Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 131; 1997 р., N 15, ст. 116, N 34, ст. 211; 1998 р., N 26, ст. 157; 1999 р., N 4, ст. 34, N 37, ст. 333), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

     Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої

     Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої:

Код виробiв згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Опис товару згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки специфiчного ввiзного мита (пiльговi, повнi)
2204 (крiм
2204 10
2204 30)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням статтi 2 цього Закону)  0,8 грн. за 1 л  2 євро за 1 л
2204 10 Вина iгристi (газованi), шампанське:  1,6 грн. за 1 л  3 євро за 1 л
  в тому числi шампанськi вина, що мiстять у назвi слово "Champagne"  1,6 грн. за 1 л   10 євро за 1 л
2204 30 Iншi сусла винограднi (в тому числi коньячнi i шампанськi виноматерiали)          0  0,05 євро за 1 л
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв (з урахуванням статтi 2 цього Закону)  2,6 грн. за 1 л  2 євро за 1 л
2206 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий - перру, медовий напiй) (з урахуванням статтi 2 цього Закону)  2,6 грн. за 1л  0,5 євро за 1л
2207 Спирт етиловий неденатурований iз вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будьякої мiцностi (з урахуванням статтi 6 цього Закону) 16 грн. за 1 л 100 - вiдсоткового спирту  7,5 євро за 1л 100- вiдсоткового
спирту
2208 (крiм
2208 10 900  тiльки спирт коньячний)
Спирт етиловий неденатурований iз вмiстом спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої, складовi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (з урахуванням статтi 6 цього Закону) 16 грн. за 1 л 100 - вiдсоткового спирту  7,5 євро за 1л 100- вiдсоткового
спирту
 2208 10 900 Тiльки спирт коньячний (з урахуванням статтi 4 цього Закону)          0  7,5 євро за 1 л 100- вiдсоткового
      спирту

     Стаття 2. Встановити тимчасово до 1 сiчня 2001 року ставки акцизного збору на такi товари, виробленi в Українi з вiтчизняної сировини:

     вина винограднi натуральнi марочнi та ординарнi сухi (коди 2204 21 100 - 2204 21 290, 2204 29 100 - 2204 29 290) - 0,06 грн. за 1 лiтр;

     вина винограднi натуральнi марочнi та ординарнi крiпленi (коди 2204 21 310 - 2204 21 510, 2204 29 310 - 2204 29 510) - 0,4 грн. за 1 лiтр;

     вина плодово-ягiднi (коди 2206 00 930, 2206 00 990) - 0,8 грн. за 1 лiтр;

     виноматерiали, що реалiзуються посередницьким органiзацiям та населенню (код 2204 30), - 0,8 грн. за 1 лiтр;

     вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв (код 2205) - 0,8 грн. за 1 лiтр.

     Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лiкувально-дiагностичного процесу i виконання лабораторних дослiджень та вiтчизняними товаровиробниками - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення вибухових речовин, парфумiв, нiтроцелюлози та напiвфабрикатiв: спиртованих сокiв, морсiв, настоїв, якi реалiзуються для промислової переробки i не пiдлягають реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi, ставку акцизного збору в розмiрi 1,2 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового та контролю за цiльовим його використанням встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Встановити на спирт етиловий, що використовується вiтчизняними товаровиробниками - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення пектину, есенцiї та оцту харчових, лiкарських засобiв (у тому числi компонентiв кровi i виготовлених iз них препаратiв), ветеринарних лiкарських засобiв i препаратiв, ставку акцизного збору в розмiрi 0,12 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Порядок отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового та контролю за цiльовим його використанням встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 4. Тимчасово до 1 сiчня 2001 року звiльнити вiд сплати ввiзного мита вiтчизнянi пiдприємства, що ввозять на митну територiю України спирт коньячний для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях.

     Перелiк зазначених пiдприємств затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 5. Встановити тимчасово до 1 сiчня 2005 року на спирт етиловий денатурований (спирт технiчний), виготовлений на вiтчизняних пiдприємствах, що використовується для виробничих потреб, ставку акцизного збору в розмiрi 0,12 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Порядок отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi спирту етилового денатурованого (спирту технiчного) та цiльового його використання встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Встановити тимчасово до 1 липня 2000 року ставки акцизного збору на такi товари, виробленi в Українi з вiтчизняної сировини:

     спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi будь-якої мiцностi (код 2207), - 11 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту;

     спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму: мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої, складовi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (код 2208, крiм 2208 10 900 - тiльки спирт коньячний) - 11 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Стаття 7. Встановити тимчасово до 1 сiчня 2001 року на коньяки, брендi, витримка яких не менше трьох рокiв (код 2208 20), виготовленi в Українi, ставку акцизного збору у розмiрi 1,5 грн. за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Стаття 8. Ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої пiдлягають iндексацiї в порядку, визначеному законами України.

     Стаття 9. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
23 березня 2000 року
N 1582-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.