ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вiйськового збору

     1. У пiдпунктi 1.7 пункту 161 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Прикiнцевi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) цифри "165.1.51" виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 травня 2015 року
N 381-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.