ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 05.10.95 р. N 11/18-4212

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць


Про порядок митного оформлення вантажiв, що знаходяться на митних лiцензiйних складах понад договiрнi термiни або за якими не звернувся чи вiд яких вiдмовився власник

     За повiдомленням Асоцiацiї митних брокерiв, а також митниць України в рядi випадкiв на митних лiцензiйних складах накопичуються i тривалий час знаходяться вантажi, якi не можуть бити випущенi у вiльне використання з рiзних причин, у тому числi:

  • iз-за невитребування вантажiв вантажовласником (вантажоотримувачем);

  • iз-за вiдмови вантажовласника (вантажоотримувача) розпорядитись вантажем;

  • iз-за вiдмови або неспроможностi вантажовласника (вантажоотримувача) оформити в митному вiдношеннi вантаж або сплатити належнi платежi за зберiгання.

     З метою звiльнення митних лiцензiйних складiв вiд вантажiв, що знаходяться тривалий час, понад установленi договiрнi термiни встановлюється такий порядок митного оформлення:

     В разi, якщо пiд час зберiгання вантажу на митному лiцензiйному складi право власностi на вантаж згiдно умов договору про зберiгання перейшло вiд вантажовласника до власника складу, декларування вантажу з метою випуску у вiльне використання згiдно ст. 93 Митного кодексу здiйснює власник складу.

     Пiдставою для митного оформлення вантажу є:

  • заява власника митного лiцензiйного складу в митний орган;

  • копiя договору на зберiгання вантажу;

  • копiя письмового повiдомлення власника вантажу з пропозицiєю розпорядитись вантажем у зв'язку iз закiнченням договiрного термiну зберiгання;

  • виписка з реєстру надходження вантажiв на митний лiцензiйний склад.

     Митниця перевiряє данi, звiряє з даними облiку, що ведеться безпосередньо на даному лiцензiйному складi i на пiдставi цих даних приймає рiшення про митне оформлення i випуск вантажу.

     Цей порядок не поширюється на транзитнi вантажi, вантажi, що швидко псуються, та спецiальнi вантажi.

Заступник Голови Комiтету Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.