ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та дiї спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi податок на додану вартiсть справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi".

     2. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, 1999 р., N 2 - 3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та дiї спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi податок на прибуток справляється з платникiв цього податку з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi".

     3. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 88, N 18, ст. 140) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та дiї спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi ввiзне та вивiзне мито справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi".

     4. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560; 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi (iнвестори), якi реалiзують на територiях спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi iнвестицiйнi проекти, в порядку, встановленому Законом України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi".

     5. Статтю 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та дiї спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi справляння акцизного збору здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
15 липня 1999 року
N 973-XIV
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.