ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 24 червня 2004 року N 1878-IV,
вiд 4 листопада 2004 року N 2153-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2287-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2291-IV,
вiд 13 сiчня 2005 року N 2343-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2613-IV,
вiд 16 червня 2005 року N 2658-IV,
вiд 3 листопада 2005 року N 3057-IV,
вiд 3 листопада 2005 року N 3058-IV,
вiд 17 листопада 2005 року N 3108-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 10 сiчня 2006 року N 3297-IV,
вiд 22 лютого 2006 року N 3456-IV,
вiд 4 квiтня 2006 року N 3591-IV,
вiд 26 липня 2006 року N 32-V,
вiд 3 серпня 2006 року N 67-V,
вiд 16 листопада 2006 року N 364-V,
вiд 12 грудня 2006 року N 436-V,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V
(враховуючи змiни, внесенi Законом
України вiд 15 березня 2007 року N 749-V),
вiд 22 березня 2007 року N 827-V,
вiд 3 квiтня 2007 року N 857-V,
вiд 27 квiтня 2007 року N 996-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
змiни, внесенi пiдпунктами 1 - 6, 8 - 12 пункту 35 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008,
змiни, внесенi пiдпунктом 7 пункту 35 роздiлу II
Закону України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
набрали чинностi з 1 жовтня 2008 року),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 2 вересня 2008 року N 345-VI,
вiд 31 жовтня 2008 року N 639-VI,
вiд 24 грудня 2008 року N 795-VI,
вiд 25 грудня 2008 року N 799-VI,
вiд 5 березня 2009 року N 1074-VI,
вiд 16 квiтня 2009 року N 1276-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1543-VI,
вiд 25 червня 2009 року N 1564-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2388-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2461-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI,
вiд 9 вересня 2010 року N 2508-VI,
вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 11 сiчня 2011 року N 2911-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3609-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3668-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4719-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4841-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5213-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 4 квiтня 2013 року N 184-VII,
вiд 14 травня 2013 року N 231-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1166-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1258-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 76-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 213-VIII,
вiд 15 липня 2015 року N 614-VIII,
вiд 24 листопада 2015 року N 804-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 911-VIII,
вiд 18 лютого 2016 року N 1010-VIII,
вiд 29 березня 2016 року N 1043-VIII,
вiд 19 квiтня 2016 року N 1109-VIII,
вiд 19 квiтня 2016 року N 1110-VIII,
вiд 17 травня 2016 року N 1369-VIII,
вiд 7 вересня 2016 року N 1492-VIII,
вiд 18 жовтня 2016 року N 1683-VIII,
вiд 19 жовтня 2016 року N 1692-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII,
вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII,
вiд 8 лютого 2018 року N 2281-VIII,
вiд 17 травня 2018 року N 2427-VIII,
вiд 7 червня 2018 року N 2449-VIII,
вiд 19 червня 2018 року N 2462-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2476-VIII,
вiд 12 липня 2018 року N 2505-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 4 грудня 2019 року N 329-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 березня 2020 року N 533-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 591-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 30 вересня 2020 року N 931-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1071-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1072-IX,
вiд 5 лютого 2021 року N 1217-IX

(У текстi Закону слова "статутний фонд" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "статутний капiтал" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI)

(У текстi Закону слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" та "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону слово "тендер" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словом "конкурс" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 8 липня 2011 року N 3668-VI)

(У текстi Закону слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України", "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики", "центральний орган виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

(У текстi Закону слова "фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "фiзична особа - пiдприємець" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 14 травня 2013 року N 231-VII)

(У текстi Закону слова "iнвалiд", "дитина-iнвалiд" та "iнвалiд вiйни" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "дитина з iнвалiднiстю" та "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 3 жовтня 2017 року N 2148-VIII)

(У текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "податковий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX)

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX)

(У текстi Закону слова "активи у цiнних паперах", "законодавство про цiннi папери та фондовий ринок" та "професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "активи у фiнансових iнструментах", "законодавство про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та "професiйна дiяльнiсть на ринках капiталу" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 19 червня 2020 року N 738-IX)

     Цей Закон, розроблений вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, визначає принципи, засади i механiзми функцiонування системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, призначення, перерахунку i виплати пенсiй, надання соцiальних послуг з коштiв Пенсiйного фонду, що формуються за рахунок страхових внескiв роботодавцiв, бюджетних та iнших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсiйного фонду та фiнансування за рахунок його коштiв видаткiв на оплату договорiв страхування довiчних пенсiй або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхнiх сiмей та iншим особам, передбаченим цим Законом.

     Змiна умов i норм загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування здiйснюється виключно шляхом внесення змiн до цього Закону.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     актуарнi розрахунки - фiнансовий аналiз коротко- i довгострокових наслiдкiв функцiонування системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, що мiстить прогноз фiнансових потокiв, оцiнку фiнансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану та стабiльностi системи, докладний аналiз коротко- i довгострокових фiнансових наслiдкiв будь-яких змiн у цiй системi;

     дiяльнiсть з управлiння активами - професiйна дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, порядок провадження якої визначено законодавством про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки;

(статтю 1 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй - сороковий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сорок першим, абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     довiчна пенсiя (ануїтет) - пенсiйна виплата за рахунок коштiв, що облiковуються на накопичувальному пенсiйному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, - на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника недержавного пенсiйного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються в договорi страхування довiчної пенсiї, укладеному iз страховою органiзацiєю, що сплачується особi пiсля досягнення нею пенсiйного вiку, передбаченого цим Законом, або членам її сiм'ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом;

(абзац четвертий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     застрахована особа - фiзична особа, яка вiдповiдно до цього Закону пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню i сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування та до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

(абзац п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     зберiгач - банк, який провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про банки i банкiвську дiяльнiсть, обирається за результатами конкурсу i вiдповiдає вимогам цього Закону щодо зберiгання активiв та обслуговування коштiв Накопичувального фонду;

(абзац шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     iнвестицiйний дохiд - сума приросту вартостi пенсiйних активiв Накопичувального пенсiйного фонду за визначений промiжок часу, отримана за рахунок змiни їх ринкової вартостi, i прибутку (збитку) вiд здiйснення операцiй з активами та пасивних доходiв, нарахованих за цими пенсiйними активами;

(статтю 1 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     iнвестицiйний прибуток (збиток) - рiзниця мiж сумою iнвестицiйного доходу Накопичувального пенсiйного фонду, отриманого за визначений промiжок часу, та сумою адмiнiстративних видаткiв Накопичувального пенсiйного фонду за цей перiод на оплату послуг, визначених вiдповiдно до цього Закону;

(статтю 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзаци сьомий - сорок перший вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - сорок третiм)

     коефiцiєнт страхового стажу - величина, що визначається вiдповiдно до цього Закону для обрахування страхового стажу при обчисленнi розмiру пенсiї у солiдарнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     компанiя з управлiння активами - юридична особа, яка здiйснює управлiння активами на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу (дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв) та обирається за результатами конкурсу;

     конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осiб), яка запропонувала кращi послуги (виконання робiт) у накопичувальнiй системi пенсiйного страхування у визначеному цим Законом порядку;

(абзац десятий статтi 1 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сорок третiй вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - сорок четвертим)

     мiнiмальна пенсiя - державна соцiальна гарантiя, розмiр якої визначається цим Законом;

     мiнiмальний страховий внесок - сума коштiв, що визначається розрахунково як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати i розмiру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, встановлених законом, на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд);

(абзац тринадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     накопичувальний пенсiйний рахунок - частина персональної облiкової картки в системi персонiфiкованого облiку, яка вiдображає стан пенсiйних активiв застрахованої особи в накопичувальнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     Накопичувальний пенсiйний фонд (далi - Накопичувальний фонд) - цiльовий позабюджетний фонд, який створюється вiдповiдно до цього Закону, акумулює страховi внески застрахованих осiб, що облiковуються на накопичувальних пенсiйних рахунках та iнвестуються з метою отримання iнвестицiйного доходу на користь застрахованих осiб, пенсiйнi активи якого використовуються для оплати договорiв страхування довiчних пенсiй або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених цим Законом, членам їхнiх сiмей чи спадкоємцям та на iншi цiлi, передбаченi цим Законом;

     недержавний пенсiйний фонд - недержавний пенсiйний фонд, який створений та дiє вiдповiдно до законодавства про недержавне пенсiйне забезпечення;

     непрацездатнi громадяни - особи, якi досягли встановленого статтею 26 цього Закону пенсiйного вiку, або особи з iнвалiднiстю, у тому числi дiти з iнвалiднiстю, а також особи, якi мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника вiдповiдно до закону;

(абзац шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     одиниця пенсiйних активiв - показник системи персонiфiкованого облiку, який застосовується для визначення суми пенсiйних коштiв, що належать учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування та облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або в передбачених законом випадках - на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

(абзац вiсiмнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     одноразова виплата - пенсiйна виплата, що здiйснюється в разi досягнення застрахованою особою пенсiйного вiку та в iнших випадках на умовах та в порядку, визначених цим Законом за рахунок коштiв Накопичувального фонду;

     основнi напрями iнвестицiйної полiтики - документ, який вiдповiдно до вимог цього Закону визначає напрями та обмеження iнвестування коштiв Накопичувального фонду, рiвнi iнвестицiйного доходу, суми коштiв на адмiнiстративнi витрати, видатки на фiнансування оплати договорiв страхування довiчних пенсiй та одноразових виплат у вiдповiдному роцi;

     пенсiйнi виплати - грошовi виплати в системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, що здiйснюються у виглядi пенсiї, довiчної пенсiї або одноразової виплати;

     пенсiя - щомiсячна пенсiйна виплата в солiдарнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, яку отримує застрахована особа в разi досягнення нею передбаченого цим Законом пенсiйного вiку чи визнання її особою з iнвалiднiстю, або отримують члени її сiм'ї у випадках, визначених цим Законом;

     пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування - грошовi кошти, фiнансовi iнструменти, майновi права та зобов'язання щодо них, якi сформованi вiдповiдно до цього Закону в Накопичувальному фондi або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

(абзац двадцять третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     пенсiонер - особа, яка вiдповiдно до цього Закону отримує пенсiю, довiчну пенсiю, або члени її сiм'ї, якi отримують пенсiю в разi смертi цiєї особи у випадках, передбачених цим Законом;

     персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - персонiфiкований облiк) - органiзацiя та ведення облiку вiдомостей про застраховану особу, що здiйснюється вiдповiдно до законодавства i використовується в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування в установленому законодавством порядку;

(абзац двадцять п'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     абзац двадцять шостий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     абзац двадцять сьомий статтi 1 виключено

(абзаци двадцять шостий - двадцять дев'ятий статтi 1 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзаци тридцятий - сорок четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять восьмим - сорок другим, абзац двадцять сьомий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Абзац двадцять восьмий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     працюючий пенсiонер - особа, якiй призначено пенсiю та яка є застрахованою вiдповiдно до пунктiв 1 - 7, 11 - 13 частини першої статтi 11 цього Закону;

(статтю 1 доповнено новим абзацом двадцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - сорок третiй вважати вiдповiдно абзацами тридцятим - сорок четвертим)

     представники застрахованих осiб - профспiлки або їх об'єднання чи iншi уповноваженi найманими працiвниками органи (представники);

     представники роботодавцiв - органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання чи iншi уповноваженi роботодавцями органи (представники);

     професiйна дiяльнiсть з управлiння активами в частинi пенсiйних активiв - професiйна дiяльнiсть, визначена Законом України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та пов'язана з управлiнням пенсiйними активами Накопичувального фонду з метою збереження їх вартостi та отримання iнвестицiйного доходу на користь застрахованих осiб;

(абзац тридцять другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Рада Накопичувального фонду - вищий колегiальний орган управлiння накопичувальною системою загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, що створюється та дiє в порядку, визначеному цим Законом;

     роботодавець - власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та господарювання; фiзична особа, яка використовує працю найманих працiвникiв (у тому числi iноземцiв, якi на законних пiдставах працюють за наймом в Українi); власник розташованого в Українi iноземного пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi мiжнародної), фiлiї та представництва, який використовує працю найманих працiвникiв, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     соцiальнi послуги - послуги, що надаються особам за рахунок коштiв Пенсiйного фонду на умовах та в порядку, визначених цим Законом;

     страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала державному соцiальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування згiдно iз законодавством, що дiяло ранiше, та/або пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню згiдно iз цим Законом i за який сплачено страховi внески;

     страховi внески - кошти вiдрахувань на соцiальне страхування, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування та страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, сплаченi (якi пiдлягають сплатi) згiдно iз законодавством, що дiяло ранiше; надходження вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування;

(абзац тридцять сьомий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     страхова органiзацiя - страховик, який має лiцензiю на провадження страхування життя та вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України та Законом України "Про страхування";

(абзац тридцять восьмий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     страхувальники - роботодавцi та iншi особи, якi вiдповiдно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та/або є платниками вiдповiдно до цього Закону;

(абзац тридцять дев'ятим статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     абзац сороковий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     уповноважений банк - банк, який здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про банки i банкiвську дiяльнiсть та провадить розрахунково-касовi операцiї з коштами Пенсiйного фонду;

     чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв - розрахункова вартiсть одиницi пенсiйних активiв, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом дiлення чистої вартостi пенсiйних активiв на загальну кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв станом на день розрахунку;

(абзац сорок другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     чиста вартiсть пенсiйних активiв - рiзниця мiж вартiстю пенсiйних активiв на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов'язань Накопичувального фонду, що пiдлягають виконанню на день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в порядку, визначеними Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

(абзац сорок третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Термiн "особа похилого вiку" вживається у цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi".

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.04.2016р. N 1109-VIII)

     Термiни "контролер", "контроль", "афiлiйована особа" i "пов'язана особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

(статтю 1 доповнено абзацом сорок п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Термiни "фiнансовий iнструмент" та "ринки капiталу" вживаються у цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

(статтю 1 доповнено абзацом сорок шостим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 2. Структура системи пенсiйного забезпечення в Українi

     1. Система пенсiйного забезпечення в Українi складається з трьох рiвнiв.

     Перший рiвень - солiдарна система загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (далi солiдарна система), що базується на засадах солiдарностi i субсидування та здiйснення виплати пенсiй i надання соцiальних послуг за рахунок коштiв Пенсiйного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

     Другий рiвень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (далi - накопичувальна система пенсiйного страхування), що базується на засадах накопичення коштiв застрахованих осiб у Накопичувальному фондi або у вiдповiдних недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення та здiйснення фiнансування витрат на оплату договорiв страхування довiчних пенсiй i одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

(абзац третiй частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Третiй рiвень - система недержавного пенсiйного забезпечення, що базується на засадах добровiльної участi громадян, роботодавцiв та їх об'єднань у формуваннi пенсiйних накопичень з метою отримання громадянами пенсiйних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсiйне забезпечення.

     2. Перший та другий рiвнi системи пенсiйного забезпечення в Українi становлять систему загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування.

     Другий та третiй рiвнi системи пенсiйного забезпечення в Українi становлять систему накопичувального пенсiйного забезпечення.

     3. Для окремих категорiй громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми i порядок їх пенсiйного забезпечення, вiдмiннi вiд загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування i недержавного пенсiйного забезпечення.

     4. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсiйнi виплати одночасно з рiзних рiвнiв системи пенсiйного забезпечення в Українi. Обов'язковiсть участi або обмеження щодо участi громадян у вiдповiдних рiвнях системи пенсiйного забезпечення в Українi та отримання пенсiйних виплат встановлюються законами з питань пенсiйного забезпечення.

     Питання участi iноземцiв i осiб без громадянства в системi пенсiйного забезпечення в Українi та участi громадян України в iноземних пенсiйних системах регулюються вiдповiдно цим Законом, iншими законами з питань пенсiйного забезпечення та мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 3. Суб'єкти системи пенсiйного забезпечення в Українi

     1. Суб'єктами солiдарної системи є:

     застрахованi особи, а в окремих випадках, визначених цим Законом, - члени їхнiх сiмей та iншi особи;

     страхувальники;

     Пенсiйний фонд;

     уповноважений банк;

     пiдприємства, установи, органiзацiї (далi - органiзацiї), що здiйснюють виплату i доставку пенсiй.

     2. Суб'єктами системи накопичувального пенсiйного забезпечення є:

     особи, на користь яких здiйснюються накопичення, включаючи перерахування внескiв, та iнвестування коштiв (учасники);

     особи, якi або вiд iменi яких здiйснюються перерахування внескiв (вкладники);

     Накопичувальний фонд;

     недержавнi пенсiйнi фонди;

     юридичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть iз адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв, управлiння та зберiгання пенсiйних активiв;

     страховi органiзацiї, якi уклали договори страхування довiчної пенсiї з учасниками, страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника;

     банкiвськi установи, якi уклали договори про вiдкриття пенсiйних депозитних рахункiв.

(частина друга статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 4. Законодавство про пенсiйне забезпечення в Українi

     1. Законодавство про пенсiйне забезпечення базується на Конституцiї України, складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, цього Закону, законiв України "Про недержавне пенсiйне забезпечення", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", мiжнародних договорiв з пенсiйного забезпечення, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України (далi - закони про пенсiйне забезпечення), а також iнших законiв та нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до законiв про пенсiйне забезпечення, що регулюють вiдносини у сферi пенсiйного забезпечення в Українi.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi законодавством України про пенсiйне забезпечення, то застосовуються норми мiжнародного договору.

     3. Виключно законами про пенсiйне забезпечення визначаються:

     види пенсiйного забезпечення;

     умови участi в пенсiйнiй системi чи її рiвнях;

     пенсiйний вiк для чоловiкiв та жiнок, при досягненнi якого особа має право на отримання пенсiйних виплат;

     джерела формування коштiв, що спрямовуються на пенсiйне забезпечення;

     умови, норми та порядок пенсiйного забезпечення;

     органiзацiя та порядок здiйснення управлiння в системi пенсiйного забезпечення.

     Стаття 5. Сфера дiї Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини, що виникають мiж суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування. Дiя iнших нормативно-правових актiв може поширюватися на цi вiдносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     2. Виключно цим Законом визначаються:

     принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     коло осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню;

     абзац четвертий частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     абзац п'ятий частини другої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     види пенсiйних виплат;

     умови набуття права та порядок визначення розмiрiв пенсiйних виплат;

     пенсiйний вiк чоловiкiв та жiнок, при досягненнi якого особа має право на призначення пенсiї за вiком;

     мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком;

     порядок здiйснення пенсiйних виплат за загальнообов'язковим державним пенсiйним страхуванням;

     порядок використання коштiв Пенсiйного фонду та накопичувальної системи пенсiйного страхування;

(абзац одинадцятий частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     органiзацiя та порядок здiйснення управлiння в системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування.

     Стаття 6. Соцiальнi виплати непрацездатним громадянам

     1. Непрацездатнi громадяни крiм пенсiйних виплат iз системи пенсiйного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та пiдвищення до зазначених виплат, додаткову пенсiю в порядку та за рахунок коштiв, визначених законодавством.

     2. У разi якщо сукупнiсть виплат, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, разом з пенсiйними виплатами iз системи пенсiйного забезпечення та iншими доходами не досягають розмiру прожиткового мiнiмуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такi громадяни мають право на отримання державної соцiальної допомоги в порядку, розмiрах та за рахунок коштiв, визначених законом.

     Стаття 7. Принципи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     1. Загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування здiйснюється за принципами:

     законодавчого визначення умов i порядку здiйснення загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     обов'язковостi страхування осiб, якi працюють на умовах трудового договору (контракту) та iнших пiдставах, передбачених законодавством, а також осiб, якi забезпечують себе роботою самостiйно, фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     права на добровiльну участь у системi загальнообов'язкового пенсiйного страхування осiб, якi вiдповiдно до цього Закону не пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню;

     заiнтересованостi кожної працездатної особи у власному матерiальному забезпеченнi пiсля виходу на пенсiю;

     рiвноправностi застрахованих осiб щодо отримання пенсiйних виплат та виконання обов'язкiв стосовно сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування;

     диференцiацiї розмiрiв пенсiй залежно вiд тривалостi страхового стажу та розмiру заробiтної плати (доходу);

     солiдарностi та субсидування в солiдарнiй системi;

     фiнансування видаткiв на виплату пенсiй, надання соцiальних послуг за рахунок страхових внескiв, бюджетних коштiв i коштiв цiльових фондiв;

     спрямування частини страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування для здiйснення оплати договорiв страхування довiчної пенсiї i одноразової виплати залежно вiд розмiрiв накопичень застрахованої особи з урахуванням iнвестицiйного доходу;

(абзац десятий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     державних гарантiй реалiзацiї застрахованими особами своїх прав, передбачених цим Законом;

     гласностi, прозоростi та доступностi дiяльностi Пенсiйного фонду;

(абзац дванадцятий частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     обов'язковостi фiнансування за рахунок коштiв Пенсiйного фонду витрат, пов'язаних з виплатою пенсiй та наданням соцiальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;

     цiльового та ефективного використання коштiв загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     вiдповiдальностi суб'єктiв системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування за порушення норм цього Закону, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.

     2. Пенсiї, iншi види соцiальних виплат та допомоги, що є основним джерелом iснування, мають забезпечувати рiвень життя, не нижчий вiд прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.

     Стаття 8. Право громадян України на отримання пенсiйних виплат та соцiальних послуг

     1. Право на отримання пенсiй та соцiальних послуг iз солiдарної системи мають:

     1) громадяни України, якi застрахованi згiдно iз цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсiйного вiку чи визнанi iнвалiдами в установленому законодавством порядку i мають необхiдний для призначення вiдповiдного виду пенсiї страховий стаж, а в разi смертi цих осiб - члени їхнiх сiмей, зазначенi у статтi 36 цього Закону, та iншi особи, передбаченi цим Законом;

     2) особи, яким до дня набрання чинностi цим Законом була призначена пенсiя вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (крiм соцiальних пенсiй) або була призначена пенсiя (щомiсячне довiчне грошове утримання) за iншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсiї за Законом України "Про пенсiйне забезпечення" - за умови, якщо вони не отримують пенсiю (щомiсячне довiчне грошове утримання) з iнших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, - члени їхнiх сiмей.

     2. Право на отримання довiчної пенсiї та одноразової виплати за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування мають застрахованi особи i члени їхнiх сiмей та/або спадкоємцi на умовах та в порядку, визначених цим Законом.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Особи, якi не пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, але добровiльно сплачували страховi внески в порядку та розмiрах, встановлених законом, до солiдарної системи та/або накопичувальної системи пенсiйного страхування, мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсiї i соцiальних послуг за рахунок коштiв Пенсiйного фонду та/або отримання довiчної пенсiї чи одноразової виплати за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, мають право на отримання пенсiйних виплат i соцiальних послуг iз системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування нарiвнi з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 9. Види пенсiйних виплат i соцiальних послуг

     1. Вiдповiдно до цього Закону в солiдарнiй системi призначаються такi пенсiйнi виплати:

(абзац перший частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     1) пенсiя за вiком;

     2) пенсiя по iнвалiдностi;

пункт 2 частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3) пенсiя у зв'язку з втратою годувальника.

     2. За рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на накопичувальних пенсiйних рахунках Накопичувального фонду або на iндивiдуальних пенсiйних рахунках у вiдповiдних недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, здiйснюються такi пенсiйнi виплати, як довiчнi пенсiї i одноразова виплата.

(частина друга статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. У солiдарнiй системi надаються соцiальнi послуги за рахунок коштiв Пенсiйного фонду.

     До соцiальних послуг, передбачених цим Законом, належить допомога на поховання пенсiонера.

     Стаття 10. Право вибору пенсiйних виплат

     1. Особi, яка має одночасно право на рiзнi види пенсiї (за вiком, по iнвалiдностi, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один iз цих видiв пенсiї за її вибором.

     2. Особi, яка має право на довiчну пенсiю, призначається один з видiв довiчної пенсiї за її вибором.

     Стаття 11. Особи, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню

     Загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню пiдлягають:

     1) громадяни України, iноземцi (якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, якi працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, створених вiдповiдно до законодавства України, незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання, у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах цих пiдприємств та органiзацiй, у громадських об'єднаннях, у фiзичних осiб - пiдприємцiв, осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, та в iнших фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на iнших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених пiдприємствах, в установах, органiзацiях чи у фiзичних осiб за договорами цивiльно-правового характеру;

     2) фiзичнi особи - пiдприємцi, у тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування;

     3) особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а саме наукову, лiтературну, артистичну, художню, освiтню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числi адвокатську, нотарiальну дiяльнiсть, або особи, якi провадять релiгiйну (мiсiонерську) дiяльнiсть, iншу подiбну дiяльнiсть та отримують дохiд вiд цiєї дiяльностi;

     4) громадяни України, якi працюють у розташованих за межами України фiлiях, представництвах, iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємств та органiзацiй (у тому числi мiжнародних), створених вiдповiдно до законодавства України (якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України);

(пункт 4 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     41) працiвники дипломатичної служби, направленi у довготермiнове вiдрядження;

(статтю 11 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     5) громадяни України та особи без громадянства, якi працюють в iноземних дипломатичних представництвах та консульських установах iноземних держав, фiлiях, представництвах, iнших вiдокремлених пiдроздiлах iноземних пiдприємств та органiзацiй, мiжнародних органiзацiй, розташованих на територiї України (якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України);

     6) особи, якi працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та отримують заробiтну плату (винагороду) за роботу на таких посадах;

     7) особи, якi проходять строкову вiйськову службу у Збройних Силах України, iнших утворених вiдповiдно до закону вiйськових формуваннях, Службi безпеки України та службу в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту;

     8) особи, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдповiдно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, при усиновленнi дитини;

     9) один iз непрацюючих працездатних батькiв, усиновителiв, опiкун, пiклувальник, один iз прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, якi фактично здiйснюють догляд за дитиною з iнвалiднiстю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рiдкiсне орфанне захворювання, онкологiчне, онкогематологiчне захворювання, дитячий церебральний паралiч, тяжкий психiчний розлад, цукровий дiабет I типу (iнсулiнозалежний), гостре або хронiчне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантацiї органа, потребує палiативної допомоги, якiй не встановлено iнвалiднiсть, а також непрацюючi працездатнi особи, якi здiйснюють догляд за особою з iнвалiднiстю I групи або за особою, яка досягла пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров'я потребує постiйного стороннього догляду, якщо такi непрацюючi працездатнi особи отримують допомогу, надбавку або компенсацiю вiдповiдно до законодавства;

(пункт 9 статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2476-VIII)

     10) особи, якi отримують допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, а також особи, якi перебувають у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами i отримують допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

     11) вiйськовослужбовцi (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби), полiцейськi, особи рядового i начальницького складу, у тому числi тi, якi проходять вiйськову службу пiд час особливого перiоду, визначеного законами України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" та "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу";

     12) патронатнi вихователi, батьки-вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомнi батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства;

     13) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню на iнших пiдставах

     14) непрацюючий iнший з подружжя працiвника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за мiсцем довготермiнового вiдрядження такого працiвника.

(статтю 11 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)
(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 10.01.2006р. N 3297-IV, вiд 03.04.2007р. N 857-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 11.01.2011р. N 2911-VI, вiд 14.05.2013р. N 231-VII, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 19.04.2016р. N 1109-VIII, вiд 17.05.2016р. N 1369-VIII, вiд 19.10.2016р. N 1692-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 12. Добровiльна участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     1. Особи, якi досягли 16-рiчного вiку та не належать до кола осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню вiдповiдно до статтi 11 цього закону, у тому числi особи, якi навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспiрантурi та докторантурi, iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають або працюють на територiї України, громадяни України, якi постiйно проживають або працюють за межами України, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, мають право на добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування.

(абзац перший частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Зазначенi особи можуть брати добровiльну участь у солiдарнiй системi або в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, або одночасно в обох системах вiдповiдно до укладеного договору про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - договiр про добровiльну участь) згiдно iз Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

(абзац другий частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     2. Частину другу статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     3. Частину третю статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     4. Частину четверту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     5. Частину п'яту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     6. Частину шосту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     7. Частину сьому статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     8. Частину восьму статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     Стаття 13. Припинення участi в системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     1. Участь застрахованих осiб у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування припиняється:

     у разi якщо особа, яка пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню вiдповiдно до цього Закону, втратила визначений цим Законом статус застрахованої особи;

     у разi закiнчення термiну дiї договору про добровiльну участь або дострокового розiрвання цього договору у випадках, передбачених цим Законом;

     у разi якщо застрахованiй особi вiдповiдно до цього Закону призначено пенсiю i вона не продовжує працювати або якщо застрахована особа вiдповiдно до цього Закону набула права на довiчну пенсiю чи одноразову виплату;

     у разi смертi застрахованої особи.

     2. У разi якщо особа не сплачувала страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування пiд час навчання, у перiод визнання iнвалiдом, тимчасового виїзду за кордон тощо, за нею зберiгається право на набутий страховий стаж та право на пенсiйнi активи, що облiкованi на її накопичувальному пенсiйному рахунку у Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Особа, яка припинила участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, може поновити свою участь у цьому видi страхування з набуттям нею статусу, згiдно з яким вона пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню вiдповiдно до цього Закону або шляхом укладення в установленому цим Законом порядку договору про добровiльну участь.

     Стаття 14. Страхувальники

     Страхувальниками вiдповiдно до цього Закону є:

     1) роботодавцi:

     пiдприємства, установи i органiзацiї, створенi вiдповiдно до законодавства України, незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання, об'єднання громадян, профспiлки, полiтичнi партiї (у тому числi фiлiї, представництва, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли зазначених пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань громадян, профспiлок, полiтичних партiй, якi мають окремий баланс i самостiйно ведуть розрахунки iз застрахованими особами), фiзичнi особи - пiдприємцi та iншi особи (включаючи юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали особливий спосiб оподаткування (єдиний податок, фiксований сiльськогосподарський податок), якi використовують працю фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивiльно-правового характеру, - для осiб, зазначених у пунктах 1, 41, 10, 14 статтi 11 цього Закону;

(абзац другий пункту 1 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     абзац третiй пункту 1 статтi 14 виключено

(абзац третiй пункту 1 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли пiдприємств та органiзацiй (у тому числi мiжнародних), створених вiдповiдно до законодавства України, якi мають окремий баланс i самостiйно здiйснюють розрахунки iз застрахованими особами, - для осiб, зазначених у пунктi 4 статтi 11 цього Закону;

(абзац четвертий пункту 1 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.01.2011р. N 2911-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     iноземнi дипломатичнi представництва та консульськi установи iноземних держав, фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли iноземних пiдприємств та органiзацiй, мiжнародних органiзацiй, розташованих на територiї України, - для осiб, зазначених у пунктi 5 статтi 11 цього Закону;

(абзац п'ятий пункту 1 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2) пiдприємства, установи, органiзацiї, вiйськовi частини та органи, якi виплачують заробiтну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, надбавку або компенсацiю - для осiб, зазначених у пунктах 6 - 9, 11 i 12 статтi 11 цього Закону;

(пункт 2 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2007р. N 857-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(пункт 2 статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iзЗаконами України вiд 17.05.2016р. N 1369-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3) пункт 3 статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     4) пункт 4 статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     5) застрахованi особи, зазначенi у пунктах 2, 3 i 13 статтi 11 та частинi першiй статтi 12 цього Закону;

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     6) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод, - для осiб, зазначених у пунктi 14 статтi 11 цього Закону.

(статтю 14 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     Стаття 15. Платники страхових внескiв

     1. Платниками страхових внескiв до солiдарної системи є страхувальники, зазначенi в статтi 14 цього Закону, i застрахованi особи, зазначенi в частинi першiй статтi 12 цього Закону.

     2. Платниками страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування є застрахованi особи, зазначенi в пунктах 1 - 6, 10 - 13 статтi 11 та частинi першiй статтi 12 цього Закону.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2007р. N 857-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(частина друга статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3. Страхувальники набувають статусу платникiв страхових внескiв до Пенсiйного фонду з дня взяття їх на облiк територiальним органом Пенсiйного фонду, а особи, визначенi частиною першою статтi 12 цього Закону, - з дня набрання чинностi договором про їх добровiльну участь.

     4. Взяття на облiк до Пенсiйного фонду страхувальникiв, зазначених у статтi 14 цього Закону, здiйснюється у такому порядку:

     для юридичних осiб, незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, форми власностi та пiдпорядкування, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв, зазначених у пунктах 1 - 4 статтi 14 цього Закону, на яких поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", - на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання зазначених вiдомостей територiальними органами Пенсiйного фонду;

     для страхувальникiв, зазначених у пунктах 1 - 5 статтi 14 цього Закону, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", - у порядку, встановленому правлiнням Пенсiйного фонду, не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiд них вiдповiдної заяви.

     5. Повiдомлення про взяття на облiк страхувальника як платника страхових внескiв надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня взяття на облiк.

     6. Зняття з облiку страхувальника здiйснюється територiальними органами Пенсiйного фонду на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, страхувальникiв - фiзичних осiб - пiдприємцiв, - на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором, пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок страхувальника та проведення остаточного розрахунку, а страхувальникiв, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", - за їх заявою пiсля проведення передбачених законодавством перевiрок страхувальника, звiрення розрахункiв з ним i проведення остаточного розрахунку.

(частина шоста статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1258-VII)
(частину третю i четверту статтi 15 замiнено чотирма частинами згiдно iз Законом України вiд 22.02.2006р. N 3456-IV)

     Стаття 16. Права та обов'язки застрахованої особи

     1. Застрахована особа має право:

     1) отримати в установленому законодавством порядку свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     2) отримувати вiд страхувальника пiдтвердження про сплату страхових внескiв, у тому числi в письмовiй формi;

     3) вимагати вiд страхувальника сплати страхових внескiв, у тому числi в судовому порядку;

     4) отримувати безоплатно вiдомостi, внесенi до її персональної облiкової картки з системи персонiфiкованого облiку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi iнформацiю, що вiдображає обсяг пенсiйних коштiв на її накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або iндивiдуальному пенсiйному рахунку в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий недержавний пенсiйний фонд, та стан здiйснення пенсiйних виплат за формою, встановленою правлiнням Пенсiйного фонду, та в порядку, визначеному цим Законом;

(пункт 4 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5) звертатися iз заявою до територiального органу Пенсiйного фонду про уточнення вiдомостей, внесених до персональної облiкової картки в системi персонiфiкованого облiку та Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(пункт 5 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     6) обирати або змiнювати в порядку, визначеному законом, страхову органiзацiю, яка здiйснює виплату довiчних пенсiй;

     7) обирати порядок здiйснення виплати пенсiї;

     8) оскаржувати в установленому законодавством порядку дiї страхувальника, виконавчих органiв Пенсiйного фонду, їх посадових осiб та iнших суб'єктiв системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     9) на отримання пенсiйних виплат на умовах i в порядку, передбачених цим Законом;

     10) залишатись учасником системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування в разi тимчасового припинення до досягнення пенсiйного вiку сплати страхових внескiв з дотриманням вимог цього Закону;

     11) достроково розривати договiр про добровiльну участь у порядку, визначеному цим Законом;

     111) обирати недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом;

(частину першу статтi 16 доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     112) змiнювати вiдповiдний недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, але не частiше одного разу на два роки;

(частину першу статтi 16 доповнено пунктом 112 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     12) iншi права вiдповiдно до цього Закону.

     2. Застрахована особа зобов'язана:

     1) пред'являти свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на вимогу страхувальника, посадових осiб виконавчих органiв Пенсiйного фонду;

     2) надавати на вимогу страхувальника, територiального органу Пенсiйного фонду документи, що засвiдчують вiдомостi, якi мають бути занесенi або мiстяться в її персональнiй облiковiй картцi в системi персонiфiкованого облiку та Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

(пункт 2 частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     3) повiдомляти територiальнi органи Пенсiйного фонду про змiну даних, що вносяться до її персональної облiкової картки в системi персонiфiкованого облiку та Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, виїзд за межi держави та про обставини, що спричиняють змiну статусу застрахованої особи, протягом десяти днiв з моменту їх виникнення;

(пункт 3 частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     31) повiдомляти страхувальника, в якого особа працює за основним мiсцем роботи, про визначення особою такого мiсця роботи як основного згiдно з поданою нею заявою (до її вiдкликання);

(частину другу статтi 16 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     4) укладати договiр страхування довiчної пенсiї з обраною страховою органiзацiєю та не розривати цей договiр протягом життя (крiм випадкiв змiни страхової органiзацiї згiдно iз цим Законом);

     5) виконувати iншi вимоги, передбаченi цим Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 17. Виключена

(стаття 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.02.2006р. N 3456-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010 року N 2464-VI)

     Стаття 18. Виключена

( згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010 року N 2464-VI)

     Стаття 19. Виключена

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, вiд 19.12.2006р. N 489-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, вiд 03.06.2008р. N 309-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Стаття 20. Обчислення та сплата страхових внескiв

     1. Страховi внески обчислюються виключно в грошовiй формi, у тому числi з виплат (доходу), що здiйснюються в натуральнiй формi.

     Обчислення страхових внескiв iз сум, виражених в iноземнiй валютi, здiйснюється шляхом перерахування зазначених сум у нацiональну валюту України за курсом валют, установленим Нацiональним банком України на день обчислення страхових внескiв.

     2. Обчислення страхових внескiв застрахованих осiб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 7, 9, 10, 12, 15, 17 i 18 статтi 11 цього Закону, здiйснюється страхувальниками на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) заробiтної плати (доходу), грошового забезпечення, на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески.

(частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2007р. N 857-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(частина друга статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     3. Обчислення страхових внескiв територiальними органами Пенсiйного фонду у випадках, передбачених цим Законом, здiйснюється на пiдставi складених актiв перевiрки правильностi нарахування та сплати страхових внескiв, звiтностi, що подається страхувальником, бухгалтерських та iнших документiв, що пiдтверджують суму заробiтної плати (доходу), на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески.

     Страховi внески обчислюються територiальним органом Пенсiйного фонду в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за непрямим методом виходячи з оцiнки валового доходу та витрат страхувальника, кiлькостi осiб, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, обсягу виробленої (реалiзованої) продукцiї (послуг), суми сплачених ним податкiв, iнших обов'язкових платежiв, передбачених законодавством, у разi:

     ухилення страхувальника чи його посадових осiб вiд надання територiальному органу Пенсiйного фонду звiтностi чи iнших документiв про сплату страхових внескiв;

     неведення страхувальником бухгалтерського облiку чи вiдсутностi в нього вiдповiдних первинних документiв;

     якщо сума страхових внескiв, нарахована страхувальником, не пiдтверджується документами.

     Обчислення територiальними органами Пенсiйного фонду сум страхових внескiв за минулi перiоди провадиться виходячи з розмiру страхового внеску, що дiяв на день нарахування виплат (доходу), на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески.

     4. Сплата страхових внескiв здiйснюється виключно в грошовiй формi шляхом внесення вiдповiдних сум страхових внескiв до солiдарної системи на банкiвськi рахунки виконавчих органiв Пенсiйного фонду, а сум страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування - на банкiвський рахунок Накопичувального фонду або на банкiвський рахунок обраного застрахованою особою недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. Страховi внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготiвкових сум з їх банкiвських рахункiв.

     Страхувальники - фiзичнi особи, якi не мають банкiвських рахункiв, сплачують страховi внески шляхом готiвкових розрахункiв через банкiвськi установи.

     6. Страхувальники зобов'язанi сплачувати страховi внески, нарахованi за вiдповiдний базовий звiтний перiод, не пiзнiше нiж через 20 календарних днiв iз дня закiнчення цього перiоду.

     Базовим звiтним перiодом є:

     для страхувальникiв, зазначених у пунктах 1, 2, 4 статтi 14 цього Закону, - календарний мiсяць;

(абзац третiй частини шостої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     для страхувальникiв, зазначених у пунктi 5 статтi 14 цього Закону, - квартал.

     При цьому в разi здiйснення протягом базового звiтного перiоду виплат (виплати доходу), на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов'язанi сплачувати авансовi платежi у виглядi сум страхових внескiв, що пiдлягають нарахуванню на зазначенi виплати (дохiд).

     У разi недостатностi у страхувальника коштiв для здiйснення в повному обсязi виплати заробiтної плати (доходу) та одночасної сплати вiдповiдних авансових платежiв виплата зазначених сум та сплата страхових внескiв здiйснюється в пропорцiйних розмiрах у порядку, визначеному правлiнням Пенсiйного фонду.

     У разi несплати авансових платежiв до страхувальникiв застосовуються фiнансовi санкцiї, передбаченi цим Законом.

     Перерахування страхових внескiв здiйснюється страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплати доходу), у тому числi в безготiвковiй чи натуральнiй формi або з виручки вiд реалiзацiї товарiв (послуг). При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштiв на оплату працi (виплати доходу) вважається одержання вiдповiдних сум готiвкою, зарахування на банкiвський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-якi цiлi, одержання товарiв (послуг) або будь-яких iнших матерiальних цiнностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здiйснення iз цих виплат (доходу) вiдрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими документами, чи будь-яких iнших вiдрахувань.

     За осiб, зазначених у пунктах 8, 11 - 14 статтi 11 цього Закону, страховi внески сплачуються в порядку i строки, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв державного та мiсцевого бюджетiв, коштiв цiльових фондiв, з яких цим особам сплачуються вiдповiдно грошове забезпечення, страховi виплати, допомога, надбавка i компенсацiї.

     За осiб, зазначених у пунктi 14 статтi 11 цього Закону, страховi внески сплачуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв державного бюджету.

(частину шосту статтi 20 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)
(останнiй абзац частини шостої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 17.05.2016р. N 1369-VIII)

     7. Особи, зазначенi в частинi першiй статтi 12 цього Закону, сплачують страховi внески у строки, визначенi договором про добровiльну участь, але не рiдше одного разу на квартал.

     8. Страховi внески, якi вiдповiдно до цього Закону пiдлягають сплатi iз сум виплат (доходу) за перiод з дня виникнення у страхувальника зобов'язання щодо взяття на облiк як платника страхових внескiв до дня його взяття на облiк в органах Пенсiйного фонду, сплачуються (стягуються) на загальних пiдставах вiдповiдно до цього Закону за весь зазначений перiод.

(частина восьма статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.02.2006р. N 3456-IV)

     9. Днем сплати страхових внескiв вважається:

     у разi перерахування сум страхових внескiв у безготiвковiй формi з банкiвського рахунку страхувальника на банкiвський рахунок органу Пенсiйного фонду - день списання установою банку, органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, суми платежу з банкiвського (спецiального реєстрацiйного) рахунку страхувальника незалежно вiд часу її зарахування на банкiвський рахунок органу Пенсiйного фонду;

(абзац другий частини дев'ятої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     у разi сплати сум страхових внескiв готiвкою - день внесення страхувальником коштiв у банкiвську установу чи вiддiлення зв'язку для перерахування на банкiвськi рахунки органу Пенсiйного фонду.

(абзац третiй частини дев'ятої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     10. Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязi сплачують страховi внески, до них застосовуються фiнансовi санкцiї, передбаченi цим Законом, а посадовi особи, виннi в порушеннi законодавства про сплату страхових внескiв, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     11. Суми надмiру або помилково сплачених страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування, у тому числi сплаченi iз заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумiсництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену пунктом 4 частини першої статтi 1 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", повертаються цiй застрахованiй особi або за її бажанням залишаються в Накопичувальному фондi та облiковуються на накопичувальному пенсiйному рахунку або у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення та облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина одинадцята статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     12. Страховi внески пiдлягають сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника страхових внескiв.

     Установи банкiв приймають вiд страхувальникiв платiжнi доручення та iншi платiжнi документи на видачу (перерахування) коштiв для виплат заробiтної плати (доходу), на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески, та здiйснюють видачу (перерахування) зазначених коштiв лише за умови одночасного подання страхувальником платiжних документiв про перерахування коштiв для сплати вiдповiдних сум страхових внескiв або документiв, що пiдтверджують фактичну сплату цих сум у порядку, визначеному правлiнням Пенсiйного фонду України за погодженням iз Нацiональним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення. У разi невиконання банками цiєї вимоги вони за рахунок власних коштiв у порядку, встановленому Нацiональним банком України, сплачують вiдповiдному територiальному органу Пенсiйного фонду суму, що дорiвнює сумi несплачених страхових внескiв, з правом зворотної вимоги до страхувальникiв щодо вiдшкодування цiєї суми.

(абзац другий частини дванадцятої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2008р. N 795-VI)

     У разi наявностi в платника страхових внескiв одночасно iз зобов'язаннями iз сплати страхових внескiв зобов'язань iз сплати податкiв, iнших обов'язкових платежiв, передбачених законом, або зобов'язань перед iншими кредиторами зобов'язання iз сплати страхових внескiв виконуються в першу чергу i мають прiоритет перед усiма iншими зобов'язаннями, крiм зобов'язань щодо виплати заробiтної плати (доходу).

     13. Суми надмiру сплачених чи помилково сплачених страхових внескiв до солiдарної системи повертаються страхувальникам або за їх згодою зараховуються в рахунок майбутнiх платежiв страхових внескiв у порядку i в строки, визначенi правлiнням Пенсiйного фонду.

     Стаття 21. Персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     1. Персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування здiйснюється з метою облiку застрахованих осiб, учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та їх iдентифiкацiї, а також накопичення, зберiгання та автоматизованої обробки iнформацiї про облiк застрахованих осiб i реалiзацiю ними права на страховi виплати у солiдарнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування та накопичувальнiй системi пенсiйного страхування.

     Для формування iнформацiйної бази системи персонiфiкованого облiку використовуються вiдомостi, що надходять вiд:

     державних реєстраторiв юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     роботодавцiв;

     застрахованих осiб;

     фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських (крiм мiст обласного значення) рад та уповноважених суб'єктiв для облiку даних Єдиного державного демографiчного реєстру;

     податкових органiв, територiальних органiв Пенсiйного фонду за результатами перевiрок платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та/або в порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю;

     державної служби зайнятостi;

     iнших пiдприємств, установ, органiзацiй та вiйськових частин;

     компанiй з управлiння активами;

     зберiгачiв;

     iнших джерел, передбачених законодавством.

     Персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування є складовою частиною Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування, порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     2. На кожну застраховану особу вiдкривається персональна електронна облiкова картка, якiй присвоюється унiкальний номер електронної облiкової картки.

     Унiкальний номер електронної облiкової картки формується автоматично шляхом додавання одиницi до останнього наявного унiкального номера електронної облiкової картки. Порядок та строки впровадження унiкальних номерiв електронних облiкових карток застрахованих осiб, порядок ведення персональних електронних облiкових карток визначаються Пенсiйним фондом.

     3. Персональна електронна облiкова картка застрахованої особи повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) умовно-постiйна частина персональної електронної облiкової картки:

     унiкальний номер електронної облiкової картки;

     серiя, номер i найменування документа, що посвiдчує особу;

     прiзвище, iм'я та по батьковi на момент створення електронної облiкової картки;

     прiзвище, iм'я та по батьковi на поточний момент;

     прiзвище при народженнi;

     дата народження;

     мiсце народження;

     стать;

     адреса мiсця проживання;

     адреса, за якою здiйснено реєстрацiю мiсця проживання;

     реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi);

     унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi;

     громадянство;

     номер телефону (за згодою);

     вiдмiтка про смерть;

     2) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає страховий стаж, заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення), розмiр сплачених страхових внескiв та iншi вiдомостi, необхiднi для обчислення та призначення страхових виплат:

     код згiдно з ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку в паспортi) страхувальника (платника);

     рiк, за який внесено вiдомостi;

     розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць;

     сума сплачених страхових внескiв за вiдповiдний мiсяць;

     страховий стаж;

     кiлькiсть вiдпрацьованих застрахованою особою календарних днiв (годин) за вiдповiдний мiсяць;

     ознака особливих умов працi, що дають право на пiльги в системi пенсiйного забезпечення;

     сума заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення), з якої сплачено страховi внески за вiдповiдний мiсяць;

     3) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає виплату за рахунок коштiв Пенсiйного фонду пенсiї застрахованiй особi за мiсяцями:

     номер електронної пенсiйної справи;

     номер архiвної електронної пенсiйної справи в електронному архiвi пенсiйних справ;

     дата, з якої призначено пенсiю;

     поточний мiсяць нарахування (перерахунку, iндексацiї) пенсiї;

     сума перiодiв страхового стажу;

     коефiцiєнт страхового стажу;

     коефiцiєнт заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення);

     заробiтна плата (дохiд, грошове забезпечення) для обчислення, перерахунку, iндексацiї пенсiї на поточний момент;

     поточний розмiр пенсiї для виплати;

     вiдомостi про членiв сiм'ї, якi перебувають на утриманнi застрахованої особи, та її дiтей;

     iнформацiя про уповноважену особу, яка одержала звернення про призначення (перерахунок) пенсiї;

     4) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає участь застрахованої особи в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, стан накопичувального пенсiйного рахунку застрахованої особи або здiйснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштiв, що облiковуються на такому рахунку, а також вiдомостi про стан iндивiдуального пенсiйного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення та здiйснення їй пенсiйних виплат:

     сума заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення) учасника накопичувальної пенсiйної системи, з якої сплачено страховi внески за вiдповiдний мiсяць;

     сума страхових внескiв, сплачена до накопичувальної системи пенсiйного страхування за останнiй звiтний рiк;

     дата перерахування страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв застрахованої особи в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування;

     загальна сума коштiв застрахованої особи в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування;

     реквiзити обраного застрахованою особою недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, з яким укладено пенсiйний контракт, реквiзити адмiнiстратора i зберiгача такого фонду;

     сума коштiв, що облiковується на iндивiдуальному пенсiйному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     сума одноразової виплати, сплаченої вiдповiдно до статтi 56 цього Закону застрахованiй особi в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування або її спадкоємцю, дата такої виплати;

     реквiзити страхової органiзацiї, з якою укладено договiр страхування довiчної пенсiї (у разi укладення);

     дата укладення договору страхування довiчної пенсiї та розмiр страхової виплати за цим договором (у разi укладення);

     сума коштiв, перерахована з накопичувальної системи пенсiйного страхування страховiй органiзацiї, обранiй застрахованою особою, для оплати договору страхування довiчної пенсiї, дата її перерахування;

     сума штрафної санкцiї та пенi, сплачена агентом-страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внескiв на користь учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, дата її сплати;

     вiдмiтка про дату смертi застрахованої особи;

     5) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає звернення застрахованої особи, надання iнформацiї про застраховану особу та iншi вiдомостi щодо реалiзацiї прав застрахованої особи у системi пенсiйного забезпечення.

     4. Персонiфiкованi вiдомостi, внесенi до персональної електронної облiкової картки застрахованої особи, зберiгаються в Пенсiйному фондi протягом усього життя цiєї особи, а пiсля її смертi - протягом 75 рокiв на паперових носiях та/або в електроннiй формi за наявностi засобiв, що гарантують iдентичнiсть паперової та електронної форм документа.

     5. Вiдомостi про стан iндивiдуального пенсiйного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, якi є складовою персональної електронної облiкової картки застрахованої особи, та порядок обмiну iнформацiєю мiж Пенсiйним фондом i адмiнiстраторами недержавних пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня системи пенсiйного забезпечення визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, i Пенсiйним фондом.

     Абзац другий частини п'ятої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування надають Пенсiйному фонду iнформацiю для ведення персонiфiкованого облiку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Персонiфiкованi вiдомостi про заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення, допомогу, компенсацiю) застрахованих осiб, на яку нараховано i з якої сплачено страховi внески, та iншi вiдомостi подаються до Пенсiйного фонду роботодавцями, пiдприємствами, установами, органiзацiями, вiйськовими частинами та органами, якi виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацiю вiдповiдно до законодавства.

     Вiдомостi про фiзичних осiб - пiдприємцiв та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, подаються безпосередньо зазначеними особами.

     Вiдомостi про осiб, якi пiдлягали загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття та отримували допомогу по безробiттю (крiм одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi) та матерiальну допомогу в перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї, подаються державною службою зайнятостi.

     Вiдомостi про осiб, зазначених у пунктi 14 статтi 11 цього Закону, подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин, уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у воєннiй сферi, сферi оборони i вiйськового будiвництва у мирний час та особливий перiод.

(частину п'яту статтi 21 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     Порядок та строки подання вiдомостей, зазначених в абзацах четвертому - сьомому цiєї частини, встановлюються Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

(абзац восьмий частини п'ятої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     6. Органи, що здiйснюють державну реєстрацiю юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв, зобов'язанi надсилати один примiрник реєстрацiйної картки територiальному органу Пенсiйного фонду за мiсцем реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

(стаття 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, вiд 16.04.2009р. N 1276-VI, вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 20.11.2012р. N 5492-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 22. Iнформацiя у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     1. Iнформацiя у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про iнформацiю.

     2. Вiдомостi, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, використовуються:

     1) виконавчими органами Пенсiйного фонду для:

     пiдтвердження участi застрахованої особи в системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     обчислення страхових внескiв;

     визначення права застрахованої особи або членiв її сiм'ї на отримання пенсiйних виплат згiдно з цим Законом;

     визначення розмiру, перерахунку та iндексацiї пенсiйних виплат, передбачених цим Законом;

     надання застрахованiй особi на її вимогу або у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     надання страховим органiзацiям, що здiйснюють страхування довiчних пенсiй;

     надання аудитору, який вiдповiдно до цього Закону здiйснює аудит Накопичувального фонду;

     обмiну iнформацiєю з централiзованим банком даних з проблем iнвалiдностi;

     2) структурними пiдроздiлами з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад для призначення всiх видiв державної соцiальної допомоги та субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива.

(пункт 2 частини другої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
(частина друга статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     3. Надання органами Пенсiйного фонду вiдомостей, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, iншим юридичним i фiзичним особам, крiм структурних пiдроздiлiв з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування та перелiчених у частинi другiй цiєї статтi, допускається виключно за рiшенням суду та у випадках, передбачених законом.

(частина третя статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 799-VI, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     4. Пенсiйний фонд забезпечує комплекс органiзацiйних та технiчних заходiв, спрямованих на захист вiдомостей, що мiстяться

     в системi персонiфiкованого облiку, в тому числi забезпечує обмеження кола службових осiб, якi в силу своїх службових обов'язкiв мають доступ до вiдомостей, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку.

     Особи, якi мають доступ або користуються вiдомостями, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, за незаконне розголошення цих вiдомостей несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     5. Для здiйснення доступу застрахованих осiб, страхувальникiв та iнших осiб у випадках, передбачених законодавством, до iнформацiї та послуг у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування забезпечується функцiонування веб-порталу електронних послуг Пенсiйного фонду.

     Послуги, надання яких передбачає доступ до персональних даних про фiзичну особу, реалiзацiю нею прав на пенсiйне забезпечення, надаються за умови iдентифiкацiї такої особи з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису або iнших надiйних засобiв iдентифiкацiї у порядку, що визначається правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

(статтю 22 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     Стаття 23. Розгляд спорiв

     Спори, що виникають iз правовiдносин за цим Законом, вирiшуться органами Пенсiйного фонду та в судовому порядку.

Роздiл II
СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛIДАРНIЙ СИСТЕМI

     Стаття 24. Перiоди, з яких складається страховий стаж

     1. Страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплаченi страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок.

     До страхового стажу для обчислення розмiру пенсiї за вiком, з якого обчислюється розмiр пенсiї по iнвалiдностi або у зв'язку з втратою годувальника, крiм наявного страхового стажу, зараховується також на загальних пiдставах вiдповiдно перiод з дня встановлення iнвалiдностi до досягнення застрахованою особою вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та перiод з дня смертi годувальника до дати, коли годувальник досяг би вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

(абзац другий частини першої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Перiод, протягом якого особа, яка пiдлягала загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття, отримувала допомогу по безробiттю (крiм одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi), допомогу по частковому безробiттю, допомогу по частковому безробiттю на перiод карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та матерiальну допомогу у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї, включається до страхового стажу.

(частину першу статтi 24 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, абзац третiй частини першої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)

     Час перебування на iнвалiдностi у зв'язку з нещасним випадком на виробництвi або професiйним захворюванням зараховується до стажу роботи iз шкiдливими умовами, який дає право на призначення пенсiї на пiльгових умовах i у пiльгових розмiрах.

(частину першу статтi 24 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.09.2008р. N 345-VI, абзац четвертий частини першої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Страховий стаж обчислюється територiальними органами Пенсiйного фонду вiдповiдно до вимог цього Закону за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, а за перiоди до впровадження системи персонiфiкованого облiку - на пiдставi документiв та в порядку, визначеному законодавством, що дiяло до набрання чинностi цим Законом, а також даних, включених на пiдставi цих документiв до реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац перший частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     У разi якщо за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнi вiдомостi, необхiднi для обчислення страхового стажу вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), полiцейським, особам рядового i начальницького складу вiдповiдно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на пiдставi довiдки про проходження вiйськової служби та про сплаченi суми страхових внескiв.

(частину другу статтi 24 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях. Неповний мiсяць роботи, якщо застрахована особа пiдлягала загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню або брала добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови, що сума сплачених за цей мiсяць страхових внескiв з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати, є не меншою, нiж мiнiмальний страховий внесок.

(абзац перший частини третьої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати, є меншою, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови здiйснення в порядку, визначеному правлiнням Пенсiйного фонду, вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не меншою, нiж мiнiмальний страховий внесок.

(абзац другий частини третьої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     У разi якщо зазначену доплату не було здiйснено, до страхового стажу зараховується перiод, визначений за кожний мiсяць сплати страхових внескiв за формулою:

     ТП = Св : В, де:

     ТП -тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в мiсяцях;

     Св - сума фактично сплачених страхових внескiв за вiдповiдний мiсяць з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати;

(абзац шостий частини третьої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     В - мiнiмальний страховий внесок за вiдповiдний мiсяць.

     Перiоди роботи пiсля призначення пенсiї зараховуються до страхового стажу на загальних пiдставах.

     Страховий стаж враховується в одинарному розмiрi, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     За кожний повний рiк стажу роботи (врахованого в одинарному розмiрi) на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, зайнятiсть на яких давала та дає право на пенсiю на пiльгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

(частину третю статтi 24 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 02.09.2008р. N 345-VI, абзац десятий частини третьої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     4. Перiоди трудової дiяльностi та iншi перiоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсiї до набрання чинностi цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку i на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

(абзац перший частини четвертої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.09.2008р. N 345-VI)

     Абзац другий частини четвертої статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.09.2008р. N 345-VI)

     Пiльговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що дiяло ранiше, за перiод з 1 сiчня 2004 року застосовується виключно в частинi визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах та за вислугу рокiв.

(частину четверту статтi 24 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 25. Коефiцiєнт страхового стажу

     1. Коефiцiєнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розмiру пенсiї, визначається iз заокругленням до п'яти знакiв пiсля коми за формулою:

    Кс = См · Вс , де:
100% · 12

     Кс - коефiцiєнт страхового стажу;

     См - сума мiсяцiв страхового стажу;

     Вс - визначена вiдповiдно до цього Закону величина оцiнки одного року страхового стажу (у вiдсотках). За перiод участi в системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування величина оцiнки одного року страхового стажу дорiвнює 1 %.

(абзац п'ятий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Абзац шостий частини першої статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Коефiцiєнт страхового стажу з урахуванням перiодiв до набрання чинностi цим Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом десятим частини третьої статтi 24 цього Закону, - 0,85.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 231-VII)

Роздiл III
ПЕНСIЇ ЗА ВIКОМ У СОЛIДАРНIЙ СИСТЕМI

     Стаття 26. Умови призначення пенсiї за вiком

     1. Особи мають право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення вiку 60 рокiв за наявностi страхового стажу не менше 15 рокiв по 31 грудня 2017 року.

     Починаючи з 1 сiчня 2018 року право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення вiку 60 рокiв мають особи за наявностi страхового стажу:

     з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 рокiв;

     з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 рокiв;

     з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 рокiв;

     з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 рокiв;

     з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 рокiв;

     з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 рокiв;

     з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;

     з 1 сiчня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 рокiв;

     з 1 сiчня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 рокiв;

     з 1 сiчня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 рокiв;

     починаючи з 1 сiчня 2028 року - не менше 35 рокiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацами першим i другим цiєї частини, право на пенсiю за вiком за наявностi вiдповiдного страхового стажу мають жiнки 1961 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     55 рокiв - якi народилися по 30 вересня 1956 року включно;

     55 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

     56 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

     56 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

     57 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

     57 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

     58 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

     58 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

     59 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

     59 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

     60 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

     2. У разi вiдсутностi, починаючи з 1 сiчня 2018 року, страхового стажу, передбаченого частиною першою цiєї статтi, право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення вiку 63 роки мають особи за наявностi страхового стажу:

     по 31 грудня 2018 року - вiд 15 до 25 рокiв;

     з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року - вiд 16 до 26 рокiв;

     з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року - вiд 17 до 27 рокiв;

     з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року - вiд 18 до 28 рокiв;

     з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року - вiд 19 до 29 рокiв;

     з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року - вiд 20 до 30 рокiв;

     з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року - вiд 21 до 31 року;

     з 1 сiчня 2025 року по 31 грудня 2025 року - вiд 22 до 32 рокiв;

     з 1 сiчня 2026 року по 31 грудня 2026 року - вiд 23 до 33 рокiв;

     з 1 сiчня 2027 року по 31 грудня 2027 року - вiд 24 до 34 рокiв;

     починаючи з 1 сiчня 2028 року - вiд 25 до 35 рокiв.

     3. У разi вiдсутностi, починаючи з 1 сiчня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою i другою цiєї статтi, право на призначення пенсiї за вiком мають особи пiсля досягнення вiку 65 рокiв за наявностi страхового стажу:

     з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року - вiд 15 до 16 рокiв;

     з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року - вiд 15 до 17 рокiв;

     з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року - вiд 15 до 18 рокiв;

     з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року - вiд 15 до 19 рокiв;

     з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року - вiд 15 до 20 рокiв;

     з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року - вiд 15 до 21 року;

     з 1 сiчня 2025 року по 31 грудня 2025 року - вiд 15 до 22 рокiв;

     з 1 сiчня 2026 року по 31 грудня 2026 року - вiд 15 до 23 рокiв;

     з 1 сiчня 2027 року по 31 грудня 2027 року - вiд 15 до 24 рокiв;

     починаючи з 1 сiчня 2028 року - вiд 15 до 25 рокiв.

     4. У разi вiдсутностi, починаючи з 1 сiчня 2018 року, необхiдного страхового стажу на дату досягнення вiку, передбаченого частинами першою - третьою цiєї статтi, пенсiю за вiком може бути призначено пiсля набуття особою страхового стажу, визначеного частинами першою - третьою цiєї статтi на дату досягнення вiдповiдного вiку.

     Наявнiсть страхового стажу, передбаченого частинами першою - третьою цiєї статтi, який дає право на призначення пенсiї за вiком, визначається на дату досягнення особою вiдповiдного вiку i не залежить вiд наявностi страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсiї.

     5. Починаючи з 1 сiчня 2028 року, у разi наявностi 40 i бiльше календарних рокiв страхового стажу, пенсiя за вiком призначається незалежно вiд вiку.

(стаття 26 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 27. Розмiр пенсiї за вiком

     1. Розмiр пенсiї за вiком визначається за формулою:

     П = Зп · Кс, де:

     П - розмiр пенсiї, у гривнях;

     Зп - заробiтна плата (дохiд) застрахованої особи, визначена вiдповiдно до статтi 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсiя, у гривнях;

     Кс - коефiцiєнт страхового стажу застрахованої особи, визначений вiдповiдно до статтi 25 цього Закону.

     2. За бажанням застрахованої особи частина розмiру пенсiї за вiком за перiод страхового стажу, набутого до дня набрання чинностi цим Законом, може бути визначена вiдповiдно до ранiше дiючого законодавства, а частина розмiру пенсiї за перiод страхового стажу, набутого пiсля набрання чинностi цим Законом, - вiдповiдно до цього Закону.

     При цьому частина розмiру пенсiї за вiком, обчислена за ранiше дiючим законодавством, не може перевищувати максимальних розмiрiв пенсiй, визначених законом для вiдповiдних категорiй пенсiонерiв, та не може бути нижчою, нiж розмiр трудової пенсiї за вiком з урахуванням цiльової грошової допомоги на прожиття, що дiяли на день набрання чинностi цим Законом.

     Розмiр пенсiї за вiком, обчислений за ранiше дiючим законодавством, пiдвищується з дня набрання чинностi цим Законом до дня її призначення в порядку, передбаченому частинами першою та другою статтi 42 цього Закону.

     3. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

(дiю частини третьої статтi 27 зупинено на 2006 рiк згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV, на 2007 рiк - згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V)
(частина третя статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(частина третя статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Стаття 28. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком

     1. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 35 рокiв, а у жiнок 30 рокiв страхового стажу встановлюється в розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом. У разi виплати застрахованiй особi довiчної пенсiї, передбаченої цим Законом, пенсiї або аналогiчної виплати, встановленої в iнших державах, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком у солiдарнiй системi встановлюється з урахуванням зазначених сум.

     За кожний повний рiк страхового стажу понад 35 рокiв чоловiкам i 30 рокiв жiнкам пенсiя за вiком збiльшується на 1 вiдсоток розмiру пенсiї, обчисленої вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, але не бiльш як на 1 вiдсоток мiнiмального розмiру пенсiї за вiком, передбаченого абзацом першим цiєї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

     Мiнiмальний розмiр пенсiї особам, на яких поширюється дiя Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi", та працiвникам, зайнятим повний робочий день пiд землею обслуговуванням зазначених осiб, якi вiдпрацювали на пiдземних роботах не менш як 15 рокiв для чоловiкiв та 7,5 року для жiнок за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, встановлюється незалежно вiд мiсця останньої роботи у розмiрi 80 вiдсоткiв заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної вiдповiдно до статтi 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсiя, але не менш як три розмiри прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     2. З 1 сiчня 2018 року для осiб, якi досягли вiку 65 рокiв, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 35 рокiв, а у жiнок 30 рокiв страхового стажу встановлюється в розмiрi 40 вiдсоткiв мiнiмальної заробiтної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, але не менше прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом.

     3. За наявностi страхового стажу меншої тривалостi, нiж передбачено абзацом першим частини першої цiєї статтi, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком встановлюється у розмiрi, пропорцiйному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом.

     Для пенсiй, призначених пiсля 1 сiчня 2018 року, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком, передбачений абзацом першим цiєї частини, виплачується пiсля досягнення особою вiку 65 рокiв. До досягнення цього вiку таким особам може бути призначена державна соцiальна допомога на умовах i в порядку, визначених Законом України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям".

     4. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком, встановлений частинами першою - третьою цiєї статтi, застосовується виключно для визначення розмiрiв пенсiй, призначених згiдно з цим Законом.

     5. При визначеннi мiнiмального розмiру пенсiї за вiком та збiльшеннi мiнiмальної пенсiї за вiком, передбачених абзацами першим i другим частини першої, частинами другою i третьою цiєї статтi, до страхового стажу не враховується перiод, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску вiдповiдно до частини п'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     6. Рiзниця мiж розмiром пенсiї, обчисленим вiдповiдно до абзацiв першого i третього частини першої, частини третьої цiєї статтi, та розмiром пенсiї, обчисленим вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(стаття 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2004р. N 2291-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 02.09.2008р. N 345-VI, вiд 25.06.2009р. N 1564-VI, вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 29. Пiдвищення розмiру пенсiї за вiком у разi вiдстрочки часу її призначення

     1. Особi, яка набула право на пенсiю за вiком вiдповiдно до цього Закону, але пiсля досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, виявила бажання працювати i одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку, пенсiя за вiком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсiї з пiдвищенням розмiру пенсiї за вiком, обчисленого вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, на такий вiдсоток:

(абзац перший частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     на 0,5 % - за кожний повний мiсяць страхового стажу, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем досягнення пенсiйного вiку у разi вiдстрочення виходу на пенсiю на строк до 60 мiсяцiв;

(абзац другий частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     на 0,75 % - за кожний повний мiсяць страхового стажу, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем досягнення пенсiйного вiку у разi вiдстрочення виходу на пенсiю на строк понад 60 мiсяцiв.

(абзац третiй частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
(частина перша статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. При цьому пiдвищення розмiру пенсiї за неповний мiсяць страхового стажу не здiйснюється.

(частина друга статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Жiнкам, якi народилися у перiод по 31 грудня 1961 року, пiсля виходу на пенсiю встановлюється пiдвищення розмiру пенсiї, обчисленого вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, в розмiрi 2,5 вiдсотка за кожнi шiсть мiсяцiв бiльш пiзнього виходу на пенсiю, починаючи з 55 рокiв до досягнення ними 60-рiчного вiку, за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсiя.

(статтю 29 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, частина третя статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

Роздiл IV
ПЕНСIЇ ПО IНВАЛIДНОСТI В СОЛIДАРНIЙ СИСТЕМI

     Стаття 30. Умови призначення пенсiї по iнвалiдностi

     1. Пенсiя по iнвалiдностi призначається в разi настання iнвалiдностi, що спричинила повну або часткову втрату працездатностi за наявностi страхового стажу, передбаченого статтею 32 цього Закону.

(частина перша статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Пенсiя по iнвалiдностi призначається незалежно вiд того, коли настала iнвалiднiсть: у перiод роботи, до влаштування на роботу чи пiсля припинення роботи.

     3. Пенсiя по iнвалiдностi вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання призначається вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi".

     Стаття 31. Групи iнвалiдностi

     1. Залежно вiд ступеня втрати працездатностi визначено три групи iнвалiдностi.

     Причина, група, час настання iнвалiдностi, строк, на який встановлюється iнвалiднiсть, визначаються органом медико-соцiальної експертизи згiдно iз законодавством.

     2. Органи Пенсiйного фонду та застрахована особа мають право в установленому законом порядку оскаржити рiшення органiв медико-соцiальної експертизи.

     Стаття 32. Страховий стаж, необхiдний для призначення пенсiї по iнвалiдностi

     1. Особи, яким установлено iнвалiднiсть, мають право на пенсiю по iнвалiдностi, залежно вiд групи iнвалiдностi, за наявностi такого страхового стажу на час настання iнвалiдностi або на день звернення за пенсiєю:

(абзац перший частини першої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     для осiб з iнвалiднiстю I групи:

     до досягнення особою 25 рокiв включно - 1 рiк;

     вiд 26 рокiв до досягнення особою 28 рокiв включно - 2 роки;

     вiд 29 рокiв до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;

     вiд 32 рокiв до досягнення особою 34 рокiв включно - 4 роки;

     вiд 35 рокiв до досягнення особою 37 рокiв включно - 5 рокiв;

     вiд 38 рокiв до досягнення особою 40 рокiв включно - 6 рокiв;

     вiд 41 року до досягнення особою 43 рокiв включно - 7 рокiв;

     вiд 44 рокiв до досягнення особою 48 рокiв включно - 8 рокiв;

     вiд 49 рокiв до досягнення особою 53 рокiв включно - 9 рокiв;

     вiд 54 рокiв до досягнення особою 59 рокiв включно - 10 рокiв;

     для осiб з iнвалiднiстю II та III груп:

     до досягнення особою 23 рокiв включно - 1 рiк;

     вiд 24 рокiв до досягнення особою 26 рокiв включно - 2 роки;

     вiд 27 рокiв до досягнення особою 28 рокiв включно - 3 роки;

     вiд 29 рокiв до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

     вiд 32 рокiв до досягнення особою 33 рокiв включно - 5 рокiв;

     вiд 34 рокiв до досягнення особою 35 рокiв включно - 6 рокiв;

     вiд 36 рокiв до досягнення особою 37 рокiв включно - 7 рокiв;

     вiд 38 рокiв до досягнення особою 39 рокiв включно - 8 рокiв;

     вiд 40 рокiв до досягнення особою 42 рокiв включно - 9 рокiв;

     вiд 43 рокiв до досягнення особою 45 рокiв включно - 10 рокiв;

     вiд 46 рокiв до досягнення особою 48 рокiв включно - 11 рокiв;

     вiд 49 рокiв до досягнення особою 51 року включно - 12 рокiв;

     вiд 52 рокiв до досягнення особою 55 рокiв включно - 13 рокiв;

     вiд 56 рокiв до досягнення особою 59 рокiв включно - 14 рокiв.

     Особи, яким установлено iнвалiднiсть пiсля досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсiю по iнвалiдностi за наявностi страхового стажу, зазначеного в абзацi першому частини першої статтi 26 цього Закону.

(абзац двадцять восьмий частини першої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
(абзац перший частини першої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2005р. N 3057-IV, у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Якщо iнвалiднiсть настала в перiод проходження строкової вiйськової служби або внаслiдок поранення, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у масових акцiях громадського протесту в Українi з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроiнтеграцiю та проти режиму Януковича (Революцiї Гiдностi), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року, то пенсiя по iнвалiдностi призначається особi незалежно вiд наявностi страхового стажу.

(частина друга статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.02.2016р. N 1010-VIII)

     Стаття 33. Розмiр пенсiї по iнвалiдностi

     1. Пенсiя по iнвалiдностi залежно вiд групи iнвалiдностi призначається в таких розмiрах: особам з iнвалiднiстю I групи - 100 вiдсоткiв пенсiї за вiком; особам з iнвалiднiстю II групи - 90 вiдсоткiв пенсiї за вiком; особам з iнвалiднiстю III групи - 50 вiдсоткiв пенсiї за вiком, обчисленої вiдповiдно до статей 27 i 28 цього Закону.

     2. Непрацюючi особи з iнвалiднiстю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсiї по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї за вiком, обчисленої вiдповiдно до статей 27 i 28 цього Закону, за наявностi такого страхового стажу:

     у жiнок - 20 рокiв, а у чоловiкiв - 25 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 46 рокiв включно;

     у жiнок - 21 рiк, а у чоловiкiв - 26 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 48 рокiв включно;

     у жiнок - 22 роки, а у чоловiкiв - 27 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 50 рокiв включно;

     у жiнок - 23 роки, а у чоловiкiв - 28 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 53 рокiв включно;

     у жiнок - 24 роки, а у чоловiкiв - 29 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 56 рокiв включно;

     у жiнок - 25 рокiв, а у чоловiкiв - 30 рокiв, якщо їм вперше встановлено iнвалiднiсть у вiцi до 59 рокiв включно.

     Непрацюючi особи з iнвалiднiстю II групи, яким установлено iнвалiднiсть пiсля досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та особи з iнвалiднiстю III групи за їх вибором мають право на призначення пенсiї по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї за вiком, обчисленої вiдповiдно до статей 27 i 28 цього Закону, за наявностi страхового стажу, зазначеного в абзацi першому частини першої статтi 28 цього Закону.

(абзац восьмий частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
(статтю 33 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 04.11.2004р. N 2153-IV, частина друга статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 34. Перiод, на який призначається пенсiя по iнвалiдностi

     Пенсiя по iнвалiдностi призначається на весь строк встановлення iнвалiдностi. Iнвалiдам, якi досягли пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 цього Закону, пенсiї по iнвалiдностi призначаються довiчно. Повторний огляд цих iнвалiдiв провадиться тiльки за їх заявою.

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 35. Строк виплати пенсiї по iнвалiдностi в разi змiни групи iнвалiдностi або вiдновлення працездатностi

     1. У разi змiни групи iнвалiдностi пенсiя в новому розмiрi виплачується з дня змiни групи iнвалiдностi.

     Якщо особа визнана iнвалiдом нижчої групи, пенсiя виплачується за попередньою групою до кiнця мiсяця, в якому змiнено групу iнвалiдностi.

(абзац восьмий частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     У разi визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсiя виплачується до кiнця мiсяця, по який встановлено iнвалiднiсть.

     2. У разi якщо особа не з'явилася в органи медикосоцiальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсiї по iнвалiдностi зупиняється з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вона мала з'явитися на повторний огляд.

     3. У разi якщо строк повторного огляду медико-соцiальної експертизи особою з iнвалiднiстю пропущено з поважних причин або в разi визнання її знову особою з iнвалiднiстю виплата пенсiї по iнвалiдностi вiдновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не бiльш як за три роки, якщо орган медико-соцiальної експертизи визнає її за цей перiод особою з iнвалiднiстю. При цьому якщо пiд час повторного огляду особи з iнвалiднiстю переведено на iншу групу iнвалiдностi (вищу або нижчу), пенсiя за зазначений перiод виплачується за попередньою групою iнвалiдностi.

(абзац перший частини третьої статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Якщо виплату пенсiї особi з iнвалiднiстю було припинено у зв'язку з вiдновленням здоров'я або якщо вона не отримувала пенсiї внаслiдок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разi наступного визнання її особою з iнвалiднiстю виплата ранiше призначеної пенсiї поновлюється з дня встановлення iнвалiдностi знову за умови, що пiсля припинення виплати пенсiї минуло не бiльше п'яти рокiв.

(абзац другий частини третьої статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     Органи медико-соцiальної експертизи зобов'язанi повiдомляти територiальнi органи Пенсiйного фонду в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного огляду осiб, яким призначена пенсiя по iнвалiдностi, та про нез'явлення цих осiб на зазначений огляд.

Роздiл V
ПЕНСIЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА В СОЛIДАРНIЙ СИСТЕМI

     Стаття 36. Умови призначення пенсiї у зв'язку з втратою годувальника

     1. Пенсiя у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сiм'ї померлого годувальника, якi були на його утриманнi, за наявностi в годувальника на день смертi страхового стажу, який був би необхiдний йому для призначення пенсiї по III групi iнвалiдностi, а в разi смертi особи, яка виконала функцiю донора анатомiчних матерiалiв людини, пенсiонера або осiб, зазначених у частинi другiй статтi 32 цього Закону, а також у разi смертi (загибелi) особи внаслiдок поранення, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у масових акцiях громадського протесту в Українi з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроiнтеграцiю та проти режиму Януковича (Революцiї Гiдностi), - незалежно вiд тривалостi страхового стажу. При цьому дiтям пенсiя у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника.

(абзац перший частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 24.11.2015р. N 804-VIII, вiд 17.05.2018р. N 2427-VIII)

     Батьки i чоловiк (дружина) померлого, якi не були на його утриманнi, мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобiв до iснування.

     Непрацездатнi члени сiм'ї особи, зниклої безвiсти, у порядку, передбаченому Законом України "Про правовий статус осiб, зниклих безвiсти", якi були на її утриманнi, незалежно вiд тривалостi страхового стажу годувальника, мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника у порядку, встановленому цим Законом, якщо iнше не передбачено Законом України "Про правовий статус осiб, зниклих безвiсти".

(частину першу статтi 36 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 12.07.2018р. N 2505-VIII)

     2. Непрацездатними членами сiм'ї вважаються:

     1) чоловiк (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з iнвалiднiстю або досягли пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону;

     2) дiти (у тому числi дiти, якi народилися до спливу 10 мiсяцiв з дня смертi годувальника) померлого годувальника, якi не досягли 18 рокiв або старшi цього вiку, якщо вони стали особами з iнвалiднiстю до досягнення 18 рокiв.

     Дiти, якi навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах системи загальної середньої освiти, а також професiйно-технiчних, вищих навчальних закладах (у тому числi у перiод мiж завершенням навчання в одному iз зазначених навчальних закладiв та вступом до iншого навчального закладу або у перiод мiж завершенням навчання за одним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем та продовженням навчання за iншим за умови, що такий перiод не перевищує чотирьох мiсяцiв), - до закiнчення такими дiтьми навчальних закладiв, але не довше нiж до досягнення ними 23 рокiв, та дiти-сироти - до досягнення ними 23 рокiв незалежно вiд того, навчаються вони чи нi;

(абзац другий пункту 2 частини другої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.06.2009р. N 1543-VI, вiд 14.05.2013р. N 231-VII)

     3) чоловiк (дружина), а в разi їх вiдсутностi - один з батькiв або брат чи сестра, дiдусь чи бабуся померлого годувальника незалежно вiд вiку i працездатностi, якщо вiн (вона) не працюють i зайнятi доглядом за дитиною (дiтьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 рокiв.

     3. До членiв сiм'ї, якi вважаються такими, що були на утриманнi померлого годувальника, вiдносяться особи, зазначенi в частинi другiй цiєї статтi, якщо вони:

     1) були на повному утриманнi померлого годувальника;

     2) одержували вiд померлого годувальника допомогу, що була для них постiйним i основним джерелом засобiв до iснування.

     Члени сiм'ї померлого годувальника, для яких його допомога була постiйним i основним джерелом засобiв до iснування, але якi й самi одержували пенсiю, мають право, за бажанням, перейти на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника.

     4. Усиновленi дiти мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника нарiвнi з рiдними дiтьми.

     5. Пасинок i падчерка мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника нарiвнi з рiдними дiтьми, якщо вони не одержували алiментiв вiд батькiв.

     6. Неповнолiтнi дiти, якi мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника, зберiгають це право i в разi їх усиновлення.

     7. Положення цього Закону, що стосуються сiм'ї померлого, вiдповiдно поширюються i на сiм'ю особи, визнаної безвiсно вiдсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку.

     8. Пенсiї у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання, призначаються вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi".

     Стаття 37. Розмiр пенсiї у зв'язку з втратою годувальника

     1. Пенсiя у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмiрi: на одного непрацездатного члена сiм'ї - 50 вiдсоткiв пенсiї за вiком померлого годувальника; на двох та бiльше непрацездатних членiв сiм'ї - 100 вiдсоткiв пенсiї за вiком померлого годувальника, що розподiляється мiж ними рiвними частками.

     2. Дiтям-сиротам пенсiя у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмiрах, визначених частиною першою цiєї статтi, виходячи з розмiру пенсiї за вiком кожного з батькiв.

     Стаття 38. Перiод, на який призначається пенсiя у зв'язку з втратою годувальника. Змiна розмiру пенсiї

     1. Пенсiя у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь перiод, протягом якого член сiм'ї померлого годувальника вважається непрацездатним згiдно iз частиною другою статтi 36 цього Закону, а членам сiм'ї, якi досягли пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, - довiчно.

     2. Змiна розмiру пенсiї або припинення її виплати членам сiм'ї здiйснюється з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому склалися обставини, що спричинили змiну розмiру або припинення виплати пенсiї.

     Стаття 39. Призначення однiєї пенсiї у зв'язку з втратою годувальника на всiх членiв сiм'ї. Видiлення частки пенсiї

     1. На всiх членiв сiм'ї, якi мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спiльна пенсiя.

     2. На вимогу члена сiм''ї iз загальної суми пенсiї видiляється його частка, яка виплачується окремо.

     Видiлення частки пенсiї провадиться з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому надiйшла заява про видiлення частки пенсiї.

Роздiл VI
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБIТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСIЇ У СОЛIДАРНIЙ СИСТЕМI. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСIЇ

     Стаття 40. Порядок визначення заробiтної плати (доходу) для обчислення пенсiї

     1. Для обчислення пенсiї враховується заробiтна плата (дохiд) за весь перiод страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсiонера та за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами або в разi, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 мiсяцiв, для обчислення пенсiї також враховується заробiтна плата (дохiд) за будь-якi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу пiдряд по 30 червня 2000 року незалежно вiд перерв.

(абзац перший частини першої статтi 40 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 29.03.2016р. N 1043-VIII)

     У разi якщо страховий стаж становить менший перiод, нiж передбачено абзацом першим цiєї частини, враховується заробiтна плата (дохiд) за фактичний страховий стаж.

     За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсiї, з перiоду, за який враховується заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї, виключаються перiоди до 60 календарних мiсяцiв страхового стажу, з урахуванням будь-яких перiодiв незалежно вiд перерв, що включаються до страхового стажу згiдно з абзацом третiм частини першої статтi 24 цього Закону, та будь-якого перiоду страхового стажу пiдряд за умови, що зазначенi перiоди в сумi складають не бiльш як 10 вiдсоткiв тривалостi страхового стажу, врахованого в одинарному розмiрi. Додатково за бажанням особи можуть бути виключенi перiоди строкової вiйськової служби, навчання, догляду за особою з iнвалiднiстю I групи або дитиною з iнвалiднiстю вiком до 16 рокiв, за пенсiонером, який за висновком медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, за перiод з 1 липня 2000 року до 1 сiчня 2005 року, а також перiоди, коли особа пiдлягала загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню вiдповiдно до пунктiв 7, 8, 9 i 14 статтi 11 цього Закону, та перiоди страхового стажу пiд час карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, з мiсяця запровадження карантину у 2020 роцi та шести календарних мiсяцiв пiсля його завершення. У всiх випадках, крiм випадку, передбаченого абзацом другим цiєї частини, перiод, за який враховується заробiтна плата, не може бути меншим, нiж 60 календарних мiсяцiв.

(абзац третiй частини першої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, абзац третiй частини першої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII, вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)

     Для визначення розмiру пенсiї за вiком вiдповiдно до частини другої статтi 27 цього Закону заробiтна плата для обчислення частини пенсiї за перiод страхового стажу до набрання чинностi цим Законом визначається на умовах i в порядку, передбачених законодавством, що дiяло ранiше, а для обчислення частини пенсiї за перiод страхового стажу пiсля набрання чинностi цим Законом - на умовах, передбачених абзацом першим цiєї частини.

     Заробiтна плата (дохiд) за перiод страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсiї на пiдставi документiв про нараховану заробiтну плату (дохiд), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами, а за перiод страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку.

(абзац п'ятий частини першої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     У разi якщо за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнi вiдомостi, необхiднi для призначення пенсiї вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), полiцейським, особам рядового i начальницького складу, заробiтна плата (дохiд) обчислюється на пiдставi довiдки про нарахованi суми грошового забезпечення та сплаченi страховi внески.

(частину першу статтi 40 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї визначається за формулою:

     Зп = Зс · (Ск : К), де:

     Зп - заробiтна плата (дохiд) застрахованої особи для обчислення пенсiї, у гривнях;

     Зс - середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року звернення за призначенням пенсiї. Порядок визначення показникiв зазначеної заробiтної плати затверджується Пенсiйним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах економiчного розвитку, статистики. Тимчасово, з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробiтна плата (дохiд) для призначення пенсiї визначається iз середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески за 2016 та 2017 роки.

(абзац четвертий частини другої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(з 01.01.2012р. абзац четвертий частини другої статтi 40 буде викладено у редакцiї, передбаченiй абзацом сто тридцять восьмим пiдпункту 17 пункту 6 роздiлу II Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 14.05.2013р. N 231-VII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Ск - сума коефiцiєнтiв заробiтної плати (доходу) за кожний мiсяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);

     К - страховий стаж за мiсяцi, якi враховано для визначення коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) застрахованої особи.

(абзац шостий частини другої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 231-VII)

     У разi вiдсутностi на день призначення пенсiї даних про середню заробiтну плату (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, для визначення середньої заробiтної плати (доходу) враховується наявна середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, з наступним перерахунком заробiтної плати (доходу) для обчислення пенсiї пiсля отримання даних про середню заробiтну плату (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї.

(абзац сьомий частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, абзац сьомий частини другої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) застрахованої особи за кожний мiсяць страхового стажу, який враховується при обчисленнi пенсiї, визначається за формулою:

     Кз = Зв : Зс, де:

     Кз - коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) застрахованої особи;

     Зв - сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу);

     Зс - середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу), а в разi одноразової сплати єдиного внеску вiдповiдно до частини п'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" - за мiсяць, в якому укладено договiр про добровiльну участь.

(абзац дванадцятий частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, абзац дванадцятий частини другої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.04.2013р. N 184-VII, вiд 14.05.2013р. N 231-VII)

     Сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу), визначається за формулою:

     Зв = З + Зд, де:

     Зв - сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу);

     З - сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страховi внески згiдно з цим Законом за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу). У разi якщо сума страхових внескiв, сплачена виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), для обчислення пенсiї враховується розмiр мiнiмальної заробiтної плати;

(абзац шiстнадцятий частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Зд - сума заробiтної плати (доходу) або з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати застрахованої особи, розрахована виходячи iз передбаченої частиною третьою статтi 24 цього Закону доплати, за мiсяць, за який визначається коефiцiєнт заробiтної плати (доходу), або з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати, i яка визначається за формулою:

(абзац сiмнадцятий частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
    Зд = Д · 100% , де:
Т

     Д - сума доплати, здiйснена вiдповiдно до частини третьої статтi 24 цього Закону, або додаткових сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати;

(абзац дев'ятнадцятий частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Т - розмiр страхового внеску до солiдарної системи у вiдповiдному мiсяцi.

     У разi подання застрахованою особою для обчислення розмiру пенсiї даних про заробiтну плату (дохiд) за перiод до 1 сiчня 1992 року при визначеннi коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) середня заробiтна плата за рiк (квартал) у вiдповiдному перiодi вважається щомiсячною середньою заробiтною платою (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, вiдповiдного року (кварталу).

(абзац двадцять перший частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 231-VII)

     У разi вiдсутностi на момент призначення пенсiї даних про щомiсячну середню заробiтну плату (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за попереднi мiсяцi для визначення коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) враховується щомiсячна середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за наявний попереднiй мiсяць з наступним перерахунком коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) пiсля отримання даних про щомiсячну середню заробiтну плату (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за мiсяць (мiсяцi), що передує зверненню за призначенням пенсiї.

(абзац двадцять другий частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.05.2013р. N 231-VII)

     При обчисленнi коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) за перiоди сплати страхових внескiв за застрахованих осiб, зазначених у пунктах 7, 8, 9 i 14 статтi 11 цього Закону, та за перiоди, якi включаються до страхового стажу згiдно з абзацом третiм частини першої статтi 24 цього Закону, враховується мiнiмальний розмiр заробiтної плати.

(частину другу статтi 40 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, абзац двадцять третiй частини другої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     3. При обчисленнi заробiтної плати (доходу), з якої фактично сплачено страховi внески згiдно з цим Законом за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) для застрахованих осiб, якi здiйснювали пiдприємницьку дiяльнiсть i обрали особливий спосiб оподаткування своїх доходiв (фiксований податок, єдиний податок, фiксований сiльськогосподарський податок), та членiв їхнiх сiмей, що беруть участь у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi, отриманий ними дохiд за вiдповiдний мiсяць визначається за формулою:

(абзац перший частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
    З = П · Ч , де:
Т

     З - сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страховi внески згiдно з цим Законом за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу);

     П - сума фактично сплаченого вiдповiдного податку у розрахунку на вiдповiдний мiсяць, у гривнях;

(абзац четвертий частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Ч - вiдсоток вiдрахувань до Пенсiйного фонду вiд суми фактично сплаченого вiдповiдного податку, чинний в межах вiдповiдного перiоду;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Т - розмiр страхового внеску до солiдарної системи у вiдповiдному мiсяцi.

     Пiд час визначення доходу фiзичної особи - пiдприємця для визначення коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) враховується розмiр податку, що сплачує така фiзична особа, без збiльшення розмiру податку, передбаченого законодавством, за членiв його сiм'ї, якi беруть участь у здiйсненнi цiєю фiзичною особою пiдприємницької дiяльностi, та за осiб, якi перебувають з нею у трудових вiдносинах.

(абзац сьомий частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Пiд час визначення доходу члена сiм'ї фiзичної особи - пiдприємця для обчислення коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) враховується сума податку, внесена за одного члена сiм'ї, на яку вiдповiдно до законодавства збiльшується вiдповiдний податок зазначеної фiзичної особи - пiдприємця.

(абзац восьмий частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     4. При обчисленнi заробiтної плати (доходу), з якої фактично сплачено страховi внески за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) для застрахованих осiб, якi сплачують страховi внески у фiксованому розмiрi, у тому числi членiв їхнiх сiмей, якi беруть участь у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi, а також для осiб, зазначених в абзацi першому частини дев'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", отриманий ними дохiд за вiдповiдний мiсяць визначається за формулою:

    З = Ф · 100% , де:
Т

     З - сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (страховi внески) за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу);

     Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (страхового внеску) у фiксованому розмiрi за вiдповiдний мiсяць;

     Т - розмiр єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (страхового внеску до солiдарної системи), встановлений для вiдповiдної категорiї осiб у вiдповiдному мiсяцi, а в разi одноразової сплати єдиного внеску вiдповiдно до частини п'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" - у мiсяцi, в якому укладено договiр про добровiльну участь.

(частина четверта статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)

     Стаття 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробiтну плату (дохiд) застрахованої особи для обчислення пенсiї

     До заробiтної плати (доходу) для обчислення пенсiї враховуються:

     1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою пiсля набрання чинностi цим Законом, з яких згiдно з цим Законом були фактично нарахованi (обчисленi) та сплаченi страховi внески в межах встановленої законодавством максимальної величини заробiтної плати (доходу), з якої сплачуються страховi внески, а пiсля набрання чинностi Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" - максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, визначеної вiдповiдно до закону;

(пункт 1 статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     2) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до набрання чинностi цим Законом, у межах сум, на якi вiдповiдно до законодавства, що дiяло ранiше, нараховувалися внески на державне соцiальне страхування або збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування, а за перiоди до запровадження обмеження максимального розмiру заробiтної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначенi внески (збiр), - у межах сум, якi вiдповiдно до законодавства, що дiяло ранiше, включалися до заробiтної плати, з якої обчислювалася пенсiя вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення", i не перевищують 5, 6 розмiру середньої заробiтної плати в Українi на день отримання зазначених сум;

     Для осiб, якi у перiод до запровадження обмеження максимального розмiру заробiтної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соцiальне страхування або збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування, отримували заробiтну плату (дохiд) за результатами роботи, термiн виконання якої перевищував календарний мiсяць, до заробiтної плати (доходу) для обчислення пенсiї враховуються суми виплат (доходу), якi вiдповiдно до законодавства, що дiяло ранiше, включалися до заробiтної плати, з якої обчислювалася пенсiя вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення", i не перевищують 5,6 розмiру середньої заробiтної плати в Українi, у розрахунку на кожний мiсяць виконання роботи. Перелiк таких осiб, а також порядок визначення для них заробiтної плати (доходу) для обчислення пенсiї встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 2 статтi 41 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2343-IV)

     3) суми заробiтної плати (доходу), визначенi виходячи iз здiйсненої застрахованою особою доплати, передбаченої частиною третьою статтi 24 цього Закону.

     Стаття 42. Iндексацiя та перерахунок пенсiй

(назва статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2004р. N 2291-IV, вiд 14.05.2013р. N 231-VII, у редакцiї Закону України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     1. Частину першу статтi 42 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Для забезпечення iндексацiї пенсiї щороку проводиться перерахунок ранiше призначених пенсiй шляхом збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, та який враховується для обчислення пенсiї.

     Показник середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, який застосовується для обчислення пенсiї, щороку збiльшується на коефiцiєнт, що вiдповiдає 50 вiдсоткам показника зростання споживчих цiн за попереднiй рiк та 50 вiдсоткам показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року, в якому проводиться збiльшення, порiвняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднiм щодо року, в якому проводиться збiльшення.

     У разi вiдсутностi дефiциту коштiв Пенсiйного фонду для фiнансування виплати пенсiй у солiдарнiй системi розмiр щорiчного збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, який застосовується для обчислення пенсiї, передбачений абзацом другим цiєї частини, може бути збiльшений, але не повинен перевищувати 100 вiдсоткiв показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року, в якому проводиться збiльшення, порiвняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднiм щодо року, в якому проводиться збiльшення.

     Розмiр, дата та порядок такого збiльшення визначаються у межах бюджету Пенсiйного фонду за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України з урахуванням мiнiмального розмiру збiльшення, визначеного абзацом другим цiєї частини.

(абзац перший частини другої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.05.2013р. N 231-VII, вiд 27.03.2014р. N 1166-VII, у редакцiї Законiв вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3. Тимчасово, у перiод з 1 квiтня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, пiдвищується розмiр пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону. Перерахунок пенсiї проводиться з дня встановлення нового розмiру прожиткового мiнiмуму.

     З 1 сiчня 2016 року у разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, а також у разi збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, пiдвищується розмiр пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону (крiм пенсiонерiв, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування). Перерахунок пенсiї проводиться з дня встановлення нового розмiру прожиткового мiнiмуму / мiнiмальної заробiтної плати. Пенсiонерам, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування), пiсля звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi пенсiя перераховується з урахуванням прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть / мiнiмальної заробiтної плати, визначених законом на дату звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi.

(абзац другий частини третьої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
(статтю 42 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2291-IV, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою, частина третя статтi 42 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 02.03.2015р. N 213-VIII)

     4. У разi якщо застрахована особа пiсля призначення пенсiї продовжувала працювати, перерахунок пенсiї проводиться з урахуванням не менш як 24 мiсяцiв страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї незалежно вiд перерв у роботi. Перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати (доходу), з якої обчислена пенсiя.

     За бажанням пенсiонера перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати за перiоди страхового стажу, зазначенi в частинi першiй статтi 40 цього Закону, iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), який враховувався пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

     У разi якщо застрахована особа пiсля призначення (перерахунку) пенсiї має менш як 24 мiсяцi страхового стажу, перерахунок пенсiї проводиться не ранiше нiж через два роки пiсля призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу пiсля її призначення (попереднього перерахунку) та заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

     Якщо пенсiонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсiї вiдповiдно до частини першої статтi 28 цього Закону, за його заявою проводиться вiдповiдний перерахунок пенсiї незалежно вiд того, скiльки часу минуло пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї, з урахуванням заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

     Органи Пенсiйного фонду щороку з 1 квiтня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсiї тим особам, якi на 1 березня року, в якому здiйснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третiм цiєї частини, на найбiльш вигiдних умовах. Порядок такого перерахунку пенсiї встановлюється правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

(частину четверту статтi 42 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим)

     Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсiї вiдповiдно до цiєї статтi, здiйснюється не ранiше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

     Дiя цiєї частини не поширюється на пенсiонерiв, яким призначено пенсiю за вислугу рокiв на умовах, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення", та якi не досягли вiку, встановленого статтею 26 цього Закону.

(частина четверта статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, частина четверта статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 43. Перерахунок пенсiй, призначених до набрання чинностi цим Законом

     1. Перерахунок пенсiй за вiком, по iнвалiдностi, в разi втрати годувальника, за вислугу рокiв, призначених до набрання чинностi цим Законом, здiйснюється за нормами цього Закону на пiдставi документiв про вiк, страховий стаж, заробiтну плату (дохiд) та iнших документiв, що знаходяться на час перерахунку в пенсiйнiй справi та вiдповiдають вимогам законодавства, що дiяло ранiше, а також додаткових документiв, одержаних органами Пенсiйного фонду.

     2. Для перерахунку пенсiй, призначених до набрання чинностi цим Законом, враховується заробiтна плата (дохiд), з якої було ранiше обчислено пенсiю, за документами, наявними в пенсiйнiй справi, або за вибором пенсiонера - заробiтна плата (дохiд) за перiод, передбачений абзацом першим частини першої статтi 40 цього Закону. При цьому заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї визначається вiдповiдно до частини другої статтi 40 цього Закону iз застосуванням середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за 2002 рiк.

     3. Ранiше призначенi пенсiї по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва або професiйного захворювання та пенсiї у разi втрати годувальника iз зазначених причин перераховуються за нормами цього Закону з урахуванням положень частини третьої статтi 30 та частини восьмої статтi 36 цього Закону, за умови наявностi страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї, на пiдставi документiв про вiк, страховий стаж, заробiтну плату (дохiд) та iнших документiв, наявних на час перерахунку в пенсiйнiй справi, якi вiдповiдають вимогам законодавства, що дiяло ранiше, а також додаткових документiв, одержаних органами Пенсiйного фонду.

     Для перерахунку пенсiй по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва або професiйного захворювання та пенсiй у разi втрати годувальника iз зазначених причин враховується заробiтна плата (дохiд), з якої було ранiше обчислено пенсiю, за документами, наявними в пенсiйнiй справi, або за вибором пенсiонера - заробiтна плата (дохiд) за перiод, передбачений абзацом першим частини першої статтi 40 цього Закону. При цьому заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї визначається iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), визначеного з урахуванням положень частини другої статтi 42 та пункту 43 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" цього Закону.

(статтю 43 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсiї

     1. Призначення (перерахунок) пенсiї здiйснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи) у випадках, передбачених цим Законом.

     Звернення за призначенням (перерахунком) пенсiї здiйснюється шляхом подання заяви та iнших документiв, необхiдних для призначення (перерахунку) пенсiї, до територiального органу Пенсiйного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недiєздатної особи, особи, дiєздатнiсть якої обмежена, малолiтньої або неповнолiтньої особи.

     Порядок подання та оформлення документiв для призначення (перерахунку) пенсiї визначається правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

(частина перша статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.08.2006р. N 67-V, вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     2. Призначення пенсiї за вiком здiйснюється автоматично (без звернення особи) у разi набуття застрахованою особою права на призначення пенсiї за вiком при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, на пiдставi вiдомостей, наявних у системi персонiфiкованого облiку, якщо до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, особа не повiдомила про бажання одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку.

     У разi вiдсутностi в системi персонiфiкованого облiку даних про страховий стаж, необхiдний для призначення пенсiї за вiком (у тому числi за перiоди до впровадження системи персонiфiкованого облiку), територiальний орган Пенсiйного фонду iнформує застраховану особу, у тому числi через її особистий електронний кабiнет на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду, про вiдсутнiсть таких вiдомостей та необхiднiсть їх подання (за наявностi). Документи про страховий стаж можуть бути поданi до територiального органу Пенсiйного фонду або через особистий електронний кабiнет на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду.

(частина друга статтi 44 у редакцiї Закону України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     3. Органи Пенсiйного фонду мають право вимагати вiдповiднi документи вiд пiдприємств, органiзацiй i окремих осiб, виданi ними для оформлення пенсiї, а також в необхiдних випадках перевiряти обґрунтованiсть їх видачi та достовiрнiсть поданих вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, умови їх працi та iнших вiдомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсiю. На такi перевiрки не поширюється дiя положень законодавства про здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

(статтю 44 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, частина третя статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     4. Особам, яким призначено пенсiю, органи Пенсiйного фонду видають пенсiйнi посвiдчення.

     Видача пенсiйного посвiдчення для пенсiонерiв здiйснюється безоплатно.

     Порядок видачi, зразок та форма пенсiйного посвiдчення затверджуються правлiнням Пенсiйного фонду.

(статтю 44 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсiї

     1. Пенсiя призначається з дня звернення за пенсiєю, крiм таких випадкiв:

(абзац перший частини першої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX)

     1) пенсiя за вiком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсiйного вiку, якщо звернення за пенсiєю вiдбулося не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня досягнення особою пенсiйного вiку.

     Пенсiя за вiком, що призначається автоматично (без звернення особи), - з дня, що настає за днем досягнення пенсiйного вiку, крiм випадкiв вiдсутностi в системi персонiфiкованого облiку вiдомостей про страховий стаж застрахованої особи, необхiдний для призначення пенсiї за вiком при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону. У разi якщо документи про страховий стаж не поданi протягом трьох мiсяцiв з дня досягнення застрахованою особою пенсiйного вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, вважається, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку.

(пункт 1 частини першої статтi 45 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     При вiдстрочцi часу призначення пенсiї за вiком пенсiя з урахуванням положень статтi 29 цього Закону призначається за заявою пенсiонера з дня, що настає за останнiм днем мiсяця, в якому набуто повний мiсяць страхового стажу (у тому числi сумарно) для вiдстрочки часу виходу на пенсiю, якщо звернення за пенсiєю вiдбулося не пiзнiше трьох мiсяцiв з такого дня;

(абзац третiй пункту 1 частини першої статтi 45 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2) пенсiя по iнвалiдностi призначається з дня встановлення iнвалiдностi, якщо звернення за пенсiєю вiдбулося не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня встановлення iнвалiдностi;

     У такому самому порядку призначається пенсiя по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї за вiком, якщо вимоги частини другої статтi 33 цього Закону виконанi на день встановлення iнвалiдностi, i з дня виникнення такого права - якщо вимоги частини другої статтi 33 цього Закону виконанi в перiод пiсля встановлення iнвалiдностi до дня звернення за призначенням пенсiї по iнвалiдностi.

(пункт 2 частини першої статтi 45 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 12.12.2006р. N 436-V)

     У разi коли вимоги частини другої статтi 33 цього Закону виконанi пiсля призначення пенсiї по iнвалiдностi, пенсiя по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї за вiком призначається з дня настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсiї по iнвалiдностi в розмiрi пенсiї за вiком вiдбулося не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня настання такого права.

(пункт 2 частини першої статтi 45 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 12.12.2006р. N 436-V)

     3) пенсiя у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смертi годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсiї надiйшло протягом 12 мiсяцiв з дня смертi годувальника.

     2. Пенсiя призначається довiчно або на перiод, протягом якого пенсiонер має право на виплату пенсiї вiдповiдно до цього Закону.

     3. Переведення з одного виду пенсiї на iнший здiйснюється з дня подання заяви на пiдставi документiв про страховий стаж, заробiтну плату (дохiд) та iнших документiв, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсiї на iнший в пенсiйнiй справi, а також додаткових документiв, одержаних органами Пенсiйного фонду.

     При переведеннi з одного виду пенсiї на iнший за бажанням особи може враховуватися заробiтна плата (дохiд) за перiоди страхового стажу, зазначенi в частинi першiй статтi 40 цього Закону, iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), який враховувався пiд час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсiї.

     Якщо особа пiсля призначення пенсiї по iнвалiдностi продовжувала працювати та набула не менш як 24 мiсяцi страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї незалежно вiд перерв у роботi, при переведеннi вперше з пенсiї по iнвалiдностi на пенсiю за вiком застосовується середня заробiтна плата (дохiд), визначена частиною другою статтi 40 цього Закону для призначення пенсiї.

(частина третя статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Перерахунок призначеної пенсiї, крiм випадкiв, передбачених частиною першою статтi 35, частиною другою статтi 38, частиною третьою статтi 42 i частиною п'ятою статтi 48 цього Закону, провадиться в такi строки:

(абзац перший частини четвертої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2291-IV)

     у разi виникнення права на пiдвищення пенсiї - з першого числа мiсяця, в якому пенсiонер звернувся за перерахунком пенсiї, якщо вiдповiдну заяву з усiма необхiдними документами подано ним до 15 числа включно, i з першого числа наступного мiсяця, якщо заяву з усiма необхiдними документами подано ним пiсля 15 числа;

     у разi настання обставин, якi тягнуть за собою зменшення пенсiї, - з першого числа мiсяця, в якому настали цi обставини, якщо вони мали мiсце до 15 числа включно, i з першого числа наступного мiсяця, якщо вони мали мiсце пiсля 15 числа.

     5. Документи про призначення (перерахунок) пенсiї розглядає територiальний орган Пенсiйного фонду та не пiзнiше 10 днiв з дня їх надходження приймає рiшення про призначення (перерахунок) або про вiдмову в призначеннi (перерахунку) пенсiї.

     Цей строк може бути продовжено за рiшенням керiвника територiального органу Пенсiйного фонду України на строк проведення додаткової перевiрки достовiрностi вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, умов їх працi та iнших вiдомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсiю, але не бiльше нiж на 15 днiв.

(частину п'яту статтi 45 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 324-IX)

     Стаття 46. Виплата пенсiї за минулий час

     1. Нарахованi суми пенсiї, на виплату яких пенсiонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не бiльше нiж за три роки до дня звернення за отриманням пенсiї. У цьому разi частина суми нестриманої пенсiї, але не бiльш як за 12 мiсяцiв, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомiсяця рiвними частинами, що не перевищують мiсячного розмiру пенсiї.

     2. Нарахованi суми пенсiї, не отриманi з вини органу, що призначає i виплачує пенсiю, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсацiї втрати частини доходiв.

     Компенсацiя втрати частини пенсiї у зв'язку з порушенням строкiв її виплати пенсiонерам здiйснюється згiдно iз законом.

     Стаття 47. Виплата пенсiї

     1. Пенсiя виплачується щомiсяця, у строк не пiзнiше 25 числа мiсяця, за який виплачується пенсiя, виключно в грошовiй формi за зазначеним у заявi мiсцем фактичного проживання пенсiонера в межах України органiзацiями, що здiйснюють виплату i доставку пенсiй, або через установи банкiв у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини першої статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 03.08.2006р. N 67-V, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     У разi якщо особа, якiй пенсiя за вiком призначається автоматично (без звернення особи), протягом трьох мiсяцiв не повiдомила територiальний орган Пенсiйного фонду, у тому числi через особистий електронний кабiнет на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду, про обраний нею спосiб виплати пенсiї вважається, що особа виявила бажання одержувати пенсiю з бiльш пiзнього вiку.

(частину першу статтi 47 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 05.02.2021р. N 1217-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим)

     Тимчасово, по 30 вересня 2017 року:

(абзац третiй частини першої статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     особам (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", призначенi пенсiї / щомiсячне довiчне грошове утримання не виплачуються;

(абзац четвертий частини першої статтi 47 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     у перiод роботи на iнших посадах/роботах пенсiя (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), розмiр якої перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

(абзац п'ятий частини першої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII)

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     З 1 жовтня 2017 року пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу) або пенсiйних виплат з накопичувальної системи пенсiйного страхування чи пенсiйних виплат iз системи недержавного пенсiйного забезпечення, крiм випадкiв, передбачених законом.

(абзац другий частини першої статтi 47 замiнено абзацами другим - сьомим згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 213-VIII, абзац шостий частини першої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     2. Пенсiя може виплачуватися за довiренiстю, порядок оформлення i строк дiї якої визначаються законом. Виплата пенсiї за довiренiстю здiйснюється протягом усього перiоду дiї довiреностi за умови поновлення пенсiонером заяви про виплату пенсiї за довiренiстю через кожний рiк дiї такої довiреностi.

     3. Пiд час перебування пенсiонера в мiсцях позбавлення волi виплата призначеної йому пенсiї здiйснюється на загальних пiдставах у порядку, встановленому законодавством.

     4. У разi працевлаштування особи, якiй призначено пенсiю вiдповiдно до частини другої статтi 33 цього Закону (крiм випадкiв, коли особа досягла пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону), у перiод роботи пенсiя по iнвалiдностi виплачується у розмiрi, передбаченому частиною першою статтi 33 цього Закону.

(статтю 47 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 12.12.2006р. N 436-V)

     Стаття 48. Виплата пенсiї особам, якi перебувають на повному державному утриманнi

     1. Пiд час перебування пенсiонера на повному державному утриманнi у вiдповiднiй установi (закладi) йому виплачується 25 вiдсоткiв призначеної пенсiї. У випадках, якщо розмiр його пенсiї перевищує вартiсть утримання, виплачується рiзниця мiж пенсiєю i вартiстю утримання, але не менше 25 вiдсоткiв призначеної пенсiї.

     2. Якщо у пенсiонера, який перебуває у вiдповiднiй установi (закладi) на повному державному утриманнi, є непрацездатнi члени сiм'ї, зазначенi в частинi другiй статтi 36 цього Закону, якi перебувають на його утриманнi, пенсiя виплачується в такому порядку: 25 вiдсоткiв пенсiї - самому пенсiонеровi, а iнша частина пенсiї, але не бiльш як 50 вiдсоткiв призначеного розмiру пенсiї зазначеним членам сiм'ї.

     3. Частина пенсiї, що залишилася пiсля виплати суми пенсiї пенсiонеру та членам його сiм'ї вiдповiдно до частин першої i другої цiєї статтi, перераховується до установи (закладу), де пенсiонер перебуває на повному державному утриманнi, за його особистою заявою. Зазначенi кошти зараховуються на банкiвськi рахунки цих установ понад бюджетнi асигнування i спрямовуються виключно на полiпшення умов проживання в них пенсiонерiв у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Дiтям-сиротам за перiод перебування на повному державному утриманнi пенсiя у зв'язку з втратою годувальника виплачується в повному розмiрi та перераховується на їхнi особистi рахунки у банку.

     Iншим дiтям, якi перебувають на повному державному утриманнi, виплачується 50 вiдсоткiв призначеної пенсiї у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхнi особистi рахунки у банку. При цьому частина пенсiї, що залишилася пiсля виплати суми пенсiї у зв'язку з втратою годувальника, перераховується на банкiвський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманнi, i спрямовується виключно на полiпшення умов проживання дiтей у цих установах.

     5. Виплата пенсiї з урахуванням положень цiєї статтi здiйснюється з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому пенсiонер зарахований на повне державне утримання.

     Стаття 481. Виплата пенсiй особам, засудженим до обмеження волi або позбавлення волi на певний строк

     1. Виплата особам, засудженим до обмеження волi або позбавлення волi на певний строк, призначених пенсiй здiйснюється територiальними органами Пенсiйного фонду України на рахунок установи за мiсцем вiдбування покарання.

     2. Iз пенсiй засуджених до обмеження волi або позбавлення волi на певний строк вiдшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. При цьому не менш як 50 вiдсоткiв пенсiї зараховуються установою за мiсцем вiдбування покарання на особовий рахунок засудженого.

(Закон доповнено статтею 481 згiдно iз Законом України вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII)

     Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсiї

     1. Виплата пенсiї за рiшенням територiальних органiв Пенсiйного фонду або за рiшенням суду припиняється:

     1) якщо пенсiя призначена на пiдставi документiв, що мiстять недостовiрнi вiдомостi;

     2) на весь час проживання пенсiонера за кордоном, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України;

     3) у разi смертi пенсiонера;

     4) у разi неотримання призначеної пенсiї протягом 6 мiсяцiв пiдряд;

     5) в iнших випадках, передбачених законом.

     2. Поновлення виплати пенсiї здiйснюється за рiшенням територiального органу Пенсiйного фонду протягом 10 днiв пiсля з'ясування обставин та наявностi умов для вiдновлення її виплати. Виплата пенсiї поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статтi 35 та статтею 46 цього Закону.

     3. У разi виявлення недостовiрних даних у документах та вiдомостях, на пiдставi яких було встановлено та/або здiйснюється виплата пенсiї, рiшенням територiального органу Пенсiйного фонду України розмiр та пiдстави для виплати пенсiї переглядаються вiдповiдно до цього Закону без урахування таких даних.

(статтю 49 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 324-IX)

     Стаття 50. Утримання надмiру виплачених сум пенсiй. Вiдрахування з пенсiй

     1. Суми пенсiй, виплаченi надмiру внаслiдок зловживань з боку пенсiонера або подання страхувальником недостовiрних даних, можуть бути повернутi пенсiонером добровiльно або стягуються на пiдставi рiшень територiальних органiв Пенсiйного фонду чи в судовому порядку.

     2. Вiдрахування з пенсiї провадяться в установленому законом порядку на пiдставi судових рiшень, ухвал, постанов i вирокiв (щодо майнових стягнень), виконавчих написiв нотарiусiв та iнших рiшень i постанов, виконання яких вiдповiдно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рiшень.

     Розмiр вiдрахування з пенсiї обчислюється з суми, що належить пенсiонеровi до виплати.

     З пенсiї може бути вiдраховано не бiльш як 50 вiдсоткiв її розмiру: на утримання членiв сiм'ї (алiменти), на вiдшкодування збиткiв вiд розкрадання майна пiдприємств i органiзацiй, на вiдшкодування пенсiонером шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зi смертю потерпiлого, на повернення переплачених сум заробiтної плати в передбачених законом випадках.

     З усiх iнших видiв стягнень може бути вiдраховано не бiльш як 20 вiдсоткiв пенсiї.

     Стаття 51. Виплата пенсiї у разi виїзду за кордон

     У разi виїзду пенсiонера на постiйне мiсце проживання за кордон пенсiя, призначена в Українi, за заявою пенсiонера може бути виплачена йому за шiсть мiсяцiв наперед перед вiд'їздом, рахуючи з мiсяця, що настає за мiсяцем зняття з облiку за мiсцем постiйного проживання. Пiд час перебування за кордоном пенсiя виплачується в тому разi, якщо це передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.

(стаття 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.08.2006р. N 67-V)

     Стаття 52. Виплата недоотриманої пенсiї у зв'язку зi смертю пенсiонера

     1. Сума пенсiї, що належала пенсiонеровi i залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується - по мiсяць смертi включно членам його сiм'ї, якi проживали разом з пенсiонером на день його смертi, у тому числi непрацездатним членам сiм'ї, зазначеним у частинi другiй статтi 36 цього Закону, якi знаходилися на його утриманнi, незалежно вiд того, проживали вони разом з померлим пенсiонером чи не проживали.

     2. Члени сiм'ї, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, повиннi звернутися за виплатою суми пенсiї померлого пенсiонера протягом шести мiсяцiв з дня вiдкриття спадщини.

     У разi звернення кiлькох членiв сiм'ї, якi мають право на отримання суми пенсiї, зазначеної у частинi першiй цiєї статтi, належна їм вiдповiдно до цiєї статтi сума пенсiї дiлиться мiж ними порiвну.

     3. У разi вiдсутностi членiв сiм'ї, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, або у разi незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цiєї статтi строк сума пенсiї, що належала пенсiонеровi i залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, входить до складу спадщини.

(стаття 52 у редакцiї Закону України вiд 22.03.2007р. N 827-V)

     Стаття 53. Розмiр допомоги на поховання пенсiонера

     У разi смертi пенсiонера особам, якi здiйснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсiнера в розмiрi двомiсячної пенсiї, яку отримував пенсiонер на момент смертi.

Роздiл VII
ПЕНСIЙНI ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТIВ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСIЙНОГО СТРАХУВАННЯ

(назва у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 54. Види пенсiйних виплат за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування

(назва у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     1. Застрахована особа, яка вiдповiдно до закону є учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування, має право на отримання довiчної пенсiї або одноразової виплати за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на її накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, за умови досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, а в разi вiдстрочення часу призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до цього Закону у перiод пiсля досягнення такого вiку - з дня закiнчення строку вiдстрочення дати призначення пенсiї за вiком у солiдарнiй системi.

     Довiчна пенсiя за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування враховується пiд час визначення мiнiмальної пенсiї за вiком вiдповiдно до статтi 28 цього Закону.

(частина перша статтi 54 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Страхування i виплата довiчної пенсiї здiйснюється згiдно iз Законом України "Про страхування" страховою органiзацiєю, обраною застрахованою особою.

     Розмiр довiчної пенсiї розраховується страховою органiзацiєю актуарно, виходячи з суми оплати договору страхування довiчної пенсiї, з урахуванням майбутнього iнвестицiйного доходу, забезпечуваного страховою органiзацiєю, видаткiв, пов'язаних з подальшим iнвестуванням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловiкiв i жiнок величини тривалостi життя.

(абзац другий частини другої статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Виплата довiчної пенсiї здiйснюється у строки i в порядку, що визначенi договором страхування довiчної пенсiї.

     3. Страховi органiзацiї, що здiйснюють страхування i виплату довiчної пенсiї, передбаченої цим Законом, забезпечують свою платоспроможнiсть вiдповiдно до законодавства про страхову дiяльнiсть.

(частина третя статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Одноразова виплата учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону:

     територiальним органом Пенсiйного фонду - за рахунок коштiв, що облiковуються на накопичувальному пенсiйному рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     адмiнiстратором вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення - за рахунок коштiв, що облiковуються на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування.

(частина четверта статтi 54 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. Частину п'яту статтi 54 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     6. Частину шосту статтi 54 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Стаття 55. Порядок укладення та оплати договору страхування довiчної пенсiї

     1. Договiр страхування довiчної пенсiї укладається мiж учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування та страховою органiзацiєю вiдповiдно до законодавства про страхову дiяльнiсть з урахуванням вимог, передбачених цим Законом, пiсля досягнення учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

     Для укладення договору страхування довiчної пенсiї учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування подає страховiй органiзацiї протягом мiсяця до досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, заяву за формою, встановленою страховою органiзацiєю, та довiдку Пенсiйного фонду про суму коштiв, облiкованих на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi, або вiдповiдно довiдку адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду про суму коштiв на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

     У разi вiдстрочення дати призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до цього Закону учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право укласти договiр страхування довiчної пенсiї з бiльш пiзнього строку, визначеного ним вiдповiдно до статтi 29 цього Закону, але не пiзнiш як iз 70 рокiв.

(частина перша статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування iнформує територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення про обрану страхову органiзацiю та подає письмову заяву про перерахування зазначенiй органiзацiї коштiв з накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються вiдповiдно на накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi чи на iндивiдуальному пенсiйному рахунку в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення для оплати договору страхування довiчної пенсiї.

     Територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення зобов'язаний не пiзнiш як через три робочих днi пiсля надходження такої заяви надати розпорядження зберiгачу щодо перерахування обранiй страховiй органiзацiї коштiв учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування в сумi, що облiковується на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення. Зберiгач зобов'язаний не пiзнiш як через три робочих днi пiсля отримання розпорядження перерахувати зазначенi кошти для оплати учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування договору страхування довiчної пенсiї. У разi порушення зазначеного строку зберiгач за власний рахунок сплачує учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України в розрахунку на один день вiд суми, що пiдлягає перерахуванню за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi неподання учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування такої заяви протягом трьох мiсяцiв з дня досягнення ним пенсiйного вiку, визначеного статтею 26 цього Закону, територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення зобов'язаний з'ясувати причини неподання учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування заяви та запропонувати йому укласти договiр страхування довiчної пенсiї.

     У разi вiдмови учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування вiд укладення такого договору, крiм випадкiв такої вiдмови у разi вiдстрочення дати призначення пенсiї за вiком вiдповiдно до цього Закону, територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду самостiйно укладає договiр страхування довiчної пенсiї з установленим перiодом на умовах, що є найбiльш вигiдними для учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, iз страховою органiзацiєю, обраною вiдповiдно до цього Закону в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, та погодженому з Антимонопольним комiтетом України.

     Територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення перераховує страховiй органiзацiї кошти в сумi, що облiковується на його накопичувальному пенсiйному рахунку або вiдповiдно на iндивiдуальному пенсiйному рахунку. Розмiри страхових тарифiв за договорами страхування довiчної пенсiї не повиннi перевищувати їх середнiх показникiв, якi визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

     Страховi органiзацiї, з якими Пенсiйний фонд або вiдповiдний недержавний пенсiйний фонд - суб'єкт другого рiвня системи пенсiйного забезпечення укладає договiр страхування довiчної пенсiї, визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, та Антимонопольним комiтетом України.

(частина друга статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Виконавчi органи Пенсiйного фонду мають право перевiряти правильнiсть укладення договору страхування довiчної пенсiї та його вiдповiднiсть вимогам цього Закону та iншим нормативноправовим актам.

     Територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення має право вiдмовити учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування в наданнi розпорядження зберiгачу щодо перерахування коштiв страховiй органiзацiї у випадках:

(абзац другий частини третьої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     якщо договiр страхування довiчної пенсiї укладено з особою, яка не має права на одержання довiчної пенсiї;

     якщо договiр страхування довiчної пенсiї укладено iз страховою органiзацiєю, яка не вiдповiдає вимогам, установленим цим Законом для страхових органiзацiй, якi можуть здiйснювати страхування i виплату довiчних пенсiй, передбачених цим Законом;

     якщо договiр страхування довiчної пенсiї укладено з порушенням або суперечить вимогам цього Закону та iншим нормативно-правовим актам;

     якщо територiальним органом Пенсiйного фонду, адмiнiстратором недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення або учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування вже укладено договiр страхування довiчної пенсiї;

(абзац шостий частини третьої статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     якщо сума пенсiйних коштiв, що належить учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування, є меншою, нiж мiнiмальна сума коштiв, необхiдна для оплати договору страхування довiчної пенсiї, а також якщо такий учасник не виявив бажання додатково за свiй рахунок перерахувати на накопичувальний пенсiйний рахунок у Накопичувальному фондi кошти в сумi, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довiчної пенсiї вiдповiдно до частини першої статтi 56 цього Закону.

(абзац сьомий частини третьої статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     В iнших випадках вiдмова в наданнi розпорядження зберiгачу щодо перерахування коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї не допускається.

(абзац восьмий частини третьої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Про вiдмову в перерахуваннi коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення письмово повiдомляє учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування та вiдповiдну страхову органiзацiю. Вiдмова повинна бути обґрунтованою.

(абзац дев'ятий частини третьої статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Вiдмова територiального органу Пенсiйного фонду або адмiнiстратора вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення в наданнi розпорядження зберiгачу щодо перерахування обранiй страховiй органiзацiї коштiв, належних учасниковi накопичувальної системи пенсiйного страхування, може бути оскаржена таким учасником або вiдповiдною страховою органiзацiєю до виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або в судовому порядку.

(абзац десятий частини третьої статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     У разi безпiдставної вiдмови в наданнi розпорядження зберiгачу щодо перерахування коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї територiальний орган Пенсiйного фонду несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(абзац одинадцятий частини третьої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Вiдомостi про укладення договору страхування довiчної пенсiї, про перерахування коштiв для оплати цього договору вносяться до системи персонiфiкованого облiку.

     4. Порядок змiни страхових органiзацiй, з якими укладаються договори страхування довiчної пенсiї, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина четверта статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. У разi якщо договiр страхування довiчної пенсiї не укладено внаслiдок смертi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування чи визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим, територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення вживає заходiв до виплати спадкоємцям належних учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування коштiв вiдповiдно до вимог цього Закону.

     У разi якщо територiальним органом Пенсiйного фонду або адмiнiстратором недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення з незалежних вiд нього обставин не з'ясовано причини неподання учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування заяви про укладення договору страхування довiчної пенсiї, кошти, що належать такому учаснику, використовуються для iнвестування з метою отримання доходу на користь такого учасника та облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

(частина п'ята статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку оприлюднює щомiсяця на власному веб-сайтi iнформацiю про розмiри страхових тарифiв за договорами страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та розрахунковi розмiри довiчних пенсiй залежно вiд пенсiйного вiку за такими договорами, ставки iнвестицiйного доходу, що застосовуються для розрахунку довiчних пенсiй, поточний фiнансовий стан страхових органiзацiй.

     Страхова органiзацiя, яка здiйснює страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, оприлюднює розмiри страхових тарифiв за договорами страхування довiчних пенсiй за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, розрахунковi розмiри довiчних пенсiй залежно вiд пенсiйного вiку за такими договорами, ставки iнвестицiйного доходу не пiзнiш як за десять днiв до початку мiсяця, у якому вони набирають чинностi, i використовує ставки iнвестицiйного доходу для всiх учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, якi мають намiр укласти договiр страхування довiчної пенсiї протягом наступного мiсяця.

     Територiальний орган Пенсiйного фонду або адмiнiстратор недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на вимогу учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування безоплатно надає йому письмово iнформацiю про обсяг пенсiйних коштiв, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на його iндивiдуальному пенсiйному рахунку у недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, розмiри страхових тарифiв за договорами довiчних пенсiй, передбачених цим Законом; розрахунковi розмiри довiчних пенсiй залежно вiд пенсiйного вiку за такими договорами; ставки iнвестицiйного доходу страхових органiзацiй за попереднi перiоди.

(частина шоста статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 56. Умови та порядок отримання одноразової виплати

     1. У разi якщо сума належних учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування на момент набуття права на пенсiю пенсiйних коштiв не досягає мiнiмальної суми коштiв, необхiдної для оплати договору страхування довiчної пенсiї, визначеної Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, то ця особа (а в разi її смертi - члени її сiм'ї чи спадкоємцi) має право на отримання одноразової виплати.

(абзац перший частини першої статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     На вимогу учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування одноразова виплата здiйснюється в разi виїзду цiєї особи за кордон на постiйне мiсце проживання.

(абзац другий частини першої статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування за бажанням має право додатково за свiй рахунок перерахувати на свiй накопичувальний пенсiйний рахунок у Накопичувальному фондi кошти в сумi, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довiчної пенсiї в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

(частину першу статтi 56 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Якщо застрахована особа визнана iнвалiдом I або II групи i набуває права на пенсiю по iнвалiдностi вiдповiдно до цього Закону, належнi їй пенсiйнi активи використовуються за її вибором у такому порядку:

     на отримання одноразової виплати незалежно вiд достатностi суми коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї;

     на оплату договору страхування довiчної пенсiї пiсля досягнення нею пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в разi достатностi суми коштiв для оплати договору страхування довiчної пенсiї.

     У разi визнання учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування особою з iнвалiднiстю III групи належнi йому пенсiйнi кошти використовуються ним пiсля досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, на оплату договору страхування довiчної пенсiї, а у разi недостатностi суми коштiв для оплати такого договору - на здiйснення одноразової виплати.

(частина друга статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. У разi смертi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування до досягнення ним вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, належнi йому пенсiйнi кошти накопичувальної системи пенсiйного страхування успадковуються в порядку, визначеному Цивiльним кодексом України.

     Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право в будь-який час визначити спадкоємцями одну або декiлька фiзичних осiб (незалежно вiд наявностi у нього з такими особами сiмейних, родинних вiдносин), якi мають право на отримання у разi його смертi коштiв в сумi, що облiковується на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, а також визначити розмiр часток, в яких вони повиннi бути розподiленi мiж зазначеними особами. У такому разi учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування складає заповiт вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України.

     Особи, якi мають право на отримання у спадщину коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування в сумi, що належить померлому учасниковi накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, можуть подати заяву про спрямування таких коштiв на свiй накопичувальний пенсiйний рахунок у Накопичувальному фондi або за бажанням - на свiй iндивiдуальний пенсiйний рахунок у недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

     У разi вiдсутностi у померлого учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування спадкоємцiв за законом та за заповiтом належнi йому кошти, облiкованi на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, спрямовуються до резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду у майбутнiх перiодах, передбаченого статтею 74 цього Закону. У такому разi робиться вiдповiдна позначка в його персональнiй облiковiй картцi в системi персонiфiкованого облiку.

(частина третя статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Для отримання одноразової виплати учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування чи його спадкоємцi подають територiальному органу Пенсiйного фонду або адмiнiстраторовi вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення заяву та документи, що пiдтверджують їх право на отримання такої виплати. Перелiк зазначених документiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

     Одноразова виплата здiйснюється протягом десяти робочих днiв з дня надходження заяви та зазначених документiв.

(частина четверта статтi 56 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 57. Види довiчних пенсiй

     1. Страхова органiзацiя, що здiйснює виплати довiчних пенсiй, зобов'язана пропонувати учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування такi види довiчних пенсiй: довiчна пенсiя з установленим перiодом, довiчна обумовлена пенсiя, довiчна пенсiя подружжя.

(частина перша статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Довiчна пенсiя з установленим перiодом - щомiсячна виплата, яка здiйснюється протягом життя пенсiонера, але не менше нiж протягом десяти рокiв з дня її призначення. У разi смертi пенсiонера право на отримання призначеної довiчної пенсiї протягом установленого перiоду мають спадкоємцi, зазначенi в договорi страхування довiчної пенсiї або визначенi вiдповiдно до Цивiльного кодексу України.

     3. Довiчна обумовлена пенсiя - щомiсячна виплата, яка здiйснюється протягом життя пенсiонера.

     У разi якщо загальна сума довiчної обумовленої пенсiї, виплачена пенсiонеру на момент смертi, є меншою, нiж сума, обумовлена в договорi страхування довiчної пенсiї, рiзниця коштiв мiж зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорi страхування довiчної пенсiї або визначеним вiдповiдно до Цивiльного кодексу України.

(абзац другий частини третьої статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Довiчна пенсiя подружжя - щомiсячна виплата, яка здiйснюється протягом життя пенсiонера, а пiсля його смертi - його чоловiку (дружинi), який (яка) досягли пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, протягом їх життя.

     5. Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування має право вiльного вибору одного з видiв довiчних пенсiй, зазначених у цiй статтi.

(частина п'ята статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6. Вид довiчної пенсiї, обраний учасником накопичувальної системи пенсiйного страхування, зазначається в договорi страхування довiчної пенсiї.

(абзац перший частини шостої статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     У договорi страхування довiчної пенсiї також обов'язково зазначається ставка iнвестицiйного доходу, яка застосовується для розрахунку обраної довiчної пенсiї.

(абзац другий частини шостої статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Страхова органiзацiя розраховує розмiр довiчної пенсiї протягом трьох робочих днiв з дня отримання коштiв на оплату договору страхування довiчної пенсiї.

     Страховiй органiзацiї забороняється вимагати вiд учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування довiдку про стан її здоров'я. Страхова органiзацiя не має права вiдмовити учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування в укладеннi договору страхування одного з видiв довiчної пенсiї, передбачених цiєю статтею.

(абзац четвертий частини шостої статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Дострокове припинення дiї договору страхування довiчної пенсiї за бажанням сторiн забороняється.

Роздiл VIII
ОРГАНIЗАЦIЯ I ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ УПРАВЛIННЯ В СОЛIДАРНIЙ СИСТЕМI

     Стаття 58. Пенсiйний фонд

     1. Пенсiйний фонд є органом, який здiйснює керiвництво та управлiння солiдарною системою, провадить збiр, акумуляцiю та облiк страхових внескiв, призначає пенсiї та пiдготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне i в повному обсязi фiнансування та виплату пенсiй, допомоги на поховання, здiйснює контроль за цiльовим використанням коштiв Пенсiйного фонду, вирiшує питання, пов'язанi з веденням облiку пенсiйних активiв застрахованих осiб на накопичувальних пенсiйних рахунках, здiйснює адмiнiстративне управлiння Накопичувальним фондом, соцiальнi та iншi виплати, передбаченi законодавством України, та iншi функцiї, передбаченi цим Законом i статутом Пенсiйного фонду.

(абзац перший частини першої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)

     Пенсiйний фонд є самоврядною неприбутковою органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi статуту, який затверджується його правлiнням.

     Пенсiйний фонд набуває статусу юридичної особи з дня реєстрацiї статуту в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї (легалiзацiї) статутiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

(абзац третiй частини першої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     2. Статут Пенсiйного фонду повинен мiстити данi про:

     найменування та мiсцезнаходження Пенсiйного фонду;

     напрями дiяльностi Пенсiйного фонду;

     права, обов'язки, вiдповiдальнiсть Пенсiйного фонду;

     органи управлiння Пенсiйним фондом, їхнi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть;

     абзац шостий частини другої статтi 58 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     порядок прийняття рiшень правлiнням Пенсiйного фонду, перелiк питань, рiшення з яких приймаються правлiнням Пенсiйного фонду двома третинами вiд загальної кiлькостi голосiв та бiльшiстю голосiв вiд кожної сторони;

     права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв правлiння Пенсiйного фонду, порядок їх призначення або обрання (делегування), пiдстави i порядок позбавлення їх повноважень та вiдкликання, у тому числi за рiшенням органу державного нагляду;

     порядок обрання, повноваження i вiдповiдальнiсть голови правлiння Пенсiйного фонду та його заступникiв, пiдстави та порядок позбавлення їх повноважень;

     функцiї виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та пiдвiдомчих їй територiальних органiв;

     порядок здiйснення правлiнням Пенсiйного фонду контролю за дiяльнiстю виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду;

     джерела формування i напрями використання коштiв Пенсiйного фонду;

     порядок формування та використання резерву коштiв Пенсiйного фонду i тимчасово вiльних коштiв;

     порядок фiнансування витрат, пов'язаних з виконанням функцiй виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, управлiнням Пенсiйним фондом, розвитком його матерiальної та iнформацiйної бази;

     порядок прийняття в межах компетенцiї правлiння та виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду нормативно-правових актiв;

     порядок внесення змiн до статуту Пенсiйного фонду;

     iншi положення, що стосуються дiяльностi Пенсiйного фонду.

     3. Пенсiйний фонд не може провадити будь-яку iншу дiяльнiсть, крiм зазначеної у частинi першiй цiєї статтi, i використовувати кошти загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування на цiлi, не пов'язанi iз зазначеною дiяльнiстю.

     Стаття 59. Органи управлiння Пенсiйного фонду

     1. Управлiння Пенсiйним фондом здiйснюється на основi паритетностi представниками держави, застрахованих осiб i роботодавцiв.

     2. Органами управлiння Пенсiйного фонду є правлiння та виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду.

     Стаття 60. Правлiння Пенсiйного фонду

     1. Вищим органом управлiння Пенсiйного фонду є правлiння. Правлiння Пенсiйного фонду формується на основi паритетностi представникiв держави, застрахованих осiб i роботодавцiв.

     2. До складу правлiння Пенсiйного фонду входять по п'ять представникiв вiд держави, застрахованих осiб i роботодавцiв.

     Представники вiд держави призначаються i вiдкликаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Представники застрахованих осiб обираються (делегуються) репрезентативними на нацiональному рiвнi всеукраїнськими об'єднаннями профспiлок, а представники роботодавцiв - репрезентативними на нацiональному рiвнi всеукраїнськими об'єднаннями органiзацiй роботодавцiв. Порядок обрання (делегування) i вiдкликання таких представникiв визначається сторонами соцiального дiалогу самостiйно.

(абзац другий частини другої статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4719-VI)

     Призначення, обрання (делегування) членiв правлiння Пенсiйного фонду здiйснюється не пiзнiше трьох мiсяцiв до дня закiнчення повноважень вiдповiдних членiв правлiння.

     3. Строк повноважень членiв правлiння Пенсiйного фонду становить шiсть рокiв. Член правлiння Пенсiйного фонду не може бути обраний до складу правлiння на два строки пiдряд.

     Члени правлiння Пенсiйного фонду виконують свої обов'язки на громадських засадах. У разi виконання ними спецiальних доручень правлiння Пенсiйного фонду, пов'язаних з виконанням обов'язкiв члена правлiння, їм вiдшкодовуються витрати на вiдрядження за рахунок коштiв Пенсiйного фонду.

     Член правлiння Пенсiйного фонду може бути достроково вiдкликаний за поданням сторони, представником якої вiн є, або за поданням правлiння в разi:

     систематичного невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв;

     подання заяви про вихiд з правлiння;

     якщо вiн перестав бути представником вiдповiдної сторони;

     набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     неможливостi виконання покладених на нього обов'язкiв за станом здоров'я, пiдтвердженої вiдповiдним медичним висновком;

     припинення громадянства України або виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання.

     Повноваження члена правлiння Пенсiйного фонду припиняються в разi його смертi.

     4. Правлiння Пенсiйного фонду очолює голова, який обирається iз членiв правлiння строком на два роки.

     5. Правлiння Пенсiйного фонду здiйснює свої функцiї шляхом проведення засiдань. Засiдання скликає голова правлiння, а в разi його вiдсутностi - один з його заступникiв вiдповiдно до затвердженого правлiнням Пенсiйного фонду плану, але не рiдше одного разу на квартал. Позаплановi засiдання правлiння Пенсiйного фонду можуть проводитися з iнiцiативи його голови, заступника голови правлiння, Наглядової ради Пенсiйного фонду або на пропозицiю бiльшостi членiв правлiння однiєї з представницьких сторiн чи на вимогу однiєї третини членiв правлiння Пенсiйного фонду.

     6. Перше засiдання правлiння Пенсiйного фонду проводиться не пiзнiше двох мiсяцiв пiсля призначення повного складу правлiння. Засiдання першого складу правлiння Пенсiйного фонду скликає i вiдкриває керiвник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

     7. Засiдання правлiння Пенсiйного фонду є правомочним, якщо на ньому присутня бiльшiсть складу кожної представницької сторони. Член правлiння має один голос, крiм випадкiв, передбачених частиною восьмою цiєї статтi.

     8. Рiшення правлiння Пенсiйного фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв правлiння. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови правлiння є вирiшальним.

     Член правлiння Пенсiйного фонду, в разi вiдсутностi на засiданнi правлiння з поважних причин (хвороба, тривале вiдрядження, вiдпустка тощо), може за письмовою довiренiстю передати свiй голос iншому члену правлiння вiд тiєї ж представницької сторони. При цьому кожний присутнiй на засiданнi член правлiння може додатково голосувати тiльки за одного вiдсутнього члена правлiння Пенсiйного фонду.

     Довiренiсть передається головi правлiння Пенсiйного фонду, а в разi його вiдсутностi - заступнику голови на початку засiдання.

     9. Рiшення правлiння Пенсiйного фонду, прийняте в межах його компетенцiї, є обов'язковим для виконання, у тому числi всiма страхувальниками та застрахованими особами, якщо воно їх стосується. Рiшення правлiння оформляються постановами.

     10. Постанови правлiння Пенсiйного фонду пiдлягають обов'язковому офiцiйному оприлюдненню в офiцiйних виданнях та на офiцiйнiй веб-сторiнцi Фонду. Постанови правлiння Пенсiйного фонду, що вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

(частина десята статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI)

     11. Ведення протоколу засiдань правлiння Пенсiйного фонду здiйснює представник виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду. У протоколi вiдображаються питання, внесенi до порядку денного, змiст виступiв та зауважень до них, результати голосувань. Протокол пiдписується особою, яка його склала, головою правлiння або iншою особою, яка веде засiдання. Збереження протоколiв та iнших документiв правлiння здiйснює виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду.

     12. Документи правлiння Пенсiйного фонду зберiгаються протягом 15 рокiв у вiдомчому архiвi Пенсiйного фонду з подальшим переданням на державне архiвне зберiгання.

     13. У засiданнях правлiння Пенсiйного фонду з правом дорадчого голосу беруть участь директор виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та члени Наглядової ради Пенсiйного фонду.

     Стаття 61. Повноваження правлiння Пенсiйного фонду

     1. Правлiння Пенсiйного фонду:

     1) визначає поточнi та перспективнi завдання Пенсiйного фонду;

     2) затверджує документи нормативного характеру, що регламентують дiяльнiсть Пенсiйного фонду, в тому числi статут та змiни до нього, регламент засiдань правлiння, положення про виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду, положення про територiальнi органи Пенсiйного фонду;

     3) обирає iз своїх членiв голову правлiння Пенсiйного фонду та двох його заступникiв;

     4) розглядає та затверджує бюджет Пенсiйного фонду на наступний рiк, змiни до нього, звiт про його виконання i протягом 10 робочих днiв пiсля їх затвердження подає Наглядовiй радi Пенсiйного фонду та надсилає Кабiнету Мiнiстрiв України;

     5) визначає порядок надходження та облiку коштiв Пенсiйного фонду;

(пункт 5 частини першої статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6) здiйснює контроль за цiльовим використанням коштiв Пенсiйного фонду, веденням i достовiрнiстю облiку та звiтностi щодо їх надходження та використання;

     7) вирiшує питання щодо формування та використання резерву коштiв Пенсiйного фонду для забезпечення його фiнансової стабiльностi;

     8) спрямовує та контролює дiяльнiсть виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та пiдвiдомчих їй територiальних органiв;

     9) щорiчно, а також у разi потреби, заслуховує звiти директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду про її дiяльнiсть;

     10) розглядає кандидатури та затверджує на посаду директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, а за його поданням - заступникiв директора та керiвникiв структурних пiдроздiлiв виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та начальникiв територiальних органiв i приймає рiшення про їх звiльнення;

     11) затверджує граничну чисельнiсть працiвникiв виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, умови оплати працi працiвникiв вiдповiдно до законодавства, граничну межу адмiнiстративних витрат та кошторис Пенсiйного фонду на виконання функцiй, покладених на виконавчу дирекцiю вiдповiдно до закону;

(пункт 11 частини першої статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     12) подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, пропозицiї щодо розмiру страхових внескiв, коштiв вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, розмiру пiдвищення пенсiї, передбаченого частиною другою статтi 42 цього Закону;

(пункт 12 частини першої статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     13) за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку затверджує правила iнвестування резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах;

     14) пункт 14 частини першої статтi 61 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     15) затверджує заходи щодо пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв виконавчої дирекцiї та територiальних органiв Пенсiйного фонду, їх атестацiї;

     16) на основi паритетностi представникiв держави, застрахованих осiб i роботодавцiв створює комiсiї або робочi групи з окремих видiв дiяльностi Пенсiйного фонду, якi дiють на громадських засадах;

     17) затверджує умови i порядок проведення конкурсу щодо вибору аудитора та органiзацiй, якi здiйснюють виплату i доставку пенсiй;

     18) визначає уповноважений банк;

     19) затверджує щорiчнi звiти про дiяльнiсть Пенсiйного фонду та оприлюднює їх у встановленому цим Законом порядку;

     191) за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, затверджує порядок ведення накопичувальних пенсiйних рахункiв учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, форму звiту, що надсилається щороку учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування про стан їх накопичувальних пенсiйних рахункiв, а також порядок облiку на накопичувальних пенсiйних рахунках сум пенi, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування;

(частину першу статтi 61 доповнено пунктом 191 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     20) здiйснює iншi функцiї, передбаченi статутом Пенсiйного фонду.

     2. Постанови правлiння та iншi документи нормативного характеру Пенсiйного фонду, що стосуються прав i обов'язкiв громадян, пiдлягають державнiй реєстрацiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 62. Голова правлiння Пенсiйного фонду та його заступники

     1. Голова правлiння Пенсiйного фонду та його заступники обираються строком на два роки почергово вiд представникiв кожної сторони. При цьому голова правлiння та його заступники мають бути представниками трьох рiзних представницьких сторiн.

     2. Голова правлiння Пенсiйного фонду:

     скликає, органiзовує i веде засiдання правлiння Пенсiйного фонду;

     у триденний термiн пiдписує протоколи засiдань та документи, затвердженi правлiнням Пенсiйного фонду;

     звiтує про дiяльнiсть Пенсiйного фонду перед органами державного нагляду;

     представляє Пенсiйний фонд у всiх установах i органiзацiях в Українi та за кордоном, а також у мiжнародних органiзацiях;

     тимчасово до найближчого засiдання правлiння Пенсiйного фонду припиняє повноваження директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду в разi виявлення фактiв невиконання або неналежного виконання ним посадових обов'язкiв чи порушень законодавства;

     виконує iншi обов'язки, передбаченi статутом Пенсiйного фонду.

     3. За дорученням голови правлiння Пенсiйного фонду виконання його обов'язкiв тимчасово може бути покладено на заступникiв.

     У разi тимчасової вiдсутностi голови правлiння Пенсiйного фонду у зв'язку з хворобою, перебуванням за кордоном, а також у разi усунення з посади та в iнших випадках, передбачених законодавством, покладенi на голову правлiння обов'язки виконує один з його заступникiв.

     4. Голова правлiння Пенсiйного фонду та його заступники за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язкiв можуть бути достроково усуненi з посади на засiданнi правлiння бiльшiстю голосiв його членiв чи достроково вiдкликанi вiдповiдно до частини третьої статтi 60 цього Закону.

     Голова правлiння Пенсiйного фонду та його заступники за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 63. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду та її територiальнi органи

     1. Виконавчими органами правлiння Пенсiйного фонду є виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду та пiдвiдомчi їй територiальнi органи.

     2. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду є постiйно дiючим виконавчим органом, органiзовує та забезпечує виконання рiшень правлiння, дiє вiд iменi Пенсiйного фонду в межах та в порядку, що визначаються його статутом та Положенням про виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду, i пiдзвiтна правлiнню Пенсiйного фонду.

     Територiальними органами виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду є головнi управлiння Пенсiйного фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, управлiння Пенсiйного фонду в районах, мiстах, районах у мiстах. Головнi управлiння та управлiння Пенсiйного фонду є юридичними особами, мають самостiйнi кошториси, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

     Територiальнi органи створюються i дiють на пiдставi Положення про територiальнi органи Пенсiйного фонду, затвердженого правлiнням Пенсiйного фонду.

     3. Виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду очолює директор.

     До посадових осiб виконавчих органiв Пенсiйного фонду належать: директор, заступники директора, керiвники структурних пiдроздiлiв виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та начальники територiальних органiв, якi затверджуються правлiнням Пенсiйного фонду за поданням директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду.

     Посадовi особи виконавчих органiв Пенсiйного фонду несуть персональну вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язкiв.

     4. Директор виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду:

     здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Пенсiйного фонду та вирiшує всi питання його дiяльностi, за винятком тих, що належать до компетенцiї правлiння Пенсiйного фонду;

     видає накази, розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї;

     бере участь у засiданнях правлiння Пенсiйного фонду з правом дорадчого голосу;

     забезпечує пiдготовку документiв, необхiдних головi правлiння Пенсiйного фонду для проведення засiдань правлiння;

     забезпечує пiдготовку проектiв документiв, що виносяться на затвердження правлiння Пенсiйного фонду;

     представляє Пенсiйний фонд у всiх установах та органiзацiях в Українi, а за дорученням голови правлiння Пенсiйного фонду - за кордоном та в мiжнародних органiзацiях;

     розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками;

     подає для затвердження правлiнням Пенсiйного фонду кандидатури заступникiв директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду i начальникiв територiальних органiв та пропозицiї щодо їх звiльнення;

     подає головi правлiння Пенсiйного фонду пропозицiї щодо тимчасового припинення повноважень посадових осiб виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду в разi виявлення фактiв неналежного виконання ними службових обов'язкiв або порушень законодавства;

     приймає i звiльняє з роботи працiвникiв виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, заохочує їх та накладає дисциплiнарнi стягнення;

     щоквартально подає головi Наглядової ради Пенсiйного фонду документально пiдтверджену iнформацiю про дiяльнiсть Пенсiйного фонду;

     несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень правлiння Пенсiйного фонду;

     затверджує iнформацiю про органiзацiї, що здiйснюють виплату i доставку пенсiй, яка щорiчно офiцiйно оприлюднюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду;

     виконує iншi функцiї, передбаченi статутом Пенсiйного фонду i Положенням про виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду.

     5. Директор виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду має право приймати самостiйнi рiшення в разi, якщо правлiння Пенсiйного фонду у визначенi статутом строки не приймає рiшення з таких питань:

     визначення порядку ведення облiку коштiв Пенсiйного фонду;

(абзац другий частини п'ятої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     затвердження заходiв щодо пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв виконавчих органiв Пенсiйного фонду, їх атестацiї;

     з iнших питань дiяльностi виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, передбачених статутом Пенсiйного фонду та Положенням про виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду, крiм затвердження граничної чисельностi працiвникiв виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, граничної межi адмiнiстративних витрат та кошторису Пенсiйного фонду на виконання функцiй, покладених на виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду вiдповiдно до цього Закону.

     Зазначенi рiшення директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду повиннi бути доведенi в письмовiй формi до правлiння Пенсiйного фонду та органiв державного нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування i вважаються чинними до проведення засiдання правлiння Пенсiйного фонду, на якому пiдтверджується або скасовується прийняте рiшення.

     6. Рiшення директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

(статтю 63 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI)

     Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та її територiальних органiв

     1. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду та її територiальнi органи мають право:

     1) отримувати безоплатно вiд органiв державної влади, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та господарювання i вiд фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостi, пов'язанi з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внескiв, а також iншi вiдомостi, необхiднi для виконання ними функцiй, передбачених цим Законом та iншими законами України;

(пункт 1 частини першої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     2) проводити плановi та позаплановi перевiрки документiв для оформлення пенсiї, виданих пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також поданих вiдомостей про застрахованих осiб, умови їх працi та iнших вiдомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсiйнi виплати;

(пункт 2 частини першої статтi 64 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3) пункт 3 першої частини статтi 64 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     3) вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також вiд фiзичних осiб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внескiв, здiйснення фiнансових операцiй з коштами Пенсiйного фонду та порядок їх використання;

(до частини першої статтi 64 включено пункт 3 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     4) пункт 4 частини першої статтi 64 виключено

(пункт 4 частини першої статтi 64 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     5) пункт 5 першої частини статтi 64 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     6) застосовувати фiнансовi санкцiї та нараховувати пеню, передбаченi законом та умовами договорiв з установами та органiзацiями, що здiйснюють виплату пенсiй;

(пункт 6 частини першої статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     7) стягувати з платникiв страхових внескiв несплаченi суми страхових внескiв;

     8) отримувати безоплатно вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю про показники, що застосовуються для розрахунку довiчних пенсiй;

     9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування;

     10) у разi виявлення порушень порядку використання коштiв Пенсiйного фонду звертатися в установленому законом порядку до контролюючих та правоохоронних органiв;

(пункт 10 частини першої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     11) укладати договори про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     12) здiйснювати iншi функцiї, передбаченi законодавством.

     2. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана:

     1) до 1 квiтня наступного за звiтним перiодом року складати рiчний звiт про виконання бюджету Пенсiйного фонду, подавати його правлiнню Пенсiйного фонду i Наглядовiй радi Пенсiйного фонду, а пiсля його затвердження - офiцiйно оприлюднювати;

     2) щорiчно до 1 серпня складати проект бюджету Пенсiйного фонду на наступний рiк та подавати його на затвердження правлiнню Пенсiйного фонду;

     3) здiйснювати функцiї щодо призначення (перерахунку), забезпечення своєчасного та в повному обсязi фiнансування i виплати пенсiй та надання соцiальних послуг;

     4) здiйснювати адмiнiстративне управлiння Накопичувальним фондом;

     5) здiйснювати матерiально-технiчне забезпечення роботи правлiння Пенсiйного фонду i Наглядової ради Пенсiйного фонду;

     6) здiйснювати в межах своєї компетенцiї контроль за дотриманням страхувальниками та застрахованими особами вимог цього Закону;

     7) здiйснювати пiдготовку та офiцiйне оприлюднення щорiчних актуарних розрахункiв фiнансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     8) забезпечувати вiдповiдно до закону органiзацiю i своєчасне внесення вiдомостей про страхувальникiв i застрахованих осiб до системи персонiфiкованого облiку;

(пункт 8 частини другої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     9) здiйснювати вiдповiдно до закону контроль за достовiрнiстю поданих страхувальниками i застрахованими особами вiдомостей, що використовуються в системi персонiфiкованого облiку;

(пункт 9 частини другої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     10) надавати вiдповiдно до закону на вимогу застрахованої особи iнформацiю, що мiститься на її персональнiй облiковiй картцi в системi персонiфiкованого облiку;

(пункт 10 частини другої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     11) письмово iнформувати застрахованих осiб про набуття права на призначення пенсiї i порядок її призначення, про призначення або вiдмову в призначеннi пенсiї, її розмiр, порядок виплати, а також про можливiсть та умови переходу на iнший вид пенсiї та порядок оскарження рiшень виконавчих органiв Пенсiйного фонду;

(пункт 11 частини другої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2006р. N 436-V)

     12) попереджати пенсiонера в письмовiй формi за мiсяць до закiнчення строку, на який призначена пенсiя, про дату та пiдстави припинення її виплати;

     13) надавати безоплатно страхувальникам i застрахованим особам в уснiй та письмовiй формi, а також через засоби масової iнформацiї консультацiї з питань застосування законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, роз'яснювати їхнi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть, порядок сплати страхових внескiв, заповнення звiтностi та iншi питання вiдповiдно до цього Закону;

     14) подавати органам державного нагляду звiтнiсть та iнформацiю, встановлену цим Законом;

     15) подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, актуарнi розрахунки iз запропонованим на наступний рiк розмiром страхових внескiв, коштiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, у тому числi частини страхових внескiв, що спрямовується до Накопичувального фонду;

(пункт 15 частини другої статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     16) брати участь у засiданнях органiв медико-соцiальної експертизи;

     17) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, надавати необхiднi матерiали для здiйснення контролю за правильнiстю призначення (перерахунку), виплати пенсiй та надання соцiальних послуг;

(пункт 17 частини другої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     18) перевiряти цiльове використання коштiв Пенсiйного фонду в органiзацiях, що здiйснюють виплату i доставку пенсiй;

     19) вести вiдповiдно до законодавства реєстр застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування та у складi цього реєстру - реєстр платникiв страхових внескiв до солiдарної системи пенсiйного страхування;

(пункт 19 частини другої статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     20) забезпечувати проведення конкурсу для вибору аудитора та органiзацiй, якi здiйснюватимуть виплату i доставку пенсiй.

     3. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана у процесi надання послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду:

     1) здiйснювати органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду;

     2) вiдкрити розрахунковий рахунок Накопичувального фонду в обраному за конкурсом зберiгачi;

     3) готувати та подавати у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону, на розгляд Ради Накопичувального фонду проекти документiв, якими визначаються основнi напрями iнвестицiйної полiтики та нормативи iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

     4) укладати за рiшенням Ради Накопичувального фонду договори з радником з iнвестицiйних питань, компанiями з управлiння активами, зберiгачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального фонду;

     5) надавати учаснику накопичувальної системи пенсiйного страхування не рiдше одного разу на рiк письмовий звiт щодо обсягу пенсiйних коштiв, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку;

     6) iнформувати у письмовiй формi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування про порядок отримання довiчної пенсiї або одноразової виплати за рахунок коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     7) давати розпорядження центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, про перерахування страхових внескiв на рахунок Накопичувального фонду або обраного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

(пункт 7 частини третьої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     8) розраховувати щодня спiльно з компанiями з управлiння активами чисту вартiсть пенсiйних активiв Накопичувального фонду, чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв i вести їх облiк;

     9) надавати щодня зберiгачу iнформацiю, необхiдну для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду;

     10) забезпечувати доступ зберiгачу до iнформацiї та документiв, необхiдних для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду;

     11) давати розпорядження зберiгачу Накопичувального фонду про перерахування належних учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування коштiв до вiдповiдних недержавних пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, до обраної страхової органiзацiї для укладення договору страхування довiчної пенсiї або про здiйснення пенсiйної виплати вiдповiдно до статтi 56 цього Закону;

     12) давати розпорядження зберiгачу Накопичувального фонду про оплату послуг, пов'язаних з адмiнiстративним управлiнням Накопичувальним фондом, послуг радника з iнвестицiйних питань, компанiй з управлiння активами, зберiгача i аудитора, здiйснення яких передбачено цим Законом;

     13) надавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю про стан накопичувальної системи пенсiйного страхування за формою, визначеною цiєю комiсiєю;

     14) надавати адмiнiстратору недержавного пенсiйного фонду - суб'єкту другого рiвня системи пенсiйного забезпечення (на його запит) iнформацiю про страховi внески учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування - учасникiв такого фонду;

     15) звiтувати перед Радою Накопичувального фонду щодо адмiнiстрування Накопичувального фонду, стану накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     16) дiяти вiд iменi Накопичувального фонду i в iнтересах учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування.

(частина третя статтi 64 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Розмiр оплати послуг виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду з адмiнiстрування Накопичувального фонду затверджується Радою Накопичувального фонду та не може перевищувати 0,2 вiдсотка щомiсячної суми страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування.

(статтю 64 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 65. Наглядова рада Пенсiйного фонду

     1. Наглядова рада Пенсiйного фонду (далi - Наглядова рада) створюється з метою здiйснення контролю за виконанням Пенсiйним фондом законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, статутних завдань та цiльового використання коштiв Пенсiйного фонду.

     2. До Наглядової ради, яка складається з 15 осiб, входять у рiвнiй кiлькостi представники вiд держави, застрахованих осiб i роботодавцiв.

     Представники вiд держави призначаються i вiдкликаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Представники застрахованих осiб обираються (делегуються) репрезентативними на нацiональному рiвнi всеукраїнськими об'єднаннями профспiлок, а представники роботодавцiв - репрезентативними на нацiональному рiвнi всеукраїнськими об'єднаннями органiзацiй роботодавцiв. Порядок обрання (делегування) i вiдкликання таких представникiв визначається сторонами соцiального дiалогу самостiйно.

(абзац другий частини другої статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 17.05.2012р. N 4719-VI)

     Призначення, обрання (делегування) членiв Наглядової ради здiйснюється не пiзнiше нiж за три мiсяцi до дня закiнчення повноважень вiдповiдних членiв Наглядової ради.

     3. Члени Наглядової ради здiйснюють повноваження на громадських засадах.

     Строк повноважень членiв Наглядової ради становить шiсть рокiв.

     Член Наглядової ради не може бути призначений або обраний (делегований) до складу Наглядової ради бiльше двох строкiв пiдряд.

     Член Наглядової ради достроково вiдкликається за поданням сторони, представником якої вiн є, у разi:

     систематичного невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв;

     подання заяви про вихiд зi складу Наглядової ради;

     якщо вiн перестав бути представником вiдповiдної сторони;

     набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     неможливостi виконання покладених на нього обов'язкiв за станом здоров'я, пiдтвердженої вiдповiдним медичним висновком;

     припинення громадянства України або виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання.

     Повноваження члена Наглядової ради припиняються в разi його смертi.

     Стаття 66. Голова Наглядової ради та його заступники

     1. Наглядову раду очолює голова.

     Голова Наглядової ради та два його заступники обираються зi складу членiв Наглядової ради строком на два роки почергово вiд представникiв кожної сторони.

     Головою Наглядової ради не може бути представник тiєї сторони, представником якої є голова правлiння Пенсiйного фонду.

     Голова Наглядової ради розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками. Один iз заступникiв голови Наглядової ради виконує обов'язки, покладенi на голову Наглядової ради, у разi його тимчасової вiдсутностi у зв'язку з хворобою, перебуванням за кордоном, усунення його з посади та в iнших випадках, передбачених законодавством.

     2. Голова Наглядової ради щоквартально доводить до її членiв отриману вiд виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду документально пiдтверджену iнформацiю про дiяльнiсть Пенсiйного фонду.

     У разi якщо члени Наглядової ради мають зауваження чи запитання щодо наданої iнформацiї, голова Наглядової ради зобов'язаний скликати робочу зустрiч за участю членiв Наглядової ради i посадових осiб виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду. При цьому виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана забезпечити проведення такої зустрiчi та надати необхiднi пояснення, що пiдтверджуються належними документами та розрахунками.

     3. За рiшенням голови Наглядової ради на розгляд її засiдання виноситься питання про проведення перевiрки дiяльностi Пенсiйного фонду членами Наглядової ради або незалежним аудитором (аудиторською фiрмою).

     Стаття 67. Засiдання Наглядової ради

     1. Засiдання Наглядової ради проводяться вiдповiдно до плану, але не рiдше одного разу на квартал. Позаплановi засiдання скликаються головою Наглядової ради, а також на вимогу однiєї третини членiв Наглядової ради.

     2. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше нiж двi третини її складу та не менше половини вiд кожної представницької сторони. У разi вiдсутностi зазначеної кiлькостi членiв Наглядової ради повторне засiдання проводиться через сiм календарних днiв.

     3. Рiшення Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на засiданнi її членiв. У разi рiвностi голосiв голос голови Наглядової ради є вирiшальним. Член Наглядової ради має один голос, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

     Член Наглядової ради в разi неможливостi його присутностi на засiданнi Наглядової ради з поважних причин (хвороба, тривале вiдрядження, вiдпустка тощо) може за письмовою довiренiстю передати свiй голос iншому членовi Наглядової ради вiд тiєї ж представницької сторони. При цьому кожний присутнiй на засiданнi член Наглядової ради може додатково голосувати тiльки за одного вiдсутнього члена Наглядової ради.

     Довiренiсть передається головi Наглядової ради на початку її засiдання.

     4. У засiданнi Наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь голова правлiння Пенсiйного фонду, директор виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду або їх заступники.

     5. Оформлення матерiалiв засiдання Наглядової ради та ведення її документацiї здiйснюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписується головуючим на засiданнi.

     Збереження документацiї Наглядової ради забезпечує виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду. Документи зберiгаються протягом 15 рокiв у вiдомчому архiвi Пенсiйного фонду з подальшим переданням на державне архiвне зберiгання.

     Стаття 68. Повноваження Наглядової ради

     1. Наглядова рада:

     обирає голову Наглядової ради та двох його заступникiв;

     затверджує регламент своєї роботи;

     погоджує бюджет Пенсiйного фонду i схвалює звiт про його виконання протягом десяти робочих днiв з дня їх отримання та подає зауваження i пропозицiї правлiнню Пенсiйного фонду;

     заслуховує звiти правлiння та виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду з питань виконання завдань Пенсiйного фонду i використання коштiв Пенсiйного фонду, дає вiдповiднi рекомендацiї;

     у разi потреби вимагає вiд правлiння Пенсiйного фонду проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Пенсiйного фонду або окремих напрямiв його роботи;

     порушує перед правлiнням Пенсiйного фонду питання про звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi директора виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та його заступникiв, керiвникiв територiальних органiв Пенсiйного фонду в разi невиконання або неналежного виконання покладених на них обов'язкiв та в iнших випадках, передбачених законом;

     утворює робочi групи для здiйснення контролю за дiяльнiстю Пенсiйного фонду, дотриманням законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування та цiльовим використанням коштiв Пенсiйного фонду;

     має право вимагати скликання позапланового засiдання правлiння Пенсiйного фонду.

     Стаття 69. Вимоги до членiв правлiння Пенсiйного фонду та Наглядової ради

     1. Членом правлiння Пенсiйного фонду та Наглядової ради може бути особа, яка є громадянином України.

     2. Одна особа не може бути одночасно обрана членом правлiння Пенсiйного фонду та членом Наглядової ради.

     3. Головою правлiння Пенсiйного фонду та його заступниками можуть бути лише особи, якi мають повну вищу освiту, працювали не менше п'яти рокiв у соцiальнiй сферi, в органах державного управлiння та/або профспiлкових об'єднаннях, сферi фiнансiв або економiки та задовольняють iншi квалiфiкацiйнi вимоги, встановленi статутом Пенсiйного фонду.

     4. Члени правлiння Пенсiйного фонду i Наглядової ради не мають права перебувати у трудових вiдносинах з виконавчими органами Пенсiйного фонду.

     5. Голова Наглядової ради та його заступники повиннi мати досвiд управлiння фiнансовими, контрольними, ревiзiйними органами або досвiд роботи керiвниками структурних пiдроздiлiв у зазначених органах не менше п'яти рокiв.

     6. Членом правлiння Пенсiйного фонду та Наглядової ради може бути особа, яка має повну вищу освiту, досвiд роботи в соцiальнiй сферi, в органах державного управлiння та/або профспiлкових об'єднаннях, сферi фiнансiв або економiки та задовольняє iншi квалiфiкацiйнi вимоги, встановленi статутом Пенсiйного фонду.

     7. Членом правлiння Пенсiйного фонду i Наглядової ради не може бути особа, яка була засуджена за умиснi кримiнальнi правопорушення, а також обвинувальним вироком щодо нього позбавлена права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю.

(частина сьома статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 70. Вимоги до посадових осiб виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду

     1. Директором виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду може бути призначена особа, яка має повну вищу освiту та не менш як п'ятирiчний досвiд роботи на керiвних посадах у сферi пенсiйного забезпечення, фiнансiв, економiки.

     2. Заступниками директора i керiвниками структурних пiдроздiлiв виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та начальниками її територiальних органiв можуть бути особи, якi мають повну вищу освiту та досвiд роботи у соцiальнiй сферi або у сферi фiнансiв чи економiки не менше двох рокiв.

     3. Посадовою особою виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду не може бути особа, яка була засуджена за умисне кримiнальне правопорушення.

(частина третя статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

Роздiл IX
КОШТИ ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ

     Стаття 71. Бюджет Пенсiйного фонду

     1. Бюджет Пенсiйного фонду - план утворення i використання цiльового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внескiв до солiдарної системи та надходжень з iнших джерел, визначених цим Законом.

     2. Бюджет Пенсiйного фонду затверджується правлiнням Пенсiйного фонду не пiзнiше 10 грудня року, що передує роковi, на який складено бюджет.

     3. Проект бюджету Пенсiйного фонду складається з урахуванням щорiчних актуарних розрахункiв.

     4. Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсiйного фонду встановлюється правлiнням Пенсiйного фонду.

     5. Звiт про виконання бюджету Пенсiйного фонду в розрiзi статей витрат протягом двох тижнiв пiсля його затвердження правлiнням Пенсiйного фонду пiдлягає обов'язковiй публiкацiї в офiцiйних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України. Iнформацiя про час i мiсце публiчного представлення звiту оприлюднюється разом iз звiтом про виконання бюджету Пенсiйного фонду.

(статтю 71 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 996-V)

     Стаття 72. Джерела формування коштiв Пенсiйного фонду

     1. Джерелами формування коштiв Пенсiйного фонду є:

     1) надходження вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, у розмiрах, визначених законом, крiм частини страхових внескiв, що спрямовується до накопичувальної системи пенсiйного страхування;

(пункт 1 частини першої статтi 72 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2) iнвестицiйний дохiд, який отримується вiд iнвестування резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах;

     3) кошти державного бюджету та цiльових фондiв, що перераховуються до Пенсiйного фонду у випадках, передбачених цим Законом;

     31) кошти, сплаченi виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду за надання послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду та послуг недержавним пенсiйним фондам - суб'єктам другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

(частину першу статтi 72 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4) суми вiд фiнансових санкцiй та пенi (крiм сум пенi, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внескiв застрахованої особи до накопичувальної системи пенсiйного страхування), застосованих вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв до юридичних та фiзичних осiб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення i сплати страхових внескiв та використання коштiв Пенсiйного фонду, а також суми адмiнiстративних стягнень, накладених вiдповiдно до закону на посадових осiб та громадян за цi порушення;

(пункт 4 частини першої статтi 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5) благодiйнi внески юридичних та фiзичних осiб;

     6) добровiльнi внески;

     7) iншi надходження вiдповiдно до законодавства.

     2. Кошти Пенсiйного фонду не включаються до складу Державного бюджету України.

(частина друга статтi 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Стаття 73. Використання коштiв Пенсiйного фонду

     1. Кошти Пенсiйного фонду використовуються на:

     1) виплату пенсiй, передбачених цим Законом;

     2) надання соцiальних послуг, передбачених цим Законом;

     3) фiнансування адмiнiстративних витрат, пов'язаних з виконанням функцiй, покладених на органи Пенсiйного фонду;

     4) оплату послуг з виплати та доставки пенсiй;

     5) формування резерву коштiв Пенсiйного фонду.

     2. Забороняється використання коштiв Пенсiйного фонду на цiлi, не передбаченi цим Законом.

(частина друга статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 74. Резерв коштiв Пенсiйного фонду

     1. З метою забезпечення фiнансової стабiльностi Пенсiйного фонду формується резерв коштiв Пенсiйного фонду.

     Резерв коштiв Пенсiйного фонду складається з резерву коштiв для поточних потреб та резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах, якi зараховуються на окремi субрахунки одного рахунку Пенсiйного фонду.

     Порядок формування та використання резерву коштiв Пенсiйного фонду встановлюється правлiнням Пенсiйного фонду.

     2. Резерв коштiв для поточних потреб формується з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязi фiнансування виплати пенсiй i надання соцiальних послуг у сумi, що дорiвнює мiсячнiй потребi на зазначенi цiлi згiдно з бюджетом Пенсiйного фонду на вiдповiдний рiк та затверджується в його складi.

     3. Резерв коштiв для поточних потреб використовується та поновлюється таким чином, щоб на початок кожного мiсяця на вiдповiдному субрахунку сума цього резерву дорiвнювала мiсячнiй потребi коштiв, необхiднiй для забезпечення фiнансування виплати пенсiй та надання соцiальних послуг, визначенiй у бюджетi Пенсiйного фонду.

     4. Пiсля забезпечення виплати пенсiй та надання соцiальних послуг i створення резерву коштiв для поточних потреб надлишковi кошти Пенсiйного фонду зараховуються до резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах, який може виникнути у зв'язку iз змiною демографiчної ситуацiї в Українi.

     5. Резерв коштiв для поточних потреб зберiгається в уповноваженому банку, а резерв коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах - у зберiгачi. Зберiгач забезпечує зберiгання та облiк резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах окремо вiд пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та iнших коштiв.

(частина п'ята статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 75. Резерв коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах

     1. Розмiр резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах визначається за результатами щорiчних актуарних розрахункiв.

     Розмiр резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах затверджується правлiнням Пенсiйного фонду у складi бюджету Пенсiйного фонду одночасно з встановленням порядку його формування i використання.

     2. З метою збереження резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах та отримання доходу здiйснюється iнвестування цього резерву коштiв у порядку, передбаченому цим Законом для iнвестування коштiв Накопичувального фонду, а також правилами їх iнвестування.

     3. Iнвестування резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах здiйснюється компанiями з управлiння активами, якi обираються для Накопичувального фонду за результатами конкурсу.

     4. Компанiї з управлiння активами i зберiгач складають та подають звiти щодо iнвестування резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах правлiнню Пенсiйного фонду, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в порядку та за формами, встановленими правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина четверта статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     5. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду складає рiчний звiт щодо формування резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах з висновком щодо достатностi цього резерву коштiв для забезпечення виконання Пенсiйним фондом зобов'язань у солiдарнiй системi протягом наступних 75 рокiв i подає його правлiнню Пенсiйного фонду для затвердження.

     6. Якщо протягом року сума резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах становить менше нiж 90 вiдсоткiв суми коштiв, необхiдних за результатами щорiчного актуарного розрахунку для забезпечення довгострокової фiнансової стабiльностi та виконання зобов'язань Пенсiйного фонду щодо фiнансування пенсiй та соцiальних послуг, правлiння Пенсiйного фонду зобов'язане подати Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо джерел поповнення та збалансування бюджету Пенсiйного фонду.

     Стаття 76. Облiк коштiв Пенсiйного фонду

     1. Облiк надходжень i витрат коштiв Пенсiйного фонду здiйснюють виконавчi органи Пенсiйного фонду.

     2. Кошти Пенсiйного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсiйного фонду i зберiгаються на окремих рахунках територiальних органiв Пенсiйного фонду в уповноваженому банку.

     Стаття 77. Актуарнi розрахунки. Актуарiї

     1. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду забезпечує проведення щорiчних актуарних розрахункiв фiнансового стану системи загальнообов'язкового державого пенсiйного страхування на наступнi 1, 5, 10 та через кожнi 5 рокiв на - 75 рокiв.

     2. Актуарнi розрахунки здiйснюються вiдповiдно до методики, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Результати актуарних розрахункiв оформляються у виглядi звiту, який складається та пiдписується актуарiями - виконавцями. Зазначений звiт має мiстити розрахунки, данi, методи i припущення, що використовувалися пiд час їх здiйснення, та висновки щодо фiнансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування i рекомендацiї щодо заходiв, необхiдних для забезпечення фiнансової стабiльностi цiєї системи.

     У десятиденний термiн пiсля пiдписання звiт надсилається правлiнню Пенсiйного фонду, Наглядовiй радi та Кабiнету Мiнiстрiв України з дотриманням вимог, передбачених статтею 22 цього Закону.

     4. Актуарiями можуть бути особи, якi вiдповiдають вимогам, передбаченим у положеннi про пiдроздiл з актуарних розрахункiв, яке затверджується правлiнням Пенсiйного фонду. За необхiдностi проведення додаткових актуарних розрахункiв виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду може залучати вiдповiдних фахiвцiв та експертiв, вартiсть оплати послуг яких затверджується правлiнням Пенсiйного фонду.

Роздiл X
СУБ'ЄКТИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСIЙНОГО СТРАХУВАННЯ

     Стаття 78. Накопичувальний фонд

     1. Накопичувальний фонд створюється Пенсiйним фондом як цiльовий позабюджетний фонд.

     2. Адмiнiстративне управлiння Накопичувальним фондом здiйснює виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду.

     3. Управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду здiйснюється компанiями з управлiння активами.

     4. Рахунки Накопичувального фонду вiдкриваються виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду в зберiгачi.

     5. Учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування, який сплачує (за якого сплачують) страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування, має право спрямувати такi внески до недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення. При цьому учасник накопичувальної системи пенсiйного страхування подає територiальному органовi Пенсiйного фонду такi документи:

     заяву про обрання недержавного пенсiйного фонду;

     копiю пенсiйного контракту, укладеного з недержавним пенсiйним фондом - суб'єктом другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

(частина п'ята статтi 78 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6. Врегулювання вiдносин, що стосуються страхових внескiв, якi спрямовуються до обраного застрахованою особою недержавного пенсiйного фонду, подальшого розмiщення i iнвестування пенсiйних активiв застрахованої особи та страхування i виплати довiчної пенсiї або одноразової виплати, здiйснюється вiдповiдно до законодавства про недержавне пенсiйне забезпечення.

     7. Планова аудиторська перевiрка дiяльностi Накопичувального фонду, компанiй з управлiння активами, зберiгача Накопичувального фонду, виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду (у частинi адмiнiстрування Накопичувального фонду), радника з iнвестицiйних питань проводиться один раз на рiк за рахунок осiб, якi перевiряються. Зазначена перевiрка проводиться обраним за результатами конкурсу незалежним аудитором (аудиторською фiрмою), який має право на провадження аудиторської дiяльностi i надає виключно аудиторськi послуги згiдно iз законодавством.

     Аудитори, якi проводять аудиторську перевiрку суб'єктiв системи накопичувального пенсiйного забезпечення, мають вiдповiдати вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".

(абзац другий частини сьомої статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Аудитором не може бути:

     пов'язана особа компанiй (посадових осiб компанiй) з управлiння активами, що здiйснюють управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду, зберiгача Накопичувального фонду, радника з iнвестицiйних питань;

     особа, яка протягом останнiх п'яти рокiв була посадовою особою суб'єктiв, щодо яких проводиться аудиторська перевiрка;

     особа, яка надає консультацiйнi послуги суб'єктам, щодо яких проводиться аудиторська перевiрка.

     Один i той самий аудитор не може проводити щорiчну аудиторську перевiрку суб'єктiв накопичувальної системи пенсiйного страхування бiльш як два роки пiдряд.

     До рiчної звiтностi, що подається Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду, компанiї з управлiння активами i зберiгач обов'язково додають копiю аудиторського висновку.

(абзац восьмий частини сьомої статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(статтю 78 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсiйного страхування та використання її коштiв

     1. Джерелами формування накопичувальної системи пенсiйного страхування є:

     1) страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування (крiм суми, передбаченої у частинi четвертiй статтi 64 цього Закону);

     2) iнвестицiйний дохiд, що утворюється в результатi розмiщення та iнвестування коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування у порядку, встановленому законом;

     3) суми пенi, сплаченої страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внескiв на рахунок для другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на користь учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     2. Кошти накопичувальної системи пенсiйного страхування використовуються для:

     1) iнвестування з метою отримання iнвестицiйного доходу на користь учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     2) оплати договорiв страхування довiчних пенсiй або здiйснення одноразових виплат;

     3) оплати послуг компанiй з управлiння активами Накопичувального фонду або вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     4) оплати послуг зберiгача Накопичувального фонду або вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     5) оплати послуг iз проведення планової аудиторської перевiрки Накопичувального фонду або недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     6) оплати послуг радника з iнвестицiйних питань;

     7) оплати послуг виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду з адмiнiстрування Накопичувального фонду, у тому числi на проведення конкурсiв, у порядку та розмiрах, встановлених Радою Накопичувального фонду, або оплати послуг з адмiнiстрування недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення (крiм випадкiв, якщо адмiнiстрування здiйснює юридична особа - одноосiбний засновник).

     3. Забороняється використання коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування для забезпечення виплати пенсiй та надання соцiальних послуг iз солiдарної системи, на виплату пенсiй на визначений строк у системi недержавного пенсiйного забезпечення та на iншi цiлi, не передбаченi цим Законом.

     4. Iнвестицiйний дохiд вiд операцiй з пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування не включається до складу доходу компанiй з управлiння активами або будь-якого iншого суб'єкта системи накопичувального пенсiйного забезпечення.

     5. Кошти накопичувальної системи пенсiйного страхування є власнiстю учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування в сумi, що облiковується на їх накопичувальних пенсiйних рахунках в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальних пенсiйних рахунках у вiдповiдних недержавних пенсiйних фондах - суб'єктах другого рiвня системи пенсiйного забезпечення.

     6. Право власностi учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування на належну частку пенсiйних коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, реалiзується згiдно iз цим Законом, а у разi смертi такого учасника право власностi спадкоємцiв на його пенсiйнi кошти реалiзується вiдповiдно до цього Закону та Цивiльного кодексу України.

     7. Облiк надходжень i витрат Накопичувального фонду здiйснює виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду.

(стаття 79 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 80. Пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування

(назва статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     1. Пенсiйнi активи складаються з:

     1) активiв у грошових коштах;

     2) активiв у цiнних паперах;

     3) iнших активiв, не заборонених законом.

     2. Частину другу статтi 80 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Пенсiйнi активи у фiнансових iнструментах складаються з:

(абзац перший частини третьої статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     1) цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими радами вiдповiдно до законодавства;

     2) акцiй, якi вiдповiдно до норм законодавства допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку (крiм придбання акцiй українських емiтентiв пiд час їх розмiщення у разi, якщо акцiї вiдповiдного емiтента входять до складу пенсiйних активiв Накопичувального фонду);

(пункт 2 частини третьої статтi 80 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     21) облiгацiй та iпотечних облiгацiй українських емiтентiв, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством, або якi вiдповiдно до норм законодавства допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку;

(частину третю статтi 80 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3) цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами iноземних держав, де рейтинг зовнiшнього боргу не менше класу А за шкалою, встановленою зазначеними в пунктi 4 цiєї частини рейтинговими компанiями;

     31) облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України;

(частину третю статтi 80 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     4) облiгацiй iноземних емiтентiв з iнвестицiйним рейтингом класу А або вище за шкалою, встановленою рейтинговими компанiями Стандарт енд Пурс (Standard and Poor's), Мудiс (Moody's) або Фiтч (Fitch);

     5) акцiй iноземних емiтентiв, що перебувають в обiгу на регульованих фондових ринках та допущенi до торгiв однiй з таких фондових бiрж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токiйська, Франкфуртська або в торговельно-iнформацiйнiй системi НАСДАК (NASDAQ). Кабiнет Мiнiстрiв України може визначати додатково до зазначених iншi iноземнi фондовi бiржi та торговельно-iнформацiйнi системи. Емiтент цих акцiй має провадити свою дiяльнiсть протягом не менше нiж 10 рокiв i бути резидентом країни, рейтинг зовнiшнього боргу якої не менший класу A за шкалою, встановленою зазначеними в пунктi 4 цiєї частини рейтинговими компанiями.

(абзац перший пункту 5 частини третьої статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Розмiщення коштiв Накопичувального фонду в активи, зазначенi в пунктi 3 частини першої цiєї статтi, може здiйснюватися з урахуванням прибутковостi та надiйностi iнвестицiй у разi необхiдностi iнвестицiйної пiдтримки вiтчизняної економiки, розвитку її прiоритетних галузей, впровадження та розвитку сучасних технологiй, створення нових робочих мiсць, реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, у тому числi за державної пiдтримки. При цьому Кабiнет Мiнiстрiв України передбачає заходи, спрямованi на захист iнвестицiй та забезпечення їх повернення, у тому числi вiдповiднi державнi гарантiї.

     Розмiщення коштiв Накопичувального фонду в активи, зазначенi в пунктах 4 i 5 цiєї частини, може здiйснюватися за умови, що iнвестування коштiв Накопичувального фонду за межами України негативно не позначиться на зовнiшньому платiжному балансi України, станi її валютних резервiв та стабiльностi її грошової одиницi. Рiшення про можливiсть iнвестування коштiв Накопичувального фонду за межами України приймає Рада Накопичувального фонду лише за наявностi позитивного рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України iз цього питання.

     Пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування можуть формуватися виключно у результатi проведення операцiй, пов'язаних iз здiйсненням накопичувального пенсiйного страхування вiдповiдно до цього Закону.

(частину третю статтi 80 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Пенсiйнi активи у фiнансових iнструментах не можуть включати:

(абзац перший частини четвертої статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     1) цiннi папери, емiтентами яких є зберiгач, компанiя з управлiння активами, радник з iнвестицiйних питань, аудитор та особи, якi надають консультацiйнi послуги, з якими виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду або вiдповiдно адмiнiстратором недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення укладено вiдповiднi договори, та їх пов'язанi особи;

(пункт 1 частини четвертої статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2) цiннi папери, якi не допущенi до торгiв на регульованому фондовому ринку (крiм облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України, та цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано вiдповiдно до законодавства державою, органами мiсцевого самоврядування або третiми особами);

(пункт 2 частини четвертої статтi 80 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3) цiннi папери, емiтентами яких є iнститути спiльного iнвестування;

     4) векселi;

     5) деривативнi фiнансовi iнструменти.

(пункт 5 частини четвертої статтi 80 у редакцiї Законiв України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5. Пенсiйнi активи не можуть формуватися за рахунок коштiв, отриманих на пiдставах, що суперечать законодавству.

     6. Пенсiйнi активи не можуть бути предметом застави i використовуються лише на цiлi, передбаченi частиною другою статтi 79 цього Закону. На пенсiйнi активи не може бути накладено стягнення за зобов'язаннями компанiї з управлiння активами, зберiгача, страхової органiзацiї, Пенсiйного фонду, адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення чи будь-якого iншого суб'єкта системи накопичувального пенсiйного забезпечення.

(частина шоста статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     7. Сума коштiв, що належить кожному з учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, визначається шляхом множення кiлькостi одиниць пенсiйних активiв, що облiковуються на його накопичувальному пенсiйному рахунку в Накопичувальному фондi або на iндивiдуальному пенсiйному рахунку у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, на чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування станом на день пiдрахунку у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Облiк усiх операцiй на рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється в нацiональнiй валютi України iз зазначенням кiлькостi одиниць пенсiйних активiв.

     Сума коштiв, що облiковується на накопичувальних пенсiйних рахунках усiх учасникiв Накопичувального фонду, дорiвнює сумi чистої вартостi активiв Накопичувального фонду.

     Сума коштiв, що облiковується на iндивiдуальних пенсiйних рахунках учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування у вiдповiдному недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, дорiвнює сумi чистої вартостi активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування у такому фондi.

     Кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв, що облiковуються на рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування у розрiзi операцiй, визначається шляхом дiлення суми за вiдповiдною операцiєю на рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування на чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, розрахованої на кiнець дня розрахунку.

(частина сьома статтi 80 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     8. Вартiсть пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування визначається вiдповiдно до цього Закону у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини восьмої статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування оцiнюються за їх ринковою вартiстю вiдповiдно до методики, затвердженої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду або адмiнiстратором вiдповiдного недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення на пiдставi визначеної компанiєю (компанiями) з управлiння активами вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, якi перебувають в її (їх) управлiннi. Обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування здiйснюється станом на кiнець кожного робочого дня, а за вихiднi та святковi днi - на кiнець останнього вихiдного (святкового) дня. Зберiгач Накопичувального фонду та зберiгач недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення перевiряють правильнiсть такого пiдрахунку.

     Процедура обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та кiлькостi одиниць пенсiйних активiв такої системи визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац четвертий частини восьмої статтi 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(частина восьма статтi 80 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     9. Пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування у разi визнання банкрутом компанiї з управлiння активами, зберiгача, адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення не можуть включатися до лiквiдацiйної маси зазначених осiб.

(частина дев'ята статтi 80 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     10. На пенсiйнi активи накопичувальної системи пенсiйного страхування не може бути накладене будь-яке стягнення або застосована конфiскацiя, а також вони не можуть бути предметом застави.

(частина десята статтi 80 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 81. Рада Накопичувального фонду

     1. Рада Накопичувального фонду створюється з метою здiйснення повноважень, передбачених статтею 82 цього Закону.

     2. До складу Ради Накопичувального фонду входять 14 осiб, якi на пропорцiйнiй основi призначаються Президентом України та Верховною Радою України.

     Президент України призначає сiм членiв Ради Накопичувального фонду шляхом прийняття вiдповiдного указу - по одному представнику вiд центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, економiчного розвитку, Ради нацiональної безпеки i оборони України та Пенсiйного фонду, а також двох представникiв вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац другий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Верховна Рада України призначає шляхом прийняття вiдповiдної постанови сiм членiв Ради Накопичувального фонду, в тому числi по одному представнику застрахованих осiб та роботодавцiв, якi обираються (делегуються) вiдповiдно репрезентативними на нацiональному рiвнi всеукраїнськими об'єднаннями профспiлок та репрезентативними на нацiональному рiвнi всеукраїнськими об'єднаннями органiзацiй роботодавцiв та Нацiонального банку України.

(абзац третiй частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4719-VI)

     3. Членом Ради Накопичувального фонду може бути особа, яка має вищу освiту в галузi економiки, фiнансiв або права i при цьому має досвiд роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах у центральних органах виконавчої влади, у фiнансових установах, у профспiлкових об'єднаннях, об'єднаннях органiзацiй роботодавцiв чи має досвiд наукової роботи за фiнансовою, економiчною або юридичною тематикою.

(абзац перший частини третьої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4719-VI)

     Членом Ради Накопичувального фонду не може бути особа, яка була засуджена за умиснi кримiнальнi правопорушення або позбавлена права займати певнi посади чи провадити певну дiяльнiсть.

(частину третю статтi 81 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, абзац другий частини третьої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Член Ради Накопичувального фонду зобов'язаний подати iнформацiю щодо володiння безпосередньо або через пов'язаних осiб часткою (паєм, пакетом акцiй) статутного капiталу юридичних осiб, можливостi здiйснювати вирiшальний/суттєвий вплив на основi договору чи в iнший спосiб, а також про загальний обсяг корпоративних прав, що належить йому, членам його сiм'ї та юридичним особам, якi контролюються ним або членами його сiм'ї.

(частину третю статтi 81 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Члени Ради Накопичувального фонду здiйснюють повноваження на громадських засадах.

     Членам Ради Накопичувального фонду за рахунок коштiв Накопичувального фонду компенсуються фактичнi витрати, понесенi ними у зв'язку з виконанням повноважень вiдповiдно до Регламенту Ради Накопичувального фонду в межах витрат, затверджених на цi цiлi.

     Членам Ради Накопичувального фонду забороняється розголошувати вiдомостi, якi є конфiденцiйними вiдповiдно до цього Закону та законодавства про iнформацiю. У разi розголошення таких вiдомостей члени Ради Накопичувального фонду несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(абзац третiй частини четвертої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов'язаною особою суб'єкта, допущеного до участi у другому етапi конкурсу, що проводиться для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та аудитора, зобов'язаний повiдомити про це Радi Накопичувального фонду для прийняття нею рiшення про вiдсторонення такого члена вiд участi у прийняттi рiшення про визначення переможця за результатами конкурсу. Якщо за пiдсумками конкурсу такого учасника визнано переможцем, член Ради Накопичувального фонду, який є засновником (власником) чи пов'язаною особою такого учасника, повинен скласти з себе повноваження члена Ради Накопичувального фонду.

(частину четверту статтi 81 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. Строк повноважень членiв Ради Накопичувального фонду становить шiсть рокiв.

     Чергове призначення членiв Ради Накопичувального фонду здiйснюється не пiзнiше нiж за три мiсяцi до закiнчення строку повноважень ранiше призначених членiв Ради Накопичувального фонду.

     6. На першому засiданнi Ради Накопичувального фонду iз складу її членiв обираються голова та його заступник на строк їх повноважень шляхом вiдкритого голосування простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на засiданнi членiв Ради Накопичувального фонду. Кожний член Ради Накопичувального фонду має один голос.

     7. Голова Ради Накопичувального фонду:

     органiзовує та проводить засiдання Ради Накопичувального фонду;

     звiтує щороку перед Верховною Радою України про результати дiяльностi Накопичувального фонду;

(частину сьому статтi 81 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - десятим)

     скликає позачерговi засiдання за власною iнiцiативою або на письмову вимогу бiльше нiж однiєї третини членiв Ради Накопичувального фонду;

     здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до Регламенту Ради Накопичувального фонду.

     Заступник голови Ради Накопичувального фонду вiдповiдно до Регламенту Ради Накопичувального фонду виконує обов'язки, покладенi на голову Ради Накопичувального фонду, в разi його тимчасової вiдсутностi.

     Переобрання голови Ради Накопичувального фонду або його заступника здiйснюється в порядку, визначеному частиною шостою цiєї статтi:

     у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень;

     за власним бажанням - за умови подання письмової заяви;

     у разi систематичного невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв.

     8. Повноваження членiв Ради Накопичувального фонду припиняються у зв'язку iз закiнченням строку їх повноважень.

     Повноваження члена Ради Накопичувального фонду припиняються достроково:

     у разi складення повноважень за його особистою заявою;

     у разi припинення повноважень на посадi;

     з iнiцiативи вiдповiдно Президента України або Верховної Ради України;

     у разi систематичного невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв;

     у разi вчинення дiй, якi призвели до розкриття конфiденцiйної iнформацiї про умови та технiчне завдання конкурсу, що встановлено судом;

(частину восьму статтi 81 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - тринадцятим)

     у разi набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     у разi визнання його за рiшенням суду таким, що не вiдповiдає вимогам, передбаченим частиною третьою цiєї статтi;

     у разi неучастi бiльше нiж у трьох чергових засiданнях Ради Накопичувального фонду;

     у разi припинення громадянства України або виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання;

     у разi визнання недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     у разi смертi.

     9. Звiльнення членiв Ради Накопичувального фонду здiйснюється шляхом прийняття Президентом України вiдповiдного указу, а Верховною Радою України - вiдповiдної постанови.

     10. Рада Накопичувального фонду здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi цього Закону та Регламенту Ради Накопичувального фонду.

     Стаття 82. Повноваження Ради Накопичувального фонду

     1. До виключних повноважень Ради Накопичувального фонду належить:

     1) визначення за результатами конкурсу компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора Накопичувального фонду;

(пункт 1 частини першої статтi 82 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2) затвердження умов проведення i технiчного завдання конкурсу з вибору компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора Накопичувального фонду;

(пункт 2 частини першої статтi 82 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3) прийняття рiшення про залучення радника з iнвестицiйних питань, визначення порядку його залучення, затвердження його та умов договору з ним;

(пункт 3 частини першої статтi 82 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     31) прийняття рiшення про припинення зберiгачем виконання розпоряджень компанiї з управлiння активами Накопичувального фонду на пiдставах, визначених цим Законом;

(частину першу статтi 82 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4) заслуховування та затвердження щорiчних звiтiв про результати роботи компанiй з управлiння активами, зберiгача та радника з iнвестицiйних питань;

     5) затвердження основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду i змiн до них;

     6) прийняття рiшення про дострокове проведення конкурсiв для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань i зберiгача;

(пункт 6 частини першої статтi 82 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     7) затвердження кошторису на технiчне та матерiальне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду, розмiру оплати послуг виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, пов'язаних з наданням послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду, та вiдсотка вiдрахувань iз страхових внескiв, пов'язаних з адмiнiстративними видатками Накопичувального фонду;

(пункт 7 частини першої статтi 82 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     8) заслуховування звiту виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду про надання послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду, внесення правлiнню Пенсiйного фонду рекомендацiй та пропозицiй щодо вдосконалення послуг з адмiнiстрування Накопичувального фонду i про стан накопичувальної системи пенсiйного страхування, затвердження такого звiту;

(пункт 8 частини першої статтi 82 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     9) застосування вiдкладального вето стосовно рiшень, прийнятих суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного страхування з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якi можуть заподiяти шкоду застрахованим особам;

     10) затвердження Регламенту Ради Накопичувального фонду;

     11) затвердження розподiлу обсягiв пенсiйних активiв мiж компанiями з управлiння активами.

     2. До повноважень Ради Накопичувального фонду належить:

     1) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо вдосконалення функцiонування системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     2) заслуховування iнформацiї органiв державного нагляду та регулювання про результати перевiрок стану виконання вимог законодавства у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного страхування та аудиторських звiтiв.

     Рада Накопичувального фонду здiйснює iншi повноваження, якi вiдповiдно до цього Закону вiднесенi до її вiдання.

     3. У разi якщо Рада Накопичувального фонду застосовує вiдкладальне вето щодо рiшення суб'єкта накопичувальної системи пенсiйного страхування, вона вказує на допущенi порушення i встановлює термiн для їх усунення. Якщо протягом цього термiну суб'єкт накопичувальної системи пенсiйного страхування не усуне порушення, Рада Накопичувального фонду незаконне рiшення скасовує.

     4. У разi виявлення фактiв порушення вимог цього Закону щодо пов'язаних осiб Рада Накопичувального фонду протягом мiсяця приймає рiшення про проведення конкурсу щодо обрання нової компанiї з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та/або аудитора iз забезпеченням дотримання вимог цього Закону щодо пов'язаних осiб. Вартiсть проведення конкурсу щодо нової компанiї з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та/або аудитора, вiдшкодовується особою, яка порушила вимоги цього Закону щодо пов'язаних осiб.

(статтю 82 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 83. Засiдання Ради Накопичувального фонду

     1. Черговi засiдання Ради Накопичувального фонду проводяться не рiдше одного разу на квартал. День проведення засiдання Ради Накопичувального фонду призначає її голова.

     За рiшенням голови Ради Накопичувального фонду або на письмову вимогу бiльше нiж однiєї третини її членiв проводяться позачерговi засiдання Ради Накопичувального фонду.

     На засiдання Ради Накопичувального фонду можуть бути запрошенi керiвники центральних органiв виконавчої влади, представники суб'єктiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, науковцi та фахiвцi. У засiданнях Ради Накопичувального фонду можуть брати участь голова правлiння Пенсiйного фонду та директор виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду.

     2. Засiдання Ради Накопичувального фонду вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше десяти її членiв. Рiшення Ради Накопичувального фонду приймаються простою бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови Ради Накопичувального фонду вважається вирiшальним.

     3. Засiдання Ради Накопичувального фонду веде голова Ради Накопичувального фонду, а в разi вiдсутностi - його заступник у порядку, встановленому Регламентом Ради Накопичувального фонду. Пiд час проведення засiдання Рада Накопичувального фонду обирає секретаря засiдання, на якого покладається контроль за веденням протоколу засiдання. У протоколi обов'язково вiдображаються порядок денний, доповiдачi з визначених питань, а також прийнятi рiшення.

     4. Рiшення Ради Накопичувального фонду з питань, вiднесених до її повноважень, є обов'язковими для виконання правлiнням Пенсiйного фонду, виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду, компанiями з управлiння активами, зберiгачем, радником з iнвестицiйних питань, страхувальниками та застрахованими особами.

     Рiшення Ради Накопичувального фонду пiдлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Радою Накопичувального фонду вiдповiдно до вимог цього Закону.

     5. Рiшення Ради Накопичувального фонду пiдписує голова Ради Накопичувального фонду та всi присутнi на засiданнi її члени. Копiя рiшення Ради Накопичувального фонду протягом трьох днiв подається для ознайомлення Наглядовiй радi та для виконання виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду, компанiям з управлiння активами, зберiгачу, раднику з iнвестицiйних питань. У разi незгоди з рiшенням Ради Накопичувального фонду член Ради пiдписує рiшення з викладенням своїх аргументованих мiркувань.

(частина п'ята статтi 83 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6. Органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду покладається на виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду i здiйснюється за рахунок коштiв Накопичувального фонду в межах кошторису, затвердженого Радою Накопичувального фонду на вiдповiдний рiк.

     Стаття 84. Радник з iнвестицiйних питань

     1. Радником з iнвестицiйних питань може бути юридична особа (у тому числi нерезидент) вiдповiдної спецiалiзацiї, а також фiзична особа, яка має вiдповiдну професiйну пiдготовку та досвiд роботи. Вимоги до радника з iнвестицiйних питань визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комiтетом України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

(частина перша статтi 84 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду укладає з радником з iнвестицiйних питань договiр на умовах, визначених статтею 95 цього Закону.

     На пiдставi рiшення Ради Накопичувального фонду договiр з радником з iнвестицiйних питань може бути достроково розiрваний у разi:

     1) невиконання радником з iнвестицiйних питань договору або недотримання його умов (неналежне виконання);

     2) початку проведення процедури лiквiдацiї, порушення провадження у справi про банкрутство;

     3) наявностi висновку аудитора або органiв державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування про те, що в результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду вiдповiдно до запропонованих радником з iнвестицiйних питань основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду за останнi 12 мiсяцiв бiльш як на 10 вiдсоткiв менший порiвняно iз середньозваженим показником змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, який розраховується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо це не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку.

     У разi прийняття рiшення про дострокове розiрвання договору з радником з iнвестицiйних питань у випадках, передбачених цiєю частиною, Рада Накопичувального фонду приймає одночасно рiшення про дострокове проведення конкурсу з метою залучення нового радника з iнвестицiйних питань.

     Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана протягом 10 календарних днiв з дня прийняття рiшення про дострокове проведення конкурсу з метою залучення нового радника з iнвестицiйних питань оголосити та опублiкувати рiшення Ради Накопичувального фонду про проведення такого конкурсу.

     Радник з iнвестицiйних питань у разi дострокового розiрвання договору (крiм випадкiв, зазначених у пунктах 2 i 3 цiєї частини) зобов'язаний компенсувати всi витрати, пов'язанi з проведенням наступного конкурсу з метою залучення радника з iнвестицiйних питань.

(частина друга статтi 84 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Радник з iнвестицiйних питань може залучатися з метою:

     1) збирання та аналiзу поточної iнформацiї i даних щодо iнвестицiйних та економiчних умов на нацiональному i зарубiжному ринках, якi пов'язанi або можуть вплинути на ефективнiсть iнвестування коштiв Накопичувального фонду, з метою полiпшення iнвестицiйної доходностi Накопичувального фонду;

     2) надання Радi Накопичувального фонду консультацiй та порад пiд час розроблення проектiв основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

(пункт 2 частини другої статтi 84 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3) надання Радi Накопичувального фонду консультацiй та порад пiд час розроблення умов проведення конкурсу для визначення компанiй з управлiння активами та технiчного супроводу проведення цих конкурсiв разом з виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду;

(пункт 3 частини другої статтi 84 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4) щомiсячного аналiзу роботи компанiй з управлiння активами та зберiгача, подання письмових звiтiв про це Радi Накопичувального фонду;

     5) подання Радi Накопичувального фонду обґрунтованих пропозицiй щодо пiдготовки та внесення змiн до основних напрямiв iнвестицiйної полiтики i нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду.

     4. Для здiйснення своїх повноважень та виконання зобов'язань радник з iнвестицiйних питань має право отримувати необхiдну iнформацiю вiд Пенсiйного фонду, компанiй з управлiння активами та зберiгача, а також вiдкриту статистичну iнформацiю вiд центральних органiв виконавчої влади.

     5. Радник з iнвестицiйних питань не може бути засновником (власником) або пов'язаною особою зберiгача, компанiї з управлiння активами, виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, аудитора Накопичувального фонду та їх пов'язаних осiб.

(частина п'ята статтi 84 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6. Розмiр оплати послуг радника з iнвестицiйних питань визначається в договорi, укладеному з Пенсiйним фондом, як фiксована сума i не може встановлюватися у виглядi вiдсоткiв вiд суми страхових внескiв чи обсягiв пенсiйних активiв Накопичувального фонду.

     Стаття 85. Компанiї з управлiння активами

     1. Управлiння пенсiйними активами здiйснюється компанiями з управлiння активами, визначеними Радою Накопичувального фонду за результатами конкурсу, з якими Пенсiйним фондом укладенi договори з дотриманням вимог статтi 95 цього Закону.

     2. Компанiї з управлiння активами обираються на п'ять рокiв з можливiстю продовження строку дiї договору до двох рокiв шляхом щорiчного продовження цього строку за рiшенням Ради Накопичувального фонду.

     3. Компанiєю з управлiння активами може бути юридична особа.

(частина третя статтi 85 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Компанiї з управлiння активами - резиденти, що обираються з числа компанiй, якi:

     1) провадять протягом останнiх трьох рокiв дiяльнiсть з управлiння активами на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) мають одночасно в управлiннi активи в сумi, розмiр якої встановлюється в технiчному завданнi конкурсу;

     3) пiдтримують власний капiтал у розмiрi не менш як 25 мiльйонiв гривень на день подання заяви на участь у конкурсi;

     4) вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, щодо квалiфiкацiйного рiвня та досвiду роботи фахiвцiв, якi безпосередньо виконуватимуть функцiї, передбаченi технiчним завданням конкурсу;

     5) мають сформований резервний фонд за рахунок прибутку у розмiрi не менш як 25 вiдсоткiв мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом для компанiй з управлiння активами.

(частина четверта статтi 85 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. У разi якщо основними напрямами iнвестицiйної полiтики передбачено iнвестування пенсiйних активiв у цiннi папери iноземних емiтентiв, у конкурсi можуть брати участь компанiї з управлiння активами - нерезиденти, якi утворенi та зареєстрованi в країнi, законодавством якої передбачено державний нагляд за дiяльнiстю компанiй з управлiння активами, та провадять протягом трьох рокiв дiяльнiсть з управлiння активами. При цьому компанiєю з управлiння активами - нерезидентом не може бути юридична особа, зареєстрована в державi або на територiї держави, у межах якої є конфiденцiйними вiдомостi про майно, сферу дiяльностi i структуру власностi/акцiонерiв юридичної особи, а також iдентифiкацiйнi данi власникiв-бенефiцiарiв, або знаходитися пiд безпосереднiм чи опосередкованим контролем такої компанiї. Компанiя з управлiння активами - нерезидент провадить дiяльнiсть з управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування виключно за межами України. Вимоги до такої компанiї встановлюються Радою Накопичувального фонду з урахуванням пропозицiй, поданих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина п'ята статтi 85 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6. Компанiя з управлiння активами не може бути засновником (власником) або пов'язаною особою радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора Накопичувального фонду та їх пов'язаних осiб.

(частина шоста статтi 85 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 86. Повноваження компанiї з управлiння активами

     1. До повноважень компанiї з управлiння активами належить:

     1) управлiння та iнвестування пенсiйних активiв згiдно з основними напрямами iнвестицiйної полiтики та нормативами iнвестування коштiв Накопичувального фонду та умовами договору;

(пункт 1 частини першої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2) звiтування перед Радою Накопичувального фонду, правлiнням Пенсiйного фонду та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку про склад, структуру та лiквiднiсть пенсiйних активiв i здiйсненi операцiї щодо розмiщення i управлiння ними.

(абзац перший пункту 2 частини першої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Форму та порядок складання звiтiв компанiями з управлiння активами встановлює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з правлiнням Пенсiйного фонду;

(абзац другий пункту 2 частини першої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3) виконання вiд iменi та на користь Накопичувального фонду юридичних дiй, пов'язаних з реалiзацiєю прав власностi на фiнансовi iнструменти, якими управляє ця компанiя;

(пункт 3 частини першої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     4) подання Радi Накопичувального фонду обґрунтованих пропозицiй щодо внесення змiн до основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

     5) iнвестування резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах згiдно з правилами iнвестування цього резерву коштiв та подання звiтiв щодо iнвестування в порядку та за формою, встановленими правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(пункт 5 частини першої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     6) подання щодня зберiгачу Накопичувального фонду iнформацiї, необхiдної для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв та чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду, у порядку та за формою, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частину першу статтi 86 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, пункт 6 частини першої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Розмiр оплати послуг, що надаються компанiєю з управлiння активами, визначається в договорi про управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування з урахуванням результатiв її дiяльностi та не може перевищувати сумарно 0,75 вiдсотка середньоарифметичного значення чистої вартостi пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що перебувають в її управлiннi протягом року (або 0,0625 вiдсотка на мiсяць), за який проводиться оплата таких послуг.

(частина друга статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. У разi якщо змiна чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду, отримана за останнiй календарний рiк у результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду, є нижчою середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за вiдповiдний перiод, розрахованого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Рада Накопичувального фонду розглядає питання про зменшення розмiру оплати послуг компанiй з управлiння активами.

     У разi якщо змiна чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду, отримана за останнiй календарний рiк у результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду, є вищою середньозваженого показника змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв за вiдповiдний перiод, розрахованого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, за рiшенням Ради Накопичувального фонду розмiр оплати послуг компанiй з управлiння активами може бути збiльшений в межах, передбачених частиною другою цiєї статтi.

(частина третя статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. У разi якщо за висновком аудитора або органiв державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування про те, що в результатi iнвестування коштiв Накопичувального фонду показник змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду за останнiй календарний рiк є меншим бiльш як на 20 вiдсоткiв порiвняно iз середньозваженим показником змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв, який розраховується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо це не обумовлено об'єктивними змiнами на фiнансовому ринку, Рада Накопичувального фонду розглядає питання про замiну компанiї з управлiння активами.

(частина четверта статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5. У разi анулювання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) компанiї з управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зобов'язана оприлюднити таку iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi та повiдомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день анулювання такої лiцензiї.

(частина п'ята статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 87. Припинення повноважень компанiї з управлiння активами

     1. Повноваження компанiї з управлiння активами припиняються Радою Накопичувального фонду за поданням Пенсiйного фонду, зберiгача, органiв державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування в разi:

     1) порушення умов договору про управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування або iншого договору, укладеного з виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду;

     2) порушення положень цього Закону, основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

     3) прийняття Радою Накопичувального фонду рiшення вiдповiдно до частини четвертої статтi 86 цього Закону;

     4) анулювання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на ринках капiталу - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами);

     5) прийняття учасниками юридичної особи - компанiї з управлiння активами, судом або органом державної влади рiшення про лiквiдацiю та/або припинення цiєї компанiї;

     6) укладення компанiєю з управлiння активами договорiв, якi порушують вимоги цього Закону, умови договору про управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування або положення основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду;

     7) порушення вимог цього Закону щодо пов'язаних осiб.

     Рiшення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанiї з управлiння активами тягне за собою розiрвання договору про управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування. При цьому компанiя з управлiння активами зобов'язана компенсувати збитки, завданi з її вини Накопичувальному фонду, учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування внаслiдок порушення вимог законодавства, основних напрямiв iнвестицiйної полiтики або договору.

(частина перша статтi 87 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Рiшення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанiї з управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування надсилається зберiгачу для негайного припинення виконання розпоряджень такої компанiї, а копiя рiшення - виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини другої статтi 87 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Порядок призначення компанiї з управлiння активами, яка тимчасово здiйснюватиме управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     Компанiя з управлiння активами, яка тимчасово здiйснюватиме управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду, призначається на строк, необхiдний для проведення нового конкурсу та укладення договору з компанiєю з управлiння активами, обраною за результатами конкурсу.

(частина друга статтi 87 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Подання та рiшення Ради Накопичувального фонду про припинення повноважень компанiї з управлiння активами можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     Збитки, завданi необґрунтованим припиненням повноважень компанiї з управлiння активами, вiдшкодовуються на пiдставi рiшення суду в порядку, встановленому законом.

     Посадовi особи органiв державної влади, якi пiдписали подання, можуть бути притягнутi до вiдповiдальностi за неналежне виконання службових обов'язкiв у порядку, встановленому законом.

     Стаття 88. Обмеження iнвестицiйної дiяльностi з пенсiйними активами

     1. Пiд час провадження дiяльностi з управлiння пенсiйними активами забороняється:

     1) формувати пенсiйнi активи за рахунок позикових (кредитних) коштiв або будь-яких iнших коштiв, якi не є коштами Накопичувального фонду;

     2) надавати майновi гарантiї, забезпеченi пенсiйними активами, або будь-якi кредити (позики) за рахунок пенсiйних активiв;

     3) укладати угоди купiвлi-продажу або мiни пенсiйних активiв з обов'язковою умовою зворотного викупу;

     4) тримати в грошових коштах на поточному банкiвському рахунку, на банкiвських депозитних рахунках та в ощадних сертифiкатах банкiв, депозитних сертифiкатах банкiв бiльше нiж 50 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв, при цьому не бiльше нiж 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв у зобов'язаннях одного банку;

(пункт 4 частини першої статтi 88 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5) придбавати або додатково iнвестувати в цiннi папери одного емiтента бiльше нiж 5 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв та тримати у своїх активах бiльше нiж 10 вiдсоткiв у цiнних паперах одного емiтента (крiм цiнних паперiв, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, та облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України);

(пункт 5 частини першої статтi 88 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     6) придбавати або додатково iнвестувати у цiннi папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом Мiнiстрiв України, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим бiльше нiж 50 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     61) придбавати або додатково iнвестувати в облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй, що розмiщуються на територiї України, бiльше нiж 50 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(частину першу статтi 88 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     7) придбавати або додатково iнвестувати в облiгацiї мiсцевих позик бiльше нiж 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     8) придбавати або додатково iнвестувати в корпоративнi облiгацiї - резидентiв бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 8 частини першої статтi 88 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     9) придбавати або додатково iнвестувати в акцiї українських емiтентiв бiльше нiж 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     10) придбавати або додатково iнвестувати у цiннi папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами iноземних держав, бiльше нiж 20 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     11) придбавати або додатково iнвестувати в акцiї та облiгацiї iноземних емiтентiв, якi допущенi до торгiв на регульованих фондових ринках iноземних держав, бiльше нiж 20 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

(пункт 11 частини першої статтi 88 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     12) придбавати або додатково iнвестувати в iншi активи, не забороненi законодавством України, але не зазначенi у цiй статтi, бiльше нiж 5 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     13) придбавати або додатково iнвестувати у цiннi папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядом однiєї iноземної держави, бiльше нiж 10 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв;

     14) придбавати цiннi папери, емiтентами яких є пов'язанi особи Накопичувального фонду, компанiї з управлiння активами, зберiгача та радника з iнвестицiйних питань;

     15) здiйснювати за власнi кошти компанiї з управлiння активами операцiї iз фiнансовими iнструментами, якi є пенсiйними активами;

(пункт 15 частини першої статтi 88 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     16) безоплатно вiдчужувати пенсiйнi активи;

     17) використовувати пенсiйнi активи для забезпечення виконання зобов'язань, якi не пов'язанi з функцiонуванням Накопичувального фонду;

     18) вiдчужувати майно, яке належить компанiї з управлiння активами, до пенсiйних активiв;

     19) набувати у власнiсть нерухоме майно та будь-якi iншi активи, що складають пенсiйнi активи;

     20) придбавати або додатково iнвестувати в iпотечнi облiгацiї українських емiтентiв бiльш як 40 вiдсоткiв загальної вартостi пенсiйних активiв.

(частину першу статтi 88 доповнено пунктом 20 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Кошти Накопичувального фонду, що розмiщуються на депозитних рахунках у комерцiйних банках, не можуть бути розмiщенi менше нiж у трьох комерцiйних банках. При цьому розподiл коштiв за депозитними рахунками банкiв повинен бути таким, щоб рiзниця вiдхилення в сумах становила не бiльше нiж 10 вiдсоткiв.

     3. Купiвля-продаж цiнних паперiв здiйснюється з дотриманням вимог цього Закону та законодавства лише на конкурентних засадах на органiзованому ринку капiталу, зареєстрованому у встановленому законодавством порядку, який вiдповiдає вимогам, визначеним Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина третя статтi 88 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 89. Вимоги до основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування

(назва статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     1. Основнi напрями iнвестицiйної полiтики та нормативи iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування затверджує щороку Рада Накопичувального фонду не пiзнiше 1 грудня року, що передує року, протягом якого вони дiятимуть.

(абзац перший частини першої статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Проекти основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування подає Радi Накопичувального фонду виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, i Нацiональним банком України.

(абзаци другий i третiй частини першої статтi 89 замiнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, абзац другий частини першої статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     2. Проекти основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування подаються Радi Накопичувального фонду не пiзнiше 1 жовтня року, що передує плановому. До розробки проектiв основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування за рiшенням Ради Накопичувального фонду може залучатися радник (радники) з iнвестицiйних питань та компанiї з управлiння активами.

(частина друга статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. В основних напрямах iнвестицiйної полiтики вiдображаються основнi напрями та обмеження iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, встановленi з урахуванням загальних вимог та обмежень, визначених цим Законом. Основнi напрями iнвестицiйної полiтики обов'язковi для застосування Пенсiйним фондом, компанiями з управлiння активами та зберiгачем.

(частина третя статтi 89 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Основнi напрями iнвестицiйної полiтики пiдлягають обов'язковому опублiкуванню.

     5. Нормативи iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування визначають щорiчнi пропорцiї iнвестування коштiв у кожний окремий вид активiв згiдно з вимогами основних напрямiв iнвестицiйної полiтики, мiстять iнвестицiйну стратегiю Накопичувального фонду та критерiї вибору об'єктiв iнвестування з урахуванням конкретних класiв iнвестицiйного рейтингу. Змiст нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування не повинен суперечити положенням основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та цьому Закону.

(абзац перший частини п'ятої статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Нормативи iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування є конфiденцiйним документом. Повний текст нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування зберiгається в Пенсiйному фондi та надається зберiгачу. Компанiї з управлiння активами надається витяг з нормативiв iнвестування пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування в частинi вимог щодо iнвестування пенсiйних активiв, що знаходяться в управлiннi цiєї компанiї.

(абзац другий частини п'ятої статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 90. Порядок проведення конкурсу для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та аудитора Накопичувального фонду

(назва статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     1. Порядок проведення конкурсу для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача та аудитора Накопичувального фонду визначається умовами проведення конкурсу, якi погоджуються з Антимонопольним комiтетом України.

(частина перша статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Умови проведення конкурсу мiстять:

     1) змiст та порядок опублiкування оголошення про проведення конкурсу;

     2) строки i порядок пiдготовки та основнi вимоги до технiчного завдання, iнформацiю про осiб, вiдповiдальних за його пiдготовку;

     3) перелiк конкурсної документацiї, порядок її складання, подання, реєстрацiї та розгляду;

     4) строки та порядок проведення конкурсу, iнформацiю про посадових осiб, вiдповiдальних за його проведення;

     5) вимоги до осiб, якi можуть брати участь у проведеннi конкурсу (вимоги до претендентiв);

     6) порядок установлення бальної оцiнки конкурсних пропозицiй;

     7) порядок визначення переможця конкурсу;

     8) порядок опублiкування результатiв конкурсу;

     9) порядок укладання договорiв за результатами конкурсу.

     Умови проведення конкурсу затверджує Рада Накопичувального фонду у строк не пiзнiше одного мiсяця до дати оголошення конкурсу i пiдлягають обов'язковому опублiкуванню в порядку, визначеному Радою Накопичувального фонду, в тому числi опублiкуванню не менш як у двох мiжнародних фiнансових перiодичних виданнях.

     3. Рада Накопичувального фонду приймає рiшення:

     1) про проведення першого конкурсу для обрання компанiй з управлiння активами, аудитора i зберiгача - не пiзнiше шести мiсяцiв до дня запровадження сплати страхових внескiв до Накопичувального фонду;

(пункт 1 частини третьої статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2) про проведення першого конкурсу для обрання аудитора Накопичувального фонду - по завершеннi першого року функцiонування Накопичувального фонду;

     3) про проведення наступних конкурсiв для обрання компанiї з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора - не пiзнiше шести мiсяцiв до дня закiнчення термiну дiї вiдповiдних договорiв, а в разi їх дострокового розiрвання у випадках, передбачених цим Законом, - у мiсячний термiн з дня розiрвання договору;

(пункт 3 частини третьої статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4) про проведення конкурсу для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора, якщо за результатами попереднього конкурсу з його переможцем (переможцями) у мiсячний термiн не було укладено вiдповiдний договiр, - не пiзнiше одного мiсяця з дня закiнчення зазначеного термiну;

(пункт 4 частини третьої статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     5) про проведення конкурсу для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора, якщо за результатами попереднього конкурсу не визначено переможця або якщо в першому етапi конкурсу взяли участь менше трьох претендентiв, - одночасно з визначенням результатiв вiдповiдного етапу конкурсу;

(пункт 5 частини третьої статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6) про проведення конкурсу для обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора в разi прийняття судом рiшення про визнання результатiв конкурсу недiйсними - не пiзнiше одного мiсяця з дня набрання рiшенням суду законної сили.

(пункт 6 частини третьої статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. Рiшення про проведення конкурсу мiстить:

     1) дату проведення першого етапу конкурсу, яка не може бути ранiше нiж за два мiсяцi з дня прийняття рiшення про проведення конкурсу;

     2) порядок та кiнцеву дату подання конкурсної документацiї, яка не може бути пiзнiше нiж за десять календарних днiв до дати проведення конкурсу;

     3) вимоги до осiб, якi можуть брати участь у проведеннi конкурсу (претенденти), визначенi вiдповiдно до вимог цього Закону;

     4) технiчне завдання та перелiк конкурсної документацiї, яку претенденти мають подати для участi в конкурсi;

     5) адресу, за якою приймається конкурсна документацiя;

     6) мiсце та час проведення конкурсу;

     7) вартiсть участi в конкурсу;

     8) умови проведення конкурсу, критерiї та порядок визначення переможця конкурсу.

     Рiшення про проведення конкурсу пiдлягає опублiкуванню протягом п'яти робочих днiв iз дня його прийняття.

     Дата, час та мiсце проведення конкурсу, визначенi в оголошеннi про проведення конкурсу, не можуть бути змiненi.

     Стаття 91. Технiчне завдання конкурсу

     1. Технiчне завдання конкурсу затверджує Рада Накопичувального фонду вiдповiдно до умов проведення конкурсу одночасно з прийняттям рiшення про проведення конкурсу i має мiстити:

     1) детальний опис вимог до претендентiв;

     2) перелiк та змiст послуг, якi має надавати переможець (переможцi) конкурсу;

     3) умови надання послуг, порядок взаємодiї з Пенсiйним фондом, вимоги щодо органiзацiйного та матерiально-технiчного забезпечення надання послуг;

     4) вимоги до договору, що укладається з переможцем конкурсу;

     5) перелiк конкурсної документацiї, подання якої є необхiдною для участi в конкурсi, та порядок її оформлення;

     6) iншi вимоги, визначенi умовами проведення конкурсу, що не суперечать цьому Закону.

     Пiдготовка проектiв технiчних завдань здiйснюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду.

     2. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана надiслати кур'єрською (спецiальною) поштою кожнiй юридичнiй особi, яка подала заяву на участь у конкурсi, технiчне завдання конкурсу протягом трьох робочих днiв iз дня отримання заяви.

     Стаття 92. Конкурсна документацiя

     1. Особи, якi бажають взяти участь у конкурсi, у термiни, визначенi в оголошеннi про проведення конкурсу, подають Радi Накопичувального фонду таку конкурсну документацiю:

     1) заяву на участь у конкурсi за формою, затвердженою Радою Накопичувального фонду;

     2) засвiдчену у встановленому порядку довiренiсть на iм'я особи (осiб), яка представлятиме iнтереси претендента пiд час проведення конкурсу;

     3) конкурсну пропозицiю, складену вiдповiдно до вимог цього Закону;

     4) документ, що пiдтверджує оплату вартостi участi в конкурсi;

     5) iншi документи, визначенi умовами проведення конкурсу та технiчним завданням, що пiдтверджують iнформацiю про претендента та вiдомостi, якi мiстяться в конкурснiй пропозицiї.

     2. Конкурсну пропозицiю складають претенденти вiдповiдно до умов проведення конкурсу та технiчного завдання, i вона повинна мiстити:

     1) загальнi вiдомостi про претендента;

     2) вiдомостi про додержання вимог, передбачених технiчним завданням (розмiри статутного та власного капiталу, вiдомостi щодо засновникiв, пов'язаних осiб, вiдомостi про вiдповiдних службових осiб тощо);

(пункт 2 частини другої статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3) iнформацiю про дiяльнiсть претендента (види дiяльностi, перелiк послуг, що надаються, прибутковiсть, досвiд роботи тощо);

     4) iнформацiю про фiнансовий стан претендента, а також про результати аудиторських перевiрок за останнi три роки, накладення протягом останнiх десяти рокiв фiнансових та iнших санкцiй, заборони на провадження вiдповiдної дiяльностi, у тому числi шляхом припинення або скасування дiї лiцензiй з будь-яких причин;

     5) вiдомостi про наявнiсть у претендента можливостей та пропозицiї щодо виконання умов технiчного завдання;

     6) основнi положення договору, який має бути укладений у разi визнання претендента переможцем конкурсу;

     7) iншi вiдомостi, визначенi умовами проведення конкурсу та технiчним завданням.

     Разом з конкурсною документацiєю претендентом можуть бути поданi запитання щодо вимог технiчного завдання.

     3. Конкурсна документацiя надсилається рекомендованим листом, кур'єрською (спецiальною) поштою або подається власноручно представником юридичної особи, яка бажає взяти участь у конкурсi. Конкурсна документацiя подається українською мовою в опечатаних конвертах, крiм документа, що пiдтверджує сплату претендентом вартостi участi в конкурсi.

     Конверти з конкурсною документацiєю приймаються особою, уповноваженою Радою Накопичувального фонду, яка зазначає на них дату, час отримання i видає довiдку про отримання конкурсної документацiї.

     Конкурсна документацiя, що надiйшла пiсля кiнцевого термiну подання конкурсної документацiї, встановленого в оголошеннi про проведення конкурсу, або конкурсна документацiя, подана претендентом, який не сплатив вартiсть участi в конкурсi, не розглядається.

     Претендент має право письмово вiдкликати свою конкурсну документацiю до закiнчення термiну подання конкурсної документацiї, встановленого в оголошеннi про проведення конкурсу.

     4. З метою покриття витрат, пов'язаних iз проведенням конкурсу, умовами його проведення встановлюється вартiсть участi в конкурсi, яку мають сплатити претенденти.

     Сплачена вартiсть участi в конкурсi не повертається, крiм випадкiв вiдкликання претендентами конкурсної документацiї в порядку, визначеному цим Законом.

     5. Претендент може брати участь у проведеннi кiлькох конкурсiв, якщо це не суперечить вимогам цього Закону.

     6. Конкурсна документацiя є офiцiйними документами. Рада Накопичувального фонду перевiряє достовiрнiсть поданої iнформацiї. У разi недостовiрностi iнформацiї особи, якi подали її, притягуються до вiдповiдальностi згiдно iз законом та втрачають право на участь у конкурсi.

     7. Використання вiдомостей, що мiстяться в конкурснiй документацiї, здiйснюється з дотриманням вимог законодавства про iнформацiю.

     8. Конкурсна документацiя зберiгається Пенсiйним фондом протягом десяти рокiв iз дня оголошення результатiв конкурсу, а щодо переможця конкурсу - протягом термiну дiї укладеного з ним договору та протягом десяти рокiв iз дня припинення дiї договору.

     Стаття 93. Проведення конкурсу

     1. Конкурс з обрання компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора Накопичувального фонду проводиться у два етапи.

     У першому етапi конкурсу з обрання компанiй з управлiння активами повиннi брати участь не менш як шiсть претендентiв, а для обрання радника з iнвестицiйних питань, зберiгача i аудитора - не менш як три претенденти.

(частина перша статтi 93 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. На першому етапi конкурсу, у день, визначений в оголошеннi про проведення конкурсу, Рада Накопичувального фонду проводить вiдкрите засiдання, на якому:

     1) розкриваються конверти з конкурсною документацiєю в черговостi часу їх реєстрацiї, при цьому головуючий ставить власний пiдпис та штамп Ради Накопичувального фонду на всiх листах документiв, що були в конвертi;

     2) оголошуються конкурснi пропозицiї;

     3) перевiряється вiдповiднiсть конкурсної документацiї вимогам цього Закону, умовам проведення конкурсу та технiчному завданню;

     4) усiм членам Ради Накопичувального фонду надаються для оцiнки копiї конкурсної документацiї;

     5) запечатується по одному примiрнику кожної поданої конкурсної пропозицiї у контрольний пакет, який пiдписується всiма присутнiми членами Ради Накопичувального фонду i передається на зберiгання особi, уповноваженiй Радою Накопичувального фонду;

     6) повiдомляється про день, час та мiсце оголошення результатiв першого етапу конкурсу.

     3. Для оголошення результатiв першого етапу конкурсу не пiзнiше одного мiсяця з дня розкриття конвертiв з конкурсною документацiєю проводиться вiдкрите засiдання Ради Накопичувального фонду, на якому:

     1) заслуховуються та обговорюються вмотивованi висновки членiв Ради Накопичувального фонду щодо наданої їм для оцiнки конкурсної документацiї;

     2) надаються вiдповiдi на запитання претендентiв, якщо, на думку членiв Ради Накопичувального фонду, вони є суттєвими i не знайшли достатнього вiдображення в технiчному завданнi. При цьому запитання i вiдповiдь мають бути доведенi до всiх учасникiв конкурсу, якi допущенi для участi в другому етапi конкурсу;

     3) за результатами обговорення приймається та оголошується рiшення про допуск претендентiв до участi у другому етапi конкурсу.

     До другого етапу конкурсу допускаються претенденти, якi найбiльше вiдповiдають умовам проведення конкурсу, вимогам технiчного завдання конкурсу та цього Закону та якi запропонували найвищу якiсть послуг за найменшу вартiсть.

     У разi невiдповiдностi конкурсної документацiї умовам проведення конкурсу чи технiчному завданню або невiдповiдностi претендента вимогам цього Закону приймається рiшення про вiдмову в подальшiй участi в конкурсi;

     4) затверджуються iнструкцiї, система бальної оцiнки конкурсних пропозицiй, запитання до претендентiв для проведення другого етапу конкурсу;

     5) оголошуються дата, час i мiсце проведення другого етапу конкурсу.

     4. Усiх претендентiв, якi брали участь у першому етапi конкурсу, письмово iнформує Рада Накопичувального фонду про результати першого етапу конкурсу протягом трьох робочих днiв iз дня оголошення його результатiв.

     Рада Накопичувального фонду надає претендентам довiдки про результати першого етапу конкурсу протягом трьох робочих днiв iз дня їх оголошення в порядку та за формою, визначеними умовами проведення конкурсу.

     Претендентам, якi допущенi до участi в другому етапi конкурсу, у цей же строк надаються iнструкцiї та запитання для проведення другого етапу конкурсу.

     Претенденти, якi допущенi до участi в другому етапi конкурсу та отримали запитання або iнструкцiї, зобов'язанi письмово подати Радi Накопичувального фонду вiдповiдi на запитання та додаткову iнформацiю щодо конкурсних пропозицiй, передбачену iнструкцiями, протягом десяти робочих днiв iз дня одержання iнструкцiй i запитань. Отриманi вiдповiдi та iнформацiя надаються членам Ради Накопичувального фонду протягом трьох робочих днiв iз дня їх отримання.

     5. На другому етапi конкурсу Рада Накопичувального фонду у строк, що не перевищує одного мiсяця з дня оголошення результатiв першого етапу конкурсу, проводить вiдкрите засiдання, на якому:

     заслуховуються коментарi претендентiв щодо їх конкурсних пропозицiй;

     заслуховуються вмотивованi висновки членiв Ради Накопичувального фонду щодо конкурсних пропозицiй;

     здiйснюється оцiнка конкурсних пропозицiй за бальною системою, визначається переможець (переможцi) та оголошуються результати другого етапу конкурсу;

     схвалюються основнi положення договору з переможцем конкурсу;

     у разi якщо за результатами другого етапу конкурсу не визначено жодного переможця, приймається рiшення щодо проведення нового конкурсу.

     У разi неподання претендентами, якi допущенi до участi у другому етапi конкурсу, письмових вiдповiдей на запитання чи додаткової iнформацiї, передбаченої iнструкцiями, затвердженими за результатами першого етапу конкурсу, або в разi неявки представникiв претендентiв на другий етап конкурсу цi претенденти вважаються такими, що вибули з подальшої участi в конкурсi за власним бажанням.

     6. Рада Накопичувального фонду надає претендентам, якi брали участь у першому та другому етапах конкурсу, стенограму, що ведеться пiд час засiдань Ради Накопичувального фонду, протягом трьох робочих днiв пiсля вiдповiдного засiдання.

     7. Рада Накопичувального фонду надає претендентам, якi брали участь у другому етапi конкурсу, письмову iнформацiю про результати другого етапу конкурсу протягом трьох робочих днiв iз дня оголошення його результатiв. При цьому переможцю конкурсу видається вiдповiдна довiдка, що є пiдставою для укладення з переможцем вiдповiдного договору.

     Результати другого етапу конкурсу пiдлягають обов'язковому офiцiйному оприлюдненню протягом десяти календарних днiв iз дня їх оголошення.

     8. Результати першого та другого етапiв конкурсу можуть бути оскарженi претендентами, якi брали участь у конкурсi, у судовому порядку. При цьому подання вiдповiдного позову до суду не зупиняє дiю рiшення Ради Накопичувального фонду про проведення другого етапу конкурсу або про укладення вiдповiдного договору з переможцем (переможцями) вiдповiдного конкурсу.

     Органiзацiйне забезпечення конкурсу здiйснюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду. Матерiально-технiчне забезпечення конкурсу здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених частиною четвертою статтi 92 цього Закону, а також коштiв Накопичувального фонду, якi включаються до оплати послуг виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, пов'язаних з адмiнiстративним управлiнням Накопичувальним фондом.

(абзац другий частини восьмої статтi 93 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     9. Члени Ради Накопичувального фонду, посадовi особи виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду та радник з iнвестицiйних питань, виннi у порушеннi порядку проведення конкурсу, зокрема щодо збереження конфiденцiйної iнформацiї, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

(статтю 93 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 94. Визначення переможця конкурсу

     1. Переможцем (переможцями) конкурсу визнається претендент (претенденти), який брав участь у другому етапi конкурсу, конкурсна пропозицiя якого отримала найвищу бальну оцiнку за системою бальної оцiнки, затвердженої Радою Накопичувального фонду, за такими критерiями:

     вiдповiднiсть вимогам, визначеним цим Законом, умовам проведення конкурсу та технiчним завданням;

     дотримання претендентом у своїй дiяльностi вимог законодавства, фiнансово-економiчних нормативiв, наявнiсть або вiдсутнiсть вiдповiдних порушень, застосування до претендента санкцiй за цi порушення, наявнiсть або вiдсутнiсть претензiй та судових позовiв до претендента, неврегульованих спорiв за його участю, скарг на дiї претендента та якiсть послуг, що надаються ним;

     фiнансовий стан претендента, включаючи обсяг власного капiталу, наявнiсть або вiдсутнiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi, платоспроможнiсть, можливiсть гарантування власними коштами виконання зобов'язань за договором та можливiсть вiдшкодування збиткiв при порушеннi умов договору в разi визнання його переможцем конкурсу, основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi, прибутковiсть цiєї дiяльностi, обсяг залучених коштiв iнших осiб;

     дiлова репутацiя претендента, перелiк послуг, якi ним пропонуються, тривалiсть i досвiд надання цих послуг, коло осiб, яким вони надавалися, якiсть зазначених послуг, вiдповiднiсть технологiї надання цих послуг сучасним стандартам;

     характеристика органiзацiйної структури i матерiально-технiчної бази претендента та можливостi для повноцiнного надання вiдповiдних послуг, його дiлова репутацiя, рiвень освiти та досвiд роботи персоналу, вiдповiдального за надання вiдповiдних послуг;

     можливiсть забезпечення претендентом необхiдної взаємодiї з Пенсiйним фондом, iншими суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного страхування, взаємодiя з якими необхiдна у процесi надання вiдповiдних послуг, зокрема оперативнiсть такої взаємодiї, її технiчне забезпечення, у тому числi забезпечення обмiну iнформацiєю;

     можливiсть виникнення ризикiв при наданнi претендентом послуг;

     надання найвищої якостi послуг за найменшу цiну;

     iншими критерiями, визначеними умовами проведення конкурсу i технiчним завданням.

     2. У разi якщо в другому етапi конкурсу брав участь лише один претендент, Рада Накопичувального фонду може визнати його переможцем конкурсу, якщо його конкурсна пропозицiя отримала найвищу бальну оцiнку за всiма критерiями, визначеними умовами проведення конкурсу, та технiчним завданням.

     3. Рада Накопичувального фонду пiд час затвердження системи бальної оцiнки конкурсних пропозицiй визначає найменшу загальну суму балiв та найменший бал для кожного критерiю, за яким здiйснюється бальна оцiнка, що дозволяють визнати претендента переможцем конкурсу.

     У разi якщо конкурсна пропозицiя жодного з претендентiв не набрала найменшої загальної суми балiв або найменший бал для кожного критерiю, за яким здiйснюється бальна оцiнка, переможець конкурсу не визначається.

     4. Договiр з переможцем конкурсу укладається виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду вiдповiдно до вимог цього Закону.

(частина четверта статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 95. Вимоги до договорiв

     1. За результатами конкурсу виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду укладає у мiсячний строк пiсля оголошення результатiв конкурсу в письмовiй формi договори з компанiями з управлiння активами, зберiгачем, радником з iнвестицiйних питань та аудитором Накопичувального фонду.

(частина перша статтi 95 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Iстотними умовами договорiв є:

     повна назва та мiсцезнаходження (юридична адреса) договiрних сторiн;

     предмет договору;

     права та обов'язки сторiн;

     застереження щодо конфiденцiйностi;

     порядок надання звiтностi та iнформацiї з дотриманням вимог цього Закону;

     вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфiденцiйностi;

     строк дiї договору;

     розмiр оплати послуг;

(абзац дев'ятий частини другої статтi 95 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     порядок змiни умов договору;

     умови дострокового припинення договору.

     Договiр може мiстити за згодою сторiн й iншi умови, якi не суперечать законодавству.

     3. У договорi з компанiєю з управлiння активами також зазначаються:

     зобов'язання компанiї з управлiння активами щодо iнвестування пенсiйних активiв в iнтересах застрахованих осiб з метою отримання максимального iнвестицiйного доходу при мiнiмально можливих ризиках вiдповiдно до основних напрямiв iнвестицiйної полiтики та нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду, встановлених для цих пенсiйних активiв;

(абзац другий частини третьої статтi 95 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     вимога щодо ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

     Невiд'ємним додатком до договору мають бути основнi напрями iнвестицiйної полiтики i витяг з нормативiв iнвестування коштiв Накопичувального фонду в частинi вимог щодо iнвестування пенсiйних активiв, якi перебувають в управлiннi цiєї компанiї, витяг з рiшення Ради Накопичувального фонду про визначення для компанiї з управлiння активами обсягу пенсiйних активiв Накопичувального фонду якими буде управляти компанiя, завiрений Пенсiйним фондом, зберiгачем та попередньою компанiєю з управлiння активами.

(абзац четвертий частини третьої статтi 95 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4. У договорi iз зберiгачем також зазначаються:

     особи, визначенi зберiгачем вiдповiдальними за виконання договору;

     обсяги пенсiйних активiв та умови їх розподiлу мiж компанiями з управлiння активами;

     умови i строки передачi пенсiйних активiв та вiдповiдної документацiї iншому зберiгачу.

(частину четверту статтi 95 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     Невiд'ємним додатком до договору iз зберiгачем є основнi напрями iнвестицiйної полiтики та нормативи iнвестування коштiв Накопичувального фонду, вiдомостi про компанiї з управлiння активами та копiї договорiв, укладених з ними Пенсiйним фондом, а також акт приймання-передачi на зберiгання пенсiйних активiв, якi сформованi на день укладення договору, завiрений Пенсiйним фондом, компанiєю з управлiння активами та попереднiм зберiгачем у разi проведення замiни зберiгача.

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 95 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 96. Порядок оприлюднення iнформацiї про стан пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     1. Iнформацiя про стан пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування надається на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та оприлюднюється виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду шляхом:

(абзац перший частини першої статтi 96 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     щоквартального обов'язкового офiцiйного оприлюднення;

     оприлюднення в електронних засобах масової iнформацiї;

     подання звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог цього Закону.

     2. Офiцiйне оприлюднення iнформацiї про дiяльнiсть Накопичувального фонду та накопичувальної системи пенсiйного страхування в цiлому здiйснюється в мiсячний термiн пiсля закiнчення звiтного перiоду.

(частина друга статтi 96 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Звiтнiсть до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку подається в порядку, в строки та за формами, встановленими цiєю Комiсiєю.

     4. Iнформацiя, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до цiєї статтi, не є конфiденцiйною.

     Стаття 97. Iнформацiя про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсiйного страхування, яка пiдлягає щорiчному офiцiйному оприлюдненню

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     1. Iнформацiя про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсiйного страхування, яка пiдлягає щорiчному офiцiйному оприлюдненню, готується виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду за формою, що визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, i має мiстити вiдомостi про:

(абзац перший частини першої статтi 97 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     1) склад Ради Накопичувального фонду;

     2) залученого радника (радникiв) з iнвестицiйних питань;

     3) компанiї з управлiння активами;

     4) зберiгача;

     5) аудитора Накопичувального фонду;

     6) розмiри винагород, сплачених виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду, компанiям з управлiння активами, зберiгачу, раднику з iнвестицiйних питань та аудитору Накопичувального фонду за послуги, наданi для функцiонування Накопичувального фонду, за звiтний рiк;

     7) пункт 7 частини першої статтi 97 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     8) звiт про чисту вартiсть пенсiйних активiв, чисту вартiсть одиницi пенсiйних активiв i показники змiни чистої вартостi пенсiйних активiв та змiни чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв на кiнець звiтного року;

(пункт 8 частини першої статтi 97 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     9) умови та обсяги розмiщення пенсiйних активiв у коштах на депозитних рахунках банкiв;

     10) перелiк об'єктiв iнвестування, де розмiщено понад 1 вiдсоток пенсiйних активiв у фiнансових iнструментах;

     11) перелiк емiтентiв, у яких Накопичувальний фонд володiє в цiнних паперах бiльше нiж 5 вiдсотками їх статутного капiталу;

     12) обсяг коштiв Накопичувального фонду та накопичувальної системи пенсiйного страхування в цiлому, iнвестованих в активи вiдповiдно до пункту 11 частини першої статтi 88 цього Закону;

(пункт 12 частини першої статтi 97 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     13) результати перевiрок дiяльностi Пенсiйного фонду щодо адмiнiстративного управлiння Накопичувальним фондом та накопичувальної системи пенсiйного страхування в цiлому, компанiй з управлiння активами, зберiгача, радника з iнвестицiйних питань;

(пункт 13 частини першої статтi 97 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     14) данi щодо кiлькостi застрахованих осiб, якi протягом року спрямовували страховi внески до недержавних пенсiйних фондiв, та обсягiв цих коштiв, перерахованих до цих фондiв;

     15) iншу iнформацiю щодо функцiонування Накопичувального фонду та накопичувальної системи пенсiйного страхування в цiлому, визначену Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(пункт 15 частини першої статтi 97 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Крiм випадкiв, установлених законом, не пiдлягає розголошенню та оприлюдненню iнформацiя про:

     страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     суму коштiв, що облiковується на накопичувальному пенсiйному рахунку учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     умови та стан виконання договорiв страхування довiчної пенсiї;

     персональнi данi учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування.

(статтю 97 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 98. Надання застрахованим особам iнформацiї про пенсiйнi активи

     1. Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звiтним, кожному учасниковi Накопичувального фонду письмовий звiт про стан його накопичувального пенсiйного рахунка iз зазначенням чистої вартостi пенсiйних активiв на початок та кiнець звiтного року, щомiсячних надходжень страхових внескiв.

     Виконавча дирекцiя Пенсiйного фонду зобов'язана також надавати таку iнформацiю за письмовим запитом учасника Накопичувального фонду протягом п'яти робочих днiв з дня його надходження за плату, визначену Радою Накопичувального фонду, крiм випадкiв надання iнформацiї для укладення договору страхування довiчної пенсiї.

(стаття 98 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

Роздiл XI
ЗБЕРIГАННЯ ПЕНСIЙНИХ АКТИВIВ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

     Стаття 99. Зберiгач

     1. За результатами конкурсу Пенсiйний фонд укладає iз зберiгачем договiр з урахуванням вимог статтi 95 цього Закону строком на п'ять рокiв. Зазначений договiр схвалюють Рада Накопичувального фонду та орган управлiння зберiгача.

(абзац перший частини першої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     За рiшенням Ради Накопичувального фонду строк дiї договору може бути продовжений без проведення конкурсу ще на два роки шляхом щорiчного продовження. При цьому до договору можуть бути внесенi змiни лише щодо зменшення вартостi послуг або надання нових послуг за умови зменшення чи незмiнностi вартостi послуг зберiгача за договором.

     2. Кошти Накопичувального фонду обслуговуються лише одним зберiгачем, який повинен вiдповiдати таким вимогам:

     1) мати лiцензiю, видану Нацiональним банком України, та лiцензiю, видану Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, на провадження дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйного фонду;

(пункт 1 частини другої статтi 99 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.05.2012р. N 4841-VI, у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     2) мати розмiр регулятивного капiталу не менш як 500 мiльйонiв гривень;

(пункт 2 частини другої статтi 99 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3) мати посадових осiб, якi здiйснюють безпосереднє керiвництво пiдроздiлами з виконання дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйного фонду i мають вiдповiдну вищу освiту та досвiд роботи в банкiвськiй чи фiнансовiй сферi не менше п'яти рокiв;

(пункт 3 частини другої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     4) не бути компанiєю з управлiння активами, пов'язаною особою компанiї з управлiння активами та її пов'язаних осiб;

     5) не бути кредитором органiв Пенсiйного фонду або компанiй з управлiння активами, з якими зберiгачем укладено договiр про зберiгання пенсiйних активiв;

     6) не бути пов'язаною особою аудитора Накопичувального фонду та його пов'язаних осiб.

     3. Зберiгач виконує такi функцiї:

     1) у встановленому порядку вiдкриває рахунок Накопичувального фонду, здiйснює розрахунково-касовi операцiї у грошових коштах та операцiї по рахунку у цiнних паперах Накопичувального фонду i забезпечує зберiгання грошових надходжень до Накопичувального фонду та цiнних паперiв, що становлять його пенсiйнi активи, а також iнших документiв, пов'язаних з формуванням та використанням пенсiйних активiв;

     2) у встановленому порядку вiдкриває та здiйснює розрахунково-касовi операцiї по рахунку Пенсiйного фонду, на якому акумулюється резерв коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах, забезпечує їх зберiгання;

     3) здiйснює операцiї по активах у фiнансових iнструментах, сформованих за рахунок резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах;

     4) здiйснює розмiщення резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах на депозитних рахунках з виплатою вiдсоткiв у розмiрах, передбачених вiдповiдним договором;

     5) виконує розпорядження виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду щодо перерахування коштiв у сумi, облiкованiй на накопичувальному пенсiйному рахунку застрахованої особи, до недержавного пенсiйного фонду, страхової органiзацiї для оплати договору страхування довiчної пенсiї або одноразової виплати застрахованiй особi чи спадкоємцям вiдповiдно до цього Закону;

(пункт 5 частини третьої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6) виконує розпорядження виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду щодо перерахування коштiв Накопичувального фонду для оплати витрат, пов'язаних з адмiнiстративним управлiнням Накопичувальним фондом, виплати винагороди раднику з iнвестицiйних питань, компанiям з управлiння активами, зберiгачу, аудитору Накопичувального фонду;

(пункт 6 частини третьої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     7) подає Пенсiйному фонду та Радi Накопичувального фонду в установленому порядку:

     iнформацiю про загальну суму страхових внескiв, перерахованих до Накопичувального фонду;

     передбачену законодавством звiтнiсть, пов'язану iз зберiганням та використанням пенсiйних активiв i резерву коштiв для покриття дефiциту бюджету Пенсiйного фонду в майбутнiх перiодах;

     iнформацiю про загальну вартiсть пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування на день подання iнформацiї та змiну чистої вартостi пенсiйних активiв за звiтний перiод;

(абзац четвертий частини третьої статтi 99 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     iнформацiю про операцiї з пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування, здiйсненi компанiями з управлiння активами. Така iнформацiя подається також Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Iнформацiя щодо руху таких пенсiйних активiв подається зберiгачем у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 99 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, абзац п'ятий пункту 7 частини третьої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     71) забезпечує в день надходження до банку зарахування страхових внескiв на рахунок Накопичувального фонду та перерахування пенсiйних активiв Накопичувального фонду для їх iнвестування компанiями з управлiння активами;

(частину третю статтi 99 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     72) у разi виявлення фактiв порушення законодавства компанiями з управлiння активами протягом одного робочого дня з дня їх виявлення припиняє виконання розпоряджень компанiй у частинi управлiння пенсiйними активами Накопичувального фонду та iнформує про це виконавчу дирекцiю Пенсiйного фонду, Раду Накопичувального фонду i Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(частину третю статтi 99 доповнено пунктом 72 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, пункт 72 частини третьої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     73) виконує рiшення Ради Накопичувального фонду, а також розпорядження Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про припинення виконання розпоряджень компанiї з управлiння активами Накопичувального фонду на пiдставах, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, Антимонопольним комiтетом України;

(частину третю статтi 99 доповнено пунктом 73 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, пункт 73 частини третьої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     74) щодня перевiряє правильнiсть обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв та чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду;

(частину третю статтi 99 доповнено пунктом 74 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     8) виконує iншi функцiї, передбаченi цим Законом та договором, укладеним з Пенсiйним фондом.

     4. Зберiгач не може придбавати активи у фiнансових iнструментах Накопичувального фонду та укладати договiр щодо надання послуг iнвестицiйної фiрми з компанiєю з управлiння активами, здiйснювати управлiння пенсiйними активами накопичувальної системи пенсiйного страхування та використовувати пенсiйнi активи Накопичувального фонду як кредитнi ресурси.

(частина четверта статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5. Зберiгач може надавати iншi банкiвськi послуги вiдповiдно до законодавства про банки i банкiвську дiяльнiсть, крiм послуг, надання яких не допускається цим Законом.

     6. Зберiгач подає виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Радi Накопичувального фонду та Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчний звiт про свою дiяльнiсть, який схвалює наглядова рада зберiгача.

(частина шоста статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     7. Зберiгач має право доступу до iнформацiї та документiв, необхiдних для перевiрки правильностi обчислення чистої вартостi пенсiйних активiв i чистої вартостi одиницi пенсiйних активiв Накопичувального фонду.

(статтю 99 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     8. Замiна зберiгача може здiйснюватися:

     1) пiсля закiнчення строку дiї договору, укладеного за результатами конкурсу з обрання зберiгача;

     2) у разi дострокового розiрвання укладеного договору з iнiцiативи Ради Накопичувального фонду або зберiгача.

(статтю 99 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     9. Дострокове розiрвання договору iз зберiгачем здiйснюється за рiшенням Ради Накопичувального фонду за поданням виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у разi:

(абзац перший частини дев'ятої статтi 99 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1) вiдкликання Нацiональним банком України лiцензiї;

     2) анулювання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на право провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв;

     3) порушення зберiгачем вимог цього Закону або умов договору;

     4) порушення провадження у справi про банкрутство зберiгача, прийняття рiшення про лiквiдацiю зберiгача або введення тимчасової адмiнiстрацiї.

(статтю 99 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     10. У разi обрання нового зберiгача попереднiй зберiгач, з яким розiрвано договiр, зобов'язаний:

     1) забезпечити передачу всiх пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що перебувають у нього на зберiганнi, та вiдповiдних документiв новому зберiгачу у визначений строк;

     2) виконувати функцiю до повної передачi всiх пенсiйних активiв Накопичувального фонду новому зберiгачу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 99 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 100. Зберiгання пенсiйних активiв у фiнансових iнструментах

     1. Усi операцiї з пенсiйними активами у фiнансових iнструментах здiйснюються через зберiгача.

     2. Виконання функцiй зберiгача не може поєднуватися з виконанням функцiй з управлiння пенсiйними активами.

     3. Зберiгач зобов'язаний забезпечити вiдокремлене зберiгання та окремий облiк коштiв Накопичувального фонду, що iнвестуються кожною з компанiй з управлiння активами та пенсiйних активiв у фiнансових iнструментах, якi перебувають у їх управлiннi.

     Стаття 101. Винагорода зберiгача

     1. Оплата послуг зберiгача провадиться в розмiрах та в порядку, встановлених у договорi, укладеному з Пенсiйним фондом.

     2. Максимальний щорiчний розмiр оплати послуг зберiгача не може перевищувати 0,1 вiдсотка розмiру чистої вартостi пенсiйних активiв.

(частина друга статтi 101 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 102. Вiдповiдальнiсть зберiгача

     1. За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, передбачених статтею 99 цього Закону та договором, зберiгач несе вiдповiдальнiсть власним майном вiдповiдно до закону та договору.

(частина перша статтi 102 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2. Зберiгач несе вiдповiдальнiсть перед виконавчою дирекцiєю Пенсiйного фонду за збитки, завданi Накопичувальному фонду та/або застрахованим особам внаслiдок невиконання або неналежного виконання умов договору, i забезпечує їх вiдшкодування.

(частина друга статтi 102 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Зберiгач не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями Пенсiйного фонду перед застрахованими особами та за зобов'язаннями компанiй з управлiння активами.

Роздiл XII
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРI ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО СТРАХУВАННЯ

     Стаття 103. Органи державного регулювання та нагляду

     1. Метою державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування є:

     проведення єдиної та ефективної державної полiтики у цiй сферi;

     забезпечення реалiзацiї прав громадян на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування;

     створення умов для ефективного функцiонування та розвитку системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     забезпечення дотримання суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування вимог законiв, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     адаптацiя системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування до мiжнародних стандартiв.

     2. Державне регулювання та нагляд у порядку, передбаченому законодавством, здiйснюють:

     за дотриманням норм цього Закону щодо призначення (перерахунку) i виплати пенсiй у солiдарнiй системi та щодо взаємодiї Пенсiйного фонду з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, i його структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад;

(абзац другий частини другої статтi 103 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     щодо цiльового використання коштiв Пенсiйного фонду, законностi та своєчасностi руху коштiв накопичувальної системи пенсiйного страхування - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику, та Рахункова палата;

(абзац третiй частини другої статтi 103 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     щодо дотримання норм цього Закону суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного страхування - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

     за дiяльнiстю компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

(абзац п'ятий частини другої статтi 103 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     за дiяльнiстю зберiгача та уповноваженого банку - Нацiональний банк України i Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

     за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї у сферi накопичувального пенсiйного забезпечення - Антимонопольний комiтет України.

(частину другу статтi 103 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, надає разом з Пенсiйним фондом роз'яснення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсiй вiдповiдно до цього Закону.

     Роз'яснення з питань здiйснення пенсiйних виплат за рахунок коштiв Накопичувального фонду надає Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, i Пенсiйний фонд.

(частину другу статтi 103 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     3. Рiшення органiв державного регулювання та нагляду є обов'язковими для виконання Пенсiйним фондом, компанiями з управлiння активами, уповноваженим банком, зберiгачем, страховими органiзацiями, якщо такi рiшення прийнятi в межах повноважень цих органiв, визначених законодавством. Дiї органiв державного регулювання та нагляду можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     4. Якщо суб'єктом солiдарної системи або накопичувальної системи пенсiйного страхування прийнято рiшення з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування або такий суб'єкт не виконує вимог законодавства, органи державного регулювання та нагляду вказують на допущенi порушення i встановлюють строк для їх усунення. Якщо протягом цього строку суб'єкт не усуне порушення, незаконне рiшення скасовується органами державного регулювання та нагляду з подальшим вiдшкодуванням збиткiв за рахунок цього суб'єкта.

     5. Органи державного регулювання та нагляду можуть вимагати скликання правлiння Пенсiйного фонду або Ради Накопичувального фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного регулювання та нагляду можуть самi скликати та провести засiдання правлiння Пенсiйного фонду або Ради Накопичувального фонду.

     6. Суб'єкти солiдарної системи та накопичувальної системи пенсiйного страхування зобов'язанi надавати посадовим особам органiв державного регулювання та нагляду всi документи та iнформацiю, необхiднi для здiйснення ними функцiй державного регулювання та нагляду.

     7. З iнiцiативи органiв державного регулювання та нагляду може призначатися додаткова аудиторська перевiрка дiяльностi суб'єктiв солiдарної системи та накопичувальної системи пенсiйного страхування, оплата якої здiйснюється за рахунок коштiв органу, що призначив перевiрку.

     8. Антимонопольний комiтет України письмово повiдомляє Раду Накопичувального фонду про прийнятi ним рiшення щодо порушення вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного забезпечення.

     Органи державного регулювання та нагляду у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування повiдомляють Антимонопольний комiтет України про ознаки порушення законодавства з питань захисту економiчної конкуренцiї суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного забезпечення.

(статтю 103 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 104. Основнi завдання Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо нагляду в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування

     З метою здiйснення державного регулювання та нагляду в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку:

     1) забезпечує розроблення та координацiю єдиної державної полiтики щодо функцiонування накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     2) здiйснює систематичний контроль за дотриманням законодавства в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, за достовiрнiстю iнформацiї, що надається та оприлюднюється суб'єктами цiєї системи;

     3) забезпечує захист прав застрахованих осiб, якi сплачують страховi внески до Накопичувального фонду, шляхом застосування в межах своїх повноважень заходiв впливу, з метою запобiгання i припинення порушень законодавства в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування та про виявленi факти порушення iнформує Раду Накопичувального фонду;

(пункт 3 статтi 104 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     4) узагальнює практику застосування законодавства в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, розробляє та вносить пропозицiї щодо його вдосконалення;

     5) розробляє i затверджує нормативно-правовi акти, обов'язковi до виконання, з питань, що належать до її компетенцiї;

(пункт 5 статтi 104 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     6) встановлює строки та вимоги до розкриття iнформацiї та складання звiтностi учасниками ринкiв фiнансових послуг - суб'єктами накопичувальної системи пенсiйного страхування;

(пункт 6 статтi 104 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     7) щомiсяця надає Пенсiйному фонду iнформацiю щодо показникiв дiяльностi страхових оранiзацiй, у тому числi даних, що використовуються при розрахунку довiчних пенсiй;

     8) визначає форму та обсяг iнформацiї про дiяльнiсть суб'єктiв накопичувальної системи пенсiйного страхування, що пiдлягає офiцiйному оприлюдненню, та визначає перiодичнiсть такого оприлюднення;

     81) у разi порушення вимог законодавства про накопичувальну систему пенсiйного страхування надсилає виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду повiдомлення про необхiднiсть усунення фактiв порушення законодавства про накопичувальну систему пенсiйного страхування;

(статтю 104 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     9) виконує iншi функцiї, передбаченi цим Законом та законодавством про державне регулювання ринку цiнних паперiв.

(пункт 9 статтi 104 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

Роздiл XIII
ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДIЙ СТРАХУВАЛЬНИКIВ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНIВ ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ

     Стаття 105. Порядок оскарження дiй страхувальникiв, виконавчих органiв Пенсiйного фонду

     1. Застрахованi особи та члени їхнiх сiмей мають право на оскарження дiй (бездiяльностi) страхувальникiв, виконавчих органiв Пенсiйного фонду та їх посадових осiб вiдповiдно до законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку.

     Страхувальники мають право на оскарження дiй (бездiяльностi) виконавчих органiв Пенсiйного фонду та їх посадових осiб у порядку пiдлеглостi до вищого органу або посадової особи, а також у судовому порядку.

     2. Оскарження дiй страхувальникiв чи виконавчих органiв Пенсiйного фонду здiйснюється в разi, якщо страхувальником або посадовими особами виконавчих органiв Пенсiйного фонду порушено права i законнi iнтереси застрахованих осiб, створено перешкоди для здiйснення прав i законних iнтересiв таких осiб внаслiдок дiй чи бездiяльностi страхувальника, посадових осiб виконавчих органiв Пенсiйного фонду чи прийнятого виконавчими органами Пенсiйного фонду рiшення або покладено на застраховану особу чи пенсiонера обов'язки, якi не передбаченi цим Законом.

Роздiл XIV
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО СТРАХУВАННЯ

     Стаття 106. Вiдповiдальнiсть страхувальникiв, банкiв, органiзацiй, що здiйснюють виплату i доставку пенсiй, та їх посадових осiб

     Частину першу статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину другу статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину третю статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину четверту статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину п'яту статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину шосту статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину сьому статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину восьму статтi 106 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     Частину дев'яту статтi 106 виключено

(частина дев'ята статтi 106 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.02.2006р. N 3456-IV, вiд 05.03.2009р. N 1074-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     10. Виконавчi органи Пенсiйного фонду застосовують до банкiв такi фiнансовi санкцiї:

     1) за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банкiвськi рахунки органiв Пенсiйного фонду та Накопичувального фонду сум страхових внескiв, фiнансових санкцiй, зазначених у частинi дев'ятiй цiєї статтi, сум iнвестицiйного доходу, одержаного вiд iнвестування коштiв Накопичувального фонду, за несвоєчасне перерахування за платiжними документами виконавчих органiв Пенсiйного фонду та несвоєчасне зарахування на банкiвськi рахунки сум коштiв Пенсiйного фонду та Накопичувального фонду, якi використовуються на цiлi, передбаченi цим Законом, нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування) та накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум;

     2) за порушення вимог, передбачених частиною дванадцятою статтi 20 цього Закону, накладається штраф у розмiрi суми страхових внескiв, яка пiдлягає сплатi страхувальником.

     11. Виконавчими органами Пенсiйного фонду за несвоєчасну виплату i доставку сум пенсiйних виплат одержувачам або несвоєчасне зарахування їх на банкiвськi рахунки пенсiонерiв, або несвоєчасне повернення на банкiвськi рахунки виконавчих органiв Пенсiйного фонду чи Накопичувального фонду сум коштiв, не використаних для здiйснення пенсiйних виплат, за умови своєчасного i в повному обсязi їх фiнансування, на органiзацiї, у тому числi банки, якi здiйснюють виплату i доставку пенсiй, накладається штраф у розмiрi своєчасно не виплачених, не доставлених чи не зарахованих або своєчасно не повернених сум пенсiйних виплат.

     12. Нарахування пенi, передбаченої частинами дев'ятою i десятою цiєї статтi, починається з першого календарного дня, що настає за днем настання строку вiдповiдного платежу, до дня його фактичної сплати страхувальником, або з першого календарного дня, що настає за днем закiнчення строку перерахування (зарахування) вiдповiдних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування) банками та органiзацiями, якi здiйснюють виплату i доставку пенсiй.

     У разi оскарження страхувальниками, банками та органiзацiями, якi здiйснюють виплату i доставку пенсiй, вимоги про сплату недоїмки або рiшення про накладення штрафу нарахування пенi зупиняється з дня подання скарги до органу Пенсiйного фонду або позову до суду.

     13. Про нарахування пенi та накладення штрафiв, передбачених частинами дев'ятою i десятою цiєї статтi, посадовi особи виконавчих органiв Пенсiйного фонду в порядку, встановленому правлiнням Пенсiйного фонду, виносять рiшення, якi протягом трьох робочих днiв iз дня їх винесення надсилаються страхувальнику, банку чи органiзацiї, яка здiйснює виплату i доставку пенсiй.

     Суми пенi та штрафiв, передбачених частинами дев'ятою i десятою цiєї статтi, пiдлягають сплатi страхувальником, банком чи органiзацiєю, яка здiйснює виплату i доставку пенсiй, протягом десяти робочих днiв з дня одержання вiдповiдного рiшення. При цьому в цей же строк страхувальник, банк чи органiзацiя, яка здiйснює виплату i доставку пенсiй, має право оскаржити зазначене рiшення до вищого органу Пенсiйного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повiдомленням про це вiдповiдного виконавчого органу Пенсiйного фонду, яким прийнято це рiшення.

     Оскарження рiшення виконавчого органу Пенсiйного фонду про нарахування пенi та накладання штрафiв зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом Пенсiйного фонду або судом рiшення у справi. Строки сплати фiнансових санкцiй також призупиняються до винесення судом рiшення в разi оскарження страхувальником вимоги про сплату недоїмки, якщо накладення фiнансових санкцiй пов'язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою.

     14. Рiшення органу Пенсiйного фонду про нарахування пенi або накладення штрафу, передбачених частинами дев'ятою i десятою цiєї статтi, є виконавчим документом.

     У разi якщо страхувальник, банк чи органiзацiя, яка здiйснює виплату i доставку пенсiй, отримали рiшення про нарахування пенi та накладення штрафу, передбачених частинами дев'ятою i десятою цiєї статтi, i не сплатили зазначенi в них суми фiнансових санкцiй протягом десяти робочих днiв, а також не оскаржили це рiшення чи не повiдомили у цей строк вiдповiдний виконавчий орган Пенсiйного фонду про його оскарження, воно передається для виконання державнiй виконавчiй службi та страхувальнику.

     Суми пенi та фiнансових санкцiй, застосованих за порушення порядку та строкiв обчислення, нарахування та сплати страхових внескiв стягуються в тому ж порядку, що й недоїмка iз сплати страхових внескiв.

     Суми пенi та штрафiв можуть бути включенi до вимоги про сплату недоїмки, якщо застосування цих фiнансових санкцiй пов'язано з виникненням та сплатою недоїмки.

     15. Строк давностi щодо стягнення недоїмки, пенi та штрафiв не застосовується.

     Фiнансовi санкцiї (штраф, пеня) та адмiнiстративнi стягнення, а також примусовi стягнення органами виконавчої служби за несплату внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування, не застосовуються.

(частину п'ятнадцяту статтi 106 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI)

     Нарахованi органами Пенсiйного фонду України суми фiнансових санкцiй, зазначених в абзацi другому цiєї частини, та не сплаченi фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали особливий спосiб оподаткування, пiдлягають списанню.

(частину п'ятнадцяту статтi 106 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI)

     16. Виконавчi органи Пенсiйного фонду накладають на посадових осiб, якi вчинили правопорушення, адмiнiстративнi стягнення у разi:

     1) приховування (заниження) суми заробiтної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страховi внески;

     2) порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строкiв сплати страхових внескiв;

     3) ухилення вiд взяття на облiк або несвоєчасне подання заяви про взяття на облiк страхувальника як платника страхових внескiв;

     4) неподання вiдомостей про обставини, що спричиняють змiни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внескiв;

     5) порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами Пенсiйного фонду i Накопичувального фонду;

     6) неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо страхових внескiв, коштiв Пенсiйного фонду i Накопичувального фонду або подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в системi персонiфiкованого облiку, та iншої звiтностi i вiдомостей, передбачених цим Законом;

     7) несплати або несвоєчасної сплати страхових внескiв, у тому числi авансових платежiв.

(частина шiстнадцята статтi 106 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.02.2006р. N 3456-IV, у редакцiї Закону України вiд 05.03.2009р. N 1074-VI)

     17. Вiд iменi виконавчих органiв Пенсiйного фонду розглядати справи про правопорушення i накладати фiнансовi санкцiї та адмiнiстративнi стягнення мають право директор виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, його заступники, начальники головних управлiнь Пенсiйного фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi та їх заступники, начальники управлiнь Пенсiйного фонду в районах, мiстах, районах у мiстах, а в разi їх вiдсутностi заступники начальникiв цих управлiнь, на пiдставi документiв, що свiдчать про вчинення правопорушення.

     18. Посадовi особи суб'єктiв солiдарної системи та накопичувальної системи пенсiйного страхування, виннi в порушеннi законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 107. Вiдповiдальнiсть Пенсiйного фонду, його органiв та посадових осiб за порушення у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     1. Пенсiйний фонд, його органи та посадовi особи за шкоду, заподiяну особам внаслiдок несвоєчасного або неповного надання соцiальних послуг, призначення (перерахунку) та виплати пенсiй, передбачених цим Законом, а також за невиконання або неналежне виконання ними обов'язкiв з адмiнiстративного управлiння Накопичувальним фондом несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. Посадовi особи виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду не мають права отримувати винагороду в будь-якому виглядi вiд компанiй з управлiння активами, радника з iнвестицiйних питань, зберiгача, аудитора, а також вiд пов'язаних осiб зазначених суб'єктiв. У разi отримання такої винагороди у будь-якому виглядi посадовi особи виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

(статтю 107 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     3. Суми коштiв, безпiдставно стягненi органами Пенсiйного фонду з юридичних i фiзичних осiб, пiдлягають поверненню в триденний строк iз дня прийняття рiшення виконавчим органом Пенсiйного фонду або судом про безпiдставнiсть їх стягнення, з одночасною сплатою нарахованої на цi суми пенi, що визначається виходячи з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України.

     Стаття 108. Вiдповiдальнiсть компанiї з управлiння активами

     1. За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, передбачених цим Законом та договором про управлiння активами накопичувальної системи пенсiйного страхування, компанiя з управлiння активами несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону та укладеного договору.

     2. Збитки, завданi Пенсiйному фонду, Накопичувальному фонду та/або учасникам накопичувальної системи пенсiйного страхування внаслiдок невиконання або неналежного виконання умов договору компанiєю з управлiння активами, вiдшкодовуються за рахунок її резервного фонду, а в разi його недостатностi - за рахунок власного майна компанiї з управлiння активами.

     Такi збитки не можуть вiдшкодовуватися за рахунок коштiв Пенсiйного фонду та Накопичувального фонду.

     3. Компанiя з управлiння активами не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями Пенсiйного фонду та зобов'язаннями зберiгача.

(стаття 108 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Стаття 109. Вiдповiдальнiсть радника з iнвестицiйних питань

     1. Радник з iнвестицiйних питань несе вiдповiдальнiсть усiма коштами i майном, що належать йому на правi власностi, за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв вiдповiдно до законодавства та укладеного з ним договору.

     2. Спори, що виникають у результатi дiй радника з iнвестицiйних питань, розглядаються господарськими судами.

     У разi якщо радник з iнвестицiйних питань є iноземною юридичною особою, спори розглядаються Вищим господарським судом, iншими судами на вибiр сторiн, якщо це не суперечить законодавству України або передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 110. Вiдповiдальнiсть органiзацiї, що здiйснює виплату i доставку пенсiй

     Органiзацiя, що здiйснює виплату i доставку пенсiй, несе вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання покладених на неї функцiй вiдповiдно до законодавства та укладеного з нею договору.

     Стаття 111. Вiдповiдальнiсть страхової органiзацiї

     Страхова органiзацiя несе вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання умов договору страхування довiчної пенсiї вiдповiдно до закону.

     Стаття 112. Вiдповiдальнiсть аудитора

     1. За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, передбачених цим Законом та договором, укладеним з Пенсiйним фондом, аудитор несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону та укладеного договору.

     2. Аудитор несе вiдповiдальнiсть перед Пенсiйним фондом усiма коштами i майном, що належать йому на правi власностi, за збитки, завданi Пенсiйному фонду, Накопичувальному фонду та/або застрахованим особам внаслiдок невиконання або неналежного виконання цього Закону, умов договору i забезпечує їх вiдшкодування в установленому законом порядку.

     Стаття 113. Гарантiї прав i законних iнтересiв застрахованих осiб

     1. Держава створює умови для функцiонування системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування i гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових та iнших прав i законних iнтересiв осiб стосовно здiйснення пенсiйних виплат та їх пенсiйних активiв, що облiковуються на накопичувальних пенсiйних рахунках.

     2. Держава створює умови для функцiонування страхових органiзацiй i гарантує дотримання ними законодавства з метою захисту майнових та iнших прав i законних iнтересiв осiб, якi отримують довiчнi пенсiї вiдповiдно до закону.

     3. У разi виникнення дефiциту коштiв Пенсiйного фонду для фiнансування виплати пенсiй у солiдарнiй системi (перевищення видаткiв над доходами, у тому числi з урахуванням резерву коштiв Пенсiйного фонду) такий дефiцит покривається за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(частина третя статтi 113 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2004р. N 2291-IV, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

Роздiл XIV1
ПЕНСIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРIЙ ГРОМАДЯН

     Стаття 114. Пенсiя за вiком на пiльгових умовах та за вислугу рокiв для окремих категорiй працiвникiв

     1. Право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах незалежно вiд мiсця останньої роботи мають особи, якi працювали на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 та на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, на роботах, що дають право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах, зазначених у частинах другiй i третiй цiєї статтi, а пенсiї за вислугу рокiв - на умовах, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi. Розмiри пенсiй для осiб, визначених цiєю статтею, обчислюються вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням норм статтi 28 цього Закону.

     2. На пiльгових умовах пенсiя за вiком призначається:

     1) працiвникам, зайнятим повний робочий день на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, - пiсля досягнення 50 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв у чоловiкiв, з них не менше 10 рокiв на зазначених роботах, i не менше 20 рокiв у жiнок, з них не менше 7 рокiв 6 мiсяцiв на зазначених роботах.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1975 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     45 рокiв - якi народилися по 31 березня 1970 року включно;

     45 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1970 року по 30 вересня 1970 року;

     46 рокiв - з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року;

     46 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1971 року по 30 вересня 1971 року;

     47 рокiв - з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року;

     47 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1972 року по 30 вересня 1972 року;

     48 рокiв - з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року;

     48 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1973 року по 30 вересня 1973 року;

     49 рокiв - з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року;

     49 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1974 року по 30 вересня 1974 року;

     50 рокiв - з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацами першим i третiм - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 15 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року у чоловiкiв i не менше 16 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 16 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 рокiв у чоловiкiв i не менше 17 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 17 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 рокiв у чоловiкiв i не менше 18 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 18 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 рокiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок.

     Працiвникам, якi не мають стажу роботи з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявностi передбаченого абзацами першим i п'ятнадцятим - двадцять третiм цього пункту вiдповiдного страхового стажу пенсiї на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим частини першої статтi 26 цього Закону:

     чоловiкам - на 1 рiк за кожний повний рiк такої роботи;

     жiнкам - на 1 рiк 4 мiсяцi за кожний повний рiк такої роботи.

     Зазначене зменшення пенсiйного вiку для жiнок застосовується також у перiод збiльшення вiку виходу на пенсiю по 31 грудня 2021 року;

     2) працiвникам, зайнятим повний робочий день на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 30 рокiв у чоловiкiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на зазначених роботах, i не менше 25 рокiв у жiнок, з них не менше 10 рокiв на зазначених роботах.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     50 рокiв - по 31 березня 1965 року включно;

     50 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1965 року по 30 вересня 1965 року;

     51 рiк - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;

     51 рiк 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1966 року по 30 вересня 1966 року;

     52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;

     52 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1967 року по 30 вересня 1967 року;

     53 роки - з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;

     53 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1968 року по 30 вересня 1968 року;

     54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;

     54 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1969 року по 30 вересня 1969 року;

     55 рокiв - з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

     За вiдсутностi страхового стажу, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацами першим i третiм - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв у чоловiкiв i не менше 21 року у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 21 року 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок.

     Працiвникам, якi не мають стажу роботи з шкiдливими i важкими умовами працi, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявностi передбаченого абзацами першим i п'ятнадцятим - двадцять третiм цього пункту вiдповiдного страхового стажу пенсiї на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим частини першої статтi 26 цього Закону:

     чоловiкам - на 1 рiк за кожнi 2 роки 6 мiсяцiв такої роботи;

     жiнкам - на 1 рiк за кожнi 2 роки такої роботи.

     Зазначене зменшення пенсiйного вiку для жiнок застосовується також у перiод збiльшення вiку виходу на пенсiю по 31 грудня 2021 року;

     3) чоловiкам, якi працюють трактористами-машинiстами i безпосередньо зайнятi у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї в колгоспах, радгоспах, iнших пiдприємствах сiльського господарства, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 30 рокiв, з них не менше 20 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв;

     4) жiнкам, якi працюють трактористами-машинiстами, машинiстами будiвельних, шляхових i вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базi тракторiв i екскаваторiв, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв, з них не менше 15 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту i абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 рокiв;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 рокiв;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 рокiв;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi;

     5) жiнкам, якi працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, iнших пiдприємствах сiльського господарства, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi стажу на зазначених роботах не менше 20 рокiв, за умови виконання встановлених норм обслуговування.

     Норми обслуговування для цих цiлей встановлюються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi;

     6) робiтницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах i машинах, - за списком виробництв i професiй, затвердженим у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi стажу зазначеної роботи не менше 20 рокiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi;

     7) жiнкам, якi працюють у сiльськогосподарському виробництвi та виховали п'ятьох i бiльше дiтей, - незалежно вiд вiку i трудового стажу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     8) водiям мiського пасажирського транспорту (автобусiв, тролейбусiв, трамваїв) i великовагових автомобiлiв, зайнятим у технологiчному процесi важких i шкiдливих виробництв, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, у тому числi на зазначенiй роботi не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, у тому числi на зазначенiй роботi не менше 10 рокiв.

     За вiдсутностi страхового стажу, встановленого абзацами другим - третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту i абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi, страхового стажу, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту 2 частини другої цiєї статтi.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi.

     3. Працiвники, безпосередньо зайнятi повний робочий день на пiдземних i вiдкритих гiрничих роботах (включаючи особовий склад гiрничорятувальних частин) з видобутку вугiлля, сланцю, руди та iнших корисних копалин, на будiвництвi шахт i рудникiв та в металургiї, - за списком робiт i професiй, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, мають право на пенсiю незалежно вiд вiку, якщо вони були зайнятi на зазначених роботах не менше 25 рокiв, а працiвники провiдних професiй на таких роботах: робiтники очисного вибою, прохiдники, вибiйники на вiдбiйних молотках, машинiсти гiрничих виймальних машин, сталевари, горновi, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачi поверхневих дефектiв металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дiльницях, машинiсти кранiв металургiйного виробництва (вiддiлень нагрiвальних колодязiв та стриперних вiддiлень), - за умови, що вони були зайнятi на таких роботах не менше 20 рокiв. Такий самий порядок пенсiйного забезпечення поширюється i на працiвникiв, безпосередньо зайнятих повний робочий день на пiдземних роботах (включаючи особовий склад гiрничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугiлля, сланцю, руди та iнших корисних копалин, що реструктуризуються або перебувають у стадiї лiквiдацiї, але не бiльше двох рокiв.

     За наявностi стажу на пiдземних роботах менше 10 рокiв у чоловiкiв i менше 7 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок та страхового стажу, встановленого абзацами першим i п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту 1 частини другої цiєї статтi, за кожний повний рiк зазначених робiт пенсiйний вiк, встановлений абзацом першим статтi 26 цього Закону, зменшується на один рiк. При цьому пенсiйний вiк для жiнок не може бути нижчим за вiк, встановлений абзацом першим пункту 1 частини другої цiєї статтi.

     4. Право на пенсiю за вислугу рокiв мають артисти театрально-концертних та iнших видовищних закладiв, пiдприємств i колективiв за наявностi стажу творчої дiяльностi вiд 20 до 35 рокiв за перелiком та у порядку, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пенсiя за вислугу рокiв призначається та виплачується при звiльненнi з роботи, яка дає право на таку пенсiю.

     Пенсiї для осiб, визначених цiєю частиною, до досягнення пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 цього Закону, фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     5. У разi призначення пенсiй на пiльгових умовах вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi проводиться взаємне зарахування перiодiв роботи, передбачених цiєю статтею, за умови що роботи, якi зараховуються, дають право на пенсiю на аналогiчних або бiльш пiльгових умовах.

     6. Контроль за правильнiстю застосування спискiв на пiльгове пенсiйне забезпечення i якiстю проведення атестацiї робочих мiсць на пiдприємствах та в органiзацiях, пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення таких спискiв покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

     Стаття 115. Пенсiйне забезпечення окремих категорiй громадян

     1. Право на призначення дострокової пенсiї за вiком мають:

     1) особи, хворi на гiпофiзарний нанiзм (лiлiпути), диспропорцiйнi карлики - пiсля досягнення чоловiками 45 рокiв, жiнками 40 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 20 рокiв у чоловiкiв i не менше 15 рокiв у жiнок;

     2) особи з iнвалiднiстю по зору I групи - слiпi та особи з iнвалiднiстю з дитинства I групи - пiсля досягнення чоловiками 50 рокiв, жiнками 40 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 15 рокiв у чоловiкiв i не менше 10 рокiв у жiнок;

     3) жiнки, якi народили п'ятьох або бiльше дiтей та виховали їх до шестирiчного вiку, матерi осiб з iнвалiднiстю з дитинства, якi виховали їх до зазначеного вiку, - пiсля досягнення 50 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 15 рокiв. При цьому до числа осiб з iнвалiднiстю з дитинства належать також дiти з iнвалiднiстю вiком до 16 рокiв.

     За вибором матерi або в разi її вiдсутностi, якщо виховання п'ятьох або бiльше дiтей чи дитини з iнвалiднiстю здiйснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсiя за вiком пiсля досягнення 55 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 20 рокiв;

     4) вiйськовослужбовцi, особи начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, полiцейськi, якi брали участь у бойових дiях, в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях в районах їх здiйснення, а також тi, яким встановлено iнвалiднiсть внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, отриманих пiд час захисту Батькiвщини або пiд час виконання iнших обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), або внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронтi, виконанням iнтернацiонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях в районах їх здiйснення, дружини (чоловiки), якщо вони не взяли повторний шлюб, i батьки вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, полiцейських, якi померли (загинули) у перiод проходження вiйськової служби (виконання службових обов'язкiв) чи пiсля звiльнення iз служби, але внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, отриманих пiд час виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронтi, лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, виконанням iнтернацiонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях в районах їх здiйснення, особи, яким надано статус учасника бойових дiй вiдповiдно до пунктiв 20 i 21 статтi 6, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 12 та 13 статтi 7 Закону України Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", особи з числа резервiстiв i вiйськовозобов'язаних, яким надано статус учасника бойових дiй вiдповiдно до пункту 19 статтi 6, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пункту 11 статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", дружини (чоловiки), якщо вони не взяли повторний шлюб, i батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", вiдповiдно до абзацiв шостого i сьомого пункту 1 статтi 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статтi 10 зазначеного Закону з числа членiв сiмей резервiстiв i вiйськовозобов'язаних, - пiсля досягнення чоловiками 55 рокiв, жiнками - 50 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв у жiнок;

(пункт 4 частини першої статтi 115 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII, вiд 04.12.2019р. N 329-IX)

     5) дружини (чоловiки), якщо вони не взяли повторний шлюб, дiти, якi стали особами з iнвалiднiстю до досягнення повнолiття, i батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", вiдповiдно до абзацу чотирнадцятого пункту 1 статтi 10 зазначеного Закону - пiсля досягнення чоловiками 55 рокiв, жiнками - 50 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв у жiнок.

(частину першу статтi 115 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 08.02.2018р. N 2281-VIII)

     2. Пенсiї для осiб, визначених цiєю статтею, до досягнення пенсiйного вiку, визначеного статтею 26 цього Закону, фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(Закон доповнено роздiлом XIV1 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

Роздiл XV
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

     Пункт 2 статтi 14 щодо сплати страхових внескiв страхувальниками за осiб, зазначених у пунктах 8, 11, 13, 14 статтi 11 цього Закону, набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

(абзац другий пункту 1 роздiлi XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Роздiли X i XI, а також положення цього Закону, що стосуються Накопичувального фонду, набирають чинностi з дня набрання чинностi законом про запровадження перерахування страхових внескiв до Накопичувального фонду.

(абзац третiй пункту 1 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Частина четверта статтi 20 та частина п'ята статтi 78 цього Закону, якi стосуються спрямування страхових внескiв застрахованими особами до недержавних пенсiйних фондiв, набирають чинностi через два роки пiсля запровадження перерахування страхових внескiв до Накопичувального фонду.

(абзац четвертий пункту 1 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Частина друга статтi 42 набирає чинностi з 1 березня 2005 року.

     Абзаци другий i третiй частини першої, частина друга статтi 58, стаття 59, частини перша восьма, десята-тринадцята статтi 60, статтi 61-63, пункти 1, 2, 5, 7, 14, 15, 17 частини другої статтi 64, статтi 65-70, частини друга та третя статтi 71, абзац третiй частини першої статтi 74, частина п'ята статтi 75, абзац другий частини третьої статтi 77, частини третя-п'ята та сьома статтi 103 набирають чинностi пiсля перетворення Пенсiйного фонду України у неприбуткову самоврядну органiзацiю.

     2. Пенсiйне забезпечення застрахованих осiб, якi працювали або працюють на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 та на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, на посадах, що дають право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах, якi вiдповiдно до цього Закону мають право на пенсiю на пiльгових умовах, здiйснюється згiдно з окремим законодавчим актом через професiйнi та корпоративнi фонди.

     До запровадження пенсiйного забезпечення через професiйнi та корпоративнi фонди особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, пенсiї призначаються за нормами цього Закону.

     Покриття витрат Пенсiйного фонду на виплату i доставку пенсiй за вiком, призначених на пiльгових умовах вiдповiдно до статей 13 i 14 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" та призначених вiдповiдно до частин другої i третьої статтi 114 цього Закону до досягнення пенсiйного вiку, визначеного статтею 26 цього Закону, здiйснюється у такому порядку:

     пiдприємства та органiзацiї (крiм сiльськогосподарських товаровиробникiв, вiднесених до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсiйного фонду плату, що покриває фактичнi витрати на виплату i доставку пенсiй особам, якi були зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм тих, якi були безпосередньо зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах (включаючи особовий склад гiрничорятувальних частин) з видобутку вугiлля, сланцю, руди та iнших корисних копалин, на будiвництвi шахт та рудникiв за списком робiт i професiй, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; на виплату i доставку пенсiй особам, якi були зайнятi повний робочий день на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також на iнших роботах, що дають право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах вiдповiдно до частини другої статтi 114 цього Закону, - до набуття права на пенсiю за вiком вiдповiдно до цього Закону за ранiше дiючим порядком;

     за рахунок коштiв Державного бюджету України пенсiї, призначенi особам вiдповiдно до пунктiв "б" - "з" статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (стосовно осiб, якi на дату вiдшкодування вiднесенi до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України) та вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" та пiсля цiєї дати вiдповiдно до пунктiв 2 - 8 частини другої статтi 114 цього Закону (стосовно осiб, якi працювали у сiльськогосподарських товаровиробникiв, якi на дату вiдшкодування вiднесенi до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України) та частини третьої статтi 114 цього Закону.

     У разi недостатностi зазначених коштiв фiнансування суми, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсiй, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(пункт 2 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.05.2005р. N 2613-IV, вiд 19.12.2006р. N 489-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2015р. N 614-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     21. Особам, якi на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" мають вислугу рокiв та стаж, необхiдний для призначення пенсiї за вислугу рокiв, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", пенсiя за вислугу рокiв призначається за їхнiм зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення".

     Розмiр пенсiї за вислугу рокiв визначається вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням норм статтi 28 цього Закону. Пенсiї за вислугу рокiв фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(роздiл XV доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     22. Окремим категорiям працiвникiв залежно вiд умов працi за результатами атестацiї робочих мiсць можуть призначатися пенсiї за рахунок коштiв пiдприємств та органiзацiй, але не ранiше нiж за 10 рокiв до досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У такому разi розмiри пенсiй визначаються вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням норм статтi 28 цього Закону.

(роздiл XV доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     23. Особам, якi на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" мають стаж роботи, необхiдний для призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах вiдповiдно до пункту "е" статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", пенсiї за вiком на пiльгових умовах призначаються за їхнiм зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення".

(роздiл XV доповнено пунктом 23 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     3. Зарахування перiодiв служби до страхового стажу вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), особам начальницького i рядового складу за перiод з 1 сiчня 2004 року по 31 грудня 2006 року проводиться у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" вiйськовими частинами та органами, якi виплачують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства, до Пенсiйного фонду подаються, у разi їх вiдсутностi, персонiфiкованi вiдомостi про грошове забезпечення та сплату страхових внескiв за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхiднi для призначення пенсiї вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), особам рядового i начальницького складу, полiцейським, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 3 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005р. N 2658-IV, вiд 03.11.2005р. N 3058-IV, вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 18.10.2016р. N 1683-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     31. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсiї згiдно iз статтею 26 цього Закону включаються перiоди:

     1) ведення пiдприємницької дiяльностi iз застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також iз застосуванням фiксованого податку:

     з 1 сiчня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що пiдтверджуються довiдкою про реєстрацiю як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внескiв (єдиного внеску) незалежно вiд сплаченого розмiру (крiм випадкiв звiльнення вiд сплати єдиного внеску);

     2) проходження вiйськової служби по 31 грудня 2017 року включно;

     3) перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами з 1 сiчня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

     4) перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку з 1 сiчня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внескiв (єдиного внеску) за жiнок, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

     5) перебування у довготермiновому вiдрядженнi працiвникiв дипломатичної служби у перiод з 1 сiчня 2004 року по 30 квiтня 2016 року, за умови сплати страхових внескiв (єдиного внеску) незалежно вiд сплаченого розмiру.

(пункт 31 роздiлу XV доповнено пiдпунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)
(роздiл XV доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     4. У разi якщо внаслiдок перерахунку пенсiї за нормами цього Закону її розмiр зменшується, пенсiя виплачується в ранiше встановленому розмiрi.

     41. Для осiб, яким пенсiя призначена до набрання чинностi Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи", крiм тих, яким пiсля набрання чинностi зазначеним Законом здiйснювався перерахунок пенсiї з урахуванням заробiтної плати за перiоди страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї:

     мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком, передбачений абзацом першим частини першої статтi 28 цього Закону, встановлюється за наявностi у чоловiкiв 25 рокiв, а у жiнок 20 рокiв страхового стажу;

     збiльшення пенсiї, передбачене абзацом другим частини першої статтi 28 цього Закону, встановлюється за кожний повний рiк страхового стажу понад 25 рокiв чоловiкам i 20 рокiв жiнкам.

(роздiл XV доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     42. У перiод до 1 сiчня 2017 року особи, визнанi iнвалiдами II групи, мають право на пенсiю по iнвалiдностi за наявностi страхового стажу на час настання iнвалiдностi або на день звернення за пенсiєю, передбаченого абзацами другим - дванадцятим частини першої статтi 32 цього Закону.

(роздiл XV доповнено пунктом 42 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, пункт 42 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.04.2016р. N 1110-VIII)

     43. Пенсiї, призначенi вiдповiдно до цього Закону до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй", з 1 жовтня 2017 року перераховуються iз застосуванням середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, обчисленої як середнiй показник за 2014, 2015 та 2016 роки iз застосуванням величини оцiнки одного року страхового стажу в розмiрi 1 %.

     При здiйсненнi перерахунку пенсiй вiдповiдно до абзацу першого цього пункту використовується розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк", збiльшений на 79 гривень.

(роздiл XV доповнено пунктом 43 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     44. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначеннi пенсiї застосовується середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, обчислена як середнiй показник за 2014, 2015 та 2016 роки iз застосуванням величини оцiнки одного року страхового стажу в розмiрi 1,35 %.

     З 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначеннi пенсiї застосовується середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, обчислена як середнiй показник за 2016 та 2017 роки iз застосуванням величини оцiнки одного року страхового стажу в розмiрi 1 %. У разi, якщо при однакових показниках iндивiдуального коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) та тривалостi страхового стажу розмiр пенсiї у 2018 роцi, обчислений вiдповiдно до аналогiчних показникiв, буде меншим, нiж пенсiя, призначена у 2017 роцi, розмiр якої обчислений з урахуванням положень абзацу першого цього пункту, Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, який застосовується при призначеннi пенсiй з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року, таким чином, щоб пенсiї, призначенi у зазначений перiод, не були меншими за пенсiї, що призначалися з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

(роздiл XV доповнено пунктом 44 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     45. Збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, який застосовується для обчислення пенсiй, передбачене частиною другою статтi 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.

     У 2019 - 2020 роках показник середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, який застосовується для перерахунку пенсiй, збiльшується на коефiцiєнт, що вiдповiдає 50 вiдсоткам показника зростання споживчих цiн за попереднiй рiк та 50 вiдсоткам показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за рiк, що передує року, в якому проводиться збiльшення, порiвняно з роком, що передує року, який є попереднiм щодо року, в якому проводиться збiльшення.

(роздiл XV доповнено пунктом 45 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     46. Протягом двох рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" пенсiонери, яким проведено перерахунок пенсiї вiдповiдно до абзацу п'ятого частини четвертої статтi 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим - третiм частини четвертої статтi 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

(роздiл XV доповнено пунктом 46 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     47. Особам, пенсiї / щомiсячне довiчне грошове утримання яким призначенi вiдповiдно до законiв України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помiчника-консультанта народного депутата України, розмiр яких з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 43 цього роздiлу, розрахований за нормами цього Закону, буде бiльший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсiї на умовах, передбачених цим Законом, за матерiалами пенсiйних справ.

     Особи, пенсiю яким переведено на пенсiю на умовах цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органiв Пенсiйного фонду для переведення на пенсiю / щомiсячне довiчне грошове утримання за нормами законiв України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помiчника-консультанта народного депутата України iз встановленням розмiру пенсiї, отримуваного до такого переведення, з 1 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому надiйшла така заява.

(роздiл XV доповнено пунктом 47 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     5. Перiод роботи до 1 сiчня 1991 року в районах Крайньої Пiвночi та мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi колишнього Союзу РСР, а також на островi Шпiцберген зараховується до страхового стажу в порядку i на умовах, передбачених законодавством, що дiяло до 1 сiчня 1991 року.

     Пiльгове обчислення страхового стажу застосовується для осiб, якi працювали в районах Крайньої Пiвночi та мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi, та на яких поширювалися пiльги, передбаченi для працюючих в районах Крайньої Пiвночi та мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi, вiдповiдно до Указу Президiї Верховної Ради Союзу РСР вiд 10 лютого 1960 року "Про впорядкування пiльг для осiб, якi працюють в районах Крайньої Пiвночi i в мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi", постанови Ради Мiнiстрiв Союзу РСР вiд 10 лютого 1960 року N 148 "Про порядок застосування Указу Президiї Верховної Ради Союзу РСР вiд 10 лютого 1960 року "Про впорядкування пiльг для осiб, якi працюють в районах Крайньої Пiвночi i в мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi", Указу Президiї Верховної Ради Союзу РСР вiд 26 вересня 1967 року "Про розширення пiльг для осiб, якi працюють в районах Крайньої Пiвночi i в мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi".

     Пiльгове обчислення страхового стажу провадиться на пiдставi трудової книжки, або письмового трудового договору, або довiдки, в яких зазначено перiод роботи в районах Крайньої Пiвночi та мiсцевостях, прирiвняних до районiв Крайньої Пiвночi, та користування пiльгами, передбаченими вищезазначеними нормативно-правовими актами.

(пункт 5 роздiлу XV у редакцiї Закону України вiд 26.07.2006р. N 32-V)

     6. До прийняття вiдповiдного закону до пенсiй, передбачених цим Законом, установлюються надбавки та здiйснюється їх пiдвищення згiдно iз Законом України "Про пенсiйне забезпечення". Зазначенi надбавки та пiдвищення встановлюються в розмiрах, що фактично виплачувалися на день набрання чинностi цим Законом з наступною iндексацiєю вiдповiдно до законодавства про iндексацiю грошових доходiв населення. Виплата їх здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     До внесення вiдповiдних змiн до законiв фiнансування соцiальних пенсiй, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення", збiльшень пенсiй, передбачених Законом України "Про статус гiрських населених пунктiв", надбавок, передбачених Законом України "Про донорство кровi та її компонентiв", а також надбавок та пенсiй, що призначаються особам, трудовий договiр з якими розiрвано з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку iз виявленою невiдповiднiстю працiвника займанiй посадi за станом здоров'я, вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(абзац другий пункту 6 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.09.2020р. N 931-IX)

     7. Пункт 7 роздiлу XV виключено

(пункт 7 роздiлу XV у редакцiї Закону України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     71. Особам, якi на день досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власностi на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсiї за вислугу рокiв вiдповiдно до пунктiв "е" - "ж" статтi 55 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", i мають страховий стаж (для чоловiкiв - 35 рокiв, для жiнок - 30 рокiв) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсiю, при призначеннi пенсiї за вiком виплачується грошова допомога, яка не пiдлягає оподаткуванню, у розмiрi їх десяти мiсячних пенсiй станом на день її призначення.

     Виплата зазначеної грошової допомоги здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механiзм виплати цiєї допомоги встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(роздiл XV доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     72. До 1 сiчня 2015 року право дострокового виходу на пенсiю за вiком мають жiнки, яким виповнилося 55 рокiв, за наявностi страхового стажу не менше 30 рокiв та за умови звiльнення з роботи. У цьому випадку розмiр їх пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням статтi 28 цього Закону, зменшується на 0,5 вiдсотка за кожний повний чи неповний мiсяць дострокового виходу на пенсiю.

     Зменшення розмiру пенсiї за вiком застосовується до досягнення вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, та протягом перiоду, який дорiвнює кiлькостi повних та неповних мiсяцiв дострокового виходу на пенсiю пiсля досягнення жiнкою вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону. Пiсля завершення цього перiоду розмiр пенсiї переглядається без застосування зниження пенсiї з дня, наступного за днем завершення цього перiоду.

(абзац другий пункту 72 роздiлу XV у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     У разi коли жiнка, якiй достроково призначено пенсiю, до досягнення вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсiї на час роботи припиняється. У цьому випадку пiсля досягнення вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, вiдсоток, на який зменшено розмiр пенсiї, переглядається з урахуванням кiлькостi повних мiсяцiв страхового стажу, набутого за перiод роботи пiсля дострокового виходу на пенсiю.

(абзац другий пункту 72 роздiлу XV у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Вiдсоток, на який було зменшено розмiр пенсiї, також може бути переглянуто з урахуванням вiдповiдної кiлькостi повних мiсяцiв страхового стажу, якщо особа пiсля досягнення вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, продовжує працювати i вiдмовилася вiд отримання пенсiї.

(абзац четвертий пункту 72 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)
(роздiл XV доповнено пунктом 72 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     Розмiр пенсiї, призначений вiдповiдно до цього пункту, не може бути меншим нiж розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, встановлений законом.

(пункт 72 роздiлу XV доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     8. До набрання чинностi законом про спрямування частини страхових внескiв до Накопичувального фонду (крiм пiдпункту 5, який дiє протягом строку, визначеного Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо оподаткування сiльськогосподарських пiдприємств та пiдтримки соцiальних стандартiв їх працiвникiв" вiд 24 червня 2004 року):

(абзац перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1878-IV)

     1) платники збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, визначенi пунктами 6 - 10 статтi 1 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування", сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування в порядку та розмiрах, визначених зазначеним Законом;

(пiдпункт 1 пункту 8 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2007р. N 857-V, вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     абзац другий пiдпункту 1 пункту 8 роздiлу XV виключено

(пiдпункт 1 пункту 8 роздiлу XV доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 03.04.2007р. N 857-V, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     2) пiдпункт 2 пункту 8 роздiлу XV виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     3) пiдпункт 3 пункту 8 роздiлу XV виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     4)пiдпункт 4 пункту 8 роздiлу XV виключено

(пiдпункт 4 пункту 8 роздiлу XV у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2461-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     5) пiдпункт 5 пункту 8 роздiлу XV виключено

(пункт 8 доповнено пiдпунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1878-IV, пiдпункт 5 пункту 8 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2004р. N 2287-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2464-VI)

     9. Перерахування страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування запроваджується з 1 сiчня 2019 року.

     Учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування є особи, якi станом на 1 сiчня 2019 року пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню згiдно з цим Законом.

     Застрахованi особи, яким на 1 сiчня 2019 року залишилося менше 10 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право прийняти рiшення не сплачувати страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     Особи, якi досягли пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, не можуть бути платниками страхових внескiв до Накопичувального фонду.

     Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 липня 2018 року забезпечити створення iнституцiйних компонентiв функцiонування накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     Первинна чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв на дату спрямування частини страхових внескiв до Накопичувального фонду дорiвнює 1 гривнi.

(пункт 9 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     10. Призначення, обрання (делегування) членiв правлiння Пенсiйного фонду та Наглядової ради здiйснюється за два мiсяцi до закiнчення термiну, визначеного абзацом другим пункту 12 цього роздiлу.

     Для членiв першого складу правлiння Пенсiйного фонду встановлюються такi строки повноважень: трьох членiв правлiння вiд кожної сторони шiсть рокiв та двох членiв правлiння вiд кожної сторони три роки.

     Для членiв першого складу Наглядової ради встановлюються такi строки повноважень: першого члена Наглядової ради вiд кожної сторони два роки, другого члена Наглядової ради вiд кожної сторони три роки, третього члена Наглядової ради вiд кожної сторони чотири роки, четвертого члена Наглядової ради вiд кожної сторони п'ять рокiв, п'ятого члена Наглядової ради вiд кожної сторони шiсть рокiв.

     11. Перше засiдання Ради Накопичувального фонду скликається Пенсiйним фондом i проводиться не пiзнiш як за один рiк до дати перерахування частини страхових внескiв до Накопичувального фонду.

     12. Пенсiйний фонд є правонаступником Пенсiйного фонду України.

     Протягом п'яти рокiв iз дня набрання чинностi цим Законом функцiї виконавчої дирекцiї Пенсiйного фонду, її територiальних органiв виконують вiдповiдно Пенсiйний фонд України та головнi управлiння Пенсiйного фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi та управлiння Пенсiйного фонду України в районах, мiстах, районах у мiстах, об'єднанi управлiння.

(абзаци перший та другий пункту 12 роздiлу XV замiнено абзацом першим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, у зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами другим - п'ятим, дiю попередньої редакцiї абзацiв першого та другого пункту 12 роздiлу XV вiдновлено з 1 сiчня 2011 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї Закону України вiд 31.10.2008р. N 639-VI, абзац пункту 12 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     У перiод до перетворення Пенсiйного фонду в неприбуткову самоврядну органiзацiю:

     Пенсiйний фонд функцiонує як центральний орган виконавчої влади на пiдставi норм цього Закону (крiм норм, зазначених в абзацi шостому пункту 1 цього роздiлу) та Положення про Пенсiйний фонд України;

     на працiвникiв Пенсiйного фонду та його територiальних органiв, якi здiйснюють повноваження, безпосередньо пов'язанi з виконанням завдань i функцiй Пенсiйного фонду, поширюється дiя Закону України "Про державну службу";

     голова правлiння Пенсiйного фонду та його заступники призначаються на посади та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку, встановленому Законом України "Про державну службу";

     керiвництво дiяльнiстю Пенсiйного фонду здiйснює правлiння Пенсiйного фонду, чисельнiсть i персональний склад якого затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Голова правлiння Пенсiйного фонду:

     забезпечує виконання Пенсiйним фондом та його територiальними органами вимог Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших нормативно-правових актiв;

     представляє в установленому порядку Пенсiйний фонд у вiдносинах з iншими державними органами, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями в Українi та за кордоном;

     пiдписує акти правлiння Пенсiйного фонду;

     призначає на посади та звiльняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату Пенсiйного фонду, керiвникiв та заступникiв керiвникiв територiальних органiв Пенсiйного фонду, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення про їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     приймає на роботу та звiльняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв апарату Пенсiйного фонду, приймає рiшення про їх заохочення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     видає накази з питань, що не належать до компетенцiї правлiння Пенсiйного фонду;

     розпоряджається у межах повноважень, передбачених законом, коштами Пенсiйного фонду.

     Положення про Пенсiйний фонд України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Бюджет Пенсiйного фонду в зазначений перiод затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Оплата працi працiвникiв Пенсiйного фонду та його органiв здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених цим Законом.

(абзац третiй пункту 12 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII, замiнено чотирнадцятьма абзацами згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - вiсiмнадцятим)

     Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв iз дня набрання чинностi цим Законом:

     включити до складу правлiння Пенсiйного фонду України не менш як по три представники вiд об'єднань профспiлок та об'єднань органiзацiй роботодавцiв за пропозицiями вiдповiдних сторiн;

     визначити уповноважений банк.

     13. У разi якщо особi призначено пенсiю вiдповiдно до законiв України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсiю на iнших пiдставах або за бажанням особи поновлюється у розмiрi, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмiр пенсiї, встановлений до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй", не переглядається та пенсiя не iндексується. Рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до зазначених законодавчих актiв, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до цього Закону фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     У разi якщо особа має право на отримання пенсiї вiдповiдно до законiв України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" та цього Закону, призначається одна пенсiя за її вибором. Порядок фiнансування цих пенсiй встановлюється вiдповiдними законами.

(пункт 13 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 11.10.2005р. N 8-рп/2005, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI, вiд 14.05.2013р. N 231-VII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     131. З 1 жовтня 2017 року пенсiї, призначенi пiсля набрання чинностi Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" у перiод роботи на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу" вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачуються у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до цього Закону.

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї, призначеної вiдповiдно до зазначених законiв, поновлюється.

     Виплата працюючим пенсiонерам у перiод роботи на iнших посадах пенсiй, призначених на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмiрах, що були встановленi вiдповiдними законами.

(роздiл XV доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     132. Максимальний розмiр пенсiї, призначеної на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною), не може перевищувати десяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

(роздiл XV доповнено пунктом 132 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     133. Особи, яким пенсiї призначенi в порядку i на умовах, передбачених законами України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", звiльненi з роботи у зв'язку iз засудженням за умисне кримiнальне правопорушення, вчинене з використанням свого службового становища, або з притягненням до вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсiї. У таких випадках пенсiя призначається вiдповiдно до цього Закону.

(роздiл XV доповнено пунктом 133 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII, пункт 133 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     14. Установити, що гiрничi пiдприємства зобов'язанi сплачувати страховi внески, нарахованi за вiдповiдний базовий звiтний перiод, не пiзнiше як через 28 календарних днiв з дня закiнчення цього перiоду.

(роздiл XV доповнено новим пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 364-V, у зв'язку з цим пункти 14 i 15 вважати вiдповiдно пунктами 15 i 16, пункт 14 роздiлу XV у редакцiї Закону України вiд 02.09.2008р. N 345-VI)

     141. Установити, що суми накладених (нарахованих) штрафiв та пенi у перiод з 1 сiчня 2007 року до 1 сiчня 2009 року i суми штрафiв та пенi, якi пiдлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованостi iз сплати страхових внескiв та фiнансових санкцiй, що виникли до 1 сiчня 2009 року, можуть бути за бажанням страхувальника розстроченi на 60 календарних мiсяцiв у порядку, встановленому правлiнням Пенсiйного фонду України, з вiдстроченням першого платежу на 90 календарних днiв. При цьому не пiдлягають розстроченню суми накладених (нарахованих) у зазначений перiод штрафiв та пенi, що сплаченi страхувальником, який станом на 1 сiчня 2009 року не має заборгованостi перед Пенсiйним фондом України iз сплати страхових внескiв, штрафiв та пенi.

     Договiр про розстрочення пiдлягає достроковому розiрванню, якщо страхувальник не сплачує в повному обсязi поточнi платежi iз страхових внескiв або не сплачує чергову частку розстроченої заборгованостi iз штрафiв та пенi протягом трьох базових звiтних перiодiв.

     Страхувальнику, який вiдповiдно до окремого договору з органом Пенсiйного фонду України протягом шести мiсяцiв з моменту його укладення у повному обсязi сплатить заборгованiсть iз страхових внескiв, що склалася на 1 сiчня 2009 року, i не допустить виникнення нової заборгованостi iз страхових внескiв у перiод дiї договору, штрафи та пеня, накладенi (нарахованi) згiдно з пунктом 2 частини дев'ятої статтi 106 цього Закону, за цей перiод не накладаються (не нараховуються). Зазначений договiр укладається одночасно з договором про розстрочення.

     У разi невиконання умов окремого договору штрафи та пеня, що пiдлягатимуть накладенню (нарахуванню) згiдно з пунктом 2 частини дев'ятої статтi 106 цього Закону, за бажанням страхувальника можуть бути розстроченi на умовах, зазначених в абзацi першому цього пункту.

(роздiл XV доповнено пунктом 141 згiдно iз Законом України вiд 05.03.2009р. N 1074-VI)

     142. Установити, що суми накладених (нарахованих) та не сплачених штрафiв та пенi, а також суми штрафiв та пенi, якi пiдлягають (пiдлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на день набрання чинностi Законом України "Про скорочення заборгованостi перед Пенсiйним фондом України пiдприємств, якi мають стратегiчне значення, та вугледобувних пiдприємств i вiдновлення пенсiйних прав їх працiвникiв", у тому числi розстроченi згiдно iз законодавством, вугле- та торфодобувним пiдприємствам, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугiльно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, пiдлягають списанню в порядку, встановленому правлiнням Пенсiйного фонду України.

(абзац перший пункту 142 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     На суму списаної заборгованостi цих пiдприємств списується заборгованiсть Пенсiйного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунка, шляхом вiднесення усiх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим вiдновленням єдиного казначейського рахунка в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(роздiл XV доповнено пунктом 142 згiдно iз Законом України вiд 09.09.2010р. N 2508-VI)

     143. Установити, що перiод, за який списано заборгованiсть, визначену у статтi 1 Закону України "Про деякi питання заборгованостi пiдприємств оборонно-промислового комплексу - учасникiв Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабiльного розвитку", облiковується в системi персонiфiкованого облiку внескiв як перiод, за який сплачено страховi внески в повному обсязi.

(роздiл XV доповнено пунктом 143 згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5213-VI)

     144. Установити, що громадянам, якi проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя, виплата пенсiй та надання соцiальних послуг, передбачених цим Законом, здiйснюються за рахунок коштiв, якi надходять вiд платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, розташованих на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя.

     У разi виникнення дефiциту коштiв для фiнансування цих виплат такий дефiцит покривається за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та бюджету м. Севастополя.

     Громадяни України, якi проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополя i не отримали громадянства Росiйської Федерацiї та не одержують пенсiї та соцiальнi послуги вiд органiв пенсiйного забезпечення Росiйської Федерацiї, мають право на отримання виплат згiдно з цим Законом у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(роздiл XV доповнено пунктом 144 згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1166-VII)

     145. Для осiб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини першої статтi 11 цього Закону, якi не сплачували страховi внески за перiоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2020 року на пiдставi пункту 910 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", такi перiоди включаються до страхового стажу та вважається, що страховi суми було сплачено у розмiрi мiнiмального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких перiодiв.

(роздiл XV доповнено пунктом 145 згiдно iз Законом України вiд 17.03.2020р. N 533-IX, пункт 145 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 591-IX)

     145.1. Для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування i належать до першої групи платникiв єдиного податку та якi не сплачували страховi внески за перiоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 сiчня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2021 року на пiдставi пункту 910.1 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", такi перiоди включаються до страхового стажу та вважається, що страховi суми було сплачено у розмiрi мiнiмального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких перiодiв.

(пункт 145 роздiлу XV доповнено пiдпунктом 145.1 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1072-IX)

     146. У разi пропуску в перiод здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, строку повторного огляду медико-соцiальної експертизи особою з iнвалiднiстю виплата пенсiї по iнвалiдностi не зупиняється до закiнчення термiну дiї зазначених заходiв з подальшим проведенням перерахунку розмiру виплаченої пенсiї на пiдставi заяви та результатiв переогляду особи з iнвалiднiстю.

(роздiл XV доповнено пунктом 146 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     147. Для застрахованих осiб, якi визначенi у пунктi 1 статтi 11 цього Закону, мiсяцi в межах перiоду запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19), що призводять до тимчасової зупинки роботи їх страхувальникiв згiдно iз перелiком, передбаченим частиною четвертою статтi 1 Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", включаються до страхового стажу та вважається, що страховi суми було сплачено у розмiрi мiнiмального страхового внеску, визначеного законодавством для такого перiоду.

     Рiзниця мiж мiнiмальним страховим внеском, що пiдлягав сплатi за таких застрахованих осiб за перiоди, зазначенi в абзацi першому цього пункту та пунктi 145.1 цього роздiлу, та сумою сплаченого страхового внеску за цих осiб покривається за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(роздiл XV доповнено пунктом 147 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)

     148. Якщо у перiод дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), в осiб, якi визначенi у пунктах 2 i 3 статтi 11 цього Закону та здiйснюють економiчну дiяльнiсть, основний вид якої тимчасово зупинений рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, внаслiдок здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, сума сплачених внескiв за вiдповiдний мiсяць є меншою, нiж мiнiмальний страховий внесок, цей мiсяць до страхового стажу зараховується як повний мiсяць за умови здiйснення у порядку, визначеному правлiнням Пенсiйного фонду України, вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не меншою, нiж мiнiмальний страховий внесок.

     У разi якщо зазначену доплату не було здiйснено, до страхового стажу зараховується перiод, визначений за кожен вiдповiдний мiсяць за формулою:

     ТП = Св / В, де:

     ТП - тривалiсть перiоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в мiсяцях;

     Св - сума фактично сплачених страхових внескiв за вiдповiдний мiсяць;

     В - мiнiмальний страховий внесок, визначений абзацом першим цього пункту.

(роздiл XV доповнено пунктом 148 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)

     15. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний термiн iз дня опублiкування цього Закону пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) у тримiсячний термiн iз дня опублiкування цього Закону пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї стосовно формування податкового режиму, який сприятиме запровадженню накопичувальної системи пенсiйного страхування, та внесення змiн до законiв України щодо:

     звiльнення вiд оподаткування частини страхових внескiв, що спрямовуватимуться до Накопичувального фонду;

     звiльнення вiд справляння податку на прибуток iнвестицiйного доходу, отримуваного вiд iнвестування пенсiйних активiв;

     включення до системи оподаткування доходiв фiзичних осiб, пенсiйних виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв Накопичувального фонду;

     звiльнення послуг з управлiння пенсiйними активами та їх зберiгання вiд сплати податку на додану вартiсть;

     3) у шестимiсячний термiн iз дня опублiкування цього Закону пiдготувати за участю Генеральної прокуратури України та Верховного Суду України i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Кримiнального кодексу України про встановлення кримiнальної вiдповiдальностi за розголошення iнформацiї, визначеної законом конфiденцiйною;

     4) у шестимiсячний термiн iз дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти i забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     5) протягом року пiсля набрання чинностi законом про недержавне пенсiйне забезпечення пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо здiйснення роботодавцями обов'язкових вiдрахувань до корпоративних та професiйних недержавних пенсiйних фондiв за застрахованих осiб, зазначених у абзацi першому пункту 2 цього роздiлу;

     6) пiдпункт 6 пункту 15 роздiлу XV виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3668-VI)

     7) разом iз проектом Закону України про Державний бюджет України на 2004 рiк подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо сплати страхових внескiв у фiксованому розмiрi фiзичними особама - пiдприємцями, якi обрали особливий спосiб оподаткування (фiксований податок, єдиний податок, придбали спецiальний торговий патент), та членами сiмей зазначених фiзичних осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi, а також пропозицiї щодо вилучення iз законодавства про спрощену систему оподаткування положень, якi стосуються спрямування коштiв до Пенсiйного фонду України;

     8) щорiчно передбачати у проектi закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк за рахунок його загального фонду кошти для компенсацiї Пенсiйному фонду України суми втрат вiд застосування спецiальної ставки платниками фiксованого сiльськогосподарського податку у сумi рiзницi мiж коштами, сплаченими за спецiальною ставкою, та коштами, якi були б сплаченi при застосуваннi ставки, визначеної в абзацi другому пункту 1 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування". Для визначення сум такої компенсацiї та обчислення коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) страхувальник (застрахована особа) розраховує суму страхового внеску як за загальною ставкою, так i за спецiальною ставкою, що вiдображається в обов'язковiй звiтностi, та сплачує страховий внесок за спецiальною ставкою;

(пiдпункт 8 пункту 15 у редакцiї Законiв України вiд 24.06.2004р. N 1878-IV, вiд 23.12.2004р. N 2287-IV)

     9) щорiчно передбачати в проектi закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк кошти для сплати Пенсiйному фонду сум несплачених страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за вiдповiднi роки служби щодо осiб, якi не набули (не набудуть) права на пенсiю за вислугу рокiв згiдно iз Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" або осiб, звiльнених з вiйськової служби, якi виявили бажання отримувати пенсiю у порядку i на умовах, передбачених цим Законом;

(пiдпункт 9 пункту 15 роздiлу XV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.04.2006р. N 3591-IV)

     10) у шестимiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону затвердити положення щодо методики розрахунку та порядку сплати сум несплачених страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за вiдповiднi роки служби щодо осiб, якi не набули (не набудуть) права на пенсiю за вислугу рокiв згiдно iз Законом України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб".

     16. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом закони України та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Положення Закону України "Про пенсiйне забезпечення" застосовуються в частинi визначення права на пенсiю за вислугу рокiв для осiб, якi на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" мають вислугу рокiв та стаж, необхiднi для призначення такої пенсiї.

(пункт 16 роздiлу XV доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 17.11.2005р. N 3108-IV, абзац другий пункту 16 роздiлу XV у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2148-VIII)

     Погашення заборгованостi зi сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що виникла до 1 сiчня 2004 року i не погашена в установленому законом порядку, здiйснюється вiдповiдно до статтi 106 цього Закону.

(пункт 16 роздiлу XV доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 17.11.2005р. N 3108-IV)

     Договори про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, укладенi до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо добровiльної сплати єдиного внеску", дiють до закiнчення строку дiї таких договорiв.

(пункт 16 роздiлу XV доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 04.04.2013р. N 184-VII)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
9 липня 2003 року
N 1058-IV

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.