ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань пенсiйного забезпечення працiвникiв сiльськогосподарських пiдприємств - платникiв фiксованого сiльськогосподарського податку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Абзац четвертий пункту 1 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 42, ст. 257; 1999 р., N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) пiсля слiв "визначених пунктами 1 та 2 статтi 1 цього Закону" доповнити словами "крiм тих, якi є платниками фiксованого сiльськогосподарського податку".

     2. Абзац п'ятий пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) пiсля слiв "затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами "та особам, пенсiї яким призначенi вiдповiдно до пунктiв "в"-"е" та "ж" статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
31 травня 2005 року
N 2613-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.