ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Податкового кодексу України щодо спецiальних засобiв iндивiдуального захисту та лiкарських засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пiдроздiл 2 роздiлу XX "Прикiнцевi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 32 такого змiсту:

     "32. Тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України та постачання на митнiй територiї України:

     спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них компоненти (тобто пiдшоломи, амортизатори), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6506 10 80 00 згiдно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 6211 43 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД), виготовлених вiдповiдно до вiйськових стандартiв або вiйськових умов для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону; ниток для виготовлення бронежилетiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД; тканин (матерiалiв) для виготовлення бронежилетiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД;

     лiкарських засобiв та медичних виробiв вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 цього Кодексу, що призначенi для використання закладами охорони здоров'я та учасниками антитерористичної операцiї для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я, в обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     лiкарських засобiв та медичних виробiв без державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi ввезення на митну територiю України, що призначенi для використання закладами охорони здоров'я та учасниками антитерористичної операцiї для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я, за перелiком та в обсягах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 липня 2014 року
N 1561-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.