ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Миколаїв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260; 2001 р., N 7, ст. 36) доповнити частиною такого змiсту: "На перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Миколаїв" справляння ввiзного та вивiзного мита здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв".

     2. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 22, ст. 172, N 32, ст. 260, N 43, ст. 363, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 7, ст. 36, iз змiнами, внесеними законами України вiд 11 сiчня 2001 року N 2211-III та вiд 8 лютого 2001 року N 2271-III) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) суб'єкти спецiальної економiчної зони "Миколаїв" (власники земельних дiлянок та землекористувачi на територiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв"), якi реалiзують на територiї цiєї зони iнвестицiйнi проекти".

     3. Пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Миколаїв" оподаткування операцiй iз ввезення (пересилання) товарiв та iнших предметiв з-за меж митної територiї України i вивезення товарiв та iнших предметiв з митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Миколаїв" здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв".

     4. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260, N 35, ст. 283; 2001 р., N 7, ст. 36) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Миколаїв" податок на прибуток платникiв податку - суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
22 березня 2001 року
N 2323-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.