ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть"

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. У абзацi дев'ятому пункту 11.5 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть":

     слова i цифри "1 сiчня 1999 року" замiнити словами i цифрами "1 сiчня 2001 року";

     доповнити абзац реченням такого змiсту:

     "Верховна Рада України щорiчно перед початком бюджетного року заслуховує звiт Кабiнету Мiнiстрiв України щодо отриманих результатiв з наданих пiльг по сплатi податку на додану вартiсть на товари критичного iмпорту".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Кабiнету Мiнiстрiв України в двотижневий термiн з дня набрання чинностi цим Законом за участю Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй переглянути перелiк товарiв критичного iмпорту, затверджений Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 року N 1145 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту", та затвердити його в установленому порядку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ
6 травня 1999 року
N 624-XIV

"Урядовий кур'єр" 29-05-1999р. N 99

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.