ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 197:

     пункт 197.14 виключити;

     доповнити пунктом 197.21 такого змiсту:

     "197.21. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання на митнiй територiї України та вивезення в митному режимi експорту зернових культур товарних позицiй 1001 - 1008 згiдно з УКТ ЗЕД та технiчних культур товарних позицiй 1205 i 1206 згiдно з УКТ ЗЕД, крiм постачання та вивезення в митному режимi експорту таких зернових та технiчних культур сiльськогосподарськими пiдприємствами - виробниками та пiдприємствами, якi безпосередньо придбали такi зерновi та технiчнi культури у сiльськогосподарських пiдприємств - виробникiв, а також крiм постачання таких зернових та технiчних культур Аграрним фондом у разi їх придбання з податком на додану вартiсть.

     Норми цього пункту не застосовуються до операцiй з постачання зернових культур товарної позицiї 1006 та товарної пiдкатегорiї 1008 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД i такi операцiї оподатковуються податком на додану вартiсть у порядку, встановленому цим Кодексом".

     2. Пункт 212.1 статтi 212 доповнити пiдпунктом 212.1.10 такого змiсту:

     "212.1.10. Особа - власник ввезених на митну територiю України транспортних засобiв, що переобладнуються у легковi автомобiлi, з яких справляється акцизний податок".

     3. Пункт 213.1 статтi 213 доповнити пiдпунктом 213.1.8 такого змiсту:

     "213.1.8. переобладнання ввезеного на митну територiю України транспортного засобу у пiдакцизний легковий автомобiль".

     4. У пунктi 215.3 статтi 215:

     1) пiдпункт 215.3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиницi вимiру Ставки податку
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) гривень за 1 лiтр 0,87
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi гривень за 1 лiтр 0,01
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) гривень за 1 лiтр 2,86
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
гривень за 1 лiтр 4,16
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв гривень за 1 лiтр 2,86
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
- сидр i перрi (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 56,42
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 0,50
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 56,42
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 56,42

     2) абзац перший пiдпункту 215.3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.5. автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8702 згiдно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони, гоночнi автомобiлi, у тому числi автомобiлi, за якi при ввезеннi на митну територiю України не було сплачено акцизного податку i якi в установленому законодавством порядку подаються до органiв внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї у зв'язку зi змiною моделi транспортного засобу, яка до переобладнання вiдповiдала товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, а пiсля переобладнання вiдповiдає товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД".

     5. Статтю 216 доповнити пунктом 216.8 такого змiсту:

     "216.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разi здiйснення переобладнання непiдакцизного транспортного засобу у пiдакцизний легковий автомобiль є дата видачi документа про вiдповiднiсть переобладнаного автомобiля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пiзнiше дати подання документiв до органу внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї такого транспортного засобу".

     6. Пункт 222.2 статтi 222 доповнити пiдпунктом 222.2.3 такого змiсту:

     "222.2.3. Платники акцизного податку при зверненнi до органiв внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї переобладнаного непiдакцизного транспортного засобу у пiдакцизний легковий автомобiль зобов'язанi пред'явити квитанцiї або платiжнi доручення про сплату податку з вiдмiткою банку про дату виконання платiжного доручення".

     7. Пункти 331.1 та 331.2 статтi 331 викласти в такiй редакцiї:

     "331.1. Ставки збору за заготiвлю деревини основних лiсових порiд

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної
(з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Сосна
  1 171,28 109,54 42,12 4,34
  2 121,72 78,24 30,42 3,32
  3 98,24 63,28 24,4 2,66
  4 73,88 46,96 18,06 2
  5 48,68 31,28 12,04 1,34
Модрина
  1 76,94 65,2 25,4 5,66
  2 55,42 46,96 18,06 4,34
  3 43,72 37,8 14,38 3,32
  4 32,6 28,06 10,7 2,34
  5 22,16 18,92 7,36 1,68
Ялина, ялиця
  1 106,3 90,64 34,76 4,02
  2 78,9 67,18 26,08 2,66
  3 63,28 54,14 20,72 2,34
  4 47,62 40,44 15,38 1,68
  5 31,96 26,74 10,38 1,34
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 449,38 215,94 71,9 7,36
  2 322,34 154,98 51,48 5,36
  3 258,14 123,36 41,46 4,34
  4 193,92 93,3 31,1 3,02
  5 127,06 61,68 20,72 2,34
Ясен, клен (крiм явора)
  1 168,52 143,94 71,9 7,36
  2 120,86 103,32 51,48 5,36
  3 96,8 82,26 41,46 4,34
  4 72,7 62,2 31,1 3,02
  5 47,66 41,14 20,72 2,34
Бук
  1 323,98 208,4 69,56 6,34
  2 230,72 148,24 49,5 4,34
  3 185,56 118,88 39,8 3,68
  4 139,42 88,76 29,76 2,66
  5 93,3 59,44 19,74 1,68
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 25,08 21,58 16,04 5,66
  2 17,54 15,06 11,56 4,34
  3 14,04 12,54 9,52 3,32
  4 10,52 9,04 7,02 2,34
  5 7,02 6,02 4,5 1,68
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 14,52 12,54 9,52 4,02
  2 10,52 9,04 6,52 2,66
  3 8,54 7,02 5,54 2,34
  4 6,52 5,54 4,02 1,68
  5 4,02 3,5 2,52 0,66
Другий пояс лiсiв
Сосна
  1 146,04 93,26 35,78 3,68
  2 103,44 66,52 25,74 2,66
  3 82,58 53,46 20,72 2,34
  4 62,58 39,8 15,38 1,68
  5 41,74 26,74 10,38 1
Модрина
  1 65,88 56,74 21,72 5,36
  2 47,62 40,44 15,38 3,68
  3 37,8 31,96 12,36 3,02
  4 28,06 24,14 9,34 2,34
  5 18,92 16,32 6,34 1,34
Ялина, ялиця
  1 93,88 80,22 30,76 3,32
  2 67,18 57,36 22,06 2,34
  3 53,46 45,64 17,72 2
  4 40,44 34,58 13,36 1,68
  5 26,74 22,84 8,68 1
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 382,5 184,32 61,5 6,02
  2 274,18 131,68 43,8 4,34
  3 218,02 105,34 34,76 3,32
  4 163,16 78,24 26,44 2,66
  5 109,66 52,64 17,72 1,68
Ясен, клен (крiм явора)
  1 143,44 122,88 61,5 6,02
  2 102,82 87,76 43,8 4,34
  3 81,74 70,22 34,76 3,32
  4 61,2 52,16 26,44 2,66
  5 41,14 35,12 17,72 1,68
Бук
  1 275,84 176,8 58,84 5,36
  2 196,6 125,66 42,12 3,68
  3 157,5 100,82 33,78 3,02
  4 118,34 75,22 25,4 2,34
  5 79,24 50,42 16,74 1,68
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 20,54 17,54 13,54 5,02
  2 15,06 13,02 9,52 3,68
  3 12,04 10,04 8,02 2,66
  4 9,04 8,02 5,54 2,34
  5 6,02 5,02 4,02 1,34
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 12,54 11,02 8,02 3,32
  2 9,04 8,02 5,54 2,34
  3 7,02 6,52 5,02 2
  4 5,54 4,5 3,5 1,68
  5 3,5 3,5 2,52 1

     331.2. Ставки збору за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної
(з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Самшит
  1 790,44 675,56 337,7 7,36
  2 564,72 482,48 241,4 5,36
  3 451,88 386,18 192,92 4,34
  4 339,04 289,38 144,78 3,02
  5 225,7 193,1 96,62 2,34
Бархат, горiх
  1 492,5 421,3 210,64 7,36
  2 352,1 300,92 150,46 5,36
  3 281,38 240,74 120,38 4,34
  4 211,14 180,56 90,6 3,02
  5 140,92 120,38 60,18 2,34
Груша, кизил, явiр
  1 395,22 338,04 168,86 7,36
  2 282,36 241,22 120,72 5,36
  3 225,7 193,1 96,62 4,34
  4 169,52 144,96 72,56 3,02
  5 112,86 96,8 48,48 2,34
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 295,4 252,28 126,06 7,36
  2 211,14 180,08 89,92 5,36
  3 168,52 143,94 71,9 4,34
  4 126,9 107,82 53,84 3,02
  5 84,26 72,22 36,12 2,34
Каштан, дуб корковий
  1 246,26 210,64 105,34 7,36
  2 176,04 150,46 75,22 5,36
  3 140,92 120,38 60,18 4,34
  4 105,84 90,28 45,16 3,02
  5 70,22 60,18 30,42 2,34
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 197,6 168,52 84,6 7,36
  2 140,92 120,38 60,18 5,36
  3 112,34 96,3 48,14 4,34
  4 84,26 72,22 36,12 3,02
  5 56,66 48,66 24,4 2,34
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 147,98 126,38 63,18 7,36
  2 105,84 90,28 45,16 5,36
  3 84,26 72,22 36,12 4,34
  4 63,72 54,16 27,42 3,02
  5 42,64 36,12 18,06 2,34
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 49,14 42,12 21,08 4,02
  2 35,12 30,1 15,06 2,66
  3 28,08 24,08 12,04 2,34
  4 21,08 18,06 9,04 1,68
  5 14,04 12,04 6,02 1,34
Другий пояс лiсiв
Самшит
  1 669,54 572,24 286,22 6,02
  2 477,96 408,76 204,3 4,34
  3 382,68 327 163,84 3,32
  4 286,86 245,26 122,7 2,66
  5 191,58 163,5 81,92 1,68
Бархат, горiх
  1 419,28 358,6 179,22 6,02
  2 299,4 256,28 128,06 4,34
  3 239,72 204,64 102,32 3,32
  4 179,54 154,48 76,56 2,66
  5 119,86 102,82 51,16 1,68
Груша, кизил, явiр
  1 334,52 285,88 143,1 6,02
  2 239,24 204,12 102,32 4,34
  3 191,58 163,5 81,92 3,32
  4 143,44 122,88 61,5 2,66
  5 95,82 81,74 40,78 1,68
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 251,78 214,66 107,68 6,02
  2 179,54 153,46 76,56 4,34
  3 143,44 122,88 61,5 3,32
  4 107,82 92,26 46,14 2,66
  5 71,72 61,2 30,76 1,68
Каштан, дуб корковий
  1 209,66 179,54 89,92 6,02
  2 149,96 128,4 64,2 4,34
  3 119,86 102,82 51,16 3,32
  4 89,8 76,74 38,44 2,66
  5 59,68 51,16 25,74 1,68
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 167,52 142,94 71,54 6,02
  2 119,38 102,32 50,82 4,34
  3 95,82 81,74 40,78 3,32
  4 71,72 61,2 30,76 2,66
  5 47,66 41,14 20,42 1,68
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 125,88 107,32 53,84 6,02
  2 89,8 76,74 38,44 4,34
  3 71,72 61,2 30,76 3,32
  4 53,68 46,14 23,06 2,66
  5 36,12 30,58 15,38 1,68
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 41,62 35,6 17,72 3,32
  2 30,1 25,58 12,72 2,34
  3 24,08 20,54 10,38 2
  4 18,06 15,54 7,7 1,68
  5 12,04 10,04 5,36 1

     8. У роздiлi ХХ "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     у пунктi 10 цифри та слова "31 грудня 2013 року" замiнити цифрами та словами "31 грудня 2014 року", а цифри та слова "1 сiчня 2014 року" замiнити цифрами та словами "1 сiчня 2015 року";

     в абзацi першому пункту 16 цифри та слова "31 грудня 2013 року" замiнити цифрами та словами "31 грудня 2014 року";

     в абзацi першому пункту 23 цифри та слова "1 сiчня 2014 року" замiнити цифрами та словами "1 сiчня 2015 року", а пiсля слiв та цифр "(крiм брикетiв та гранул товарної пiдкатегорiї УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)" доповнити словами та цифрами "а також паперу та картону для утилiзацiї (макулатури та вiдходiв) товарної позицiї 4707 згiдно з УКТ ЗЕД";

     2) у пiдроздiлi 4:

     у пунктi 10:

     пiсля абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "з 1 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно - 18 вiдсоткiв, а для суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї, якi застосовують особливостi оподаткування, передбаченi в пунктi 15 пiдроздiлу 10 цього роздiлу, - 5 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно - 17 вiдсоткiв, а для суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї, якi застосовують особливостi оподаткування, передбаченi в пунктi 15 пiдроздiлу 10 цього роздiлу, - 5 вiдсоткiв".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - одинадцятим;

     в абзацi сьомому цифри i слова "1 сiчня 2014 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2016 року";

     доповнити пунктом 32 такого змiсту:

     "32. Вiд'ємний фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами, сформований станом на 1 сiчня 2014 року, не враховується при визначеннi фiнансового результату за операцiями з цiнними паперами за результатами звiтних (податкових) перiодiв 2014 року";

     3) у пiдроздiлi 5:

     абзаци п'ятий - шостий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "32 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 березня 2014 року;

     56,42 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 квiтня 2014 року до 31 грудня 2015 року";

     у пунктi 2:

     абзац третiй пiсля слiв та цифр "до 31 грудня 2013 року включно" доповнити словами та цифрами "(для виробникiв електроенергiї на теплоелектроцентралях та ТЕС до 31 грудня 2015 року включно)";

     абзац четвертий пiсля слiв та цифр "з 1 сiчня 2014 року" доповнити словами та цифрами "(для виробникiв електроенергiї на теплоелектроцентралях та ТЕС з 1 сiчня 2016 року)";

     доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. Зупинити на 2014 рiк дiю пiдпункту "в" пiдпункту 229.1.1 пункту 229.1 статтi 229 цього Кодексу в частинi справляння акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту iз спирту етилового денатурованого (спирту технiчного), який реалiзується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктiв органiчного синтезу, якi не мiстять у своєму складi бiльш як 0,1 вiдсотка залишкового етанолу.

     У 2014 роцi з товарiв (продукцiї), зазначених у цьому пунктi, акцизний податок справляється за ставкою, визначеною у статтi 215 Податкового кодексу України для товарiв (продукцiї) за кодом 2207 згiдно з УКТ ЗЕД".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року, крiм пiдпункту 1 пункту 4 роздiлу I цього Закону про змiни до пiдпункту 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України щодо збiльшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, який набирає чинностi з 1 числа третього мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому опублiковано цей Закон.

     2. У статтi 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) частину сiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрi (без додання спирту) починають застосовуватися з 1 сiчня 2010 року, а норми щодо використання у виробництвi коньяку не менше 30 вiдсоткiв спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Українi з виноматерiалiв, вироблених з вiтчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, - з 1 сiчня 2017 року з урахуванням норм частини вiсiмнадцятої цiєї статтi";

     2) абзаци перший - четвертий частини вiсiмнадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "Встановити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю, зобов'язанi використовувати у виробництвi коньяку спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Українi з виноматерiалiв, вироблених з вiтчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:

     10 вiдсоткiв - з 1 квiтня 2013 року до 31 грудня 2013 року;

     0 вiдсоткiв - з 1 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року;

     5 вiдсоткiв - з 1 сiчня 2015 року".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 грудня 2013 року
N 713-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.