ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових органiзацiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пiдпункт 2 пiдпункту 133.1.1 пункту 133.1 статтi 133 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) пiсля слiв "благодiйних органiзацiй" доповнити словами "об'єднань спiввласникiв багатоквартирного будинку, асоцiацiй власникiв жилих будинкiв, житлово-будiвельних кооперативiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Встановити, що повторне внесення до Реєстру неприбуткових органiзацiй та установ (перереєстрацiя) неприбуткових органiзацiй, якi зазначенi у пiдпунктах 1 та 2 пiдпункту 133.1.1 пункту 133.1 статтi 133 Податкового кодексу України i були внесенi до Реєстру неприбуткових органiзацiй та установ станом на 1 сiчня 2015 року, не вимагається.

     3. Встановити, що неприбутковi органiзацiї, зазначенi у пiдпунктах 1 та 2 пiдпункту 133.1.1 пункту 133.1 статтi 133 Податкового кодексу України, державна реєстрацiя яких вiдбулася пiсля 31 грудня 2014 року та до набрання чинностi цим Законом, у разi внесення їх до Реєстру неприбуткових органiзацiй та установ протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом вважаються такими, що внесенi до Реєстру неприбуткових органiзацiй та установ з дня їх державної реєстрацiї.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 березня 2015 року
N 263-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.