ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України такi змiни:

     1) у пунктi 176.2 статтi 176:

     в абзацi першому пiдпункту "6":

     слова "якщо iнше не визначено нормами цього Кодексу" виключити;

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Такий розрахунок подається лише у разi нарахування сум зазначених доходiв платнику податку податковим агентом протягом звiтного перiоду";

     пiдпункт "д" виключити;

     2) пiдроздiл 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Тимчасово, до 31 липня 2011 року, встановити ставки акцизного податку на такi товари:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиницi вимiру ставка
2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини євро за 1000 кiлограмiв 132
  Бензини моторнi:
бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:
   
2710 11 41 11 iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх сумiшi: євро за 1000 кiлограмiв 132
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
2710 11 41 19 iншi бензини євро за 1000 кiлограмiв 132
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
2710 11 51 00 з вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л євро за 1000 кiлограмiв 132
2710 11 59 00
2710 11 90 00 Iншi легкi дистиляти євро за 1000 кiлограмiв 132
  Важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:    
2710 19 31 40 бiльш як 0,2 мас. % євро за 1000 кiлограмiв 60
2710 19 35 40
2710 19 49 00
2710 19 31 30 бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % євро за 1000 кiлограмiв 39
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
2710 19 31 20 бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % євро за 1000 кiлограмiв 32
2710 19 35 20
2710 19 41 20
2710 19 31 10 не бiльш як 0,005 мас. % євро за 1000 кiлограмiв 22
2710 19 35 10
2710 19 41 10

".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 квiтня 2011 року
N 3221-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.