ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова справляння ввiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова".

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16) доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15) на перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, будiвництво об'єктiв iнфраструктури тощо), але не бiльше нiж на 5 рокiв, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують у порядку, встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова", iнвестицiйнi проекти".

     3. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156,

     N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова оподаткування операцiй з ввезення (пересилання) на територiю мiста Харкова товарiв та iнших предметiв здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова".

     4. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова податок на прибуток суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують на територiї мiста Харкова iнвестицiйнi проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
11 травня 2000 року
N 1715-III
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.