ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 288 Податкового кодексу України щодо граничного розмiру орендної плати

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 288.5 статтi 288 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пiдпунктом 288.5.3 такого змiсту:

     "288.5.3. може перевищувати граничний розмiр орендної плати, встановлений у пiдпунктi 288.5.2, у разi визначення орендаря на конкурентних засадах".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 червня 2015 року
N 557-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.