ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi справляння ввiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi" ( 1276-14 ).

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) на перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, будiвництво об'єктiв iнфраструктури тощо), але не бiльше нiж на 5 рокiв, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують у порядку, встановленому Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi", iнвестицiйнi проекти".

     3. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" ( 168/97-ВР ) (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 3, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi оподаткування операцiй з ввезення (пересилання) на територiї прiоритетного розвитку товарiв та iнших предметiв здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi".

     4. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" ( 334/94-ВР ) (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi податок на прибуток суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують на цих територiях iнвестицiйнi проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 3 грудня 1999 року
N 1278-XIV

     (Газета "Урядовий кур'єр" N 245 29-12-1999)

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.