ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо звiльнення вiд оподаткування продукцiї оборонного призначення

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пункт 32 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити абзацами такого змiсту:

     "продукцiї оборонного призначення, визначеної такою згiдно з пунктом 9 статтi 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення", що класифiкується за такими групами, товарними позицiями та пiдкатегорiями УКТ ЗЕД:

     3601, 3602; 3603 (тiльки для ударних капсулiв, детонаторiв, що використовуються в оборонних цiлях), 3604 90 00 00 (тiльки для освiтлювальних та сигнальних ракет, що використовуються в оборонних цiлях);

     8702 - 8705 (тiльки для пасажирських та вантажних автомобiлiв звичайного типу, що використовуються в оборонних цiлях та мають легку броню або обладнанi з'ємною бронею);

     8710 00 00 00;

     8802, 8803 (тiльки для безпiлотних лiтальних апаратiв з озброєнням чи без озброєння, що використовуються в оборонних цiлях, їх частини);

     8804 (тiльки для парашутiв та iнших пристроїв, призначених для десантування вiйськовослужбовцiв та/або вiйськової технiки);

     групи 90 (тiльки для бiноклiв, приладiв нiчного бачення, тепловiзорiв, захисних окулярiв та аналогiчних оптичних виробiв, телескопiчних прицiлiв та iнших оптичних пристроїв для вiйськової зброї, якщо вони не поставленi разом iз вiйськовою зброєю, для якої вони призначенi, iншi оптичнi, навiгацiйнi та топографiчнi прилади та iнструменти, що використовуються в оборонних цiлях);

     групи 93, крiм включених до товарних позицiй 9303 - 9304, а також 9305 (тiльки призначених для виробiв товарних позицiй 9303 - 9304), 9306 90 90 00 та 9307".

     2. Цей Закон не поширюється на продукцiю оборонного призначення, що ввозиться на митну територiю України пiд будь-якими митними режимами з територiї держави, визнаної згiдно iз законодавством України державою-окупантом, або визнаною згiдно з нормами мiжнародного права державою-агресором, а також з територiї держави, яка є стороною мiжнародного договору про колективну безпеку або мiжнародного договору, що має вiйськову складову, якщо iншою стороною такого мiжнародного договору (у тому числi багатостороннього) виступає держава-окупант (агресор) по вiдношенню до України.

     3. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування та поширюється у тому числi на продукцiю оборонного призначення, яка перебувала пiд митним контролем, але не була випущена для вiльного обiгу на територiї України до дня набрання чинностi цим Законом, крiм тiєї, що пiдпадає пiд визначення пункту 2 цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
N 1658-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.