ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування пiльгової категорiї осiб, якi отримують побутове паливо вiдповiдно до Гiрничого закону України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Абзац перший пiдпункту "ґ" пiдпункту 138.10.6 пункту 138.10 статтi 138, абзаци перший та шостий пiдпункту 165.1.20 пункту 165.1 статтi 165 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) пiсля слiв "вугiлля та вугiльних" доповнити словами "або торф'яних".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 вересня 2013 року
N 427-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.