для окремого податку вiдповiдним роздiлом цього Кодексу.

     26.2. У випадках, передбачених цим Кодексом, пiд час обчислення одного i того самого податку можуть використовуватися декiлька базових (основних) ставок.

     Стаття 27. Гранична ставка податку

     27.1. Граничною ставкою податку визнається максимальний або мiнiмальний розмiр ставки за певним податком, встановлений цим Кодексом.

     Стаття 28. Абсолютна та вiдносна ставки податку

     28.1. Абсолютною (специфiчною) є ставка податку, згiдно з якою розмiр податкових нарахувань встановлюється як фiксована величина стосовно кожної одиницi вимiру бази оподаткування.

     28.2. Вiдносною (адвалорною) визнається ставка податку, згiдно з якою розмiр податкових нарахувань встановлюється у вiдсотковому або кратному вiдношеннi до одиницi вартiсного вимiру бази оподаткування.

     Стаття 29. Обчислення суми податку

     29.1. Обчислення суми податку здiйснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку iз/без застосуванням вiдповiдних коефiцiєнтiв.

     29.2. Специфiчнi ставки, фiксованi ставки та показники, встановленi цим Кодексом у вартiсному вимiрi, пiдлягають iндексацiї в порядку, визначеному цим Кодексом.

     Стаття 30. Податковi пiльги

     30.1. Податкова пiльга - передбачене податковим та митним законодавством звiльнення платника податкiв вiд обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмiрi за наявностi пiдстав, визначених пунктом 30.2 цiєї статтi.

     30.2. Пiдставами для надання податкових пiльг є особливостi, що характеризують певну групу платникiв податкiв, вид їх дiяльностi, об'єкт оподаткування або характер та суспiльне значення здiйснюваних ними витрат.

     30.3. Платник податкiв вправi використовувати податкову пiльгу з моменту виникнення вiдповiдних пiдстав для її застосування i протягом усього строку її дiї.

     30.4. Платник податкiв вправi вiдмовитися вiд використання податкової пiльги (крiм податкових пiльг з податку на додану вартiсть) чи зупинити її використання на один або декiлька податкових перiодiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом. Податковi пiльги, не використанi платником податкiв, не можуть бути перенесенi на iншi податковi перiоди, зарахованi в рахунок майбутнiх платежiв з податкiв та зборiв або вiдшкодованi з бюджету.

     30.5. Податковi пiльги, порядок та пiдстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економiчної конкуренцiї виключно цим Кодексом, рiшеннями Верховної Ради Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, прийнятими вiдповiдно до цього Кодексу.

     30.6. Суми податку та збору, не сплаченi суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг, облiковуються таким суб'єктом - платником податкiв. Облiк зазначених коштiв ведеться в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     30.7. Контролюючi органи складають зведену iнформацiю про суми податкових пiльг юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та визначають втрати доходiв бюджету внаслiдок надання податкових пiльг.

     30.8. Контролюючi органи здiйснюють контроль за правильнiстю надання та облiку податкових пiльг, а також їх цiльовим використанням, за наявностi законодавчого визначення напрямiв використання (щодо умовних податкових пiльг) та своєчасним поверненням коштiв, не сплачених до бюджету внаслiдок надання пiльги, у разi її надання на поворотнiй основi.

     30.9. Податкова пiльга надається шляхом:

     а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

     б) зменшення податкового зобов'язання пiсля нарахування податку та збору;

     в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

     г) звiльнення вiд сплати податку та збору.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX)

     Стаття 31. Строк сплати податку та збору

     31.1. Строком сплати податку та збору визнається перiод, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку iз сплати конкретного виду податку i завершується останнiм днем строку, протягом якого такий податок чи збiр повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збiр, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

     Момент виникнення податкового обов'язку платника податкiв, у тому числi податкового агента, визначається календарною датою.

     31.2. Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, мiсяцями, декадами, тижнями, днями або вказiвкою на подiю, що повинна настати або вiдбутися.

     31.3. Строк сплати податку та збору встановлюється вiдповiдно до податкового законодавства для кожного податку окремо. Змiна платником податку, податковим агентом або представником платника податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати податку та збору забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

     Стаття 32. Змiна строку сплати податку та збору

     32.1. Змiна строку сплати податку та збору здiйснюється шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на бiльш пiзнiй строк.

     32.2. Змiна строку сплати податку здiйснюється у формi:

     вiдстрочки;

     розстрочки;

     абзац виключено.

     32.3. Змiна строку сплати податку не скасовує дiючого i не створює нового податкового обов'язку.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 657-VII)

     Стаття 33. Податковий перiод

     33.1. Податковим перiодом визнається встановлений цим Кодексом перiод часу, з урахуванням якого вiдбувається обчислення та сплата окремих видiв податкiв та зборiв.

     33.2. Податковий перiод може складатися з кiлькох звiтних перiодiв.

     33.3. Базовий податковий (звiтний) перiод - перiод, за який платник податкiв зобов'язаний здiйснювати розрахунки податкiв, подавати податковi декларацiї (звiти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податкiв та зборiв, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостiйно визначити суму податкового зобов'язання платника податку.

     Стаття 34. Види податкового перiоду

     34.1. Податковим перiодом може бути:

     34.1.1. календарний рiк;

     34.1.2. календарне пiврiччя;

     34.1.3. календарнi три квартали;

     34.1.4. календарний квартал;

     34.1.5. календарний мiсяць;

     34.1.6. календарний день.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI, вiд 24.05.2012р. N 4834-VI)

     Стаття 35. Порядок сплати податкiв та зборiв

     35.1. Сплата податкiв та зборiв здiйснюється в грошовiй формi у нацiональнiй валютi України, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

     35.2. Сплата податкiв та зборiв здiйснюється в готiвковiй або безготiвковiй формi, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

     Для цiлей цього Кодексу обов'язок платника податку щодо сплати податкiв та зборiв на єдиний рахунок, визначений статтею 351 цього Кодексу, вважається виконаним з моменту, коли iнiцiювання переказу є завершеним для такого платника податкiв згiдно iз Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi".

     35.3. Порядок сплати податкiв та зборiв встановлюється цим Кодексом або законами з питань митної справи для кожного податку окремо.

     35.4. На офiцiйному веб-порталi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднюється:

     щоденно iнформацiя про суб'єктiв господарювання, якi мають податковий борг, iз зазначенням керiвникiв таких суб'єктiв господарювання та сум податкового боргу в розрiзi платежiв i територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iз зазначенням керiвникiв таких територiальних органiв;

     щомiсячно:

     iнформацiя щодо сплати податкiв суб'єктами природних монополiй та суб'єктами господарювання, якi є платниками рентної плати за користування надрами;

     iнформацiя про фiзичних осiб, якi мають податковий борг, iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi (за наявностi), дати народження фiзичної особи, сум податкового боргу в розрiзi платежiв i територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iз зазначенням керiвникiв таких територiальних органiв;

     iнформацiя щодо сплати податкiв i зборiв суб'єктами господарювання, якi зареєстрованi платниками акцизного податку з реалiзацiї пального, та/або отримали лiцензiї на право виробництва або зберiгання пального (крiм зберiгання пального, яке не реалiзується iншим особам i використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрiбної торгiвлi пальним.

     Форма такої iнформацiї та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Контролюючий орган не несе вiдповiдальностi за оприлюднення iнформацiї, передбаченої у цьому пунктi, яка є помилковою, внаслiдок зазначення платником податкiв неправильних реквiзитiв у документах про сплату податкiв i зборiв, невиконання обов'язку щодо надання контролюючим органам iнформацiї про змiну у своїх даних чи даних про об'єкти оподаткування або з iнших причин, незалежних вiд контролюючих органiв.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 04.10.2019р. N 190-IX, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 351. Єдиний рахунок

     351.1. Єдиний рахунок - це рахунок, вiдкритий у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який може використовуватися платником податкiв для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податкiв та зборiв, передбачених цим Кодексом, єдиного внеску та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи.

     Єдиний рахунок не може використовуватися платником податкiв для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартiсть, акцизного податку з реалiзацiї пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями.

     351.2. Повiдомлення про використання або про вiдмову вiд використання єдиного рахунку подається платником податкiв в електроннiй формi через електронний кабiнет у порядку, встановленому статтею 421 цього Кодексу.

     Платник податкiв має право повiдомити про використання або про вiдмову вiд використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.

     Використання єдиного рахунку платником податкiв розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повiдомлення про використання єдиного рахунку.

     У разi вiдмови платника податкiв вiд використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з першого числа мiсяця наступного календарного року.

     351.3. З початком використання єдиного рахунку платник податкiв зобов'язаний здiйснювати сплату грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податкiв та зборiв, єдиного внеску, iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, через єдиний рахунок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим пункту 351.1 цiєї статтi.

     У разi порушення положень, визначених абзацом першим цього пункту, кошти, сплаченi таким платником податку на iншi рахунки, вiдкритi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податкiв та зборiв, єдиного внеску, iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов'язаннями.

     351.4. Для перерахування коштiв, що надходять на єдиний рахунок, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, щоденно, крiм вихiдних, святкових та неробочих днiв, формує, пiдписує та надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, зведений реєстр платежiв з єдиного рахунку iз зазначенням платiжних реквiзитiв отримувачiв коштiв та iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства.

     Зведений реєстр платежiв з єдиного рахунку включає данi всiх реєстрiв платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремих платникiв податкiв.

     Зведений реєстр платежiв з єдиного рахунку є пiдставою для центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, для перерахування платежiв зазначеним у ньому отримувачам.

     351.5. Для формування реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, керується:

     податковою iнформацiєю, що мiститься в поданих платником податкiв розрахункових документах на зарахування коштiв на єдиний рахунок;

     податковою iнформацiєю, що мiститься в поданих платником податкiв податкових декларацiях (розрахунках), за якими настав строк сплати податкових зобов'язань вiдповiдно до положень цього Кодексу, з урахуванням даних поданих уточнюючих декларацiй (розрахункiв);

     вiдомостями, що мiстяться в поданих платниками звiтах з єдиного внеску, за якими настав строк сплати зобов'язань вiдповiдно до положень Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     iншою податковою iнформацiєю вiдповiдно до положень цього Кодексу.

     Розрахунковi документи на зарахування коштiв на єдиний рахунок використовуються для сплати платежiв, передбачених абзацом першим пункту 351.1 цiєї статтi.

     Податковi декларацiї (розрахунки, звiти з єдиного внеску), за якими настав строк сплати податкових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску), використовуються для сплати вiдповiдних платежiв, якщо обов'язок щодо здiйснення такої сплати вiдповiдно до цього Кодексу, Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", iнших актiв законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, виникає пiсля подання платником податкiв податкової декларацiї.

     351.6. Реєстр платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв формується щоденно, крiм вихiдних, святкових та неробочих днiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у межах коштiв, сплачених на єдиний рахунок таким платником податкiв, та з урахуванням наявних у такого платника сум помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань вiдповiдно до пункту 351.8 цього Кодексу з дотриманням такої черговостi сплати:

     у першу чергу - недоїмка з єдиного внеску;

     у другу чергу - податковий борг у межах вiдповiдного податку або збору, заборгованостi з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, згiдно з черговiстю його виникнення, з урахуванням положень пункту 131.2 статтi 131 цього Кодексу;

     у третю чергу - грошовi зобов'язання, визначенi на пiдставi податкових повiдомлень-рiшень, у хронологiчному порядку надходження розрахункових документiв на зарахування коштiв на єдиний рахунок, якщо такi розрахунковi документи мiстять iнформацiю про дату та номер вiдповiдного податкового повiдомлення-рiшення;

     у четверту чергу - визначенi платником податку (податковим агентом) грошовi зобов'язання iз загальнодержавних податкiв та зборiв, мiсцевих податкiв, єдиного внеску у хронологiчному порядку надходження розрахункових документiв на зарахування коштiв на єдиний рахунок, якщо такi розрахунковi документи мiстять iнформацiю про призначення вiдповiдного платежу та його одержувача;

     у п'яту чергу - грошовi зобов'язання iз загальнодержавних податкiв та зборiв у хронологiчному порядку надходження податкових декларацiй (розрахункiв) у сумi податкових зобов'язань вiдповiдного податкового перiоду, з урахуванням строкiв сплати;

     у шосту чергу - грошовi зобов'язання з мiсцевих податкiв у хронологiчному порядку надходження податкових декларацiй (розрахункiв) у сумi податкових зобов'язань вiдповiдного податкового перiоду, з урахуванням строкiв сплати;

     у сьому чергу - iншi платежi, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, у хронологiчному порядку надходження розрахункових документiв на зарахування коштiв на єдиний рахунок, якщо такi розрахунковi документи мiстять iнформацiю про призначення вiдповiдного платежу та його одержувача.

     351.7. При формуваннi Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв з метою визначення одержувачiв платежiв з коштiв, що надходять на єдиний рахунок, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, використовує:

     iнформацiю про одержувача платежу, зазначену платником податкiв у вiдповiдному розрахунковому документi на зарахування коштiв на єдиний рахунок. Якщо одержувачiв декiлька, також враховується iнформацiя про розподiл коштiв мiж ними, у разi її зазначення;

     iнформацiю про одержувача платежу, зазначену платником податкiв у декларацiї (розрахунку, звiтi з єдиного внеску) з вiдповiдного платежу з коштiв, що надходять на єдиний рахунок, з урахуванням даних останньої уточнюючої декларацiї (розрахунку, звiту з єдиного внеску). Якщо одержувачiв декiлька, враховується прiоритетнiсть розподiлу коштiв, визначена платником податкiв у такiй податковiй декларацiї (розрахунку, звiтi з єдиного внеску).

     У разi виявлення помилок чи розбiжностей у зазначенiй платником податкiв iнформацiї у розрахунковому документi на зарахування коштiв на єдиний рахунок, внаслiдок чого центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, не може визначити належнiсть платежу вiдповiдному одержувачу, сума такого платежу (його частина) не включається до Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв та вважається помилково сплаченими грошовими зобов'язаннями. При цьому платнику податкiв у день формування Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв надсилається повiдомлення в електронний кабiнет про виявленi помилки чи розбiжностi.

     351.8. Суми помилково та/або надмiру сплачених платником податкiв грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску) i пенi, за даними контролюючого органу, вважаються коштами, що надiйшли на єдиний рахунок, i враховуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, при формуваннi Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв на дату формування такого Реєстру.

     Платник податкiв має право через електронний кабiнет визначити напрям використання суми помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi, наявних на дату формування Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв, якi повиннi враховуватися при формуваннi такого Реєстру.

     Положення цього пункту не позбавляють платника податкiв права на повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань i пенi у порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу.

     351.9. Реєстр платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв, який був надiсланий до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, у складi зведеного реєстру платежiв з єдиного рахунку, стає доступним для перегляду таким платником податку через електронний кабiнет у порядку, передбаченому статтею 421 цього Кодексу.

     351.10. Порядок функцiонування єдиного рахунку та виконання норм цiєї статтi центральними органами виконавчої влади встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Доповнено статтею 351 згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 190-IX)

     Стаття 36. Податковий обов'язок

     36.1. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку i строки, визначенi цим Кодексом, законами з питань митної справи.

     36.2. Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором.

     36.3. Податковий обов'язок є безумовним i першочерговим стосовно iнших неподаткових обов'язкiв платника податкiв, крiм випадкiв, передбачених законом.

     36.4. Виконання податкового обов'язку може здiйснюватися платником податкiв самостiйно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

     36.5. Вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податкiв, крiм випадкiв, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

     Стаття 37. Виникнення, змiна i припинення податкового обов'язку

     37.1. Пiдстави для виникнення, змiни i припинення податкового обов'язку, порядок i умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

     37.2. Податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими цей Кодекс та закони з питань митної справи пов'язує сплату ним податку.

     37.3. Пiдставами для припинення податкового обов'язку, крiм його виконання, є:

     37.3.1. лiквiдацiя юридичної особи;

     37.3.2. смерть фiзичної особи, визнання її недiєздатною або безвiсно вiдсутньою;

     37.3.3. втрата особою ознак платника податку, якi визначенi цим Кодексом;

     37.3.4. скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосiб.

     Стаття 38. Виконання податкового обов'язку

     38.1. Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязi платником вiдповiдних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

     38.2. Сплата податку та збору здiйснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

     38.3. Спосiб, порядок та строки виконання податкового обов'язку встановлюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI)

     Стаття 381. Визначення мiнiмального податкового зобов'язання

     381.1. Мiнiмальне податкове зобов'язання (МПЗ).

     381.1.1. Мiнiмальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної дiлянки, нормативна грошова оцiнка якої проведена, обчислюється за формулою:

     МПЗ = НГОд х К х М / 12,

     де:

     МПЗ - мiнiмальне податкове зобов'язання;

     НГОд - нормативна грошова оцiнка вiдповiдної земельної дiлянки з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю;

     К - коефiцiєнт, який становить 0,05;

     М - кiлькiсть календарних мiсяцiв, протягом яких земельна дiлянка перебуває у власностi, орендi, користуваннi на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) платника податкiв.

     381.1.2. Мiнiмальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної дiлянки, нормативна грошова оцiнка якої не проведена, обчислюється за формулою:

     МПЗ = НГО х S х К х М / 12,

     де:

     МПЗ - мiнiмальне податкове зобов'язання;

     НГО - нормативна грошова оцiнка 1 гектара рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю;

     S - площа земельної дiлянки, гектарах;

     К - коефiцiєнт, що становить 0,05;

     М - кiлькiсть календарних мiсяцiв, протягом яких земельна дiлянка перебуває у власностi, орендi, користуваннi на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) платника податкiв.

     381.1.3. При обчисленнi мiнiмального податкового зобов'язання платниками єдиного податку четвертої групи - фiзичними особами - пiдприємцями, якi провадять дiяльнiсть виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого вiдповiдно до Закону України "Про фермерське господарство", коефiцiєнт "К", визначений у пiдпунктах 381.1.1 i 381.1.2 цього пункту, застосовується у половинному розмiрi.

     381.1.4. Мiнiмальне податкове зобов'язання визначається за перiод володiння (користування) земельною дiлянкою, який припадає на вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

     381.2. Мiнiмальне податкове зобов'язання не визначається для:

     земельних дiлянок, що використовуються дачними (дачно-будiвельними) та садiвничими (городницькими) кооперативами (товариствами), а також набутi у власнiсть/користування членами цих кооперативiв (товариств) у результатi приватизацiї (купiвлi/продажу, оренди) у межах земель, що належали цим кооперативам (товариствам) на правi колективної власностi чи перебували у їх постiйному користуваннi;

     земель запасу;

     невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками яких є органи мiсцевого самоврядування, крiм таких земельних часток (паїв), переданих органами мiсцевого самоврядування в оренду;

     земельних дiлянок зон вiдчуження та безумовного (обов'язкового) вiдселення, що зазнали радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     земельних дiлянок, вiднесених до сiльськогосподарських угiдь, якi належать фiзичним особам на правi власностi та/або на правi користування та станом на 1 сiчня 2022 року знаходилися у межах населених пунктiв.

     381.3. У разi передачi земельних дiлянок в оренду (суборенду), емфiтевзис або iнше користування мiнiмальне податкове зобов'язання визначається для орендарiв, користувачiв на iнших умовах таких земельних дiлянок у порядку, визначеному цим Кодексом.

     381.4. У разi переходу права власностi або права користування, у тому числi оренди, емфiтевзису, суборенди, на земельну дiлянку, вiднесену до сiльськогосподарських угiдь, вiд одного власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) до iншого власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) протягом календарного року та за умови державної реєстрацiї такого права вiдповiдно до законодавства, мiнiмальне податкове зобов'язання щодо такої земельної дiлянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) за перiод з 1 сiчня такого календарного року до початку мiсяця, в якому припинилося право власностi на таку земельну дiлянку, або в якому така земельна дiлянка передана в користування (оренду, суборенду, емфiтевзис), а для нового власника, орендаря або користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) - починаючи з мiсяця, в якому вiн набув право власностi або право користування, у тому числi оренди, емфiтевзису, суборенди на таку земельну дiлянку, та враховується у складi загального мiнiмального податкового зобов'язання кожного з таких власникiв або користувачiв.

     У разi вiдсутностi державної реєстрацiї переходу права власностi або права користування, у тому числi оренди, емфiтевзису, суборенди, на земельну дiлянку, вiднесену до сiльськогосподарських угiдь, вiд одного власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) до iншого власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) протягом календарного року мiнiмальне податкове зобов'язання щодо такої земельної дiлянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача на iнших умовах (в тому числi на умовах емфiтевзису) на загальних пiдставах за податковий (звiтний) рiк.

(Доповнено статтею 381 згiдно iз Законом України вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 39. Трансфертне цiноутворення

     39.1. Принцип "витягнутої руки"

     39.1.1. Платник податку, який бере участь у контрольованiй операцiї, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку вiдповiдно до принципу "витягнутої руки" (об'єкта оподаткування - у випадках, якщо застосування принципу "витягнутої руки" передбачено цим Кодексом або мiжнародними договорами).

     39.1.2. Обсяг оподатковуваного прибутку (об'єкта оподаткування), отриманого платником податку, який бере участь в однiй чи бiльше контрольованих операцiях, вважається таким, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", якщо умови зазначених операцiй не вiдрiзняються вiд умов, що застосовуються мiж непов'язаними особами у спiвставних неконтрольованих операцiях.

     39.1.3. Якщо умови в однiй чи бiльше контрольованих операцiях не вiдповiдають принципу "витягнутої руки", прибуток, який був би нарахований платнику податкiв в умовах контрольованої операцiї, що вiдповiдає зазначеному принципу, включається до оподатковуваного прибутку (об'єкта оподаткування) платника податку.

     39.1.4. Встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цiєї статтi, з метою перевiрки правильностi, повноти нарахування та сплати податку на прибуток пiдприємств.

     39.2. Контрольованi операцiї

     39.2.1. Засади визначення операцiй контрольованими:

     39.2.1.1. Контрольованими операцiями є господарськi операцiї платника податкiв, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств платника податкiв (для резидентiв Дiя Сiтi - платникiв податку на особливих умовах - на фiнансовий результат до оподаткування, визначений у фiнансовiй звiтностi згiдно з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi), а саме:

     а) господарськi операцiї, що здiйснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числi у випадках, визначених пiдпунктом 39.2.1.5 цього пiдпункту;

     б) зовнiшньоекономiчнi господарськi операцiї з продажу та/або придбання товарiв та/або послуг через комiсiонерiв-нерезидентiв;

     в) господарськi операцiї, що здiйснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територiях), включених до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 цього пiдпункту, або якi є резидентами цих держав;

     г) господарськi операцiї, що здiйснюються з нерезидентами, якi не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числi з доходiв, отриманих за межами держави реєстрацiї таких нерезидентiв, та/або не є податковими резидентами держави, в якiй вони зареєстрованi як юридичнi особи. Перелiк органiзацiйно-правових форм таких нерезидентiв в розрiзi держав (територiй) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi внесення змiн до перелiку органiзацiйно-правових форм нерезидентiв у розрiзi держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього пiдпункту, вони набирають чинностi з 1 сiчня звiтного року, що настає за календарним роком, у якому внесено такi змiни.

     Якщо нерезидентом, органiзацiйно-правова форма якого включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" цього пiдпункту, у звiтному роцi сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарськi операцiї платника податкiв з таким нерезидентом за вiдсутностi критерiїв, визначених пiдпунктами "а" - "в" цього пiдпункту, визнаються неконтрольованими;

     ґ) господарськi операцiї (у тому числi внутрiшньогосподарськi розрахунки), що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi.

     39.2.1.2. Пiд час визначення перелiку держав (територiй) для цiлей пiдпункту "в" пiдпункту 39.2.1.1 цього пiдпункту Кабiнет Мiнiстрiв України враховує такi критерiї:

     держави (територiї), у яких ставка податку на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижча, нiж в Українi, або якi надають суб'єктам господарювання пiльговi режими оподаткування, або в яких особливостi розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб'єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток пiдприємств (корпоративний податок) або сплачувати його за ставкою, на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижчою, нiж в Українi;

     держави, з якими Україною не укладенi мiжнароднi договори з положеннями про обмiн iнформацiєю;

     держави, компетентнi органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмiн податковою та фiнансовою iнформацiєю на запити центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Операцiї з контрагентом, зареєстрованим у державi (на територiї), включенiй до зазначеного перелiку, визнаються контрольованими з 1 сiчня звiтного року, наступного за календарним роком, у якому держави (територiї) було включено до такого перелiку.

     39.2.1.3. виключено;

     39.2.1.4. Господарською операцiєю для цiлей трансфертного цiноутворення є всi види операцiй, договорiв або домовленостей, документально пiдтверджених або непiдтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств платника податкiв (для резидентiв Дiя Сiтi - платникiв податку на особливих умовах - на фiнансовий результат до оподаткування, визначений у фiнансовiй звiтностi згiдно з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi), зокрема, але не виключно:

     а) операцiї з товарами, такими як сировина, готова продукцiя тощо;

     б) операцiї з придбання (продажу) послуг;

     в) операцiї з нематерiальними активами, такими як роялтi, лiцензiї, плата за використання патентiв, товарних знакiв, ноу-хау тощо, а також з будь-якими iншими об'єктами iнтелектуальної власностi;

     г) фiнансовi операцiї, включаючи лiзинг, участь в iнвестицiях, кредитах, комiсiї за гарантiю тощо;

     ґ) операцiї з купiвлi чи продажу корпоративних прав, акцiй або iнших iнвестицiй, купiвлi чи продажу довгострокових матерiальних i нематерiальних активiв;

     д) операцiї (у тому числi внутрiшньогосподарськi розрахунки), що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi;

     е) операцiї, у результатi яких обсяг доходу та/або фiнансовий результат платника податку зменшується внаслiдок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачi функцiй разом з матерiальними та/або нематерiальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями iншому платнику податку (iншiй особi) в тих випадках, коли у взаємовiдносинах мiж непов'язаними особами така передача не здiйснювалася б без компенсацiї, незалежно вiд того, чи вiдображенi такi операцiї у бухгалтерському облiку.

     39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцiй мiж платником податкiв та нерезидентом, передбачених пiдпунктом 39.2.1.1 цього пункту, право власностi на предмет (результат) такої операцiї перш нiж перейти вiд платника податкiв до такого нерезидента (у разi експортних операцiй) або перш нiж перейти вiд такого нерезидента до платника податкiв (у разi iмпортних операцiй) переходить до однiєї або декiлькох осiб i операцiя мiж вiдповiдним резидентом та жодною з таких осiб не визнавалася платником податку контрольованою операцiєю, така операцiя вважається контрольованою операцiєю мiж платником податкiв та таким нерезидентом, якщо особи, до яких перейшло право власностi:

     не виконують у такiй сукупностi операцiй iстотних функцiй, пов'язаних з придбанням (продажем) товарiв (робiт, послуг);

     не використовують у такiй сукупностi операцiй iстотних активiв та/або не приймають на себе iстотних ризикiв для органiзацiї придбання (продажу) товарiв (робiт, послуг).

     Для цiлей цього пiдпункту:

     пiд iстотними функцiями розумiються функцiї, якi платник податкiв та нерезидент - сторони контрольованої операцiї не могли б виконати самостiйно у своїй звичайнiй дiяльностi без залучення iнших осiб та використання активiв таких осiб;

     пiд iстотними активами розумiються активи, використання яких є необхiдним пiд час здiйснення таких операцiй та якi вiдсутнi у платника податкiв та нерезидента - сторiн контрольованої операцiї;

     пiд iстотними ризиками розумiються ризики, прийняття яких є обов'язковим для дiлової практики таких операцiй.

     39.2.1.6. Неконтрольованi операцiї - будь-якi господарськi операцiї, не передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1 i 39.2.1.5 пiдпункту 39.2.1 цього пункту, що здiйснюються мiж непов'язаними особами.

     39.2.1.7. Господарськi операцiї, передбаченi пiдпунктами 39.2.1.1 (крiм операцiй, що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi) i 39.2.1.5 цього пiдпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такi умови:

     рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 150 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

     обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 10 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

     Господарськi операцiї, що здiйснюються мiж нерезидентом та його постiйним представництвом в Українi, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцiй, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 10 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

     39.2.1.8. Умови, за яких господарськi операцiї визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки":

     якщо цiни (нацiнки) на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, цiна вважається такою, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", якщо вона встановлена вiдповiдно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мiнiмальна (максимальна) цiна (нацiнка) продажу або iндикативна цiна. У такому разi цiна операцiї, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", визначається вiдповiдно до цiєї статтi, але не може бути меншою за мiнiмальну цiну (нацiнку) або iндикативну цiну та бiльшою за максимальну цiну (нацiнку);

     якщо пiд час здiйснення операцiї обов'язковим є проведення оцiнки, вартiсть об'єкта оцiнки є пiдставою для встановлення вiдповiдностi принципу "витягнутої руки" для цiлей оподаткування;

     у разi проведення аукцiону (публiчних торгiв), обов'язковiсть проведення якого визначена законом, умови, якi склалися за результатами такого аукцiону (публiчних торгiв), визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки";

     якщо продаж (вiдчуження) товарiв, у тому числi майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здiйснюється у примусовому порядку згiдно iз законодавством, умови, сформованi пiд час такого продажу, визнаються такими, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     39.2.1.9. Обсяг господарських операцiй платника податкiв для цiлей пiдпункту 39.2.1.7 цього пiдпункту обраховується за цiнами, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     39.2.2. Зiставлення комерцiйних та фiнансових умов операцiй

     39.2.2.1. Для цiлей цього Кодексу контрольованi операцiї визнаються зiставними з неконтрольованими, якщо:

     немає значних вiдмiнностей мiж ними, що можуть iстотно вплинути на фiнансовий результат пiд час застосування вiдповiдного методу трансфертного цiноутворення;

     такi вiдмiнностi можуть бути усуненi шляхом коригування умов та фiнансових результатiв контрольованої або неконтрольованої операцiї для уникнення впливу таких вiдмiнностей на зiставнiсть.

     39.2.2.2. Пiд час визначення зiставностi операцiй аналiзуються такi елементи контрольованої та зiставних операцiй:

     характеристика товарiв (робiт, послуг), якi є предметом операцiї;

     функцiї, якi виконуються сторонами операцiї, активи, що ними використовуються, умови розподiлу мiж сторонами операцiї ризикiв та вигод, розподiл вiдповiдальностi мiж сторонами операцiї та iншi умови операцiї (далi - функцiональний аналiз);

     стала практика вiдносин та умови договорiв, укладених мiж сторонами операцiї, якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     економiчнi умови дiяльностi сторiн операцiї, включаючи аналiз вiдповiдних ринкiв товарiв (робiт, послуг), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     бiзнес-стратегiї сторiн операцiї (за наявностi), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

     У разi вiдсутностi або недостатностi iнформацiї про окремi неконтрольованi операцiї для визначення показникiв рентабельностi може використовуватися фiнансова iнформацiя юридичних осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть, зiставну iз контрольованою операцiєю, за умови наявностi iнформацiї про те, що зазначенi юридичнi особи не здiйснюють операцiї з пов'язаними особами.

     Визначення зiставностi юридичних осiб здiйснюється з урахуванням їх галузевої специфiки та вiдповiдних видiв дiяльностi, що здiйснюються ними в зiставних з контрольованою операцiєю економiчних (комерцiйних) умовах.

     39.2.2.3. Визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої операцiї може здiйснюватися, зокрема, але не виключно, за результатами аналiзу:

     кiлькостi товарiв, обсягу виконаних робiт (наданих послуг);

     строкiв виконання господарських зобов'язань;

     умов проведення платежiв пiд час здiйснення операцiї;

     офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, у разi використання такої валюти у розрахунках пiд час здiйснення операцiї, змiни такого курсу;

     розмiру звичайних надбавок чи знижок до цiни товарiв (робiт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та iншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закiнченням (наближенням дати закiнчення) строку зберiгання (придатностi, реалiзацiї), збутом нелiквiдних або низьколiквiдних товарiв;

     розподiлу прав та обов'язкiв мiж сторонами операцiї, визначених за результатами функцiонального аналiзу.

     39.2.2.4. Аналiз функцiй, якi виконуються сторонами операцiї, пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiй з умовами контрольованої та неконтрольованих операцiй може проводитися з урахуванням матерiальних та нематерiальних активiв, що перебувають у розпорядженнi сторiн операцiї та використовуються в цiлях отримання доходу.

     До таких функцiй, зокрема, але не виключно, належать:

     дизайн i технологiчне розроблення товарiв;

     виробництво товарiв;

     складення товарiв чи їх компонентiв;

     монтаж та/або установлення обладнання;

     проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

     придбання товарно-матерiальних цiнностей;

     здiйснення оптового чи роздрiбного продажу;

     надання послуг з ремонту, гарантiйного обслуговування;

     маркетинг, реклама товарiв (робiт, послуг);

     зберiгання товарiв;

     транспортування товарiв;

     страхування;

     надання консультацiй, iнформацiйне обслуговування;

     ведення бухгалтерського облiку;

     юридичне обслуговування;

     надання персоналу;

     надання агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу товарiв (робiт, послуг);

     здiйснення контролю якостi;

     навчання та/або професiйна пiдготовка, перепiдготовка або пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;

     органiзацiя збуту товарiв (робiт, послуг) iз залученням третiх осiб, якi мають досвiд вiдповiдної роботи;

     здiйснення стратегiчного управлiння, у тому числi визначення цiнової полiтики, стратегiї виробництва та реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), обсягiв продажу та асортименту товарiв (робiт, послуг), їх споживчих якостей, а також здiйснення оперативного управлiння.

     Визначення та аналiз функцiй, якi виконуються сторонами операцiї, здiйснюються на пiдставi укладених договорiв, даних бухгалтерського облiку, фактичних дiй сторiн операцiї та фактичних обставин її проведення вiдповiдно до сутi операцiї.

     39.2.2.5. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї також можуть враховуватися ризики сторiн операцiї, пов'язанi з провадженням господарської дiяльностi, що впливають на умови операцiї, зокрема, але не виключно, такi:

     виробничi ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;

     ризик змiни ринкових цiн на придбанi матерiали та вироблену продукцiю внаслiдок змiни економiчної кон'юнктури, iнших ринкових умов;

     ризик знецiнення виробничих запасiв, втрати товарами споживчих якостей;

     ризики, пов'язанi iз втратою майна чи майнових прав;

     ризики, пов'язанi iз змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України, процентних ставок, кредитнi ризики;

     ризик, пов'язаний з вiдсутнiстю результатiв проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт;

     iнвестицiйнi ризики, пов'язанi з можливими фiнансовими втратами внаслiдок помилок, допущених пiд час здiйснення iнвестицiй, включаючи вибiр об'єкта iнвестування;

     ризик заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу;

     абзац десятий виключено;

     ризик зниження рiвня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).

     Аналiз ризикiв, якi беруть на себе сторони контрольованої операцiї пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiї з умовами неконтрольованих операцiй, здiйснюється з урахуванням таких критерiїв:

     а) визначення та характеристика суттєвих економiчних ризикiв, якi беруть на себе сторони операцiї на пiдставi укладених договорiв;

     б) чи здiйснює сторона, яка бере ризик, контроль за створенням ризику та управлiнням ним, а також чи має спроможнiсть i повноваження робити це;

     в) чи має особа, яка бере ризик, фiнансову спроможнiсть понести такий ризик та ресурси, необхiднi для покриття такого ризику;

     г) визначення фактичної поведiнки сторiн операцiї у зв'язку зi здiйсненням контролю за суттєвими економiчними ризиками, зокрема, визначення, яка сторона операцiї здiйснює контроль або вживає заходiв для мiнiмiзацiї таких ризикiв, яка сторона отримує негативнi наслiдки, викликанi прийняттям таких ризикiв, яка сторона має фiнансову спроможнiсть нести такi ризики;

     ґ) визначення з урахуванням попереднiх критерiїв, чи вiдповiдає фактична поведiнка сторiн операцiї умовам взяття ризикiв, передбачених договорами, зокрема:

     чи виконують сторони операцiї умови договорiв;

     чи здiйснює сторона, яка бере ризик, контроль за ризиком i чи має фiнансову спроможнiсть понести такий ризик та/або можливостi i ресурси для його покриття.

     39.2.2.6. Пiд час визначення зiставностi характеристик ринкiв товарiв (робiт, послуг) можуть враховуватися, зокрема, але не виключно, такi фактори:

     географiчне мiсцезнаходження ринкiв та їх обсяги;

     наявнiсть конкуренцiї на ринках, вiдносна конкурентоспроможнiсть продавцiв та покупцiв на ринку;

     наявнiсть на ринку однорiдних (подiбних) товарiв (робiт, послуг);

     попит та пропозицiя на ринку, а також купiвельна спроможнiсть споживачiв;

     рiвень державного регулювання ринкових процесiв;

     рiвень розвитку виробничої i транспортної iнфраструктури;

     iншi характеристики ринку, що впливають на цiни товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.7. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї може проводитися аналiз комерцiйних стратегiй сторiн операцiй, до яких, зокрема, але не виключно, належать стратегiї, спрямованi на оновлення та удосконалення власної продукцiї, вихiд на новi ринки збуту товарiв (робiт, послуг).

     39.2.2.8. Виключено.

     39.2.2.9. Пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов зiставних операцiй з умовами контрольованої операцiї також можуть враховуватися характеристики активiв, використаних сторонами у контрольованiй операцiї, зокрема, але не виключно:

     тип активу (виробниче обладнання, нематерiальнi активи, фiнансовi активи тощо);

     природа активу (вiк, ринкова вартiсть, розташування, наявнiсть прав захисту тощо).

     Визначення та аналiз впливу нематерiальних активiв на умови контрольованої та зiставних операцiй здiйснюються з урахуванням, зокрема, але не виключно:

     юридичного володiння нематерiальними активами та договiрних умов їх використання;

     категорiї та характеристики нематерiальних активiв (ексклюзивнiсть, ступiнь i тривалiсть правового захисту, географiчна сфера застосування, термiн корисного використання, стадiя розробки тощо);

     договiрної та фактичної дiяльностi сторiн, пов'язаної з розробкою, вдосконаленням, пiдтримкою, захистом i експлуатацiєю таких активiв.

     39.2.2.10. Якщо фактичнi умови здiйсненої контрольованої операцiї не вiдповiдають умовам укладеного (письмового) договору та/або фактичнi дiї сторiн контрольованої операцiї i фактичнi обставини її проведення вiдрiзняються вiд умов такого договору, комерцiйнi та/або фiнансовi характеристики контрольованої операцiї для цiлей трансфертного цiноутворення визначаються згiдно з фактичними дiями сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення.

     39.2.2.11. Якщо контрольована операцiя фактично здiйснена, але документально не оформлена (не пiдтверджена), для цiлей трансфертного цiноутворення вона має розглядатися згiдно з фактичною поведiнкою сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення, зокрема, враховуються функцiї, якi фактично виконувалися сторонами операцiї, активи, якi фактично використовувалися, i ризики, якi фактично прийняла на себе та контролювала кожна iз сторiн.

     Якщо сторони контрольованої операцiї не надають достатнього обґрунтування фактичної поведiнки сторiн операцiї та фактичних умов її проведення, функцiї, ризики, активи розподiляються на користь сторони контрольованої операцiї, яка є резидентом України.

     39.2.2.12. Якщо комерцiйнi та/або фiнансовi характеристики контрольованої операцiї для цiлей трансфертного цiноутворення, визначенi згiдно з фактичними дiями сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення, вiдрiзняються вiд умов, що застосовуються мiж непов'язаними особами з урахуванням наявностi розумної економiчної причини (дiлової мети) у зiставних обставинах, та буде встановлено, що непов'язанi особи, якi дiють у зiставних умовах та ведуть себе комерцiйно рацiонально з урахуванням альтернативних варiантiв, реально доступних для кожної iз сторiн угоди, не вступали б у таку контрольовану операцiю, контролюючий орган має право при розрахунку фiнансового результату платника податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) таку контрольовану операцiю або операцiя може бути замiнена альтернативним варiантом з метою визначення умов договору (контракту), якi були б узгодженi непов'язаними особами, що дiють комерцiйно рацiонально у зiставних умовах.

     При визначеннi альтернативних варiантiв для операцiї, реально доступних для кожної iз сторiн угоди, необхiдно враховувати, чи були iншi реалiстичнi варiанти, доступнi для будь-якої iз сторiн, що привели б до вигiднiшого економiчного ефекту, якби така сторона укладала угоду з непов'язаними особами замiсть укладання угоди з пов'язаними особами.

     При збiльшеннi фiнансового результату до оподаткування платника податкiв унаслiдок неврахування (невизнання) контрольованої операцiї вiдповiдно до вимог абзацу першого цього пiдпункту iншi коригування, передбаченi статтею 39 цього Кодексу, не застосовуються, а в разi замiни операцiї альтернативним варiантом вiдповiднiсть умов такої альтернативної операцiї принципу "витягнутої руки" визначається з урахуванням вимог пункту 39.3 статтi 39 цього Кодексу.

     Обов'язок доведення обставин, передбачених цим пiдпунктом, покладається на контролюючий орган.

     39.3. Методи встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки"

     39.3.1. Встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" здiйснюється за одним iз таких методiв:

     39.3.1.1. порiвняльної неконтрольованої цiни;

     39.3.1.2. цiни перепродажу;

     39.3.1.3. "витрати плюс";

     39.3.1.4. чистого прибутку;

     39.3.1.5. розподiлення прибутку.

     39.3.2. Критерiї використання методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки"

     39.3.2.1. Вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного цiноутворення, який є найбiльш доцiльним до фактiв та обставин здiйснення контрольованої операцiї, крiм випадкiв, коли цим Кодексом визначенi вимоги щодо обов'язковостi застосування конкретного методу встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцiй певного виду.

     Найбiльш доцiльний метод трансфертного цiноутворення обирається з урахуванням таких критерiїв:

     доцiльностi обраного методу вiдповiдно до характеру контрольованої операцiї, що визначається, зокрема, на основi результатiв функцiонального аналiзу контрольованої операцiї (з урахуванням виконуваних функцiй, використовуваних активiв i понесених ризикiв);

     наявностi повної та достовiрної iнформацiї, необхiдної для застосування обраного методу та/або методiв трансфертного цiноутворення;

     ступеня зiставностi мiж контрольованими i неконтрольованими операцiями, включаючи надiйнiсть коригувань зiставностi, якщо такi застосовуються, якi можуть використовуватися для усунення розбiжностей мiж такими операцiями.

     Платник податку з урахуванням зазначених критерiїв використовує будь-який метод, який вiн вважає найбiльш доцiльним, однак у разi, якщо iснує можливiсть застосування i методу порiвняльної неконтрольованої цiни, i будь-якого iншого методу, застосовується метод порiвняльної неконтрольованої цiни.

     У разi якщо з урахуванням таких критерiїв метод цiни перепродажу або метод "витрати плюс" та метод чистого прибутку або розподiлення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надiйнiстю, застосовується метод цiни перепродажу або метод "витрати плюс".

     Платник податку може не застосовувати бiльше одного методу для визначення того, чи вiдповiдають умови контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     Якщо платник податкiв використав метод, що вiдповiдає положенням цiєї статтi, встановлення контролюючим органом вiдповiдностi умов контрольованих операцiй платника податкiв принципу "витягнутої руки" базується на тому методi трансфертного цiноутворення, який застосовується платником податкiв, за винятком випадкiв, якщо контролюючий орган обґрунтує, що метод, який застосовується платником податкiв, не є найбiльш доцiльним.

     Контролюючий орган не має права застосовувати пiд час встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй платника податкiв принципу "витягнутої руки" iнший метод трансфертного цiноутворення, нiж зазначений у договорi про попереднє узгодження цiноутворення.

     39.3.2.2. Якщо пiд час застосування методiв трансфертного цiноутворення порiвняння цiни або рентабельностi в контрольованiй операцiї проводиться з цiнами або показниками рентабельностi кiлькох зiставних неконтрольованих операцiй або юридичних осiб, якi не здiйснюють операцiї з пов'язаними особами, обов'язково використовується дiапазон цiн (рентабельностi).

     39.3.2.3. Якщо цiна в контрольованiй операцiї або вiдповiдний показник рентабельностi контрольованої операцiї перебуває:

     в межах дiапазону, вважається, що умови контрольованої операцiї вiдповiдають принципу "витягнутої руки";

     поза межами дiапазону цiн (рентабельностi), розрахунок податкових зобов'язань платника податкiв у контрольованiй операцiї проводиться вiдповiдно до цiни (показника рентабельностi), яка (який) дорiвнює значенню медiани такого дiапазону (крiм випадкiв проведення платниками податкiв самостiйного коригування вiдповiдно до пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 цiєї статтi).

     Порядок розрахунку дiапазону цiн (рентабельностi) та медiани дiапазону цiн (рентабельностi) затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Застосування для цiлей оподаткування медiани дiапазону цiн (рентабельностi) здiйснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

     39.3.2.4. Вибiр показника рентабельностi може здiйснюватися з урахуванням, зокрема, але не виключно, таких факторiв:

     виду дiяльностi сторони контрольованої операцiї;

     розподiлу функцiй, ризикiв, активiв сторiн;

     економiчної обґрунтованостi обраного показника;

     незалежностi показника вiд доходiв та/або витрат, визнаних в операцiях мiж пов'язаними сторонами та/або в контрольованих операцiях.

     39.3.2.5. Пiд час визначення рiвня рентабельностi контрольованих операцiй можуть бути використанi фiнансовi показники, якi забезпечують встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", зокрема, але не виключно:

     а) валова рентабельнiсть, що визначається як вiдношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

     б) валова рентабельнiсть собiвартостi, що визначається як вiдношення валового прибутку до собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг);

     в) чиста рентабельнiсть, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартiсть, iнших податкiв та зборiв;

     г) чиста рентабельнiсть витрат, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до суми собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг) та операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

     ґ) рентабельнiсть операцiйних витрат, що визначається як вiдношення валового прибутку до операцiйних витрат (адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших), пов'язаних з реалiзацiєю товарiв (робiт, послуг);

     д) рентабельнiсть активiв, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до поточної ринкової вартостi необоротних та оборотних активiв (крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що прямо або опосередковано використовуються у контрольованiй операцiї. У разi вiдсутностi необхiдної iнформацiї про поточну ринкову вартiсть активiв рентабельнiсть активiв може визначатися на основi даних бухгалтерської звiтностi;

     е) рентабельнiсть капiталу, що визначається як вiдношення прибутку вiд операцiйної дiяльностi до капiталу (сума необоротних та оборотних активiв, крiм поточних фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв, крiм поточних зобов'язань).

     39.3.2.6. Показники рентабельностi для цiлей цiєї статтi визначаються на пiдставi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, вiдображених за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, що використовуються в Українi, з вiдповiдним коригуванням для забезпечення зiставностi показникiв.

     39.3.2.7. У разi застосування методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.4 пiдпункту 39.3.1 пункту 39.3 цiєї статтi, здiйснюється вибiр сторони, для якої перевiряється показник вiдповiдно до обраного методу трансфертного цiноутворення (далi - сторона, що дослiджується).

     Вибiр сторони, що дослiджується, повинен здiйснюватися вiдповiдно до виконаних кожною стороною контрольованої операцiї функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов'язаних iз здiйсненням такої операцiї.

     Пiд час вибору сторони, що дослiджується, аналiзується застосовнiсть обраного методу (комбiнацiї методiв) до кожної iз сторiн контрольованої операцiї. Стороною, що дослiджується, обирається сторона:

     щодо якої застосування такого методу (комбiнацiї методiв) є найбiльш обґрунтованим;

     для якої можна знайти найбiльш зiставнi операцiї та/або зiставнi особи;

     щодо якої є найбiльш повна та документально пiдтверджена iнформацiя про фiнансовi показники контрольованої операцiї, якi використовуються для розрахунку показникiв рентабельностi, передбачених пiдпунктом 39.3.2.5 цього пiдпункту;

     яка:

     виконує найменш складнi функцiї щодо контрольованої операцiї;

     приймає найменшi економiчнi (комерцiйнi) ризики стосовно контрольованої операцiї;

     не володiє об'єктами нематерiальних активiв, якi мають значний вплив на рiвень рентабельностi.

     У разi здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй сторона, для якої перевiряється показник вiдповiдно до обраного методу трансфертного цiноутворення, не обов'язково повинна бути резидентом.

     39.3.2.8. Пiд час визначення дiапазону рентабельностi використовується:

     iнформацiя про зiставнi неконтрольованi операцiї згiдно з пiдпунктом "а" пiдпункту 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3 пункту 39.5 цiєї статтi, здiйсненi протягом звiтного (податкового) перiоду (року), в якому здiйснена контрольована операцiя; або

     iнформацiя про зiставних юридичних осiб на пiдставi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, вiдображених за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку або мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, згiдно з пiдпунктом "б" пiдпункту 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3 пункту 39.5 цiєї статтi за звiтний (податковий) перiод (рiк), у якому здiйснена контрольована операцiя, або за декiлька податкових перiодiв (рокiв).

     Пiд час використання декiлькох податкових перiодiв (рокiв) розраховується середньозважене значення показника рентабельностi для зiставної особи.

     Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельностi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     39.3.2.9. Iнформацiя про зiставних юридичних осiб для розрахунку фiнансових показникiв, зазначених у пiдпунктi 39.3.2.5 цього пiдпункту, використовується у разi одночасного дотримання таких умов:

     1) якщо зiставна юридична особа проводить дiяльнiсть, зiставну з дiяльнiстю сторони контрольованої операцiї, що дослiджується, та виконує зiставнi функцiї, пов'язанi з такою дiяльнiстю. Зiставлення дiяльностi визначається, зокрема, але не виключно, з урахуванням видiв економiчної дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2010, а також мiжнародними класифiкаторами;

     2) якщо зiставна юридична особа не має збиткiв за даними бухгалтерської (фiнансової) звiтностi бiльш нiж в одному звiтному перiодi у перiодах, якi використовуються для розрахунку вiдповiдних фiнансових показникiв;

     3) якщо зiставна юридична особа не володiє прямо та/або опосередковано корпоративними правами iншої юридичної особи з часткою такої участi у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв та/або не має як учасника (акцiонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участi у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв.

     39.3.3. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни

     39.3.3.1. Метод порiвняльної неконтрольованої цiни полягає у порiвняннi цiни, застосованої у контрольованiй операцiї, з цiною у зiставнiй (зiставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях), якi фактично здiйсненi платником податкiв (iншими особами) або на пiдставi iнформацiї, отриманої з джерел, визначених пiдпунктом 39.5.3 пункту 39.5 цiєї статтi.

     39.3.3.2. Виключено.

     39.3.3.3. Порiвняння цiни контрольованої операцiї з цiною зiставних неконтрольованих операцiй проводиться на пiдставi iнформацiї про цiни, застосованi протягом перiоду, який аналiзується, зокрема iнформацiї про цiни на найближчу до дня здiйснення контрольованої операцiї дату.

     У разi здiйснення контрольованої операцiї на пiдставi форвардного або ф'ючерсного контракту порiвняння цiн проводиться на пiдставi iнформацiї про форварднi або ф'ючерснi цiни на найближчу до дати укладення вiдповiдного форвардного або ф'ючерсного контракту дату (за умови, що платник податкiв повiдомить центральний орган виконавчої влади, що реалiзує податкову та митну полiтику, про укладення такого контракту засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" протягом 10 робочих днiв з дня укладення вiдповiдного форвардного або ф'ючерсного контракту).

     Форма такого повiдомлення та порядок його подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     39.3.3.4. Для контрольованих операцiй з сировинними товарами встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється за методом порiвняльної неконтрольованої цiни.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд сировинними товарами розумiються товари, для яких непов'язанi особи у якостi орiєнтира (еталона) для встановлення цiни неконтрольованих операцiй використовують котирувальнi цiни. Перелiк сировинних товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiд час застосування методу порiвняльної неконтрольованої цiни для контрольованих операцiй iз сировинними товарами порiвняння цiни контрольованої операцiї може проводитись iз цiною зiставних неконтрольованих операцiй, якi фактично здiйсненi платником податкiв або iншими особами з непов'язаними особами, та/або з котирувальними цiнами.

     У разi використання цiни неконтрольованих операцiй у якостi зiставної для контрольованої операцiї, такi неконтрольованi операцiї повиннi бути регулярними, з декiлькома контрагентами та в обсягах, спiвставних тим, якi використовувались у контрольованiй операцiї.

     Котирувальнi цiни, якi використовуються для порiвняння з цiнами контрольованих операцiй, мають вiдповiдати умовам зiставностi, визначеним пiдпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi.

     У разi наявностi мiж умовами контрольованої операцiї та умовами неконтрольованих операцiй або умовами, що визначають котирувальну цiну на сировиннi товари, значних вiдмiнностей, що суттєво впливають на цiну угод iз сировинними товарами, здiйснюються вiдповiднi коригування.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднює рекомендований (невиключний) перелiк джерел iнформацiї для отримання котирувальних цiн на своєму офiцiйному веб-порталi до початку звiтного року.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, може визначати вiдповiдно до вимог та методiв, передбачених статтею 39 цього Кодексу, окремi порядки встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї щодо сировинних товарiв принципу "витягнутої руки". Такi порядки та змiни до них повиннi бути затвердженi до 1 липня поточного року та набирають чинностi не ранiше нiж з 1 сiчня року, наступного за роком їх затвердження. У разi затвердження таких порядкiв, встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцiй з сировинними товарами здiйснюється платниками податкiв i контролюючими органами з урахуванням вимог вiдповiдного порядку.

     39.3.3.5. Платник податкiв, що здiйснює контрольованi операцiї iз сировинними товарами, повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про укладення вiдповiдного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченими пiдпунктом 39.3.3.3 пiдпункту 39.3.3 цього пункту.

     Направлення платником такого повiдомлення є пiдтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та цiни товарiв, обсягу, умов постачання, оплати та вiдповiдальностi, здiйснювалося сторонами контрольованої операцiї на момент укладення такої угоди.

     Якщо iнформацiя, зазначена у повiдомленнi, узгоджується iз фактичною поведiнкою сторiн або з iншими фактами контрольованої операцiї, порiвняння цiни контрольованої операцiї з котирувальними цiнами проводиться на найближчу дату до дати цiноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операцiї.

     39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повiдомлення вiдповiдно до пiдпункту 39.3.3.5 пiдпункту 39.3.3 цього пiдпункту або

     iнформацiя, зазначена в повiдомленнi, не вiдповiдає договiрним умовам, або

     сторонами операцiї пiсля направлення повiдомлення будуть внесенi змiни до умов договору (контракту) щодо характеристик, цiни, загальної вартостi, кiлькостi та обсягу товарiв, умов постачання та оплати, вiдповiдальностi сторiн, або

     умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведiнкою сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення,

     контролюючий орган проводить порiвняння цiни контрольованої операцiї з котирувальними цiнами на дату переходу права власностi предмета контрольованої операцiї або дату вiдвантаження товару згiдно з товарно-транспортним документом (коносамент або iнший документ залежно вiд транспортного засобу) вiдповiдно до умов та фактичних обставин здiйснення такої контрольованої операцiї.

     39.3.3.7. У разi якщо для порiвняння цiни контрольованої операцiї iз сировинними товарами використовувався дiапазон котирувальних цiн, зазначений у джерелi iнформацiї, мiнiмальне та максимальне значення такого дiапазону вiдповiдає мiнiмальному та максимальному значенню дiапазону цiн для цiлей пiдпункту 39.3.2.3 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 та пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 цiєї статтi.

     У разi використання декiлькох дiапазонiв котирувальних цiн проводиться розрахунок дiапазону цiн згiдно з порядком, передбаченим абзацом четвертим пiдпункту 39.3.2.3 пiдпункту 39.3.2 цього пункту.

     39.3.3.8. У разi застосування платником податкiв для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй iз сировинними товарами принципу "витягнутої руки" методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 пiдпункту 39.3.1 цього пункту, платник податкiв у документацiї з трансфертного цiноутворення повинен:

     обґрунтувати неможливiсть застосування методу порiвняльної неконтрольованої цiни або те, що метод порiвняльної неконтрольованої цiни не є найбiльш доцiльним щодо фактiв та обставин здiйснення контрольованої операцiї;

     зазначити iнформацiю про всiх осiб, якi брали участь у ланцюгу постачання таких товарiв вiд виробника (постачальника) до першої непов'язаної особи або особи - нерезидента, який не вiдповiдає критерiям, визначеним пiдпунктами "в" - "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 цiєї статтi. Iнформацiя має мiстити данi про рiвень показникiв рентабельностi цих осiб, якi є найбiльш доцiльними, виходячи iз фактiв та обставин їх дiяльностi у ланцюгу постачання.

     У разi якщо платник податкiв не надасть такої iнформацiї, контролюючий орган має право самостiйно визначити рiвень цiни контрольованої операцiї, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", за методом порiвняльної неконтрольованої цiни з урахуванням вимог пiдпункту 39.3.3.4 пiдпункту 39.3.3 цього пункту.

     39.3.4. Метод цiни перепродажу

     39.3.4.1. Метод цiни перепродажу полягає у порiвняннi валової рентабельностi вiд перепродажу товарiв (робiт, послуг), придбаних у контрольованiй операцiї, з валовою рентабельнiстю вiд перепродажу товарiв (робiт, послуг), яка отримується у зiставних неконтрольованих операцiях.

     39.3.4.2. Метод цiни перепродажу може використовуватися, зокрема, але не виключно, якщо пiд час перепродажу товару здiйснюються такi операцiї:

     пiдготовка товару до перепродажу та його транспортування (подiл товарiв на партiї, формування поставок, сортування, перепакування);

     змiшування товарiв, якщо характеристики кiнцевої продукцiї (напiвфабрикатiв) iстотно не вiдрiзняються вiд характеристик змiшуваних товарiв.

     39.3.5. Метод "витрати плюс"

     39.3.5.1. Метод "витрати плюс" полягає у порiвняннi валової рентабельностi собiвартостi продажу товарiв (робiт, послуг) у контрольованiй операцiї з аналогiчним показником рентабельностi у зiставних неконтрольованих операцiях.

     39.3.5.2. Метод "витрати плюс" може застосовуватися, зокрема, але не виключно, пiд час:

     виконання робiт (надання послуг) особами, якi є пов'язаними з отримувачами результатiв таких робiт (послуг);

     операцiй з продажу товарiв, сировини або напiвфабрикатiв за договорами мiж пов'язаними особами;

     операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) мiж пов'язаними особами.

     39.3.6. Метод чистого прибутку

     39.3.6.1. Метод чистого прибутку полягає у порiвняннi вiдповiдного фiнансового показника рентабельностi у контрольованiй операцiї (чистого прибутку на основi вiдповiдної бази (витрати, продаж, активи) або показника рентабельностi операцiйних витрат) з вiдповiдним показником рентабельностi у зiставнiй (зiставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях).

     39.3.6.2. Метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разi вiдсутностi або недостатностi iнформацiї, на пiдставi якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатнiй рiвень зiставностi умов контрольованої операцiї з умовами зiставної (зiставних) неконтрольованої (неконтрольованих) операцiї (операцiй) пiд час використання методiв, визначених пiдпунктами 39.3.3 - 39.3.5 пункту 39.3 цiєї статтi.

     39.3.7. Метод розподiлення прибутку

     39.3.7.1. Метод розподiлення прибутку полягає у видiленнi кожнiй особi, що бере участь у контрольованiй (контрольованих) операцiї (операцiях), частини загального прибутку (або збитку), отриманого за результатами здiйснення такої операцiї, яку б iнша непов'язана особа отримала вiд участi у зiставнiй (зiставних) неконтрольованiй (неконтрольованих) операцiї (операцiях).

     39.3.7.2. Якщо сторони контрольованих операцiй, сукупний прибуток яких пiдлягає розподiленню з урахуванням положень пiдпункту 39.3.7 цього пункту, ведуть бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на пiдставi рiзних форм та методiв бухгалтерського облiку, для цiлей застосування методу розподiлення прибутку бухгалтерська i фiнансова звiтнiсть повинна бути приведена у вiдповiднiсть з єдиними методологiчними засадами бухгалтерського облiку.

     39.3.7.3. Метод розподiлення прибутку може використовуватися, зокрема, але не виключно, у разi наявностi:

     iстотного взаємозв'язку мiж контрольованими операцiями та iншими операцiями, що здiйснюються сторонами контрольованої операцiї з пов'язаними з ними особами;

     у сторiн контрольованої операцiї прав на володiння (користування) об'єктами нематерiальних активiв, що iстотно впливають на рiвень рентабельностi, отриманої сторонами контрольованої операцiї за результатами здiйснення такої контрольованої операцiї.

     39.3.7.4. Розподiлення прибутку мiж сторонами контрольованих операцiй проводиться на пiдставi результатiв оцiнки їх внеску в сукупний прибуток вiдповiдно до критерiїв, що базуються на об'єктивних даних та пiдтверджуються iнформацiєю у зiставних операцiях та/або внутрiшнiми даними сторiн контрольованих операцiй з урахуванням виконаних кожною з таких сторiн функцiй, використаних пiд час здiйснення контрольованих операцiй активiв та прийнятих економiчних (комерцiйних) ризикiв, пов'язаних з таким здiйсненням.

     39.3.7.5. Для цiлей пiдпункту 39.3.7 цього пункту сукупним прибутком всiх сторiн контрольованих операцiй є сума прибутку вiд таких контрольованих операцiй всiх сторiн контрольованих операцiй за перiод, що аналiзується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як рiзниця мiж сукупним прибутком (збитком), отриманим за результатами здiйснення контрольованих операцiй, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всiх сторiн контрольованих операцiй.

     39.3.7.6. Розрахунковий прибуток (збиток) визначається на основi методiв, передбачених пiдпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.4 пiдпункту 39.3.1 цього пункту, для кожної особи, що є стороною контрольованих операцiй, на основi дiапазону цiн товарiв (робiт, послуг) або показникiв рентабельностi для кожної сторони з урахуванням виконаних такою стороною функцiй, використаних активiв та прийнятих комерцiйних ризикiв, що є типовими для зiставних операцiй.

     39.3.7.7. Визначення пiдсумкової величини прибутку (збитку) кожної сторони контрольованих операцiй здiйснюється шляхом пiдсумовування вiдповiдних розрахункового прибутку (збитку) i залишкового прибутку (збитку).

     39.3.7.8. Для розподiлу мiж сторонами контрольованих операцiй сукупного або залишкового прибутку (збитку) всiх сторiн зазначених операцiй можуть враховуватися, зокрема, але не виключно, такi показники:

     розмiр витрат, понесених кожною iз сторiн контрольованих операцiй у зв'язку iз створенням нематерiальних активiв, використання яких впливає на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) вiд контрольованих операцiй;

     характеристика персоналу, залученого кожною стороною контрольованих операцiй, включаючи його чисельнiсть i квалiфiкацiю; витрачений персоналом час; обсяг витрат на оплату працi, що мають вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (понесеного збитку) кожною стороною контрольованих операцiй;

     ринкова вартiсть активiв, що були використанi кожною стороною контрольованих операцiй та мали вплив на розмiр фактично отриманого прибутку (збитку) контрольованих операцiй;

     iншi показники, якi пов'язанi з виконанням функцiй, використанням активiв, прийнятими комерцiйними ризиками та розмiром фактично отриманого прибутку (збитку) кожною стороною контрольованих операцiй.

     39.3.8. Платник податку має право визначити вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" за сукупнiстю декiлькох контрольованих операцiй iз однiєю особою, поєднаних за принципом групування.

     Принцип групування передбачає можливiсть об'єднання операцiй для застосування методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", зазначених у пiдпунктах 39.3.4 - 39.3.7 пункту 39.3 цiєї статтi, в тому числi для розрахунку показникiв рентабельностi, встановлених пiдпунктом 39.3.2.5 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi, у разi якщо такi операцiї є тiсно взаємопов'язаними чи є продовженням одна одної або мають безперервний чи регулярний характер. До таких операцiй, зокрема, можуть належати:

     придбання (продаж) товарiв (робiт, послуг) за довгостроковими договорами, зокрема, операцiї за якими здiйснюються протягом усього звiтного (податкового) перiоду;

     передача (отримання) прав на використання рiзних нематерiальних активiв, пов'язаних iз одним товаром (послугою);

     придбання (продаж) серiї тiсно пов'язаних продуктiв (продуктової групи) та/або послуг;

     придбання (продаж) рiзних товарiв (робiт, послуг) за умови, що один товар (робота, послуга) або одна група товарiв (робiт, послуг) створює попит на iнший товар (роботу, послугу) або групу товарiв (робiт, послуг).

     39.3.9. Пiд час розрахунку показника рентабельностi щодо окремої контрольованої операцiї (сукупностi згрупованих контрольованих операцiй вiдповiдно до пiдпункту 39.3.8 цього пункту) для визначення операцiйних витрат та доходiв, безпосередньо пов'язаних з такою операцiєю, використовується найбiльш обґрунтований алгоритм розподiлу, що вiдповiдає економiчнiй сутi контрольованої операцiї та характеру понесених витрат чи отриманих доходiв.

     39.3.10. Для контрольованих операцiй, передбачених пiдпунктами "в" i "е" пiдпункту 39.2.1.4 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 цiєї статтi, у разi вiдсутностi достовiрної iнформацiї про зiставнi неконтрольованi операцiї, та, як наслiдок, неможливостi встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" за методами, визначеними у пiдпунктi 39.3.1 цього пункту, визначення вартостi нематерiальних активiв або розмiру вiдповiдної компенсацiї може здiйснюватися за методикою зiставної оцiнки вартостi, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартостi (дисконтованої вартостi) майбутнiх грошових потокiв.

     Розрахунок поточної вартостi (дисконтованої вартостi) майбутнiх грошових потокiв здiйснюється вiдповiдно до Нацiональних або Мiжнародних стандартiв оцiнки.

     39.4. Складення та подання звiтностi для податкового контролю

     39.4.1. Для цiлей податкового контролю за трансфертним цiноутворенням звiтним перiодом є календарний рiк.

     39.4.2. Платники податкiв, якi у звiтному роцi здiйснювали контрольованi операцiї, зобов'язанi подавати до 1 жовтня року, що настає за звiтним, звiт про контрольованi операцiї та повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй.

     Звiт про контрольованi операцiї та повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй подаються центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     39.4.2.1. У звiтi про контрольованi операцiї зазначається iнформацiя про всi контрольованi операцiї, здiйсненi платником податкiв у звiтному перiодi.

     У разi якщо платником податку виявлено, що у ранiше поданому звiтi про контрольованi операцiї iнформацiя надана не в повному обсязi, мiстить помилки або недолiки, такий платник податкiв має право подати:

     новий звiт до закiнчення граничного строку подання звiту про контрольованi операцiї за такий самий звiтний перiод;

     уточнюючий звiт у разi його подання пiсля закiнчення граничного строку для вiдповiдного звiтного перiоду.

     Подання платником податку уточнюючого звiту про контрольованi операцiї не звiльняє вiд вiдповiдальностi, передбаченої пiдпунктами 120.4 i 120.6 статтi 120 цього Кодексу.

     Платник податкiв пiд час проведення документальних перевiрок не має права подавати звiт (уточнюючий звiт) про контрольованi операцiї за звiтний перiод, який перевiряється.

     Форма та порядок складання звiту про контрольованi операцiї встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     39.4.2.2. Повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй має мiстити, зокрема, таку iнформацiю:

     а) данi щодо материнської компанiї мiжнародної групи компанiй, до якої входить платник податкiв, зокрема, назву, державу (територiю) резидентства, адресу реєстрацiї, реєстрацiйний номер (номери), присвоєнi материнськiй компанiї в державi (на територiї) її реєстрацiї, код (коди) материнської компанiї як платника податкiв у державi (на територiї) її реєстрацiї;

     б) данi щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником мiжнародної групи компанiй на подання звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, до якої входить платник податкiв (у разi наявностi такої юридичної особи), зокрема, її назву, державу (територiю) податкового резидентства, адресу реєстрацiї, реєстрацiйний номер (номери), присвоєнi уповноваженiй особi в державi (на територiї) її реєстрацiї, код (коди) як платника податкiв у державi (на територiї) її реєстрацiї, або iнформацiю про те, що група не зобов'язана подавати звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй вiдповiдно до законодавства iнших країн;

     в) дату, яка є останнiм днем фiнансового року, за який готується консолiдована фiнансова звiтнiсть мiжнародної групи компанiй, а у разi, якщо така звiтнiсть не готується, дату закiнчення фiнансового року вiдповiдно до внутрiшнiх положень материнської компанiї мiжнародної групи компанiй;

     г) iнформацiю щодо розмiру сукупного консолiдованого доходу мiжнародної групи за фiнансовий рiк, що передує звiтному, розрахованого згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, якi застосовує материнська компанiя групи.

     Форма та порядок складання повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     39.4.3. Платники податкiв, що здiйснюють контрольованi операцiї, повиннi складати та зберiгати документацiю з трансфертного цiноутворення за кожний звiтний перiод.

     39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, платники податкiв протягом 30 календарних днiв з дня отримання запиту подають документацiю з трансфертного цiноутворення щодо контрольованих операцiй, зазначених у запитi.

     Документацiя з трансфертного цiноутворення подається платником податкiв до контролюючого органу, зазначеного у запитi.

     39.4.5. Запит надсилається не ранiше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцiю (операцiї) було здiйснено.

     39.4.6. Документацiя з трансфертного цiноутворення (сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений у довiльнiй формi) повинна мiстити таку iнформацiю:

     а) данi про особу (осiб), яка є стороною контрольованої операцiї, та про пов'язаних осiб платника податкiв (у звiтному перiодi, в якому здiйснювалася контрольована операцiя, та на момент подання документацiї), а саме:

     контрагента (контрагентiв) контрольованої операцiї;

     фiзичних осiб, якi є кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) платника податкiв (за наявностi);

     осiб, якi безпосередньо (опосередковано) володiють корпоративними правами платника податкiв у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв;

     осiб, корпоративними правами яких у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв безпосередньо (опосередковано) володiє платник податкiв.

     Данi повиннi бути такими, що дають змогу iдентифiкувати таких пов'язаних осiб (включаючи найменування держав (територiй), податковими резидентами яких є такi особи, код особи, встановлений у державi (країнi) їх реєстрацiї) та розкривати iнформацiю щодо критерiїв визнання таких осiб пов'язаними;

     б) загальний опис дiяльностi групи компанiй (включаючи материнську компанiю та її дочiрнi пiдприємства), у тому числi органiзацiйну структуру такої групи, опис господарської дiяльностi цiєї групи, полiтику трансфертного цiноутворення, iнформацiю про осiб, яким платник податкiв надає мiсцевi управлiнськi звiти (назва держави, на територiї якої такi особи утримують свої головнi офiси);

     в) опис структури управлiння платника податкiв, схема його органiзацiйної структури iз зазначенням загальної кiлькостi працюючих осiб та в розрiзi окремих пiдроздiлiв платника податкiв станом на дату операцiї або на кiнець звiтного перiоду;

     г) опис дiяльностi та стратегiї дiлової активностi, що провадиться платником податкiв, зокрема, економiчнi умови дiяльностi, аналiз вiдповiдних ринкiв товарiв (робiт, послуг), на яких проводить свою дiяльнiсть платник податкiв, основнi конкуренти;

     ґ) вiдомостi про участь платника податкiв у реструктуризацiї бiзнесу або передачi нематерiальних активiв у звiтному або попередньому роцi з поясненням аспектiв цих операцiй, що вплинули або впливають на дiяльнiсть платника податкiв;

     д) опис контрольованої операцiї iз зазначенням ланцюга постачання (створення вартостi) товарiв (робiт, послуг) у контрольованiй операцiї.

     Опис операцiй з придбання (продажу) товарiв, робiт (послуг), нематерiальних активiв, iнших предметiв господарських операцiй, вiдмiнних вiд товарiв, має мiстити обґрунтування економiчної доцiльностi (економiчної вигоди, що отримується в результатi здiйснення контрольованої операцiї у порiвняннi iз неконтрольованими операцiями, якi є реально доступними альтернативними варiантами такої контрольованої операцiї) i наявностi дiлової мети їх придбання (продажу);

     е) опис товарiв (робiт, послуг), включаючи фiзичнi характеристики, якiсть i репутацiю на ринку, країну походження i виробника, наявнiсть товарного знаку та iншу iнформацiю, пов'язану з якiсними характеристиками товару (роботи, послуги).

     Абзац другий виключено;

     є) вiдомостi про фактично проведенi розрахунки у контрольованiй операцiї (сума та валюта платежiв, дата, платiжнi документи);

     ж) чинники, якi вплинули на формування та встановлення цiни, зокрема бiзнес-стратегiї сторiн операцiї (за наявностi), якi iстотно впливають на цiни товарiв (робiт, послуг);

     з) функцiональний аналiз контрольованої операцiї: вiдомостi про функцiї осiб, що є сторонами (беруть участь) у контрольованiй операцiї, про використанi ними активи, пов'язанi з такою контрольованою операцiєю, та економiчнi (комерцiйнi) ризики, якi такi особи враховували пiд час здiйснення контрольованої операцiї;

     и) економiчний та порiвняльний аналiз:

     суму отриманих доходiв (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслiдок здiйснення контрольованої операцiї, рiвень рентабельностi;

     обґрунтування вибору методу, який застосовано для визначення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", фiнансового показника згiдно з пiдпунктом 39.3.2.5 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi та сторони, що дослiджувалася згiдно з пiдпунктом 39.3.2.7 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi;

     обґрунтування вибору та iнформацiя про зiставнi операцiї (зiставних осiб) i джерела iнформацiї, якi використовувалися для аналiзу;

     обґрунтування використання пiд час визначення дiапазону рентабельностi вiдповiдно до пiдпункту 39.3.2.8 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi iнформацiї за декiлька податкових перiодiв (рокiв) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельностi;

     розрахунок дiапазону цiн (рентабельностi);

     опис та розрахунок проведених коригувань згiдно з пiдпунктом 39.2.2.1 пiдпункту 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi.

     Фiнансовi показники, що використовувалися пiд час розрахунку показникiв рентабельностi контрольованої операцiї, мають бути пiдтвердженi даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi сторони контрольованої операцiї, що дослiджувалася згiдно з пiдпунктом 39.3.2.7 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 цiєї статтi.

     У разi якщо стороною контрольованої операцiї здiйснюється постачання (продаж) товарiв, робiт, послуг, iнших предметiв за контрольованими операцiями декiльком особам, i для цiлей встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється порiвняння показника рентабельностi такого постачальника, документацiя має мiстити опис алгоритму розподiлу витрат постачальника, понесених для здiйснення таких операцiй, якi враховуються пiд час розрахунку показника рентабельностi. Такий опис має мiстити iнформацiю про економiчне обґрунтування вибору алгоритму розподiлу витрат, методику його застосування, а також фактичний розрахунок, здiйснений вiдповiдно до обраної методики;

     i) вiдомостi про проведене платником податку самостiйне або пропорцiйне коригування податкової бази та сум податку вiдповiдно до пiдпунктiв 39.5.4 i 39.5.5 пункту 39.5 цiєї статтi (у разi його проведення);

     ї) якщо платник входить до мiжнародної групи компанiй:

     копiї iстотних внутрiшньогрупових угод, що впливають на цiноутворення в контрольованiй операцiї;

     копiї договорiв про попереднє узгодження цiноутворення, податкових роз'яснень компетентних органiв держав (територiй), що застосовуються в угодах мiж учасниками мiжнародної групи компанiй щодо контрольованої операцiї i в пiдготовцi яких не брав участi центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     й) копiя аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фiнансової) звiтностi платника податкiв за звiтний перiод (звiтнi перiоди), за якi подається документацiя з трансфертного цiноутворення (якщо його наявнiсть є обов'язковою для платника податкiв);

     к) копiї договорiв (контрактiв) та будь-якi доповнення до них, за якими здiйснювалася контрольована операцiя;

     39.4.7. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надiслати запит з вимогою надати глобальну документацiю з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) платнику податкiв, що входить до складу мiжнародної групи компанiй, якщо сукупний консолiдований дохiд мiжнародної групи компанiй за фiнансовий рiк, що передує звiтному року, розрахований згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, якi застосовує материнська компанiя мiжнародної групи компанiй, дорiвнює або перевищує еквiвалент 50 мiльйонiв євро.

     Запит на подання глобальної документацiї (майстер-файла) може бути направлений не ранiше дванадцяти мiсяцiв i не пiзнiше тридцяти шести мiсяцiв з дати закiнчення фiнансового року, встановленого мiжнародною групою компанiй, до якої належить такий платник податкiв, а у разi вiдсутностi вiдомостей про встановлений мiжнародною групою компанiй фiнансовий рiк - не ранiше дванадцяти мiсяцiв i не пiзнiше тридцяти шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року.

     Глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податкiв до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, протягом 90 календарних днiв з дня отримання запиту.

     Якщо в Українi зареєстрованi два та бiльше платникiв податкiв, що входять до складу однiєї i тiєї ж мiжнародної групи компанiй, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, направляє запит про надання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) лише одному з таких платникiв податкiв за своїм вибором.

     У разi порушення таким платником податкiв термiну, визначеного абзацом третiм цього пiдпункту, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право направити запит про надання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) за той самий перiод iншому платнику податкiв, що входить до складу тiєї самої мiжнародної групи компанiй. При цьому перший платник податкiв не звiльняється вiд виконання обов'язку з надання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла).

     Запит про надання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) платнику податкiв не направляється, якщо така документацiя вже надана вiдповiдно до цього пiдпункту центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, будь-яким iншим платником податкiв, що входить до складу тiєї самої мiжнародної групи компанiй.

     Глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) - сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений у довiльнiй формi, що має мiстити iнформацiю про:

     а) органiзацiйну структуру мiжнародної групи компанiй (у виглядi графiчної схеми) iз зазначенням осiб, якi є учасниками мiжнародної групи компанiй, їх органiзацiйно-правових форм, структуру власностi (iз зазначенням часток володiння) та держави i територiї, у яких зазначенi особи здiйснюють свою дiяльнiсть;

     б) загальний опис дiяльностi мiжнародної групи компанiй, що включає в себе:

     опис ключових факторiв, що впливають на фiнансовий результат мiжнародної групи компанiй;

     опис ланцюгiв постачання та утворення вартостi найбiльших за показником виручки мiжнародної групи компанiй п'яти товарiв (робiт, послуг), а також ланцюгiв постачання будь-яких iнших товарiв (робiт, послуг, iнших об'єктiв цивiльних прав), частка яких становить бiльше 5 вiдсоткiв виручки мiжнародної групи компанiй за фiнансовий рiк, i основних географiчних ринкiв, на яких реалiзуються (виконуються, надаються) зазначенi товари (роботи, послуги);

     перелiк та стислий опис суттєвих договорiв з надання (отримання) послуг, робiт, укладених мiж учасниками мiжнародної групи (крiм договорiв, пов'язаних з проведенням науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт), у тому числi опис функцiональних можливостей основних учасникiв мiжнародної групи, задiяних у наданнi таких послуг, робiт, полiтики з трансфертного цiноутворення щодо розподiлу вартостi послуг та визначення цiн на оплату внутрiшньогрупових послуг;

     стислий функцiональний аналiз дiяльностi учасникiв мiжнародної групи компанiй, що мають суттєвий вплив на фiнансовий результат цiєї групи, в тому числi опис основних функцiй, що виконуються, активiв, що використовуються, економiчних (комерцiйних) ризикiв, що приймаються;

     iнформацiю про основнi угоди щодо реструктуризацiї бiзнесу, придбання та вiдчуження активiв, що вiдбувалися протягом фiнансового року;

     в) нематерiальнi активи, якi використовуються мiжнародною групою компанiй в своїй дiяльностi, зокрема:

     опис стратегiї розвитку мiжнародної групи компанiй щодо розробки, володiння i використання нематерiальних активiв, у тому числi розмiщення основних науково-дослiдних центрiв i органiв управлiння ними;

     перелiк та опис нематерiальних активiв (груп нематерiальних активiв), що мають iстотний вплив на цiноутворення компанiй мiжнародної групи, iз зазначенням учасникiв такої мiжнародної групи компанiй, якi володiють такими активами на правi власностi або iншому правi (користування, володiння та/або розпорядження);

     перелiк суттєвих договорiв, пов'язаних з нематерiальними активами, укладених мiж учасниками мiжнародної групи компанiй, у тому числi лiцензiйних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослiдних послуг;

     опис полiтики трансфертного цiноутворення мiжнародної групи компанiй щодо проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт i нематерiальних активiв;

     опис суттєвих операцiй з передачi нематерiальних активiв мiж учасниками мiжнародної групи компанiй протягом вiдповiдного фiнансового року iз зазначенням назв таких учасникiв, держав реєстрацiї та юрисдикцiй, де вони провадять свою дiяльнiсть, компенсацiй, що здiйснювалися у звiтному (податковому) перiодi, та рiвня винагород (компенсацiйних виплат), пов'язаних з такою передачею;

     г) фiнансову дiяльнiсть мiжнародної групи компанiй, зокрема:

     загальний опис, яким чином фiнансується така група, включаючи iнформацiю про фiнансування, залучене вiд осiб, якi не є учасниками мiжнародної групи компанiй;

     зазначення усiх учасникiв мiжнародної групи компанiй, якi здiйснюють централiзовану внутрiшньогрупову фiнансову дiяльнiсть для учасникiв цiєї групи, з iнформацiєю щодо держав (територiй), якi є мiсцем реєстрацiї таких учасникiв, та/або мiсця знаходження органу їх управлiння;

     загальний опис полiтики трансфертного цiноутворення щодо фiнансування учасникiв мiжнародної групи компанiй;

     ґ) консолiдовану фiнансову звiтнiсть мiжнародної групи компанiй за останнiй фiнансовий рiк, а у разi її вiдсутностi - iншу консолiдовану звiтнiсть, пiдготовлену для управлiнських, податкових або iнших цiлей;

     д) перелiк i стислий опис iснуючих одностороннiх договорiв про попереднє узгодження цiноутворення, податкових роз'яснень компетентних органiв держав (територiй), якi застосовуються в угодах мiж учасниками мiжнародної групи компанiй i пов'язанi з розподiлом доходiв мiж державами (територiями).

     39.4.8. Документацiя з трансфертного цiноутворення та глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) подаються платником податкiв державною мовою в паперовому виглядi або в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     У разi подання разом iз документацiєю документiв, викладених iноземною мовою, платник податкiв одночасно подає переклад таких документiв державною мовою.

     Засвiдчення автентичностi перекладу документацiї з трансфертного цiноутворення та глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) державною мовою не здiйснюється.

     Значення вартiсних показникiв глобальної документацiї можуть зазначатися у валютi, в якiй материнська компанiя мiжнародної групи компанiй складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

     39.4.9. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надiслати платнику податкiв запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днiв з дати його отримання iнформацiю вiдповiдно до пiдпунктiв 39.4.6 i 39.4.7 пункту 39.4 цiєї статтi та/або обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" у разi встановлення однiєї з таких обставин:

     подана платником податкiв документацiя з трансфертного цiноутворення не мiстить iнформацiї в обсязi, зазначеному в пiдпунктi 39.4.6 пункту 39.4 цiєї статтi, та/або не мiстить належного обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки";

     подана платником податкiв глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) не мiстить iнформацiї в обсязi, зазначеному в пiдпунктi 39.4.7 пункту 39.4 цiєї статтi.

     Зазначена додаткова iнформацiя є невiд'ємною частиною документацiї з трансфертного цiноутворення та/або глобальної документацiї (майстер-файла).

     39.4.10. Платник податкiв - резидент України, який належить до мiжнародної групи компанiй, у випадках, визначених у цьому пiдпунктi, зобов'язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй подається у разi, якщо сукупний консолiдований дохiд мiжнародної групи компанiй, в яку входить платник податкiв, за фiнансовий рiк, що передує звiтному року, розрахований згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, якi застосовує материнська компанiя мiжнародної групи (а у разi вiдсутностi iнформацiї - вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку), перевищує еквiвалент 750 мiльйонiв євро та за наявностi однiєї iз таких обставин:

     платник податкiв є материнською компанiєю мiжнародної групи компанiй;

     материнська компанiя мiжнародної групи компанiй уповноважує платника податкiв - резидента України на подання звiту у розрiзi країн до контролюючого органу;

     вiдповiдно до вимог законодавства мiсцезнаходження материнської компанiї мiжнародної групи компанiй подання звiту вiд такої мiжнародної групи компанiй не вимагається, i при цьому материнська компанiя такої групи не уповноважує iншого учасника мiжнародної групи на подання звiту в iншiй iноземнiй юрисдикцiї, де передбачене його подання;

     мiж Україною та вiдповiдною iноземною юрисдикцiєю розташування материнської компанiї мiжнародної групи компанiй або iншого учасника цiєї групи, уповноваженого материнською компанiєю такої групи на подання звiту у розрiзi країн, пiдписаний мiжнародний договiр, що передбачає можливiсть здiйснення обмiну податковою iнформацiєю, але не набув чинностi порядок обмiну звiтами у розрiзi країн або наявнi факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднює перелiк таких iноземних юрисдикцiй на своєму офiцiйному веб-порталi не пiзнiше нiж за 60 календарних днiв до граничного строку подання звiту про контрольованi операцiї за вiдповiдний звiтний рiк.

     39.4.11. Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй мiстить iнформацiю в розрiзi кожної юрисдикцiї, у якiй зареєстрований учасник мiжнародної групи компанiй або в якiй мiжнародна група компанiй здiйснює свою дiяльнiсть, зокрема, але не виключно:

     а) назву держави (територiї), вiдповiдно до законодавства якої учасник мiжнародної групи компанiй заснований, та держави (територiї), резидентом якої вiн є;

     б) загальну суму доходiв (виручки) за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн, у тому числi з розбивкою на суму доходiв (виручки) вiдповiдно до угод, укладених учасниками цiєї мiжнародної групи компанiй i пов'язаними особами, та суму доходiв (виручки) за угодами з непов'язаними особами;

     в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн;

     г) суму сплаченого податку на прибуток пiдприємств (корпоративного податку) або його аналога у фiнансовому роцi, за який складається звiт у розрiзi країн;

     ґ) суму нарахованого податку на прибуток пiдприємств (корпоративного податку) або його аналога за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн;

     д) розмiр статутного капiталу (зареєстрованого статутного капiталу) на дату закiнчення фiнансового року, за який складається звiт у розрiзi країн;

     е) суму нерозподiленого (накопиченого) прибутку на дату закiнчення фiнансового року, за який складається звiт у розрiзi країн;

     є) чисельнiсть працiвникiв за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн;

     ж) балансову вартiсть матерiальних активiв на дату закiнчення фiнансового року, за який складається звiт у розрiзi країн;

     з) основнi види дiяльностi, що здiйснюються учасниками мiжнародної групи компанiй.

     Форма звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй складається за фiнансовий рiк, встановлений материнською компанiєю мiжнародної групи компанiй, що може не збiгатися з календарним роком, та подається протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення такого фiнансового року (у разi вiдсутностi вiдомостей про встановлений материнською компанiєю мiжнародної групи компанiй фiнансовий рiк - протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення календарного року).

     39.4.12. Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, поданий платником податкiв вiдповiдно до пiдпункту 39.4.10 цього пiдпункту, є об'єктом автоматичного обмiну податковою та фiнансовою iнформацiєю.

     39.4.13. Iнформацiя звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, який отримано центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiд платника податкiв вiдповiдно до пiдпункту 39.4.10 цього пiдпункту та/або в рамках мiжнародних угод щодо автоматичного обмiну податковою та фiнансовою iнформацiєю, використовується для цiлей оцiнки ризикiв трансфертного цiноутворення пiд час проведення монiторингу контрольованих операцiй та не може бути самостiйною пiдставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податкiв.

     39.4.14. Iнформацiя звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, отриманого центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в рамках мiжнародних угод щодо автоматичного обмiну податковою та фiнансовою iнформацiєю, є iнформацiєю з обмеженим доступом з урахуванням вимог статтi 22 Конвенцiї про взаємну адмiнiстративну допомогу в податкових справах.

     39.4.15. Для цiлей пiдпунктiв 39.4.7 i 39.4.10 цього пiдпункту розрахунок сукупного консолiдованого доходу мiжнародної групи компанiй здiйснюється вiдповiдно до офiцiйного курсу гривнi щодо євро (середнiй за перiод) за календарний рiк, що передує звiтному року.

     39.5. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки"

     39.5.1. Податковий контроль за встановленням вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється шляхом монiторингу контрольованих операцiй, опитування з питань трансфертного цiноутворення та проведення перевiрок з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки".

     39.5.1.1. Монiторинг умов контрольованих операцiй здiйснюється шляхом аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї, документацiї з трансфертного цiноутворення, отриманих, зокрема, на пiдставi запитiв, надiсланих вiдповiдно до пiдпунктiв 39.4.4 та 39.4.8 пункту 39.4 цiєї статтi, будь-яких iнших iнформацiйних джерел, та шляхом отримання податкової iнформацiї вiдповiдно до статтi 73 цього Кодексу.

     З метою встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" посадовi особи контролюючого органу пiд час проведення аналiзу звiтiв про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, поданих платником податкiв вiдповiдно до пункту 39.4 цiєї статтi, мають право проводити опитування уповноважених осiб та/або працiвникiв платника податкiв.

     Порядок проведення монiторингу контрольованих операцiй та опитування встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     39.5.1.2. У разi якщо контролюючий орган пiд час виконання функцiй податкового контролю виявив факти проведення платником податкiв контрольованих операцiй, звiт про якi вiдповiдно до пiдпункту 39.4.2 пункту 39.4 цiєї статтi не подано, вiн надсилає повiдомлення про виявленi контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику. Повiдомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пiзнiше 5 робочих днiв iз дня виявлення таких операцiй.

     Днем виявлення контролюючим органом фактiв проведення платником податкiв контрольованих операцiй, звiт про якi вiдповiдно до пiдпункту 39.4.2 пункту 39.4 цiєї статтi не подано, є дата складання акта документальної перевiрки, в якому зафiксовано такий факт.

     39.5.2. Перевiрка з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" проводиться вiдповiдно до положень глави 8 роздiлу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею.

     39.5.2.1. Перевiрка з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" може бути проведена контролюючим органом у разi:

     надання платником податкiв документацiї з трансфертного цiноутворення вiдповiдно до пiдпункту 39.4.4 пункту 39.4 цiєї статтi;

     неподання платником податкiв чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi звiту про контрольованi операцiї, документацiї з трансфертного цiноутворення, глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла), звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй;

     подання платником податкiв заяви про намiр провести пропорцiйне коригування.

     39.5.2.2. Порядок проведення перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     39.5.2.3. Надання платником податкiв документiв вiдбувається згiдно з вимогами пунктiв 85.2 i 85.3 статтi 85 цього Кодексу протягом 10 робочих днiв з дати початку перевiрки.

     У разi необхiдностi отримання пiд час проведення перевiрки додаткових документiв та/або iнформацiї щодо:

     здiйснення фiнансово-господарських операцiй, пов'язаних iз контрольованою операцiєю;

     господарських операцiй iз непов'язаними особами, що можуть визнаватись зiставними з контрольованою операцiєю;

     пiдтвердження або спростування iнформацiї, наведеної платником у поданому звiтi про контрольованi операцiї, документацiї з трансфертного цiноутворення, глобальнiй документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла);

     даних, зазначених у звiтi у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, до якої входить платник податкiв;

     iнших документiв та iнформацiї, необхiдних для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки";

     зазначенi документи та/або iнформацiя надаються платником податкiв протягом 15 робочих днiв з дати отримання запиту вiд посадових (службових) осiб контролюючого органу, якi проводять перевiрку.

     Посадовi (службовi) особи контролюючого органу, якi проводять перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", мають право отримувати вiд платника податкiв або його законних представникiв копiї документiв, що належать до предмета перевiрки. Такi копiї повиннi бути засвiдченi пiдписом платника податкiв або його посадової особи.

     У разi якщо документи, що належать до предмета перевiрки, створювалися платником податкiв в електроннiй формi, платник податкiв має право надати копiї таких документiв засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     39.5.2.4. Контролюючий орган не має права проводити бiльше однiєї перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" одного платника податкiв протягом календарного року. Контролюючий орган не має права повторно проводити перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" платника податкiв, якi вже були перевiренi (крiм випадкiв, зазначених у пiдпунктах 78.1.5, 78.1.12 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу).

     39.5.2.5. Виключено.

     39.5.2.6. Проведення перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" не перешкоджає проведенню перевiрок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

     39.5.2.7. Строк проведення перевiрки платника податкiв з питань дотримання принципу "витягнутої руки" обчислюється з дня прийняття рiшення про її проведення до дня складення акта (довiдки) про проведення такої перевiрки.

     Термiн проведення перевiрки платника податкiв з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разi розгляду судом позовiв платника податкiв з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевiрки, до завершення судових процедур.

     39.5.2.8. Тривалiсть перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" не повинна перевищувати 18 мiсяцiв.

     Кожнi шiсть мiсяцiв проведення перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" контролюючий орган надає платнику податкiв iнформацiю про поточний стан проведення перевiрки.

     39.5.2.9. У разi необхiдностi отримання iнформацiї вiд iноземних державних органiв, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документiв, необхiдних для дослiдження вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", строк проведення перевiрки за рiшенням керiвника (заступника керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 мiсяцiв.

     39.5.2.10. Пiд час перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" можуть бути перевiренi господарськi операцiї з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статтi 102 цього Кодексу.

     39.5.2.11. Якщо платник податкiв використав найбiльш доцiльний метод встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" згiдно з критерiями, передбаченими пунктом 39.3 цiєї статтi, такий метод використовується пiд час перевiрки контролюючим органом.

     Якщо контролюючим органом доведено, що застосований платником податкiв метод (комбiнацiя методiв) не дає змоги найбiльш обґрунтовано встановити вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", вiн має право застосувати iншi методи (комбiнацiю методiв) для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     39.5.2.12. Застосування методiв (комбiнацiї методiв) встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки", не встановлених цiєю статтею, забороняється.

     39.5.2.13. Контролюючий орган, який проводить перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", має право:

     а) надсилати запити про надання документiв (iнформацiї) щодо контрольованої операцiї iншим платникам податкiв вiдповiдно до пункту 73.3 статтi 73 цього Кодексу, якi:

     є сторонами контрольованої операцiї, що перевiряється, або

     були задiянi в ланцюгу постачання товарiв (робiт, послуг, iнших об'єктiв цивiльних прав), що є предметом контрольованої операцiї, або

     з урахуванням iнформацiї, отриманої вiд платника податкiв та/або вiд iнших суб'єктiв iнформацiйних вiдносин, володiють iнформацiєю, необхiдною для визначення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     У разi ненадання платниками податкiв, зазначеними у пiдпунктi "а" цього пiдпункту, документiв (iнформацiї) на запит контролюючого органу, який проводить перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", та/або надання неповної iнформацiї контролюючий орган має право провести зустрiчну звiрку таких платникiв податкiв у порядку, передбаченому пунктом 73.5 статтi 73 цього Кодексу;

     б) проводити опитування посадових осiб та/або працiвникiв платникiв податкiв, якi є сторонами контрольованої операцiї. Платники податкiв зобов'язанi забезпечити можливiсть посадовим особам, якi проводять перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", провести опитування вiдповiдних посадових осiб або працiвникiв;

     в) надсилати запити компетентним органам iноземних держав щодо предмета та обставин здiйснення контрольованої операцiї та/або щодо господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi нерезидента - сторони контрольованої операцiї;

     г) проводити зустрiчi з платником податкiв (уповноваженими ним особами) для обговорення методiв визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки", застосованої контролюючим органом пiд час перевiрки;

     ґ) вiдвiдувати та проводити з дозволу платника податкiв огляд примiщень, об'єктiв та споруд, де провадиться дiяльнiсть платника податкiв, пов'язана з проведенням контрольованої операцiї.

     39.5.2.14. Результати перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" оформляються у формi акта (довiдки), що складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами, якi проводили перевiрку та платником податкiв або його представником.

     39.5.2.15. Якщо за результатами перевiрки виявлено, що умови контрольованої операцiї вiдрiзняються вiд умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки", що призвело до невiрного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевiрки. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка.

     39.5.2.16. У разi якщо за результатами перевiрок, що не стосуються трансфертного цiноутворення, або платником податкiв самостiйно вже були донарахованi податковi зобов'язання на пiдставi коригування цiн та обмежень рiвня витрат та доходiв за такими операцiями, суми донарахованих податкових зобов'язань за результатами такої перевiрки та/або самостiйного донарахування зараховуються в погашення нарахованих податкiв за результатами перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки".

     39.5.2.17. Форма акта (довiдки) про результати перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Акт про результати перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" повинен мiстити документально пiдтвердженi факти вiдхилення умов контрольованої операцiї вiд умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки", обґрунтування того, що таке вiдхилення спричинило неправильний розрахунок обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку iз наведенням вiдповiдних розрахункiв.

     39.5.2.18. У разi вiдмови платника податкiв або його представника вiд пiдписання акта (довiдки) про результати перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" посадовими особами контролюючого органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови.

     39.5.2.19. Акт (довiдка) перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" повинен бути вручений протягом двох робочих днiв з дати його складення платнику податкiв, щодо якого проводилася перевiрка, або його представнику пiд розписку.

     39.5.2.20. У разi незгоди платника податкiв або його представника з висновками перевiрки або фактами та даними, викладеними в актi про результати перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", вони мають право подати свої заперечення протягом 30 днiв з дня отримання акта. При цьому платник податкiв має право подати разом iз запереченнями або в погоджений строк документи (їх завiренi копiї), що пiдтверджують обґрунтованiсть заперечень.

     Такi заперечення розглядаються протягом 30 робочих днiв, що настають за днем їх отримання, а платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

     39.5.2.21. Прийняття податкового повiдомлення-рiшення за результатами перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не ранiше закiнчення термiну для надання платником заперечень, визначеного пiдпунктом 39.5.2.20 цього пункту.

     39.5.2.22. Оскарження податкових повiдомлень-рiшень, прийнятих за результатами перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", здiйснюється вiдповiдно до статтi 56 цього Кодексу.

     39.5.2.23. Виключено.

     39.5.3. Джерела iнформацiї, що використовуються для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки"

     39.5.3.1. Платник податкiв та контролюючий орган використовують джерела iнформацiї, якi мiстять вiдомостi, що дають можливiсть зiставити комерцiйнi та фiнансовi умови операцiй згiдно з пiдпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi, зокрема:

     а) iнформацiю про зiставнi неконтрольованi операцiї платника податкiв, а також iнформацiю про зiставнi неконтрольованi операцiї його контрагента - сторони контрольованої операцiї з непов'язаними особами;

     б) будь-якi iнформацiйнi джерела, що мiстять вiдкриту iнформацiю та надають iнформацiю про зiставнi операцiї та осiб;

     в) iншi джерела iнформацiї, з яких iнформацiя отримана платником податкiв з дотриманням вимог законодавства та якi надають iнформацiю про зiставнi операцiї та осiб, за умови що платник податкiв надасть таку iнформацiю контролюючому органу;

     г) iнформацiю, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною мiжнародних угод.

     39.5.3.2. Якщо платник податкiв з метою встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" за методами, визначеними пунктом 39.3 цiєї статтi, використав джерела iнформацiї, передбаченi пiдпунктом 39.5.3.1 пiдпункту 39.5.3 цього пункту, контролюючий орган використовує тi самi джерела iнформацiї, якщо не доведено, що iншi джерела iнформацiї дають можливiсть отримати вищий рiвень зiставностi комерцiйних та фiнансових умов операцiй.

     39.5.3.3. Для зiставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцiй з умовами неконтрольованих операцiй контролюючий орган не має права використовувати iнформацiю, яка не є загальнодоступною (зокрема iнформацiю, доступ до якої наявний тiльки у органiв державної влади).

     Вимоги цього пiдпункту не стосуються податкової iнформацiї, отриманої контролюючим органом пiд час проведення перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" вiдповiдно до пiдпункту 39.5.2.13 пiдпункту 39.5.2 цього пункту.

     39.5.4. Самостiйне коригування

     39.5.4.1. У разi застосування платником податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй умов, що не вiдповiдають принципу "витягнутої руки", та/або не вiдповiдають розумнiй економiчнiй причинi (дiловiй метi), платник податкiв має право самостiйно провести коригування цiни контрольованої операцiї i сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету;

     розрахувавши свої податковi зобов'язання вiдповiдно до:

     максимального значення дiапазону цiн (рентабельностi), якщо цiна / показник рентабельностi контрольованої операцiї була вище максимального значення дiапазону цiн (рентабельностi); та/або

     мiнiмального значення дiапазону цiн (рентабельностi), якщо цiна / показник рентабельностi контрольованої операцiї була нижче мiнiмального значення дiапазону цiн (рентабельностi).

     39.5.4.2. Самостiйне коригування є коригуванням платником податкiв цiни контрольованої операцiї, за результатами якого розрахована цiна вiдповiдає принципу "витягнутої руки", навiть якщо така цiна вiдрiзняється вiд фактичної цiни, встановленої пiд час здiйснення контрольованої операцiї.

     Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостiйного коригування, пiдлягає сплатi у строки, визначенi статтею 57 цього Кодексу.

     39.5.4.3. Платник податку не має права проводити самостiйне коригування цiни контрольованих операцiй та/або сум податкових зобов'язань пiд час проведення перевiрки платника податкiв з питань дотримання принципу "витягнутої руки" таких контрольованих операцiй.

     39.5.5. Пропорцiйне коригування

     39.5.5.1. Для цiлей цiєї статтi пiд пропорцiйним коригуванням розумiється право однiєї сторони контрольованої операцiї на проведення коригування своїх податкових зобов'язань за результатами коригування податкових зобов'язань iншої сторони контрольованої операцiї виходячи з умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     39.5.5.2. Виключено.

     39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорцiйного коригування виникає у платника податкiв на пiдставi чинного мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування пiсля отримання вiд пов'язаної особи сторони контрольованої операцiї, яка є резидентом держави, з якою укладено вiдповiдний мiжнародний договiр, повiдомлення про фактичне проведення цiєю особою коригування податкових зобов'язань виходячи з умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     На пiдставi отриманого повiдомлення платник податкiв має право звернутися до контролюючого органу iз заявою про намiр провести пропорцiйне коригування у звiтному перiодi або перiодах, протягом яких здiйснювалися такi контрольованi операцiї. До заяви додаються розрахунок суми пропорцiйного коригування для кожного звiтного перiоду, iншi документи, якi стали пiдставою для проведення коригування iншою стороною контрольованої операцiї, та документацiя з трансфертного цiноутворення.

     Контролюючий орган розглядає заяву платника податкiв протягом 30 робочих днiв з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рiшень:

     надiслати повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування;

     повнiстю або частково вiдмовити у проведеннi пропорцiйного коригування у разi необґрунтованостi такого коригування або вiдсутностi необхiдних документiв - з обов'язковим обґрунтуванням пiдстав такої вiдмови платнику податкiв;

     призначити перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" для вивчення пiдстав для проведення пропорцiйного коригування. Перевiрка здiйснюється у порядку, визначеному пiдпунктом 39.5.2 цiєї статтi. За результатами перевiрки контролюючий орган приймає рiшення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування або повну чи часткову вiдмову у проведеннi пропорцiйного коригування.

     39.5.5.3. Виключено.

     39.5.5.3. У разi повної або часткової вiдмови контролюючим органом у проведеннi пропорцiйного коригування платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про усунення подвiйного оподаткування.

     39.5.5.4. Виключено.

     39.5.5.5. Виключено.

     39.5.5.6. Виключено.

     39.5.5.7. Виключено.

     39.5.5.8. Виключено.

     39.5.5.9. Виключено.

     39.5.5.10. Виключено.

     39.5.5.11. Виключено.

     39.6. Попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях

     39.6.1. Великий платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, iз заявою про попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях.

     Попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях є процедурою мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, пiд час якої узгоджуються критерiї для визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй, що здiйснюються або будуть здiйсненi великим платником податкiв, принципу "витягнутої руки" на пiдставi договору на обмежений строк.

     39.6.1.1. Предметом попереднього узгодження цiноутворення можуть бути, зокрема, але не виключно:

     види та/або перелiк товарiв (робiт, послуг), що є предметом контрольованих операцiй;

     методи або комбiнацiя методiв встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки";

     перелiк джерел iнформацiї, якi передбачається використати для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки";

     строк, на який узгоджуються цiни у контрольованих операцiях;

     допустиме вiдхилення вiд встановленого рiвня економiчних умов здiйснення контрольованих операцiй;

     порядок, строки подання та перелiк документiв, якi пiдтверджують дотримання узгоджених цiн у контрольованих операцiях.

     39.6.1.2. Iншi умови попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях визначаються за згодою сторiн.

     39.6.2. За результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях укладається договiр, який пiдписується керiвником великого платника податкiв або його уповноваженою особою та керiвником (заступником керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     39.6.2.1. Договiр, укладений за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, має одностороннiй характер.

     39.6.2.2. У разi залучення до процедури попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях iноземного державного органу, уповноваженого адмiнiструвати податки i збори в державi, резидентом якої є сторона контрольованої операцiї (за умови наявностi мiжнародного договору (конвенцiї) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такою державою), договiр, укладений за результатами такого узгодження мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, має двостороннiй характер.

     У разi залучення до процедури попереднього узгодження цiноутворення двох i бiльше державних органiв, уповноважених адмiнiструвати податки i збори в державi, резидентом якої є сторона (сторони) контрольованої операцiї (за умови наявностi мiжнародних договорiв (конвенцiй) про уникнення подвiйного оподаткування мiж Україною i такими державами), договiр, укладений за результатами такого узгодження мiж великим платником податкiв та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, має багатостороннiй характер.

     39.6.2.3. Виключено.

     39.6.2.4. Порядок попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, за результатами якого укладаються договори, що мають одностороннiй, двостороннiй та багатостороннiй характер, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зазначений порядок має включати, зокрема, але не виключно:

     процедуру подання та розгляду заявки про проведення процедури попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях;

     перелiк документiв, подання яких є необхiдним для проведення процедури попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях;

     пiдстави для внесення змiн до чинного договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, продовження строку його дiї або дострокового припинення;

     пiдстави для припинення процедури попереднього узгодження цiноутворення;

     пiдстави для припинення або продовження строку дiї договору про попереднє узгодження цiноутворення.

     39.6.2.5. У разi дотримання умов договору про попереднє узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях контролюючi органи не мають права приймати рiшення про донарахування податкових зобов'язань, штрафiв, пенi щодо контрольованих операцiй, якi є предметом такого договору.

     У разi недотримання умов договору про узгодження цiноутворення платником податкiв такий договiр втрачає силу з дати набрання ним чинностi. Контролюючi органи мають право приймати рiшення про донарахування податкових зобов'язань, штрафiв, пенi щодо контрольованих операцiй, якi є предметом такого договору, умови яких не вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     39.6.2.6. Договiр, укладений за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, набирає чинностi з дати, узгодженої центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, та великим платником податкiв залежно вiд обставин та особливостей контрольованих операцiй, якi є предметом такого договору.

     За згодою сторiн дiя договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, може бути поширена на весь звiтний перiод, в якому укладено такий договiр, та/або до звiтних перiодiв, що передують набранню чинностi таким договором.

     39.6.2.7. У разi дотримання великим платником податкiв умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, та за умови незмiнностi узгоджених критерiїв для визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй, що є предметом договору, принципу "витягнутої руки", дiя такого договору може бути подовжена на узгоджений сторонами строк.

     39.6.3. Стабiльнiсть умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях:

     39.6.3.1. Умови договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, залишаються незмiнними у разi змiни податкового законодавства в частинi регулювання вiдносин, що виникають при укладаннi такого договору, внесення до нього змiн, припинення його дiї або втрати платником податкiв статусу великого платника податкiв.

     39.6.3.2. У разi внесення до податкового законодавства змiн, що впливають на дiяльнiсть великого платника податкiв та/або на критерiї для визначення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки", сторони договору, укладеного за результатами попереднього узгодження цiноутворення у контрольованих операцiях, мають право внести до його тексту вiдповiднi змiни.

     У разi незгоди однiєї iз сторiн iз запропонованими змiнами дiя договору припиняється.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, вiд 07.06.2012р. N 4915-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 04.07.2013р. N 408-VII, вiд 24.10.2013р. N 657-VII, вiд 13.05.2014р. N 1260-VII, вiд 28.12.2014р. N 72-VIII, вiд 15.07.2015р. N 609-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 17.12.2020р. N 1117-IX, вiд 14.12.2021р. N 1946-IX)

     Стаття 391. Особливостi застосування валютних курсiв при нарахуваннi митних та податкових платежiв

     391.1. Для цiлей визначення податкових зобов'язань зi сплати митних платежiв застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї, а у разi якщо митна декларацiя не подається, - дня визначення податкових зобов'язань.

     Для цiлей визначення податкових зобов'язань зi сплати податкiв i зборiв застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин:

     дня подання особою-нерезидентом податкової декларацiї щодо постачання електронних послуг;

     дня виникнення (визначення) податкових зобов'язань для iнших платникiв/операцiй/податкових зобов'язань, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

(Доповнено статтею 391 згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1200-VII, у редакцiї Закону України вiд 03.06.2021р. N 1525-IX, змiни, внесенi пунктом 2 роздiлу I Закону України вiд 03.06.2021р. N 1525-IX (щодо порядку оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з постачання нерезидентами електронних послуг фiзичним особам), застосовуються до податкових перiодiв, починаючи з 01.01.2022р.)

     Стаття 392. Контрольованi iноземнi компанiї

     392.1. Визначення контрольованої iноземної компанiї

     392.1.1. Контрольованою iноземною компанiєю визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в iноземнiй державi або територiї, яка визнається такою, що знаходиться пiд контролем фiзичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України вiдповiдно до правил, визначених цим Кодексом.

     Юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення (об'єднання) або органiзацiя, надiлена правом володiти активами, мати права та обов'язки та здiйснювати дiяльнiсть вiд власного iменi та незалежно вiд засновникiв, учасникiв або форми власностi. Наявнiсть у контрольованої iноземної компанiї статусу юридичної особи визнається вiдповiдно до законодавства її реєстрацiї.

     У випадках, передбачених цiєю статтею, до контрольованої iноземної компанiї може прирiвнюватися iноземне утворення без статусу юридичної особи.

     Утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на пiдставi правочину або зареєстроване вiдповiдно до законодавства iноземної держави (територiї) без створення юридичної особи, яке вiдповiдно до законодавства та/або документiв, що регулюють її дiяльнiсть (особистого закону), має право здiйснювати дiяльнiсть, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в iнтересах своїх учасникiв, партнерiв, засновникiв, довiрителiв або iнших вигодоотримувачiв.

     Утворення без статусу юридичної особи можуть включати, зокрема, але не виключно, партнерства, трасти, фонди, iншi установи та органiзацiї, створенi на пiдставi правочину або закону iноземної держави (територiї). До утворень без статусу юридичної особи прирiвнюються особи - нерезиденти, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, якi вiдповiдно до особистого закону не є юридичними особами.

     392.1.2. З урахуванням положень цiєї статтi контролюючою особою є фiзична особа або юридична особа - резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої iноземної компанiї.

     Зокрема, iноземна компанiя визнається контрольованою iноземною компанiєю, якщо фiзична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далi - контролююча особа):

     а) володiє часткою в iноземнiй юридичнiй особi у розмiрi бiльше нiж 50 вiдсоткiв, або

     б) володiє часткою в iноземнiй юридичнiй особi у розмiрi бiльше нiж 10 вiдсоткiв, за умови що декiлька фiзичних осiб - резидентiв України та/або юридичних осiб - резидентiв України володiють частками в iноземнiй юридичнiй особi, розмiр яких у сукупностi становить 50 i бiльше вiдсоткiв, або

     в) окремо або разом з iншими резидентами України - пов'язаними особами здiйснює фактичний контроль над iноземною юридичною особою.

     Фiзична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володiння часткою у контрольованiй iноземнiй компанiї реалiзовано через пряме або опосередковане володiння в iншiй юридичнiй особi - резидентi України, за умови якщо остання визнається контролюючою особою згiдно з цим пунктом та на неї покладається зобов'язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї.

     392.1.3. Пiд часткою в iноземнiй юридичнiй особi розумiються корпоративнi права, права в утвореннi без статусу юридичної особи, до активiв якої входить частка у юридичнiй особi, чи будь-якi iншi аналогiчнi права та/або правомочностi, що надають фiзичнiй або юридичнiй особi право:

     а) впливу на вiдповiдну частку голосiв у вищому органi управлiння iноземної юридичної особи (загальних зборах акцiонерiв, учасникiв або iншому аналогiчному органi), та/або

     б) на отримання вiдповiдної частини прибутку iноземної юридичної особи, та/або

     в) блокування рiшення про розподiл частини прибутку iноземної юридичної особи, та/або

     г) на отримання вiдповiдної частини активiв iноземної юридичної особи у разi її лiквiдацiї або припинення.

     У разi якщо вiдповiдно до належного фiзичнiй особi розмiру частки обсяги прав, передбаченi пiдпунктами "а" - "в" цього пiдпункту, є рiзними, для цiлей цього Кодексу приймається найбiльше значення такої частки.

     392.1.4. Для цiлей визначення володiння фiзичною або юридичною особою вiдповiдною часткою в iноземнiй юридичнiй особi усi права, що належать такiй фiзичнiй або юридичнiй особi, вважаються сумою часток, якi:

     належать такiй фiзичнiй або юридичнiй особi безпосередньо або опосередковано через iнших осiб, у тому числi через утворення без статусу юридичної особи;

     належать будь-яким пов'язаним особам такої фiзичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через iнших осiб.

     Розмiр частки опосередкованого володiння розраховується:

     у разi володiння через один ланцюг осiб, якi володiють частками одна в iншiй, - шляхом множення часток;

     у разi володiння через кiлька ланцюгiв осiб, якi володiють частками одна в iншiй, - шляхом пiдсумовування часток у кожному такому ланцюгу.

     При цьому для цiлей розрахунку опосередкованого володiння, у разi якщо особа фактично володiє часткою в розмiрi понад 50 вiдсоткiв (через один або кiлька ланцюгiв) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фiзична особа володiє часткою в такiй юридичнiй особi у розмiрi 100 вiдсоткiв.

     У разi якщо особа здiйснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається, що така особа володiє часткою в наступнiй юридичнiй особi у розмiрi 100 вiдсоткiв.

     Особа вважається такою, що володiє часткою в iншiй юридичнiй особi, у разi:

     володiння на пiдставi права власностi, або

     якщо право власностi на вiдповiдну частку юридично належить iншим особам, якi дiють в iнтересах такої особи.

     392.1.5. Особа вважається такою, що володiє часткою в iншiй юридичнiй особi, у разi, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, до активiв якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою вiдповiдальнiстю) партнерства, до активiв якого входить частка в юридичнiй особi.

     392.1.5.1. Засновник трасту, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, до активiв якого входить зазначена частка в юридичнiй особi, не вважається таким, що володiє цiєю часткою, якщо додержуються одночасно такi умови:

     а) така особа не має права надавати прямо або опосередковано розпорядження про виплату на її користь прибутку або доходу такого утворення без статусу юридичної особи;

     б) така особа не має права розпоряджатися прямо або опосередковано прибутком або доходом такого утворення без статусу юридичної особи;

     в) така особа не має права на повернення їй майна, що входить до складу активiв утворення без статусу юридичної особи (майно передано на умовах безвiдкличностi). Умова, встановлена цим пiдпунктом, вважається виконаною, якщо засновник такого утворення без статусу юридичної особи не має права на повернення майна, що входить до активiв такого утворення, як протягом iснування такого утворення, так i у разi його лiквiдацiї (припинення);

     г) така особа, дiючи окремо або спiльно з iншими бенефiцiарами чи вигодонабувачами такого утворення без статусу юридичної особи, не має права припинення такого утворення без статусу юридичної особи, зокрема, але не виключно шляхом лiквiдацiї, розiрвання договору трастового управлiння;

     ґ) така особа не здiйснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи, у розумiннi, передбаченому пiдпунктом 392.1.6 пункту 392.1 цiєї статтi.

     392.1.5.2. Особа, яка не є засновником трасту, установи, утворення без статусу юридичної особи, до активiв якого входить частка особи в юридичнiй особi, вважається такою, що володiє цiєю часткою, у разi додержання хоча б однiєї з таких умов:

     а) така особа має (юридично або фактично) право вимагати нарахування та виплати доходу (прибутку) такого утворення без статусу юридичної особи;

     б) така особа має право (прямо або опосередковано) розпоряджатися майном, що входить до складу активiв такого утворення без статусу юридичної особи;

     в) така особа має право отримати майно, що входить до активiв такого утворення без статусу юридичної особи у разi його лiквiдацiї (припинення), крiм випадкiв отримання майна у разi лiквiдацiї (припинення) такого утворення без волевиявлення цiєї особи;

     г) така особа здiйснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи у розумiннi, передбаченому пiдпунктом 392.1.6 пункту 392.1 цiєї статтi.

     392.1.5.3. Особа, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, разом iз повiдомленням про заснування утворення без статусу юридичної особи має право надати пiдтвердження про вiдповiднiсть її вимогам пiдпункту 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi.

     На пiдтвердження вiдповiдностi особи, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, вимогам пiдпункту 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, такою особою повиннi надаватися такi документи:

     1) повiдомлення особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи (зокрема, але не виключно, трастового керуючого), що повинно мiстити:

     а) твердження про вiдсутнiсть прав, зазначених у пiдпунктi 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, у засновника згiдно з договором та/або особистим законом, та/або установчими документами такого iноземного утворення без статусу юридичної особи;

     б) твердження про регулювання та/або лiцензування особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, щодо її управлiння таким утворенням вiдповiдно до договору та/або особистого закону, та/або установчих документiв такого iноземного утворення або у разi, якщо така особа, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, не є регульованою та/або лiцензованою, твердження, що вона адмiнiструється адмiнiстратором, що регулюється та/або лiцензується вiдповiдно до особистого закону;

     в) нотарiально засвiдчений пiдпис особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разi якщо така особа не є регульованою та/або лiцензованою, то нотарiально засвiдчений пiдпис адмiнiстратора такої особи, що регулюється та /або лiцензується вiдповiдно до особистого закону. Документ повинен бути належним чином легалiзований вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України; або

     2) витяг з трастової угоди у виглядi iнформацiї щодо iменi засновника трасту, трастового керуючого, протектора (якщо призначений), бенефiцiара/бенефiцiарiв (якщо призначений/призначенi) та вiдомостей, зазначених у пiдпунктi 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, за нотарiально засвiдченим пiдписом особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разi, якщо така особа не є регульованою та/або лiцензованою, то нотарiально засвiдченим пiдписом адмiнiстратора такої особи, що регулюється та/або лiцензується вiдповiдно до особистого закону. Витяг повинен бути належним чином легалiзований вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     3) юридичний висновок, адресований засновнику, за законодавством країни заснування дiскрецiйного безвiдкличного трасту, пiдтверджуючий вiдомостi, зазначенi в пiдпунктi 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, наданий юридичною фiрмою або iншою особою, яка має право надавати юридичнi або адвокатськi послуги, дiяльнiсть якої пiдлягає обов'язковому лiцензуванню або регулюванню вiдповiдно до особистого закону. Пiдписи осiб мають бути нотарiально засвiдченi та документ повинен бути належним чином легалiзований вiдповiдно до вимог законодавства України.

     Особа, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридично) особи, щорiчно надає засновнику письмове пiдтвердження щодо вiдповiдностi цього засновника умовам, передбаченим пiдпунктом 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi.

     У подальшому таке письмове пiдтвердження не надсилається контролюючому органу, але має бути надане особою, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, контролюючому органу на його вимогу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Обов'язок доведення невiдповiдностi засновника умовам, передбаченим цим пiдпунктом, покладається на контролюючий орган.

     392.1.6. Особа вважається такою, що здiйснює фактичний контроль над юридичною особою, у разi, якщо така особа має можливiсть здiйснювати суттєвий або вирiшальний вплив на рiшення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення дiяльностi незалежно вiд юридичного оформлення такого впливу.

     Для цiлей цiєї статтi фактичний контроль встановлюється на пiдставi, зокрема, але не виключно, хоча б однiєї з таких обставин:

     а) надання особою зобов'язуючих вказiвок органам управлiння юридичної особи;

     б) ведення особою перемовин щодо укладення правочинiв юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинiв, якi в подальшому лише формально затверджуються органами управлiння юридичної особи або виконуються органами управлiння юридичної особи без подальшого додаткового затвердження;

     в) наявнiсть у особи довiреностi на здiйснення суттєвих правочинiв вiд iменi юридичної особи, що видана на термiн бiльш нiж один рiк, та не передбачає попереднього погодження таких правочинiв органами управлiння юридичної особи;

     г) здiйснення особою операцiй за банкiвськими рахунками юридичної особи або наявнiсть можливостi блокувати операцiї за такими рахунками;

     ґ) зазначення особи в якостi засновника (бенефiцiара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи пiд час вiдкриття рахункiв такою юридичною особою, крiм випадкiв, якщо активи такої юридичної особи є частиною активiв трасту, фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефiцiаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.

     Здiйсненням фактичного контролю над iноземним утворенням без статусу юридичної особи в цiлях застосування цiєї статтi визнається здiйснення або можливiсть здiйснення вирiшального впливу на рiшення особи чи осiб, якi здiйснюють управлiння активами такого утворення, прийняття рiшень або можливiсть прийняття рiшень про замiну осiб, якi здiйснюють управлiння активами такого утворення, а також здiйснення або можливiсть здiйснення вирiшального впливу на рiшення щодо розподiлу прибутку вiдповiдно до особистого закону та/або установчих документiв такого утворення.

     Положення цього пiдпункту не застосовуються до фiзичної особи, яка виконує посадовi обов'язки директора чи iншої посадової особи юридичної особи вiдповiдно до її статутних документiв, та/або до фахiвцiв у галузi права, аудиту, бухгалтерського облiку, довiрчого управлiння власнiстю, якi дiють на користь та в iнтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професiйних стандартiв (зокрема, але не виключно, адвокати, аудитори, трастовi керуючi, протектори, гарантори, енфорсери, менеджери фондiв, страховщики). У разi якщо зазначенi в цьому абзацi особи дiють на користь та в iнтересах фiзичної особи, виконуючи, при цьому, обов'язковi до виконання вказiвки такої фiзичної особи, вважається, що така фiзична особа здiйснює фактичний контроль над юридичною особою.

     У разi нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фiзичних осiб та/або штрафних санкцiй на пiдставi визнання контролюючим органом фiзичної особи такою, що здiйснює фактичний контроль над юридичною особою, фiзична особа має право оскаржити таке рiшення в адмiнiстративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов'язок доведення, що фiзична особа здiйснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.

     392.2. Оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї

     392.2.1. Платником податку щодо прибутку контрольованої iноземної компанiї є контролююча особа.

     Якщо одна фiзична або юридична особа володiє часткою або контролює частку в розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв у контрольованiй iноземнiй компанiї спiльно з iншими фiзичними та/або юридичними особами, та при цьому жодна з осiб самостiйно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмiрi, вважається, що всi зазначенi особи є контролюючими особами для контрольованої iноземної компанiї у рiвних частках (незалежно вiд того, чи досягає розмiр частки кожного з них 25 вiдсоткiв).

     392.2.2. Об'єктом оподаткування для податку на доходи фiзичних осiб (податку на прибуток пiдприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї, пропорцiйна частцi, якою володiє або яку контролює така фiзична (юридична) особа на останнiй день вiдповiдного звiтного перiоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, що обчислюється вiдповiдно до правил, визначених цiєю статтею. Зазначена частина прибутку контрольованої iноземної компанiї:

     включається до складу загального рiчного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статтi 170 цього Кодексу, або

     за результатами звiтного податкового року збiльшує об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи в порядку, визначеному роздiлом III цього Кодексу.

     392.2.3. Скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, який було включено до об'єкта оподаткування однiєї контролюючої особи в порядку, передбаченому цим Кодексом, не може бути повторно включено до об'єкта оподаткування iншої контролюючої особи або контролюючих осiб.

     392.3. Порядок обчислення скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї, що оподатковується в Українi.

     392.3.1. Для цiлей цiєї статтi скоригованим прибутком контрольованої iноземної компанiї визнається прибуток контрольованої iноземної компанiї до оподаткування вiдповiдно до даних її неконсолiдованої фiнансової звiтностi, складеної за звiтний календарний рiк (якщо звiтний рiк не вiдповiдає календарному року - за перiоди, що закiнчуються у вiдповiдному календарному роцi) вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що застосовуються контрольованою iноземною компанiєю, та строкiв для пiдготовки такої звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї.

     У разi якщо згiдно iз законодавством iноземної юрисдикцiї податкового резидентства контрольованої iноземної компанiї не передбачено обов'язку складання фiнансової звiтностi, контролююча особа повинна забезпечити складання фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     У разi наявностi у контролюючого органу сумнiвiв щодо достовiрностi поданої фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанiї, що пiдтверджує фiнансову звiтнiсть контрольованої iноземної компанiї, не ранiше нiж через 15 мiсяцiв пiсля завершення звiтного перiоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї.

     Такий письмовий висновок має надаватися аудиторською компанiєю, що має право на проведення аудиту фiнансової звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї, та не може мiстити негативний висновок або вiдмову вiд надання висновку.

     392.3.2. При розрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї враховуються такi особливостi:

     392.3.2.1. фiнансовий результат вiд операцiй контрольованої iноземної компанiї з цiнними паперами, iншими корпоративними правами, деривативами розраховується з урахуванням особливостей, передбачених цим пiдпунктом.

     Якщо за результатами звiтного перiоду контрольованою iноземною компанiєю отримано вiд'ємний загальний фiнансовий результат вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав (загальна сума збиткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй та/або вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав, не врахованих у попереднiх податкових перiодах, перевищує загальну суму прибуткiв вiд таких операцiй), сума такого вiд'ємного значення загального фiнансового результату за операцiями з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав зменшує загальний фiнансовий результат контрольованої iноземної компанiї вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав наступних податкових (звiтних) перiодiв, що настають за податковим (звiтним) перiодом виникнення зазначеного вiд'ємного значення фiнансового результату.

     Якщо за результатами звiтного перiоду контрольованою iноземною компанiєю отримано позитивний загальний фiнансовий результат вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав (загальна сума прибуткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй та/або вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав, не врахованих у попереднiх податкових перiодах), сума позитивного загального фiнансового результату вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав збiльшує фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду контрольованої iноземної компанiї.

     Пiд час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї не враховуються:

     сума уцiнки, врахована у фiнансовому результатi до оподаткування у поточному податковому (звiтному) перiодi на iнструменти власного капiталу, перекласифiкованi у фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до стандартiв фiнансової звiтностi, якi застосовує контрольована iноземна компанiя;

     втрати вiд iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi пiдприємства, розрахованi за методом участi в капiталi або методом пропорцiйної консолiдацiї;

     сума вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав (загальна сума уцiнок цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав перевищує загальну суму їх дооцiнок за податковий (звiтний) перiод) (крiм державних цiнних паперiв або облiгацiй мiсцевих позик), вiдображена у складi фiнансового результату до оподаткування звiтного перiоду вiдповiдно до стандартiв фiнансової звiтностi, що застосовує контрольована iноземна компанiя;

     392.3.2.2. витрати контрольованої iноземної компанiї вiд уцiнки необоротних активiв (основних фондiв та нематерiальних активiв) визнаються виключно в момент реалiзацiї (вiдчуження) таких необоротних активiв або у разi проведення дооцiнки таких необоротних активiв у межах суми проведеної дооцiнки;

     392.3.2.3. витрати контрольованої iноземної компанiї на нарахування процентiв за борговими зобов'язаннями враховуються у сумi, що не перевищує 30 вiдсоткiв суми фiнансового результату до оподаткування, фiнансових витрат та суми амортизацiйних вiдрахувань контрольованої iноземної компанiї за даними фiнансової звiтностi звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснюється нарахування таких процентiв.

     Пiд час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї не враховуються витрати на формування резервiв за сумнiвною заборгованiстю, iншою дебiторською заборгованiстю, а також доходи вiд розформування зазначених резервiв.

     Витрати на списання безнадiйної заборгованостi враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованiсть вiдповiдає ознакам, передбаченим пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     392.3.2.4. доходи i витрати контрольованої iноземної компанiї за операцiями з нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстрованi у державах (на територiях), що включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, визначаються з дотриманням принципу витягнутої руки".

     У разi якщо доходи контрольованої iноземної компанiї за такими операцiями є нижчими рiвня доходiв, розрахованих за принципом "витягнутої руки" вiдповiдно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, доходи контрольованої iноземної компанiї збiльшуються на таку рiзницю. Якщо контрагентом контрольованої iноземної компанiї при здiйсненнi зазначених операцiй була iнша контрольована iноземна компанiя, така iнша контрольована iноземна компанiя має право на пропорцiйне коригування фiнансового результату за такою операцiєю на таку рiзницю у бiк зменшення.

     У разi якщо витрати контрольованої iноземної компанiї за такими операцiями є вищими рiвня витрат, розрахованих за принципом "витягнутої руки" вiдповiдно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї збiльшується на таку рiзницю. Якщо контрагентом контрольованої iноземної компанiї при здiйсненнi зазначених операцiй була iнша контрольована iноземна компанiя, така iнша контрольована iноземна компанiя має право на пропорцiйне коригування фiнансового результату за такою операцiєю на таку рiзницю у бiк зменшення.

     Контролюючий орган може зобов'язати контролюючу особу надати документацiю з трансфертного цiноутворення, складену вiдповiдно до вимог статтi 39 цього Кодексу, щодо операцiй контрольованої iноземної компанiї iз будь-якою особою, зазначеною в цьому пiдпунктi, у разi, якщо загальний обсяг операцiй контрольованої iноземної компанiї з такою особою перевищує 10 мiльйонiв гривень за календарний рiк, а загальний дохiд такої контрольованої iноземної компанiї перевищує 150 мiльйонiв гривень за календарний рiк. Зазначена документацiя має бути подана протягом 60 календарних днiв з дня отримання такої вимоги.

     У разi якщо контролююча особа не подає документацiю з трансфертного цiноутворення, контролюючий орган збiльшує розмiр прибутку контрольованої iноземної компанiї до оподаткування на 30 вiдсоткiв вартостi доходiв або витрат, щодо яких не було подано документацiю з трансфертного цiноутворення.

     У разi якщо контролюючий орган встановлює невiдповiднiсть поданої документацiї з трансфертного цiноутворення вимогам статтi 39 цього Кодексу, контролюючий орган має право самостiйно визначити розмiр доходiв та витрат контрольованої iноземної компанiї за такими операцiями вiдповiдно до вимог статтi 39 цього Кодексу та вiдповiдним чином збiльшити розмiр прибутку контрольованої iноземної компанiї до оподаткування.

     У звiтi про контрольованi iноземнi компанiї вiдображається перелiк операцiй iз нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстрованi у державах (на територiях), що включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу;

     392.3.2.5. у разi якщо контрольована iноземна компанiя володiє часткою в iншiй iноземнiй юридичнiй особi, яка визнається контрольованою iноземною компанiєю для тiєї самої контролюючої особи, скоригований прибуток першої контрольованої iноземної компанiї зменшується на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi в iншiй контрольованiй iноземнiй компанiї та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що виплачуються або пiдлягають виплатi на користь першої компанiї вiд другої компанiї, часткою у якiй вона володiє.

     Для цiлей цiєї статтi термiн "дивiденди" використовується у значеннi, визначеному стандартами фiнансової звiтностi, якi застосовуються при складаннi фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї, прибуток якої пiдлягає зменшенню за правилами цього пiдпункту;

     392.3.2.6. у разi якщо контрольована iноземна компанiя прямо або опосередковано отримує дохiд через постiйне представництво на територiї України, скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї пiдлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постiйне представництво;

     392.3.2.7. у разi якщо контрольована iноземна компанiя прямо або опосередковано володiє частками в юридичних особах, зареєстрованих в Українi, скоригований прибуток такої контрольованої iноземної компанiї зменшується на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi в таких юридичних особах, зареєстрованих в Українi, та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що виплачуються або пiдлягають виплатi на користь контрольованої iноземної компанiї вiд юридичної особи, зареєстрованої в Українi.

     392.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої iноземної компанiї визначається окремо. У разi якщо скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї звiтного року має вiд'ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування iнших контрольованих iноземних компанiй звiтного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цiєї самої контрольованої iноземної компанiї у майбутнiх звiтних роках.

     392.3.4. Скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, визначений в iноземнiй валютi, пiдлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за звiтний (податковий) перiод.

     392.3.5. Контролююча особа самостiйно здiйснює розрахунок скоригованого прибутку кожної контрольованої iноземної компанiї на пiдставi фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї iз застосуванням особливостей, встановлених пiдпунктом 392.3.2 цього пункту, та визначає частку скоригованого прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, пропорцiйно частцi у цiй контрольованiй iноземнiй компанiї, якою вона володiє.

     392.3.6. У разi якщо дохiд (прибуток) контрольованої iноземної компанiї до оподаткування згiдно з фiнансовою звiтнiстю буде в подальшому скоригований контролюючими органами юрисдикцiї фактичного мiсцезнаходження (реєстрацiї) контрольованої iноземної компанiї, контролююча особа зобов'язана зробити перерахунок скоригованого прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, та подати уточнюючу податкову декларацiю без застосування будь-яких фiнансових санкцiй, передбачених цим Кодексом.

     Контролюючий орган має право направити контролюючiй особi запит щодо надання документального пiдтвердження фактiв коригування контролюючими органами юрисдикцiї фактичного мiсцезнаходження (реєстрацiї) контрольованої iноземної компанiї доходу (прибутку) такої контрольованої iноземної компанiї. Платник податкiв протягом 15 робочих днiв з дня отримання запиту зобов'язаний надати належним чином засвiдченi копiї документiв.

     392.3.7. У разi якщо пiд час проведення перевiрки контролюючий орган встановлює, що контролююча особа розрахувала скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї з порушенням вимог цiєї статтi, контролюючий орган самостiйно здiйснює перерахунок скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     392.4. Звiльнення вiд оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї

     392.4.1. Скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї не пiдлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи у разi додержання таких умов:

     а) мiж Україною та iноземною юрисдикцiєю мiсцезнаходження (реєстрацiї) контрольованої iноземної компанiї є чинний договiр про уникнення подвiйного оподаткування або про обмiн податковою iнформацiєю та

     б) виконується будь-яка з таких умов:

     контрольована iноземна компанiя фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток пiдприємств в Українi, визначену пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не бiльше нiж на п'ять вiдсоткових пунктiв, або

     частка пасивних доходiв контрольованої iноземної компанiї становить не бiльше 50 вiдсоткiв загальної суми доходiв контрольованої iноземної компанiї iз всiх джерел.

     У разi якщо частка пасивних доходiв контрольованої iноземної компанiї становить бiльше 50 вiдсоткiв загальної суми доходiв контрольованої iноземної компанiї iз всiх джерел, для цiлей застосування цiєї статтi такi доходи визнаються активними, за умови що контрольована iноземна компанiя:

     фактично виконує суттєвi функцiї, несе ризики та використовує активи в операцiях, що призводять до отримання вiдповiдних активних доходiв;

     має необхiднi ресурси для виконання зазначених функцiй, управлiння ризиками та використання активiв (квалiфiкований персонал, основнi фонди у власностi або користуваннi, достатнiй власний капiтал тощо).

     Для цiлей цiєї статтi ефективна ставка податку на прибуток пiдприємств розраховується шляхом дiлення суми витрат зi сплати податку на прибуток пiдприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фiнансової звiтностi за вiдповiдний календарний рiк та множення на 100 вiдсоткiв.

     392.4.2. Незалежно вiд виконання умов, передбачених пiдпунктом 392.4.1 пункту 392.4 цiєї статтi, скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї не пiдлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи у разi, якщо виконується будь-яка з таких умов:

     392.4.2.1. загальний сукупний дохiд усiх контрольованих iноземних компанiй однiєї контролюючої особи iз всiх джерел за даними фiнансової звiтностi не перевищує еквiвалент 2 мiльйони євро на кiнець звiтного перiоду;

     392.4.2.2. контрольована iноземна компанiя є публiчною компанiєю, акцiї (частки) якої перебувають в обiгу на визнанiй фондовiй бiржi. Перелiк бiрж та вимоги до визнання акцiй (часток) публiчних компанiй такими, що перебувають в обiгу на зазначенiй фондовiй бiржi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Таке звiльнення поширюється на всi контрольованi iноземнi компанiї, включенi до консолiдованої фiнансової звiтностi такої публiчної контрольованої iноземної компанiї, а також на iншi iноземнi компанiї, пов'язанi з публiчною контрольованою iноземною компанiєю в частинi дивiдендiв, якi походять вiд такої публiчної контрольованої iноземної компанiї.

     У разi якщо контрольована iноземна компанiя, на яку поширюється таке звiльнення, виплачує дивiденди на користь контрольованої iноземної компанiї, яка не є публiчною компанiєю, такi дивiденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої iноземної компанiї на загальних пiдставах;

     392.4.2.3. контрольована iноземна компанiя є органiзацiєю, яка вiдповiдно до законодавства вiдповiдної iноземної юрисдикцiї здiйснює благодiйну дiяльнiсть та не розподiляє доходи на користь її засновникiв (учасникiв).

     392.4.3. У разi якщо прибуток контрольованої iноземної компанiї звiльняється вiд оподаткування вiдповiдно до положень цього пункту, контролююча особа звiльняється вiд обов'язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до положень пiдпункту 392.3.2 цього Кодексу.

     392.4.4. Контролююча особа має право добровiльно вiдмовитися вiд звiльнення вiд оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до положень пiдпункту 392.4.1 або 392.4.2 цього Кодексу та прийняти рiшення про оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї шляхом подання вiдповiдної заяви у довiльнiй формi одночасно з поданням звiту про контрольованi iноземнi компанiї.

     392.5. Складання та подання звiту про контрольованi iноземнi компанiї та повiдомлень про набуття або припинення участi у контрольованих iноземних компанiях

     392.5.1. Для цiлей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої iноземної компанiї звiтним (податковим) перiодом є календарний рiк або iнший звiтний перiод контрольованої iноземної компанiї, що закiнчується протягом календарного року.

     392.5.2. Контролюючi особи зобов'язанi подавати звiт про контрольованi iноземнi компанiї до контролюючого органу одночасно з поданням рiчної декларацiї про майновий стан i доходи або податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за вiдповiдний календарний рiк засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та квалiфiкованого електронного пiдпису.

     До звiту про контрольованi iноземнi компанiї в обов'язковому порядку додаються завiренi належним чином копiї фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї, що пiдтверджують розмiр прибутку контрольованої iноземної компанiї за звiтний (податковий) рiк. Якщо граничнi строки пiдготовки фiнансової звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї спливають пiзнiше граничних строкiв подання рiчної декларацiї про майновий стан i доходи або податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств, такi копiї фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї подаються разом iз рiчною декларацiєю про майновий стан i доходи або податковою декларацiєю з податку на прибуток пiдприємств за наступний звiтний (податковий) перiод.

     392.5.3. У звiтi про контрольованi iноземнi компанiї зазначаються:

     а) найменування контрольованої iноземної компанiї, її адреса, органiзацiйно-правова форма, номери податкової реєстрацiї (за наявностi), номери державної реєстрацiї;

     б) розмiр частки, якою володiє контролююча особа в контрольованiй iноземнiй компанiї;

     в) структура володiння часткою в контрольованiй iноземнiй компанiї у разi опосередкованого володiння такою часткою;

     г) iнформацiя про розмiр доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) контрольованої iноземної компанiї, прибутку вiд операцiйної дiяльностi та прибутку до оподаткування вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi;

     ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до вимог цiєї статтi, розмiру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;

     д) iнформацiя про пiдстави звiльнення вiд оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до положень цiєї статтi;

     е) суми дивiдендiв, отриманих контрольованою iноземною компанiєю безпосередньо або опосередковано через ланцюг пiдконтрольних юридичних осiб вiд українських юридичних осiб;

     є) суми прибутку контрольованої iноземної компанiї, що були фактично виплаченi на користь контролюючої особи;

     ж) перелiк операцiй контрольованої iноземної компанiї iз нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстрованi у державах (на територiях), що включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу;

     з) кiлькiсть працiвникiв контрольованої iноземної компанiї станом на кiнець звiтного (податкового) року;

     и) iнформацiя про суму прибутку контрольованої iноземної компанiї, отриманого вiд постiйного представництва в Українi.

     392.5.4. У разi якщо контролююча особа не має можливостi забезпечити складання фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї та/або здiйснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї до дати граничного строку подання рiчної декларацiї про майновий стан i доходи або податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств, така контролююча особа подає звiт про контрольованi iноземнi компанiї за скороченою формою, який мiстить лише вiдомостi, передбаченi пiдпунктами "а" - "в" пiдпункту 392.5.3 цього пункту.

     Контролююча особа зобов'язана подати повний звiт про контрольованi iноземнi компанiї до кiнця календарного року, наступного за звiтним (податковим) роком. У разi якщо вiдповiдно до такого звiту загальний оподатковуваний дохiд, об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи збiльшується, така особа до кiнця календарного року, наступного за звiтним (податковим) роком, подає уточнюючу рiчну декларацiю про майновий стан i доходи або податкову декларацiю з податку на прибуток пiдприємств. При цьому штрафнi санкцiї та/або пеня не застосовуються.

     392.5.5. Фiзична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов'язана повiдомляти контролюючий орган про:

     кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в iноземнiй юридичнiй особi або початок здiйснення фактичного контролю над iноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фiзичної (юридичної) особи контролюючою особою вiдповiдно до вимог цiєї статтi;

     заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

     кожне вiдчуження частки в iноземнiй юридичнiй особi або припинення здiйснення фактичного контролю над iноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фiзичної (юридичної) особи контролюючою особою вiдповiдно до вимог цiєї статтi;

     лiквiдацiю або вiдчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

     Повiдомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днiв з дня такого набуття (початку здiйснення фактичного контролю) або вiдчуження (припинення фактичного контролю). Форма i порядок надсилання такого повiдомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Вимоги цього пiдпункту не застосовуються, якщо контрольована iноземна компанiя є публiчною компанiєю, вимоги до якої встановленi пiдпунктом 392.4.2.2 пiдпункту 392.4.2 пункту 392.4 цiєї статтi.

     392.5.6. Форма звiту про контрольованi iноземнi компанiї, скорочена форма звiту про контрольованi iноземнi компанiї та порядок їх заповнення i подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     392.5.7. Контролююча особа зобов'язана забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами за партнерство, траст чи iнше утворення без статусу юридичної особи, частка у якому їй належить, та розраховувати скоригований прибуток, що пiдлягає оподаткуванню за правилами, визначеними для контрольованих iноземних компанiй щодо такого утворення, крiм таких випадкiв:

     а) контролююча особа особисто набула майновi права на частку в активах, доходах чи прибутку трасту, фонду чи iншого утворення без статусу юридичної особи та вiдображає доходи, отриманi через таке утворення, у власнiй декларацiї про майновий стан i доходи (податковiй декларацiї з податку на прибуток пiдприємств), або

     б) безпосереднiм власником частки у партнерствi, трастi, фондi або iншому утвореннi без статусу юридичної особи є контрольована iноземна компанiя, яка враховує прибуток, отриманий через або вiд такого утворення, при складаннi власної фiнансової звiтностi.

     Якщо вiдповiдно до положень цього пiдпункту контролююча особа зобов'язана складати фiнансову звiтнiсть за партнерство, траст чи iнше утворення без статусу юридичної особи, вiдповiдне утворення прирiвнюється з метою оподаткування до контрольованої iноземної компанiї.

     Об'єктом оподаткування для податку на доходи фiзичних осiб (податку на прибуток пiдприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку вiдповiдного утворення без статусу юридичної особи, пропорцiйна частцi, якою володiє або яку контролює така фiзична (юридична) особа, що обчислюється вiдповiдно до правил, визначених цiєю статтею для контрольованих iноземних компанiй.

     392.6. Податковий контроль за контрольованими iноземними компанiями

     392.6.1. Контролюючий орган має право направити платнику податкiв запит про надання додаткових пояснень щодо контрольованої iноземної компанiї, якщо є податкова iнформацiя про те, що:

     а) платник податкiв є контролюючою особою та не подав звiт про контрольованi iноземнi компанiї, та/або

     б) вiдомостi, зазначенi платником податкiв у звiтi про контрольованi iноземнi компанiї, не вiдповiдають дiйсностi або мiстять помилки.

     392.6.2. На запит контролюючого органу платник податкiв протягом двох мiсяцiв з дня отримання запиту зобов'язаний надати вiдповiдь з поясненням фактiв, викладених у такому запитi з належним чином засвiдченими копiями вiдповiдних документiв.

     392.6.3. У разi якщо будь-який контролюючий орган, iнший орган державної влади, банк або фiнансова установа виявили факти, що свiдчать про володiння фiзичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в iноземнiй юридичнiй особi, такий орган, банк або фiнансова установа надсилають повiдомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику. Повiдомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня виявлення зазначених фактiв.

     392.6.4. Перевiрка контролюючої особи проводиться вiдповiдно до положень глави 8 роздiлу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею.

     392.6.4.1. Пiдставами для перевiрки контролюючої особи є:

     а) отримання контролюючим органом податкової iнформацiї, що свiдчить про неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог статтi 392 цього Кодексу звiту про контрольованi iноземнi компанiї;

     б) ненадання контролюючому органу вiдповiдi згiдно з пiдпунктом 392.6.2 цього пункту.

     392.6.4.2. Порядок проведення перевiрки контролюючої особи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     392.6.4.3. Пiд час проведення перевiрки контролююча особа зобов'язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копiй первинних документiв щодо окремих або всiх операцiй контрольованої iноземної компанiї. Документи подаються протягом одного мiсяця з дати отримання платником податку вiдповiдного запиту в засвiдчених копiях. У разi подання документiв англiйською мовою переклад українською мовою не вимагається.

     У разi необхiдностi отримання додаткових документiв, що пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй контрольованої iноземної компанiї пiд час проведення перевiрки, вони надаються платником податкiв протягом 30 календарних днiв з дати отримання додаткового запиту контролюючого органу.

     У разi наявностi сумнiвiв щодо достовiрностi або повноти наданих документiв або ненадання повного комплекту документiв контролюючий орган може вимагати вiд контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї, який не може мiстити вiдмову вiд надання висновку або негативного висновку.

     При наданнi контролюючою особою аудиторського висновку аудиторської компанiї, що має право на проведення аудиту фiнансової звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї, що пiдтверджує фiнансовi результати контрольованої iноземної компанiї, такий аудиторський висновок є достатнiм документом, на основi якого визначається прибуток контрольованої iноземної компанiї до оподаткування та обчислюється скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї. Подання контролюючою особою такого аудиторського висновку не потребує надання нею додаткових документiв для пiдтвердження прибутку контрольованої iноземної компанiї до оподаткування.

     392.6.4.4. Контролюючий орган не має права проводити бiльше однiєї перевiрки контролюючої особи протягом двох календарних рокiв.

     392.6.4.5. Проведення перевiрки контролюючої особи не перешкоджає проведенню перевiрок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

     392.6.4.6. Строк проведення перевiрки контролюючої особи обчислюється з дня прийняття рiшення про її проведення до дня складення довiдки (акта) про проведення такої перевiрки. Тривалiсть перевiрки контролюючої особи не повинна перевищувати шiсть мiсяцiв.

     У разi необхiдностi отримання iнформацiї вiд компетентних органiв iноземних держав проведення експертизи та/або перекладу українською мовою документiв, необхiдних для дослiдження вiдповiдностi умов дiяльностi контрольованої iноземної компанiї та/або її контролюючої особи правилам цього Кодексу про контрольованi iноземнi компанiї, строк проведення перевiрки за рiшенням керiвника (заступника керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, може бути продовжений на строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв.

     392.6.4.7. Посадовi особи контролюючого органу, якi проводять перевiрку додержання правил про контрольованi iноземнi компанiї, мають право надiслати особам, якi є сторонами операцiй iноземної юридичної особи та/або iншими учасниками iноземної юридичної особи, запит про надання документiв (iнформацiї) та/або провести зустрiчну звiрку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та/або провести опитування посадових осiб або iнших працiвникiв iноземної особи та/або пов'язаних iз нею юридичних осiб.

     Платник податкiв зобов'язаний сприяти посадовим особам, якi проводять перевiрку контролюючої особи, у забезпеченнi можливостi проведення опитування вiдповiдних посадових осiб або працiвникiв контрольованої iноземної компанiї. За вiдсутностi можливостi проведення опитування на територiї України дане опитування може бути проведене шляхом вiдеоконференцiй, що можуть забезпечуватися платником податкiв.

     392.6.4.8. Результати перевiрки контролюючої особи оформляються у формi акта (довiдки), що складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами, якi проводили перевiрку, та контролюючою особою або її представником.

     Форма акта (довiдки) про результати перевiрки контролюючої особи та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Акт (довiдка) про результати перевiрки контролюючої особи повинен бути вручений протягом двох робочих днiв з дати його складення контролюючiй особi, стосовно якої проводилася перевiрка, або її представнику, що засвiдчується пiдписом вiдповiдної особи.

     У разi вiдмови контролюючої особи або її представника вiд пiдписання акта (довiдки) про результати перевiрки контролюючої особи посадовими особами контролюючого органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови.

     392.6.4.9. У разi незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевiрки або фактами та даними, викладеними в актi про результати перевiрки, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днiв з дня отримання акта. При цьому контролююча особа має право подати разом iз запереченнями або пiсля подання заперечень у строк, узгоджений з контролюючим органом, документи (їх завiренi копiї), що пiдтверджують обґрунтованiсть заперечень.

     Такi заперечення розглядаються протягом 30 робочих днiв, що настають за днем їх отримання, а платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

     392.6.4.10. Прийняття податкового повiдомлення-рiшення за результатами перевiрки контролюючої особи здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не ранiше закiнчення термiну для надання платником заперечень, визначеного пiдпунктом 392.6.4.9 цього пункту.

     392.6.4.11. Оскарження податкових повiдомлень-рiшень, прийнятих за результатами перевiрки контролюючої особи, здiйснюється вiдповiдно до статтi 56 цього Кодексу.

(Доповнено статтею 392 згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 466-IX)

РОЗДIЛ II. АДМIНIСТРУВАННЯ ПОДАТКIВ, ЗБОРIВ, ПЛАТЕЖIВ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 40. Сфера застосування цього роздiлу

     40.1. Цей роздiл визначає порядок адмiнiстрування податкiв та зборiв, визначених у роздiлi I цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та iншого законодавства у випадках, коли здiйснення такого контролю покладено на контролюючi органи.

     У разi якщо iншими роздiлами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спецiальний порядок адмiнiстрування окремих податкiв, зборiв, платежiв, використовуються правила, визначенi в iншому роздiлi або законi з питань митної справи.

     Стаття 41. Контролюючi органи та органи стягнення

     41.1. Контролюючими органами є:

     41.1.1. податковi органи (центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальнi органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крiм випадкiв, визначених пiдпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання iншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, чи його територiальнi органи;

     41.1.2. митнi органи (центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, його територiальнi органи) - щодо дотримання законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартiсть, iншими податками та зборами, якi вiдповiдно до податкового, митного та iншого законодавства справляються у зв'язку iз ввезенням (пересиланням) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони.

     41.2. Порядок обмiну iнформацiєю мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальними органами та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, його територiальними органами для цiлей виконання функцiй контролюючих органiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     41.3. Державнi податковi iнспекцiї є структурними пiдроздiлами територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та дiють на пiдставi положень про такi територiальнi органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в межах функцiй, визначених статтею 193 цього Кодексу.

     41.4. Органами стягнення є виключно контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.1 цього пункту, уповноваженi здiйснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державнi виконавцi в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотарiусiв не дозволяється.

     41.5. Повноваження i функцiї контролюючих органiв визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.

     Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв контролюючих органiв визначається законодавством України.

     41.6. Iншi державнi органи не мають права проводити перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, у тому числi на запит правоохоронних органiв.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI, вiд 07.06.2012р. N 4915-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 04.07.2013р. N 404-VII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 466-IX)

     Стаття 42. Листування платникiв податкiв та контролюючих органiв

     42.1. Податковi повiдомлення - рiшення, податковi вимоги або iншi документи з питань адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв, податкового контролю, у тому числi з питань проведення перевiрок, звiрок, адресованi контролюючим органом платнику податкiв, повиннi бути складенi у письмовiй формi, вiдповiдним чином пiдписанi та у випадках, передбачених законодавством, завiренi печаткою такого контролюючого органу, i вiдображатися в електронному кабiнетi.

     42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надiсланi у порядку, визначеному пунктом 42.4 цiєї статтi, надiсланi за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто врученi платнику податкiв (його представнику).

     42.3. Якщо платник податкiв у порядку та у строки, визначенi статтею 66 цього Кодексу, повiдомив контролюючий орган про змiну податкової адреси, вiн на перiод з дня державної реєстрацiї змiни податкової адреси до дня внесення змiн до облiкових даних такого платника податкiв звiльняється вiд виконання вимог документiв, надiсланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата.

     42.4. Платники податкiв, якi подають звiтнiсть в електроннiй формi та/або пройшли електронну iдентифiкацiю онлайн в електронному кабiнетi, можуть здiйснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     Листування контролюючих органiв з платниками податкiв, зазначеними в абзацi першому цього пункту, якi подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабiнет, здiйснюється засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" шляхом надiслання документа в електронний кабiнет з одночасним надiсланням платнику податкiв на його електронну адресу (адреси) iнформацiї про вид документа, дату та час його надiслання в електронний кабiнет.

     Документ, надiсланий контролюючим органом в електронний кабiнет, вважається врученим платнику податкiв, якщо вiн сформований з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" та є доступним в електронному кабiнетi.

     Датою вручення платнику податкiв документа є дата, зазначена у квитанцiї про доставку у текстовому форматi, що вiдправляється з електронного кабiнету автоматично та свiдчить про дату та час доставки документа платнику податкiв. У разi якщо доставка документа вiдбулася пiсля 18 години, датою вручення документа платнику податкiв вважається наступний робочий день. Якщо доставка вiдбулася у вихiдний чи святковий день, датою вручення документа платнику податкiв вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.

     У разi неотримання контролюючим органом квитанцiї про доставку документа в електронний кабiнет протягом двох робочих днiв з дня його надiслання такий документ у паперовiй формi на третiй робочий день з дня вiдправлення з електронного кабiнету надсилається за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто вручається платнику податкiв (його представнику).

     При цьому строк доставки документа в електронний кабiнет, визначений абзацом п'ятим цього пункту, не зараховується до строку надiслання документiв, визначеного цим Кодексом.

     Платник податкiв один раз протягом року може надiслати контролюючому органу через електронний кабiнет заяву про вiдмову отримувати документи через електронний кабiнет. Датою завершення листування платника податкiв через електронний кабiнет є дата, зазначена у квитанцiї про доставку контролюючому органу заяви про вiдмову отримувати документ через електронний кабiнет.

     42.5. У разi якщо платник податкiв не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабiнет, листування з платником податкiв здiйснюється шляхом надiслання за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто вручаються платнику податкiв (його представнику).

     У разi якщо пошта не може вручити платнику податкiв документ у зв'язку з вiдсутнiстю за мiсцезнаходженням посадових осiб платника податкiв, їхньою вiдмовою прийняти документ, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, документ вважається врученим платнику податкiв у день, зазначений поштовою службою в повiдомленнi про вручення iз зазначенням причини невручення.

     На вимогу платника податкiв, який отримав документ в електроннiй формi, контролюючий орган надає такому платнику податкiв вiдповiдний документ у паперовiй формi протягом трьох робочих днiв з дня надходження вiдповiдної вимоги (у паперовiй або електроннiй формi) платника податкiв.

     42.6. Електронний документообiг мiж платником податкiв та контролюючим органом здiйснюється вiдповiдно до цього Кодексу, законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" без укладення вiдповiдного договору.

     Керiвник платника податкiв визначає, змiнює перелiк уповноважених осiб платника податкiв, якi надiляються правом пiдписання, подання, отримання ними документiв та iнформацiї через електронний кабiнет вiд iменi платника податкiв, та визначає їхнi повноваження.

     Платник податкiв стає суб'єктом електронного документообiгу пiсля надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     Електронний документообiг мiж платником податкiв та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:

     отримання iнформацiї вiд квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг про завершення строку чинностi (або скасування) квалiфiкованого сертифiката вiдкритого ключа керiвника платника податкiв;

     отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про змiну керiвника платника податкiв;

     отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про державну реєстрацiю припинення юридичної особи;

     наявностi в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв iнформацiї про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця чи незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи;

     наявностi в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв iнформацiї про закриття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у зв'язку зi смертю.

     Порядок обмiну електронними документами платника податкiв та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI)
(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX)

     Стаття 421. Електронний кабiнет

     421.1. Електронний кабiнет створюється та функцiонує за такими принципами:

     прозоростi - обов'язкового оприлюднення методологiї реалiзацiї положень цього Кодексу в роботi електронного кабiнету;

     контрольованостi - забезпечення можливостi незалежної перевiрки коректностi роботи електронного кабiнету через тестового платника (платникiв) на емуляторi, створеному на веб-сайтi методолога електронного кабiнету на предмет вiдсутностi помилок у програмному забезпеченнi, унеможливлення несанкцiонованого втручання у роботу програмного забезпечення електронного кабiнету, що означає порушення цiлiсностi та автентичностi вихiдного програмного коду;

     iнтеграцiї iз системами, що використовуються платниками податкiв, - у вiдкритому, вiльному доступi розмiщуються API програмного iнтерфейсу для електронного обмiну даними (EDI - Electronic data interchange);

     своєчасностi усунення технiчних та/або методологiчних помилок - забезпечення оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi методолога електронного кабiнету реєстру технiчних та/або методологiчних помилок, виявлених платниками податкiв, технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету, iз визначенням рiвня критичностi таких помилок та встановленням строкiв для їх усунення, iнформування всiх користувачiв електронного кабiнету про факт виявлення технiчної та/або методологiчної помилки, а також про факт її усунення та вiдновлення роботи електронного кабiнету в повному обсязi;

     автоматизованостi - максимальної автоматизацiї процесiв створення, прийняття, реєстрацiї, оброблення, зберiгання документiв, оброблення та вiдображення даних (показникiв) документiв та iнших облiкових даних платника податкiв;

     повноти функцiоналу - наявностi такого iнтерфейсу електронного сервiсу, який забезпечує можливiсть реалiзацiї прав та обов'язкiв платника податкiв, отримання документiв, передбачених законодавством, та iнформацiї, що стосується такого платника податкiв, онлайн (через Iнтернет у режимi реального часу) або через програмний iнтерфейс (АРI), iншими засобами iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем;

     спрощення процедури взаємодiї платникiв податкiв та контролюючого органу та прискорення електронного документообiгу мiж ними;

     здiйснення автоматизованого внесення до журналу всiх дiй (подiй), що вiдбуваються в електронному кабiнетi, включаючи, зокрема, фiксацiю дати i часу вiдправлення, отримання документiв через електронний кабiнет та будь-якої змiни даних, доступних в електронному кабiнетi, за допомогою квалiфiкованої електронної позначки часу. Iнформацiя про дату i час надсилання та отримання документiв, iншої кореспонденцiї з iдентифiкацiєю вiдправника та отримувача зберiгається безстроково i може бути отримана через електронний кабiнет у виглядi електронного документа, в тому числi у виглядi квитанцiї у текстовому форматi;

     заборони втручання, створення обмежень у функцiонуваннi та/або можливостей у використаннi платниками податкiв електронного кабiнету, що передбаченi цим Кодексом;

     прiоритетностi документiв, що надходять вiд державних, у тому числi контролюючих, органiв, початок роботи в електронному кабiнетi з автоматичного вiдкриття повiдомлень, що надходять вiд державних органiв, та/або блокування можливостi надiслання документiв платником податкiв до отримання таким платником податкiв документiв, що надiйшли до його електронного кабiнету вiд державних органiв.

     421.2. Електронний кабiнет забезпечує можливiсть реалiзацiї платниками податкiв прав та обов'язкiв, визначених цим Кодексом та iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на пiдставi та на виконання цього Кодексу та iнших законiв, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, в тому числi, шляхом:

     перегляду iнформацiї про платника податкiв, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з облiком платникiв податкiв та адмiнiструванням податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску, здiйсненням податкового контролю, у тому числi данi оперативного облiку податкiв, зборiв, єдиного внеску (у тому числi данi iнтегрованих карток платникiв податкiв), данi системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, данi системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, а також одержання такої iнформацiї у виглядi документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та квалiфiкованої електронної печатки контролюючого органу iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання;

     подання платником податкiв повiдомлення про використання та про вiдмову вiд використання єдиного рахунку;

     визначення напряму використання суми помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань i пенi вiдповiдно до статтi 351 цього Кодексу;

     перегляду iнформацiї по єдиному рахунку, у тому числi з Реєстру платежiв з єдиного рахунку в розрiзi окремого платника податкiв;

     проведення звiрки розрахункiв платникiв податкiв з державним та мiсцевими бюджетами, а також одержання документа, що пiдтверджує стан розрахункiв, який формується автоматизовано шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та квалiфiкованої електронної печатки контролюючого органу iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання;

     управлiння сумами помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi вiдповiдно до положень цього Кодексу, в тому числi шляхом подачi заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та/або пенi;

     автоматизованого визначення обов'язкових для заповнення та подання форм податкової звiтностi та рахункiв для сплати податкiв i зборiв конкретного платника податкiв;

     заповнення, перевiрки та подання податкових декларацiй, звiтностi до контролюючого органу;

     реєстрацiї, коригування податкових накладних / розрахункiв в Єдиному реєстрi податкових накладних та акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

     перегляду iнформацiї про податковi накладнi / розрахунки коригування, реєстрацiя яких в Єдиному реєстрi податкових накладних зупинена;

     доступу платникiв податкiв до системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть у розрiзi поточних значень всiх доданкiв та вiд'ємникiв, передбачених пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, в режимi перегляду у реальному часi та доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, включаючи можливiсть формування, перевiрки та пiдтвердження податкових накладних, складених платником податку чи його контрагентами за вчиненими мiж ними правочинами, для цiлей формування податкового кредиту платником податкiв, перевiрки та визначення дати i часу реєстрацiї таких накладних та/або розрахункiв коригування, а також перегляд iнформацiї про незареєстрованi податковi накладнi та/або розрахунки коригування до них, поданi на реєстрацiю платником податкiв, iз зазначенням причини вiдмови у їх реєстрацiї;

     отримання платниками податкiв копiй наказiв про проведення перевiрок, повiдомлень про проведення перевiрок, актiв (довiдок) перевiрок, вiдповiдних запитiв та iнших документiв, складених у зв'язку з проведенням та за результатами перевiрок i звiрок, передбачених цим Кодексом, а також у зв'язку з розглядом заперечень платникiв податкiв до результатiв перевiрок та/або пояснень платника податкiв;

     забезпечення можливостi адмiнiстративного оскарження рiшень контролюючих органiв, у тому числi подання заперечень на акт або довiдку, якими оформленi результати перевiрки, подання скарги на податкове повiдомлення-рiшення або iнше рiшення, дiю або бездiяльнiсть контролюючого органу чи посадової особи контролюючого органу, у тому числi рiшення про коригування митної вартостi, рiшення щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей, про визначення країни походження, рiшення щодо пiдстав для надання податкових пiльг тощо;

     iнформування про статус контрагентiв за публiчно доступними даними iнформацiйних ресурсiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, iнших реєстрiв та баз даних, якi ведуться згiдно з цим Кодексом, включаючи надання iнформацiї про контрагентiв платника податкiв, щодо яких прийнято рiшення про лiквiдацiю юридичної особи, про анулювання реєстрацiї платника податку на додану вартiсть або яких притягнуто до вiдповiдальностi за порушення законiв з питань оподаткування (виключно пiсля остаточного узгодження санкцiй та зобов'язань);

     взяття на облiк, внесення змiн до облiкових вiдомостей (включаючи, але не обмежуючись, внесення або змiну iнформацiї про осiб, якi мають право пiдписувати податкову звiтнiсть, та квалiфiкованих сертифiкатiв вiдкритих ключiв квалiфiкованих електронних пiдписiв та/або печаток (за наявностi), зняття з облiку (у тому числi взяття на облiк, внесення змiн до облiкових вiдомостей та зняття з облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України), переходу на спецiальнi режими оподаткування та iнших реєстрацiйних дiй;

     подання звернень та iнших документiв для отримання лiцензiй, дозволiв на помiщення товарiв у митнi режими, дозволiв на провадження митної брокерської дiяльностi, вiдкриття та експлуатацiю магазинiв безмитної торгiвлi, митного складу, вiльної митної зони комерцiйного та сервiсного типу, складу тимчасового зберiгання, вантажного митного комплексу, а також звернень та iнших документiв з приводу винесення попереднiх рiшень у порядку та на умовах, передбачених Митним кодексом України;

     подання звернень та iнших документiв з метою реєстрацiї об'єкта iнтелектуальної власностi у митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi, отримання повiдомлень вiд митниць про призупинення митного оформлення на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв iнтелектуальної власностi та подальшого листування з правовласником з приводу призупинення такого митного оформлення;

     подання заяв та iнших документiв з метою отримання документiв, що пiдтверджують країну походження, якi видаються митницями (зокрема сертифiкатiв EUR.1);

     реєстрацiї контролюючим органом реєстраторiв розрахункових операцiй та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй у разi, якщо така реєстрацiя передбачена законодавством, подання звiтностi, пов'язаної iз застосуванням реєстратора розрахункових операцiй, книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок, подання електронних копiй розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв, подання iнформацiї про обсяг розрахункових операцiй, виконаних у готiвковiй та/або у безготiвковiй формi, або про обсяг операцiй з торгiвлi валютними цiнностями в готiвковiй формi тощо;

     подання повiдомлення про технiчну та/або методологiчну помилку, що виявлена в роботi електронного кабiнету;

     отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податкiв та має бути виданий йому контролюючим органом згiдно iз законодавством України, або iнформацiї з баз даних про такого платника податкiв шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та квалiфiкованої електронної печатки контролюючого органу iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання, з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     забезпечення взаємодiї платникiв податкiв з контролюючими органами з iнших питань, передбачених цим Кодексом, яка може бути реалiзована в електроннiй формi засобами електронного зв'язку;

     подання звернення на отримання iндивiдуальної податкової консультацiї в електроннiй формi. У разi необхiдностi платники податкiв можуть прикрiпити до звернення копiї необхiдних документiв;

     визначення, змiни уповноважених осiб платника податкiв, якi мають право користуватися електронним кабiнетом, зокрема щодо пiдписання, подання, отримання ними документiв та iнформацiї через електронний кабiнет та визначення їхнiх повноважень;

     отримання платником податкiв податкової iнформацiї про iнших платникiв податкiв за попередньо наданою згодою таких осiб, а також одержання такої iнформацiї у виглядi документа за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує фiнансову полiтику, в електронному виглядi з накладенням печатки контролюючого органу.

     Платник податкiв через електронний кабiнет може надати контролюючому органу згоду на розкриття iншому платнику податкiв податкової iнформацiї про нього у самостiйно визначеному обсязi.

     421.3. Майновi права на програмне забезпечення електронного кабiнету є державною власнiстю.

     421.4. Методолог електронного кабiнету забезпечує:

     а) визначення методологiчних та методичних основ створення та функцiонування електронного кабiнету;

     б) пiдготовку та затвердження технiчного завдання на розроблення, оновлення, модифiкацiю, усунення помилок програмного забезпечення електронного кабiнету;

     в) затвердження та перевiрку алгоритмiв роботи програмного забезпечення на вiдповiднiсть вимогам законодавства;

     г) цiлiснiсть та автентичнiсть вихiдного програмного коду електронного кабiнету;

     ґ) збереження даних, що мiстяться в електронному кабiнетi;

     д) здiйснення контролю за збереженням даних, що мiстяться в електронному кабiнетi, за вiдсутнiстю технiчного втручання в данi або пiдмiни даних в електронному кабiнетi;

     е) встановлення строку усунення технiчної та/або методологiчної помилки в роботi електронного кабiнету з урахуванням критичностi виявленої помилки та технiчної можливостi її усунення;

     є) здiйснення iнших функцiй, необхiдних для забезпечення функцiонування електронного кабiнету;

     ж) встановлення строкiв актуалiзацiї iнформацiї в електронному кабiнетi, визначеної абзацами другим i восьмим пункту 421.2 цiєї статтi.

     421.5. Платник податкiв стає користувачем електронного кабiнету та набуває право подавати звiтнiсть в електроннiй формi i вести листування засобами електронного зв'язку в електроннiй формi пiсля проходження в електронному кабiнетi електронної iдентифiкацiї онлайн з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" або тих сервiсiв iдентифiкацiї, використання яких дозволяється методологом електронного кабiнету.

     Забороняється вимагати вiд платника податкiв вчинення додаткових дiй, не передбачених цим пунктом, для того щоб отримати право користування електронним кабiнетом.

     Єдиною пiдставою для вiдмови у проходженнi електронної iдентифiкацiї платника податкiв в електронному кабiнетi є недiйснiсть квалiфiкованого електронного пiдпису такого платника податкiв, у тому числi у зв'язку iз закiнченням строку дiї вiдповiдного сертифiката вiдкритого ключа.

     Платник податкiв, що пройшов iдентифiкацiю в електронному кабiнетi, самостiйно визначає спосiб взаємодiї з контролюючим органом, а саме в загальному порядку чи в електроннiй формi, про що робить вiдповiдну позначку в електронному кабiнетi з одночасним обов'язковим зазначенням своєї електронної адреси (адрес). У разi змiни електронної адреси платник податкiв зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня внести вiдповiднi змiни до своїх облiкових даних в електронному кабiнетi.

     Починаючи з дня, наступного за днем обрання платником податкiв електронної форми взаємодiї з контролюючим органом через електронний кабiнет, крiм вихiдних та святкових днiв, взаємодiя мiж ними, яка може бути реалiзована в електроннiй формi засобами електронного зв'язку, здiйснюється через електронний кабiнет.

     Платник податкiв шляхом надсилання через електронний кабiнет вiдповiдного повiдомлення з документальним пiдтвердженням фактiв, викладених у ньому (у виглядi електронного документа з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" або скан-копiї вiдповiдних документiв), має право виправити неточну, неповну чи застарiлу iнформацiю про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабiнет (крiм вiдомостей, якi контролюючi органи отримують з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань").

     Контролюючий орган зобов'язаний внести вiдповiднi виправлення до iнформацiйних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, пiсля встановлення достовiрностi та/або верифiкацiї даних, протягом двох робочих днiв з моменту отримання повiдомлення. Контролюючий орган звiльняється вiд такого обов'язку у випадках, якщо платником податкiв не було надано пiдтвердження фактiв, викладених у повiдомленнi.

     421.6. Електронний кабiнет працює постiйно (24 години на дату кожного календарного дня), крiм часу, необхiдного для його технiчного обслуговування. Проведення технiчного обслуговування електронного кабiнету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацiй, та з 8 до 20 години будь-якого iншого календарного дня забороняється. Технiчне обслуговування електронного кабiнету проводиться у порядку, що визначається методологом електронного кабiнету.

     421.7. У разi виявлення платником податкiв технiчної та/або методологiчної помилки у роботi електронного кабiнету вiн має право надiслати через електронний кабiнет або в iнший спосiб повiдомлення про виявлену технiчну та/або методологiчну помилку. Повiдомлення про методологiчну помилку надсилається методологу електронного кабiнету. Повiдомлення про технiчну помилку надсилається одночасно методологу електронного кабiнету та технiчному адмiнiстратору.

     421.8. Методолог електронного кабiнету зобов'язаний провести перевiрку наявностi методологiчної помилки протягом 72 годин пiсля надходження повiдомлення вiд платника податкiв, крiм вихiдних та святкових днiв, про результати якої повiдомити платнику податкiв у цей самий строк. Якщо методолог електронного кабiнету визнає наявнiсть методологiчної помилки, вiн зобов'язаний усунути її у строк, що визначається ним з урахуванням критичностi виявленої помилки та технiчної можливостi її усунення. Якщо методологiчна помилка призводить до порушення прав платникiв податкiв або передбачає притягнення платникiв податкiв до вiдповiдальностi, методолог надсилає в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платника податкiв документ, яким повiдомляє про iснування методологiчної помилки та про час, необхiдний для її усунення та вiдновлення порушених прав платникiв податкiв. Про усунення методологiчної помилки методолог повiдомляє платникам податкiв шляхом надiслання вiдповiдного документа iз повiдомленням в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платникiв податкiв.

     421.9. Технiчний адмiнiстратор зобов'язаний провести перевiрку наявностi технiчної помилки протягом 72 годин пiсля надходження повiдомлення вiд платника податкiв, крiм вихiдних та святкових днiв, про результати якої повiдомити методологу електронного кабiнету та платнику податкiв у цей самий строк. Якщо технiчний адмiнiстратор визнає наявнiсть технiчної помилки, вiн зобов'язаний усунути таку технiчну помилку протягом строку, визначеного методологом електронного кабiнету, з урахуванням критичностi виявленої помилки та технiчної можливостi її усунення. Якщо технiчна помилка призводить до порушення прав платникiв податкiв або передбачає притягнення платникiв податкiв до вiдповiдальностi, технiчний адмiнiстратор надсилає в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платникiв податкiв документ, яким повiдомляє всiм платникам податкiв про iснування технiчної помилки та про час, необхiдний для її усунення i вiдновлення порушених прав платникiв податкiв. Про усунення технiчної помилки технiчний адмiнiстратор повiдомляє платникам податкiв шляхом надiслання вiдповiдного документа iз повiдомленням в електронний кабiнет та на електронну адресу (адреси) платникiв податкiв.

     421.10. У разi якщо у роботi електронного кабiнету виявлена технiчна та/або методологiчна помилка чи технiчнi збої i така помилка/збої визнанi технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету або згiдно з повiдомленням на офiцiйному веб-порталi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або її iснування пiдтверджено рiшенням суду, пiдстави для притягнення платника податкiв та/або його посадових осiб до адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства, що були зумовленi виключно технiчною та/або методологiчною помилкою чи технiчним збоєм у роботi електронного кабiнету, вiдсутнi.

     421.11. Якщо технiчний адмiнiстратор або методолог не надсилає вiдповiдi про результати перевiрки повiдомлення про технiчну та/або методологiчну помилку у встановлений цим Кодексом строк або заперечує наявнiсть технiчної та/або методологiчної помилки у роботi електронного кабiнету, то платник податкiв має право звернутися до суду за захистом своїх прав та охоронюваних iнтересiв, про що повiдомляє контролюючому органу, технiчному адмiнiстратору та методологу електронного кабiнету через електронний кабiнет. Протягом всього часу судового розгляду такого звернення платника податкiв забороняється визначати платнику податкiв грошове зобов'язання, застосовувати штрафнi санкцiї та нараховувати пеню, iнiцiювати притягнення платника податкiв та/або його посадових осiб до адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства, що були зумовленi технiчною та/або методологiчною помилкою у роботi електронного кабiнету.

(Доповнено статтею 421 згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 16.05.2019р. N 2725-VIII, вiд 20.09.2019р. N 129-IX, вiд 04.10.2019р. N 190-IX, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi

     43.1. Помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов'язання пiдлягають поверненню платнику вiдповiдно до цiєї статтi та статтi 301 Митного кодексу України, крiм випадкiв наявностi у такого платника податкового боргу.

     43.2. У разi наявностi у платника податкiв податкового боргу, повернення помилково та/або надмiру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податкiв в установi банку або на єдиний рахунок, або шляхом повернення готiвковими коштами за чеком, у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в банку, проводиться лише пiсля повного погашення такого податкового боргу платником податкiв.

     43.3. Обов'язковою умовою для здiйснення повернення сум грошового зобов'язання та пенi є подання платником податкiв заяви про таке повернення (крiм повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку з доходiв фiзичних осiб, якi повертаються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк за результатами проведення перерахунку його загального рiчного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днiв вiд дня виникнення помилково та/або надмiру сплаченої суми та/або пенi.

     43.4. Платник податкiв подає заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку, на єдиний рахунок (у разi його використання); на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення у готiвковiй формi коштiв за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку.

     43.41. У разi повернення надмiру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статтi 2001 цього Кодексу, такi кошти пiдлягають поверненню виключно на рахунок платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, а у разi його вiдсутностi на момент звернення платника податкiв iз заявою на повернення надмiру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть чи на момент фактичного повернення коштiв - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податкiв в установi банку.

     Повернення у випадках, визначених законодавством, сум податку на додану вартiсть, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, визначений пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, при ввезеннi товарiв на митну територiю України здiйснюється в частинi, що не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу на момент оформлення митної декларацiї/аркуша коригування, на пiдставi яких здiйснюватиметься таке повернення.

     43.5. Контролюючий орган не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення двадцятиденного строку з дня подання платником податкiв заяви готує висновок про повернення належних сум коштiв з вiдповiдного бюджету або з єдиного рахунку та подає його для виконання вiдповiдному органовi, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     У разi якщо повернення сум податку на доходи фiзичних осiб, якi повертаються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк за результатами проведення перерахунку його загального рiчного оподатковуваного доходу, вiдповiдне повiдомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення шiстдесятиденного строку з дня отримання вiдповiдної податкової декларацiї.

     На пiдставi отриманого висновку орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, протягом п'яти робочих днiв здiйснює повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi платникам податкiв у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Контролюючий орган несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом за несвоєчаснiсть передачi органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для виконання висновку про повернення вiдповiдних сум коштiв з вiдповiдного бюджету або з єдиного рахунку.

     43.6. Повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань платникам податкiв здiйснюється з бюджету, у який такi кошти були зарахованi, або з єдиного рахунку.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.06.2012р. N 4915-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, вiд 24.12.2015р. N 909-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 04.10.2019р. N 190-IX, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 44. Вимоги до пiдтвердження даних, визначених у податковiй звiтностi, а також документального пiдтвердження виконання вимог податкового та iншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючi органи

     44.1. Для цiлей оподаткування платники податкiв зобов'язанi вести облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, на пiдставi первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, ведення яких передбачено законодавством.

     Платникам податкiв забороняється формування показникiв податкової звiтностi, митних декларацiй на пiдставi даних, не пiдтверджених документами, що визначенi абзацом першим цього пункту.

     У випадках, передбачених статтею 216 Цивiльного кодексу України, платники податкiв мають право вносити вiдповiднi змiни до податкової звiтностi у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

     44.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує данi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi щодо доходiв, витрат та фiнансового результату до оподаткування.

     Платники податку, якi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" застосовують мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, ведуть облiк доходiв i витрат та визначають об'єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такi платники податку при застосуваннi положень цього Кодексу, в яких мiститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського облiку, застосовують вiдповiднi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.

     Юридичнi особи - платники єдиного податку, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пiдпунктом 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облiк доходiв та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Абзац четвертий виключено.

     44.3. Платники податкiв зобов'язанi забезпечити зберiгання документiв, визначених пунктом 44.1 цiєї статтi, а також документiв, пов'язаних iз виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, протягом визначених законодавством термiнiв, але не менш як 1095 днiв (2555 днiв - для документiв та iнформацiї, необхiдної для здiйснення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням вiдповiдно до статей 39 та 392 цього Кодексу) з дня подання податкової звiтностi, для складення якої використовуються зазначенi документи, а в разi її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного термiну подання такої звiтностi та документiв, пов'язаних з виконанням вимог iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, - не менш як 1095 днiв з дня здiйснення вiдповiдної господарської операцiї (для вiдповiдних дозвiльних документiв - не менш як 1095 днiв з дня завершення термiну їх дiї).

     У разi лiквiдацiї платника податкiв документи, визначенi пунктом 44.1 цiєї статтi, за перiод дiяльностi платника податкiв не менш як 1095 днiв (2555 днiв - для документiв та iнформацiї, необхiдної для здiйснення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням вiдповiдно до статей 39 та 392 цього Кодексу), що передували датi лiквiдацiї платника податкiв, в установленому законодавством порядку передаються до архiву.

     Передбаченi цим пунктом термiни зберiгання документiв продовжуються на перiод зупинення вiдлiку строку давностi у випадках, передбачених пунктом 102.3 статтi 102 цього Кодексу.

     44.4. Якщо документи, визначенi у пунктi 44.1 цiєї статтi, пов'язанi з предметом перевiрки, проведенням процедури адмiнiстративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повiдомлення-рiшення або судового розгляду, такi документи повиннi зберiгатися до закiнчення перевiрки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рiшень та/або вирiшення справи судом, але не менше строкiв, передбачених пунктом 44.3 цiєї статтi.

     44.5. У разi втрати, пошкодження або дострокового знищення документiв, зазначених в пунктах 44.1 i 44.3 цiєї статтi, платник податкiв зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої подiї письмово повiдомити (iз наданням оформлених вiдповiдно до законодавства документiв, пiдтверджуючих настання подiї, що призвела до такої втрат, пошкодження або дострокового знищення документiв) контролюючий орган за мiсцем облiку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звiтностi, та контролюючий орган, яким було здiйснено митне оформлення вiдповiдної митної декларацiї, надано авторизацiю вiдповiдно до Митного кодексу України або дозвiл на застосування спецiальних (у тому числi транзитних) спрощень.

     Платник податкiв зобов'язаний вiдновити втраченi документи протягом 90 календарних днiв з дня, що настає за днем надходження повiдомлення до контролюючого органу.

     У разi надання платником податкiв у порядку та строки, визначенi абзацом першим цього пiдпункту, повiдомлення та неможливостi проведення перевiрки платника податкiв у зв'язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податкiв документiв строки проведення таких перевiрок (крiм перевiрок, визначених статтею 200 цього Кодексу) переносяться до дати вiдновлення та надання документiв до перевiрки в межах визначених цим пiдпунктом строкiв, але на строк не бiльше нiж 120 днiв.

     У разi не вiдновлення документiв, зазначених у пунктах 44.1 i 44.3 цiєї статтi, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що вiдбулися пiсля використання платником податкiв права на їх вiдновлення у порядку, передбаченому цим пунктом, вважається, що такi документи були вiдсутнi у такого платника податкiв на час складення такої звiтностi або на час виконання ним вимог митного, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи.

     44.6. У разi якщо до закiнчення перевiрки або у термiни, визначенi в пунктi 86.7 статтi 86 цього Кодексу, платник податкiв не надає посадовим особам контролюючого органу, якi проводять перевiрку, документи (незалежно вiд причин такого ненадання, крiм випадкiв виїмки документiв або iншого вилучення правоохоронними органами), що пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi, вважається, що такi документи були вiдсутнi у такого платника податкiв на час складення такої звiтностi.

     Якщо платник податкiв пiсля закiнчення перевiрки та до прийняття рiшення контролюючим органом за результатами такої перевiрки надає в порядку пункту 86.7 статтi 86 цього Кодексу документи, що пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi, не наданi пiд час перевiрки, такi документи повиннi бути врахованi контролюючим органом пiд час розгляду ним питання про прийняття рiшення.

     44.7. У разi якщо посадова особа контролюючого органу, яка здiйснює перевiрку, вiдмовляється з будь-яких причин вiд врахування документiв, наданих платником податкiв пiд час проведення перевiрки, платник податкiв має право до закiнчення перевiрки надiслати листом з повiдомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який проводить перевiрку, копiї таких документiв (засвiдченi печаткою платника податкiв (за наявностi печатки) та пiдписом платника податкiв - фiзичної особи або посадової особи платника податкiв - юридичної особи).

     Абзац другий виключено.

     У разi якщо пiд час проведення перевiрки платник податкiв надає документи менше нiж за три днi до дня її завершення або коли надiсланi у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надiйшли до контролюючого органу менше нiж за три днi до дня завершення перевiрки, проведення перевiрки продовжується на строк, визначений статтею 82 цього Кодексу.

     У разi якщо надiсланi у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надiйшли до контролюючого органу пiсля завершення перевiрки, контролюючий орган має право не приймати рiшення за результатами проведеної перевiрки та призначити позапланову документальну перевiрку такого платника податкiв.

     44.8. Вiдокремленi пiдроздiли, якi визначенi платником окремого податку, повиннi вести облiк з такого податку за правилами, встановленими цим Кодексом.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI, вiд 04.11.2011р. N 4014-VI, вiд 05.07.2012р. N 5083-VI, вiд 04.07.2013р. N 404-VII, вiд 24.10.2013р. N 657-VII, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1797-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 466-IX, вiд 30.11.2021р. N 1914-IX)

     Стаття 45. Податкова адреса

     45.1. Платник податкiв - фiзична особа зобов'язаний визначити свою податкову адресу.

     Податковою адресою платника податкiв - фiзичної особи визнається мiсце її проживання, за яким вона береться на облiк як платник податкiв у контролюючому органi.

     Платник податкiв - фiзична особа може мати одночасно не бiльше однiєї податкової адреси.

     45.2. Податковою адресою юридичної особи (вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи) є мiсцезнаходження такої юридичної особи, вiдомостi про що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних