ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо деяких питань вiдшкодування державою шкоди

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У статтi 346 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     у пунктi 346.1 слова "Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" замiнити словами "законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     у пунктах 346.2 - 346.4 слова "Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв" замiнити словами "Фонду соцiального страхування України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2014 року
N 54-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.