ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Яворiв"

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 47, ст.294) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Яворiв" суб'єкти цiєї зони (власники землi, землекористувачi на територiї спецiальної економiчної зони "Яворiв"), якi реалiзують на територiї спецiальної економiчної зони "Яворiв" iнвестицiйнi проекти, затвердженi Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю. У першi три роки реалiзацiї таких iнвестицiйних проектiв зазначенi суб'єкти зони звiльняються вiд сплати земельного податку повнiстю, а в наступнi роки сплачують земельний податок за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки. Суб'єкти зони, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти на територiях земель, порушених вiд дiяльностi Яворiвського державного гiрничо-хiмiчного пiдприємства "Сiрка", звiльняються вiд сплати земельного податку".

     2. Пункт 11.12 статтi 11  Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст.294, N 51, ст.305) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Яворiв" оподаткування операцiй з ввезення (пересилання) на територiю спецiальної економiчної зони "Яворiв" та вивезення (пересилання) з територiї спецiальної економiчної зони "Яворiв" товарiв та iнших предметiв здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв".

     3. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонуваня спецiальної економiчної зони "Яворiв" справляння ввiзного та вивiзного мита здiйснюсься з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв".

     4. Статтю 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.82, N 26, СТ.281, N 50, ст.470; 1996 р., N 41, ст.194) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Яворiв" справляння акцизного збору здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецальну економiчну зону "Яворiв"

     5. Пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 4, СТ.28; 1997 р., N 27, ст.181; 1998 р., N 10, ст.35, N 18, ст. 94) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод функцiонування спецiальної еконмiчної зони "Яворiв" податок на прибуток платникiв податку суб'єктiв цiєї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв".

     6. Статтю 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, СТ.238; 1998 р., N14, ст.53) доповнити частиною такого змiсту:

     "На перiод функцiонування спецiальної економiчної зони "Яворiв" звiльняються вiд сплати збору на обов'язкове соцiальне страхування на випадок безробiття суб'єкти цiєї зони, якi реалiзуюгь iнвестицiйнi проекти, затавердженi Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л КУЧМА

м. Київ
15 сiчня 1999 року
N 403-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.