ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Славутич"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Славутич" справляння ввiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич".

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140) доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Славутич" суб'єкти цiєї зони (власники землi, землекористувачi на територiї спецiальної економiчної зони "Славутич"), якi реалiзують на територiї спецiальної економiчної зони "Славутич" iнвестицiйнi проекти, затвердженi виконавчим комiтетом Славутицької мiської ради. У першi три роки реалiзацiї таких iнвестицiйних проектiв зазначенi суб'єкти зони звiльняються вiд сплати земельного податку повнiстю, а в наступнi три роки сплачують земельний податок за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки".

     3. У статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 4, ст. 33, N 15, ст. 83, N 18, ст. 140):

     пункт 11.12 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Славутич" оподаткування операцiй з ввезення (пересилання) на територiю спецiальної економiчної зони "Славутич" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" товарiв та iнших предметiв здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич";

     пункт 11.24 виключити.

     4. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 4, ст. 33, N 15, ст. 83, N 18, ст. 140):

     пiдпункт 7.13.4 статтi 7 виключити;

     пункт 22.5 статтi 22 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Славутич" податок на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич".

     5. Статтю 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 238; 1998 р., N 14, ст. 53; 1999 р., N 15, ст. 83) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Славутич" звiльняються вiд сплати збору на обов'язкове соцiальне страхування на випадок безробiття суб'єкти цiєї зони, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти, затвердженi виконавчим комiтетом Славутицької мiської ради".

     6. У Законi України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33):

     у преамбулi та в текстi Закону слова "i населення мiста Славутич" виключити;

     абзаци третiй та п'ятий статтi 3 виключити.

     7. Частину восьму статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301; 1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8, ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6, N 8, ст. 62, N 34, ст. 210, N 47, ст. 294; 1999 р., N 4, ст. 33) виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
3 червня 1999 року
N 722-XIV
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.