newpage2.htm

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Податкового кодексу України щодо пiдготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї вiтчизняного виробництва

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пiдпункт 197.1.25 пункту 197.1 статтi 197 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) викласти в такiй редакцiї:

     "197.1.25. постачання (передплати) та доставки перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї (крiм видань еротичного характеру) вiтчизняного виробництва, пiдготовлення (лiтературне, наукове i технiчне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на паперi чи запис на електронному носiєвi), розповсюдження книжок, у тому числi електронного контенту (крiм видань еротичного характеру) вiтчизняного виробництва, учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв, словникiв українсько-iноземної або iноземно-української мови вiтчизняного виробництва на митнiй територiї України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 лютого 2015 року
N 206-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.