ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пiдроздiл 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Тимчасово, до 31 грудня 2012 року, встановити ставки акцизного податку на такi товари:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Базовi ставки акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру ставка
  Легкi дистиляти:    
2710 11 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 182*
2710 11 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 - " - 182*
  Бензини спецiальнi:    
2710 11 21 00 уайт-спiрит - " - 182*
2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини - " - 198*
  Бензини моторнi:    
2710 11 31 00 бензини авiацiйнi євро за 1000 кiлограмiв 30
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх сумiшi: - " - 198*
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
iншi бензини - " - 198*
2710 11 51 00
2710 11 59 00
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л - " - 198*
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 30
2710 11 90 00 Iншi легкi дистиляти - " - 198*
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 00 для специфiчних процесiв переробки - " - 182*
2710 19 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 19 11 00 - " - 182*
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 19
2710 19 25 00 iнший гас - " - 182*
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти євро за 1000 кiлограмiв 182*
  Важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:    
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
бiльш як 0,2 мас. % - " - 98**
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % - " - 75**
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % - " - 68**
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не бiльш як 0,005 мас. % - " - 46**
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
Тiльки паливо пiчне: - " - 98**
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) - " - 44

____________
     * До ставки у кожнiй наступнiй декадi додається коригуюча сума, яка не може бути бiльшою, нiж 50 вiдсоткiв такої ставки. Зазначена сума розраховується щодекади залежно вiд середньої цiни одного бареля нафти "Brent (DTD)", що склалася на бiржi ICE за попередню декаду:

Середня цiна одного бареля нафти "Brent (DTD)", доларiв США за барель Значення коригуючої суми
менше 105 (105 - "Brent (DTD)" (середня цiна за декаду) / спiввiдношення середнього курсу євро до долара США за офiцiйним курсом, встановленим Нацiональним банком України за вiдповiдну декаду х кiлькiсть барелiв нафти "Brent (DTD)" у тоннi (7,62)
105 - 125 не застосовується
бiльше 125 (125 - "Brent (DTD)" (середня цiна за декаду) / спiввiдношення середнього курсу євро до долара США за офiцiйним курсом, встановленим Нацiональним банком України за вiдповiдну декаду х кiлькiсть барелiв нафти "Brent (DTD)" у тоннi (7,62)

____________
     ** До ставки у кожнiй наступнiй декадi додається коригуюча сума, яка не може бути бiльшою, нiж 50 вiдсоткiв такої ставки. Зазначена сума розраховується щодекади залежно вiд середньої цiни одного бареля нафти "Brent (DTD)", що склалася на бiржi ICE за попередню декаду:

Середня цiна одного бареля нафти "Brent (DTD)", доларiв США за барель Значення коригуючої суми
менше 105 (105 - "Brent (DTD)" (середня цiна за декаду) / спiввiдношення середнього курсу євро до долара США за офiцiйним курсом, встановленим Нацiональним банком України за вiдповiдну декаду х кiлькiсть барелiв нафти "Brent (DTD)" у тоннi (7,62) х коефiцiєнт (0,25)
105 - 125 не застосовується
бiльше 125 (125 - "Brent (DTD)" (середня цiна за декаду) / спiввiдношення середнього курсу євро до долара США за офiцiйним курсом, встановленим Нацiональним банком України за вiдповiдну декаду х кiлькiсть барелiв нафти "Brent (DTD)" у тоннi (7,62) х коефiцiєнт (0,25)

     Iнформацiю про результати обчислення коригуючої суми та середньої цiни одного бареля нафти "Brent (DTD)", яка склалася на бiржi ICE за попередню декаду, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики в нафтогазовому комплексi, розмiщує щодекади не пiзнiше 13.00 першого робочого дня поточної декади на власному офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та подає Мiнiстерству фiнансiв України, центральному органу державної податкової служби i центральному органу виконавчої влади в галузi митної справи".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 травня 2012 року
N 4677-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.