ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та створенням спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та функцiонування спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим справляння ввiзного та вивiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим".

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 32, ст. 260, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406) доповнити пунктом 18 такого змiсту:

     "18) на перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, будiвництво об'єктiв iнфраструктури тощо), але не бiльше нiж на 5 рокiв, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують у порядку, встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", iнвестицiйнi проекти".

     3. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356, 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та функцiонування спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим оподаткування операцiй з ввезення (пересилання) на територiї прiоритетного розвитку та територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" товарiв та iнших предметiв здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим".

     4. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260, N 35, ст. 283) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та функцiонування спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим податок на прибуток платникiв податку - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують на цих територiях iнвестицiйнi проекти, та суб'єктiв спецiальної економiчної зони "Порт Крим" справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим".

     5. Статтю 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" ( 18-92 ) (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356; 2000 р., N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 38, ст. 318) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та функцiонування спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим справляння акцизного збору здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
21 грудня 2000 року
N 2199-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.