ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Митний тариф України

     Митний тариф України - це систематизований згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi перелiк ставок ввiзного мита, яке справляється з товарiв, що ввозяться на митну територiю України.

     В основу товарної класифiкацiйної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифiкацiю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яка базується на Гармонiзованiй системi опису та кодування товарiв.

     Стаття 1. Затвердити Митний тариф України (додається).

     Додаток до Закону є невiд'ємною його частиною.

     Стаття 2. Встановлення нових та змiна дiючих ставок ввiзного мита, визначених Митним тарифом України, здiйснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законiв України з урахуванням висновкiв Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     статтю 1 i частину четверту статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8, ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6, N 20, ст. 144, N 34, ст. 210, N 44, ст. 281);

     статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 32; 1999 р., N 4, ст. 34, N 52, ст. 471) у частинi встановлення ставок ввiзного мита;

     статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 131; 1997 р., N 15, ст. 116, N 34, ст. 211; 1998 р., N 26, ст. 157; 1999 р., N 4, ст. 34; 2000 р., N 23, ст. 180; 2001 р., N 4, ст. 18) у частинi затвердження ставок ввiзного мита;

     статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 4, ст. 16) у частинi затвердження ставок ввiзного мита;

     статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1998 р., N 17, ст. 82, N 52, ст. 327; 1999 р., N 4, ст. 34, N 30, ст. 241, N 38, ст. 350, N 52, ст. 464; 2000 р., N 24, ст. 181) у частинi затвердження ставок ввiзного мита.

     Стаття 4. Статтю 6 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 26, ст. 148; 1999 р., N 15, ст. 87, N 18, ст. 141, N 52, ст. 464; 2000 р., N 20, ст. 152) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Розмiр ввiзного мита на сiльськогосподарську продукцiю

     Ставки ввiзного мита на товари першої - двадцять четвертої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi визначаються Митним тарифом України".

     Стаття 5. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 45 днiв пiсля дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн пiсля опублiкування цього Закону привести у вiдповiднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти та здiйснити спецiальне видання тексту цього Закону та додатку до нього.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
5 квiтня 2001 року
N 2371-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.