ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України

вiд 11 липня 1996 року N 306/96-ВР,
вiд 12 вересня 1996 року N 361/96-ВР,
вiд 11 вересня 1997 року N 526/97-ВР,
вiд 23 грудня 1997 року N 775/97-ВР,
вiд 12 лютого 1998 року N 122/98-ВР,
вiд 5 березня 1998 року N 182/98-ВР,
вiд 30 грудня 1998 року N 373-XIV,
вiд 20 квiтня 2000 року N 1685-III,
вiд 11 сiчня 2001 року N 2209-III,
вiд 7 лютого 2002 року N 3032-III,
вiд 24 жовтня 2002 року N 195-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 21 жовтня 2004 року N 2116-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2189-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 22 вересня 2005 року N 2899-IV,
(змiни, внесенi пiдпунктом "в" пiдпункту 2 пункту 2 статтi 21 "Прикiнцевi положення"
Закону України вiд 22 вересня 2005 року N 2899-IV,
набрали чинностi з 1 сiчня 2007 року,
внесенi пiдпунктом "б" пiдпункту 2 пункту 2 статтi 21 "Прикiнцевi положення"
Закону України вiд 22 вересня 2005 року N 2899-IV - з 1 сiчня 2009 року),
вiд 29 листопада 2005 року N 3126-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3425-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3502-IV,
вiд 17 листопада 2006 року N 374-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
змiни, внесенi пунктом 10 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 25 грудня 2008 року N 797-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1389-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI,
вiд 11 червня 2009 року N 1512-VI,
вiд 21 сiчня 2010 року N 1824-VI,
вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2457-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 19 квiтня 2011 року N 3232-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4844-VI,
вiд 7 червня 2012 року N 4914-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5039-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5503-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 5 вересня 2013 року N 442-VII,
вiд 19 грудня 2013 року N 713-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1253-VII,
вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1638-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 20 вересня 2016 року N 1534-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1791-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2245-VIII,
вiд 20 березня 2018 року N 2360-VIII,
вiд 22 березня 2018 року N 2376-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 16 травня 2019 року N 2725-VIII),
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2744-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 128-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 318-IX,
вiд 18 грудня 2019 року N 391-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 786-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1071-IX,
вiд 2 грудня 2020 року N 1019-IX

(Змiни, передбаченi пiдпунктом 1 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 11 червня 2009 року N 1512-VI, внесенi не будуть у зв'язку з виключенням пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 11 червня 2009 року N 1512-VI згiдно iз Законом України вiд 21 сiчня 2010 року N 1824-VI)

(Враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX, змiни, передбаченi окремими абзацами пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX з 27 лютого 2020 року, внесенi не будуть)

(З 1 липня 2022 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом другим пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 2 грудня 2020 року N 1019-IX)

(У текстi Закону слова "суб'єкт пiдприємницької дiяльностi" та "пiдприємство" (крiм слiв "державне пiдприємство" та "Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України") у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 21 травня 2009 року N 1389-VI)

(У текстi Закону слова "акцизний збiр" у всiх вiдмiнках замiнено словами "акцизний податок" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI)

(У текстi Закону слова "орган державної податкової служби України" та "орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У текстi Закону слова "спирт-сирець виноградний" в усiх вiдмiнках замiнено словами "дистилят виноградний спиртовий" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 грудня 2017 року N 2245-VIII)

(Текст Закону пiсля слiв "суб'єкт господарювання" в усiх вiдмiнках i числах доповнено словами "(у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 18 грудня 2019 року N 391-IX)

     Цей Закон визначає основнi засади державної полiтики щодо регулювання виробництва, експорту, iмпорту, оптової i роздрiбної торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якостi та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обiгом алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального на територiї України.

(абзац перший преамбули iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.12.2019р. N 391-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Дiя цього Закону не поширюється на роздрiбну торгiвлю винами столовими, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних i плодово-ягiдних, напоїв медових, наливок i настоянок, виготовлених громадянами в домашнiх умовах для власного споживання.

(абзац другий преамбули у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)
(преамбула в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1685-III)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних понять i термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифiкований технiчний, спирт етиловий денатурований (спирт технiчний), спирт етиловий технiчний, спирт етиловий ректифiкований, що вiдповiдають кодам 2207 i 2208 згiдно з УКТЗЕД та виготовленi з крохмале- i цукровмiсної сировини або з нехарчових видiв сировини за спецiальними технологiями;

(абзац другий статтi 1 в редакцiї Законiв України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, вiд 21.05.2009р. N 1389-VI)

     спирт етиловий питний - спирт етиловий ректифiкований, розбавлений водою за спецiальною технологiєю;

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     спирт коньячний - спирт, отриманий шляхом переробки коньячних виноматерiалiв за спецiальною технологiєю для подальшої багаторiчної витримки в дубовiй тарi або нержавiючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою;

(абзац четвертий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 19.04.2011р. N 3232-VI)

     спирт плодовий - спирт, отриманий шляхом переробки плодiв та ягiд, сокiв плодово-ягiдних зброджених за спецiальною технологiєю для виробництва алкогольних напоїв, у тому числi за коньячною технологiєю;

(абзац п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5503-VI)

     бiоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з бiомаси або iз спирту етилового - сирцю для використання як бiопалива або бiокомпонента, що належить до товарної позицiї 2207 згiдно з УКТ ЗЕД;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 23.02.2006р. N 3502-IV, у зв'язку з цим абзаци шостий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - тридцять першим, абзац шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукровмiсних матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 0,5 вiдсотка об'ємних одиниць, якi зазначенi у товарних позицiях 2203, 2204, 2205, 2206 (крiм квасу "живого" бродiння), 2208 згiдно з УКТ ЗЕД, а також з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше, якi зазначенi у товарних позицiях 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД;

(абзац шостий статтi 1 в редакцiї Законiв України вiд 05.03.98 р. N 182/98-ВР, вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     слабоалкогольнi напої - алкогольнi напої з вмiстом етилового спирту вiд 0,5 до 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не бiльш як 14,0 г на 100 см3, виготовленi на основi водно-спиртової сумiшi з використанням iнгредiєнтiв, напiвфабрикатiв та консервантiв, насиченi чи ненасиченi дiоксидом вуглецю;

(статтю 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, абзац восьмий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     пиво - насичений дiоксидом вуглецю пiнистий алкогольний напiй iз вмiстом спирту етилового вiд 0,5 вiдсотка об'ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203;

(статтю 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, абзац дев'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     пиво безалкогольне - насичений дiоксидом вуглецю пiнистий напiй, одержаний пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами з об'ємною часткою спирту не бiльш як 0,5 вiдсотка, отриманий шляхом дiалiзу або переривання головного бродiння, або виготовлення пивного сусла зi зниженою часткою сухих речовин у початковому суслi, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2202;

(статтю 1 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, у зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять другий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - тридцять п'ятим)

     тютюновi вироби - сигарети з фiльтром або без фiльтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та iншi вироби з тютюну чи його замiнникiв для курiння, нюхання, смоктання чи жування;

(абзац одинадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 22.09.2005р. N 2899-IV)
(з 01.07.2022р. до абзацу одинадцятого статтi 1 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом другим пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу I Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     оптова торгiвля - дiяльнiсть по придбанню i вiдповiдному перетворенню товарiв для наступної їх реалiзацiї суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) роздрiбної торгiвлi, iншим суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва);

     роздрiбна торгiвля - дiяльнiсть по продажу товарiв безпосередньо громадянам та iншим кiнцевим споживачам для їх особистого некомерцiйного використання незалежно вiд форми розрахункiв, у тому числi на розлив у ресторанах, кафе, барах, iнших суб'єктах господарювання громадського харчування;

     мiсце торгiвлi - мiсце реалiзацiї товарiв, у тому числi на розлив, в одному торговому примiщеннi (будiвлi) за мiсцем його фактичного розташування, для тютюнових виробiв та пива - без обмеження площi, для алкогольних напоїв, крiм пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрiв, обладнане реєстраторами розрахункових операцiй та/або програмними реєстраторами розрахункових операцiй (незалежно вiд їх кiлькостi) або де є книги облiку розрахункових операцiй (незалежно вiд їх кiлькостi), в яких фiксується виручка вiд продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв незалежно вiд того, чи оформляється через них продаж iнших товарiв;

(абзац чотирнадцятий статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 11.01.2001р. N 2209-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 128-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)
(з 01.01.2021р. до абзацу чотирнадцятого статтi 1 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацами третiм, п'ятим пiдпункту 3 пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     сировина - предмети працi та природнi компоненти, якi пiдлягають подальшiй переробцi;

     незаконний обiг спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв - iмпорт, експорт, транспортування, зберiгання, торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, з порушенням вимог законодавства, що регулює цi питання;

(статтю 1 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, абзац шiстнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 18.12.2019р. N 391-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     фальсифiкацiя алкогольних напоїв та тютюнових виробiв - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв з порушенням технологiї чи з неправомiрним використанням знака для товарiв i послуг, чи копiюванням форми, упаковки, зовнiшнього оформлення, а так само прямим вiдтворенням товару iншого пiдприємця з самовiльним використанням його iменi.

(статтю 1 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III)

     Не вважається фальсифiкацiєю добросовiсне тривале використання двома i бiльше пiдприємствами-резидентами або суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), що є їх правонаступниками, знакiв для позначення однорiдних товарiв, права на якi засвiдчуються свiдоцтвами на знаки для товарiв i послуг, одержаними до введення в дiю пункту 4 статтi 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг", якщо таке використання розпочалося до державної реєстрацiї таких знакiв;

(статтю 1 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III)

     незаконне виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, - виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявностi лiцензiї на цей вид пiдприємницької дiяльностi;

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, абзац дев'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     повний технологiчний цикл виробництва - сукупнiсть примiщень, технологiчного та iншого обладнання, вiдповiдних технологiчних процесiв, що забезпечують переробку сировини в продукцiю, готову для реалiзацiї кiнцевому споживачу, а також лабораторiй (власних або залучених на договiрних засадах у випадках, передбачених цим Законом), акредитованих вiдповiдно до законодавства;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац двадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     мiсце зберiгання - мiсце, яке використовується для зберiгання спирту, або примiщення, яке використовується для зберiгання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, вiдомостi про мiсцезнаходження якого внесенi до Єдиного державного реєстру мiсць зберiгання;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять першим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Єдиний державний реєстр мiсць зберiгання (Єдиний реєстр) - перелiк мiсць зберiгання, який ведеться податковими органами i мiстить визначенi цим Законом вiдомостi про мiсцезнаходження мiсць зберiгання та вiдомостi про заявникiв;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять другим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац двадцять другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     призупинення лiцензiї - тимчасове позбавлення суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) права на провадження зазначеної в лiцензiї дiяльностi у разi несплати чергового платежу за лiцензiю;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     анулювання лiцензiї - позбавлення суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) права на провадження дiяльностi, зазначеної в лiцензiї;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     лiцензiя (спецiальний дозвiл) - документ державного зразка, який засвiдчує право суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) на провадження одного iз зазначених у цьому Законi видiв дiяльностi протягом визначеного строку;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об'ємною часткою спирту етилового вiд 70 до 80 % об., одержаний шляхом дистиляцiї виноматерiалiв виноградних, виготовлених без застосування сiрчистого ангiдриду або вмiст сiрчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфiтацiї) до встановлених норм, у тому числi непридатних для виробництва вин виноградних, десульфiтованих вин виноградних, вiджатих дрiжджових та гущових осадiв, виноградних вичавок на спецiальних апаратах безперервної чи перiодичної дiї, методом фракцiонування чи подвiйної згонки з отриманням первинного вiдгону дистиляту з вмiстом спирту вiд 23 до 32 % об., з подальшим його фракцiонуванням для пiдвищення об'ємної частки етилового спирту вiд 70 до 80 %, що використовується для виробництва вин виноградних крiплених, iншої виноробної продукцiї з виноградної сировини або подальшої ректифiкацiї;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять шостим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац двадцять шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     спирт етиловий ректифiкований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракцiйної перегонки та очищення дистиляту виноградного спиртового до визначеного нормативно-правовим актом вмiсту iнших продуктiв та речовин i призначений для виробництва виноградних вин i алкогольних напоїв;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац двадцять сьомий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     спирт-сирець плодовий - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсiв плодово-ягiдного виноробства, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифiкованого плодового;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     спирт етиловий ректифiкований плодовий - спирт, отриманий шляхом фракцiйної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного нормативно-правовим актом вмiсту iнших продуктiв та речовин i призначений для виробництва плодово-ягiдних вин i алкогольних напоїв;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац двадцять дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     мiнiмальнi оптово-вiдпускнi цiни на алкогольнi напої - цiни, якi визначаються за кодами виробiв Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту, обрахованi виходячи з найнижчої оптової цiни на вiтчизняну або контрактної вартостi на iмпортну продукцiю та податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до чинного законодавства пiдлягають сплатi з одиницi продукцiї вiтчизняними виробниками й iмпортерами, та з урахуванням вартостi тари;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцятим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац тридцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     мiнiмальнi роздрiбнi цiни на алкогольнi напої - цiни, якi визначаються виходячи з мiнiмальних оптово-вiдпускних цiн на цю продукцiю та торговельної надбавки;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять першим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац тридцять перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Єдиний державний реєстр виробникiв спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв - перелiк виробникiв спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, i мiстить визначенi цим Законом вiдомостi про виробникiв спирту, лiкеро-горiлчаних виробiв, тютюнових виробiв;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять другим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац тридцять другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     спирт етиловий ректифiкований неденатурований - спирт етиловий з вмiстом спирту бiльше 80 вiдсоткiв об'ємних одиниць, отриманий шляхом фракцiйної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифiкацiєю дозрiлої бражки;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять третiм згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац тридцять третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифiкований денатурований та iншi види спирту етилового будь-якої мiцностi, змiшанi з iншими речовинами (денатуруючими добавками), якi роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цiлей. Перелiк денатуруючих добавок для денатурацiї спирту етилового, призначеного для використання на митнiй територiї України, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Денатуруючi добавки для денатурацiї спирту етилового, призначеного для використання поза межами митної територiї України, визначаються умовами вiдповiдної угоди на експорт;

     спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац тридцять четвертий статтi 1 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок восьмий вважати вiдповiдно абзацами тридцять шостим - сорок дев'ятим)

     медичне попередження - iнформацiя про шкiдливий вплив вживання тютюнових виробiв на здоров'я людини, що мiститься на пачках, коробках, сувенiрних коробках, а також на упаковцi (за виключенням прозорих обгорток), в якiй тютюновi вироби знаходяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної прямокутної рамки товщиною не менше нiж три мiлiметри та тексту, який вмiщується в таку рамку. Медичнi попередження можуть бути основними та додатковими;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять шостим згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далi - Єдиний реєстр обладнання) - перелiк технологiчного обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що мiстить визначенi цим Законом вiдомостi про таке обладнання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, абзац тридцять сьомий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     головна фракцiя спирту коньячного - перша вiдокремлена частина дистиляту при перегонцi коньячного виноматерiалу чи спирту-сирцю;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     хвостова фракцiя спирту коньячного - остання вiдокремлена частина дистиляту при перегонцi коньячного виноматерiалу чи спирту-сирцю;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     виноматерiали - продукти первинної переробки винограду, плодiв та ягiд, розчину натурального бджолиного меду, призначенi для виробництва алкогольної продукцiї;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)

     виноматерiали винограднi - виноматерiали, отриманi шляхом первинної переробки винограду, призначенi для виробництва вин виноградних та iншої виноробної продукцiї;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)

     виноматерiали винограднi - виноматерiали, отриманi шляхом первинної переробки винограду, призначенi для виробництва вин виноградних та iншої виноробної продукцiї;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)

     виноматерiали плодово-ягiднi - виноматерiали, отриманi шляхом первинної переробки плодiв та ягiд, призначенi для виробництва вин плодово-ягiдних та iншої алкогольної плодово-ягiдної продукцiї;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)

     виноматерiали медовi - виноматерiали, отриманi шляхом розчинення натурального бджолиного меду в соках чи виноматерiалах плодово-ягiдних, призначенi для виробництва вин медових та iншої алкогольної продукцiї з меду;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)

     вино виноградне - вино, вироблене з винограду, мiцнiсть якого набувається в результатi спиртового бродiння роздушених ягiд або свiжовiджатого соку, а в разi виготовлення вин крiплених - пiдвищується шляхом додавання спирту етилового ректифiкованого та/або спирту етилового ректифiкованого виноградного та/або дистиляту виноградного спиртового;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII, абзац сорок четвертий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     вино плодово-ягiдне - вино, вироблене з плодiв та ягiд, мiцнiсть якого набувається в результатi спиртового бродiння роздушених плодiв та ягiд або свiжовiджатого соку, а в разi виготовлення вин плодово-ягiдних крiплених - пiдвищується шляхом додавання спирту етилового ректифiкованого;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)

     напої медовi - напої, виробленi з натурального бджолиного меду, мiцнiсть яких набувається в результатi спиртового бродiння розчину натурального бджолиного меду, а в разi виготовлення напоїв медових крiплених - пiдвищується шляхом додавання спирту етилового ректифiкованого.

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII)

     зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляцiї, мiцнiстю до 70 вiдсоткiв об'ємних одиниць, що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмiсних харчових напоїв i виробляється iз зернової сировини/зернових культур;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, абзац статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     плоди, ягоди, виноград, мед власного виробництва - плоди, ягоди, виноград, вирощування яких суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) здiйснює на земельних дiлянках, що належать йому на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України, та/або мед, який цей суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) отримує вiд бджолосiмей, що належать йому на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

(статтю 1 доповнено абзацом сорок восьмим згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     малi виробництва виноробної продукцiї - суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi здiйснюють за повним технологiчним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових в об'ємi, що не перевищує 10000 декалiтрiв на рiк, з виноматерiалiв виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодiв, ягiд, винограду, меду власного виробництва;

(статтю 1 доповнено абзацом сорок дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     мiсце виробництва пального - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для виробництва та/або зберiгання пального на правi власностi або користування;

     мiсце зберiгання пального - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для зберiгання пального на правi власностi або користування;

     мiсце оптової торгiвлi пальним - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для здiйснення оптової торгiвлi та/або зберiгання пального на правi власностi або користування;

     мiсце роздрiбної торгiвлi пальним - мiсце (територiя), на якому розташованi споруди та/або обладнання, та/або ємностi, що використовуються для роздрiбної торгiвлi та/або зберiгання пального на правi власностi або користування;

     виробництво пального - дiяльнiсть з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх сумiшi, в результатi якої отримується пальне або iншi продукти переробки;

     зберiгання пального - дiяльнiсть iз зберiгання пального (власного або отриманого вiд iнших осiб) iз змiною або без змiни його фiзико-хiмiчних характеристик;

     оптова торгiвля пальним - дiяльнiсть iз придбання та подальшої реалiзацiї пального iз змiною або без змiни його фiзико-хiмiчних характеристик суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) роздрiбної та/або оптової торгiвлi та/або iншим особам;

     роздрiбна торгiвля пальним - дiяльнiсть iз придбання або отримання та подальшого продажу або вiдпуску пального iз змiною або без змiни його фiзико-хiмiчних характеристик з автозаправної станцiї / автогазозаправної станцiї / газонаповнювальної станцiї / газонаповнювального пункту та iнших мiсць роздрiбної торгiвлi через паливороздавальнi колонки та/або оливороздавальнi колонки та/або реалiзацiя скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та iнших споживачiв;

(визначення термiна iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     Єдиний державний реєстр суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiї на право виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним, та мiсць виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним (далi - Єдиний реєстр лiцензiатiв та мiсць обiгу пального) - перелiк суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiї на право виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним, та мiсць виробництва, зберiгання, оптової та роздрiбної торгiвлi пальним у розрiзi суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi здiйснюють дiяльнiсть на таких мiсцях на пiдставi виданих лiцензiй.

     Єдиний реєстр лiцензiатiв та мiсць обiгу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, та розмiщується у вiльному доступi.

(абзац п'ятдесят дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Єдиний реєстр лiцензiатiв та мiсць обiгу пального мiстить вiдомостi про:

     лiцензiатiв (для юридичних осiб - найменування, код ЄДРПОУ, для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) - прiзвище, iм'я, по батьковi, номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi), для спiльної дiяльностi без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, вiдповiдальної за ведення облiку спiльної дiяльностi, для iноземного суб'єкта господарювання - найменування постiйного представництва, реєстрацiйний номер постiйного представництва);

(абзац статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.12.2019р. N 391-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     мiсця виробництва, зберiгання, оптової, роздрiбної торгiвлi пальним (адреса);

     дату видачi/призупинення/анулювання та термiн дiї лiцензiї на право виробництва, зберiгання, оптової, роздрiбної торгiвлi пальним.

     Податковi органи - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальнi органи;

(статтю 1 доповнено новим абзацом згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням - вироби iз вмiстом промислово обробленого тютюну, не призначенi для курiння, нюхання, смоктання чи жування, якi використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрiвання тютюну електричним пiдiгрiвачем з електронним управлiнням до температури, за якої не вiдбувається процесу горiння (згоряння) виробу та видiлення тютюнового диму;

(статтю 1 доповнено новим абзацом згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     пристрої для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння - пристрої, призначенi для вдихання аерозолiв (пари), якi утворюються внаслiдок нагрiвання продуктiв, що мiстять у своєму складi тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння.

(статтю 1 доповнено новим абзацом згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX, у зв'язку з цим абзаци шiстдесят шостий i шiстдесят сьомий вважати вiдповiдно абзацами шiстдесят восьмим i шiстдесят дев'ятим)

     Термiни "пальне", "електронна сигарета", "рiдини, що використовуються в електронних сигаретах" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Податковому кодексi України.

(статтю 1 доповнено абзацами п'ятдесятим - шiстдесят четвертим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, абзац шiстдесят восьмий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     Абзац шiстдесят дев'ятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, абзац шiстдесят дев'ятий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

Роздiл II
РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, КОНЬЯЧНОГО I ПЛОДОВОГО ТА ЗЕРНОВОГО ДИСТИЛЯТУ, СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РЕКТИФIКОВАНОГО ВИНОГРАДНОГО, СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РЕКТИФIКОВАНОГО ПЛОДОВОГО, ДИСТИЛЯТУ ВИНОГРАДНОГО СПИРТОВОГО, СПИРТУ-СИРЦЮ ПЛОДОВОГО, БIОЕТАНОЛУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБIВ I ПАЛЬНОГО

(назва роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Стаття 2. Органiзацiя виробництва спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального

(назва статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Виробництво спирту етилового (у тому числi як лiкарського засобу), спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, зернового дистиляту, бiоетанолу здiйснюється суб'єктами господарювання незалежно вiд форми власностi, якi мають вiдповiдну лiцензiю.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Законiв України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, вiд 23.02.2006р. N 3502-IV, вiд 21.05.2009р. N 1391-VI, у редакцiї Законiв України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Лiцензiя на виробництво спирту видається пiдприємствам, що мають встановленi цiлодобовi системи вiдеоспостереження за виробництвом та вiдпуском продукцiї. Вiдключення цiлодобових систем вiдеоспостереження є пiдставою для вiдмови у лiцензiї або вiдкликання лiцензiї.

(статтю 2 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX, у зв'язку з цим частини другу - двадцять першу вважати вiдповiдно частинами третьою - двадцять другою)

     Виробництво бiоетанолу забороняється на акцизних складах, на яких здiйснюється виробництво та/або зберiгання iнших видiв спирту етилового (крiм зберiгання спирту етилового-сирцю, що використовується для виробництва бiоетанолу).

(статтю 2 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здiйснюється виробництво та/або зберiгання спирту етилового неденатурованого.

(статтю 2 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виробництво алкогольних напоїв для реалiзацiї на територiї України здiйснюється з використанням спирту етилового ректифiкованого, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарiв вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 2 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини третю - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - двадцять першою)

     Виробництво спирту коньячного i плодового, зернового дистиляту здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) незалежно вiд форми власностi, якi мають вiдповiдну лiцензiю, повний технологiчний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю, забезпеченi спецiальною тарою для витримки спиртiв та квалiфiкованими фахiвцями. Виробництво спирту коньячного також здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) незалежно вiд форми власностi, якi мають вiдповiдну лiцензiю, здiйснюють переробку винограду та виробництво виноматерiалiв виноградних, забезпеченi дубовою тарою або нержавiючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного i плодового, квалiфiкованими фахiвцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного. Виробництво коньяку України також здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) незалежно вiд форми власностi шляхом купажу коньячних спиртiв українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництвi, витриманих не менше трьох рокiв у дубовiй тарi або нержавiючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Пiслякупажний вiдпочинок коньякiв встановлюється рiшенням суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво).

(частина шоста статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(частина шоста статтi 2 у редакцiї Законiв України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виробництво рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, здiйснюється суб'єктами господарювання незалежно вiд форми власностi за умови одержання лiцензiї.

(статтю 2 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим частини сьому - двадцять першу вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцять другою)

     Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробiв здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) незалежно вiд форм власностi за наявностi вiдповiдної лiцензiї.

(частина восьма статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Частину восьму статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 11.09.97р. N 526/97-ВР, частина сьома статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу та алкогольних напоїв здiйснюється за наявностi внесених до Єдиного реєстру мiсць зберiгання спирту. При цьому примiщення, в яких здiйснюється виробництво спирту етилового, та мiсця зберiгання спирту, розташованi на державному пiдприємствi, яке виробляє спирт етиловий, та примiщення, в яких здiйснюється виробництво бiоетанолу, та мiсця зберiгання бiоетанолу, розташованi на пiдприємствi, яке виробляє бiоетанол, вважаються акцизним складом. Акцизним складом також вважаються виробничi примiщення на територiї суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), де суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) виробляється, обробляється (переробляється) горiлка та лiкеро-горiлчанi вироби, та його складськi примiщення, в яких зберiгається, одержується чи вiдправляється горiлка та лiкеро-горiлчанi вироби. На акцизних складах постiйно дiють представники податкового органу за мiсцем розташування акцизного складу. Акцизнi склади повиннi бути обладнанi витратомiрами - лiчильниками обсягу виробленого спирту етилового, якi зареєстрованi в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв - лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового. Вiдпуск спирту етилового без наявностi витратомiра - лiчильника обсягу виробленого спирту етилового забороняється. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомiрiв - лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 2 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина дев'ята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) з обов'язковим зазначенням мiсцезнаходження мiсця зберiгання спирту, а також: для юридичних осiб - найменування, мiсцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) - прiзвища, iменi, по батьковi, мiсця проживання, реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв.

(статтю 2 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина десята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI)

     До заяви додаються документ, що пiдтверджує право користування цим примiщенням, та довiдка про вiдповiднiсть мiсця зберiгання спирту вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 2 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина одинадцята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     Довiдка про внесення мiсця зберiгання спирту до Єдиного реєстру видається суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом п'яти календарних днiв вiд дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довiдок про внесення мiсць зберiгання спирту до Єдиного реєстру здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вiльний доступ до вiдомостей, якi мiстяться в Єдиному реєстрi.

(статтю 2 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Виключення мiсць зберiгання з Єдиного реєстру здiйснюється податковим органом, який вносив його до Єдиного реєстру, на пiдставi письмової заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), що був заявником такого мiсця зберiгання спирту, або у разi анулювання лiцензiї, виданої такому суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) вiдповiдно до цього Закону, шляхом прийняття вiдповiдного письмового розпорядження не ранiше нiж через 10 робочих днiв з моменту виникнення передбачених цим Законом пiдстав.

(статтю 2 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина тринадцята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Податковий орган повинен видати суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), що був заявником, засвiдчену копiю письмового розпорядження про виключення мiсця зберiгання спирту з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днiв з моменту його прийняття.

(статтю 2 доповнено частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина чотирнадцята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Податковий орган за мiсцем розташування акцизного складу призначає свого представника (представникiв) на такому складi.

(статтю 2 доповнено новою частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, частина п'ятнадцята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Копiя рiшення про призначення представника (представникiв) податкового органу у день прийняття такого рiшення надсилається власнику акцизного складу.

(статтю 2 доповнено новою частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, частина шiстнадцят статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Представник (представники) податкового органу здiйснює (здiйснюють) постiйний безпосереднiй контроль за дотриманням встановленого порядку вiдпуску спирту етилового та сплати акцизного податку з нього.

(статтю 2 доповнено новою частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, частина сiмнадцята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Порядок роботи представникiв податкового органу на акцизному складi встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. При цьому розпорядок роботи представникiв податкового органу повинен вiдповiдати режиму роботи акцизного складу, встановленому його власником.

(статтю 2 доповнено новою частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, у зв'язку з цим частину п'ятнадцяту вважати частиною дев'ятнадцятою, частина вiсiмнадцята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Виробництво дистиляту виноградного спиртового i спирту-сирцю плодового здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) за наявностi лiцензiй незалежно вiд форми власностi з правом реалiзацiї як сировини iншим суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi мають лiцензiї на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного або спирту етилового ректифiкованого плодового.

(статтю 2 доповнено частиною дев'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Малi виробництва виноробної продукцiї здiйснюють виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових з виноматерiалiв виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодiв, ягiд, винограду, меду власного виробництва.

(статтю 2 доповнено частиною двадцятою згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     Новi марки вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових малих виробництв виноробної продукцiї затверджує керiвник суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) на пiдставi висновку Центральної галузевої дегустацiйної комiсiї виноробної промисловостi та/або дегустацiйної комiсiї профiльної наукової установи, та/або дегустацiйної комiсiї галузевої громадської спiлки, що дiють вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiльського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

(статтю 2 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     Виробництво пального здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) незалежно вiд форми власностi за умови наявностi лiцензiї на право виробництва пального.

(статтю 2 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)
(враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, змiни до статтi 2, передбаченi абзацом шостим пiдпункту 4 пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX з 27.02.2020р., внесенi не будуть)

     Стаття 21. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

     Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що вiдноситься до товарної пiдкатегорiї 8478 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД (обладнання для пiдготовки або обробки тютюну), яке iмпортується на митну територiю України, зберiгається та використовується на митнiй територiї України, пiдлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання.

     Вiдомостi про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на пiдставi вiдомостей, що надаються суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     В Єдиному реєстрi обладнання повиннi мiститися вiдомостi про:

     суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), який здiйснив ввезення обладнання або є власником обладнання: для юридичних осiб - повне найменування, мiсцезнаходження, код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) - прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце реєстрацiї, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi);

(абзац другий частини третьої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), який здiйснює зберiгання або використання обладнання (у разi передачi обладнання на зберiгання чи в користування iншим суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва)): для юридичних осiб - повне найменування, мiсцезнаходження, код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) - прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце реєстрацiї, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi);

(абзац третiй частини третьої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     пiдставу ввезення обладнання на митну територiю України або набуття права власностi на обладнання;

     модель та серiйний номер обладнання;

     мiсцезнаходження обладнання;

     дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;

     дату внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання;

     пiдставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.

     Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здiйснюється на пiдставi письмової заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) - iмпортера або власника обладнання. До заяви додається документ, що пiдтверджує ввезення обладнання на митну територiю України або право власностi на обладнання.

     Заява подається не пiзнiше 10 робочих днiв з дня завершення митного оформлення обладнання, ввезеного на митну територiю України, або набуття права власностi на обладнання.

     У разi змiни будь-яких вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, крiм змiн, пов'язаних iз змiною права власностi на обладнання, суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), за заявою якого вiдповiдне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, має подати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, заяву про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання.

(частина шоста статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Заява про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, подається не пiзнiше 10 робочих днiв з дня змiни таких вiдомостей. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, зазначених у заявi про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, несе заявник.

     У разi переходу права власностi або знищення обладнання таке обладнання пiдлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява про виключення подається не пiзнiше 10 робочих днiв з дня настання однiєї з подiй, зазначених у цiй частинi, суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), за заявою якого вiдповiдне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, що пiдтверджують перехiд права власностi або знищення обладнання.

     Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(частина дев'ята статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, забезпечує вiльний та безоплатний доступ до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання.

(частина десята статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, надаються у виглядi витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичнiй особi або фiзичнiй особi - пiдприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим запитом протягом двох робочих днiв з дня подання такого запиту.

     Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(частина дванадцята статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(Закон доповнено статтею 21 згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     Стаття 22. Вимоги до матерiально-технiчної бази малих виробництв виноробної продукцiї

     Матерiально-технiчна база малого виробництва виноробної продукцiї включає:

     земельнi дiлянки, що належать суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України, на яких суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) вирощує плоди, ягоди, виноград, а також розмiщує товарну пасiку;

     вiдокремленi нежитловi примiщення (цехи, пiдвали, ангари), призначенi для здiйснення господарської дiяльностi, що належать суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

     власну або залучену на договiрних засадах акредитовану вiдповiдно до законодавства лабораторiю для проведення робiт з перевiрки якостi та безпечностi вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових;

     обладнання для виробництва та розливу в споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових, а саме забезпечення:

     зважування плодiв, ягiд, винограду, меду;

     подрiбнення, пресування плодiв, ягiд, винограду;

     вiдстоювання сусла з плодiв, ягiд, винограду, меду;

     бродiння сусла з плодiв, ягiд, винограду, меду;

     обробки виноматерiалiв плодово-ягiдних, виноградних, медових;

     зберiгання або витримки виноматерiалiв плодово-ягiдних, виноградних, напоїв медових;

     розливу вин плодово-ягiдних, виноградних, напоїв медових у споживчу тару;

     контролю температури на етапах виробництва та зберiгання;

     санiтарної обробки технологiчного обладнання, винопроводiв та iнвентарю згiдно з вимогами законодавства.

     Переробку плодiв, ягiд, винограду, виготовлення, зберiгання та обробку виноматерiалiв плодово-ягiдних, виноградних та/або медових проводять з використанням типового обладнання i технологiчних ємностей, виготовлених iз корозiйностiйких матерiалiв, вiдповiдно до вимог Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв".

     Вимоги до матерiально-технiчної бази малих виробництв виноробної продукцiї визначаються цим Законом.

     Форма декларацiї, порядок її подання та реєстрацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 22 згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     Стаття 3. Порядок видачi, призупинення, анулювання лiцензiй на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального

(назва статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Лiцензiї на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю видаються лише тим суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi мають повний технологiчний цикл виробництва, включаючи викурку i витримку. Суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), який отримав лiцензiю на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю, має право здiйснювати оптову торгiвлю спиртом коньячним i плодовим та зерновим дистилятом без отримання окремої лiцензiї на таку оптову торгiвлю.

(частина перша статтi 3 в редакцiї Закоiв України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 25.12.2008р. N 797-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, вiд 19.04.2011р. N 3232-VI, вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), який отримав лiцензiю на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягiдних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматерiалiв (виноградних, плодово-ягiдних або медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здiйснювати оптову торгiвлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої лiцензiї на таку оптову торгiвлю.

(статтю 3 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII, у зв'язку з цим частини другу - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - шiстнадцятою)

     Лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу видаються суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) - юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, - усiм суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва).

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Лiцензiї на виробництво тютюнових виробiв видаються лише суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi мають повний технологiчний цикл виробництва тютюнових виробiв, включаючи виготовлення тютюнової сумiшi, сигаретнi цехи. Для суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiю на виробництво тютюнових виробiв у порядку, визначеному законом, але не здiйснюють повного циклу виробництва тютюнових виробiв, лiцензiя дiйсна до кiнця її строку.

(статтю 3 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою)

     Лiцензiї на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(статтю 3 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - вiсiмнадцятою, частина п'ята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють виробництво рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, копiї зазначених документiв не подають.

(статтю 3 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Для отримання лiцензiї на право виробництва рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, заяву, до якої додається документ, що пiдтверджує внесення рiчної плати за лiцензiю. У такiй заявi зазначаються:

     найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ (для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання - прiзвище, iм'я, по батьковi, номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi);

     адреса мiсця виробництва рiдини, що використовується в електронних сигаретах.

(статтю 3 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим частини шосту - двадцять третю вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцять п'ятою)

     Лiцензiя видається за заявою суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), до якої додаються:

     копiї засновницьких документiв;

(абзац другий частини восьмої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     абзац третiй частини восьмої статтi 3 виключено

(абзац третiй частини восьмої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     абзац четвертий частини восьмої статтi 3 виключено

(абзац четвертий частини восьмої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     абзац п'ятий частини восьмої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     абзац шостий частини восьмої статтi 3 виключено

(абзац шостий частини восьмої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим вiдповiдно до законодавства, а для малих виробництв виноробної продукцiї - зареєстрована декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства (крiм виробництва пального);

(абзац сьомий частини восьмої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     абзац восьмий частини восьмої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     договiр з акредитованою вiдповiдно до законодавства лабораторiєю (у разi вiдсутностi власної акредитованої лабораторiї);

(до частини восьмої статтi 3 включено абзац восьмий згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII, абзац частини восьмої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     документ, що пiдтверджує внесення рiчної плати за лiцензiю.

     абзац десятий частини восьмої статтi 3 виключено

(частину шосту статтi 3 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац десятий частини восьмої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     Для отримання лiцензiї на право виробництва пального разом iз заявою додатково подаються завiренi заявником копiї таких документiв:

     документи, що пiдтверджують право власностi або право користування земельною дiлянкою, або iнше передбачене законодавством право землекористування на земельну дiлянку, на якiй розташований об'єкт для виробництва пального, чиннi на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацiю, будь-якого цiльового призначення;

     акт вводу в експлуатацiю об'єкта або акт готовностi об'єкта до експлуатацiї, або сертифiкат про прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, або iншi документи, що пiдтверджують прийняття об'єктiв в експлуатацiю вiдповiдно до законодавства, щодо всiх об'єктiв у мiсцi виробництва пального, необхiдних для виробництва та зберiгання пального;

     документ, що пiдтверджує акредитацiю випробувальної лабораторiї з визначення показникiв якостi пального, виданий уповноваженим органом, та договiр з акредитованою вiдповiдно до законодавства лабораторiєю (у разi вiдсутностi власної акредитованої лабораторiї);

(абзац четвертий частини дев'ятої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки;

(абзац п'ятий частини дев'ятої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     технологiчна документацiя (стандарти, регламенти, технологiчнi iнструкцiї), що стосується виробництва та зберiгання пального;

     технiчнi умови щодо виробництва пального заданої якостi, якi повиннi вiдповiдати вимогам технiчних регламентiв та нацiональним стандартам з якостi пального.

(статтю 3 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Копiї таких документiв не подаються у разi їх наявностi у вiдкритих державних реєстрах, якщо реквiзити таких документiв та назви вiдповiдних реєстрiв зазначено в заявi на видачу лiцензiї на право виробництва пального.

(статтю 3 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних у документах, поданих разом iз заявою, несе заявник.

(статтю 3 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     У разi якщо зазначенi документи виданi (оформленi) iншiй особi, нiж заявник, такий заявник додатково подає документи, що пiдтверджують його право на використання вiдповiдного об'єкта.

(статтю 3 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Пiсля видачi/призупинення/анулювання лiцензiї на право виробництва пального центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вносить вiдповiднi вiдомостi до Єдиного реєстру лiцензiатiв та мiсць обiгу пального не пiзнiше наступного робочого дня з дня видачi/призупинення/анулювання лiцензiї.

(статтю 3 доповнено новою частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини дев'яту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою - двадцять п'ятою, частина тринадцята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У заявi на видачу лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i пального зазначається визначена законом iнформацiя.

(статтю 3 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, у зв'язку з цим частини чотирнадцяту - двадцять третю вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою - двадцять четвертою, частина чотирнадцята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Вимагати представлення iнших документiв, крiм зазначених у цьому Законi, забороняється. Зазначенi в цьому Законi документи подаються в одному примiрнику в копiях, засвiдчених нотарiально або органом, який видав оригiнал документа, або посадовою особою органу лiцензування. Заява про видачу лiцензiї та визначенi цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, рекомендованим листом. У разi подання заяви про видачу лiцензiї та доданих до неї документiв особисто вони приймаються за описом, копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття заяви та документiв i пiдписом особи, яка їх прийняла.

(частина п'ятнадцята статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII)

     Лiцензiя або рiшення про вiдмову у її видачi видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, не пiзнiше 30 календарних днiв з дня одержання зазначених у цьому Законi документiв. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї повинна бути вказана пiдстава для вiдмови.

(частина шiстнадцята статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)
(стаття 3 в редакцiї Закону України вiд 11.09.97 р. N 526/97-ВР)

     Лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу та алкогольних напоїв видаються суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi на момент подання заяви про видачу лiцензiї є власниками або вiдповiдно до iнших не заборонених законодавством пiдстав володiють та/або користуються примiщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологiчний цикл виробництва спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких примiщень та обладнання здiйснює тiльки один суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво).

(статтю 3 доповнено частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина сiмнадцята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Частину вiсiмнадцяту статтi 3 виключено

(статтю 3 доповнено частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частину вiсiмнадцяту статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     Дiя лiцензiї призупиняється у разi несвоєчасної сплати чергового платежу за лiцензiю на пiдставi письмового розпорядження органу, який видав лiцензiю, на термiн до сплати заборгованостi.

(статтю 3 доповнено частиною дев'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Дiя лiцензiї вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) вiдповiдного письмового розпорядження органу, який видав лiцензiю, а її дiя поновлюється з моменту зарахування вiдповiдного чергового платежу за лiцензiю до бюджету.

(статтю 3 доповнено частиною двадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Лiцензiя анулюється шляхом прийняття органом, який видав лiцензiю, вiдповiдного письмового розпорядження на пiдставi:

     заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво);

     рiшення про скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво);

     несплати чергового платежу за лiцензiю протягом 30 днiв вiд моменту призупинення лiцензiї;

     рiшення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) марок акцизного податку;

     рiшення суду про встановлення факту фальсифiкацiї суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) алкогольних напоїв або тютюнових виробiв, або пального;

(абзац шостий частини двадцять першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     отримання вiд уповноважених органiв iнформацiї, що документи, копiї яких поданi разом iз заявою на отримання лiцензiї, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

(частину двадцять першу статтi 3 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     встановлення факту подання заявником недостовiрних даних у документах, поданих разом iз заявою на отримання лiцензiї;

(частину двадцять першу статтi 3 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

     документа, який засвiдчує передачу iншому суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) у власнiсть, володiння та/або користування примiщень та обладнання, що забезпечують повний технологiчний цикл виробництва алкогольних напоїв.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     абзац десятий частини двадцять першої статтi 3 виключено

(частину двадцять першу статтi 3 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, абзац десятий частини двадцять першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     рiшення суду про встановлення невiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукцiї;

(частину статтi 3 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     рiшення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалiзацiї малим виробництвом виноробної продукцiї вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових iз виноматерiалiв, придбаних та/або отриманих шляхом переробки придбаних плодiв, ягiд, винограду, меду;

(частину статтi 3 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     рiшення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалiзацiї малим виробництвом виноробної продукцiї вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових iз використанням спирту та/або перевищення об'єму виробництва продукцiї, зазначеного у статтi 1 цього Закону.

(частину статтi 3 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     Лiцензiя анулюється та вважається недiйсною з моменту одержання суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) письмового розпорядження про її анулювання.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     У разi змiни вiдомостей, зазначених у виданiй суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiї (за винятком змiн, пов'язаних з реорганiзацiєю суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) та/або змiною типу акцiонерного товариства), орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом семи робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiю, оформлену на новому бланку з урахуванням змiн.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять третьою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина двадцять третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     У разi втрати або пошкодження лiцензiї орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом семи робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) дублiкат лiцензiї. Строк дiї дублiката лiцензiї не може перевищувати строку дiї, зазначеного у втраченiй або пошкодженiй лiцензiї.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять четвертою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     На виробництво спирту етилового неденатурованого, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, спирту етилового денатурованого, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального видаються окремi лiцензiї на кожен вид дiяльностi, а в лiцензiях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згiдно з УКТ ЗЕД залежно вiд виду продукцiї, що вироблятиметься. У лiцензiї також зазначаються адреси мiсць провадження дiяльностi.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять п'ятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина двадцять п'ята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)
(враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, змiни до статтi 3, передбаченi абзацом одинадцятим пiдпункту 5 пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX з 27.02.2020р., внесенi не будуть)

     Стаття 4. Плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального

(назва статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Встановити рiчну плату за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, пального та для суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) первинного виноробства в розмiрi 780 гривень.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Лiцензiї видаються термiном на п'ять рокiв, а плата за них справляється щорiчно.

     Плата за лiцензiї справляється до початку виробництва зазначеної продукцiї органом, що видає лiцензiї, у розмiрах, встановлених цим Законом, i зараховується до мiсцевих бюджетiв.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI)

     За видачу дублiката лiцензiї справляється плата у розмiрi 780 гривень i зараховується до мiсцевих бюджетiв.

(частина четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI)

     Не дозволяється сплата за весь термiн дiї лiцензiї.

     Сплата чергового платежу за лiцензiї здiйснюється у розмiрах, встановлених цим Законом, i справляється за кожний наступний щорiчний термiн дiї лiцензiї.

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.97р. N 775/97-ВР, вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 22.05.2003р. N 849-IV, у редакцiї Законiв України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 17.11.2006р. N 374-V)

     У разi змiни найменування суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство у заявi, яка подається до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України на видачу, зупинення дiї та анулювання лiцензiй, з доданим до неї платiжним документом про сплату чергового платежу за лiцензiю, суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) зазначає про змiну його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство.

(статтю 4 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     Стаття 5. Виключена

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     Стаття 6. Виключена

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, виключена згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв i рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, на давальницьких умовах

(назва статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється, крiм виробництва спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту з давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України.

(частина перша статтi 7 в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Переробка спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, виноматерiалiв на давальницьких умовах на алкогольнi напої та їх взаємний натуральний обмiн забороняються.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виробництво тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, з давальницької сировини в Українi та вивезення за межi митної територiї України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

(частина третя статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Переробка на давальницьких умовах винограду, плодiв, ягiд на виноматерiали дозволяється i здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.

(стаття 7 в редакцiї Законiв України: вiд 12.09.96 р. N 361/96-ВР, вiд 11.09.97 р. N 526/97-ВР)

     Стаття 71. Особливостi вiдпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини

     Вiдпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi використовують його для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, включеної до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини, здiйснюється за умови внесення таких суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) до Електронного реєстру суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi використовують спирт етиловий для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини (далi - Електронний реєстр).

     Ведення Електронного реєстру здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(частина друга статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Для включення до Електронного реєстру суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) подає заяву, до якої додаються:

     копiї документiв, що пiдтверджують наявнiсть власних та/або орендованих примiщень та технологiчного обладнання для виробництва продукцiї з використанням спирту етилового;

     копiї технiчної документацiї (технiчнi регламенти, стандарти, технiчнi умови на продукцiю, що виробляється з використанням спирту етилового);

     копiї технологiчних iнструкцiй (рецептур) на всю номенклатуру продукцiї, що виробляється з використанням спирту етилового;

     перелiк технологiчного обладнання, що забезпечує виробництво продукцiї з використанням спирту етилового.

     Включення суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi використовують спирт етиловий для виробництва продукцiї хiмiчного i технiчного призначення, парфумерно-косметичної продукцiї, оцту з харчової сировини, до Електронного реєстру здiйснюється за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, протягом 10 робочих днiв з дня отримання заяви, за умови:

(абзац перший частини четвертої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     внесення витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному мiсцi отримання спирту етилового, та витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленої продукцiї, встановлених на кожному мiсцi вiдпуску продукцiї, до Єдиного державного реєстру витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового;

     кiлькостi працюючих не менше 10 осiб;

     вiдсутностi податкового боргу на момент прийняття рiшення про включення до Електронного реєстру;

     внесення мiсць зберiгання спирту до Єдиного реєстру мiсць зберiгання спирту.

     Виключення суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) з Електронного реєстру здiйснюється за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, протягом 10 робочих днiв на пiдставi:

(абзац перший частини п'ятої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво);

     виявлення факту подання заявником недостовiрних даних у документах, доданих до заяви на включення до Електронного реєстру;

     виявлення факту передачi заявником iншiй особi у власнiсть або користування примiщень чи обладнання, що забезпечують виробництво продукцiї з використанням спирту етилового;

     виявлення факту вiдсутностi встановлених витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового та витратомiрiв-лiчильникiв обсягу виробленої продукцiї, а також вiдсутностi їх повiрки та/або оцiнки вiдповiдностi;

     неподання до п'яти календарних днiв поспiль та бiльше чотирьох разiв протягом календарного року даних про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукцiї, виробленої з його використанням.

     У разi внесення змiн до документiв, копiї яких додавалися до заяви на включення до Електронного реєстру, суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) зобов'язаний протягом 10 календарних днiв з дня їх внесення повiдомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(частина шоста статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(роздiл II доповнено статтею 71 згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

Роздiл III
АТЕСТАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКIСТЬ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 8. Атестацiя виробництва спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

(назва статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), виробничi цехи, дiльницi, лабораторiї та iншi структурнi пiдроздiли, якi здiйснюють виробництво i контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, крiм малих виробництв виноробної продукцiї, та тютюнових виробiв, пiдлягають обов'язковiй атестацiї на вiдповiднiсть вимогам, що встановленi чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологiчного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологiєю i тютюнових виробiв, а також вiдповiднiсть санiтарним, пожежним, екологiчним нормам i правилам.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Атестацiя суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) проводиться центральним органом виконавчої влади, уповноваженим вiдповiдно до законодавства.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.07.96р. N 306/96-ВР, 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Аналiтичнi та вимiрювальнi лабораторiї атестуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим вiдповiдно до законодавства.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     У разi змiни найменування суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство змiна найменування у виданих суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) атестатах не є обов'язковою.

(статтю 8 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою)

     Орган, який проводить атестацiю, зобов'язаний надати заявнику комплект зразкiв документiв для атестацiї протягом трьох днiв з дня подачi заявки.

     Лiцензiя на право виробництва спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв видається пiсля проведення атестацiї суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), яка є чинною протягом термiну дiї зазначеної лiцензiї. У разi внесення в перiод дiї лiцензiї змiн до вимог стосовно проведення обов'язкової атестацiї або стосовно повного технологiчного циклу виробництва, передбачених частинами першою або сьомою цiєї статтi, суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) пiдлягає переатестацiї в частинi цих змiн.

(частина шоста статтi 8 в редакцiї Закону України вiд 11.07.96 р. N 306/96-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Контроль за роботою та технiчним станом приладiв облiку виробництва спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу та алкогольних напоїв забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(статтю 8 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина сьома статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Вимоги до повних технологiчних циклiв виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологiєю i тютюнових виробiв встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiльського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, а вимоги до мiсць зберiгання спирту - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову полiтику.

(статтю 8 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина восьма статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Стаття 9. Дотримання норм

(назва статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Частину першу статтi 9 виключено

(частина перша статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Частину другу статтi 9 виключено з 1 сiчня 2009 року

(статтю 9 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, частину другу статтi 9 виключено згiдно iз Законом України вiд 22.09.2005р. N 2899-IV)

     Якщо мiжнародним договором України, що набрав чинностi в установленому порядку, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

(до статтi 9 включено частину другу згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Визначення вiдповiдностi рiвнiв вмiсту смол та нiкотину встановленим цим Законом показникам здiйснюють акредитованi згiдно iз законодавством випробувальнi лабораторiї усiх форм власностi вiдповiдно до визначених методик.

(статтю 9 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою, частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Тютюновi вироби, виробленi в Українi або iмпортованi в Україну до набрання чинностi внесеними вiдповiдним законом змiнами до рiвнiв вмiсту смол та нiкотину, знаходяться в обiгу до їх повної реалiзацiї в межах термiну придатностi для споживання.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Стаття 91. Iнформацiя про iнгредiєнти тютюнових виробiв

     Кожний виробник або iмпортер тютюнових виробiв зобов'язаний щорiчно, не пiзнiше 1 лютого року, наступного за звiтним, надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, iнформацiю про iнгредiєнти тютюнових виробiв, якi призначенi для реалiзацiї на митнiй територiї України.

(частина перша статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Iнформацiя про iнгредiєнти подається в паперовому та електронному виглядi.

     Iнформацiя про iнгредiєнти тютюнових виробiв повинна надаватися у виглядi таких трьох перелiкiв:

     перелiк iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну окремо по кожнiй власнiй назвi тютюнових виробiв;

     зведений перелiк iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну усiх власних назв тютюнових виробiв;

     зведений перелiк iнгредiєнтiв, що використовуються у нетютюнових складових тютюнових виробiв.

     У перелiку iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну окремо по кожнiй власнiй назвi тютюнових виробiв, вказуються iнгредiєнти, що додаються до тютюну тютюнових виробiв кожної власної назви iз зазначенням найбiльшого (максимального) рiвня їхнього використання в одиницi тютюнового виробу серед тютюнових виробiв усiх власних назв, що виробляються або iмпортуються даним суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво).

     При цьому iнгредiєнти, що використовуються на рiвнi менше нiж 0,1 вiдсотка вiд загальної ваги тютюну в одиницi тютюнового виробу, сукупно зазначаються як "Натуральнi та штучнi ароматизатори" i окремо по кожнiй власнiй назвi тютюнових виробiв не вказуються.

     У зведеному перелiку iнгредiєнтiв, що додаються до тютюну усiх власних назв тютюнових виробiв, iнгредiєнти вказуються в алфавiтному порядку iз зазначенням найбiльшого (максимального) рiвня їхнього використання в одиницi тютюнового виробу серед тютюнових виробiв усiх власних назв, що виробляються або iмпортуються даним суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво).

     Найбiльший (максимальний) рiвень використання iнгредiєнта визначається у вiдсотках вiд загальної ваги тютюну (з урахуванням рiвня вологостi).

     Щодо кожного iнгредiєнта зазначається його призначення та, за наявностi, номер CAS (the Chemical Abstract Service Registry Number (CAS N).

     До зведеного перелiку iнгредiєнтiв, що використовуються у нетютюнових складових тютюнових виробiв, включаються iнгредiєнти сигаретного паперу, клеїв для бокового шва, чорнила для логотипу, обiдкового паперу i чорнила для обiдкового паперу, фiльтрувального матерiалу, клеїв для фiльтрiв та паперу для фiльтрiв.

     Iнгредiєнти по кожнiй нетютюновiй складовiй тютюнових виробiв вказуються у порядку зменшення їх ваги iз зазначенням найбiльшого (максимального) рiвня використання окремого iнгредiєнта серед тютюнових виробiв усiх власних назв, що виробляються або iмпортуються даним суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), який визначається у вiдсотках вiд загальної ваги одиницi тютюнового виробу.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, оприлюднює iнформацiю про iнгредiєнти тютюнових виробiв у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

(частина одинадцята статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)
(Закон доповнено статтею 91 згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     Стаття 10. Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї

     Спирт етиловий, коньячний i плодовий та зерновий дистилят, спирт етиловий ректифiкований виноградний, спирт етиловий ректифiкований плодовий, бiоетанол, тютюновi вироби пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi шляхом сертифiкацiї, а пальне - документом про вiдповiднiсть, передбаченим законодавством.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Вiдповiднiсть спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, бiоетанолу, тютюнових виробiв пiдтверджується наявнiстю у їх виробника або iмпортера сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi, а вiдповiднiсть пального - документом про вiдповiднiсть, передбаченим законодавством.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Реєстрацiйнi номери сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiдностi, виданих на спирт етиловий, коньячний i плодовий та зерновий дистилят, спирт етиловий ректифiкований виноградний, спирт етиловий ректифiкований плодовий, бiоетанол, тютюновi вироби, зазначаються у документах, згiдно з якими передається вiдповiдна продукцiя.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Не пiдлягає пiдтвердженню вiдповiдностi (в тому числi сертифiкацiї) сировина, яка використовується у виробництвi тютюнових виробiв та алкогольних напоїв (крiм спирту етилового неденатурованого) i пального.

(частина четверта статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Не пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi еталоннi (монiторинговi) чи тестовi зразки спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi не призначенi для продажу вроздрiб i ввозяться на митну територiю України акредитованими державними випробувальними лабораторiями та/або суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi мають лiцензiї на право виробництва вiдповiдної продукцiї i володiють акредитованими випробувальними лабораторiями, для проведення дослiджень чи випробувань (калiбрування лабораторного обладнання, проведення дегустацiй, вивчення фiзико-хiмiчних показникiв, дизайну тощо).

(частина п'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)
(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Законiв України вiд 21.10.2004р. N 2116-IV, вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

(назва статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     1. Маркування алкогольних напоїв (крiм продукцiї, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi), якi реалiзуються в Українi, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та має мiстити таку iнформацiю:

(абзац перший частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     абзац другий частини першої статтi 11 виключено

(абзац другий частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     загальна та власна назви виробу;

     найменування та мiсцезнаходження оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за iнформацiю про алкогольний напiй, а для iмпортованих алкогольних напоїв - найменування та мiсцезнаходження iмпортера (у разi змiни найменування виробника у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетцi своє попереднє найменування протягом 18 мiсяцiв з дня змiни його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство);

(абзац четвертий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     знак для товарiв i послуг;

     географiчна назва мiсця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не вiдображає мiсця розташування суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво);

     вмiст спирту (% об.);

     мiсткiсть посуду;

     абзац дев'ятий частини першої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     вмiст цукру.

(абзац десятий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     абзац одинадцятий частини першої статтi 11 виключено

(абзац одинадцятий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (iншого посуду).

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тринадцятий частини першої вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - чотирнадцятим, абзац дванадцятий частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     На видимiй сторонi етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (iншого посуду) виробу повиннi бути зазначенi дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер лiцензiї на виробництво.

(абзац тринадцятий частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     Розлив алкогольних напоїв, крiм продукцiї, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi, здiйснюється у виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, бляшанки iз харчового алюмiнiю, а також у сувенiрнi пляшки та художньо оформлений посуд iз скла чи глазурованої керамiки. Розлив алкогольних напоїв, крiм продукцiї, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi, з вмiстом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць здiйснюється виключно у тару (посуд) мiсткiстю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л i бiльше.

(абзац чотирнадцятий частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 849-IV, вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, вiд 31.07.2014р. N 1621-VII, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Продукцiя, призначена для експорту, розливається у тару та маркується згiдно з умовами вiдповiдної угоди на експорт.

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     2. Маркування виноробної продукцiї, у тому числi сидру i перрi (без додавання спирту), зброджених апоїв, одержаних виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалiзується в Українi, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Маркування виноробної продукцiї, у тому числi сидру i перрi (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалiзується в Українi, має мiстити таку iнформацiю:

(абзац перший частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 25.12.2008р. N 797-VI, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     абзац другий частини другої статтi 11 виключено

(абзац другий частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     назва держави;

     найменування та мiсцезнаходження оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за надання iнформацiї про алкогольний напiй, а для iмпортованих алкогольних напоїв - найменування та мiсцезнаходження iмпортера (у разi змiни найменування виробника у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетцi своє попереднє найменування протягом 18 мiсяцiв з дня змiни його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство);

(абзац четвертий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     знак для товарiв i послуг;

     назва продукцiї;

     мiсткiсть посуду;

     вмiст спирту (% об.);

     вмiст цукру (крiм сухих вин, шампанського, iгристого вина та коньяку) (% мас.);

     абзац десятий частини другої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     абзац одинадцятий частини другої статтi 11 виключено

(абзац одинадцятий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     наявнiсть ароматизаторiв, барвникiв (при їх використаннi).

(абзац дванадцятий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III)

     Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (iншого посуду). Дата виготовлення продукцiї повинна бути зазначена на видимiй сторонi етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (iншого посуду).

(частину другу статтi 11 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцятим, абзац тринадцятий частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     Термiн витримки для марочних вин та позначення "Марочне", вiк коньячних спиртiв для марочних коньякiв i коньякiв спецiальних назв наводяться на кольєретцi.

     На пляшках з колекцiйними винами та коньяками наклеюються додатковi ярлики iз зазначенням "Колекцiйне (колекцiйний), додатково витримане (витриманий) в колекцiї ____ рокiв".

     На шийку пляшки з колекцiйним вином наклеюється кольєретка iз зазначенням року урожаю винограду, з якого виготовлене вино.

     Абзац сiмнадцятий частини другої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     На пляшцi з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якiй наводяться данi про основний склад компонентiв напою i погодженi з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, рекомендацiї щодо вживання напою.

(абзац вiсiмнадцятий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     На пляшки з усiма видами виноробної продукцiї можуть наклеюватися контретикетки, якi мiстять додаткову iнформацiю про напої.

     Розлив виноробної продукцiї (крiм сидру i перрi (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природнього (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здiйснюється у виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, а також у сувенiрнi пляшки та художньо оформлений посуд iз скла, глазурованої керамiки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" i "Bag in box". Розлив виноробної продукцiї (крiм сидру i перрi (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природнього (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здiйснюється виключно у тару (посуд) мiсткiстю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л i бiльше. Розлив вин сухих i з доданням спирту (виноматерiалiв оброблених) виноградних ординарних i марочних здiйснюється також у тару (посуд) мiсткiстю вiд 50 до 600 л, виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, i у такому випадку передбаченi цiєю статтею вимоги щодо маркування виноробної продукцiї (крiм сидру i перрi (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природнього (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) не застосовуються.

(абзац двадцятий чатини другої статтi 11 у редакцiї Законiв України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.06.2012р. N 4914-VI, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Розлив сидру i перрi (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природнього (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здiйснюється у виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, а також металевi банки iз харчового алюмiнiю, полiмернi пляшки марки ПЕТФ, сувенiрнi пляшки та художньо оформлений посуд iз скла, глазурованої керамiки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" i "Bag in box". Розлив сидру i перрi (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природнього (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здiйснюється у тару (посуд) мiсткiстю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л i бiльше, а також у тару (посуд) мiсткiстю вiд 25 до 100 л, виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, i у такому випадку передбаченi цiєю статтею вимоги щодо маркування сидру i перрi (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природнього (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) не застосовуються.

(частину другу статтi 11 доповнено новим абзацом двадцять першим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4914-VI, у зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим, абзац двадцять перший частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Розлив пива здiйснюється у виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, металевi банки iз харчового алюмiнiю, полiмернi пляшки ПЕТФ, сувенiрнi пляшки та художньо оформлений посуд iз скла, глазурованої керамiки, а також у алюмiнiєвi бочки, бочки iз нержавiючої сталi (кеги) та iншi види тари згiдно з нормативно-правовими актами.

(частину другу статтi 11 доповнено новим абзацом двадцять другим згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, у зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третiм, абзац двадцять другий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Продукцiя, призначена для експорту, розливається у тару та маркується згiдно з умовами вiдповiдної угоди на експорт.

(частину другу статтi 11 доповнено абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац двадцять третiй частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     3. Маркування тютюнових виробiв, якi реалiзуються в Українi, здiйснюється таким чином:

(абзац перший частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     на кожнiй одиницi тютюнової продукцiї (сигаретi, цигарцi тощо) вказується власна назва виробу.

     На кожнiй пачцi, коробцi або сувенiрнiй коробцi вказується:

     найменування пiдприємства-виробника або тютюнової компанiї;

     загальна та власна назви;

     наявнiсть фiльтруючого мундштука;

     кiлькiсть одиниць в пачцi, коробцi чи в сувенiрнiй коробцi;

     вiдомостi щодо вмiсту смоли та нiкотину в диму однiєї сигарети (щодо сигарет), якi наносяться на зовнiшню поверхню однiєї меншої сторони упаковки тютюнових виробiв i займають не менше 15 вiдсоткiв площi цiєї сторони;

(абзац восьмий частини третьої статтi 11 у редакцiї Законiв України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 22.09.2005р. N 2899-IV, вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     медичнi попередження, якi наносяться вiдповiдно до вимог, зазначених у цiй частинi статтi;

(абзац дев'ятий частини третьої статтi 11 у редакцiї Законiв України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 22.09.2005р. N 2899-IVб вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     абзац десятий частини третьої статтi 11 виключено

(абзац десятий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     штриховий код.

     На упаковцi (за виключенням прозорих обгорток), в якiй вироби знаходяться в пачках або коробках, вказується:

(абзац дванадцятий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд вiд 09.02.2006р. N 3425- IV)

     загальна та власна назви виробу;

     кiлькiсть одиниць продукцiї в упаковцi;

     медичнi попередження, якi наносяться вiдповiдно до вимог, зазначених у цiй частинi статтi;

(частину третю статтi 11 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять четвертим)

     штриховий код.

     На транспортнiй тарi вказується:

     загальна та власна назви виробу;

     найменування пiдприємства-виробника та його мiсцезнаходження;

     кiлькiсть одиниць продукцiї в упаковцi;

     дата виготовлення.

     абзац двадцять другий частини третьої статтi 11 виключено

(абзац двадцять другий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Основне медичне попередження споживачiв тютюнових виробiв "Курiння вбиває" зазначається на однiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки (коробки, пачки). На другiй бiльшiй зовнiшнiй сторонi упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв зазначається додаткове медичне попередження у виглядi одного з десяти текстових написiв такого змiсту: "Курiння викликає рак легенiв", "Курiння викликає залежнiсть вiд тютюну (нiкотинову залежнiсть) - не починайте курити!", "Курцi помирають рано", "Курiння викликає старiння шкiри", "Курiння знижує здатнiсть жiнок народжувати дiтей", "Вiдмова вiд курiння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань i захворювань легенiв", "Курiння руйнує артерiї, викликає серцевi напади та iнсульт", "Курiння може викликати повiльну та болiсну смерть", "Курiння пiд час вагiтностi завдає шкоди вашiй дитинi", "Курiння пошкоджує сперму i може призвести до iмпотенцiї" i кольорового малюнка (малюнкiв) та/або пiктограми (пiктограм). Кожен варiант текстових написiв додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробiв на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв почергово.

(частину третю статтi 11 доповнено новим абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     Зазначенi малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) затверджуються постановою Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я i пiдлягають перегляду (перезатвердженню) Кабiнетом Мiнiстрiв України у такому самому порядку один раз на п'ять рокiв. Малюнок (малюнки) та/або пiктограма (пiктограми) наносяться виробником тютюнових виробiв на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв не пiзнiше, нiж через 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про їх затвердження (перезатвердження).

(частину третю статтi 11 доповнено новим абзацом двадцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     Основне та додаткове медичнi попередження споживачiв тютюнових виробiв мають бути розмiщенi у визначеному виробником або iмпортером тютюнових виробiв на упаковцi (коробцi, пачцi) мiсцi в рамцi чорного кольору шириною не менше нiж три мiлiметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, має становити не менше 50 вiдсоткiв площi зовнiшньої поверхнi бiльшої зовнiшньої сторони упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробiв. Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачiв тютюнових виробiв, що зазначаються на кожнiй упаковцi (коробцi, пачцi) тютюнових виробiв, мають бути чiткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на бiлому фонi рядковими лiтерами, крiм першої лiтери попередження, i розмiщуватися таким чином, щоб забезпечити цiлiснiсть тексту при вiдкриваннi тютюнового виробу у спосiб, зазначений на його упаковцi, та не перекриватися iншою друкованою iнформацiєю або марками акцизного збору.

(частину третю статтi 11 доповнено новим абзацом двадцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, у зв'язку з цим абзаци двадцять третiй та двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим та двадцять сьомим)

     Знаки для товарiв i послуг на тютюнових виробах виконуються мовою та у виглядi зареєстрованого оригiналу або зображення, наведеного в прийнятiй на розгляд заявцi на реєстрацiю знака для товарiв i послуг.

(абзац двадцять шостий частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Продукцiя, призначена для експорту, маркується згiдно з умовами вiдповiдної угоди на експорт.

(частину третю статтi 11 доповнено абзацом двадцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     4. Виробник може наносити на етикетки додаткову iнформацiю щодо характеристики продукту. При цьому виробникам тютюнових виробiв забороняється наносити на етикетки iнформацiю, яка може вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробiв, їх впливу на здоров'я, включаючи будь-який термiн, напис, торговельну марку, зображення, символiчний або будь-який iнший знак, що прямо чи опосередковано створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий вирiб є менш шкiдливим, нiж iншi тютюновi вироби, у тому числi включати такi термiни, як "iз низьким вмiстом смол", "легкi", "супер легкi", "ультра легкi" та їх аналоги iншими мовами.

(абзац перший частини четвертої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV)

     Етикеточна продукцiя розробляється товаровиробником алкогольних та тютюнових виробiв i повинна вiдповiдати вимогам чинного законодавства про мови (крiм додаткової iнформацiї щодо характеристик продукту), не потребує додаткових узгоджень, є промисловою власнiстю виробника та захищається згiдно з чинним законодавством про промислову (iнтелектуальну) власнiсть. Власнi назви алкогольних напоїв та тютюнових виробiв визначаються їх виробниками i можуть вiдтворювати зареєстрований чи поданий на реєстрацiю знак для товарiв i послуг або бути його частиною.

(абзац другий частини четвертої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     Алкогольнi напої та тютюновi вироби, якi виробляються в Українi, а також такi, що iмпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

(стаття 11 в редакцiї Закону України вiд 11.09.97 р. N 526/97-ВР)

     У разi змiни зразка марок акцизного податку вже закупленi марки попереднього зразка застосовуються у виробництвi алкогольних напоїв та тютюнових виробiв до їх повного використання, а маркованi такими марками алкогольнi напої та тютюновi вироби знаходяться в обiгу до їх повної реалiзацiї в межах термiну придатностi для споживання.

(частину четверту статтi 11 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац четвертий частини четвертої статтi 11 у редакцiї Законiв України вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     Змiни до цiєї статтi набирають чинностi не ранiше нiж через 24 мiсяцi з дня опублiкування закону про внесення вiдповiдних змiн.

(частину четверту статтi 11 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац п'ятий частини четвертої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     При цьому алкогольнi напої та тютюновi вироби, виробленi в Українi або iмпортованi в Україну до набрання чинностi внесеними вiдповiдним законом змiнами щодо маркування, знаходяться в обiгу до їх повної реалiзацiї в межах термiну придатностi для споживання.

(частину четверту статтi 11 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Встановленi цiєю статтею вимоги до мiсткостi тари (посуду) не застосовуються до алкогольних напоїв iмпортного виробництва.

(частину четверту статтi 11 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     Стаття 111. Максимальна роздрiбна цiна

     Встановлена виробником або iмпортером максимальна роздрiбна цiна на тютюновi вироби наноситься на пачку, коробку або сувенiрну коробку тютюнових виробiв разом з датою їх виготовлення.

     Максимальна роздрiбна цiна за пачку, коробку або сувенiрну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником мiсцi i складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиницi України.

     Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником мiсцi i складається iз шести цифр, першi двi з яких означають день, наступнi двi - мiсяць, останнi двi - рiк такої дати.

     Нанесення максимальної роздрiбної цiни та дати виготовлення на упаковку тютюнових виробiв, призначених для вивезення (експортування) за межi митної територiї України, здiйснюється згiдно з умовами вiдповiдної угоди на експорт.

(Закон доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукцiї

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виробництво алкогольних напоїв здiйснюється тiльки з використанням спирту етилового ректифiкованого, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового i зернового дистиляту, та якi мають статус українських товарiв вiдповiдно до Митного кодексу України. Використання iнших видiв спирту для виробництва алкогольних напоїв i харчових продуктiв забороняється. Використання спирту при виробництвi суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) малих виробництв виноробної продукцiї заборонено.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виробництво парфумерно-косметичної продукцiї здiйснюється з використанням спирту етилового денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукцiї не допускається.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)
(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.01.2001р. N 2209-III, у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Парфумернi рiдини упаковуються у флакони об'ємом не бiльше 255 куб. сантиметрiв.

(статтю 12 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Головна i хвостова фракцiї спирту коньячного (вiдходи винокурiння) за вибором виробника направляються на ректифiкацiю спирту для технiчних цiлей або на утилiзацiю чи на дистиляцiю.

(статтю 12 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Стаття 13. Нормування втрат при виробництвi спирту, алкогольних напоїв та пального

(назва статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Норми втрат i виходу спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу та алкогольних напоїв затверджуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Норми втрат пального затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 13 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     За понаднормативнi втрати, не виправданi згiдно з чинним законодавством, та незабезпечення виходу продукцiї суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) сплачують акцизний податок у розмiрi, визначеному законом.

Роздiл IV
IМПОРТ, ЕКСПОРТ, ОПТОВА I РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ, КОНЬЯЧНИМ I ПЛОДОВИМ ТА ЗЕРНОВИМ ДИСТИЛЯТОМ, СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ РЕКТИФIКОВАНИМ ВИНОГРАДНИМ, СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ РЕКТИФIКОВАНИМ ПЛОДОВИМ, ДИСТИЛЯТОМ ВИНОГРАДНИМ СПИРТОВИМ, СПИРТОМ-СИРЦЕМ ПЛОДОВИМ, БIОЕТАНОЛОМ, АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ, ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ, РIДИНАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТАХ, ПАЛЬНИМ ТА ЗБЕРIГАННЯ ПАЛЬНОГО

(назва роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Стаття 14. Iмпорт, експорт та торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та бiоетанолом

(назва статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Експорт спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового здiйснюється суб'єктами господарювання, якi отримали лiцензiю на виробництво такого спирту. Iмпорт та оптова торгiвля на територiї України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим здiйснюються за наявностi лiцензiї на право оптової торгiвлi таким спиртом. Оптова торгiвля спиртом етиловим на медичнi та ветеринарнi цiлi може здiйснюватися за наявностi лiцензiї на право оптової торгiвлi спиртом етиловим закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (органiзацiями) зооветеринарного постачання незалежно вiд форми власностi. Порядок ведення реєстру зазначених закладiв охорони здоров'я та суб'єктiв господарювання (органiзацiй) зооветеринарного постачання встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 14 в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.02.2006р. N 3502-IV, вiд 19.04.2011р. N 3232-VI, у редакцiї Законiв України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 03.12.2019р. N 318-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Спирт етиловий, який використовується як лiкарський засiб, та спиртовi або водно-спиртовi настої реалiзуються вроздрiб тiльки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не бiльше нiж 100 куб. сантиметрiв, крiм таких лiкарських засобiв, як бальзами.

статтю 14 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, у зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - чотирнадцятою)

     Оптова торгiвля бiоетанолом на територiї України здiйснюється суб'єктами господарювання - виробниками бiоетанолу за наявностi лiцензiї на виробництво бiоетанолу.

(статтю 14 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX, у зв'язку з цим частини третю - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шiстнадцятою)

     Iмпорт та експорт спирту коньячного i плодового та зернового дистиляту здiйснюються суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi забезпеченi дубовою тарою або нержавiючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного i плодового та зернового дистиляту, квалiфiкованими фахiвцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного i плодового та зернового дистиляту, коньяку i алкогольних напоїв за коньячною технологiєю та мають лiцензiї на виробництво спирту коньячного та/або плодового та/або зернового дистиляту. Оптова торгiвля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у виглядi головної i хвостової фракцiй) i плодовим здiйснюється суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) на пiдставi лiцензiї на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва). Оптова торгiвля спиртом коньячним власного виробництва (включаючи дистиляти у виглядi головної i хвостової фракцiй) може здiйснюватися суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) на пiдставi лiцензiї на виробництво спирту коньячного та за умови реалiзацiї його суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi мають лiцензiї на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю.

(статтю 14 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати п'ятою - сьомою, частина четверта статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, у редакцiї Закону України вiд 19.04.2011р. N 3232-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     Суб'єкт господарювання, який є одночасно виробником спирту етилового та алкогольних напоїв та отримав лiцензiю на виробництво спирту етилового, лiцензiї на виробництво алкогольних напоїв i лiцензiю на оптову торгiвлю алкогольними напоями, має право реалiзувати спирт власного виробництва для виробництва зазначених алкогольних напоїв на пiдставi лiцензiї на виробництво спирту.

(статтю 14 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX, у зв'язку з цим частини п'яту - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - сiмнадцятою)

     Оптовий продаж дистиляту виноградного спиртового i спирту-сирцю плодового здiйснюється їх виробниками суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi одержали лiцензiю на виробництво спирту етилового ректифiкованого виноградного або спирту етилового ректифiкованого плодового.

(статтю 14 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина шоста статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Рiчнi обсяги спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, що iмпортуються суб'єктами господарювання - виробниками спирту етилового, не можуть перевищувати 10 вiдсоткiв вiд рiчного обсягу вироблених спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового такими суб'єктами господарювання - виробниками спирту етилового.

(статтю 14 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у зв'язку з цим частини шосту - десяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - дванадцятою, частина сьома статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Вiдпуск спирту етилового з акцизного складу (крiм вiдпуску спирту етилового на експорт) здiйснюється за умови сплати акцизного податку з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного податку податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою).

(статтю 14 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, у зв'язку з цим частини восьму - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - тринадцятою, частина восьма статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Встановити рiчну плату за лiцензiї на право оптової торгiвлi спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим у розмiрi 500000 гривень. Лiцензiї видаються органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, термiном на п'ять рокiв, а плата за лiцензiї зараховується до мiсцевих бюджетiв.

(частина дев'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 17.11.2006р. N 374-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Не дозволяється сплата за весь термiн дiї лiцензiї.

(статтю 14 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Сплата чергового платежу за лiцензiї здiйснюється у розмiрах, встановлених цим Законом, i справляється за кожний наступний щорiчний термiн дiї лiцензiй.

(статтю 14 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) - виробники спирту етилового здiйснюють його реалiзацiю на експорт за наявностi лiцензiї на виробництво спирту етилового.

(частина дванадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здiйснюють його реалiзацiю вiтчизняним споживачам за наявностi лiцензiї на право оптової торгiвлi спиртом етиловим.

(частина тринадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 29.11.2005р. N 3126-IV, частину тринадцяту статтi 14 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, у зв'язку з цим частини тринадцяту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою - шiстнадцятою, частина тринадцята статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Роздрiбна торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

(частина чотирнадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Закону України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)
(стаття 14 в редакцiї Закону України вiд 11.09.97р. N 526/97-ВР)

     Забороняється сплата акцизного податку з спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового шляхом взаємних залiкiв, зустрiчних зобов'язань, векселями та в iнших формах, якi не передбачають оплату такого акцизного податку коштами.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, частина п'ятнадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     При продажу (iнших видах вiдчуження) спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового в межах бартерних (товарообмiнних) операцiй або iнших операцiй, що не передбачають їх оплати в грошовiй формi, у тому числi векселями чи iншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) пiдакцизної продукцiї зобов'язаний здiйснити оплату суми акцизного податку, включеного до цiни продукцiї, а також податку на додану вартiсть, нарахованого на таку цiну, виключно у грошовiй формi. У такому ж порядку здiйснюється оплата вартостi виготовлення (переробки, обробки) пiдакцизної продукцiї на давальницьких умовах.

(статтю 14 доповнено частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, частина шiстнадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Iмпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового забороняється.

(статтю 14 доповнено частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2245-VIII)

     Забороняються зберiгання i транспортування бiоетанолу без його денатурацiї вiд 1 - 10 вiдсоткiв бензину, а у разi використання бiоетанолу на виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) - без денатурацiї ЕТБЕ, вмiст якого вiдповiдає вимогам нормативних документiв.

(статтю 14 доповнено частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Вимоги до денатурацiї бiоетанолу, який експортується, визначаються умовами укладених зовнiшньоекономiчних договорiв.

(статтю 14 доповнено частиною дев'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Стаття 15. Iмпорт, експорт, оптова i роздрiбна торгiвля алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберiгання пального

(назва статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Iмпорт, експорт алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, здiйснюються суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) всiх форм власностi без наявностi лiцензiї. Оптова торгiвля на територiї України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, здiйснюється за наявностi у суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) всiх форм власностi лiцензiї на оптову торгiвлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах. Оптова торгiвля пальним та зберiгання пального здiйснюються суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) всiх форм власностi за наявностi лiцензiї.

(частина перша статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Iмпорт тютюнової сировини може здiйснюватися лише:

     суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi мають лiцензiю на право виробництва тютюнових виробiв;

     тютюново-ферментацiйними заводами, якi здiйснюють реалiзацiю (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробiв або на експорт.

(статтю 15 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, у зв'язку з цим частини другу - тридцять сьому вважати вiдповiдно частинами третьою - тридцять восьмою, частина друга статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     Iмпорт або придбання паперу цигаркового, що вiдноситься до товарної позицiї 4813 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм товарної пiдкатегорiї 4813 10 00 00), фiльтрiв для промислового виробництва сигарет: фiльтропалочки ацетатнi (трубки з волокон ацетату целюлози, вкритi цигарковим папером), що вiдносяться до товарної пiдкатегорiї 5601 22 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм фiльтрiв як готових виробiв, що призначенi для реалiзацiї кiнцевим споживачам в окремiй споживчiй упаковцi та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здiйснюватися лише суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi мають лiцензiю на право виробництва тютюнових виробiв. Такi товари (продукцiя) iмпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) без права подальшої їх реалiзацiї на митнiй територiї України.

(статтю 15 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, у зв'язку з цим частини третю - сорок першу вважати вiдповiдно частинами четвертою - сорок другою)

     Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що вiдноситься до товарної позицiї 4813 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм товарної пiдкатегорiї 4813 10 00 00), фiльтрiв для промислового виробництва сигарет: фiльтропалочки ацетатнi (трубки з волокон ацетату целюлози, вкритi цигарковим папером), що вiдносяться до товарної пiдкатегорiї 5601 22 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм фiльтрiв як готових виробiв, що призначенi для реалiзацiї кiнцевим споживачам в окремiй споживчiй упаковцi та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимi iмпорту здiйснюється за наявностi в iнформацiйних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iнформацiї про видачу лiцензiї на право виробництва тютюнових виробiв.

(частина четверта статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi змiни найменування суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство у заявi, яка подається до органу, що видає лiцензiї, з доданим до неї платiжним документом про сплату чергового платежу за лiцензiю, суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) зазначає про таку змiну його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство.

(статтю 15 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - сорок четверту вважати вiдповiдно частинами шостою - сорок п'ятою)

     Встановити рiчну плату за лiцензiї на право оптової торгiвлi у розмiрi:

     алкогольними напоями, крiм сидру та перрi (без додання спирту) - 500000 гривень;

(абзац другий частини шостої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     тютюновими виробами - 500000 гривень;

     рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, - 780 гривень;

(частину шосту статтi 15 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим)

     сидром та перрi (без додання спирту) - 780 гривень;

(частину шосту статтi 15 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     виключно пивом для виробникiв пива з обсягом виробництва до 3000 гектолiтрiв на рiк - 30000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за лiцензiю до дня внесення наступного платежу;

(частину шосту статтi 15 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     пальним, за наявностi у лiцензiата мiсць оптової торгiвлi пальним, - 5000 гривень за кожне таке мiсце;

(частину шосту статтi 15 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     пальним, за вiдсутностi у лiцензiата мiсць оптової торгiвлi пальним, - 10000 гривень.

(частину шосту статтi 15 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Встановити рiчну плату за лiцензiї на право зберiгання пального у розмiрi 780 гривень.

(статтю 15 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) отримують лiцензiї на право оптової торгiвлi пальним та зберiгання пального на кожне мiсце оптової торгiвлi пальним або кожне мiсце зберiгання пального вiдповiдно, а за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi пальним - одну лiцензiю на право оптової торгiвлi пальним за мiсцезнаходженням суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) або мiсцезнаходженням постiйного представництва.

(статтю 15 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини сьому - сорок шосту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - сорок восьмою, частина восьма статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     Лiцензiї на право оптової торгiвлi пальним видаються термiном на п'ять рокiв органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Лiцензiї на право зберiгання пального видаються уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України органами виконавчої влади за мiсцем розташування мiсць зберiгання пального термiном на п'ять рокiв.

(частину дев'яту статтi 15 замiнено двома новими частинами згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини десяту - сорок восьму вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - сорок дев'ятою)

     Лiцензiї на право оптової торгiвлi видаються термiном на п'ять рокiв уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України органами виконавчої влади в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.

     Плата за лiцензiї справляється органом, що видає лiцензiї, у розмiрах, встановлених цим Законом, i зараховується до мiсцевих бюджетiв.

(частина дванадцята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiї на виробництво алкогольних напоїв (крiм виробництва вин виноградних, вин плодово-ягiдних або напоїв медових iз виноматерiалiв виключно власного виробництва, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах) або тютюнових виробiв, здiйснюють поставку цiєї продукцiї суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) оптової i роздрiбної торгiвлi та iншим українським споживачам за наявностi лiцензiї на оптову торгiвлю.

(частина тринадцята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Суб'єкт господарювання, який отримав лiцензiю на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягiдних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматерiалiв (виноградних, плодово-ягiдних, медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здiйснювати оптову торгiвлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої лiцензiї на таку оптову торгiвлю.

(статтю 15 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII, у зв'язку з цим частини чотирнадцяту - сорок сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою - сорок восьмою)

     Iмпорт або експорт пального здiйснюється за наявностi у суб'єкта господарювання, що iмпортує або експортує пальне, лiцензiї на право виробництва або зберiгання, або оптової чи роздрiбної торгiвлi пальним.

(статтю 15 доповнено новою частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Суб'єкт господарювання має право зберiгати пальне без отримання лiцензiї на право зберiгання пального в мiсцях виробництва пального або мiсцях оптової торгiвлi пальним чи мiсцях роздрiбної торгiвлi пальним, на якi отриманi вiдповiднi лiцензiї.

(статтю 15 доповнено новою частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини п'ятнадцяту - сорок дев'яту вважати вiдповiдно частинами сiмнадцятою - п'ятдесят першою)

     Суб'єкти господарювання первинного виноробства здiйснюють поставку виноматерiалiв суб'єктам господарювання вторинного виноробства без лiцензiї на оптову торгiвлю.

     Вiдвантаження алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, що призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, здiйснюється суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiю на оптову торгiвлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, або рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, з оформленням вантажної митної декларацiї, при цьому мiнiмальнi оптово-вiдпускнi цiни для алкогольних напоїв не застосовуються.

(частина вiсiмнадцята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Лiцензiя на право зберiгання пального не отримується на мiсця зберiгання пального, що використовуються:

     пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджету;

     пiдприємствами, установами та органiзацiями системи державного резерву;

     суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) для зберiгання пального, яке споживається для власних виробничо-технологiчних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах i яке не реалiзується через мiсця роздрiбної торгiвлi.

(статтю 15 доповнено новою частиною дев'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини дев'ятнадцяту - п'ятдесят першу вважати вiдповiдно частинами двадцятою - п'ятдесят другою)

     Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями (крiм столових вин) або тютюновими виробами, або рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здiйснюватися суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) всiх форм власностi, у тому числi їх виробниками, за наявностi у них лiцензiй на роздрiбну торгiвлю.

(частина двадцята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють роздрiбну, оптову торгiвлю пальним або зберiгання пального виключно у споживчiй тарi до 5 лiтрiв, лiцензiю на роздрiбну або оптову торгiвлю пальним або лiцензiю на зберiгання пального не отримують.

(статтю 15 доповнено новою частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX, у зв'язку з цим частини двадцять першу - шiстдесят другу вважати вiдповiдно частинами двадцять другою - шiстдесят третьою)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрi (без додання спирту) без отримання окремої лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi цими алкогольними напоями.

(статтю 15 доповнено новою частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, у зв'язку з цим частини двадцять другу - сорок восьму вважати вiдповiдно частинами двадцять третьою - сорок дев'ятою)

     Плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, становить 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi. Суб'єкти господарювання, якi отримали лiцензiю на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, мають право продавати рiдини, що використовуються в електронних сигаретах, без отримання окремої лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi такими рiдинами.

(статтю 15 доповнено новою частиною двадцять третьою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим частини двадцять третю - шiстдесят четверту вважати вiдповiдно частинами двадцять четвертою - шiстдесят п'ятою)

     Плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, крiм сидру та перрi (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в лiцензiї електронний контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй), що знаходиться у мiсцi торгiвлi; на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi - 2000 гривень, а на територiї сiл i селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах територiї мiст, - 500 гривень на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, крiм сидру та перрi (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у лiцензiї електронний контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй), що знаходиться у мiсцi торгiвлi, i 250 гривень - на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi.

(частина двадцять четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     Плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю сидром та перрi (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi незалежно вiд його територiального розташування.

(статтю 15 доповнено новою частиною двадцять п'ятою згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, у зв'язку з цим частини двадцять п'яту - п'ятдесяту вважати вiдповiдно частинами двадцять шостою - п'ятдесят першою)

     Рiчна плата за лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним становить 2000 гривень на кожне мiсце роздрiбної торгiвлi пальним.

(статтю 15 доповнено новою частиною двадцять шостою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини двадцять шосту - п'ятдесят четверту вважати вiдповiдно частинами двадцять сьомою - п'ятдесят п'ятою)

     Для мiсць торгiвлi, якi розташованi за межами територiї мiст обласного пiдпорядкування i мiст Києва та Севастополя на вiдстанi до 50 км та якi мають торговельнi зали площею понад 500 кв. м, плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, крiм сидру та перрi (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в лiцензiї електронний контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй), що знаходиться у мiсцi торгiвлi, та 2000 гривень на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi.

(частина двадцять сьома статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     Плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, справляється щоквартально рiвними частками i зараховується до мiсцевих бюджетiв згiдно з чинним законодавством.

(частина двадцять восьма статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi пальним справляється щорiчно i зараховується до мiсцевих бюджетiв згiдно iз законодавством.

(статтю 15 доповнено новою частиною двадцять дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини двадцять дев'яту - п'ятдесят п'яту вважати вiдповiдно частинами тридцятою - п'ятдесят шостою)

     Лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, видаються уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України органами виконавчої влади в мiстах, районах, районах у мiстах Києвi та Севастополi за мiсцем торгiвлi суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) термiном на один рiк i пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї в податковому органi, а у сiльськiй мiсцевостi - i в органах мiсцевого самоврядування за мiсцем торгiвлi суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво).

(частина тридцята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi пальним видаються уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України органами виконавчої влади за мiсцем торгiвлi суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) термiном на п'ять рокiв.

(статтю 15 доповнено новою частиною тридцять першою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини тридцять першу - п'ятдесят шосту вважати вiдповiдно частинами тридцять другою - п'ятдесят сьомою)

     Лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, в поїздах, на морських або рiчкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, в мiстах, районах, районах у мiстах Києвi та Севастополi за мiсцем формування поїзда (приписки судна).

(частина тридцять друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Лiцензiя видається за заявою суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), до якої додається документ, що пiдтверджує внесення рiчної плати за лiцензiю.

(частина тридцять третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     У заявi зазначається вид господарської дiяльностi, на провадження якого суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) має намiр отримати лiцензiю (оптова, роздрiбна торгiвля алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, оптова, роздрiбна торгiвля пальним або зберiгання пального).

(частина тридцять четверта статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.12.2019р. N 318-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) отримують лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi пальним на кожне мiсце роздрiбної торгiвлi пальним.

(статтю 15 доповнено новою частиною тридцять п'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини тридцять п'яту - п'ятдесят сьому вважати вiдповiдно частинами тридцять шостою - п'ятдесят восьмою)

     У заявi про видачу лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним додатково зазначаються адреса мiсця торгiвлi, перелiк реєстраторiв розрахункових операцiй, програмних реєстраторiв розрахункових операцiй (книг облiку розрахункових операцiй), якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, а також iнформацiя про них: модель, модифiкацiя, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстрацiйнi номери посвiдчень реєстраторiв розрахункових операцiй (книг облiку розрахункових операцiй), фiскальнi номери програмних реєстраторiв розрахункових операцiй, якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, та дата початку їх облiку в контролюючих органах.

(частина тридцять шоста статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 128-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Частину тридцять сьому статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     У додатку до лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним суб'єктом господарювання зазначається адреса мiсця торгiвлi i вказуються перелiк електронних контрольно-касових апаратiв та iнформацiя про них: модель, модифiкацiя, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстрацiйнi номери книг облiку розрахункових операцiй, якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, фiскальнi номери програмних реєстраторiв розрахункових операцiй.

(частина тридцять восьма статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 128-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Для отримання лiцензiї на право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на право зберiгання пального разом iз заявою додатково подаються завiренi заявником копiї таких документiв:

     документи, що пiдтверджують право власностi або право користування земельною дiлянкою, або iнше передбачене законодавством право землекористування на земельну дiлянку, на якiй розташований об'єкт оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального, чиннi на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацiю, будь-якого цiльового призначення;

     акт вводу в експлуатацiю об'єкта або акт готовностi об'єкта до експлуатацiї, або сертифiкат про прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, або iншi документи, що пiдтверджують прийняття об'єктiв в експлуатацiю вiдповiдно до законодавства, щодо всiх об'єктiв у мiсцi оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального, необхiдних для оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального;

     дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки.

(абзац четвертий частини тридцять дев'ятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)
(статтю 15 доповнено новою частиною тридцять дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Копiї таких документiв не подаються у разi їх наявностi у вiдкритих державних реєстрах, якщо реквiзити таких документiв та назви вiдповiдних реєстрiв зазначено в заявi на видачу лiцензiї на право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на зберiгання пального.

(статтю 15 доповнено новою частиною сороковою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних у документах, поданих разом iз заявою, несе заявник.

(статтю 15 доповнено новою частиною сорок першою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     У разi якщо зазначенi документи виданi (оформленi) iншiй особi, нiж заявник, такий заявник додатково подає документи, що пiдтверджують його право на використання вiдповiдного об'єкта.

(статтю 15 доповнено новою частиною сорок другою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi здiйснюють оптову торгiвлю пальним, за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi пальним копiї таких документiв не подають.

(статтю 15 доповнено новою частиною сорок третьою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Суб'єкти господарювання, що здiйснюють зберiгання пального, яке не реалiзовується iншим особам i використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копiї зазначених документiв не подають. Такi суб'єкти господарювання у заявi зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну мiсткiсть резервуарiв та ємностей, що використовуються для зберiгання пального, та їх фактичне мiсцезнаходження.

(статтю 15 доповнено новою частиною сорок четвертою згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX, зв'язку з цим частини сорок четверту - шiстдесят четверту вважати вiдповiдно частинами сорок п'ятою - шiстдесят п'ятою, частина сорок четверта статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Пiсля видачi/призупинення/анулювання лiцензiї на право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на зберiгання пального податковий орган вносить вiдповiднi вiдомостi до Єдиного реєстру лiцензiатiв та мiсць обiгу пального не пiзнiше наступного робочого дня з дня видачi/призупинення/анулювання вiдповiдної лiцензiї.

(статтю 15 доповнено новою частиною сорок п'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини тридцять дев'яту - п'ятдесят дев'яту вважати вiдповiдно частинами сорок шостою - шiстдесят п'ятою, частина сорок п'ята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Вимагати представлення iнших документiв, крiм зазначених у цьому Законi, забороняється. Зазначенi в цьому Законi документи (крiм документiв, якi подаються заявником для отримання лiцензiї на право виробництва пального, оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або зберiгання пального) подаються в одному примiрнику в копiях, засвiдчених нотарiально або органом, який видав оригiнал документа, або посадовою особою органу лiцензування. Заява про видачу лiцензiї та визначенi цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разi подання заяви про видачу лiцензiї та доданих до неї документiв особисто вони приймаються за описом, копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття заяви та документiв i пiдписом особи, яка їх прийняла.

(частина сорок шоста статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Лiцензiя або рiшення про вiдмову в її видачi видається заявнику не пiзнiше 10 календарних днiв (щодо пального - не пiзнiше 20 календарних днiв) з дня одержання зазначених у цьому Законi документiв. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї повинна бути вказана пiдстава для вiдмови з посиланням на вiдповiднi норми законодавства.

(частина сорок сьома статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Дiя лiцензiї призупиняється у разi несвоєчасної сплати чергового платежу за лiцензiю на пiдставi письмового розпорядження органу, який видав лiцензiю, на термiн до сплати заборгованостi.

     Дiя лiцензiї вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) вiдповiдного письмового розпорядження органу, який видав лiцензiю, а її дiя поновлюється з моменту зарахування вiдповiдного чергового платежу за лiцензiю до бюджету.

     Лiцензiя анулюється шляхом прийняття органом, який видав лiцензiю, вiдповiдного письмового розпорядження на пiдставi:

     заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво);

     рiшення про скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво);

     несплати чергового платежу за лiцензiю протягом 30 календарних днiв вiд моменту призупинення лiцензiї;

     рiшення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) марок акцизного податку (стосовно iмпортерiв);

     рiшення суду про встановлення факту торгiвлi суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку;

(абзац шостий частини п'ятдесятої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     рiшення суду про встановлення факту перемiщення суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, поза митним контролем;

(абзац сьомий частини п'ятдесятої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     порушення вимог статтi 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, особам, якi не досягли 18 рокiв, або у не визначених для цього мiсцях;

(частину п'ятдесяту статтi 15 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, абзац восьмий частини п'ятдесятої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     отримання вiд уповноважених органiв iнформацiї, що документи, копiї яких поданi разом iз заявою на отримання лiцензiї, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

(частину п'ятдесяту статтi 15 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     встановлення факту подання заявником недостовiрних даних у документах, поданих разом iз заявою на отримання лiцензiї.

(частину п'ятдесяту статтi 15 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Лiцензiя анулюється та вважається недiйсною з моменту одержання суб'єктом господарювання(у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) письмового розпорядження про її анулювання.

     У разi змiни вiдомостей, зазначених у виданiй суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiї (за винятком змiн, пов'язаних з реорганiзацiєю суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) та/або змiною типу акцiонерного товариства), орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом трьох робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) лiцензiю, оформлену на новому бланку з урахуванням змiн.

(частина п'ятдесят друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     У разi втрати або пошкодження лiцензiї орган, який видав лiцензiю, на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом трьох робочих днiв видає суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) дублiкат лiцензiї. Строк дiї дублiката лiцензiї не може перевищувати строку дiї, зазначеного у втраченiй або пошкодженiй лiцензiї.

     За видачу дублiката лiцензiї на оптову торгiвлю, роздрiбну торгiвлю, зберiгання справляється плата у розмiрi 780 гривень, яка зараховується до бюджету згiдно з чинним законодавством.

(частина п'ятдесят четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     Частину п'ятдесят п'яту статтi 15 виключено

(статтю 15 доповнено новою частиною п'ятдесят п'ятою згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, у зв'язку з цим частини п'ятдесят другу - шiстдесяту вважати вiдповiдно частинами п'ятдесят третьою - шiстдесят першою, частина п'ятдесят друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     Зберiгання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв здiйснюється в мiсцях зберiгання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, внесених до Єдиного реєстру, незалежно вiд того, кому належить таке мiсце зберiгання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) таке мiсце зберiгання було внесено до Єдиного реєстру.

     Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на пiдставi заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) з обов'язковим зазначенням мiсцезнаходження мiсця зберiгання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, а також: для юридичних осiб - найменування, мiсцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв; для фiзичних осiб - пiдприємцiв - прiзвища, iменi, по батьковi, мiсця проживання, реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв.

(частина п'ятдесят сьома статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI)

     До заяви додаються копiя виданої заявнику лiцензiї на вiдповiдний вид дiяльностi, засвiдчена нотарiально або посадовою особою органу лiцензування, та документ, що пiдтверджує право користування цим примiщенням.

(частина п'ятдесят восьма статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного реєстру тiльки тi мiсця зберiгання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що розташованi за iншою адресою, нiж мiсце здiйснення торгiвлi.

(статтю 15 доповнено новою частиною п'ятдесят дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, у зв'язку з цим частини п'ятдесят дев'яту - шiстдесят третю вважати вiдповiдно частинами шiстдесятою - шiстдесят п'ятою)

     У разi змiни найменування суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство змiна найменування у виданих суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) довiдках про внесення мiсця зберiгання до Єдиного реєстру не є обов'язковою.

(статтю 15 доповнено новою частиною шiстдесятою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у зв'язку з цим частини шiстдесяту - шiстдесят четверту вважати вiдповiдно частинами шiстдесят першою - шiстдесят п'ятою)

     Довiдка про внесення мiсця зберiгання до Єдиного реєстру видається суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) протягом семи календарних днiв вiд дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довiдок про внесення мiсць зберiгання до Єдиного реєстру здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вiльний доступ до вiдомостей, якi мiстяться в Єдиному реєстрi.

     Виключення мiсць зберiгання з Єдиного реєстру здiйснюється податковим органом, який вносив його до Єдиного реєстру, на пiдставi письмової заяви суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), що був заявником такого мiсця зберiгання, або у разi анулювання лiцензiї, виданої такому суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) вiдповiдно до цього Закону, шляхом прийняття вiдповiдного письмового розпорядження не ранiше нiж через 10 робочих днiв з моменту виникнення передбачених цим Законом пiдстав.

(частина шiстдесят друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Податковий орган повинен надати суб'єкту господарювання (у тому числi iноземному суб'єкту господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), що був заявником, засвiдчену копiю письмового розпорядження про виключення мiсця зберiгання з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днiв з моменту його прийняття.

(частина шiстдесят третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Забороняється сплата акцизного податку з алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, пального шляхом взаємних залiкiв, зустрiчних зобов'язань, векселями та в iнших формах, якi не передбачають сплату такого акцизного податку коштами.

(частина шiстдесят четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     У разi продажу (iнших видах вiдчуження) алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i пального у межах бартерних (товарообмiнних) операцiй або iнших операцiй, що не передбачають їх оплати в грошовiй формi, у тому числi векселями чи iншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) пiдакцизної продукцiї зобов'язаний здiйснити сплату суми акцизного податку, включеного до цiни продукцiї, а також податку на додану вартiсть, нарахованого на таку цiну, виключно у грошовiй формi. У такому ж порядку здiйснюється оплата вартостi виготовлення (переробки, обробки) пiдакцизної продукцiї на давальницьких умовах.

(частина шiстдесят п'ята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)
(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.09.97р. N 526/97-ВР, вiд 20.04.2000р. N 1685-III, вiд 11.01.2001р. N 2209-III, вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 22.05.2003р. N 849-IV, вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, у редакцiї Закону України вiд 17.11.2006р. N 374-V)
(враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, змiни до статтi 15, передбаченi абзацом тридцять сьомим пiдпункту 10 пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX з 27.02.2020р., внесенi не будуть)

Роздiл IV1
ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛIТИКИ ЩОДО СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБIВ

     Стаття 151. Основнi засади обмеження шкiдливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв

     Обмеження шкiдливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв здiйснюється шляхом реалiзацiї правових (законодавчих), економiчних, медичних та адмiнiстративних заходiв, а саме:

     пропаганди здорового способу життя, вiльного вiд споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     включення до загальноосвiтнiх програм та професiйних освiтнiх програм усiх навчальних закладiв України незалежно вiд форми власностi положень про шкiдливий вплив споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв на органiзм людини, а також про переваги здорового способу життя;

     створення економiчних та правових умов, що сприяють зменшенню споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     охорони права тих, хто не курить, жити в середовищi, вiльному вiд тютюнового диму;

     iнформування про шкоду надмiрного споживання алкогольних напоїв та шкiдливiсть вживання тютюнових виробiв та про рiвнi вмiсту смол та нiкотину в димi сигарети;

(абзац шостий статтi 151 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     лiкування алкогольної та тютюнової залежностi;

     протидiї незаконному ввезенню та обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     охорони фiзичного здоров'я людини;

(статтю 151 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     пропаганди родинно-сiмейних традицiй та виховання здорової дитини.

(статтю 151 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI)

     Стаття 152. Обмеження щодо споживання пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробiв, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння

     Забороняється споживання пива (крiм безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових:

     1) у закладах охорони здоров'я (крiм споживання вин столових на територiї санаторiїв у спецiально вiдведених мiсцях);

     2) у закладах освiти;

     3) у громадському транспортi (включаючи транспорт мiжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у пiдземних переходах;

     4) у закладах культури;

     5) у закритих спортивних спорудах (крiм пива у пластиковiй тарi);

     6) у лiфтах i таксофонах;

     7) на дитячих майданчиках;

     8) на спортивних майданчиках;

     9) у примiщеннях органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших державних установ;

     10) у мiсцях проведення спортивних змагань за участю дiтей.

     Обмеження щодо споживання тютюнових виробiв, використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння i вiдповiдальнiсть за їх порушення встановлюються Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" та Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

     На час проведення масових заходiв сiльськi, селищнi та мiськi ради в межах вiдповiдної адмiнiстративної територiї можуть заборонити або обмежити споживання пива (крiм пива у пластиковiй тарi), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, курiння тютюнових виробiв та використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння.

(стаття 152 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, вiд 24.05.2012р. N 4844-VI, вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     Стаття 153. Обмеження щодо продажу пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробiв, електронних сигарет, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння

(назва у редакцiї Закону України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     Забороняється продаж пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробiв, електронних сигарет, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння:

     1) особами, якi не досягли 18-рiчного вiку;

     2) особам, якi не досягли 18-рiчного вiку;

     3) у примiщеннях та на територiї закладiв освiти, закладiв охорони здоров'я (крiм ресторанiв, розташованих на територiї санаторiїв);

     4) у примiщеннях спецiалiзованих торговельних органiзацiй, що здiйснюють торгiвлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у вiдповiдних вiддiлах (секцiях) унiверсальних торговельних органiзацiй;

     5) у закритих спортивних спорудах (крiм пива у пластиковiй тарi);

     6) у мiсцях проведення спортивних змагань за участю дiтей;

     7) з торгових автоматiв;

     8) на полицях самообслуговування (крiм тютюнових виробiв у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);

     9) поштучно (для тютюнових виробiв, крiм сигар);

     10) у споживчих упаковках, що мiстять менш як 20 сигарет;

     11) з рук;

     12) у невизначених для цього мiсцях торгiвлi.

(частина перша статтi 153 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     Забороняється продаж товарiв дитячого асортименту, що iмiтують тютюновi вироби або електроннi сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння.

(частина друга статтi 153 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     На час проведення масових заходiв сiльськi, селищнi та мiськi ради в межах вiдповiдної адмiнiстративної територiї можуть заборонити або обмежити продаж пива (крiм пива у пластиковiй тарi), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, курiння тютюнових виробiв, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння.

(частина третя статтi 153 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     Якщо у продавця пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробiв, електронних сигарет, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння виникли сумнiви щодо досягнення 18-рiчного вiку покупцем, який купує пиво (крiм безалкогольного), алкогольнi, слабоалкогольнi напої, вина столовi, тютюновi вироби, електроннi сигарети, рiдини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння, продавець повинен звернутися до такого покупця з вимогою пред'явити паспорт громадянина України або iнший документ, що пiдтверджує його вiк.

(частина четверта статтi 153 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)

     У разi вiдмови покупця надати такий документ продаж пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробiв, електронних сигарет, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробiв без їх згоряння такiй особi забороняється.

(частина п'ята статтi 153 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1019-IX)
(частини перша - третя статтi 153 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1512-VI, замiнено п'ятьма частинами згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою, змiни, щодо реалiзацiї (продажу) тютюнових виробiв в упаковках, що мiстять менше нiж 20 сигарет або цигарок, набирають чинностi з 1 сiчня 2011 року)

     Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на мiсцi дозволяється тiльки суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) громадського харчування та спецiалiзованим вiддiлам, що мають статус суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) громадського харчування, суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) з унiверсальним асортиментом товарiв.

     Продаж вин столових здiйснюється без застосування реєстраторiв розрахункових операцiй з використанням книжок та книг облiку розрахункових операцiй.

(частина сьома статтi 153 у редакцiї Закону України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     Продаж вин з доданням спирту (виноматерiалiв оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари мiсткiстю вiд 50 до 600 л дозволяється суб'єктам господарювання (у тому числi iноземним суб'єктам господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) первинного та змiшаного виноробства виключно за мiсцем розташування таких суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) у межах адмiнiстративно-територiальних одиниць (мiст, селищ, сiл) iз сплатою акцизного податку у розмiрi, встановленому Податковим кодексом України, якщо у лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями про це є вiдповiдний запис органу, що видав таку лiцензiю. Рiчнi обсяги продажу вин (виноматерiалiв оброблених) на розлив такими суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) не можуть перевищувати 20 вiдсоткiв вiд рiчного обсягу вироблених виноматерiалiв.

(частина восьма статтi 153 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
(статтю 153 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)
(частину четверту статтi 153 замiнено частинами четвертою - шостою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     Сiльськi, селищнi та мiськi ради в межах територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi можуть встановлювати заборону продажу пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) (крiм закладiв ресторанного господарства) у визначений рiшенням таких органiв час доби.

(статтю 153 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 22.03.2018р. N 2376-VIII)

Роздiл V
КОНТРОЛЬ I ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 16. Органи контролю за виробництвом i торгiвлею спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, i пальним

(назва статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Контроль за дотриманням норм цього Закону здiйснюють органи, якi видають лiцензiї, а також iншi органи в межах компетенцiї, визначеної законами України. Контроль за дотриманням вимог вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукцiї здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 20.03.2018р. N 2360-VIII)

     Пiдприємство-товаровиробник самостiйно визначає засоби та форми захисту вироблюваних ним алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального вiд фальсифiкацiї (пiдроблення) i має право iнiцiативи контролю щодо фальсифiкацiї власної продукцiї суб'єктами господарювання (у тому числi iноземними суб'єктами господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) та фiзичними особами. Орган державного контролю, до якого звернувся товаровиробник з таким проханням, зобов'язаний термiново провести перевiрку вiдповiдностi продукцiї оригiналу в присутностi представника товаровиробника - iнiцiатора перевiрки. За наявностi документiв, якi пiдтверджують факт фальсифiкацiї, товаровиробник має право звернутися у встановленому законом порядку до суду без сплати державного мита.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiї на виробництво та/або оптову торгiвлю спиртом, алкогольними напоями i тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здiйснюють таку дiяльнiсть та/або експорт, iмпорт зазначеної продукцiї, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України видавати такi лiцензiї, щомiсяця до 10 числа наступного мiсяця звiт про обсяги виробництва та/або обiгу (в тому числi iмпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом. У разi якщо в мiсяцi, наступному за звiтним мiсяцем, суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) самостiйно виявив помилки у поданому ним звiтi за звiтний мiсяць, вiн зобов'язаний подати уточнений звiт до кiнця мiсяця, наступного за звiтним мiсяцем. У такому разi штраф, встановлений абзацом дев'ятнадцятим частини другої статтi 17 цього Закону, не застосовується.

(змiни до частини третьої статтi 16, передбаченi пiдпунктом 8 пункту 21 роздiлу I Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, внесенi не будуть у зв'язку iз замiною з 01.08.2012р. цiєї частини двома частинами Законом України вiд 04.07.2012р. N 5039-VI)
(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Контроль за сплатою рiчної плати за лiцензiї здiйснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України видавати лiцензiї на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального, оптову торгiвлю спиртом, оптову та роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, i пальним, на зберiгання пального. Для здiйснення контролю суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) подає зазначеному органу копiю платiжного доручення з вiдмiткою банку про сплату.

(статтю 16 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2006р. N 3502-IV, частину третю статтi 16 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5039-VI, частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Стаття 17. Вiдповiдальнiсть за порушення норм цього Закону

     За порушення норм цього Закону щодо виробництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберiгання пального посадовi особи i громадяни притягаються до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     До суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафiв у разi:

     виробництва рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявностi лiцензiї - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої продукцiї, але не менше 20000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 465-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - двадцять сьомим)

     абзац третiй частини другої статтi 17 виключено

(абзац третiй частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     виробництва спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв без наявностi лiцензiї - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої продукцiї (за оптово-вiдпускними цiнами), але не менш 85000 гривень;

(абзац четвертий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     виробництва алкогольних напоїв з використанням iнших видiв спирту (крiм етилового, коньячного      виробництва алкогольних напоїв з використанням iнших видiв спирту (крiм етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового) - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої продукцiї (за оптово-вiдпускними цiнами), але не менше 15000 гривень;

(абзац п'ятий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     виробництва пального без наявностi лiцензiї - 1000000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзаци шостий -двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами сьомим - двадцять четвертим)

     оптової i роздрiбної торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, без наявностi лiцензiй (крiм випадкiв, передбачених цим Законом) - 200 вiдсоткiв вартостi отриманої партiї товару, але не менше 17000 гривень;

(абзац сьомий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 849-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 20.09.2016р. N 1534-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     оптової торгiвлi пивом виробниками пива, якi виробили понад 3000 гектолiтрiв пива на рiк, за наявностi лiцензiї, рiчна плата за яку встановлена в розмiрi 30000 гривень, - 200 вiдсоткiв вартостi реалiзованої партiї товару, але не менше 500000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - двадцять четвертим)

     оптової торгiвлi пальним або зберiгання пального без наявностi лiцензiї - 500000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     роздрiбної торгiвлi пальним без наявностi лiцензiї - 250000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять четвертий вважати абзацами одинадцятим - двадцять шостим)

     роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями чи пальним через електронний контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй), не зазначений у лiцензiї - 200 вiдсоткiв вартостi реалiзованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй) продукцiї, але не менше 10000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, абзац одинадцятий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     абзац дванадцятий частини другої статтi 17 виключено

(абзац дванадцятий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, вiд 07.02.2002р. N 3032-III, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 849-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     сплати сум акцизного податку та податку на додану вартiсть шляхом взаємних залiкiв, зустрiчних зобов'язань, векселями, в тому числi казначейськими, та в iнших формах, якi не передбачають сплату таких платежiв коштами, - у розмiрi вартостi вiдвантаженої продукцiї;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000р. N 1685-III)

     порушення вимог статтi 153 цього Закону - 6800 гривень;

     абзац п'ятнадцятий частини другої статтi 17 виключено

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац п'ятнадцятий частини другої статтi 17 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - вiсiмнадцятим, абзац чотирнадцятий частини другої статтi 17 виключено згiдно iз Законом України вiдд 24.05.2012р. N 4844-VI)

     зберiгання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробiв у мiсцях зберiгання, не внесених до Єдиного реєстру, - 100 вiдсоткiв вартостi товару, який знаходиться в такому мiсцi зберiгання, але не менше 17000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац шiстнадцятий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     використання дистиляту виноградного спиртового або спирту-сирцю плодового у спосiб, не передбачений цим Законом, - 200 вiдсоткiв вартостi спирту, але не менше 17000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац сiмнадцятий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     оптової або роздрiбної торгiвлi коньяком, алкогольними напоями, горiлкою, лiкеро-горiлчаними виробами та вином за цiнами, нижчими за встановленi мiнiмальнi оптово-вiдпускнi або роздрiбнi цiни на такi напої - 100 вiдсоткiв вартостi отриманої партiї товару, розрахованої виходячи з мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн, але не менше 10000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, абзац вiсiмнадцятий статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 21.01.2010р. N 1824-VI, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами за цiнами, вищими вiд максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких тютюнових виробiв, збiльшеними на суми акцизного податку з реалiзацiї через роздрiбну торговельну мережу тютюнових виробiв, - 100 вiдсоткiв вартостi наявних у суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) тютюнових виробiв, але не менше 10000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 849-IV, абзац дев'ятнадцятий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 28.12.2014р. N 71-VIII)

     виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї фальсифiкованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв; алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв без марок акцизного податку встановленого зразка або з пiдробленими марками акцизного податку, - 200 вiдсоткiв вартостi товару, але не менше 17000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, абзац двадцятий частини другої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     вивезення горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв з територiї акцизного складу або транспортування такої продукцiї без вiдмiтки представника податкового органу на товарно-транспортнiй накладнiй про погодження вiдпуску - 200 вiдсоткiв вартостi вивезеної або транспортованої продукцiї, але не менше 15000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, абзац двадцять перший частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     порушення вимог частини другої статтi 15 цього Закону щодо реалiзацiї (передачi) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробiв - 50 вiдсоткiв вартостi партiї вiдвантаженого товару;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI)

     неподання чи несвоєчасного подання звiту або подання звiту з недостовiрними вiдомостями про обсяги виробництва та/або обiгу (в тому числi iмпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України видавати вiдповiднi лiцензiї, - у розмiрi 17000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено новим абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX, у зв'язку з цим абзаци двадцять третiй - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами двадцять четвертим - двадцять сьомим, абзац двадцять третiй частини другої статтi 17 у редакцiї Законiв України вi 16.01.2020р. N 465-IX, вiд 14.07.2020р. N 786-IX)

     надання послуг iз зберiгання пального iншим суб'єктам господарювання та/або реалiзацiя пального iншим особам на пiдставi лiцензiї на право зберiгання пального, отриманої на пiдставi заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки вiдповiдно до статтi 15 цього Закону, - 500000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом двадцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5039-VI, абзац двадцять четвертий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 786-IX)

     порушення вимог частини третьої статтi 15 цього Закону щодо iмпорту на митну територiю України або придбання паперу цигаркового та фiльтрiв для виробництва сигарет без лiцензiї на право виробництва тютюнових виробiв та/або їх реалiзацiї на митнiй територiї України - 100 вiдсоткiв вартостi партiї товару, але не менше 15000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом двадцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     зберiгання та/або використання на митнiй територiї України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, - 150000 гривень;

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом двадцять шостим згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     розливу алкогольних напоїв для реалiзацiї на територiї України у тару, не передбачену статтею 11 цього Закону, - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої (реалiзованої) продукцiї (за оптово-вiдпускними цiнами), але не менше 85000 гривень.

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, абзац двадцять сьомий частини другої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Зазначенi штрафи спрямовуються до бюджету згiдно з чинним законодавством.

(частина третя статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Рiшення про стягнення штрафiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, приймаються податковими органами та/або органом, який видав лiцензiю на право виробництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, бiоетанолом, алкогольними напоями i тютюновими виробами та пальним, зберiгання пального, та iншими органами виконавчої влади у межах їх компетенцiї, визначеної законами України.

(частина четверта статтi 17 в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000р. N 1685-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi невиконання суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним суб'єктом господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) рiшення органiв, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, сума штрафу стягується на пiдставi рiшення суду.

(частина п'ята статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     У разi виявлення фактiв незаконного iмпорту та/або придбання паперу цигаркового, фiльтрiв, зберiгання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, податковi органи не пiзнiше трьох робочих днiв з дня виявлення таких фактiв накладають арешт на такий папiр цигарковий, такi фiльтри, обладнання i звертаються до суду для винесення рiшення про їх конфiскацiю та знищення. Процедура знищення таких конфiскованих товарiв контролюється податковим органом, що здiйснив арешт таких товарiв.

(статтю 17 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII, частина шоста статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Дiї органiв, якi мають право контролю за реалiзацiєю норм цього Закону, можуть бути оскарженi в мiсячний термiн у судовому порядку.

(враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, змiни до статтi 17, передбаченi абзацом одинадцятим пiдпункту 14 пункту 1 роздiлу I Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX з 27.02.2020р., внесенi не будуть)

     Стаття 18. Заключнi положення

     Тимчасово до 1 сiчня 2000 року звiльнити вiтчизнянi пiдприємства - виробникiв шампанського i коньяку вiд плати за лiцензiї на право iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв, спирту коньячного, якi ввозяться для виробництва шампанського i коньяку на власних виробничих потужностях.

     До 1 сiчня 1999 року надати виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробiв можливiсть використати iснуючi етикеточнi та пакувальнi матерiали та привести реквiзити етикеток та пакувальних матерiалiв у вiдповiднiсть з вимогами статтi 11 цього Закону.

     Тимчасово, до 1 сiчня 2022 року, суб'єкти господарювання (у тому числi iноземнi суб'єкти господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) можуть отримувати лiцензiю на право виробництва пального, право оптової або роздрiбної торгiвлi пальним або на право зберiгання пального на вiдповiдне мiсце здiйснення такої дiяльностi без подання акта вводу в експлуатацiю об'єкта або акта готовностi об'єкта до експлуатацiї, або сертифiката про прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, або iнших документiв, що пiдтверджують прийняття об'єктiв в експлуатацiю вiдповiдно до законодавства, щодо об'єктiв, необхiдних для здiйснення вiдповiдної дiяльностi, за умови подання копiй документiв, що пiдтверджують право власностi на такi об'єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 сiчня 2014 року.

(статтю 18 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини третю - дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - двадцятою)

     Стаття 11 в частинi щодо нанесення на пачку тютюнових виробiв (сигарет) позначення стосовно вмiсту смоли i нiкотину в одиницi продукцiї застосовується з 1 липня 1999 року.

(статтю 18 доповнено новими частинами першою - третьою згiдно iз Законом України вiд 12.02.98 р. N 122/98-ВР, у зв'язку з цим частину першу вважати частиною четвертою)
(частина четверта статтi 18 в редакцiї Закону України вiд 30.12.98 р. N 373-XIV)

     Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 1992 року N 25-92 "Про державне регулювання виробництва, торгiвлi, експорту спирту, напоїв з його використанням i торгiвлю тютюновими виробами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 95);

     пiдпункт 2 пункту 1 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року N 54-93 "Про лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 301).

     Для лiцензування дiяльностi, передбаченої цим Законом, використовуються бланки лiцензiй єдиного зразка, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 18 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Запровадження будь-яких заходiв кiлькiсного регулювання щодо змiшування, переробки чи використання спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового i зернового дистиляту, що мають iноземне (неукраїнське) походження вiдповiдно до Митного кодексу України, у певних кiлькостях чи пропорцiях при виробництвi алкогольних напоїв здiйснюється виключно законами України з урахуванням норм мiжнародних договорiв України, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України.

(статтю 18 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим частини сьому - двадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцять першою)

     Всi iншi закони та нормативно-правовi акти, якi стосуються виробництва та обiгу спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i пального, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

(статтю 18 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина восьма статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Державний нагляд за додержанням органами лiцензування вимог цього Закону здiйснює спецiально уповноважений орган з питань лiцензування.

(статтю 18 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Встановити, що вимоги щодо наявностi повного технологiчного циклу виробництва тютюнових виробiв застосовуються тiльки стосовно виробництва сигарет.

(статтю 18 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III)

     Частину одинадцяту статтi 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина одинадцята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Надати Кабiнету Мiнiстрiв України право встановлювати мiнiмальнi оптово-вiдпускнi та роздрiбнi цiни на алкогольнi напої.

(статтю 18 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 07.02.2002р. N 3032-III, частина дванадцята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Термiн, з якого на пачки, коробки та сувенiрнi коробки тютюнових виробiв наносяться максимальна роздрiбна цiна та дата їх виготовлення, визначається виробником або iмпортером тютюнових виробiв самостiйно. При цьому з 1 липня 2005 року виробництво та iмпорт тютюнових виробiв, на пачках, коробках та сувенiрних коробках яких не нанесенi максимальна роздрiбна цiна та дата їх виготовлення, забороняються.

(статтю 18 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     Частину чотирнадцяту статтi 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, частина чотирнадцята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3425-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     За наявностi у мiсцi торгiвлi тютюновими виробами таких виробiв однiєї власної назви, на пачках, коробках та сувенiрних коробках яких вказанi рiзнi максимальнi роздрiбнi цiни, продаж таких тютюнових виробiв здiйснюється за цiнами, не вищими, нiж тi, що вказанi на вiдповiдних пачках, коробках та сувенiрних коробках.

(статтю 18 доповнено частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     З 1 сiчня 2006 року положення частини двадцять четвертої статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збiр" до суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, не застосовуються.

(статтю 18 доповнено частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     У разi якщо суб'єкт господарювання (у тому числi iноземний суб'єкт господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво) здiйснює оптову торгiвлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, або рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, через фiлiю (яка не є юридичною особою), iнформацiя про мiсцезнаходження фiлiї та її iдентифiкацiйний код зазначаються в додатку до лiцензiї. Додаток видається за заявою суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного суб'єкта господарювання, який дiє через своє зареєстроване постiйне представництво), до якої додається копiя довiдки про включення фiлiї до ЄДРПОУ з присвоєним їй iдентифiкацiйним кодом, засвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал документа, або посадовою особою органу лiцензування.

(статтю 18 доповнено частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, частина сiмнадцята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Встановити на перiод до 1 сiчня 2010 року мораторiй на будiвництво нових державних пiдприємств з виробництва спирту.

(статтю 18 доповнено частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004р. N 2189-IV)

     Частину дев'ятнадцяту статтi 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною дев'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, частина дев'ятнадцята статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009р. N 1389-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, у редакцiї Закону України вiд 19.12.2013р. N 713-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     Частину двадцяту статтi 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною двадцятою згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5503-VI, частина двадцята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2013р. N 713-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.08.2014р. N 1638-VII)

     Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звiту або подання звiту з недостовiрними вiдомостями про обсяги обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, передбаченi абзацом вiсiмнадцятим частини другої статтi 17 цього Закону, не застосовуються до суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва), якi отримали лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов'язання щодо подання такого звiту.

(статтю 18 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     До суб'єктiв господарювання (у тому числi iноземних суб'єктiв господарювання, якi дiють через свої зареєстрованi постiйнi представництва) не застосовується фiнансова санкцiя у виглядi штрафу, передбачена статтею 17 цього Закону, у разi зберiгання пального до 31 березня 2020 року без наявностi вiдповiдної лiцензiї.

(статтю 18 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2744-VIII, частина двадцять друга статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2019р. N 391-IX)

     Тимчасово встановити, що положення статтi 71 цього Закону не застосовуються:

     до 30 квiтня 2020 року для виробникiв дезiнфекцiйних засобiв (код згiдно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00);

     до 31 травня 2020 року для виробникiв лiкарських засобiв, що здiйснюють виробництво дезiнфекцiйних засобiв з використанням спирту етилового, акцизний податок з якого справляється за ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     До 1 сiчня 2024 року iмпорт спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового здiйснюється лише державними пiдприємствами (органiзацiями), спецiально уповноваженими на це Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацiю та надання дозволiв на будiвництво нових пiдприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Особи, якi придбали майно Державного пiдприємства спиртової та лiкеро-горiлчаної промисловостi (Державне пiдприємство "Укрспирт"), а також пiдприємства концерну "Укрспирт" або уклали договiр у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, мають взяти на себе зобов'язання щодо збереження видiв дiяльностi та не менш нiж 70 вiдсоткiв штатних одиниць, задiяних у виробництвi станом на 1 сiчня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     До 1 сiчня 2024 року виробництво алкогольних напоїв для реалiзацiї на територiї України здiйснюється з використанням спирту етилового ректифiкованого, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарiв вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     Забороняється участь у приватизацiї, орендi державних пiдприємств - виробникiв спирту етилового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового резидентiв iноземної держави, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом України та/або визнаної державою-агресором по вiдношенню до України згiдно iз законодавством, та осiб, якi прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої iноземної держави або дiють в їх iнтересах.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 318-IX)

     До суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють виробництво, iмпорт, експорт, оптову i роздрiбну торгiвлю, зберiгання палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350° C (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), базових олив та iнших мастильних матерiалiв, iнших дистилятiв, якi пiд час фракцiйної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогiчним методом ASTM D 86) при температурi 350° С та атмосферному тиску переганяються не бiльше 35 об. % (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), при здiйсненнi виробництва, iмпорту, експорту, оптової i роздрiбної торгiвлi, зберiгання таких товарiв не застосовуються, починаючи з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно, норми:

     абзацу п'ятого частини другої статтi 17 цього Закону;

     абзацiв восьмого - десятого частини другої статтi 17 цього Закону;

     абзацу двадцять третього частини другої статтi 17 цього Закону.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 786-IX)

     Встановити, що:

     лiцензiї закладiв громадського харчування на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, термiн дiї яких закiнчився пiд час карантину та обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, вважаються такими, що продовжують свою дiю на перiод карантину та обмежувальних заходiв, а також протягом трьох мiсяцiв з дня його/їх закiнчення;

     пiд час карантину та обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, а також протягом трьох мiсяцiв пiсля його/їх закiнчення, до закладiв громадського харчування, якi мають лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, не застосовуються положення частини сорок сьомої, сорок восьмої та абзацу четвертого частини сорок дев'ятої статтi 15 цього Закону.

(статтю 18 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
19 грудня 1995 року
N 481/95-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.