ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.10.2003р. N 11/2-15-14889-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо заповнення ВМД у разi сплати ПДВ податковим векселем на пiдставi судових рiшень

     У зв'язку з запитами митниць з питання митного оформлення товарiв з поданням у сплату податку на додану вартiсть податкового векселя на пiдставi рiшень судiв, повiдомляємо.

     При митному оформленнi товарiв з поданням платниками податку на додану вартiсть податкового векселя на пiдставi судових рiшень в графi 47 ВМД зазначається код способу розрахунку "17", а в графi В "Подробицi розрахункiв" - реквiзити векселя (номер i дата).

     При цьому, акцентуємо вашу увагу, що вiдповiдно до пiдпункту 7.3.6 статтi 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.97 N 168/97-ВР дата податкового векселя має спiвпадати з датою оформлення ВМД.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.