Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8543Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:

- 8543 10 00 00прискорювачi частинок
- 8543 20 00 00генератори сигналiв
- 8543 30машини та апаратура для гальванопокриття, електролiзу або електрофорезу:
- - 8543 30 40 00гальванiчнi та електролiзнi машини, якi використовуються виключно або головним чином для виробництва друкованих схем
- - 8543 30 70 00iншi
- 8543 70iншi машини та апаратура:
- - 8543 70 01 00вироби спецiально призначенi для пiдключення до телеграфних i телефонних апаратiв або iнструментiв або для телеграфних або телефонних мереж
- - 8543 70 02 00мiкрохвильовi пiдсилювачi
- - 8543 70 03 00бездротовi iнфрачервонi пристрої керування для вiдео iгрових консолей (iгрових приставок)
- - 8543 70 04 00цифровi реєстратори льотних даних
- - 8543 70 05 00портативна електронна на батарейках книга для запису та вiдтворення тексту, нерухомих зображень або аудiофайлiв
- - 8543 70 06 00цифровий пристрiй обробки сигналiв з можливiстю пiдключення до дротової або бездротової мережi для змiшування (мiкшування) звукiв
- - 8543 70 07 00портативнi iнтерактивнi електроннi освiтнi пристрої, призначенi в першу чергу для дiтей
- - 8543 70 08 00плазмовi машини-очищувачi, якi видаляють органiчнi забруднюючi речовини з електронних мiкроскопiчних зразкiв та тримачiв зразкiв
- - 8543 70 09 00сенсорнi пристрої вводу iнформацiї (так званi сенсорнi панелi, екрани, "touch screen") без можливостi показу зображень, якi призначенi для вбудовування в пристрої, що мають дисплей, з функцiєю виявлення дотику та мiсця розташування цього дотику на сенсорнiй панелi або екранi
- - 8543 70 10 00електричнi машини з функцiєю перекладача або словника
- - 8543 70 30 00антеннi пiдсилювачi
- - 8543 70 50 00солярiї та аналогiчне обладнання для засмаги
- - 8543 70 60 00електричнi охороннi генератори
- - 8543 70 90 00iншi
- 8543 90 00частини:
- - 8543 90 00 10компонування та субкомпонування для реєстрування польотiв, що включають двi або бiльше частин чи компонентiв, для цивiльної авiацiї
- - 8543 90 00 90iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.