Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої

(назва iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 849-IV)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 лютого 1997 року N 74/97-ВР,
вiд 12 червня 1997 року N 339/97-ВР,
вiд 12 лютого 1998 року N 121/98-ВР,
вiд 11 грудня 1998 року N 311-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 929-XIV,
вiд 23 березня 2000 року N 1582-III
(Законом України вiд 23 березня 2000 року N 1582-III
цей Закон викладено в новiй редакцiї),
вiд 7 грудня 2000 року N 2137-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2371-III,
вiд 24 жовтня 2002 року N 195-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 9 липня 2003 року N 1068-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 17 червня 2004 року N 1801-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2189-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2775-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3502-IV,
вiд 17 листопада 2006 року N 374-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
змiни, внесенi пунктом 12 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 25 грудня 2008 року N 797-VI,
вiд 31 березня 2009 року N 1202-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI,
вiд 11 лютого 2010 року N 1883-VI

     Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої (з урахуванням статтi 2 цього Закону):

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2204 (крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi 0,01 грн. за 1 л
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) 0,50 грн. за 1 л
2204 30 Виноматерiали винограднi 0
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
2,50 грн. за 1 л
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 2,6 грн. за 1 л
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр i перрi (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) 34 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) 0,34 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 34 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 34 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
 
(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.12.2000 р. N 2137-III, вiд 05.04.2001 р. N 2371-III, вiд 24.10.2002 р. N 195-IV, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2004 р. N 1801-IV, у редакцiї Закону України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 17.11.2006р. N 374-V, вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, вiд 25.12.2008р. N 797-VI, вiд 31.03.2009р. N 1202-VI)

     Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:

     на виробленi в Українi з вiтчизняної сировини виноматерiали (код згiдно з УКТ ЗЕД 2204 30), що реалiзуються посередницьким органiзацiям i населенню, та виноматерiали, виробленi на пiдприємствах первинного виноробства для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крiм пiдприємств вторинного виноробства, якi використовують цi виноматерiали для виробництва готової продукцiї - 1,0 гривнi за 1 лiтр;

     тимчасово до 1 сiчня 2004 року тiльки на вина винограднi натуральнi з доданням спирту (код згiдно з УКТ ЗЕД 2204 (крiм 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92 гривнi за 1 лiтр та на вина плодово-ягiднi (код 2206) - 1,2 грн. за 1 лiтр.

(абзац третiй статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.2003 р. N 1068-IV)
(стаття 2 в редакцiї Закону України вiд 07.12.2000 р. N 2137-III, iз змiнами, внесеними згiдно з Законом України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     тимчасово до 1 сiчня 2006 року на збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) з доданням спирту, напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними - код згiдно з УКТ ЗЕД 2206 00, - 1,2 грн. за 1 л;

(статтю 2 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     на спирт етиловий, який використовується пiдприємствами первинного та змiшаного виноробства для виготовлення виноградних та плодово-ягiдних виноматерiалiв i сусла, - 0;

(статтю 2 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     на спирт коньячний, ввезений на митну територiю України вiдповiдно до Закону України вiд 19 червня 2003 року N 981-IV "Про внесення змiн до Митного тарифу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 7), та виробленi в Українi спирт коньячний i спирт етиловий ректифiкований виноградний, якi використовуються при виробництвi коньякiв (брендi) та вин, - 0;

(статтю 2 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     на спирт коньячний, реалiзований пiдприємством, яке має лiцензiю на виробництво спирту коньячного, iншому пiдприємству, яке має лiцензiю на виробництво спирту коньячного або коньяку, вiдповiдно до виданого згiдно з чинним законодавством наряду, - 0.

(статтю 2 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     на бiоетанол, що використовується пiдприємствами для виготовлення бензинiв моторних сумiшевих iз вмiстом бiоетанолу та добавками на основi бiоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) або iншi сумiшi згiдно з вимогами нормативних документiв - 0;

(статтю 2 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 23.02.2006р. N 3502-IV, абзац восьмий статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     тимчасово до 1 сiчня 2009 року на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20), - 10 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту;

(статтю 2 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(змiни, внесенi пiдпунктом 2 пункту 12 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)
(абзац дев'ятий статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), - 10 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту з 1 сiчня 2009 року до 30 червня 2009 року;

(статтю 2 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00):

     14 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту - до 1 сiчня 2011 року;

     20 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня 2011 року;

     27 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня 2012 року;

     з 1 сiчня 2013 року застосовується ставка акцизного збору, визначена статтею 1 цього Закону.

(статтю 2 доповнено абзацами одинадцятим - тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, абзаци одинадцятий - тринадцятий статтi 2 замiнено п'ятьма абзацами згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010р. N 1883-VI, у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять п'ятим)

     До 1 сiчня 2014 року встановити нульову ставку на спирт етиловий - сирець, що використовується для виробництва бiоетанолу, та бiоетанол, який використовується пiдприємствами для виготовлення бiопалива.

     До отримання бiоетанолу виробниками для виготовлення бiопалива видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг бiоетанолу, що отримується, виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником бiопалива.

     Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв.

     Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     За користування податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою), не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання бiоетанолу для виготовлення бiопалива та палива моторного сумiшевого.

     Порядок випуску, обiгу та погашення векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання бiоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками бiопалива, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдприємствам, якi є одночасно виробниками бiоетанолу та бiопалива на його основi, авальований вексель (банкiвська розписка) не оформляється.

(статтю 2 доповнено абзацами згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     Стаття 3. Частину першу статтi 3 виключено

(частину першу статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Частину другу статтi 3 виключено

(частину другу статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Частину третю статтi 3 виключено

(частину третю статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Частину четверту статтi 3 виключено

(частину четверту статтi 3 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, у зв'язку з цим частини п'яту - вiсiмнадцяту вважати частинами першою - чотирнадцятою)

     До отримання спирту етилового з акцизного складу пiдприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла, видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи iз ставки, яка встановлена статтею 1 цього Закону.

     Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкова розписка), не може перевищувати 180 календарних днiв.

     Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), здiйснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише пiдприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла.

     Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     За користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання спирту етилового для виготовлення виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла.

     У разi якщо передбачений цiєю статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термiн, векселедержатель здiйснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежi згiдно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здiйснення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселi (податковiй розписцi), векселедержателю.

     Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується пiдприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що парфумернi рiдини упаковуються у флакони об'ємом не бiльше 255 куб. сантиметрiв.

     Установити, що спирт етиловий, який використовується як лiкарський засiб, та спиртовi або водно-спиртовi настої реалiзуються вроздрiб тiльки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не бiльше нiж 100 куб. сантиметрiв, крiм таких лiкарських засобiв, як бальзами.

(частини перша - чотирнадцята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 849-IV, замiнено частинами першою - дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     Установити, що при вiдвантаженнi спирту етилового денатурованого (спирту технiчного), який реалiзується суб'єктам пiдприємницької дiяльностi з метою його використання як сировини для виробництва продуктiв органiчного синтезу, якi не мiстять у своєму складi бiльше нiж 0,1 вiдсоток залишкового етанолу, акцизний збiр справляється у розмiрi 0 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту етилового.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2775-IV)

     Перелiк виробникiв спирту технiчного для потреб пiдприємств, що виробляють продукти органiчного синтезу, перелiк пiдприємств - виробникiв продуктiв органiчного синтезу та порядок вiдпуску спирту технiчного затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Вiдвантаження спирту проводиться в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за наявностi спецiальних технiчних пристроїв, якi фiксують в електронному виглядi данi про обсяг спирту та використання денатуруючої домiшки. На пiдприємствах, що виробляють продукти органiчного синтезу, встановлюються податковi пости.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2775-IV)

     До отримання спирту етилового технiчного суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення продуктiв органiчного синтезу видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2775-IV)

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом пiдприємницької дiяльностi - виробником продуктiв органiчного синтезу, який є виробником товарiв, визначених цiєю статтею.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2775-IV)

     Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - виробниками продуктiв органiчного синтезу, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2775-IV)

     Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi i виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв, ставку акцизного збору в розмiрi 0 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     До отримання спирту етилового суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi i виготовлених з них препаратiв), крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     Вiдвантаження спирту етилового проводиться в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. На пiдприємствах, що використовують спирт етиловий для виробництва лiкарських засобiв, встановлюються податковi пости.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     Перелiк лiкарських засобiв, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв, якi є виробниками лiкарських засобiв.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення лiкарських засобiв.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення лiкарських засобiв, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 3 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     Стаття 4. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV)

     Стаття 5. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV)

     Стаття 6. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV)

     Стаття 7. Виключена

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000р. N 2137-III, у редакцiї Законiв України вiд 22.05.2003р. N 849-IV, вiд 17.11.2006р. N 374-V, вiд 25.12.2008р. N 797-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 31.03.2009р. N 1202-VI)

     Стаття 71. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV)

     Стаття 8. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Стаття 81. У разi нецiльового використання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового або спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) з таких суб'єктiв справляється штраф у розмiрi, який обчислюється виходячи iз обсягiв використаного не за призначенням спирту етилового або спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збiльшеної в 1,5 раза.

(Закон доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV)

     Стаття 82. Щорiчно, починаючи з 2010 року, ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої пiдлягають iндексацiї на iндекс споживчих цiн за минулi 12 календарних мiсяцiв (за перiод з червня року, в якому проводиться iндексацiя, до червня попереднього року).

     Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 серпня публiкує в офiцiйних друкованих виданнях ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої, визначенi з урахуванням iндексу споживчих цiн.

     За наслiдками iндексацiї ставки акцизного збору пiдлягають округленню до двох знакiв пiсля коми.

     Проiндексованi ставки акцизного збору набирають чинностi з 1 сiчня кожного наступного року, починаючи з 1 сiчня 2011 року.

(Закон доповнено статтею 82 згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008 р. N 797-VI, вiд 31.03.2009р. N 1202-VI)

     Стаття 9. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
7 травня 1996 року
N 178/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.