ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо пiдтримки та пiдвищення мiжнародної конкурентоспроможностi галузi вiдео та кiновиробництва

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     пiдпункт 141.4.1 пункту 141.4 статтi 141 доповнити абзацом двадцять другим такого змiсту:

     "Не є доходами для цiлей цього пункту субсидiї для повернення частини квалiфiкованих витрат, передбачених Законом України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi";

     пункт 186.3 статтi 186 доповнити пiдпунктом "з" такого змiсту:

     "з) надання послуг з виробництва та компонування вiдеофiльмiв, кiнофiльмiв, анiмацiйних (мультиплiкацiйних) фiльмiв, телевiзiйних програм, рекламних фiльмiв, фоторекламних матерiалiв та комп'ютерної графiки".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 липня 2020 року
N 821-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.