ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з вивезення за межi митної територiї України олiйних культур

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пункт 63 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Положення цього пункту не поширюються на операцiї з вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту сiльськогосподарськими пiдприємствами - виробниками соєвих бобiв (товарна позицiя 1201 згiдно з УКТ ЗЕД) та насiння свирiпи або рiпаку (товарна позицiя 1205 згiдно з УКТ ЗЕД), вирощених ними на землях сiльськогосподарського призначення, якi перебувають у власностi таких сiльськогосподарських товаровиробникiв чи в їх постiйному користуваннi або використовуються ними на правах оренди (суборенди) чи емфiтевзису".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 травня 2018 року
N 2440-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.