ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо регулювання виробництва, обiгу та оподаткування спирту етилового

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у частинi дев'ятiй статтi 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 2000 р., N 30, ст. 240; 2002 р., N 26, ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267) слова "У випадках, коли Кабiнет Мiнiстрiв України уповноважує пiдприємства - виробникiв спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового проводити його реалiзацiю на експорт або через оптову торгiвлю українським споживачам, то в межах обсягiв власного виробництва цi пiдприємства звiльняються вiд плати за лiцензiю на експорт цiєї продукцiї чи реалiзацiю через оптову торгiвлю" замiнити словами "Пiдприємства - виробники спирту етилового проводять його реалiзацiю на експорт через державне пiдприємство, спецiально уповноважене на це Кабiнетом Мiнiстрiв України, а українським споживачам - через оптову торгiвлю";

     2) абзац п'ятий частини другої статтi 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 49, ст. 301; 2004 р., N 50, ст. 539) доповнити словами "крiм цiлiсних майнових комплексiв, якi випускають пiдакцизну продукцiю, переданих в оренду до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" вiд 29 червня 2004 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
29 листопада 2005 року
N 3126-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.