ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.05.2000р. N 32/5-1898-ЕП

 

Керiвникам регiональних
митниць, митниць


Про зняття з митного контролю товарiв та предметiв, якi реаально не вилучалися та термiн зберiгання яких пiд митним контролем закiнчився.

     На запит митниць щодо зняття з митного контролю товарiв та предметiв, по яким винесено рiшення районних судiв про стягнення їх вартостi у власнiсть держави надаємо роз'яснення.

     Зазначаємо, що вiдповiдно до пункту 1 статтi 24 Митного кодексу України товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, перебувають пiд митним контролем пiд час ввезення на митну територiю України з метою вiльного використання з моменту ввезення i до пропуску через митний кордон України.

     Пунктом 2 статтi 70 кодексу встановлено, що для вiльного використання пропускаються через митний кордон України товари та iншi предмети, на ввезення яких на митну територiю України чи вивезення за межi цiєї територiї митницi подано пiдстави, передбаченi законодавством України.

     Вважаємо, що у разi прийняття рiшення суду про передачу товарiв та iнших предметiв у власнiсть держави або стягнення їх вартостi в доход держави без оформлення вантажної митної декларацiї, сплати податкiв та зборiв за їх митне оформлення такi вантажi повиннi знiматися з контролю цiєї митної установи автоматично.

     В "Звiтi про майно, термiн зберiгання якого пiд митним контролем закiнчився", затверджений листом Держмитслужби вiд 03.03.2000 N32/5-721-ЕП, сума вартостi товарiв та предметiв, якi реально не вилучалися, не вказується.

     Iнформацiю про стягнення суми вартостi таких товарiв та предметiв надавати у примiтцi до звiту; де обов'язково вказувати вартiсть майна, яке являється об'єктом порушення у справi про ПМП та реально стягненi суми.

Заступник Голови Служби В.С.Копач
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.