Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої" ( 178/96-ВР ) (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N23, ст.180) такi змiни:

     1) у статтi 1 цифри та слова

"2204 (крiм
2204 10,
2204 30)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням статтi 2 цього Закону) 0,8 грн. за 1 л 2 євро за 1 л
2204 10 Вина iгристi (газованi), шампанське: 1,6 грн. за 1 л 3 євро за 1 л
в тому числi шампанськi вина, що мiстять у назвi слово "Champagne" 1,6 грн. за 1 л 10 євро за 1 л
2204 30 iншi сусла винограднi (в тому числi коньячнi i шампанськi виноматерiали) 0 0,05 євро за 1 л"

     замiнити цифрами та словами

"2204 (крiм
2204 10,
2204 30,
2204 21100,
2204 29100)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням статтi 2 цього Закону) 0,8 грн. за 1 л 2 євро за 1 л
2204 10 Вина iгристi, шампанське: 1,6 грн. за 1 л 3 євро за 1 л
в тому числi шампанськi вина, що мiстять у назвi слово "Champagne" 1,6 грн. за 1 л 10 євро за 1 л
2204 21 100
2204 29 100
Вино газоване (за винятком зазначеного в субпозицiї 2204 10) 1,6 грн. за 1 л 3 євро за 1 л
2204 30 iншi сусла винограднi (в тому числi коньячнi i шампанськi виноматерiали) 0 0,20 євро за 1 л";

     2) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Встановити тимчасово до 1 сiчня 2004 року ставки акцизного збору на такi товари, виробленi в Українi з вiтчизняної сировини:

     вина винограднi натуральнi марочнi та ординарнi сухi (коди 2204 21 210 - 2204 21 290, 2204 29 210 - 2204 29 290)- 0,25 грн. за 1 лiтр;

     вина винограднi натуральнi марочнi та ординарнi крiпленi (коди 2204 21 310 - 2204 21 590, 2204 29 310 - 2204 29 590) - 0,5 грн. за 1 лiтр;

     виноматерiали, що реалiзуються посередницьким органiзацiям i населенню, та виноматерiали, виробленi на пiдприємствах первинного виноробства для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що не є виробниками виноробної сировини (винограду) (код 2204 30), крiм пiдприємств вторинного виноробства, якi використовують цi виноматерiали для виробництва готової продукцiї, - 1,0 грн. за 1 лiтр;

     вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв (код 2205) - 1,0 грн. за 1 лiтр;

     вина плодово-ягiднi (коди 2206 00 930, 2206 00 990) - 1,0 грн. за 1 лiтр";

     3) у статтi 7 цифри та слова "1 сiчня 2001 року" замiнити цифрами та словами "1 сiчня 2004 року", цифри та слова 1,5 грн." замiнити цифрами та словами "2,0 грн.";

     4) доповнити Закон новою статтею 7 такого змiсту:

     "Стаття 7-1 Встановити тимчасово до 1 сiчня 2002 року на вина iгристi, шампанське (код 2204 10) та вина газованi (коди 2204 21 100, 2204 29 100) ставку акцизного збору у розмiрi 1 грн. за. 1 лiтр".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2001 року.

Президент України Л.Кучма

м. Київ,
7 грудня 2000 року
N 2137-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.