ЗАКОН УКРАЇНИ

     Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань    оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної (вiльної) економiчної зони "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони "Порто-франко", створеної на територiї Одеського морського торговельного порту, справляння ввiзного та вивiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту".

     2. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони "Порто-франко", створеної на територiї Одеського морського торговельного порту, оподаткування операцiй з ввезення (пересилання) на територiю спецiальної (вiльної) економiчної зони "Порто-франко" товарiв та iнших предметiв здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту".

     3. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної (вiльної) економiчної зони "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту податок на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту".

     4. Статтю 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Порто-франко", створеної на територiї Одеського морського торговельного порту, справляння акцизного збору здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
23 березня 2000 року
N 1608-III
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.