ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.05.2004 р. N 25/4-14-34/5877-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць
Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Про внесення доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку

     До внесення в установленому порядку доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, iнформуємо, що заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi окремих видiв товарiв, тимчасове ввезення (вивезення) яких здiйснюється за умови надання гарантiї у виглядi грошової застави, слiд здiйснювати iз зазначенням коду способу розрахунку "04" - нарахування податкiв при наданнi гарантiї у виглядi грошової застави вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення).

     Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення та класифiкаторiв, якi використовуються при митному оформленнi.

Заступник Голови Служби А.Войцещук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.