ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податкiв i зборiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 215.3 статтi 215 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3. Податок справляється з таких товарiв та обчислюється за такими ставками:

     215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиницi вимiру Ставки податку
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) гривень за 1 лiтр 0,81
2204
(крiм 2204 10,
2204 2110 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi гривень за 1 лiтр 0,01
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) гривень за 1 лiтр 2,33
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi Вина газованi гривень за 1 лiтр 3,38
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв гривень за 1 лiтр 2,33
2206 00
(крiм 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр i перрi (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 45,87
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 0,46
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 45,87
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 45,87

     215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфiчна адвалорна
одиницi вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2401 Тютюнова сировина Тютюновi вiдходи гривень за 1 кiлограм (нетто) 0    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто) 172,11    
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 49,48 вiдсоткiв 20
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 110,64 вiдсоткiв 25
2403
(крiм 2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто) 61,47    
2403 10 Тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї гривень за 1 кiлограм (нетто) 86,05    
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн гривень за 1 кiлограм (нетто) 24,59    

     215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиницi вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 70,69
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 184,40

     215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиницi вимiру ставка
  Легкi дистиляти:    
2710 11 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1 тис. кiлограмiв 182
2710 11 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 євро за 1 тис. кiлограмiв 182
  Бензини спецiальнi:    
2710 11 21 00 уайт-спiрит євро за 1 тис. кiлограмiв 182
2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини євро за 1 тис. кiлограмiв 198
  Бензини моторнi:    
2710 11 31 00 бензини авiацiйнi євро за 1 тис. кiлограмiв 30
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет- бутилового етеру або їх сумiшi: євро за 1 тис. кiлограмiв 198
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
iншi бензини євро за 1 тис. кiлограмiв 198
2710 11 51 00
2710 11 59 00
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л євро за 1 тис. кiлограмiв 198
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунiв євро за 1 тис. кiлограмiв 30
2710 11 90 00 Iншi легкi дистиляти євро за 1 тис. кiлограмiв 198
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1 тис. кiлограмiв 182
2710 19 15 00 для хiмiчних перетворень в процесах, не зазначених у позицiї 2710 19 11 00 євро за 1 тис. кiлограмiв 182
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв євро за 1 тис. кiлограмiв 19
2710 19 25 00 iнший гас євро за 1 тис. кiлограмiв 182
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти євро за 1 тис. кiлограмiв 182
  Важкi дистиляти (газойлi) з вмiстом сiрки:    
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
бiльш як 0,2 мас. % євро за 1 тис. кiлограмiв 98
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % євро за 1 тис. кiлограмiв 75
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % євро за 1 тис. кiлограмiв 68
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не бiльш як 0,005 мас. % євро за 1 тис. кiлограмiв 46
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
Тiльки паливо пiчне побутове євро за 1 тис. кiлограмiв 46
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кiлограмiв 44

     215.3.5. автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї згiдно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:  
8703 10 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:  
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 0,65 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 10 18 00 - - iншi 0,65 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом:  
8703 21 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см:  
8703 21 10 00 - - - новi 0,05 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 21 90 - - - що використовувалися:  
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,09 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 21 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 1,36 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 22 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см:  
8703 22 10 00 - - - новi 0,03 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:  
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,36 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 22 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 1,63 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см:  
  - - - новi:  
8703 23 11 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:  
8703 23 11 10 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,16 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,65 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 19 - - - - iншi:  
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,13 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,13 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 90 - - - що використовувалися:  
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см:  
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,63 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 90 13 - - - - - понад п'ять рокiв 2,18 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см:  
8703 23 90 31 - - - - - не бiльш як п'ять рокiв 2,18 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 90 33 - - - - - понад п'ять рокiв 3,27 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 24 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 куб. см:  
8703 24 10 00 - - - новi 1,09 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 24 90 - - - що використовувалися:  
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 3,27 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 24 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 3,81 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):  
8703 31 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см:  
8703 31 10 00 - - - новi 0,05 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:  
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,36 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 31 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 1,63 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см:  
  - - - новi:  
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,16 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 19 00 - - - - iншi 0,16 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:  
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,91 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 2,18 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 куб. см:  
  - - - новi:  
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 1,09 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 19 00 - - - - iншi 1,09 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 90 - - - що використовувалися:  
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 2,72 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 3,54 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 90 - iншi:  
8703 90 10 00 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 109 євро за 1 штуку
8703 90 90 00 - - iншi 109 євро за 1 штуку

     215.3.6. кузови для автомобiлiв, зазначених у товарнiй позицiї згiдно з УКТ ЗЕД 8703:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701-8705:  
8707 10 - кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703:  
8707 10 10 - - для промислового складення:  
8707 10 10 10 - - - укомплектованi 109 євро за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектованi 109 євро за 1 штуку
8707 10 90 - - iншi:  
8707 10 90 10 - - - що використовувалися п'ять рокiв або менше 436 євро за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад п'ять рокiв 436 євро за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - iншi 436 євро за 1 штуку

     215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 500 куб. см, але не бiльш як 800 куб. см 0,22 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 800 куб. см 0,22 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них, крiм тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом; коляски 11 євро за 1 штуку

     215.3.8. причепи та напiвпричепи для тимчасового проживання у кемпiнгах, типу причiпних будиночкiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8716 10 99 00 причепи та напiвпричепи для тимчасового проживання у кемпiнгах, типу причiпних будиночкiв масою понад 3500 кг, крiм тих, що складаються 109 євро за 1 штуку

".

     2. У статтi 234:

     у пунктi 234.1:

     пiдпункти 234.1.1 i 234.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "234.1.1. для мотоциклiв:

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 500 3,27
2 501 800 5,45
3 понад 800 10,89

     234.1.2. для легкових автомобiлiв (крiм автомобiлiв, обладнаних електродвигуном):

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 1000 3,27
2 1001 1500 5,45
3 1501 1800 7,62
4 1801 2500 10,89
5 2501 3500 27,23
6 3501 4500 43,56
7 4501 5500 49,01
8 5501 6500 59,90
9 понад 6500 65,34

";

     у пiдпунктi 234.1.3 цифри "0,5" замiнити цифрами "0,54";

     у пiдпунктi 234.1.4 цифру "5" замiнити цифрами "5,45";

     у пiдпунктi 234.1.5 цифри "2,5" замiнити цифрами "2,72";

     пiдпункт 234.1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "234.1.6. для вантажних автомобiлiв:

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 8200 16,34
2 8201 15000 21,78
3 понад 15000 27,23

";

     у пiдпунктi 234.1.7 цифри "15" замiнити цифрами "16,34";

     у пiдпунктi 234.1.8 цифру "5" замiнити цифрами "5,45";

     пiдпункти 234.2.1 i 234.2.2 пункту 234.2 викласти в такiй редакцiї:

     "234.2.1. для суден, оснащених стацiонарним або пiдвiсним двигуном (двигунами):

Група Потужнiсть двигуна, кВт Ставка збору, гривень за 1 кВт потужностi двигуна
1 до 55 (включно) 2,72
2 понад 55 3,27

     234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

Група Довжина корпусу судна, метрiв Ставка збору, гривень за 100 сантиметрiв довжини корпусу судна
1 до 7,5 (включно) 7,62
2 понад 7,5 15,25

";

     у пiдпунктах 234.3.1 i 234.3.2 пункту 234.3 цифру "1" замiнити цифрами "1,09".

     3. Пункти 243.1 - 243.4 статтi 243 викласти в такiй редакцiї:

     "243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 1329,67
Амiак 249,38
Ангiдрид сiрчистий 1329,67
Ацетон 498,76
Бенз(о)пiрен 1692679,53
Бутилацетат 299,48
Ванадiю п'ятиокис 4987,62
Водень хлористий 50,09
Вуглецю окис 50,09
Вуглеводнi 75,14
Газоподiбнi фтористi сполуки 3292,05
Твердi речовини 50,09
Кадмiю сполуки 10524,1
Марганець та його сполуки 10524,1
Нiкель та його сполуки 53620,18
Озон 1329,67
Ртуть та її сполуки 56363,37
Свинець та його сполуки 56363,37
Сiрководень 4273,24
Сiрковуглець 2776,95
Спирт н-бутиловий 1329,67
Стирол 9709,52
Фенол 6035,24
Формальдегiд 3292,05
Хром та його сполуки 35696,33

     243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 та на якi встановлено клас небезпечностi:

Клас небезпечностi Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 9510,24
II 2178
III 324,52
IV 75,14

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовнобезпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повiтрi населених пунктiв:

Орiєнтовнобезпечний рiвень впливу речовин (сполук), мiлiграмiв на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше нiж 0,0001 400329,47
0,0001 - 0,001 (включно) 34300,23
Понад 0,001 - 0,01 (включно) 4738,24
Понад 0,01 - 0,1 (включно) 1329,67
Понад 0,1 50,09

     243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,22 гривнi за 1 тонну".

     4. Пункти 244.1 i 244.2 статтi 244 викласти в такiй редакцiї:

     "244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi здiйснення торгiвлi на митнiй територiї України паливом власного виробництва:

Вид палива Ставка податку, гривень за 1 тонну
Бензин неетилований 74,05
Бензин сумiшевий 60,98
Зрiджений нафтовий газ 100,19
Дизельне бiопаливо 63,16
Дизельне пальне з вмiстом сiрки:  
бiльш як 0,2 мас. % 74,05
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 56,63
бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 51,18
не бiльш як 0,005 мас. % 32,67
Мазут 74,05
Стиснений природний газ 50,09
Бензин авiацiйний 51,18
Гас 63,16

     244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi ввезення палива на митну територiю України:

Вид палива Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
Бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше 74,05
Бензин сумiшевий 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
Бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше, iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi 60,98
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
Бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше, iз вмiстом менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет- бутилового ефiру або їх сумiшi
Зрiджений нафтовий газ 2711 11 00 00 газ природний скраплений (зрiджений) 100,19
2711 12 11 00 пропан скраплений (зрiджений), для використання як паливо
2711 14 00 00 етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн скрапленi (зрiдженi)
2711 19 00 00 iншi гази нафтовi скрапленi (зрiдженi)
Дизельне бiопаливо 3824 90 98 00 бiодизель 63,16
Дизельне пальне iз вмiстом сiрки   важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:  
  2710 19 49 00 бiльш як 0,2 мас. % 74,05
  2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 56,63
  2710 19 41 20 бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 51,18
  2710 19 41 10 не бiльш як 0,005 мас. % 32,67
    паливо рiдке (мазут)  
  2710 19 61 00 не бiльш як 1 мас. % 32,67
  2710 19 63 00 бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. % 51,18
  2710 19 65 00 бiльш як 2 мас. %, але не бiльш як 2,8 мас. % 56,63
  2710 19 69 00 бiльш як 2,8 мас. % 74,05
Бензин авiацiйний 2710 11 31 00 бензини авiацiйнi 51,18
Гас 2710 19 21 00 гас, що використовується як паливо для реактивних двигунiв 63,16
2710 19 25 00 гас, що використовується як паливо для iнших видiв двигунiв, крiм реактивних двигунiв

".

     5. Пункти 245.1 i 245.2 статтi 245 викласти в такiй редакцiї:

     "245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти:

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонiйний 873,38
Органiчнi речовини (за показниками БСК 5) 349,57
Завислi речовини 25,05
Нафтопродукти 5137,9
Нiтрати 75,14
Нiтрити 4289,57
Сульфати 25,05
Фосфати 698,05
Хлориди 25,05

     245.2. Ставки податку за скиди у воднi об'єкти забруднюючих речовин, якi не увiйшли до пункту 245.1 цiєї статтi та на якi встановлено гранично допустиму концентрацiю або орiєнтовнобезпечний рiвень впливу:

Гранично допустима концентрацiя забруднюючих речовин або орiєнтовнобезпечний рiвень впливу, мiлiграмiв на 1 лiтр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 91511,94
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 66350,59
Понад 0,1 - 1 (включно) 11438,86
Понад 1 - 10 (включно) 1164,14
Понад 10 233,05

".

     6. У статтi 246:

     у пунктi 246.1:

     у пiдпунктi 246.1.1 цифри "431" замiнити цифрами "469,367";

     у пiдпунктi 246.1.2 цифри "7,5" замiнити цифрами "8,17";

     пункт 246.2 викласти в такiй редакцiї:

     "246.2. Ставки податку за розмiщення вiдходiв, якi встановлюються залежно вiд класу небезпеки та рiвня небезпечностi вiдходiв:

Клас небезпеки вiдходiв Рiвень небезпечностi вiдходiв Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечнi 762,3
II високонебезпечнi 27,77
III помiрно небезпечнi 6,97
IV малонебезпечнi 2,72
  малонебезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничодобувної промисловостi 0,27

".

     7. У пунктi 247.1 статтi 247 цифри "0,0063" замiнити цифрами "0,0069".

     8. Пункт 248.1 статтi 248 викласти в такiй редакцiї:

     "248.1. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк:

Категорiя вiдходiв Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв (крiм вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання), гривень за 1 куб. метр Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивнi 326700 10890
Середньоактивнi та низькоактивнi 6098,4 2178

".

     9. Пункт 263.9 статтi 263 викласти в такiй редакцiї:

     "263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

Назва корисної копалини Одиниця вимiру За одиницю погашених запасiв корисних копалин, гривень За одиницю видобутих корисних копалин, гривень Вiд вартостi видобутих корисних копалин, вiдсоткiв
Кориснi копалини загальнодержавного значення
Горючi кориснi копалини:
нафта, конденсат тонн   147,63  
газ природний, у тому числi газ, розчинений у нафтi (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан тис. куб. метрiв   42,05  
вугiлля кам'яне марки антрацит тонн 5,33    
енергетичне та iншi марки кам'яного вугiлля - " - 3,51    
вугiлля буре - " - 0,57    
торф, сапропель - " -   0,59  
Металiчнi руди:
залiзна руда для збагачення - " - 3,64    
залiзна руда для збагачення з вмiстом магнетитового залiза менше 20 вiдсоткiв - " - 0,89    
залiзна багата - " - 11,45    
марганцева - " - 21,70    
титанова (розсипних родовищ) - " - 3,99    
титано-цирконiєва (розсипних родовищ) - " - 7,40    
нiкелева (силiкатна) - " - 9,72    
хромова - " - 10,98    
ртутна - " - 0,59    
уранова - " - 3,19    
золота - " - 15,98    
ванадiю - " - 6,12    
гафнiю - " - 9,46    
бариту - " - 6,45    
Сировина формувальна та для огрудкування залiзорудних концентратiв - глина бентонiтова - " - 3,59    
Сировина вогнетривка:
доломiт тонн 11,30    
кварцит та пiсок кварцовий для металургiї - " -     7,5
пiсок формувальний - " - 25,24    
кварцит для виробництва кремнiю - " - 2,64    
сировина високоглиноземна, крiм глин (кiанiт (дистен), силiманiт, ставролiт) куб. метрiв 1,23    
Сировина флюсова - вапняк (флюсовий) тонн 11,30    
Сировина хiмiчна:
сiрчана руда - " - 6,50    
сiль кам'яна (галiт) - " - 5,85    
сiль кам'яна (галiт) для харчової промисловостi - " - 5,85    
сiль калiйно-магнiєва - " -     3
крейда для виробництва соди - " - 25,78    
вапняк для цукрової промисловостi - " - 25,51    
крейда для хiмiчної промисловостi - " - 25,67    
Сировина агрохiмiчна - фосфорити (агроруди) - " - 2,30    
Сировина для мiнеральних пiгментiв - " - 6,07    
Електро- та радiотехнiчна сировина:
графiтова руда тонн 3,87    
пiрофiлiт - " - 34,08    
озокерит - " - 34,51    
Сировина оптична та п'єзооптична кiлограмiв   13,62  
Сировина адсорбцiйна - бентонiт, палигорскiт, цеолiт, сапонiт тонн 3,66    
Сировина абразивна - " - 2,09    
Сировина ювелiрна (дорогоцiнне камiння) - бурштин, топаз, морiон, берил тощо кiлограмiв, грамiв, каратiв     5
Сировина ювелiрно-виробна (напiвдорогоцiнне камiння) кiлограмiв     4
Сировина виробна тонн, куб. метрiв     4
Сировина для облицювальних матерiалiв (декоративне камiння) куб. метрiв     3
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:
польовий шпат (пегматит) тонн     5
пiсок для виробництва скла - " -     7,5
Сировина цементна - " -   16,99  
Сировина для пиляних стiнових матерiалiв куб. метрiв     3
Сировина петрургiйна та для легких заповнювачiв бетону:        
перлiт тонн 3,53    
сировина для виробництва мiнеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) - " -     7,5
Сировина для покриття дорiг - бiтуми - " - 8,44    
Пiдземнi води:
мiнеральнi для промислового розливу куб. метрiв   39,30  
мiнеральнi (лiкувальнi та лiкувально-столовi питнi) для внутрiшнього використання лiкувальними закладами - " -   14,18  
мiнеральнi (лiкувальнi) для зовнiшнього використання лiкувальними закладами - " -   9,47  
промисловi (розсiл) - " -   0,92  
теплоенергетичнi (термальнi) - " -   0,77  
прiснi пiдземнi води 100 куб. метрiв   8,95  
Поверхневi води - ропа (лiкувальна, промислова) куб. метрiв   0,86  
Грязi лiкувальнi куб. метрiв   10,24  
Кориснi копалини мiсцевого значення
Сировина для будiвельного вапна та гiпсу:
крейда i вапняк на вапно, крейда будiвельна тонн 25,24    
гiпс - " - 25,73    
Сировина для хiмiчних мелiорантiв ґрунтiв - вапняк - " - 16,73    
Сировина для бутового каменю (всi види гiрських порiд, придатнiсть яких визначається державними стандартами, у тому числi для щебеневої продукцiї) - " -     7,5
Сировина пiщано-гравiйна:
сировина пiщано-гравiйна - " -     5
сировина пiщано-глиниста для закладки вироблених просторiв, будiвництва дорожних насипiв, дамб тощо куб. метрiв 1,37    
Глинистi породи:        
глина тугоплавка тонн     5
каолiн первинний - " -     5
глина вогнетривка - " -     5
каолiн вторинний - " -     5
сировина керамзитова - " -     5
сировина цегельно-черепична - " -     5

".

     10. Пункт 264.4 статтi 264 викласти в такiй редакцiї:

     "264.4. Ставки плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

     Ставки плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиницi вимiру залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв - колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв тис. куб. метрiв активного об'єму 0,26
Використання пiдземного простору - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,26
витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 0,71
вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин - " - 0,41
зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв - " - 0,30
провадження iншої господарської дiяльностi - " - 1,01

".

     11. Пункт 275.1 статтi 275 викласти в такiй редакцiї:

     "275.1. Ставки податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких не проведено, встановлюються у таких розмiрах:

Групи населених пунктiв з чисельнiстю населення, тис. осiб Ставка податку, гривень за 1 кв. метр Коефiцiєнт, що застосовується у мiстах Києвi, Сiмферополi, Севастополi та мiстах обласного значення
До 3 0,26  
Вiд 3 до 10 0,52  
Вiд 10 до 20 0,84  
Вiд 20 до 50 1,3 1,2
Вiд 50 до 100 1,57 1,4
Вiд 100 до 250 1,83 1,6
Вiд 250 до 500 2,09 2
Вiд 500 до 1000 2,61 2,5
Вiд 1000 i бiльше 3,66 3

".

     12. Статтю 320 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 320. Ставки збору

Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радiочастот на мiсяць, гривень
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 0,03 - 300 ГГц 0,39
2. Радiозв'язок фiксованої, рухомої сухопутної та морської радiослужб 0,03 - 470 МГц 378,7
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 378,7
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 189,94
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
9,56
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 19,11
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 1174,32
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 15147,95
9. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
38,22
10. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
25,09
11. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 2200 МГц 9437,6
12. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї 2 - 7 ГГц 16,73
10 - 42,5 ГГц 5,98
13. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 30 кГц - 30 МГц  
до 1 кВт включно   453,96
вiд 1,1 до 10 кВт включно   682,14
вiд 10,1 до 100 кВт включно   965,27
вiд 101 до 500 кВт включно   1136,1
вiд 501 кВт i вище   1887,52
14. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц  
вiд 1 до 10 Вт включно   19,11
вiд 10,1 до 100 Вт включно   57,35
вiд 101 Вт до 1 кВт включно   94,37
вiд 1,1 до 5 кВт включно   151,72
вiд 5,1 до 20 кВт включно   284,33
вiд 20,1 кВт i вище   378,7
15. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
 
до 100 Вт включно   142,16
вiд 101 Вт до 1 кВт включно   284,33
вiд 1,1 до 10 кВт включно   453,96
вiд 10,1 кВт i вище   568,64
16. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц  
до 10 Вт включно   13,14
вiд 10,1 до 100 Вт включно   26,28
вiд 101 Вт до 1 кВт включно   57,35
вiд 1,1 до 5 кВт включно   113,5
вiд 5,1 до 20 кВт включно   226,98
вiд 20,1 кВт i вище   284,33
17. Види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектроннi засоби, випромiнювальнi пристрої), що не зазначенi у пунктах 1 - 16 цiєї статтi 9 кГц - 400 ГГц 568,64

".

     13. Пункти 325.1 - 325.7 статтi 325 викласти в такiй редакцiї:

     "325.1. Ставки збору за спецiальне використання поверхневих вод

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Ставка збору, гривень за 100 куб. метрiв
Днiпра на пiвнiч вiд мiста Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи мiсто Київ 30,02
Днiпра на пiвдень вiд мiста Києва (без Iнгульця) 28,55
Iнгульця 43,54
Сiверського Дiнця 58,54
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 33,01
Iнгулу 40,5
Днiстра 17,99
Вiсли та Захiдного Бугу 17,99
Пруту та Сiрету 13,51
Тиси 13,51
Дунаю 12,04
Рiчок Криму 60,02
Рiчок Приазов'я 72,07
Iнших водних об'єктiв 33,01

     325.2. Ставки збору за спецiальне використання пiдземних вод

Найменування регiону Ставка збору, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим, 55,51
у тому числi мiсто Севастополь 55,51
Областi:  
Вiнницька 47,98
Волинська 49,56
Днiпропетровська 42,04
Донецька 57,05
Житомирська 47,98
Закарпатська 31,52
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 47,98
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 43,54
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 75,04
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 42,04
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 34,88
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 41,15
Кiровоградська 55,51
Львiвська 43,54
Луганська 63,02
Миколаївська 63,02
Одеська 52,53
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 32,46
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 36,18
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 38,72
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 44,97
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 36,18
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 41,19
Тернопiльська 58,54
Харкiвська 45,01
Херсонська 45,01
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 37,53
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 57,05
Черкаська 32,46
Чернiвецька 52,53
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 45,01
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 35,18
мiсто Київ 44,84

     325.3. Ставка збору за спецiальне використання води для потреб гiдроенергетики становить 5,83 гривнi за 10 тис. куб. метрiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй.

     325.4. Ставки збору за спецiальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усiх рiчок, крiм Дунаю, становлять:

     325.4.1. для вантажного самохiдного i несамохiдного флоту, що експлуатується, - 0,1 гривнi за 1 тоннаж-добу експлуатацiї;

     325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,01113 гривнi за 1 мiсце-добу експлуатацiї.

     325.5. Ставки збору за спецiальне використання води для потреб рибництва становлять:

     325.5.1. 30,63 гривнi за 10 тис. куб. метрiв поверхневої води;

     325.5.2. 36,83 гривнi за 10 тис куб. метрiв пiдземної води.

     325.6. Ставки збору за спецiальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:

     325.6.1. 28,49 гривнi за 1 куб. метр поверхневої води;

     325.6.2. 33,23 гривнi за 1 куб. метр пiдземної води.

     325.7. Ставка збору за спецiальне використання шахтної, кар'єрної та дренажної води становить 6,6 гривнi за 100 куб. метрiв води".

     14. Пункти 331.1 i 331.2 статтi 331 викласти в такiй редакцiї:

     "331.1. Ставки збору за заготiвлю деревини основних лiсових порiд

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс
Сосна
  1 78,28 50,06 19,25 1,98
2 55,63 35,76 13,9 1,52
3 44,9 28,92 11,15 1,22
4 33,77 21,46 8,25 0,91
5 22,25 14,3 5,5 0,61
Модрина
  1 35,16 29,8 11,61 2,59
2 25,33 21,46 8,25 1,98
3 19,98 17,28 6,57 1,52
4 14,9 12,82 4,89 1,07
5 10,13 8,65 3,36 0,77
Ялина, ялиця
  1 48,58 41,43 15,89 1,84
2 36,06 30,7 11,92 1,22
3 28,92 24,74 9,47 1,07
4 21,76 18,48 7,03 0,77
5 14,61 12,22 4,74 0,61
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 205,38 98,69 32,86 3,36
2 147,32 70,83 23,53 2,45
3 117,98 56,38 18,95 1,98
4 88,63 42,64 14,21 1,38
5 58,07 28,19 9,47 1,07
Ясен, клен (крiм явору)
  1 77,02 65,79 32,86 3,36
2 55,24 47,22 23,53 2,45
3 44,24 37,6 18,95 1,98
4 33,23 28,43 14,21 1,38
5 21,78 18,8 9,47 1,07
Бук
  1 148,07 95,25 31,79 2,9
2 105,45 67,75 22,62 1,98
3 84,81 54,33 18,19 1,68
4 63,72 40,57 13,6 1,22
5 42,64 27,17 9,02 0,77
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 11,46 9,86 7,33 2,59
2 8,02 6,88 5,28 1,98
3 6,42 5,73 4,35 1,52
4 4,81 4,13 3,21 1,07
5 3,21 2,75 2,06 0,77
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 6,64 5,73 4,35 1,84
2 4,81 4,13 2,98 1,22
3 3,9 3,21 2,53 1,07
4 2,98 2,53 1,84 0,77
5 1,84 1,6 1,15 0,3
Другий пояс
Сосна
  1 66,75 42,62 16,35 1,68
2 47,28 30,4 11,76 1,22
3 37,74 24,43 9,47 1,07
4 28,6 18,19 7,03 0,77
5 19,08 12,22 4,74 0,46
Модрина
  1 30,11 25,93 9,93 2,45
2 21,76 18,48 7,03 1,68
3 17,28 14,61 5,65 1,38
4 12,82 11,03 4,27 1,07
5 8,65 7,46 2,9 0,61
Ялина, ялиця
  1 42,91 36,66 14,06 1,52
2 30,7 26,22 10,08 1,07
3 24,43 20,86 8,1 0,91
4 18,48 15,8 6,11 0,77
5 12,22 10,44 3,97 0,46
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 174,82 84,24 28,11 2,75
2 125,31 60,18 20,02 1,98
3 99,64 48,14 15,89 1,52
4 74,57 35,76 12,08 1,22
5 50,12 24,06 8,1 0,77
Ясен, клен (крiм явора)
  1 65,56 56,16 28,11 2,75
2 46,99 40,11 20,02 1,98
3 37,36 32,09 15,89 1,52
4 27,97 23,84 12,08 1,22
5 18,8 16,05 8,1 0,77
Бук
  1 126,07 80,8 26,89 2,45
2 89,85 57,43 19,25 1,68
3 71,98 46,08 15,44 1,38
4 54,09 34,38 11,61 1,07
5 36,22 23,04 7,65 0,77
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 9,39 8,02 6,19 2,29
2 6,88 5,95 4,35 1,68
3 5,5 4,59 3,67 1,22
4 4,13 3,67 2,53 1,07
5 2,75 2,29 1,84 0,61
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 5,73 5,04 3,67 1,52
2 4,13 3,67 2,53 1,07
3 3,21 2,98 2,29 0,91
4 2,53 2,06 1,6 0,77
5 1,6 1.6 1,15 0,46

     331.2. Ставки збору за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс
Самшит
  1 361,26 308,76 154,34 3,36
2 258,1 220,51 110,33 2,45
3 206,53 176,5 88,17 1,98
4 154,95 132,26 66,17 1,38
5 103,15 88,25 44,16 1,07
Бархат, горiх
  1 225,09 192,55 96,27 3,36
2 160,92 137,53 68,77 2,45
3 128,6 110,03 55,02 1,98
4 96,5 82,52 41,41 1,38
5 64,41 55,02 27,5 1,07
Груша, кизил, явiр
  1 180,63 154,5 77,18 3,36
2 129,05 110,25 55,17 2,45
3 103,15 88,25 44,16 1,98
4 77,48 66,25 33,16 1,38
5 51,58 44,24 22,16 1,07
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терену), черешня, шовковиця, яблуня
  1 135,01 115,3 57,61 3,36
2 96,5 82,3 41,1 2,45
3 77,02 65,79 32,86 1,98
4 58 49,28 24,61 1,38
5 38,51 33,01 16,51 1,07
Каштан, дуб корковий
  1 112,55 96,27 48,14 3,36
2 80,46 68,77 34,38 2,45
3 64,41 55,02 27,5 1,98
4 48,37 41,26 20,64 1,38
5 32,09 27,5 13,9 1,07
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 90,31 77,02 38,67 3,36
2 64,41 55,02 27,5 2,45
3 51,34 44,01 22 1,98
4 38,51 33,01 16,51 1,38
5 25,9 22,24 11,15 1,07
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 67,63 57,76 28,88 3,36
2 48,37 41,26 20,64 2,45
3 38,51 33,01 16,51 1,98
4 29,12 24,75 12,53 1,38
5 19,49 16,51 8,25 1,07
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 22,46 19,25 9,63 1,84
2 16,05 13,76 6,88 1,22
3 12,83 11,01 5,5 1,07
4 9,63 8,25 4,13 0,77
5 6,42 5,5 2,75 0,61
Другий пояс
Самшит
  1 306,01 261,54 130,81 2,75
2 218,45 186,82 93,37 1,98
3 174,9 149,45 74,88 1,52
4 131,11 112,09 56,08 1,22
5 87,56 74,73 37,44 0,77
Бархат, горiх
  1 191,63 163,89 81,91 2,75
2 136,84 117,13 58,53 1,98
3 109,56 93,53 46,76 1,52
4 82,06 70,6 34,99 1,22
5 54,78 46,99 23,38 0,77
Груша, кизил, явiр
  1 152,89 130,66 65,4 2,75
2 109,34 93,29 46,76 1,98
3 87,56 74,73 37,44 1,52
4 65,56 56,16 28,11 1,22
5 43,79 37,36 18,64 0,77
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терену), черешня, шовковиця, яблуня
  1 115,07 98,11 49,21 2,75
2 82,06 70,14 34,99 1,98
3 65,56 56,16 28,11 1,52
4 49,28 42,17 21,09 1,22
5 32,78 27,97 14,06 0,77
Каштан, дуб корковий
  1 95,82 82,06 41,1 2,75
2 68,54 58,68 29,34 1,98
3 54,78 46,99 23,38 1,52
4 41,04 35,07 17,57 1,22
5 27,28 23,38 11,76 0,77
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 76,56 65,33 32,7 2,75
2 54,56 46,76 23,23 1,98
3 43,79 37,36 18,64 1,52
4 32,78 27,97 14,06 1,22
5 21,78 18,8 9,33 0,77
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 57,53 49,05 24,61 2,75
2 41,04 35,07 17,57 1,98
3 32,78 27,97 14,06 1,52
4 24,53 21,09 10,54 1,22
5 16,51 13,98 7,03 0,77
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 19,02 16,27 8,1 1,52
2 13,76 11,69 5,81 1,07
3 11,01 9,39 4,74 0,91
4 8,25 7,1 3,52 0,77
5 5,5 4,59 2,45 0,46

".

     15. Пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 13 такого змiсту:

     "13. У податкових (звiтних) перiодах 2012 року обчислення коригуючого коефiцiєнта, встановленого абзацом першим пункту 259.1 статтi 259 цього Кодексу, здiйснюється шляхом дiлення середньої цiни одного бареля нафти "Urals", що склалася на момент завершення проведення торгiв нафтою на Лондонськiй бiржi протягом поточного звiтного (податкового) перiоду, на базову цiну нафти. Пiд базовою цiною нафти розумiється цiна нафти "Urals", що дорiвнює 100 доларiв США за барель".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року, крiм пункту 1 роздiлу I цього Закону про змiни до пiдпункту 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України щодо збiльшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, який набирає чинностi з 1 числа третього мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому опублiковано цей Закон.

     2. На часткову змiну положень статтi 220 Податкового кодексу України виробники або iмпортери тютюнових виробiв можуть подати у мiсяцi, в якому опублiковано цей Закон, нову декларацiю про встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, включаючи останнiй робочий день цього календарного мiсяця.

     3. Внести до Закону України вiд 7 липня 2011 року N 3609-VI "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" такi змiни:

     1) пiдпункт 96 пункту 1 роздiлу I виключити;

     2) в абзацi третьому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" слова та цифри "пiдпункту 96 (щодо змiн до пiдпункту 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215)" виключити.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4235-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.