ДОДАТОК
до Закону України "Про Митний тариф України" вiд 5 квiтня 2001 року N 2371-III

Митний тариф України

ЗМIСТ

Основнi правила iнтерпретацiї Класифiкацiї товарiв
Одиницi вимiру та облiку (ОВО)
Перелiк скорочень
Роздiл I Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 01 Живi тварини
Група 02 М'ясо та харчовi нутрощi (субпродукти)
Група 03 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
Група 04 Молоко та молочнi продукти; яйця птахiв; натуральний мед; харчовi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi непойменованi
Група 05 Iншi продукти тваринного походження, не включенi до iнших угруповань
Роздiл II Продукти рослинного походження
Група 06 Живi рослини та продукти квiтництва
Група 07 Овочi, рослини, коренi та харчовi коренеплоди
Група 08 Їстiвнi плоди та горiхи; цедра цитрусових або шкiрки динь
Група 09 Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощi
Група 10 Зерновi культури
Група 11 Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмаль; iнулiн; пшенична клейковина
Група 12 Насiння i плоди олiйних рослин; насiння iнше, плоди i зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i корми
Група 13 Камедi, смоли та iншi рослиннi соки та екстракти
Група 14 Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, не включенi до iнших угруповань
Роздiл III Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Роздiл IV Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
Група 17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру
Група 18 Какао та продукти з нього
Група 19 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
Група 20 Продукти переробки овочiв, плодiв або iнших частин рослин
Група 21 Рiзнi харчовi продукти
Група 22 Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
Група 23 Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин
Група 24 Тютюн та промисловi замiнники тютюну
Роздiл V Мiнеральнi продукти
Група 25 Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
Група 26 Руди, шлаки та зола
Група 27 Енергетичнi матерiали; нафта та продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
Роздiл VI Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28 Продукти неорганiчної хiмiї: сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, рiдкоземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
Група 29 Органiчнi хiмiчнi сполуки
Група 30 Фармацевтична продукцiя
Група 31 Добрива
Група 32 Екстракти дубильнi або фарбувальнi; танiни та їх похiднi, пiгменти та iншi барвники, фарби i лаки; мастики, чорнила
Група 33 Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, туалетнi та косметичнi препарати
Група 34 Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, штучний вiск, готовий вiск, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "зуболiкарський вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiчних цiлей
Група 35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
Група 36 Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi речовини, що загоряються
Група 37 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари
Група 38 Iншi продукти хiмiчної промисловостi
Роздiл VII Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39 Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них
Група 40 Каучук, гума та вироби з них
Роздiл VIII Шкура та шкiра необробленi, шкiра, натуральне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi спорядження та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 41 Шкури та шкiра необробленi (крiм натурального хутра) та шкiра
Група 42 Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi спорядження або упряж; дорожнi речi, жiночi сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 43 Натуральне хутро та штучне; вироби з них
Роздiл IX Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; пробка та вироби з неї; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетення; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44 Деревина i вироби з деревини, деревне вугiлля
Група 45 Пробка та вироби з неї
Група 46 Вироби iз соломи та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; плетенi вироби
Роздiл X Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон з повторно перероблених вiдходiв i макулатури
Група 48 Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
Група 49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани
Роздiл XI Текстиль та вироби з текстилю
Група 50 Шовк
Група 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу
Група 52 Бавовна
Група 53 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi
Група 54 Нитки синтетичнi або штучнi
Група 55 Хiмiчнi штапельнi волокна
Група 56 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них
Група 57 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги
Група 58 Спецiальнi тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка
Група 59 Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; технiчнi вироби з текстильних матерiалiв
Група 60 Трикотажнi полотна
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi
Група 62 Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних.
Група 63 Iншi готовi текстильнi вироби; комплекти; мотлох та ганчiр'я
Роздiл XII Взуття, головнi убори, парасольки вiд дощу та сонця, палицi, стеки, батоги та їх частини; пiр'я оброблене i вироби з нього; вироби з волосся людини
Група 64 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини
Група 65 Головнi убори та їх частини
Група 66 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та їх частини
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини
Роздiл XIII Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
Група 69 Керамiчнi вироби
Група 70 Скло та вироби iз скла
Роздiл XIV Перли натуральнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi чи дубльованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Група 71 Перли натуральнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi чи дубльованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Роздiл XV Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72 Чорнi метали
Група 73 Вироби з чорних металiв
Група 74 Мiдь i вироби з мiдi
Група 75 Нiкель i вироби з нiкелю
Група 76 Алюмiнiй i вироби з алюмiнiю
Група 78 Свинець i вироби iз свинцю
Група 79 Цинк i вироби iз цинку
Група 80 Олово i вироби iз олова
Група 81 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них
Група 82 Iнструменти, ножовi вироби i столовi прибори з недорогоцiнних металiв; частини цих виробiв з недорогоцiнних металiв
Група 83 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
Роздiл XVI Механiчне обладнання; машини та механiзми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення звуку, прилади для записування або вiдтворення зображення i звуку по телебаченню та частини i приладдя до них
Група 84 Реактори ядернi, котли, машини, апарати i механiчнi пристрої; їх частини
Група 85 Електричнi машини i устаткування та їх частини; апаратура для записування або вiдтворення звуку; апаратура для записування або вiдтворення зображення i звуку по телебаченню та частини i приладдя до них
Роздiл XVII Транспортнi засоби, устаткування та пристрої, пов'язанi з транспортом
Група 86 Залiзничнi або трамвайнi локомотиви, засоби пересування по залiзницi або аналогiчних колiях та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзничної та трамвайної мережi та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) обладнання сигналiзацiї для шляхiв сполучення
Група 87 Автомобiлi, тягачi, велосипеди та iншi наземнi транспортнi засоби, їх частини та пристрої
Група 88 Аеронавiгацiйнi або космiчнi апарати; їх частини
Група 89 Плавучi засоби морськi або рiчковi
Роздiл XVIII Прилади та апарати оптичнi, для фотографування або кiнематографiї, вимiрювання, контролю або вимiрювання точностi; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90 Прилади та апарати оптичнi, для фотографування або кiнематографiї, вимiрювання, контролю або вимiрювання точностi; апарати медико-хiрургiчнi; їх частини та приладдя
Група 91 Годинники та частини до них
Група 92 Музичнi iнструменти; частини та приладдя до них
Роздiл XIX Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Група 93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Роздiл XX Рiзнi товари i вироби
Група 94 Меблi; медико-хiрургiчнi меблi; постiльнi речi та аналогiчнi товари, освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi непойменованi; лампи-реклами, свiтловi покажчики, табло та аналогiчнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
Група 95 Iграшки, iгри, предмети для розваг або спорту; їх частини i приладдя
Група 96 Рiзнi готовi вироби
Роздiл XXI Вироби мистецтва, предмети колекцiонування або антикварiат
Група 97 Вироби мистецтва, предмети колекцiонування або антикварiат

 

ОСНОВНI ПРАВИЛА IНТЕРПРЕТАЦIЇ КЛАСИФIКАЦIЇ ТОВАРIВ

     Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД).

     Класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до викладених нижче правил.

     1. Назви роздiлiв, груп та пiдгруп наводяться лише для зручностi користування. Для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв проводиться виходячи з найменувань товарних позицiй i вiдповiдних примiток до роздiлiв чи груп i, якщо такi тексти найменування та примiтки не вимагають iншого, вiдповiдно до таких положень:

     2. а) будь-яке посилання у найменуваннi товарної позицiї на будь-який товар стосується також некомплектних чи незавершених товарiв, за умови, що вони мають основнi характеристики комплектних чи завершених товарiв. Це Правило застосовується при посиланнi на комплектний чи завершений товар (чи такий, що класифiкується як комплектний чи завершений згiдно з цим Правилом), поданий незiбраним чи розiбраним;

     б) будь-яке посилання у найменуваннi товарної позицiї на будь-який матерiал чи сировину стосується також сумiшей або сполучень цього матерiалу чи речовини з iншими матерiалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матерiалу чи сировини розглядається як посилання на товари, якi повнiстю або частково складаються з цього матерiалу чи речовини. Класифiкацiя товарiв, якi складаються бiльше нiж з одного матерiалу чи речовини, проводиться вiдповiдно до Правила 3.

     3. У разi коли згiдно з Правилом 2 б) або з будь-яких iнших причин товари на перший погляд можна вiднести до двох або бiльше товарних позицiй, класифiкацiя таких товарiв проводиться таким чином:

     а) перевага надається тiй товарнiй позицiї, яка бiльш конкретно описує товар у порiвняннi з найменуваннями товарних позицiй, що дають бiльш загальний опис. Однак, коли кожна з двох або бiльше товарних позицiй стосується лише частини матерiалiв чи речовин, якi входять до складу сумiшi чи багатокомпонентного товару, або лише до окремих частин товарiв, що надходять у продаж у наборi, призначеному для роздрiбної торгiвлi, тодi цi товарнi позицiї розглядаються рiвнозначними щодо цього товару, навiть якщо одна з них має повнiший або бiльш точний опис товару;

     б) сумiшi, багатокомпонентнi вироби, якi складаються з рiзних матерiалiв або виробленi з рiзних компонентiв, i товари, що надходять у продаж у наборах для роздрiбної торгiвлi, класифiкацiя яких не може проводитися вiдповiдно до Правила 3 а), класифiкуються вiдповiдно до матерiалу чи складових, якi визначають основний характер цих товарiв, за умови, що цей критерiй можна застосувати;

     в) товари, класифiкацiю яких не можна провести вiдповiдно до Правила 3 а) або 3 б), класифiкуються у товарнiй позицiї з найбiльшим порядковим номером серед товарних позицiй, якi розглядаються.

     4. Товари, якi не можуть бути класифiкованi згiдно з наведеними вище Правилами, класифiкуються у товарнiй позицiї, яка вiдповiдає найбiльш подiбним товарам, що розглядаються.

     5. На додаток до наведених Правил до зазначених нижче товарiв застосовуються такi правила:

     а) футляри для фотоапаратiв, музичних iнструментiв, зброї, креслярського приладдя, прикрас, а також подiбна тара (упаковка), яка має особливу форму i призначена для зберiгання вiдповiдних виробiв або наборiв виробiв, придатних для довготермiнового використання, i подана разом з виробами, для яких вона призначена, класифiкуються разом з упакованими у них виробами. Однак ця вимога не поширюється на тару (упаковку), яка становить разом з виробами одне цiле i надає останньому iстотно iнший характер;

     б) вiдповiдно до зазначеного вище Правила 5 а) пакувальний матерiал та пакувальнi контейнери, що поставляються разом з товарами, слiд класифiкувати разом, якщо вони вiдносяться до такого типу упаковки, яка використовується для упакування цих товарiв. Однак це положення є необов'язковим у разi, коли цi пакувальнi матерiали або контейнери придатнi для повторного використання.

     6. Для юридичних цiлей класифiкацiя товарiв у пiдпозицiях будь-якої товарної позицiї проводиться вiдповiдно до назви пiдпозицiй i примiток, якi стосуються пiдпозицiй, а також вищезазначених Правил, за умови, що порiвнювати можна лише пiдпозицiї одного рiвня. У цiлях цього Правила також можуть застосовуватися вiдповiднi примiтки до роздiлiв та груп, якщо не обумовлено iнше.

ОДИНИЦI ВИМIРУ ТА ОБЛIКУ (ОВО)

Умовне позначення Назва

ОСНОВНА ОДИНИЦЯ
кг Кiлограм

ДОДАТКОВI ОДИНИЦI ВИМIРУ ТА ОБЛIКУ
брутто реєстр. т Брутто-реєстрова тонна
вантажпiдйом. метрич. т Вантажопiдйомнiсть у метричних тоннах
г Грам
г подiл. iзотоп Грам подiльних iзотопiв
кар Карат метричний (=200 мг)
м2 Квадратний метр
кг N Кiлограм азоту
кг KOH Кiлограм гiдроокису калiю
кг NaOH Кiлограм гiдроокису натрiю
кг K2O Кiлограм оксиду калiю
кг H2O2 Кiлограм пероксиду водню
кг P2O5 Кiлограм п'ятиокису фосфору
кг сух. 90% реч Кiлограм сухої на 90% речовини
кг U Кiлограм урану
м3 Кубiчний метр
Ki Кюрi
л Лiтр
л 100% спирту Лiтр 100% спирту
м Метр
пар Пара (2 шт)
100 шт Сто штук
тис.м3 Тисяча кубiчних метрiв
тис.л Тисяча лiтрiв
тис.шт Тисяча штук
тис.кВт·год Тисяча кiловат-годин
шт Штука

ПРИМIТКИ

євро Грошова одиниця Європейського Союзу
б/кг Брутто-кiлограм (з урахуванням розчинiв, соусiв та iнших речовин, в яких мiстяться товари, зазначенi в групi 20)
(*) Новими транспортними засобами вважаються такi, що не мають актiв державної реєстрацiї уповноважених органiв, якi дають право на їх експлуатацiю
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.