ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо забезпечення реалiзацiї прав пiдприємств, установ та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв на пiльгове оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У пунктi 8 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) слова i цифри "На перiод до 1 сiчня 2015 року" замiнити словами i цифрами "На перiод до 1 сiчня 2020 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 серпня 2014 року
N 1654-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.