ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо посадових осiб контролюючих органiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) пункт 344.1 статтi 344 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Посадовим особам контролюючих органiв у перiод роботи в цих органах пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства, не виплачуються";

     2) пункти 346.2 - 346.4 статтi 346 виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 квiтня 2015 року та дiє до 31 грудня 2015 року включно.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
N 215-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.