ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.02.99 N 10/1-504-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листами Державної митної служби України
вiд 27 листопада 2003 року N 11/5-10-16826-ЕП,
вiд 30 грудня 2004 року N 25/1-9-17/15432-ЕП

Додатково див. лист
Державної митної служби України
вiд 27 серпня 1999 року N 10/1-2692-ЕП


     На запити митниць по застосуванню деяких листiв Держмитслужби вiдповiдно до роздiлу III листа Держмитслужби вiд 31.12.97 N 11/1-12571 та наказу Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi", зареєстрованого у мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, повiдомляємо.

     I. Роздiл I втратив чиннiсть

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 30.12.2004 р. N 25/1-9-17/15432-ЕП)

     II. У випадках, коли експортний вантаж, оформлений у митному вiдношеннi, не перетнув митного кордону України, вантажна митна декларацiя анулюється на пiдставi письмового звернення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi з зазначенням причин не вивезення вантажу, обов'язкового повернення митницi ранiше оформлених товаросупровiдних документiв та всiх аркушiв вантажної митної декларацiї.

     Абзац другий роздiлу II втратив чиннiсть

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 27.11.2003 р. N 11/5-10-16826-ЕП)

     III. Роздiл III втратив чиннiсть

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 30.12.2004 р. N 25/1-9-17/15432-ЕП)

     IV. Листи Держмиткому вiд 20.10.94 N 11/3-3623 та вiд 12.12.94 N 11/3-4261 втратили чиннiсть.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.