ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо статутного капiталу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Слова "статутний фонд" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "статутний капiтал" у вiдповiдному вiдмiнку i числi:

     у текстi Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27);

     у текстi Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144);

     в абзацi другому частини першої статтi 143, абзацах третьому i четвертому частини другої статтi 148 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356);

     у текстi Закону України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155);

     у текстi Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50);

     у текстi Закону України "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80);

     у пунктi 1 частини одинадцятої статтi 41 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292);

     у текстi Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);

     в абзацi десятому статтi 13 та абзацi дев'ятому частини третьої статтi 16 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155);

     у текстi Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378);

     у текстi Закону України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272);

     в абзацi п'ятому частини першої статтi 23 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);

     у текстi Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263);

     у текстi Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376);

     у текстi Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291);

     у текстi Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456);

     у текстi Закону України "Про науковi парки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 757).

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) перше речення частини четвертої статтi 57, перше речення частини п'ятої статтi 336 та друге речення частини другої статтi 349 пiсля слова "статутного" доповнити словом "капiталу";

     2) назву статтi 87 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 87. Статутний капiтал та фонди господарського товариства".

     3. У пунктi 1.8 статтi 1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 20, ст. 149) слово "(капiтал)" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2010 року
N 2850-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.