ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 червня 1999 року) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi справляння ввiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi".

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 червня 1999 року) доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) на перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, будiвництво об'єктiв iнфраструктури тощо), але не бiльше нiж на 5 рокiв, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують у порядку, встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi", iнвестицiйнi проекти".

     3. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 червня 1999 року) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi оподаткування операцiй з ввезення (пересилання) на територiї прiоритетного розвитку товарiв та iнших предметiв здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi".

     4. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 червня 1999 року) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi податок на прибуток суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують на цих територiях iнвестицiйнi проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
15 липня 1999 року
N 971-XIV

Газета "Урядовий кур'єр" N 149 вiд 11-08-99р.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.